Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/02-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002

  1. Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.

Ședința a început la ora 17.00.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnii Viorel Hrebenciuc și Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinți ai Camerei Deputaților, asistați de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 344 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 261, sunt absenți 83, participă la alte acțiuni parlamentare 38. Cvorumul legal pentru votul final este de 173 deputați.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

l. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbăut în procedură de urgență.

5. Propunerea legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație, inițiată de domnul deputat Constantin Niță.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 octombrie 2002

6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inițiată de doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2002.

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G.nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, inițiată de domnul deputat Damian Brudașcu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

8. Propunerea legislativă privind înființarea Centrului intercultural româno-ebraic, inițiată de domnul deputat Cristian Sandache.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 noiembrie 2002.

9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare, inițiată de doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 noiembrie 2002.

10. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești, inițiată de un număr de doi deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 noiembrie 2002.

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind voluntariatul, inițiată de domnul deputat Cherescu Pavel.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate, următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 23 noiembrie 2002.

12. Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.85/1007 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A, 741 (18) din 4 noiembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 14 octombrie 2002.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109) semnat la București la 4 decembrie 2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

14. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cutură, arte, mijloace de informare în masă, pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

17. Propunerea legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate, inițiată de domnul deputat Damian Brudașca.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

18. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România, inițiată de un număr de 14 parlamentari.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 noiembrie 2002.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 april 2020, 13:44
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro