Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/02-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
08-03-2021
03-03-2021
02-03-2021 (joint)
24-02-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002

9. Supunerea la votul final:

 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

  ................................................
 

Trecem în continuare la votul final.

 
Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptată).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, proiect cu caracter organic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Domnule Hașotti, sunteți împotrivă?

 

Domnul Puiu Hașotti (din bancă):

Eu sunt împotrivă întotdeauna.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A, da, am înțeles. Mai numărăm o dată, fără nici un fel de problemă.

Deci, 14 voturi împotrivă.

Încă o dată voturile pentru. Cine este pentru?

Cu 14 voturi împotrivă, 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Sassu.

 
 

Domnul Alexandru Sassu:

Aș vrea doar două cuvinte să spun despre acest lucru. Este corect faptul că anumite persoane care au avut de suferit de pe urma regimurilor trecute să primească niște compensații, însă credem că o posibilitate de a-și exercita meseria mai mult decât celelalte persoane nu era compensația care trebuia dată, se puteau da alte lucruri, fie o recunoaștere a vechimii, fie anumite sume de bani, însă, dacă există un medic care poate face profesiunea în condiții bune, acest lucru nu ține de faptul că a fost sau nu a fost un deținut politic sau a suferit în regimul trecut, ține de faptul că poate și este nevoie de el, nu credem că o astfel de discriminare între un tip din interiorul profesiei de medic trebuia făcută, credem că era foarte bine dacă dădeau alte tipuri de compensații. Mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc, domnule Sassu.

 
Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (adoptat).

În continuare, supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art.16 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comerciaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov (adoptată).

Supun, în continuare, votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind înființarea comunei Crizbav județul Brașov.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. Se propune respingerea propunerii legislative de către comisii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României (adoptată propunerea de respingere).

La pct.5, Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea președintelui României.

De asemenea, comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere).

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Se propune respingerea de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).

8. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice. De asemenea, comisia ne propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere).

9. Propunerea legislativă privind restabilirea dreptului de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembreie 1989. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 3 voturi împotrivă propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunere legislativă privind regimul incompatibilităților (adoptată propunerea de respingere).

Vă supun spre aprobare Propunerea legislativă privind regimul incompatibilităților. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă privind completarea art.209 din Codul Penal (adoptată propunerea de respingere).

11. Propunerea legislativă pentru completarea art.209 din Codul Penal. Se propune de către comisie respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (adoptată propunerea de respingere).

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996. Se propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale (80/2002) și Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în unele situații speciale (adoptată propunerea de respingere).

13. Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în unele situații speciale. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 34 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective (adoptată propunerea de respingere).

14. Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă, menajeră, căldură și gaz metan din clădirile colective. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 181 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 27 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Vă rog să vă explicați votul.

 

Domnul Ludovic Mardari:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă, menajeră, căldură și gaz metan din clădirile colective, respinsă astăzi, a fost depusă în luna martie acest an, de un grup de 8 deputați PRM. Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil, motiv pentru care îi mulțumim. Punctul de vedere al Guvernului a fost însă nefavorabil, invocându-se considerente financiare. Se afirmă că proprietarii de apartamente nu dispun de banii necesari pentru a contoriza consumurile de apă, căldură și gaz metan, condiție fără de care nu poate fi încheiat acest tip de contracte cu furnizorii de utilități.

Nu credeam că executivul poate să se preteze la o astfel de ipocrizie, în mod normal trebuia să fie îngrijorat de posibilitățile financiare reduse ale locatarilor, atunci când au umflat nejustificat prețurile la utilități. Această îngrijorare este oricum lipsită de temei, deoarece aspectul bănesc al contorizării a fost rezolvat încă din 20 iulie 1993 prin HG.nr.349 adoptată de o formațiune PDSR, mai realistă și sincer preocupată de problemele cetățenilor.

Doresc să atrag atenția Guvernului că în mod deosebit în această perioadă asistăm în întreaga țară la o adevărată febră a debranșărilor, fenomen determinat de modul discreționar și nejustificat de facturare de către regiile locale. Paralel cu aceasta, sute de mii de cetățeni fac în prezent mari eforturi financiare pentru a-și instala centrale de apartament, ținând în felul acesta sub control costurile la căldură și apă caldă menajeră. Ne pare rău că astăzi suntem obligați să constatăm că Guvernul României acționează încă o dată nu numai împotriva realității, ci și a intereselor poporului român. Oare în atare condiții, mai rămâne valabil sloganul electoral al PSD: "Alături de oameni, împreună cu ei?"

Din păcate, aceeași optică defectuasă o constatăm și la membrii comisiei sesizate în fond, pe care, dacă aș fi de rea credință, aș putea să-i acuz că și-au însușit papagalicește punctul de vedere al Guvernului. Și lor le-a scăpat nejustificat și superficial HG.nr.349/20 iulie 1993, care stipulează: "Consumatorii pot solicita montarea contoarelor de apă rece și energie termică în devans, față de programul stabilit, pe cheltuiala lor, urmând ca aceasta să se deducă din obligația de plată a serviciilor prestate de distribuitori."

Informez plenul Camerei Deputaților că, încălcându-se regulamentul, dezbaterea în comisie s-a făcut fără invitarea inițiatorilor. Fiind unul dintre inițiatori, am anunțat că doresc să particip la dezbateri, însă secretariatul comisiei, contactat de mine, n-a ținut cont de acest aspect.

Constatăm că poziția Guvernului este una politică și politicianistă, menită a da curs mai degrabă orgoliilor unor membrii ai săi, care doresc și în acest fel să excludă total opoziția parlamentară din viața social-politică și economică a țării.

Punctul de vedere al Guvernului nu numai că va crea probleme populației, atentând la buzunarul acesteia, ci va submina și activitățile regiilor prestatoare de servicii. Așa cum arătam, asistăm în prezent la debranșarea României de la regiile de termoficare. Există certitudinea că vor fi localități în care, în această iarnă, sistemul centralizat de căldură nu va funcționa deloc sau va furniza agent termic numai unităților sanitare și de învățământ. Am reținut în acest sens, apelul disperat al primarului din Târnăveni care a anunțat că peste 80% din apartamentele din acest oraș sunt debranșate, iar agentul termic va fi utilizat în special pentru încălzirea liceului din localitate.

Ca mâine vom afla că unele asociații de locatari au decis și să-și sape puțuri pentru apă, renunțând la serviciul regiei locale.

Noi apreciem că inițiativa legislativă propusă de PRM ar fi venit și în sprijinul regiilor prestatoare de servicii a căror activitate viitoare n-ar fi fost periclitată, deoarece le-ar fi obligat să reabiliteze rețelele proprii de distribuție pentru a reduce cât mai mult costurile înregistrate de aproximativ 20% în cazul apei și de 40% în cazul căldurii, pierderi regăsite actualmente în facturi și suportate de populație.

Domnule președinte,

Problema pe care o supun eu atenției este foarte importantă, este foarte gravă, v-aș ruga să mai aveți îngăduință, probabil 30 de secunde. Vă mulțumesc.

În altă ordine de idei, constatăm că atitudinea adoptată de actualul Guvern vine în contradicție și cu recomandările Uniunii Europene care prevăd ca, pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană, să se introducă obligativitatea individualizării consumurilor în clădirile de locuințe.

În aceste condiții, prin votul dumneavoastră, domnilor colegi, este de necontestat că ați dat un semnal negativ în legătură cu eforturile de integrare europeană, pe lângă nepăsarea față de problemele reale ale populației, probând încă o dată uriașa diferență între vorbele și faptele Puterii PSD-UDMR.

Contractele individuale încheiate pentru fiecare apartament în parte, cu furnizorii de utilități, ar fi eliminat debranșările colective cauzate de unii rău platnici din cadrul asociațiilor de locatari și ar fi dus la realizarea unei independențe a cetățenilor care ar fi apelat în mai mică măsură la mila statului. Am în vedere așa zisele subvenții care sunt o sfidare a sărăciei generalizate și în același timp o formă ce se vrea abilă și subtilă de manipulare a electoratului, de propagandă pe bani de la buget pentru partidul de guvernământ.

Stimați colegi de la PSD, continuați în același mod și Partidul România Mare nu o să mai aibă nevoie de campanie electorală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Cu 189 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă și 15 abțineri, proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (adoptată propunerea de respingere).

16. Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 188 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă și 16 abțineri, proiectul de lege a fost respins.

Domnule deputat, vă rog.

 

Domnul Romeo-Marius Raicu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru normativ destinat stimulării implicării tinerilor de până la 29 de ani în viața economică, prin acordarea unor înlesniri și facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. Această reglementare se dorește a fi un instrument pentru combatarea șomajului în rândul tinerilor și a emigrației celor mai dotați dintre tineri prin sprijinirea financiară a spiritului antreprenorial al acestora pentru demararea de afaceri proprii.

Conform sondajelor și analizelor efectuate în ultimul an tinerii între 18 și 30 de ani reprezintă categoria socială cea mai afectată de tranziția prin care trece România în ultimii 13 ani. Rata șomajului la tinerii sub 29 de ani este de 4,5 ori mai mare decât media pe țară. Infracționalitatea în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani reprezintă 70% din total și multe altele.

Respingerea acestei inițiative a fost motivată de către comisie, în principal, prin existența în Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002 al unor obligații care-i limitează acordarea de facilități fiscale.

Totuși, nota bene, Guvernul României, prin planul național antisărăcie adoptat prin hotărâre de Guvern acum două săptămâni, recunoaște importanța problematicii sociale a tinerilor și are ca obiectiv 1 - sporirea participării tinerilor la viața economică, prin modificarea și completarea legislației actuale. Fără un sistem de facilități care să dea o speranță tinerilor de a avea un loc de muncă, o afacere, o casă, o familie, mulți dintre aceștia și, în general, cei mai capabili vor alege soluția emigrării. Vor fi tentați să profite de programele speciale oferite de țările din Uniunea Europeană și din Statele Unite pentru atragerea de specialiști tineri, salarii atractive, facilități în obținerea unei locuințe, credite, rezidență.

Consider că orice idee care ar putea ameliora situația acestei categorii sociale, indiferent din ce parte provine aceasta, trebuie adoptată fără rezerve partinice.

Noi, inițiatorii, ținând cont de punctul de vedere al Guvernului, de punctul de vedere al comisiei, vom reface această inițiativă și vom reveni cu ea. O șansă în plus pentru tinerii din România este un interes național.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Codrin Ștefănescu.

 
 

Domnul Codrin Ștefănescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vom ține cont de punctul de vedere al Guvernului și vom reformula această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

 
Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 182 de voturi pentru și 51 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

Poftiți, vă rog, domnule deputat.

 

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege și-a propus să modifice Legea nr.76, în sensul ca indemnizația de șomaj să nu fie acordată într-o proporție unică 75% din salariul minim pe economie, ci să țină seama de stagiul de cotizare și de cuantumul contribuției.

Vreau să vă reamintesc astăzi, tuturor, aici, că programul de guvernare, prezentat în fața noastră de Cabinetul domnului premier Adrian Năstase, prevedea, printre altele, în orice caz la acest capitol, că indemnizația de șomaj va fi cel puțin 60% din salariul avut.

După nici 6 luni de zile, această propunere care a fost făcută Parlamentului a fost modificată și nu mai ține deloc seama nici de stagiul și nici de cuantumul contribuției, nici de situația familială și nici de vechimea celor care ajung în șomaj. De regulă, se spune despre Opoziție că are atitudini critice la modul general și nu este o Opoziție constructivă. De data aceasta, prin proiectul de lege am vrut să corectăm o greșeală pe care Ministerul Muncii a făcut-o, propunând această modalitate de indemnizare a șomajului și de a-l face să respecte ceea ce a scris în programul de guvernare.

Am fost încurajați și de faptul că, după 6 luni de aplicare, bugetul asigurărilor de șomaj a avut un excedent de 3000 de miliarde și are prevăzut în bugetul anului 2002 un excedent de 4825 de miliarde. Neexistând deci nici o motivare, din punct de vedere financiar și fiind corect să fie indemnizat după cuantumul cotizației și după stagiul de cotizare, am făcut acest proiect de lege. Constatăm că după 6 luni ministerul a avut amnezie și constatăm că și Parlamentul sau cel puțin comisia până în acest moment a dorit să susțină această formă de amnezie a Ministerului Muncii.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna Dobrescu.

 
 

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba de o amnezie, într-adevăr, programul de guvernare vorbea de cuantum diferit, perioadă de cotizare diferită. Legea nr.76 a șomajului, așa cum am votat-o noi în comisie, a prevăzut până la urmă doar stagii..., diferențiere, după stagiile diferite de cotizare. De ce? În continuare, grupul nostru parlamentar consideră această propunere legislativă incorectă din punct de vedere teoretic și chiar și practic.

Primul motiv este acela că media ajutorului de șomaj care se dădea în virtutea vechii legi a șomajului, Legea nr.1, ca medie era egală cu 75% din salariul minim pe economie, adică actualul cuantum conform legii. Deci nu înseamnă nimic o diferențiere.

Al doilea motiv, pentru care considerăm incorectă această propunere, este că urmare acțiunii guvernamentale șomajul care în luna martie, când a fost votată și pusă în aplicare Legea nr.76, dar și Legea venitului minim garantat, s-a văzut că șomajul, rata șomajului era de 12,3%. În luna august, la câteva luni de aplicare a Legii șomajului, șomajul a scăzut la 8,5%. Nu trebuie să ne iluzionăm, să spunem că numai și numai din cauza acestei legi, parțial, acest 8% reflectă și faptul că au fost munci sezoniere, moment estival în care scade, de obicei, șomajul, dar putem cuantifica foarte bine măsurile active pe care le-au avut în vedere Guvernul și nu sunt multe, sunt mult mai diversificate și aducătoare de beneficii în ocuparea în muncă.

Iar al treilea motiv este acela că noi cu toții dorim și știți că Guvernul s-a angajat să scadă rata fiscalității în social cu 3%, ceea ce nu se poate avea în vedere dacă noi ajutorul asistențial îl mărim în permanență și nu cel activ, așa cum a prevăzut politica guvernamentală.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Mai dorește cineva? Vă rog.

 
 

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Am avut și eu o preocupare în această direcție și am înaintat un proiect de lege care parcă este la indigo cu cel al inițiatorului proiectului de lege pe care îl dezbatem. Eu îmi însușesc întrutotul punctul de vedere al inițiatorului, pentru că apreciez că nu este nici moral și nu este nici corect modul în care se aplică în momentul de față tratarea acestei categorii disperate a societății românești, respectiv șomerii, cărora li s-au luat o serie de posibilități materiale și au fost introduși în masa săracilor acestei țări.

Consider că este pe deplin justificat punctul de vedere al inițiatorului și sub un alt aspect. Sumele care au fost realizate suplimentar la buget pentru activitatea aceasta a șomerilor cred că vor servi doar pentru acoperirea găurilor negre din activitatea economică gestionată de actualul guvern și nu mi se pare firesc ca acești bani să nu revină celor de drept și să fie manipulați și folosiți de către Guvern, așa cum dorește acesta.

Eu o apreciez și o admir pe doamna președinte a comisiei de specialitate și cred întrutotul în ceea ce a spus dumneaei. Este foarte posibil ca la radio și la televiziune să se fi redus numărul șomerilor în România. În realitate, se pare că nu este acest lucru și o invit, cu tot respectul, să se deplaseze în zona Munților Apuseni și va constata diferența uriașă între ceea ce a spus dumneaei și spune statistica și realitatea acestor locuri.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Domnul Dobre.

 
 

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PNL a sprijinit inițiativa Partidului Democrat și a votat pentru acest proiect de lege, întrucât nu putem fi de acord, nici cu limitarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și, în nici un caz cu instituirea acestei indemnizații unice. Este o măsură absolut nedreaptă care contravine ca și proiectele precedente sloganului PSD din campanie, "Aproape de oameni și împreună cu ei".

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

 
Propunerea legislativă privind asigurarea asistenței medicale în mediul rural (adoptată propunerea de respingere).

Trecem, în continuare, la Propunerea legislativă pentru asigurarea asistenței medicale în mediul rural. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 35 de voturi contra.

Abțineri?

Cu 192 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vînzării produselor din tutun minorilor (adoptată propunerea de respingere).

Următorul proiect de Lege pentru modificarea alin.2 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Se propune respingerea proiectului de lege de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 193 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă proiectul de lege a fost respins.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor plastice (adoptată propunerea de respingere).

20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor plastice. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 35 de voturi împotrivă, 191 pentru, proiectul de lege a fost respins.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Comisia propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 4 abțineri, proiectul de ordonanță a fost respins.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Se propune, de asemenea, respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 41 de abțineri și 184 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.

Cine este pentru respingere, cum propune comisia? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 34 de voturi împotrivă, 5 abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 41 de abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.

Comisia propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Cu 41 de abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România (adoptată propunerea de respingere).

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România.

Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 34 de abțineri, un vot împotrivă și 192 de voturi pentru, propunerea legislativă a fost respinsă.

Proiectul Legii minelor (adoptat).

Supun aprobării dumneavoastră proiectul Legii minelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă, 31 de abțineri și 183 de voturi pentru, proiectul Legii minelor a fost aprobat.

Propunere legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (adoptat).

Propunerea legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 33 de voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Vă rog! Doamna Mona Muscă.

 

Doamna Monica Octavia Muscă:

În primul rând, dorim să vă mulțumim, noi, liberalii, pentru că ați votat proiectul de lege privind finanțarea partidelor, tocmai pentru că este un proiect de lege anticorupție, în primul rând. În al doilea rând, pentru că pune în ordine finanțarea partidelor din toate punctele de vedere.

În al doilea rând, este un proiect al transparenței și se înscrie în aceeași familie de proiecte liberale ca și cel privind accesul liber la informație și așa mai departe.

Mulțumim frumos și să fie într-un ceas bun.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Cu plăcere.

Domnul Boc.

 
 

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Democrat a votat prounerea legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, apreciind că reprezintă un progres în materia legislației cu privire la finanțarea partidelor politice, introducând un cadru transparent cu privire la donațiile primite de partidele politice, cu privire la plafonul de cheltuieli pe care un partid politic poate să-l facă în campanie și în afara campaniei electorale, precum și cu privire la limitarea pentru prima dată a cheltuielilor ce pot fi efectuate de către un partid politic per candidat.

Partidul Democrat însă apreciază că această lege va trebui să fie completată după revizuirea Constituției, întrucât mai are încă un punct nevralgic, un punct slab. Este vorba de controlul exercitat asupra finanțării partidelor politice.

Apreciem în continuare că acest control exercitat prin intermediul Curții de Conturi nu răspunde exigențelor unei societăți democratice și că se impune un control exercitat de către o autoritate independentă, sustrasă controlului politic. Repet: nu prin intermediul Curții de Conturi care, prin excelență, are o origine politică aici, în Parlament.

Propunerea noastră, după revizuirea Constituției, vizează instituirea unei autorități electorale permanente ce va avea în componență și în subordine o comisie pentru conturi de campanie, care va verifica modul în care sunt finanțate partidele politice, atât în perioada campaniei electorale, cât și după aceea, autoritate care să aibă regimul Curții Constituționale, prin independența și transparența ei.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumesc, domnule Boc.

Hai, domnule Stanciu, haideți!

 
 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Vă mulțumesc pentru că v-ați oprit puțin să vă trageți sufletul cu acest maraton de voturi și mi-ați dat cuvântul spre a spune de ce nu am agreat această lege: deoarece ea vine din partea unei formațiuni politice care vrea să înlăture corupția. Evident că n-a spus din ce partid s-o înlăture.

Cred că plicurile galbene care s-au trimis și la vii și la cei ce erau vizitați de cei vii de sărbătoarea Paștelui, dacă le calculăm la 16 milioane de cetățeni, cu timbre cu tot, o să vedem cine, de unde și cum a folosit banii din campaniile electorale. Dacă ne uităm numai ce s-a plătit la Televiziunea Română începând de la 700.000 de dolari, 600.000 de dolari și așa mai departe, o să vedem iar cine a luat bani, cum i-a luat și cine strigă: "Prindeți hoțul!".

De aceea, cred, domnule președinte, că această lege nu este nici mai rea decât cealaltă, nici mai bună, ci este pur și simplu o propagandă politică. Pentru că s-au folosit bani în campania trecută, bani care nu au fost declarați, pe care nu i-a verificat nimeni și, culmea este că cei care s-au declarat campionii luptei împotriva corupției în partid, sunt cei care au utilizat, după părerea mea, fonduri ilegale. Și-i rog să calculeze și să ne dea dreptul la replică în altă ședință cât au costat plicurile galbene cu săgeată albastră trimisă la viii și morții din România. Și de acolo să începem discuția.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Cred că ar fi bine să începem discuția de la unele fundații ale partidului. Cred că ați vorbit autocritic aici.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (adoptat).

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu un vot împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 22 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Domnul Stanciu.

(Din sală i se atrage atenția domnului președinte că este ora 18,00 și s-a intrat în timpul dedicat intervențiilor)

Vă mai cer permisiunea câteva minute, că e păcat să nu le fructificăm.

 

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Suntem pentru mărirea salariilor cadrelor didactice și nu o dată, atât eu, grupul nostru parlamentar, cât și Comisia de învățământ a susținut acest lucru și-l susținem în continuare.

Comisia noastră a dat un aviz negativ. Acest aviz negativ a avut la bază următoarele considerente: după părerea noastră, în ciuda prevederilor regulamentare, nu ni s-a dat acest proiect de lege să-l analizăm împreună cu colegii de la Comisia de muncă și protecție socială.

Al doilea lucru: 5% este, după părerea comisiei noastre, și aici vorbesc în numele comisiei, ceva ce s-a dat, nu s-a luat, dar este sub demnitatea cadrului didactic. Sunt fenomene în învățământ pe care o să le analizăm, să vi le prezentăm, când nivelul profesorilor este legat și de calificare.

Noi am fost profund, zicem, "necăjiți" când am constatat că sporul de solicitare neuropsihică la profesori este de 3%, la distinșii domni judecători este de 30%. Am constatat că sporul de loialitate la noi este de 15%, la distinșii judecători merge până la 50%. Și cei care au avizul, o să constate că am luat și noi salarizarea distinșilor domni judecători care, vă rog să-mi permiteți, la 4 ani după ce termină facultatea, au salariul mai mare decât profesorul Neagu care l-a învățat carte, după 40 de ani!? Ceea ce ni se pare că această categorie socială care profesează este în totală contradicție cu principiul, am zice noi, de justețe socială.

De aceea, vom face, noi, comisia, o parte, un proiect în care vom vrea să fim salarizați la nivelul celor pe care îi învățăm carte.

Acestea sunt motivele pentru care noi am votat, toată comisia, cu o singură excepție, o s-o vedeți, împotrivă, spre a atrage atenția că ne găsim într-un punct critic al salarizării profesorilor.

Domnule președinte, vedeți că aveți o defecțiuni aici la lumină. (Microfonul s-a întrerupt de câteva ori)

Cu aceasta, văd un distins coleg care vrea să contreze, dar bănuiesc că a învățat carte și domnia sa și este de acord cu mine, cu aceasta, domnule președinte, vă rugăm să comunicați domnului premier că am rămas impresionați de grija de a mări salariile celor din justiție, că nu le-a mărit de doi ani, dar să-i amintiți că la profesori n-a mărit salariile de 5 ani.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Baciu.

 
 

Domnul Mihai Baciu:

Îmi cer scuze, domnule președinte, vă dezamăgesc că întrerup un pic năvala aceasta, șuvoiul patriotic de vot, într-o unitate de simțire și cuget, a tuturor acestor legi. Noi am votat pentru această ordonanță. Sper că ați observat sau poate n-ați observat, am votat pentru nu pentru că am fi entuziasmați și foarte bucuroși că nivelul celor din învățământ, mă refer la nivelul de viață, ar fi crescut spectaculos și suficient. Dimpotrivă! Suntem profund nemulțumiți.

Ceea ce a spus aici profesorul Stanciu este cu totul adevărat. Noi am mers pe calea pragmatică, grupul nostru, acum, că ce-i în mână nu-i minciună și mai bine ceva decât nimic. Asta nu înseamnă că noi nu așteptăm de la guvern și vom face, comisia, sigur, presiuni de care a vorbit profesorul Stanciu, noi așteptăm noi inițiative, noi măsuri pentru ca, în sfârșit, învățământul, așa cum spune în programul dumneavoastră de guvernare care este scris foarte frumos, ba are chiar virtuți literare, uneori și poetice, în realitate, deci, învățământul să devină prioritate națională.

Am votat, așadar, pentru această ordonanță din motivul acesta simplu: mai bine ceva decât nimic pentru această categorie necăjită a profesorilor. Dar insistăm în continuare, repet, nu voi obosi să repet niciodată, că trebuie măsuri serioase, măsuri mult mai substanțiale de îmbunătățirea vieții dascălilor noștri, acelor din România.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumim, domnule Baciu.

Domnul Andea, un minut.

 
 

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia de învățământ într-adevăr a dat un aviz negativ fără a avea însă unanimitate în ceea ce înseamnă vot în comisie. Nu votul în comisie vreau să-l explic, ci votul grupului nostru parlamentar, aici, în plen. Aș sublinia faptul că materia legislativă în discuție, de fapt, consfințește o serie de decizii luate pe parcursul anului curent când celor din învățământ li s-au majorat salariile cu 5% în martie și 5% în luna iunie, o respingere pe fond, spre exemplu, a acestei măsuri propuse nouă ar fi creat o situație extrem de complicată, ceea ce înseamnă salarizarea dascălilor, întrucât s-ar fi negat majorări de salarii deja operate.

Gestul pe care l-a subliniat domnul Stanciu, care este mai mult, aș spune, teatral sau demonstrativ decât bine chibzuit în ceea ce înseamnă un vot pe un act legislativ, nu are, după părerea mea, semnificația decât aceea demonstrativă și nu ar fi servit în fond cauzei pe care o apărăm cu toții și anume creșterea salariilor dascălilor, pentru că cu toții suntem de acord că este un sector dezavantajat până în prezent.

În consecință, consider că votul pozitiv dat aici este în conformitate cu interesele dascălilor și fără îndoială că trebuie să continuăm în această direcție chiar dacă creșterile sunt mici dar nu nesemnificative.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

 
Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (adoptat).

Supun, în continuare, votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 33 de voturi împotrivă și 2 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 (adoptat).

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 6 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit anteprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale. (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Rexaminarea art.5 alin (4) din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră reexeminarea art.5 alin.4 din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu trei voturi contra, s-a aprobat proiectul de lege.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a România nr.45/1994.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 16 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor (adoptat).

Cine este pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? 4 abțineri.

Împotrivă?

Cu 5 voturi împotrivă, 4 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Cu 10 voturi împotrivă și 9 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă Rompres. (adoptat)

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Doamna Mona Muscă, vă rog!

 

Doamna Monica Octavia Muscă:

În primul rând, domnule președitne, o nelămurire: raportul de mediere l-am mai votat o dată. Cred că e vorba de votul final pe lege.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

E votul final. Păi asta facem acum! Da. De asta am votat. Votul final a fost.

 
 

Doamna Monica Octavia Muscă:

E votul final. Că raportul de mediere l-am votat. Da, da, da!

Atunci, îmi dați voie doar două fraze.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doar două fraze, vă rog, doamna Mona Muscă.

 
 

Doamna Monica Octavia Muscă:

Exact așa o să fac.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Sunt nemulțumiți!

 
 

Doamna Monica Octavia Muscă:

Da, și asta!

În primul rând, mă bucur că am reușit să trecem împreună Agenția de presă ROMPRES din subordinea Guvernului sub control parlamentar. Este vorba de respectarea autonomiei și independenței instituțiilor publice de media.

În al doilea rând, mă bucur că ultimul articol al acestui proiect de lege prevede abrogarea Hotărârii de Guvern nr.886 care venea în contradicție flagrantă cu toate deciziile și recomandările Consiliului Europei privind autonomia instituțiilor de presă și independența editorială a lor.

Mulțumesc colegilor din Comisia de cultură, în primul rând, și domniilor voastre pentru votul de acum.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumim, doamna Mona Muscă.

 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (adoptat).

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? 4 abțineri.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Cu 7 voturi împotrivă, 4 abțineri și 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Declarație de vot. Domnul Canacheu. Aveți un minut, vă rog!

 

Domnul Costică Canacheu:

Stimați colegi,

Din 1990 încoace, un principiu în legătură cu finanțarea serviciilor speciale din România a fost foarte clar, acela că finanțarea se face de la bugetul statului și controlul parlamentar asupra serviciilor speciale se face mai ales prin controlul bugetar.

Prin adoptarea acestei legi, încercăm, mai bine zis încearcă majoritatea parlamentară de astăzi ca, prin politica pașilor mărunți, să transforme SRI-ul într-o societate comecială. Directorul SRI dispune ce fel de servicii vor fi acordate de serviciul pe care-l conduce și ce vor face cu banii pe care îi vor încasa.

Se mai spune în legea deja adoptată de către Cameră că se va executa controlul acestor sume prin normele aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Noi n-avem cunoștințe de aceste norme, pe de parte; pe de altă parte, în cadrul comisiei de control a Serviciului Român de Informații nu există o expertiză și nici capacitatea instituțională de a face control de fond pe cheltuiala bugetară și extrabugetară de acum încolo pe care această lege o prevede.

Considerăm că se încalcă un principiu clar, acela că serviciile publice speciale, cum este acesta, un serviciu de informații, se finanțează numai de la bugetul de stat și numai sub control parlamentar. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 108/2001 privind exploatațiile agricole (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole.

Comisia ne propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Împotrivă?

Cu o abținere, 21 de voturi împotrivă, proiectul de lege a fost respins.

Stimați colegi, am încheiat propunerile de lege pentru votul final.

Vă rog, domnule Popescu Bejat. Vreți să vă explicați votul. O să trecem la următoarea parte a ordinii de zi.

 

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba doar de explicarea votului, este o inițiativă legislativă a Partidului Democrat. Ea viza modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108 privind exploatațiile agricole.

Parțial, inițiativa legislativă a fost preluată în legea de aprobare și din acest motiv ne considerăm mulțumiți. Partea de completare a ordonanței, aceea referitoare la definiția și rolul, importanța și finanțarea exploatațiilor agricole de tip familial a fost introdusă în Legea 166 de aprobare a acestei ordonanțe.

Din păcate, la modificarea art.5 din ordonanță, prevederile referitoare la limitele la care se definesc exploatațiile agricole de tip comercial au rămas cele din ordonanța de urgență. Spun din păcate, fiindcă agricultorii din țările vestice nici măcar în proporție de 1% n-ar putea să participe la facilitățile acordate de guvern prin această ordonanță.

Este adevărat că în România unele facilități sunt orientate către aceste exploatații agricole de tip mari. Însă, s-a constatat că actualul guvern, ministrul agriculturii nu poate să aplice în toate situațiile această ordonanță și o încalcă cu nonșalanță.

Vom reveni într-o intervenție politică viitoare prezentând acest caz în detaliu. Deci, partidul de guvernământ mai degrabă acceptă o legislație strâmbă pe care să o încalce decât o inițiativă legislativă corectă care să faciliteze și să reglementeze în mod corect finanțările în domeniul agricol.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Bejat.

(În continuare, ședința este condusă de domnul vicepreședinte Ovidiu Cameliu Petrescu)

 
   

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 8 march 2021, 21:58
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro