Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.180/26-12-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 16-12-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002

20. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone privind readmisia persoanelor, semnat la Riga la 5 iulie 2002 (amânarea votului final)
 
see bill no. 611/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului României și Guvernului Republicii Letone privind readmisia de persoane, semnat la Riga la 5 iulie 2002.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul?

Da. Poftiți.

Domnul general Abraham.

Domnul Pavel Abraham (secretar de stat, Ministerul de Interne):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În cadrul activităților desfășurate de Ministerul de Interne privind procesul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, un loc important îl coupă reglementarea juridică a circulației persoanelor, inclusiv prin semnarea unor acorduri de readmisie, astfel de acorduri fiind încheiate până în prezent cu toate țările Uniunii Europene și cu parte din țările candidate.

În vederea dezvoltării cooperării româno-letone și ținând seama de fenomenul migrației legale, s-a impus încheierea unor Acord de readmisie între Guvernul României și Guvernul Republicii Letone, precum și a unui Protocol pentru aplicarea acestuia, semnate la Riga, la 5 iulie 2002, instrumente juridice internaționale de natura să sprijine eforturile depuse de România pentru rezolvarea situațiilor cu care se confruntă în prezent și în perspectivă.

Acordul cuprinde reglementări cu privire la definirea noțiunilor de străini, viză, permis de ședere, dovada ori prezumția cetățeniei, readmisia cetățenilor statelor părților contractante, a persoanelor fără cetățenie și a străinilor, tranzitul, transportul, termenele, precum și excepțiile de la readmisia străinilor, modul de intrare în vigoare, suspendare, modificarea dispozițiilor acordului.

Față de aceste considerente, vă adresez respectuos rugămintea de a adopta prezentul proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea comisiei sesizate în fond. Poftiți.

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte,

Comisia de apărare, ordine publică și suguranță națională a fost sesizată pentru dezbatere și aprobare pe fond. A avut avize favorabile de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru drepturile omului și, cu majoritatea celor 23 de deputați prezenți, a hotărât supunerea spre dezbatere și adoptare în forma inițială, fără modificări, a proiectului.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Titlul legii.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Articolul unic.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul, în ingralitate, va fi supus votului final în ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 26 february 2021, 15:11
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro