Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.132/02-10-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 23-09-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of September 23, 2002

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților.  

Ședința a început la ora 17.00.

Lucrările ședinței au fost conduse de domnii Viorel Hrebenciuc și Ovidiu Cameliu Petrescu, vicepreședinți ai Camerei Deputaților, asistați de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.

   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că, din totalul celor 344 de deputați, și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 261, sunt absenți 83, participă la alte acțiuni parlamentare 38. Cvorumul legal pentru votul final este de 173 deputați.

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint Informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

l. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2002 pentru ratificarea Addendumului, semnat la București la 24 iulie 2002, la Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova referitor la împrumutul pe termen lung, în valoare de 20 miliarde lei, semnat la București la 1 septembrie 1993, modificat prin Addendumul semnat la București la 17 ianuarie 2000, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2002 privind achiziționarea dintr-o singură sursă a produselor și serviciilor necesare asigurării uniformelor, însemnelor distinctive, insignelor și documentelor de legitimare ale polițiștilor, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 111/1999 privind reglementarea transferului unor echipamente specifice sectorului de drumuri, achiziționate din împrumutul acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, către societățile comerciale înființate prin reorganizarea Regiei Autonome "Administrația Națională a Drumurilor din România", primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2002 privind unele măsuri pentru dezafectarea macaralelor turn abandonate pe șantierele de construcții, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 30 septembrie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbăut în procedură de urgență.

5. Propunerea legislativă privind înlocuirea sau transformarea motoarelor diesel poluante aflate în funcțiune cu motoare Euro2 sau Euro3 pentru autocamioane, autobuze, autocare, autobasculante și autotractoare aflate în circulație, inițiată de domnul deputat Constantin Niță.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 octombrie 2002

6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, inițiată de doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 octombrie 2002.

7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.189/2000 privind aprobarea O.G.nr.105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare, inițiată de domnul deputat Damian Brudașcu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

8. Propunerea legislativă privind înființarea Centrului intercultural româno-ebraic, inițiată de domnul deputat Cristian Sandache.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 noiembrie 2002.

9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție cu modificările ulterioare, inițiată de doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 15 noiembrie 2002.

10. Propunerea legislativă privind înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii civile și a patrulelor cetățenești, inițiată de un număr de doi deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritorului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 noiembrie 2002.

11. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.195 din 20 aprilie 2001 privind voluntariatul, inițiată de domnul deputat Cherescu Pavel.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate, următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 23 noiembrie 2002.

12. Proiectul de Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 și pentru modificarea Legii nr.85/1007 privind acceptarea de către România a Codului internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării (Codul internațional de management al siguranței - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția A, 741 (18) din 4 noiembrie 1993, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrii și servicii; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 14 octombrie 2002.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109) semnat la București la 4 decembrie 2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.51/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la Programul național PHARE 2001 (RO 0104-RO 0109), semnat la București la 4 decembrie 2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

14. Proiectul de Lege privind promovarea culturii scrise, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru cutură, arte, mijloace de informare în masă, pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.58/2002 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate, în fond, Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale. Termenul de depunere a raportului: 23 octombrie 2002.

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.43/2002 pentru modificarea Legii nr.156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, adoptat de Senat în ședința din 17 septembrie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

17. Propunerea legislativă privind compensațiile acordate cetățenilor români persecutați din motive politice de regimurile de dictatură din perioada 6 septembrie 1940 - 22 decembrie 1989 pentru bunurile avariate, distruse, confiscate sau naționalizate, inițiată de domnul deputat Damian Brudașca.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 7 octombrie 2002.

18. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România, inițiată de un număr de 14 parlamentari.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond, Comisia pentru sănătate și familie; pentru avize: Comisia pentru muncă și protecție socială, Comisia pentru învățământ, știință tineret și sport și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Termenul de depunere a raportului: 25 noiembrie 2002.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

În continuare, în conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale următoarele legi:

Legea privind trecerea unor terenuri forestiere în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat";

Legea privind grațierea unor pedepse și înlăturarea unor măsuri și sancțiuni.

Vă mulțumesc.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun.  

Stimați colegi,

Luăm spre dezbatere Proiectul de Lege privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun. Dacă din partea inițiatorilor, domnul Bara dacă dorește sau domnul Olteanu. Nu. Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.1 al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Art.2. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii.  

Supun atenției dumneavoastră Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind grațierea și procedura acordării grațierii.

Supun dumneavoastră textul Camerei Deputaților. Este fără vot.

Cine este pentru textul în ansamblu. Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.44/1998 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/1998 privind activitatea de standardizare națională în România.  

Raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.44/98 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.39/98 privind activitatea de standardizare națională.

Fiind textele Camerei Deputaților, nu mai supunem la vot decât legea în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea Raportului Comisiei de mediere la Proiectul Legii cinematografiei.  

Supun votului dumneavoastră Raportul Comisiei de mediere la proiectul Legii cinematografiei.

   

Domnul Alexandru Sassu (din bancă):

Domnule președinte, este respingere sau aprobare.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

La pct.4 aprobare, nu respingere, dacă nu s-a înțeles. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție.

Stimați colegi, deci, la pct.1 avem textul Camerei Deputaților, nu votăm.

La pct.2 textul Camerei.

Pct.3 text comun. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Tot pct.3 este text comun sau textul Camerei Deputaților.

Pct.4, de asemenea. Pct.5 este textul Camerei Deputaților, nu votăm, pct.6, tot varianta Camerei Deputaților, nu se votează, pct.7, de asemenea, textul Camerei Deputaților.

La lit.e) de la pct.7 este un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

În continuare, textul Camerei Deputaților.

Pct.8, text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Apoi avem textul Camerei, doar la pct.8, alin.4 se elimină.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

De asemenea, la pct.9, alin.3 avem un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

La pct.14, alin.e) avem un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

La pct.15, alin.2 avem text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.16 varianta Camerei.

Pct.17 varianta Camerei.

La pct.17, alin.i) avem un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

De asemenea, la acest punct, la pct.o) se elimină cu renumerotarea literelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Tot aici la acest punct, la pct.3, text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Și pct.4 avem un text comun pe care ni-l propune Comisia de mediere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.18 este textul Camerei, nu votăm; pct.19, de asemenea, pct.20, de asemenea, pct.21, textul Camerei, pct.22, textul Camerei, la pct.23 avem text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.24 avem textul nostru, al Camerei, doar la alin.b) avem un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

La pct.25 avem text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Pct.26 este textul Camerei.

Pct.27, de asemenea, textul Camerei.

Pct.28, textul Camerei.

Pct.29, textul Camerei.

Pct.30, textul Camerei.

Pct.31, textul Camerei.

Pct.32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 avem textele Camerei, doar la pct.39 alin.3 avem textul Senatului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

La pct.40, de asemenea, avem textul Camerei.

La pct.41, de asemenea, avem textul nostru.

La pct.42, tot textul nostru, doar la alin.e) avem un text comun.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unnimitate.

La pct.43, de asemnea, avem textul Camerei.

La pct.44, pct.45, pct.46, pct.47, pct.48, pct.49, pct.50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 avem textul Camerei, deci, nu votăm.

Supun anexa 1 votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

Anexa nr.2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitate.

Anexa A. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Unanimitate.

Acestea au fost.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București, la 7 iunie 2002.  

În continuare, supun atenției dumneavoastră Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia persoanelor, semnat la București la 7 iunie 2002. Din partea comisiei, domnul Popescu.

   

Domnul Virgil Popescu:

Domnule președinte, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată pentru dezbatere și avizare în fond, are avizele favorabile de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, Comisia pentru politică externă și Consiliul Legislativ. Prezentul proiect de lege face parte dintre legile ordinare. Comisia de apărare a adoptat, cu toate cele 22 de voturi ale deputaților prezenți, propunerea de adoptare fără modificări a proiectului de lege. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Din partea inițiatorului, vă rog, domnul Niculescu.

 
   

Domnul Cristian Niculescu (secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe.):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania privind readmisia cuprinde prevederi referitoare la următoarele aspecte: documentele în baza cărora se poate dovedi sau prezuma cetățenia, procedurile de readmisie a cetățenilor statelor părților contractante și a străinilor, excepțiile de la obligația de readmisie și încetarea obligației de readmisie, categorii de cheltuieli necesare readmisiei, procedura intrării în vigoare și a denunțării Acordului.

Prevederile acestui Acord nu vor avea implicații asupra legislației interne în vigoare. În temeiul dispozițiilor art.4 din Legea nr.4 din 91 privind încheierea și ratificarea tratatelor s-a elaborat prezentul proiect de lege pe care îl supunem adoptării.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Supun, de asemenea, votului dumneavoastră articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate peste tot.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Albania cu privire la cooperarea în domeniul combaterii terorismului, a crimei organizate, a traficului ilicit de stupefiante și substanțe psihotrope, precum și a altor activități ilegale, semnat la București, la 7 iunie 2002.  

O să cer permisiunea să mergem și la următorul proiect, care este tot un Acord cu Albania, în domeniul combaterii terorismului, ca să terminăm cu capitolul Albania astăzi.

Din partea comisiei dacă sunt probleme?

   

Domnul Virgil Popescu:

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și-a dat avizul favorabil pentru adoptarea fără modificări a proiectului de lege, beneficiind de avizele de la Consiliul Legislativ, Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă avize favorabile.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc. Domnule Niculescu dacă mai aveți ceva de adăugat?

 
   

Domnul Cristian Niculescu:

Acordul s-a semnat în 7 iunie 2002, părțile contractante își vor acorda asistență în principal în următoarele domenii: combaterea terorismului, combaterea criminalității organizate, combaterea activităților economice internaționale ilegale, asigurarea, menținerea și restabilirea ordinii publice, combaterea migrației ilegale, în sfârșit, cadrul legislativ în materie.

În conformitate cu prevederile art.4, alin.1 din Legea nr.4 din 1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, s-a eliberat prezentul proiect de lege pe care îl supunem adoptării.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc. Supun votului dumneavoastră titlul legii. Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră articolul unic al legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Unanimitate.

 
Supunerea la votul final:  

Trecem în continuare la votul final.

  Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România (adoptată).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.74/1995, republicată, privind exercitarea profesiunii de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România, proiect cu caracter organic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Domnule Hașotti, sunteți împotrivă?

   

Domnul Puiu Hașotti (din bancă):

Eu sunt împotrivă întotdeauna.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

A, da, am înțeles. Mai numărăm o dată, fără nici un fel de problemă.

Deci, 14 voturi împotrivă.

Încă o dată voturile pentru. Cine este pentru?

Cu 14 voturi împotrivă, 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat. Vă mulțumesc.

Vă rog, domnule Sassu.

 
   

Domnul Alexandru Sassu:

Aș vrea doar două cuvinte să spun despre acest lucru. Este corect faptul că anumite persoane care au avut de suferit de pe urma regimurilor trecute să primească niște compensații, însă credem că o posibilitate de a-și exercita meseria mai mult decât celelalte persoane nu era compensația care trebuia dată, se puteau da alte lucruri, fie o recunoaștere a vechimii, fie anumite sume de bani, însă, dacă există un medic care poate face profesiunea în condiții bune, acest lucru nu ține de faptul că a fost sau nu a fost un deținut politic sau a suferit în regimul trecut, ține de faptul că poate și este nevoie de el, nu credem că o astfel de discriminare între un tip din interiorul profesiei de medic trebuia făcută, credem că era foarte bine dacă dădeau alte tipuri de compensații. Mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da, vă mulțumesc, domnule Sassu.

 
  Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2002 pentru modificarea art.16 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comercianților (adoptat).

În continuare, supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2002 pentru modificarea art.16 alin.1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalități administrative pentru înregistrarea și autorizarea funcționării comerciaților.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind înființarea comunei Crizbav, județul Brașov (adoptată).

Supun, în continuare, votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind înființarea comunei Crizbav județul Brașov.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Voturi împotrivă?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.70/1991 privind alegerile locale. Se propune respingerea propunerii legislative de către comisii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea Președintelui României (adoptată propunerea de respingere).

La pct.5, Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.69/1992 pentru alegerea președintelui României.

De asemenea, comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului (adoptată propunerea de respingere).

Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaților și Senatului. Se propune respingerea de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind completarea și modificarea Legii partidelor politice. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice (adoptată propunerea de respingere).

8. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii partidelor politice. De asemenea, comisia ne propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind restabilirea drepturilor de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (adoptată propunerea de respingere).

9. Propunerea legislativă privind restabilirea dreptului de proprietate și a reparațiilor pentru daunele cauzate proprietății private în perioada 6 martie 1945 - 22 decembreie 1989. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 3 voturi împotrivă propunerea legislativă a fost respinsă.

  Propunere legislativă privind regimul incompatibilităților (adoptată propunerea de respingere).

Vă supun spre aprobare Propunerea legislativă privind regimul incompatibilităților. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu o abținere, proiectul de lege a fost respins.

  Propunerea legislativă privind completarea art.209 din Codul Penal (adoptată propunerea de respingere).

11. Propunerea legislativă pentru completarea art.209 din Codul Penal. Se propune de către comisie respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996 (adoptată propunerea de respingere).

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/1998 pentru modificarea Legii locuinței nr.114/1996. Se propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale (80/2002) și Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în unele situații speciale (adoptată propunerea de respingere).

13. Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu personalului militar și civil din cadrul ministerelor și instituțiilor publice din sistemul apărării, ordinii publice și siguranței naționale și Propunerea legislativă privind vânzarea locuințelor de serviciu de către instituțiile publice de apărare, ordine publică și siguranță națională, în unele situații speciale. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 34 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

  Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă menajeră, căldură, și gaz metan din clădirile colective (adoptată propunerea de respingere).

14. Propunerea legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă, menajeră, căldură și gaz metan din clădirile colective. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. 181 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 27 de voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Vă rog să vă explicați votul.

   

Domnul Ludovic Mardari:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Inițiativa legislativă privind încheierea de contracte individuale pentru consumurile de apă rece, apă caldă, menajeră, căldură și gaz metan din clădirile colective, respinsă astăzi, a fost depusă în luna martie acest an, de un grup de 8 deputați PRM. Consiliul Legislativ a emis un aviz favorabil, motiv pentru care îi mulțumim. Punctul de vedere al Guvernului a fost însă nefavorabil, invocându-se considerente financiare. Se afirmă că proprietarii de apartamente nu dispun de banii necesari pentru a contoriza consumurile de apă, căldură și gaz metan, condiție fără de care nu poate fi încheiat acest tip de contracte cu furnizorii de utilități.

Nu credeam că executivul poate să se preteze la o astfel de ipocrizie, în mod normal trebuia să fie îngrijorat de posibilitățile financiare reduse ale locatarilor, atunci când au umflat nejustificat prețurile la utilități. Această îngrijorare este oricum lipsită de temei, deoarece aspectul bănesc al contorizării a fost rezolvat încă din 20 iulie 1993 prin HG.nr.349 adoptată de o formațiune PDSR, mai realistă și sincer preocupată de problemele cetățenilor.

Doresc să atrag atenția Guvernului că în mod deosebit în această perioadă asistăm în întreaga țară la o adevărată febră a debranșărilor, fenomen determinat de modul discreționar și nejustificat de facturare de către regiile locale. Paralel cu aceasta, sute de mii de cetățeni fac în prezent mari eforturi financiare pentru a-și instala centrale de apartament, ținând în felul acesta sub control costurile la căldură și apă caldă menajeră. Ne pare rău că astăzi suntem obligați să constatăm că Guvernul României acționează încă o dată nu numai împotriva realității, ci și a intereselor poporului român. Oare în atare condiții, mai rămâne valabil sloganul electoral al PSD: "Alături de oameni, împreună cu ei?"

Din păcate, aceeași optică defectuasă o constatăm și la membrii comisiei sesizate în fond, pe care, dacă aș fi de rea credință, aș putea să-i acuz că și-au însușit papagalicește punctul de vedere al Guvernului. Și lor le-a scăpat nejustificat și superficial HG.nr.349/20 iulie 1993, care stipulează: "Consumatorii pot solicita montarea contoarelor de apă rece și energie termică în devans, față de programul stabilit, pe cheltuiala lor, urmând ca aceasta să se deducă din obligația de plată a serviciilor prestate de distribuitori."

Informez plenul Camerei Deputaților că, încălcându-se regulamentul, dezbaterea în comisie s-a făcut fără invitarea inițiatorilor. Fiind unul dintre inițiatori, am anunțat că doresc să particip la dezbateri, însă secretariatul comisiei, contactat de mine, n-a ținut cont de acest aspect.

Constatăm că poziția Guvernului este una politică și politicianistă, menită a da curs mai degrabă orgoliilor unor membrii ai săi, care doresc și în acest fel să excludă total opoziția parlamentară din viața social-politică și economică a țării.

Punctul de vedere al Guvernului nu numai că va crea probleme populației, atentând la buzunarul acesteia, ci va submina și activitățile regiilor prestatoare de servicii. Așa cum arătam, asistăm în prezent la debranșarea României de la regiile de termoficare. Există certitudinea că vor fi localități în care, în această iarnă, sistemul centralizat de căldură nu va funcționa deloc sau va furniza agent termic numai unităților sanitare și de învățământ. Am reținut în acest sens, apelul disperat al primarului din Târnăveni care a anunțat că peste 80% din apartamentele din acest oraș sunt debranșate, iar agentul termic va fi utilizat în special pentru încălzirea liceului din localitate.

Ca mâine vom afla că unele asociații de locatari au decis și să-și sape puțuri pentru apă, renunțând la serviciul regiei locale.

Noi apreciem că inițiativa legislativă propusă de PRM ar fi venit și în sprijinul regiilor prestatoare de servicii a căror activitate viitoare n-ar fi fost periclitată, deoarece le-ar fi obligat să reabiliteze rețelele proprii de distribuție pentru a reduce cât mai mult costurile înregistrate de aproximativ 20% în cazul apei și de 40% în cazul căldurii, pierderi regăsite actualmente în facturi și suportate de populație.

Domnule președinte,

Problema pe care o supun eu atenției este foarte importantă, este foarte gravă, v-aș ruga să mai aveți îngăduință, probabil 30 de secunde. Vă mulțumesc.

În altă ordine de idei, constatăm că atitudinea adoptată de actualul Guvern vine în contradicție și cu recomandările Uniunii Europene care prevăd ca, pentru armonizarea legislației naționale cu cea europeană, să se introducă obligativitatea individualizării consumurilor în clădirile de locuințe.

În aceste condiții, prin votul dumneavoastră, domnilor colegi, este de necontestat că ați dat un semnal negativ în legătură cu eforturile de integrare europeană, pe lângă nepăsarea față de problemele reale ale populației, probând încă o dată uriașa diferență între vorbele și faptele Puterii PSD-UDMR.

Contractele individuale încheiate pentru fiecare apartament în parte, cu furnizorii de utilități, ar fi eliminat debranșările colective cauzate de unii rău platnici din cadrul asociațiilor de locatari și ar fi dus la realizarea unei independențe a cetățenilor care ar fi apelat în mai mică măsură la mila statului. Am în vedere așa zisele subvenții care sunt o sfidare a sărăciei generalizate și în același timp o formă ce se vrea abilă și subtilă de manipulare a electoratului, de propagandă pe bani de la buget pentru partidul de guvernământ.

Stimați colegi de la PSD, continuați în același mod și Partidul România Mare nu o să mai aibă nevoie de campanie electorală.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc și eu.

 
  Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă pentru modificarea art.25 alin.3 din Legea nr.705/2001 privind sistemul național de asistență socială.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 32 de voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Cu 189 de voturi pentru, 32 de voturi împotrivă și 15 abțineri, proiectul de lege a fost respins.

  Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători, prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț (adoptată propunerea de respingere).

16. Propunerea legislativă privind încurajarea tinerilor întreprinzători prin acordarea de facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. Comisia ne propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu 188 de voturi pentru, 33 de voturi împotrivă și 16 abțineri, proiectul de lege a fost respins.

Domnule deputat, vă rog.

   

Domnul Romeo-Marius Raicu:

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea unui cadru normativ destinat stimulării implicării tinerilor de până la 29 de ani în viața economică, prin acordarea unor înlesniri și facilități în desfășurarea actelor și faptelor de comerț. Această reglementare se dorește a fi un instrument pentru combatarea șomajului în rândul tinerilor și a emigrației celor mai dotați dintre tineri prin sprijinirea financiară a spiritului antreprenorial al acestora pentru demararea de afaceri proprii.

Conform sondajelor și analizelor efectuate în ultimul an tinerii între 18 și 30 de ani reprezintă categoria socială cea mai afectată de tranziția prin care trece România în ultimii 13 ani. Rata șomajului la tinerii sub 29 de ani este de 4,5 ori mai mare decât media pe țară. Infracționalitatea în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani reprezintă 70% din total și multe altele.

Respingerea acestei inițiative a fost motivată de către comisie, în principal, prin existența în Memorandumul cu privire la politicile economice și financiare ale Guvernului României în perioada 2001-2002 al unor obligații care-i limitează acordarea de facilități fiscale.

Totuși, nota bene, Guvernul României, prin planul național antisărăcie adoptat prin hotărâre de Guvern acum două săptămâni, recunoaște importanța problematicii sociale a tinerilor și are ca obiectiv 1 - sporirea participării tinerilor la viața economică, prin modificarea și completarea legislației actuale. Fără un sistem de facilități care să dea o speranță tinerilor de a avea un loc de muncă, o afacere, o casă, o familie, mulți dintre aceștia și, în general, cei mai capabili vor alege soluția emigrării. Vor fi tentați să profite de programele speciale oferite de țările din Uniunea Europeană și din Statele Unite pentru atragerea de specialiști tineri, salarii atractive, facilități în obținerea unei locuințe, credite, rezidență.

Consider că orice idee care ar putea ameliora situația acestei categorii sociale, indiferent din ce parte provine aceasta, trebuie adoptată fără rezerve partinice.

Noi, inițiatorii, ținând cont de punctul de vedere al Guvernului, de punctul de vedere al comisiei, vom reface această inițiativă și vom reveni cu ea. O șansă în plus pentru tinerii din România este un interes național.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Codrin Ștefănescu.

 
   

Domnul Codrin Ștefănescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vom ține cont de punctul de vedere al Guvernului și vom reformula această propunere legislativă.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

 
  Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru respingere? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 182 de voturi pentru și 51 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

Poftiți, vă rog, domnule deputat.

   

Domnul Gheorghe Barbu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege și-a propus să modifice Legea nr.76, în sensul ca indemnizația de șomaj să nu fie acordată într-o proporție unică 75% din salariul minim pe economie, ci să țină seama de stagiul de cotizare și de cuantumul contribuției.

Vreau să vă reamintesc astăzi, tuturor, aici, că programul de guvernare, prezentat în fața noastră de Cabinetul domnului premier Adrian Năstase, prevedea, printre altele, în orice caz la acest capitol, că indemnizația de șomaj va fi cel puțin 60% din salariul avut.

După nici 6 luni de zile, această propunere care a fost făcută Parlamentului a fost modificată și nu mai ține deloc seama nici de stagiul și nici de cuantumul contribuției, nici de situația familială și nici de vechimea celor care ajung în șomaj. De regulă, se spune despre Opoziție că are atitudini critice la modul general și nu este o Opoziție constructivă. De data aceasta, prin proiectul de lege am vrut să corectăm o greșeală pe care Ministerul Muncii a făcut-o, propunând această modalitate de indemnizare a șomajului și de a-l face să respecte ceea ce a scris în programul de guvernare.

Am fost încurajați și de faptul că, după 6 luni de aplicare, bugetul asigurărilor de șomaj a avut un excedent de 3000 de miliarde și are prevăzut în bugetul anului 2002 un excedent de 4825 de miliarde. Neexistând deci nici o motivare, din punct de vedere financiar și fiind corect să fie indemnizat după cuantumul cotizației și după stagiul de cotizare, am făcut acest proiect de lege. Constatăm că după 6 luni ministerul a avut amnezie și constatăm că și Parlamentul sau cel puțin comisia până în acest moment a dorit să susțină această formă de amnezie a Ministerului Muncii.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Doamna Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba de o amnezie, într-adevăr, programul de guvernare vorbea de cuantum diferit, perioadă de cotizare diferită. Legea nr.76 a șomajului, așa cum am votat-o noi în comisie, a prevăzut până la urmă doar stagii..., diferențiere, după stagiile diferite de cotizare. De ce? În continuare, grupul nostru parlamentar consideră această propunere legislativă incorectă din punct de vedere teoretic și chiar și practic.

Primul motiv este acela că media ajutorului de șomaj care se dădea în virtutea vechii legi a șomajului, Legea nr.1, ca medie era egală cu 75% din salariul minim pe economie, adică actualul cuantum conform legii. Deci nu înseamnă nimic o diferențiere.

Al doilea motiv, pentru care considerăm incorectă această propunere, este că urmare acțiunii guvernamentale șomajul care în luna martie, când a fost votată și pusă în aplicare Legea nr.76, dar și Legea venitului minim garantat, s-a văzut că șomajul, rata șomajului era de 12,3%. În luna august, la câteva luni de aplicare a Legii șomajului, șomajul a scăzut la 8,5%. Nu trebuie să ne iluzionăm, să spunem că numai și numai din cauza acestei legi, parțial, acest 8% reflectă și faptul că au fost munci sezoniere, moment estival în care scade, de obicei, șomajul, dar putem cuantifica foarte bine măsurile active pe care le-au avut în vedere Guvernul și nu sunt multe, sunt mult mai diversificate și aducătoare de beneficii în ocuparea în muncă.

Iar al treilea motiv este acela că noi cu toții dorim și știți că Guvernul s-a angajat să scadă rata fiscalității în social cu 3%, ceea ce nu se poate avea în vedere dacă noi ajutorul asistențial îl mărim în permanență și nu cel activ, așa cum a prevăzut politica guvernamentală.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

Mai dorește cineva? Vă rog.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Am avut și eu o preocupare în această direcție și am înaintat un proiect de lege care parcă este la indigo cu cel al inițiatorului proiectului de lege pe care îl dezbatem. Eu îmi însușesc întrutotul punctul de vedere al inițiatorului, pentru că apreciez că nu este nici moral și nu este nici corect modul în care se aplică în momentul de față tratarea acestei categorii disperate a societății românești, respectiv șomerii, cărora li s-au luat o serie de posibilități materiale și au fost introduși în masa săracilor acestei țări.

Consider că este pe deplin justificat punctul de vedere al inițiatorului și sub un alt aspect. Sumele care au fost realizate suplimentar la buget pentru activitatea aceasta a șomerilor cred că vor servi doar pentru acoperirea găurilor negre din activitatea economică gestionată de actualul guvern și nu mi se pare firesc ca acești bani să nu revină celor de drept și să fie manipulați și folosiți de către Guvern, așa cum dorește acesta.

Eu o apreciez și o admir pe doamna președinte a comisiei de specialitate și cred întrutotul în ceea ce a spus dumneaei. Este foarte posibil ca la radio și la televiziune să se fi redus numărul șomerilor în România. În realitate, se pare că nu este acest lucru și o invit, cu tot respectul, să se deplaseze în zona Munților Apuseni și va constata diferența uriașă între ceea ce a spus dumneaei și spune statistica și realitatea acestor locuri.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Domnul Dobre.

 
   

Domnul Victor Paul Dobre:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PNL a sprijinit inițiativa Partidului Democrat și a votat pentru acest proiect de lege, întrucât nu putem fi de acord, nici cu limitarea perioadei de acordare a indemnizației de șomaj și, în nici un caz cu instituirea acestei indemnizații unice. Este o măsură absolut nedreaptă care contravine ca și proiectele precedente sloganului PSD din campanie, "Aproape de oameni și împreună cu ei".

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumesc.

 
  Propunerea legislativă privind asigurarea asistenței medicale în mediul rural (adoptată propunerea de respingere).

Trecem, în continuare, la Propunerea legislativă pentru asigurarea asistenței medicale în mediul rural. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 35 de voturi contra.

Abțineri?

Cu 192 de voturi pentru, 35 de voturi împotrivă, propunerea legislativă a fost respinsă.

  Proiectul de Lege pentru modificarea alineatului (2) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vînzării produselor din tutun minorilor (adoptată propunerea de respingere).

Următorul proiect de Lege pentru modificarea alin.2 al art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/1999 pentru interzicerea publicității produselor din tutun în sălile de spectacol și interzicerea vânzării produselor din tutun minorilor. Se propune respingerea proiectului de lege de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 34 de voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 193 de voturi pentru, 34 de voturi împotrivă proiectul de lege a fost respins.

  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor plastice (adoptată propunerea de respingere).

20. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical și al artelor plastice. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 35 de voturi împotrivă, 191 pentru, proiectul de lege a fost respins.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Comisia propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 4 abțineri, proiectul de ordonanță a fost respins.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.134/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Se propune, de asemenea, respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 41 de abțineri și 184 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 187/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.

Cine este pentru respingere, cum propune comisia? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 34 de voturi împotrivă, 5 abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 209/2000 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor. Comisia propune respingerea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu 41 de abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor (adoptată propunerea de respingere).

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.252/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor.

Comisia propune respingerea ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Cu 41 de abțineri și 182 de voturi pentru, proiectul de ordonanță a fost respins.

  Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România (adoptată propunerea de respingere).

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.123/2001 privind regimul străinilor în România.

Se propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 34 de abțineri, un vot împotrivă și 192 de voturi pentru, propunerea legislativă a fost respinsă.

  Proiectul Legii minelor (adoptat).

Supun aprobării dumneavoastră proiectul Legii minelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă, 31 de abțineri și 183 de voturi pentru, proiectul Legii minelor a fost aprobat.

  Propunere legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale (adoptat).

Propunerea legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 33 de voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Vă rog! Doamna Mona Muscă.

   

Doamna Monica Octavia Muscă:

În primul rând, dorim să vă mulțumim, noi, liberalii, pentru că ați votat proiectul de lege privind finanțarea partidelor, tocmai pentru că este un proiect de lege anticorupție, în primul rând. În al doilea rând, pentru că pune în ordine finanțarea partidelor din toate punctele de vedere.

În al doilea rând, este un proiect al transparenței și se înscrie în aceeași familie de proiecte liberale ca și cel privind accesul liber la informație și așa mai departe.

Mulțumim frumos și să fie într-un ceas bun.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Cu plăcere.

Domnul Boc.

 
   

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Partidul Democrat a votat prounerea legislativă privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, apreciind că reprezintă un progres în materia legislației cu privire la finanțarea partidelor politice, introducând un cadru transparent cu privire la donațiile primite de partidele politice, cu privire la plafonul de cheltuieli pe care un partid politic poate să-l facă în campanie și în afara campaniei electorale, precum și cu privire la limitarea pentru prima dată a cheltuielilor ce pot fi efectuate de către un partid politic per candidat.

Partidul Democrat însă apreciază că această lege va trebui să fie completată după revizuirea Constituției, întrucât mai are încă un punct nevralgic, un punct slab. Este vorba de controlul exercitat asupra finanțării partidelor politice.

Apreciem în continuare că acest control exercitat prin intermediul Curții de Conturi nu răspunde exigențelor unei societăți democratice și că se impune un control exercitat de către o autoritate independentă, sustrasă controlului politic. Repet: nu prin intermediul Curții de Conturi care, prin excelență, are o origine politică aici, în Parlament.

Propunerea noastră, după revizuirea Constituției, vizează instituirea unei autorități electorale permanente ce va avea în componență și în subordine o comisie pentru conturi de campanie, care va verifica modul în care sunt finanțate partidele politice, atât în perioada campaniei electorale, cât și după aceea, autoritate care să aibă regimul Curții Constituționale, prin independența și transparența ei.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Mulțumesc, domnule Boc.

Hai, domnule Stanciu, haideți!

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Vă mulțumesc pentru că v-ați oprit puțin să vă trageți sufletul cu acest maraton de voturi și mi-ați dat cuvântul spre a spune de ce nu am agreat această lege: deoarece ea vine din partea unei formațiuni politice care vrea să înlăture corupția. Evident că n-a spus din ce partid s-o înlăture.

Cred că plicurile galbene care s-au trimis și la vii și la cei ce erau vizitați de cei vii de sărbătoarea Paștelui, dacă le calculăm la 16 milioane de cetățeni, cu timbre cu tot, o să vedem cine, de unde și cum a folosit banii din campaniile electorale. Dacă ne uităm numai ce s-a plătit la Televiziunea Română începând de la 700.000 de dolari, 600.000 de dolari și așa mai departe, o să vedem iar cine a luat bani, cum i-a luat și cine strigă: "Prindeți hoțul!".

De aceea, cred, domnule președinte, că această lege nu este nici mai rea decât cealaltă, nici mai bună, ci este pur și simplu o propagandă politică. Pentru că s-au folosit bani în campania trecută, bani care nu au fost declarați, pe care nu i-a verificat nimeni și, culmea este că cei care s-au declarat campionii luptei împotriva corupției în partid, sunt cei care au utilizat, după părerea mea, fonduri ilegale. Și-i rog să calculeze și să ne dea dreptul la replică în altă ședință cât au costat plicurile galbene cu săgeată albastră trimisă la viii și morții din România. Și de acolo să începem discuția.

Vă mulțumesc pentru atenție.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Cred că ar fi bine să începem discuția de la unele fundații ale partidului. Cred că ați vorbit autocritic aici.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea Ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României (adoptat).

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/2002 privind înființarea ghișeului unic în punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 6 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.117/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor și instituirea unor măsuri pentru diminuarea fenomenelor de fraudă și evaziune fiscală în domeniul alcoolului și băuturilor alcoolice.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu un vot împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.66/2002 pentru stabilirea unor măsuri referitoare la salarizarea personalului din învățământ.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 22 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

Domnul Stanciu.

(Din sală i se atrage atenția domnului președinte că este ora 18,00 și s-a intrat în timpul dedicat intervențiilor)

Vă mai cer permisiunea câteva minute, că e păcat să nu le fructificăm.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Suntem pentru mărirea salariilor cadrelor didactice și nu o dată, atât eu, grupul nostru parlamentar, cât și Comisia de învățământ a susținut acest lucru și-l susținem în continuare.

Comisia noastră a dat un aviz negativ. Acest aviz negativ a avut la bază următoarele considerente: după părerea noastră, în ciuda prevederilor regulamentare, nu ni s-a dat acest proiect de lege să-l analizăm împreună cu colegii de la Comisia de muncă și protecție socială.

Al doilea lucru: 5% este, după părerea comisiei noastre, și aici vorbesc în numele comisiei, ceva ce s-a dat, nu s-a luat, dar este sub demnitatea cadrului didactic. Sunt fenomene în învățământ pe care o să le analizăm, să vi le prezentăm, când nivelul profesorilor este legat și de calificare.

Noi am fost profund, zicem, "necăjiți" când am constatat că sporul de solicitare neuropsihică la profesori este de 3%, la distinșii domni judecători este de 30%. Am constatat că sporul de loialitate la noi este de 15%, la distinșii judecători merge până la 50%. Și cei care au avizul, o să constate că am luat și noi salarizarea distinșilor domni judecători care, vă rog să-mi permiteți, la 4 ani după ce termină facultatea, au salariul mai mare decât profesorul Neagu care l-a învățat carte, după 40 de ani!? Ceea ce ni se pare că această categorie socială care profesează este în totală contradicție cu principiul, am zice noi, de justețe socială.

De aceea, vom face, noi, comisia, o parte, un proiect în care vom vrea să fim salarizați la nivelul celor pe care îi învățăm carte.

Acestea sunt motivele pentru care noi am votat, toată comisia, cu o singură excepție, o s-o vedeți, împotrivă, spre a atrage atenția că ne găsim într-un punct critic al salarizării profesorilor.

Domnule președinte, vedeți că aveți o defecțiuni aici la lumină. (Microfonul s-a întrerupt de câteva ori)

Cu aceasta, văd un distins coleg care vrea să contreze, dar bănuiesc că a învățat carte și domnia sa și este de acord cu mine, cu aceasta, domnule președinte, vă rugăm să comunicați domnului premier că am rămas impresionați de grija de a mări salariile celor din justiție, că nu le-a mărit de doi ani, dar să-i amintiți că la profesori n-a mărit salariile de 5 ani.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Domnul Baciu.

 
   

Domnul Mihai Baciu:

Îmi cer scuze, domnule președinte, vă dezamăgesc că întrerup un pic năvala aceasta, șuvoiul patriotic de vot, într-o unitate de simțire și cuget, a tuturor acestor legi. Noi am votat pentru această ordonanță. Sper că ați observat sau poate n-ați observat, am votat pentru nu pentru că am fi entuziasmați și foarte bucuroși că nivelul celor din învățământ, mă refer la nivelul de viață, ar fi crescut spectaculos și suficient. Dimpotrivă! Suntem profund nemulțumiți.

Ceea ce a spus aici profesorul Stanciu este cu totul adevărat. Noi am mers pe calea pragmatică, grupul nostru, acum, că ce-i în mână nu-i minciună și mai bine ceva decât nimic. Asta nu înseamnă că noi nu așteptăm de la guvern și vom face, comisia, sigur, presiuni de care a vorbit profesorul Stanciu, noi așteptăm noi inițiative, noi măsuri pentru ca, în sfârșit, învățământul, așa cum spune în programul dumneavoastră de guvernare care este scris foarte frumos, ba are chiar virtuți literare, uneori și poetice, în realitate, deci, învățământul să devină prioritate națională.

Am votat, așadar, pentru această ordonanță din motivul acesta simplu: mai bine ceva decât nimic pentru această categorie necăjită a profesorilor. Dar insistăm în continuare, repet, nu voi obosi să repet niciodată, că trebuie măsuri serioase, măsuri mult mai substanțiale de îmbunătățirea vieții dascălilor noștri, acelor din România.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Da. Vă mulțumim, domnule Baciu.

Domnul Andea, un minut.

 
   

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia de învățământ într-adevăr a dat un aviz negativ fără a avea însă unanimitate în ceea ce înseamnă vot în comisie. Nu votul în comisie vreau să-l explic, ci votul grupului nostru parlamentar, aici, în plen. Aș sublinia faptul că materia legislativă în discuție, de fapt, consfințește o serie de decizii luate pe parcursul anului curent când celor din învățământ li s-au majorat salariile cu 5% în martie și 5% în luna iunie, o respingere pe fond, spre exemplu, a acestei măsuri propuse nouă ar fi creat o situație extrem de complicată, ceea ce înseamnă salarizarea dascălilor, întrucât s-ar fi negat majorări de salarii deja operate.

Gestul pe care l-a subliniat domnul Stanciu, care este mai mult, aș spune, teatral sau demonstrativ decât bine chibzuit în ceea ce înseamnă un vot pe un act legislativ, nu are, după părerea mea, semnificația decât aceea demonstrativă și nu ar fi servit în fond cauzei pe care o apărăm cu toții și anume creșterea salariilor dascălilor, pentru că cu toții suntem de acord că este un sector dezavantajat până în prezent.

În consecință, consider că votul pozitiv dat aici este în conformitate cu interesele dascălilor și fără îndoială că trebuie să continuăm în această direcție chiar dacă creșterile sunt mici dar nu nesemnificative.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

 
  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (adoptat).

Supun, în continuare, votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Cu 33 de voturi împotrivă și 2 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002 (adoptat).

Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Letonia pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital, semnată la București, la 25 martie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 6 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de Înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit antreprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.60/2002 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere între România și Comunitatea Europeană privind participarea României la Programul comunitar pentru întreprinderi și spirit anteprenorial, în particular pentru întreprinderi mici și mijlocii, semnat la București la 31 mai 2002 și la Bruxelles la 28 iunie 2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale. (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1. "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale".

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2002 privind efectuarea recensământului general agricol din România.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Rexaminarea art.5 alin (4) din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră reexeminarea art.5 alin.4 din Legea privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local ca urmare a Deciziei Curții Constituționale nr.192/2002.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu trei voturi contra, s-a aprobat proiectul de lege.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a României nr.45/1994 (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.74/2002 pentru modificarea Legii apărării naționale a România nr.45/1994.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.98/2002 pentru modificarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Cu 16 abțineri, 4 voturi împotrivă, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor (adoptat).

Cine este pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.99/2002 pentru instituirea unor măsuri privind importul autovehiculelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? 4 abțineri.

Împotrivă?

Cu 5 voturi împotrivă, 4 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor (adoptat).

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2002 privind trecerea unor instituții de cultură în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 9 abțineri.

Cu 10 voturi împotrivă și 9 abțineri, proiectul de lege a fost aprobat.

  Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă Rompres. (adoptat)

Supun votului dumneavoastră raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

Doamna Mona Muscă, vă rog!

   

Doamna Monica Octavia Muscă:

În primul rând, domnule președitne, o nelămurire: raportul de mediere l-am mai votat o dată. Cred că e vorba de votul final pe lege.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

E votul final. Păi asta facem acum! Da. De asta am votat. Votul final a fost.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

E votul final. Că raportul de mediere l-am votat. Da, da, da!

Atunci, îmi dați voie doar două fraze.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Doar două fraze, vă rog, doamna Mona Muscă.

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Exact așa o să fac.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Sunt nemulțumiți!

 
   

Doamna Monica Octavia Muscă:

Da, și asta!

În primul rând, mă bucur că am reușit să trecem împreună Agenția de presă ROMPRES din subordinea Guvernului sub control parlamentar. Este vorba de respectarea autonomiei și independenței instituțiilor publice de media.

În al doilea rând, mă bucur că ultimul articol al acestui proiect de lege prevede abrogarea Hotărârii de Guvern nr.886 care venea în contradicție flagrantă cu toate deciziile și recomandările Consiliului Europei privind autonomia instituțiilor de presă și independența editorială a lor.

Mulțumesc colegilor din Comisia de cultură, în primul rând, și domniilor voastre pentru votul de acum.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumim, doamna Mona Muscă.

 
  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații (adoptat).

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.72/2002 pentru modificarea art.42 din Legea nr.14/1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Român de Informații.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? 4 abțineri.

Împotrivă? 7 voturi împotrivă.

Cu 7 voturi împotrivă, 4 abțineri și 201 voturi pentru, proiectul de lege a fost aprobat.

Declarație de vot. Domnul Canacheu. Aveți un minut, vă rog!

   

Domnul Costică Canacheu:

Stimați colegi,

Din 1990 încoace, un principiu în legătură cu finanțarea serviciilor speciale din România a fost foarte clar, acela că finanțarea se face de la bugetul statului și controlul parlamentar asupra serviciilor speciale se face mai ales prin controlul bugetar.

Prin adoptarea acestei legi, încercăm, mai bine zis încearcă majoritatea parlamentară de astăzi ca, prin politica pașilor mărunți, să transforme SRI-ul într-o societate comecială. Directorul SRI dispune ce fel de servicii vor fi acordate de serviciul pe care-l conduce și ce vor face cu banii pe care îi vor încasa.

Se mai spune în legea deja adoptată de către Cameră că se va executa controlul acestor sume prin normele aprobate de către Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Noi n-avem cunoștințe de aceste norme, pe de parte; pe de altă parte, în cadrul comisiei de control a Serviciului Român de Informații nu există o expertiză și nici capacitatea instituțională de a face control de fond pe cheltuiala bugetară și extrabugetară de acum încolo pe care această lege o prevede.

Considerăm că se încalcă un principiu clar, acela că serviciile publice speciale, cum este acesta, un serviciu de informații, se finanțează numai de la bugetul de stat și numai sub control parlamentar. De aceea, noi am votat împotriva acestei legi.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Vă mulțumesc.

 
  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.54/2002 privind înființarea Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere (adoptat).

Supun votului dumneavoastră Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.80/2000 privind certificarea și/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb și materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Împotrivă?

Unanimitate.

  Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 108/2001 privind exploatațiile agricole (adoptată propunerea de respingere).

Supun votului dumneavoastră Propunerea legislativă privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole.

Comisia ne propune respingerea propunerii legislative.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri? O abținere.

Împotrivă?

Cu o abținere, 21 de voturi împotrivă, proiectul de lege a fost respins.

Stimați colegi, am încheiat propunerile de lege pentru votul final.

Vă rog, domnule Popescu Bejat. Vreți să vă explicați votul. O să trecem la următoarea parte a ordinii de zi.

   

Domnul Ștefan-Marian Popescu-Bejat:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Nu este vorba doar de explicarea votului, este o inițiativă legislativă a Partidului Democrat. Ea viza modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108 privind exploatațiile agricole.

Parțial, inițiativa legislativă a fost preluată în legea de aprobare și din acest motiv ne considerăm mulțumiți. Partea de completare a ordonanței, aceea referitoare la definiția și rolul, importanța și finanțarea exploatațiilor agricole de tip familial a fost introdusă în Legea 166 de aprobare a acestei ordonanțe.

Din păcate, la modificarea art.5 din ordonanță, prevederile referitoare la limitele la care se definesc exploatațiile agricole de tip comercial au rămas cele din ordonanța de urgență. Spun din păcate, fiindcă agricultorii din țările vestice nici măcar în proporție de 1% n-ar putea să participe la facilitățile acordate de guvern prin această ordonanță.

Este adevărat că în România unele facilități sunt orientate către aceste exploatații agricole de tip mari. Însă, s-a constatat că actualul guvern, ministrul agriculturii nu poate să aplice în toate situațiile această ordonanță și o încalcă cu nonșalanță.

Vom reveni într-o intervenție politică viitoare prezentând acest caz în detaliu. Deci, partidul de guvernământ mai degrabă acceptă o legislație strâmbă pe care să o încalce decât o inițiativă legislativă corectă care să faciliteze și să reglementeze în mod corect finanțările în domeniul agricol.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Viorel Hrebenciuc:

Mulțumesc, domnule Bejat.

(În continuare, ședința este condusă de domnul vicepreședinte Ovidiu Cameliu Petrescu)

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vreau să vă informez că, în conformitate cu prevederile art.17, alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-a depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, Legea privind schimbarea denumirii comunei Viișoara, județul Neamț, în Alexandru cel Bun.

Dezvoltarea interpelărilor și primirea de răspunsuri la interpelări adresate membrilor Guvernului.  

Domnul deputat Anghel Stanciu dorește să adreseze o interpelare Ministerului industriei și resurselor.

Domnul secretar Moucha este? Da.

   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte de ședință,

Stimați colegi,

Interpelarea noastră a avut ca obiect stadiul pregătirilor pentru iarna care vine, în general, și, în particular, pentru municipiul Iași. În Iași și probabil și în alte localități, a început o adevărată furie a debranșărilor. Lumea se gândește că nivelurile de 2-3 milioane la cât se vor ridica probabil în această iarnă plata cheltuielilor de întreținere, vor duce inevitabil la falimentul propriei familii, dar în final va duce și la falimentul cet-urilor.

De aceea, noi am întrebat atât Ministerul Administrației Publice, pe distinsul domn ministru Cozmâncă, cât și pe domnul ministru al industriei, dacă s-a avut în vedere o reabilitare a rețelelor, dacă s-a avut în vedere o serie de amenajări, să spunem, din punct de vedere tehnic, ca pierderile să se limiteze și să nu mai plătească cetățeanul și aceste pierderi de pe traseu.

Totodată, după cum se știe, la Iași CET-ul a trecut în proprietatea sau în patrimoniul Consiliului local. Se pare că licitațiile privind combustibilii aferenți se vor face la București. Cred că era mai util ca aceste licitații să se facă la fața locului, deoarece primăria, respectiv primarul, Consiliul local, avea tot interesul să obțină niște prețuri mai mici spre a reduce consumul și, în speță, costurile, astfel încât cetățeanul să dorescă să-i mai voteze și în 2004.

Iată câteva motive pentru care am rugat cele două ministere, în ideea că le aducem nu critici, ci le aducem, în fapt, pe masa de lucru o problemă efectiv arzătoare la ordinea zilei: problema iernii 2002-2003. În funcție de aceasta, evident că cetățenii se vor orienta spre o formațiune politică sau alta. Or, noi ținem la PSD și nu vrem să se "ardă" din cauza giga-caloriei. Vă mulțumim pentru atenție.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul secretar de stat Moucha, răspundeți la această problemă "arzătoare"!

 
   

Domnul Romulus Mouha:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În legătură cu interpelarea domnului deputat Anghel Stanciu, aș dori să aduc unele precizări, desigur o parte a răspunsului aparține Ministerului Industriilor, iar o parte aparține Ministerului Administrației Publice.

Deci, în ceea ce privește problemele specifice Ministerului Industriilor, vă pot informa, stimate domnule deputat, că, în urma estimărilor, TERMOELECTRICA, centralele de termoficare sunt pregătite pentru trecerea sezonului de iarnă.

În acest sens, aș dori să fac următoarele precizări: reparațiile la sursele de bază, care produc combinate, energie electrică și termică s-au realizat în proporție de 90%, până la data de 10 octombrie 2002, urmând a se finaliza reparațiile la ultimile două grupuri de termoficare. S-au reparat și probat, conform normativelor în vigoare, conductele rețelelor de termoficare primară, de transport al energiei termice și s-au finalizat reparațiile la instațiile auxiliare din centrale.

În iarna 2002-2003 grupurile retehnologizate vor aduce un aport suplimentar de 700 MW, și respectiv 220 Gcal/oră la București-sud și Turceni. Grupul 4 este în probe pentru punerea în funcție, iar la Brăila grupul 4 se efectuează probe și reglaje la rece.

Stocurile de combustibil sunt cele stabilite în programul de iarnă și la data de 13 septembrie se prezentau astfel: cărbune - 2.245.600 tone ceea ce reprezintă practic 115%, față de stocul existent la 13.09.2001. Păcura - 360.000 tone, capacitatea maximă a rezervoarelor. Pentru asigurarea cu cărbune în perioada de iarnă există contracte și grafice de livrări încheiate cu CNLO, cu CNH și SNC. Stadiul licitațiilor pentru combustibili este următorul: achiziția de păcură din intern este contractată cu SNP PETROM pentru 40.000 tone/lună. În vederea achiziției de păcură și gaze din import, a fost aprobată garanția guvernamentală pentru un credit de 200 milioane de dolari. Pentru contractarea creditului s-a lansat cererea de ofertă către bănci, concomitent cu aprobarea documentațiilor de licitație.

În ceea ce privește estimarea costurilor, cauzele care au condus la creșterea prețurilor căldurii sunt: în centralele din subordinea TERMOELECTRICA, căldura se produce în proporție de peste 95% prin arderea păcurii și gazelor naturale, la un preț ridicat, de circa 145 dolari/tonă, respectiv 95 până la 108/tonă, prețul de cotație fiind al burselor internaționale. Resursele din țară nu pot asigura decât 30% din consumul de păcură și circa 30-40% din gaze naturale, restul trebuiește importat.

Menționăm că pentru municipiul Iași, prețul local de referință la giga-calorie este de 754.127 lei, iar CET - Iași are în prezent un stoc de 91.600 tone de huilă, 40.000 tone păcură, ceea ce reprezintă deja circa 50% din necesarul de combustibil pentru trecerea iernii 2002-2003. Aprovizionările care se vor face în continuare, pe parcursul consumării acestor materiale energetice, este absolut clar că nu vor crea probleme în această iarnă la Iași, în zona producției de apă caldă și căldură.

Aș dori, de asemenea, să mai completez, domnule deputat, că în momentul de față la HIDROELECTRICA gradul de umplere a lacurilor este de circa 72%, ceea ce este extraordinar de bine, față de circa 50% cât era acum 2 ani. De asemenea, la lignit am arătat că suntem în grafic; la păcură este depășită cantitatea care trebuia să fie la 1.10.; deja la 19 septembrie sunt 302.000 tone de păcură.

M-aș opri aici, urmând ca, desigur, colegul meu de la Ministerul Administrației Publice să completeze răspunsurile specifice. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul secretar de stat Ionel Fleșariu, poftiți.

 
   

Domnul Ionel Fleșariu:

În vederea asigurării cu energie termică a populației în iarna 2002-2003, Ministerul Administrației Publice a luat următoarele măsuri:

1. În primul rând, a procedat pentru CET-urile externalizate de la Societatea Comercială TERMOELECTRICA și trecute în subordinea consiliilor locale sau județene, împreună cu conducerile acestora, la configurarea unor scheme tehnologice care să minimizeze cheltuielile de combustibili și de reparații. Se face o monitorizare săptămânală a acestor acțiuni. Prin Ordonanța Guvernului nr.42 din acest an, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2002, au fost alocate 50 miliarde lei, destinate suplimentării fondurilor necesare finalizării reparațiilor planificate pentru anul 2002.

2. Stocurile de combustibili solicitate de producătorii de energie termică sunt asigurate. Astfel, pentru CET-urile externalizate de la TERMOELECTRICA este în fază finală derularea formalităților pentru asigurarea unor credite interne sau externe, în sumă totală de 120 milioane dolari, care vor asigura completarea finanțării achiziționării resurselor energetice primare.

Necesarul de combustibili de asigurat noile structuri tehnologice de funcționare este disponibil cantitativ pe sortimente. Costurile de producție pentru energia termică diferă în funcție de structura tehnologică a fiecărui furnizor. Datorită uzurii morale a acestei structuri, costurile de producție depășesesc valoarea prețului de referință, de 800.000 Gcal., și, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2002, în iarna anului 2002-2003 aceste diferențe vor fi acoperite prin subvenții.

Necesarul de energie termică pentru un apartament standard, de două camere, pentru o lună de iarnă, este în jur de 1,3 Gcal./lună, dacă sunt respectate condițiile de izolare pentru reducerea la minimum a pierderilor. Se poate aprecia că pentru un apartament standard cheltuielile cu energia termică se vor ridica la circa 1.200.000 lei/lună în timpul acestei ierni. Această evaluare nu include, bineînțeles, pierderile de pe rețea și nici risipa consumatorului.

Cu stimă, semnează ministrul Administrației Publice, Octav Cozmâncă.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Ca, cred că s-a spus.

Domnul profesor Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, vreau să mulțumesc celor doi distinși secretari de stat, care prin răspunsul domniilor lor s-au angajat că la iarnă va fi cald și ieftin în casele cetățenilor. Noi vom aduce aceste răspunsuri probabil prin luna martie, și le vom citi împreună, să vedem dacă s-au ținut de cuvânt. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Dar, "ieftin", nu s-au angajat. N-am auzit.

Domnul deputat Iulian Mincu va dezvolta o interpelare adresată Ministerului Educației și Cercetării.

Am o rugăminte, și la cei care dezvoltă interpelările, și la cei care răspund, să ne încadrăm în trei minute, așa cum este regulamentul.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi,

Eu am două interpelări, și una dintre interpelări se adresează Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, inclusiv Ministerului Sănătății și Familiei.

Prin Ordinul nr. 335/19 iulie 2002, a intrat în vigoare noul ordin, neașteptat de dureros pentru bătrânii asistați în azile, acela că participarea lor lunară să crească de la 409.000 lei/lună, la 1.750.000 lei/lună. Toți sunt bătrâni, bolnavi, și majoritatea cu o pensie cu mult sub nivelul sumei propuse să li se rețină lunar.

Îmi scriu 80 de bătrâni de la Sanatoriul de la Pucioasa, din cei 103 bătrâni, care îmi scriu astfel: "Ni se încalcă astfel dreptul la viață. N-avem locuință, n-avem pământ, n-avem alt venit și trăim din pensia pe care o primim, iar acum trebuie să părăsim azilul, că nu avem cu ce-l plăti."

Toți îmi anexează chitanțele de pensii pe care le primesc, din ultimele luni. Am citit și eu ultima: este, într-adevăr, destul de dureros. Este dureros pentru că se adresează unor bătrâni care nu mai au din ce trăi. Din pensiile lor, care nu depășesc (la cei care mi le-au trimis) mai mult de 1.000.000 - 1.200.000, li se deduce 20% ca rezultanta sumei respective, conform ordinului primit, iar restul este reținut pentru întreținere.

Mai mult, bătrânii care nu au nici aceste pensii, trebuie să părăsească azilul. Care este media de pensie pe trimestrul II - 2002 pentru pensionarii de asigurări sociale de stat și pensii impozabile? Dau exact din statistica Institutului Național de Statistică: 1.512.441 lei. Două treimi din județe au 69% mai puțin decât această medie. Încep cu Giurgiu, care are 1.269.306 lei, și termin cu Vasluiul, care are 1.316.364 lei. Numai 13 județe au peste media națională, și încep cu Bucureștiul care are 1.819.045 lei, și termin cu Constanța, cu 1.563.845 lei. Sunt 6.300.000 de pensionari.

În ceea ce privește pensionarii agricoli, 1.719.978 de persoane. Pensia medie lunară este acum de 317.512 lei - nu comentăm. În trimestrul I. 2002, au ieșit din sistemul de plată 119.000 de pensionari. Trebuie să spun, cu regret, că ieșirea din sistemul de pensionare înseamnă decesul pensionarilor. Media de viață la noi este destul de mică. Este poate cea mai mică din Europa: 69,2 ani. Dorim, în continuare, s-o scădem?

Este trist că nu avem decât 18.000 de pensionari în azil. Ce facem cu ei? Aceasta a fost întrebarea pe care am dezvoltat-o acum față de Ministerul Muncii, care dealtfel mi-a răspuns, într-adevăr, destul de serios asupra problemelor pe care le-am ridicat, într-o scrisoare pe care am primit-o astăzi, și care confirmă de altfel ceea ce spun eu.

Problema este că rămâne pentru acești bătrâni o situație destul de grea. Aș vrea răspuns la această primă problemă, și pe urmă continui cu cealaltă.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, domnule profesor.

Domnule secretar Ciotloși, poftiți!

 
   

Domnul Petre Ciotloș:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați,

La interpelarea adresată de domnul deputat Iulian Mincu, ministrul Muncii și Solidarității Sociale, domnul Marian Sârbu, formulează următorul răspuns:

În ceea ce privește căminele pentru persoanele vârstnice. Căminele pentru persoanele vârstnice sunt unități de asistență socială, organizate în condițiile prevăzute de Legea nr. 17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, și sunt coordonate metodologic de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

Există un număr mare de unități de asistență socială pentru vârstnici care se află, însă, în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap din subordinea Ministerului Sănătății și Familiei. Pentru căminele pentru persoane vârstnice, deci, cele care sunt în coordonarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, costul mediu lunar de întreținere s-a stabilit pe baza metodologiei aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2000.

În prezent, din luna iunie 2002, nivelul costului mediu lunar de întreținere este de 1.500.000 lei/lună, față de 900.000 lei/lună, care era până în luna mai 2002, și este aprobat prin Ordinul ministrului Muncii și Solidarității Sociale nr. 252/2002.

Potrivit metodologiei, contribuția de întreținere nu depășește costul mediu lunar de întreținere stabilit la nivelul cheltuielilor medii lunare ale anului precedent, pentru hrană, întreținere și gospodărie, obiecte de inventar, echipament și cazarmament.

Totodată, atât Legea nr. 17/2000, cât și metodologia aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1022/2000 precizează că nivelul contribuției de întreținere datorate persoanei asistate nu poate fi mai mare de 60% din veniturile totale ale acesteia, diferența de 40% din venituri fiind lăsată la dispoziția persoanei pentru cheltuieli personale.

În situația în care veniturile persoanei asistate nu sunt suficiente pentru acoperirea contribuției de întreținere, aceasta este plătită în totalitate sau parțial, după caz, de către susținătorii legali ai persoanei asistate.

În situația unităților de asistență socială pentru vârstinici, aflate în coordonarea Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap, contribuția de întreținere se stabilește în conformitate cu prevederile metodologiei aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 532/99, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1021/2000, printr-un ordin al Secretariatului de Stat pentru Persoane cu Handicap, pe același principiu ca și în cazul căminelor pentru persoanele vârstnice. Diferența constă în faptul că, pentru unitățile menționate, metodologia de calcul a contribuției, stabilește ca asistatul să păstreze din veniturile proprii un procent de numai 20% din cheltuielile personale.

Referitor la alocația zilnică de hrană pentru consumurile colective din unitățile bugetare de asistență socială, respectiv cantine de ajutor social și căminele pentru persoane vârstnice, aceasta a fost majorată prin Hotărârea Guvernului, după cum urmează:

Pentru căminele pentru persoane vârstnice, majorare de la 32.000 lei/zi beneficiar, la 51.000 lei/beneficiar. Și pentru căminele de ajutor social, o majorare de la 23.000 lei/beneficiar, la 37.000 lei zi/beneficiar. Majorarea este de aproximativ 60% față de nivelurile anterioare și cuprinde inflația înregistrată la nivelul anului 2001, indicele de creștere la prețuri la principalele produse indice prognozate pentru anul 2002, precum și inflația pe primele șase luni ale anului 2003.

Deși nivelul alocației zilnice de hrană/persoană care beneficiază de serviciile de masă în unitățile de asistență socială menționate este relativ mic, consumul trebuie privit pe ansamblul unității, suma totală zilnică reprezentând alocația de hrană fiind destul de ridicată. Și, în răspuns v-am dat și un exemplu, vizavi de cantinele de ajutor social. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți, domnule profesor.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Îi mulțumesc reprezentantului Ministerului Muncii, domnului secretar de stat, dar aș vrea să spun câteva lucruri.

Este vorba de acei pensionari care nu au unde se duce, și, în general, care au pensiile cu mult mai mici decât pensia în medie pe națiune. Aceștia sunt cei care îmi scriu. Și, de fapt, nu sunt prea mulți. Sunt 18.000.

Aș vrea să vă spun, că apreciez, că dumneavoastră ați crescut pentru un asistat social prețul unei zile de masă, de la 23.000 lei la 1 septembrie, la 37.000 lei, la prețul unui pachet de țigări bune. Aș vrea însă să vă reamintesc, că în pușcării se plătește ziua de masă sau alocația pentru masă a pușcăriașului, cu 75.000 lei. Nu vreau să vă fac calculul caloric și nici nu vreau să vă fac calculul din punct de vedere nutrițional.

Aș vrea să vă mai aduc aminte câteva probleme și promisiuni. Promisiunea că se vor crește pensiile în agricultură. Sunt 1.777.000 de pensionari agricoli, și se crește cu 20% în 2001, și că va ajunge la 100% în 2004. Aceasta înseamnă să crești de la 245.000 la maximum 500.000. Deci, situația rămâne că ne înscriem în continuare în acest barometru al sărăciei, sărăcie profundă, care s-a mărit considerabil în ultimul timp, și care a mărit considerabil și numărul de bolnavi, și nu numai cei bâtrâni, ci și cei tineri.

Este o problemă care este constatată de toată lumea, și pe plan național, și pe plan internațional. Eu vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule profesor, dezvoltați și interpelarea cu privire la Ministerul Învățământului.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Domnule președinte, este una dintre problemele cele mai serioase pe care am socotit că trebuie s-o prezint ca a doua interpelare, pentru că este situația școlii românești la începutul anului școlar 2002-2003.

În acest an școlar sunt pregătiți pentru a se prezenta la școală un număr total de 3.850.639 de elevi, și peste 200.000 de dascăli. În clasele I - IV este prevăzut 1.008.118 elevi, și peste 500.000 în clasele de liceu. În clasele I-a se vor prezenta 248.879 de elevi, cu 95.199 elevi mai puțin decât în anii 1997-1998, când au fost 344.078 copii, și cu 63.000 copii mai puțin decât în anul 2001-2002.

Dacă se merge în acest ritm, riscăm ca populația noastră să ajungă așa cum este prezentată, de altfel, în cercetările internaționale ale ONU, publicate recent, la populația Luxemburgului de 17.000.000. Ultimul recensământ din 2002 arată că populația a scăzut la 21.698.180 față de 23.137.000, cât era în 1989.

Aș vrea să leg de acest lucru problema educației. Educația este de fapt cea mai importantă problemă, cea mai importantă componentă în viața unui popor, și de calitatea școlii depinde calitatea economiei. Marea majoritate a slujitorilor școlii a fost educată în cadrul școlii românești, creată după modelul francez și german a lui Spiru Haret și Angelescu, acele școli de masă ale secolului XIX și XX.

Din păcate, România ultimilor ani, în lipsă de interes pentru educație, a condus la continuarea unor tablouri sumbre. O pătrime dintre tinerii între 15 și 16 ani au ieșit din sistemul de învățământ, din cauze materiale, din lipsa unui curriculum adecvat. 1% dintre copiii mediului rural ajung cu greu să termine o universitate.

Învățământul, în schimbarea pe care a făcut-o, prezintă de fapt un sistem care se păstrează în continuare. 72% din urban și 32% din mediul rural învață în două schimburi, pentru că nu există școlile respective.

Dacă analizăm la început de an situația școlilor, în România există 28.656 de școli; peste 28% dintre ele însă nu au fost pregătite pentru începutul anului. O analiză mai profundă ne arată situații și mai îngrijorătoare. Multe din aceste școli, mai ales în mediul rural, nu respectă normele antiseismice. De fapt, 16% din școlile din România respectă aceste norme. Multe dintre ele sunt foarte vechi: 1% sunt construite înainte de 1800; 11% în secolul XIX; 18% în prima jumătate a secolului XX.

Ministerul Educației și Cercetării a depus eforturi, într-adevăr, în acești ultimi ani: 29 de școli sunt create noi; 400 școli sunt reabilitate; 120 vor fi reabilitate până la sfârșitul anului. Dar, dacă luăm ceea ce rămâne, vom vedea că o treime din școli nu au avize sanitare. Un exemplu elocvent: din 788 școli din județul Bacău, numai 478 au aviz sanitar. Același lucru se întâlnește la Cluj cu 300 școli. Același lucru se întâlnește în Prahova, în Tulcea, în București inclusiv.

Vom menționa pe scurt și situația cadrelor didactice. În ceea ce privește cadrele didactice: 190.000 cadre titularizate și 80.000 sunt suplinitori. În realitate aș putea să spun că, de fapt, sunt 173.000 titularizate, 44.000 suplinitori, 6.965 suplinitori netitularizați.

Să luăm și motivația naturală a acestei situații. Profesorii cu studii superioare, salarii de 2,4 până la 3,7 milioane. Cei cu învățământ de scurtă durată între 2 și 3,1 milioane. Institutorii cu studii de scurtă durată 2, milioane și învățătorii 1,9 până la 2,9 milioane. De la 1 iulie li se adaugă, într-adevăr, acest 5%. Aceasta este motivația că se părăsește această profesie, mai ales de către cei tineri, care consideră adesea că este ca o profesie refugiu.

Problema fundamentală a școlii nu este numai lipsa de bani, ci și faptul că nu s-a înțeles interesul național, viitorul națiunii, este de fapt cel al viitorului școlii.

Vreau să vă spun că președintele Statelor Unite, George Bush, a semnat, pe 13 decembrie 2001, Legea educației care face parte din planul de reformă a învățământului american. Ideea de bază a legii este imprimarea unui regim de testare în toate cele 50 de state ale USA, pentru verificarea obligatorie a cunoștințelor elevilor din programul obligatoriu.

Pentru mărirea salariilor - și insist asupra acestui lucru - și mărirea acestor salarii a mers în așa fel, încât să poată alege ca cei cu titlu de doctor să treacă în învățământul cu studenți.

Marea Britanie a introdus foarte recent schimbări calitative în același învățământ. La noi prevalează mentalitatea olimpicilor, se acordă grade didactice și atenție acestor profesori. Se aduce, astfel, învățământul la un punct mort.

România, în evaluările internaționale ale cunoștințelor medii s-a situat pe locul 39 la matematică și pe locul 31 la fizică - și menționez numai aceste discipline cu care MEC se mândrește oficial cu medalii și locuri fruntașe olimpice.

Aș vrea să susțin că Program for International Segment, care a făcut o clasificare pe 43 de țări ajunge la concluzia că valoarea școlii românești nu este aceea pe care o arată medaliile olimpice, că școala, în masă, de fapt, este cu mult inferioară.

Ani de zile cei din mediul rural au cerut, de exemplu, ore de informatică. MEC avansează cifra de 500.000 de calculatoare...

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule profesor...

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Imediat, domnule președinte.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Imediat, dar dumneavoastră practic interziceți dreptul colegilor dumneavoastră de a mai lua cuvântul.

 
   

Domnul Iulian Mincu:

Imediat voi termina și voi sări peste multe probleme, dar vreau să vă spun că nu a acordat la mediul rural calculatoare, nu a acordat acolo unde nu existau profesori de informatică dreptul de a învăța informatica.

Vreau să vă spun încă ceva și o spun ca final: că Ministerul Educației și Cercetării, prin institutul său de educație, de fapt, a susținut pregătirea psihopedagogică și metodică, însă a lăsat de-o parte discipinele fundamentale, disciplinele de cercetare științifică exactă care saltă valoarea unei școli.

Concluziile finale: într-un sondaj recent, 56% dintre tinerii între 16 și 29 de ani vor să părăsească țara definitiv și ceea ce este și mai grav 41% dintre cei între 9 și 15 ani, iar foarte recent o statistică făcută pe studenții din București arată că cifra celor care vor să părăsească țara după terminarea facultății depășește 60%.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Totuși, apelez la bunăvoința dumneavoastră. Vorbind foarte lung, dumneavoastră interziceți colegilor dumneavoastră ca să se mai exprime. Mai sunt peste 20 de interpelări. Marea majoritate sunt din grupul PRM. Or, dacă dumneavoastră vorbiți o jumătate de oră dânșii nu mai au timp să ia cuvântul.

Cu tot respectul, știu că problemele sunt deosebite, dar dacă nu ne încadrăm într-un termen, atunci n-am făcut nimic.

Domnul secretar de stat Damian, răspundeți, vă rog.

 
   

Domnul Radu Damian (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Interpelarea fiind extrem de lungă și atingând foarte multe probleme, o să-mi permiteți să încerc să concentrez puțin răspunsul și să mă refer în primul rând la clădirile în care-și desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, finanțarea cheltuielilor de funcționare a unităților de învățământ preuniveristar este asigurată de consiliile locale, prin bugetele proprii.

În consecință, autoritățile administrației publice locale au obligația de a aloca fondurile necesare pentru reparații și reabilitări ale imobilelor, aprovizionare de iarnă cu alimente a grădinițelor și internatelor, aprovizionarea cu combustibili pentru asigurarea încălzirii în unitățile de învățământ preuniversitar.

Tot din bugetele locale se execută și lucrările de modernizare a instalațiilor de încălzire în școli, dotarea cu centrale, transformarea punctelor termice în centrale termice, racordări la rețeaua de gaze etc.

Ministerul Educației și Cercetării acordă o deosebită importanță infrastructurii școlare și condițiilor în care învață și se formează elevii. În acest sens, ministerul urmărește permanent și sprijină autoritățile locale în găsirea soluțiilor optime de rezolvare a problemelor tehnice ale școlilor.

În cadrul acestei acțiuni, în afara sumei de 52,2 miliarde de lei alocate pentru obiective de investiții finanțate de către MEC, din inițiativa conducerii ministerului, într-un program guvernamental s-au preluat în finanțarea Ministerului Educației și Cercetării în anul 2002, de la autoritățile locale, pe bază de hotărâre de Guvern, lucrări de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări și reabilitări de imobile din învățământul preuniversitar, 87 unități de învățământ pentru care s-au alocat 160 miliarde lei.

De asemenea, este în derulare programul de reabilitare a școlilor, cofinanțat de Banca Mondială și Guvernul României, în cadrul căruia, în acest an, au fost efectuate și sunt în curs de derulare lucrări de consolidare, refacere, extindere, dotare cu utilități, apă curentă, grupuri sanitare, canalizare, mobilier.

În 2002 au fost finalizate, până la 15 septembrie, 431 de școli, iar 119 urmează să fie finalizate până la 15 decembrie 2002.

De asemenea, în 2002 au fost alocate pentru lucrările de reabilitare a unităților de învățământ 64 de milioane de dolari americani, din care 43 de milioane de către Banca Mondială și 21 de milioane de către Guvernul României.

Pentru ridicarea nivelului calitativ, în anul școlar 2002 - 2003 s-au realizat 211 școli centre de zonă, la care s-au arondat 262 de școli.

De asemenea, au fost achiziționate de la SC "Aro" Câmplung Muscel 224 microbuze pentru transport elevi, dintre care 135 cu capacitate de 16 locuri și 89 cu 22 locuri, pentru care s-au alocat de la buget, prin Ministerul Educației și Cercetării, 200 de miliarde lei.

Precizăm, totodată, că peste 300 de unități de învățământ au fost dotate cu peste 2.000 de seturi de mobilier, un set conține 20 de bănci, catedre, tablă, dulap pentru profesor, pentru care s-au alocat peste 300 de miliarde lei.

Prin ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat s-au acordat gratuit pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat produse lactate și panificație, în limita unei valori zilnice de 7.000 lei pe elev.

În aplicarea prevederilor acestui act normativ a fost elaborat Regulamentul de aplicare care prevede constituirea unei comisii la inspectoratele școlare, cu atribuții legate de monitorizare, coordonare și soluționarea problemelor apărute cu ocazia aplicării.

Potrivit aceluiași Regulament, directorilor unității de învățământ le revine responsabilitatea implementării programului, conducerii și coordonării întregii activități privind modul de derulare.

În ceea ce privește încadrarea personalului didactic precizăm că aceasta este competența inspectoratelor școlare și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic, cu modificări și completări ulterioare, a Ordinului ministrului nr. 3.342 din 11.03.2002 pentru aprobarea metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în 2002 - 2003, ca urmare a aplicării planului cadru de învățământ și a Ordinului ministrului nr. 3.469 din 8 aprilie 2002 pentru modificarea metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Ca urmare a acestui plan cadru, precizăm că una dintre priorități strategice a Ministerului Educației și Cercetării este creșterea calității învățământului în toate compartimentele sale.

Ca urmare, prin măsurile luate, inspectoratele școlare au angajat cu prioritate suplinitori dintre cadrele didactice calificate.

Desigur, eu am citit acest scurt răspuns care cred eu că va fi considerat mulțumitor de către domnul deputat Mincu, deși suntem conștienți că problemele învățământului sunt foarte mari și ele nu durează de astăzi, ci de foarte mult timp.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnul deputat Ștefan Baban a adresat două interpelări pentru Ministerul Educației și Cercetării. Vă rog să le dezvoltați pe amândouă și domnul secretar de stat Damian o să răspundă la amândouă.

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc.

Am să fiu foarte scurt.

Prima interpelare se referea la învățământul primar și gimnazial din România, a doua interpelare se referă la facultățile particulare, SRL-uri profitabile. Aștept răspunsul.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul secretar de stat. Prima era "Învățământul românesc, încotro?" Un răspuns mai sintetic ar fi: "Înainte!", ca să mai recuperăm din timp.

 
   

Domnul Radu Damian:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Voi răspunde la prima întrebare referitoare la cifra de școlarizare pentru învățământul de stat preuniversitar.

Acesta se aprobă anual prin hotărâre de Guvern. În cadrul rețelei de școlarizare nu există unități de învățământ, deci tipul școlilor postliceale care pregătesc învățători.

Începând cu 2001 - 2002, pregătirea educatoarelor și învățătorilor se realizează prin licee pedagogice, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educației și Cercetării 3.593 din 2001.

La comasarea unităților de învățământ Ministerul Educației și Cercetării a avut în vedere raționalizarea, eficientizarea și acoperirea optimă a posturilor, nu pe criterii arbitrare, ci pe conceptul de centre de comună.

Totodată, s-a urmărit ridicarea calității procesului instructiv educativ, prin reducerea numărului de suplinitori necalificați.

Potrivit prevederilor art. 159 paragraful 1 din Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formarea continuă a personalului didactic se realizează în principal prin perfecționare și conversie profesională.

În acest sens, în ceea ce privește cadrele didactice cu pregătire deficitară, Ministerul Educației și Cercetării are în vedere un pachet de măsuri privind perfecționarea acestora.

Referitor la încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2002 - 2003, acesta este competența inspectoratelor școlare și s-a desfășurat în conformitate cu prevederile art. 7 și 44 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, modificată și completată, al Ordinului Ministrului Educației și Cercetării nr. 3.342 din 11.03.2002 pentru aprobarea metodologiei privind încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2002 - 2003, ca urmare a aplicării planului-cadru de învățământ și ale Ordinului ministrului nr. 3.469 din 08.04.2002.

Precizăm că una dintre prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării este creșterea calității în toate compartimentele sale pentru toate formele de învățământ.

Ca urmare, prin măsurile luate, inspectoratele școlare au angajat cu prioritate suplinitori dintre cadrele didactice calificate.

Cu deosebită considerație, ministrul Ecaterina Andronescu.

Pot să vă răspund și la a doua?

 
   

Domnul Ștefan Baban:

Vă rog.

 
   

Domnul Radu Damian:

Este vorba de interpelarea care se referă la pericolul prezentat de instituțiile de învățământ superior care funcționează ilegal, fără a fi autorizate să funcționeze provizoriu prin hotărâre de Guvern sau acreditate prin lege, despre care în nenumărate rânduri Ministerul Educației și Cercetării a avertizat populația, prin intermediul mass-media, cu privire la pericolul prezentat de acesta.

Între acțiunile întreprinse de minister se numără și controalele efectuate la o serie de învățământ superior care, prin hotărâre de Guvern, au intrat în lichidare, ca urmare a faptului că echipele de control au constatat neîndeplinirea standardelor care au stat la baza acordării autorizației de funcționare provizorie.

De asemenea, ministerul a sesizat Ministerului de Interne cu privire la desăfșurarea în mod ilegal de activități de învățământ superior de către anumite persoane juridice și a formulat plângeri penale împotriva reprezentanților legali ai acestor entități.

Referitor la celelalte universități cu privire la care s-a dispus intrarea în lichidare precizăm că acestea funcționează în lichidare începând cu anul 1, în sensul că nu mai au dreptul de a organiza admitere, dar pot școlariza în continuare studenții care sunt deja înmatriculați, fără a-i putea împiedica să se transfere la alte instituții de învățământ.

Dorim să vă asigurăm, totodată, că Ministerul Educației și Cercetării va continua să supravegheze activitatea instituțiilor de învățământ superior, pentru a desfășura un proces educativ de calitate, sancționând orice nerespectare a standardelor prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Cu deosebită considerație, ministrul Ecaterina Andronescu.

Întrucât această problemă este de resortul meu, vreau să vă spun că facem tot ce se poate ca să avem colaborarea celorlalte organe competente ale statului pentru a împiedica astfel de acțiuni care contravin ideii de învățământ superior de calitate.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Domnule deputat, sunteți mulțumit de ambele răspunsuri, da?

 
   

Domnul Ștefan Baban (din sală):

Da, mulțumesc, domnule președinte.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul deputat Damian Brudașca, de asemenea, se va referi la situația Liceului Teoretic Gheorghe Șincai din Cluj.

Poftiți, domnule deputat.

 
   

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Domnule președinte,

Vreau răspunsurile și voi face comentariile.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule secretar de stat Damian, prezentați răspunsul și pentru domnul Brudașca.

 
   

Domnul Radu Damian:

Domnule președinte,

Domnilor deputați,

În primul rând, subliniez faptul că la elaborarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, Ministerului Educației și Cercetării nu i s-a solicitat nici un aviz pentru unitățile de învățământ cuprinse în anexa 1 la acest act normativ.

Precizăm, de asemenea, că pe rolul Judecătoriei din Cluj Napoca s-a aflat dosarul 5.320/2000 având ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de Eparhia Reformată din Ardeal, în contradictoriu cu Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, Clubul Sportiv "Viitorul", Ministerul Educației și Cercetării, Inspectoratul Școlar al Județului Cluj, Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca, prin care reclamanta a solicitat obligarea pârâților la încheierea Protocolului de predare-preluare, cu privire la imobilele din str. Kogălniceanu nr. 16.

Prin încheierea nr. 8.918 din 08.10.2001, instanța de judecată a constatat că reclamanta a renunțat la judecarea acțiunii formulare împotriva Liceului Teoretic "Gheorghe Șincai", Clubului Sportiv "Viitorul", Ministerul Educației Naționale și Inspectoratulu Școlar al Județului Cluj.

Precizăm că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 184/2001 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 aprobată prin Legea nr. 520/2002, terenurile și clădirile în care-și desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor și municipiilor și sunt în administrarea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor.

În consecință, Consiliul local și Primăria Cluj Napoca pot face demersurile necesare pentru ca imobilul în cauză să rămână învățământului.

De altfel, din adresa Inspectoratului Școlar al Județului Cluj nr. 10.482 din 13.09.2002 rezultă că, în prezent, Consiliul Local al Municipiului Cluj Napoca are în continuare litigii cu Eparhia Reformată din Ardeal, în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999.

Menționăm că Ordonanța de urgență nr. 83/1999 nu a fost aprobată prin lege, deși potrivit art. 114 alin. 4 din Constituția României, ordonanțele de urgență intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare în Parlament.

Membrii Camerei Deputaților și Senatului vor putea face propuneri de modificare a prevederilor ordonanței, prin legea de aprobare a acesteia.

Cu deosebită considerație, ministrul Ecaterina Andronescu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Din partea Ministerului Justiției, doamna Cristina Tarcea, secretar de stat, referitor la aceeași situație și ca răspuns pentru același domn deputat.

 
   

Doamna Cristina Tarcea:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Doamnelor deputate,

Domnilor deputați,

La interpelarea formulată de domnul deputat Damian Brudașca, referitoare la retrocedarea către Eparhia Reformată a Ardealului a imobilului situat în Municipiul Cluj Napoca, Ministerul Justiției este în măsură să vă furnizeze următorul răspuns: imobilul a făcut obiectul procedurii reglementate de Ordonanța de urgență nr. 83/1999, ordonanță care a avut în vedere atât ocrotirea drepturilor foștilor proprietari, cât și ale actualilor deținători.

Actualii deținători au fost, de altfel, consultați în momentul includerii imobilelor în listele anexă ale ordonanței, deoarece, în urma verificărilor a rezultat că Ministerul Educației și Cercetării a semnat nota de fundamentare a proiectului ordonanței.

De asemenea, și cu ocazia verificării situației juridice a imobilului, înainte de întomcirea documentului de restituire a acestuia de către comisia specială de restituire constituită potrivit dispozițiilor ordonanței, deținătorul a fost consultat.

Într-adevăr, pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca s-a aflat dosarul nr. 5.320/2000, introdus la data de 28 iunie 2000 de către reclamanta Eparhia Reformată din Ardeal, care a solicitat instanței de judecată, în contradictoriu cu Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai", Clbul Sportiv "Viitorul", Ministerul Educației Naționale și Inspectoratul Școlar Județean, obligarea pârâților de a încheia protocolul de predare-preluare a celor două imobile, în care funcționează liceul și eliberarea spațiilor, începând cu data de 31 iulie 2001, cu plata retroactivă a chiriei, de la data de 3 ianuarie 2000.

În cauză a fost introdus și Consiliul Local Cluj Napoca, care, în cursul procedurii, a invocat excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență nr. 83/1999, cu referire strictă la poziția 24 din anexă.

Excepția a fost soluționată de către Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 244 din 10 iulie 2001, fiind respinsă ca inadmisibilă.

Ulterior, la 8 octombrie 2001, prin încheierea civilă 8.918/2001, Judecătoria a luat act de renunțarea la judecată, renunțarea formulată de reclamanta Eparhia Reformată din Ardeal.

Din verificările noastre efectuate nu au mai rezultat și alte litigii între aceste părți înregistrate pe rolul Judecătoriei Cluj Napoca.

Fiind vorba de o dispoziție de restituite emisă printr-un act normativ cu putere de lege, Ministerul Justiției nu este abilitat să se pronunțe cu privire la anularea acestuia, competența în acest caz revenind aceluiași organ care a emis dispoziția în discuție, prin modificarea și amendarea ordonanței.

Vă rog să primiți, domnule deputat, asigurarea întregii mele considerații. Ministrul Justiției, Rodica Mihaela Stănoiu.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnilor secretari de stat,

Domnilor colegi,

Constat că cele două răspunsuri sunt contradictorii. Pe de o parte, Ministerul Educației și Cercetării dă dovadă de responsabilitate și într-adevăr îi pune probleme această situație ambiguă și dovedeșete o documentare corespunzătoare, iar pe de altă parte vine Ministerul Justiției care, spre surprinderea mea, dă soluții care sunt în contradicție cu realitatea și cu legea.

În primul rând, s-a afirmat aici că această ordonanță de urgență nu a fost votată. Ministerul Justiției în răspunsul său o apreciază ca act normativ cu putere de lege. Păi, dacă n-a fost votată, atunci cum să fie act normativ cu putere de lege?

Pe de altă parte, constat cu surprindere că Ministerului Justiției îi lipsesc o serie de informații sau a dorit să treacă peste ele. De aceea, în timpul de șase minute cât îmi revine pentru răspunsul la cele două interpelări aș vrea să-l informez pe reprezentantul Ministerului Justiției cu privire la următoarele adevăruri și următoarele acte pe care trebuie să le aibă în vedere în viitor, când mai formulează asemenea răspunsuri.

În anii care au urmat formării României Mari, statul român a răscumpărat toate proprietățile străine aflate înainte în hotarele Austro-Ungariei, echilibrându-le cu datoria statului succesor al acesteia, Ungaria, ca reparații pentru acțiunea din primul război mondial.

Constatăm, așadar, faptul că de la înființare până în 1921, clădirile revendicate și suprafața de teren aferent, împreună cu toată finanțarea necesară au ca sursă domeniul public.

Totodată, mai observăm că Eparhia Reformată Maghiară se constituie în subiect al proprietății și nu este în stare să contribuie la suportul material al funcționării școlii, de aceea nu înțelegem de ce își asumă astăzi rolul de proprietar și revendică clădirile amintite.

Noi, respectiv cei care conduc astăzi destinele acestei școli se consideră moștenitorii și noi ne considerăm moștenitorii contribuabililor români marginalizați în cadrul societății multietnice și pluriculturale din Transilvania medievală, singurii proprietari de drept ai clădirilor școlare.

Restituirea solicitată de Eparhia Reformată din Ardeal se întemeiază pe Ordonanța de urgență nr. 83/1999, unde în anexa la poziția 24 figurează doar clădirea din str. Mihail Kogălniceanu nr. 16. Ea este consemnată în extrasul de carte funciară nr. 1.438 la nr. topo 617. În Monitorul Oficial se specifică inadvertența: "Imobilul este degradat și nu este folosit".

Și acum să vă informăm, stimați reprezentanți ai Justiției Române, legați la ochi sau legată la ochi.

Nota de constatare din 20.08.1999 este semnată doar de consilierul eparhial Tökes Elek - nu vă spune nimic acest nume? - și nu de juristul acestei instituții. Uimitor este faptul că același act nu este datat, pe el își pun semnăturile doar domnii Peter Ekstein Kovacs, la vremea aceea ministru delegat pe lângă primul-ministru cu problemele minorităților, domnul Köte Josef din partea Ministerului Educației Naționale.

2) Deși sunt trecute numele miniștrilor atunci în exercițiu:. Hajdu Gabor, Vlad Roșca, Decebal Traian Remeș, Valeriu Stoica, precum și cel al secretarului de stat pentru culte, Gheorghe Anghelescu, aceștia nu-și depun semnătura pe nota de fundamentare transmisă instituției școlare respective, în temeiul căreia s-au retrocedat clădirile Liceului Teoretic "Gheorghe Șincai" Eparhiei Reformate a Ardealului.

3) Nota mai sus menționată întemeia restituirea pe faptul că imobilele s-ar afla într-un grad avansat de degradare, dezafectate procesului de învățământ, de constituirea lor în obiect al privatizării, ca urmare, revendicarea eparhială nu ar produce dificultăți la nivel local. Sesizăm limbajul voit ambiguu reprezentat de termenii "degradați" și de afirmația "nu este intens folosit", precum și de formularea deloc întâmplătoare consemnată ulterior pe act de mâna domnului Köte Josef, "cu condiția păstrării dreptului de folosință de către învățământ".

În realitate, la data emiterii ordonanței de urgență, ca și astăzi, în clădirile acestui liceu funcționează 31 de clase de la a V-a la a XII-a și o școală post liceală. La acestea se adaugă o clasă I, Clubul Sportiv "Viitorul", o cantină, două cabinete medicale, un cabinet de consiliere vocațională și de asistență psihopedagogică, Centrul regional "Ardor", care patronează programele zonale și naționale de dezbateri academice, Lyceum, Bisnes Centre, ce are ca obiect de activitate educația economică a elevilor, trei laboratoare de informatică și alte două cu profil de stenodactilografie, două biblioteci, centrul de documentare pentru profesorii începători care predau limba engleză, deschis de Consiliul britanic.

În altă ordine de idei, Decretul 176/1948 trecea în proprietatea statului român imobilele în care funcționează azi Liceul Teoretic "Gheorghe Șincai". Precizăm faptul că nici una din modalitățile prevăzute de Ordonanța de Guvern nr. 83/1999 pentru retrocedarea clădirilor, respectiv confiscare, naționalizare sau preluare prin constrângere nu formează obiectul Decretului 176/1948. Rezultă că retrocedarea clădirilor Liceului "Gheorghe Șincai" din Cluj Napoca, prin Ordonanța de Guvern nr. 83/1999 nu este legală, din moment ce actul amintit nu infirmă Decretul 176/1948.

Nota de constatare din 20 august 1999 nu precizează și nici nu argumentează modul în care Eparhia Reformată a Ardealului se constituie în subiect al proprietății pentru amintitele clădiri. Considerăm faptul ca abuziv, deoarece instituția religioasă nu are această calitate, iar imobilele aparțin de drept și de fapt domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Cred că, măcar prin aceste câteva informații, după ce a formulat acest răspuns, care mie mi se pare și ne la locul lui și nefiresc, cu "interesul național", Ministerul Justiției va trebui să înțeleagă că apără interesele poporului român și nu ale unor minorități hrăpărețe, care doresc că distrugă fundamentele educaționale în România.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Brudașca, dumneavoastră mai aveți de dezvoltat o interpelare, mai bine o dezvoltați acum.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Nu mai este cazul, am ascultat răspunsul și m-am înțeles cu domnul ministru pentru o soluție viitoare.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bine, mulțumesc și eu, atunci.

Doamna deputată Maria Apostolescu.

 
   

Doamna Maria Apostolescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Domnilor miniștri,

Săptămâna trecută, eu am prezentat, în totalitate, interpelarea mea, adresată Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și ea se referă la problema achiziționării spațiului pentru Casa de Pensii din Iași. Și, dincolo de toate argumentele privind dotările pe care le are, eu am pus câteva întrebări, și anume, despre cum se justifică prețul atât de mare oferit pentru această Casă de pensii, în condițiile în care prețurile de vânzare în municipiul Iași sunt la jumătate, adică, de circa 350 de dolari, și nu 700 de dolari, cu cât s-a achiziționat, metrul pătrat, bineînțeles? Și de unde s-a luat surplusul de bani, adică, o diferență de 48% față de valoarea prevăzută în bugetul de stat, în condițiile în care bugetul de stat pe 2002 era declarat "buget de austeritate"?

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul secretar de stat Ciotloș. Poftiți.

 
   

Domnul Petre Ciotloș (secretar de stat, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Ca răspuns la interpelarea adresată domnului Marian Sârbu, ministrul muncii și solidarității sociale, de către doamna deputat Maria Apostolescu, cu referire la situația sediului Direcției generale de muncă și solidaritate socială Iași și a Casei județene de pensii Iași, vă facem cunoscute următoarele:

Potrivit Legii nr. 19/2000, la data de 1 februarie 2001, a fost înființată Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al cărei statut a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 258/2001. Ca instituție nou înființată, Casa Națională de Pensii și-a propus crearea unui patrimoniu imobiliar, ca o condiție esențială în vederea desfășurării activităților specifice.

După epuizarea altor posibilități de obținere a unor sedii absolut necesare desfășurării activității, pe baza preluării unor clădiri din patrimoniul de stat sau prin executări silite, conducerea Casei Naționale a apelat la achiziția de imobile de pe piața imobiliară, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 60/2001 privind achizițiile publice, pe baza instrucțiunilor legale, elaborate pentru Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și a instituțiilor aflate în subordinea sa.

Conform instrucțiunilor de achiziții imobile, suprafața desfășurată - suma suprafețelor totale pe niveluri, inclusiv grosimea stâlpilor și a pereților necesari ai unui imobil supus spre achiziție, se stabilește avându-se în vedere numărul de personal previzionat și prevederile Hotărârii de guvern nr. 866/1996 pentru actualizarea normativelor privind spațiile cu destinație de birou. Suprafața desfășurată aferentă unui funcționar, incluzând biroul, utilități, spații pentru relații cu publicul, spații de arhivare, săli de ședință etc., stabilită de către MMSS împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, este de 20 metri pătrați pus/minus 10% pentru fiecare funcționar.

Direcția generală de muncă și solidaritate socială și Casa județeană de pensii Iași, după cum, probabil, doamna deputat cunoaște, au avut până de curând ca sediu imobilul din municipiul Iași, str. Agata Bârsescu nr. 16, o clădire de patrimoniu veche o sută de ani, aparținând Primăriei Iași. Starea fizică a imobilului impunea ample lucrări de consolidare, în vederea punerii în siguranță, dar Primăria Municipiului Iași nu a întreprins nici o măsură în aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor existente, iar Ministerul Muncii și Solidarității Sociale nu putea aloca fonduri destinate consolidării, nefiind proprietarul imobilului.

Cunoscând această situație, conducerea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale a dispus, încă din anul 1997, realizarea unui studiu de fezabilitate pentru noul sediu al Direcției generale de muncă și solidaritate socială Iași, studiu aprobat în anul următor prin ordin al ministrului. Obiectivul de investiții: "Sediul direcției generale de muncă și solidaritate socială Iași" a fost introdus succesiv în bugetele anilor 1998, 1999 și al anului 2000, dar, din cauza fondurilor foarte mici alocate ministerului pentru investiții în acești ani, nu s-a putut demara începerea execuției propriu-zise.

Abia în anul 2001, după aprobarea bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale de stat, din care urma să se cofinanțeze acest obiectiv, s-au creat premisele reale pentru începerea realizării noului sediu, prevăzut a asigura spațiile necesare atât Direcției generale de muncă și solidaritate Iași, cât și Casei județene de pensii Iași.

Astfel, în anul 2001 urma să înceapă realizarea Obiectivului de investiție: "Sediul DMMS Iași", unitate, care, la vremea aceea, răspundea și de activitățile legate de pensii. Valoarea investițiilor, în prețurile anului 2000 (vreau să accentuez: în prețurile aului 2000!), au fost de 39 de miliarde 448 de mii de lei, clădirea, fără mobilierul aferent, urmând a fi finalizată în luna decembrie 2003.

Potrivit prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat nr. 774/2001, pentru anul 2002 urma să fie alocate, pentru începerea construcției, sumele de 18 miliarde de lei de la bugetul asigurărilor sociale de stat și, respectiv, 6 miliarde 248 de mii de lei de la bugetul de stat.

Datorită stării deosebit de precare a stării imobilului din strada Agata Bârsescu nr. 16 Iași, în care Direcția de muncă și Casa județeană își desfășurau activitatea, imobil inspectat tehnic și, accentuez! cu recomandarea expresă de evacuare a clădirii (este un act de inspecție încheiat la 2.06.1998 de către Inspecția de construcții, lucrări publice, urbanism și amenajarea teritorului Iași), conducerile Direcției generale de muncă și solidaritate socială Iași și Casei județene de pensii Iași au solicitat și au obținut aprobarea Ministerului Muncii pentru rezolvarea, cu caracter de urgență, a problemei sediului administrativ. În susținerea acestei urgențe, au fost adresate Ministerului Muncii cereri exprese din partea Sindicatului liber "Protecția" Iași și a Prefecturii Județului Iași, cu adresele care sunt menționate în răspuns.

Pentru asigurarea unui sediu necesar desfășurării activității instituțiilor subordonate MMSS din județul Iași s-au făcut demersuri, ce nu au putut fi concretizate, în vederea preluării unor părți din imobilul ce aparținea fostei Bănci Agricole. De asemenea, au fost analizate oferte pentru închirirerea unor spații corespunzătoare, însă concretizarea acestora ar fi condus la cheltuieli anuale foarte mari.

Având în vedere urgența reclamată de asigurarea condițiilor absolut necesare desfășurării activității celor două instituții, s-a decis achiziția de pe piața imobiliară locală a unui imobil care să satisfacă cerințele de sediu administrativ pentru Casa județeană și Direcția de muncă și solidaritate socială Iași. Totodată, s-a luat hotărârea de renunțare la construirea unei noi clădiri.

Conform instrucțiunilor de achiziții imobile elaborate în concordanță cu prevederile legale în vigoare, identificarea unor astfel de imobile și supunerea lor spre analiză în comisiile de achiziții imobile se poate face prin sondarea directă a pieței imobiliare și/sau publicarea unor anunțuri în mass-media. S-au identificat pe piața locală 5 oferte de vânzare (deci, prima metodă folosită) și, în răspuns, sunt menționate firmele. De asemenea, a fost publicat un anunț în presă, la care au prezentat oferte 2 persoane juridice și o persoană fizică.

Analizând toate ofertele menționate anterior, din punct de vedere al costului pe metru pătrat, amplasamentului, suprafeței desfășurate, ar arhitecturii, mod de compartimentare, astfel încât să poată fi util ca sediu administrativ - deci, în alte condiții decât clădirile care au fost menționate în interpelare, al gradului de finisare și posibilitatea punerii imediate în exploatare, al legalității actelor prezentate, conducerile Direcției generale de muncă și solidaritate socială și a Casei județe de pensii Iași au prezentat documentația comisiei de achiziții și au propus spre achiziționare imobilul ofertat de Societatea comercială Iulius Grup SRL, imobil ale cărui caracteristici tehnice, utilități și amplasament sunt conforme cu cerințele specifice, necesare desfășurării activității celor două instituții. Autoritatea contractantă...

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnul secretar de stat, timpul alocat ședinței s-a terminat. Dați răspunsul acesta în scris doamnei deputate și îl mai discutăm...

 
   

Domnul Petre Ciotloș:

Este dat în scris și cred că este destul de concludent.

 
   

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc pentru participare, ne revedem mâine.

Ședința s-a încheiat la ora 19,36.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 2 june 2020, 18:03
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro