Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.180/26-12-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
09-06-2021 (joint)
09-06-2021
08-06-2021
07-06-2021
03-06-2021
02-06-2021
26-05-2021 (joint)
26-05-2021
11-05-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 16-12-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002

19. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere, semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996, cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile, semnat în Israel la 19 decembrie 1967 (amânarea votului final)
 
see bill no. 608/2002

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere semnat la Tel Aviv la 14 mai 1996 cu privire la Acordul între Guvernul României și Guvernul statului Israel privind transporturile aeriene civile semnat în Israel la 19 decembrie 1967. Din partea inițiatorilor, poftiți domnule Florescu.

Domnul Tudor Florescu:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Modificările se referă la: desemnarea companiilor aeriene de către părțile contractante pentru efectuarea serviciilor aeriene convenite în baza Acordului aerian bilateral și posibilitatea înlocuirii companiilor aeriene desemnate cu altă companie aeriană; acordarea dreptului companiilor desemnate de a menține pe teritoriul celeilalte părți a agenției proprii, precum și personalului comercial corespunzător; acordarea dreptului fiecărei companii de a emite documente proprii de transport pentru serviciile sale aeriene; acordarea drepturilor companiilor de a repatria excedentul privind încasările și cheltuielile efectuate pe teritoriul celeilalte părți; includerea în acordul aerian a unui articol care conține reglementări specifice referitoare la asigurarea securității aviației civile împotriva actelor de intervenție ilicită.

Față de cele prezentate, vă rugăm a fi de acord cu proiectul de act normativ prezent. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc. Din partea comisiei sesizate în fond. Poftiți, domnule președinte.

Domnul Antal István:

Domnule președinte de ședință,

Doamnelor și domnilor colegi,

Mai menționez următoarele: Acordul privind transporturile aeriene civile între cele două state a fost semnat în 1967 și a intrat în vigoare la 27 noiembrie 1968 și la art.13 din acest Acord se prevede că dacă vreuna din părțile contractante dorește să modifice vreo prevedere a acestuia se va putea cere o consultare cu cealaltă parte contractantă.

Vi s-au prezentat de către domnul secretar de stat Florescu aceste modificări, care au fost convenite cu ocazia consultărilor între autoritățile aeronautice din cele două țări pentru modificarea unor prevederi și prin memorandumul de înțelegere s-a prezentat să se publice textul consolidat al Acordului între Guvernul României și Guvernul Statului Israel privind transporturile aeriene civile ținând seama de toate modificările aduse prin memorandum.

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ; la fel, a fost adoptat de Senat în forma prezentată de Guvern în ședința din 21 noiembrie 2002.

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma dezbaterilor, membrii comisiei, în ședința din 10 decembrie 2002, au propus admiterea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri generale? Nu doresc.

Titlul legii.

Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Articolul unic.

Obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul, în integralitate, va fi supus votului final, în ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania sunday, 13 june 2021, 17:59
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro