Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.180/26-12-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 16-12-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 16, 2002

18. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002 (amânarea votului final)
 
see bill no. 609/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Slovenia privind transportul maritim, semnat la București la 28 mai 2002. Dacă din partea inițiatorului dorește să ia cuvântul? Poftiți.

Domnul Tudor Florescu (secretar de stat, MLPTL):

Mulțumesc, domnule președinte. Prevederile prezentului acord vor asigura cadrul juridic bilateral în vederea organizării și dezvoltării relațiilor bilaterale între cele două state în domeniul transportului maritim, asigurarea unei mai bune coordonări a activităților de transport maritim, evitarea oricăror acțiuni care ar putea dăuna dezvoltării normale a activităților de transport maritim, promovării dezvoltării relațiilor economice și comerciale între cele două state.

Față de cele prezentate, vă rugăm să fiți de acord cu aprobarea proiectului de act normativ prezentat. Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Dacă din partea comisiei sesizate în fond? Poftiți, domnule președinte.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ cu adresa nr.1205 din 19 septembrie 2002, la fel proiectul de lege a fost adoptat de Senat în forma prezentată de Guvern în ședința din 21 noiembrie 2002. Comisia pentru politică externă, cu adresa nr.609 din 3 decembrie 2002 și Comisia juridică, de disciplină și imunități cu adresa nr.609 din 5 decembrie au avizat favorabil proiectul de lege în forma adoptată de Senat.

În raport de obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Dezbateri asupra proiectului de lege au avut loc în ședința comisiei din 10 decembrie 2002. La lucrările comisiei au participat invitați din partea Ministerului Lucrărilor Publice, Transportului și Locuinței. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au propus admiterea proiectului de lege în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc. Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Titlul legii? Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Proiectul în integralitate se va supune votului final într-o ședință specială de vot.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 16:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro