Plen
Ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.122/14-09-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 05-09-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2002

8. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 48/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.35/2002 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale.

Poftiți.

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte,

Cred că, din eroare, s-a sărit un punct de pe ordinea de zi, și anume, la Comisia juridică, de disciplină și imunități, după grațiere, era următorul proiect de lege la poz.10: Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2002 privind organizarea judecătorească. Și cred că, dintr-o greșeală, s-a sărit peste acest proiect de lege și, în consecință, v-aș ruga să reveniți la ordinea de zi și să urmăm cursul așa cum a fost aprobată ordinea de zi de către Comitetul ordinii de zi.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, reprezentantul Guvernului poate ne poate furniza o explicație, pentru că mi s-a spus că există neclarități în legătură cu proiectul.

Domnul Gaspar, sau cine voiește să spună ceva?

Este cineva din partea Ministerului Justiției?

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, noi nu ne opunem să amânăm dezbaterea acestui proiect de lege, numai să știm data când urmează a fi dezbătut. Nu avem obiecții. Deci, nu se discută astăzi.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Acesta a fost motivul pentru care am trecut peste el. Mi s-a spus că există niște neclarități și că trebuie să nu-l discutăm astăzi.

Domnul Emil Boc:

Deci, nu va fi discutat astăzi. Bine. Măcar să știm exact poziția oficială.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Bine.

Atunci, trecem la Ordonanța nr.35, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței nr.35.

Inițiatorul? Domnul Fleșariu. Poftiți.

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Consiliile locale și consiliile județene își desfășoară activitatea pe baza legii și pe baza unor regulamente proprii, aprobate de către consiliile respective. În anul 1992, pentru a veni în sprijinul consiliilor locale, după intrarea în vigoare a Legii nr.69 și la cererea acestora, Guvernul a aprobat prin Hotărârea nr.103 un Regulament- cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, în temeiul căruia, după aceea, acestea și-au elaborat regulamente proprii. A fost, practic, un ghid de un ajutor deosebit pentru autoritățile administrației publice locale în adoptarea regulamentelor proprii.

Între timp, Legea administrației publice locale - Legea nr.69 - a suferit o serie întreagă de modificări, în 1995 la sfârșitul anului și la începutul anului 1996, modificări substanțiale care însă nu au mai fost operate nici în regulamentul cadru și nici în regulamentele proprii de organizare și funcționare a multora dintre consiliile locale. Anul trecut, după cum se știe, a intrat în vigoare o nouă lege a administrației publice locale, este vorba de Legea nr.215, care a adus modificări substanțiale, semnificative modului de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale și județene, în consecință, s-a simțit nevoia elaborării unui nou Regulament-cadru de organizare și funcționare a autorităților administrației publice locale. Am făcut acest lucru, în special, la cererea insistentă a foarte multor consilii locale din țară care se descurcă foarte greu în elaborarea acestui regulament.

Iată de ce, astăzi aveți pe ordinea de zi Ordonanța nr.35 emisă în temeiul legii de abilitare, ordonanță prin care se aprobă acest nou Regulament-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale. Comisia care a analizat în fond proiectul a făcut o serie întreagă de amendamente, amendamente cu care noi, inițiatorul, suntem de acord cu acestea și vă rugăm să luați în discuție și să aprobați ordonanța.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc. Din partea comisiei sesizată în fond?

Domnul Ion Florescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată pe fond cu proiectul acestei ordonanțe de urgență, facem mențiunea, încă de la început, că legea se încadrează, proiectul, de fapt, se încadrează în categoria legilor organice, iar la întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, avizul Consiliului Legislativ. Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond în procedură obișnuită în două zile, respectiv, 11 și 12 iunie 2002.

În proiectul de lege sus menționat se propune adoptarea unui regulament de organizare și funcționare a consiliilor locale și județene, având în vedere noua Lege a adminstrației publice locale nr.215 din 2001, și conține prevederi noi față de Legea nr.69/1991, abrogată, așa cum se știe și cum, de fapt, am spus prin legea anterior nominalizată.

Deci, se impune adoptarea, de către consiliile locale și județene, a unor noi reglementări de organizare și funcționare, cu atât mai mult cu cât a fost aprobat Proiectul de Lege privind statutul aleșilor locali, iar cele două acte normative constituie instrumente juridice deosebit de eficiente în ansamblul reglementărilor privind administrația publică locală.

La lucrările comisiei, fac această mențiune, au fost prezenți 24 de deputați din totalul de 26 de membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și 2 împotrivă. În urma dezbaterii, comisia propune admiterea cu modificări la proiectul de lege, așa cum rezultă din amendamente, și mai fac o mențiune că amendamentele se referă, de fapt, la anexa ordonanței, respectiv la regulament.

Avem 35 de amendamente admise, respectiv de la pct.2 la 37 și amendamente respinse, așa cum sunt prezentate în anexele la raport.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă grupurile parlamentare doresc să participe la dezbateri? Nu doresc.

Titlul ordonanței. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa la ordonanță reprezintă chiar regulamentul.

Art.1, vă rog să priviți în raport, există propuneri de modificare la pct.2 și la pct.3. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat art.1 din regulament.

Art.2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Vă rog să priviți că se introduce un nou punct în raport, la pag.4, pct.4. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această adăugire.

Titlul Capitolului II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Secțiunea I. Obiecții? Nu sunt. Adoptată.

Pct.5 din raport, la art.9 sunt propuse niște modificări. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptate în varianta comisiei.

Art.10. Se propune o modificare la pct.6 al raportului. Obiecții? Nu sunt. Adoptat în varianta comisiei.

Titlul Secțiunii II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13. Obiecții? Nu sunt. Adoptat cu modificările propuse de comisie.

Art.14. Obiecții? Nu sunt. Adoptat... comisia nu a avut modificări...

Poftiți, la art.14.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

La art.14 din regulament există un amendament, pe care autorul văd că nu-l susține la această dată, care a fost a respins, dar pe care eu îl consider judicios. Este vorba de împrejurarea că viceprimarul care nu mai face parte din consiliul local va trebui să fie reales în condițiile în care încetează mandatul consiliului local.

În atare formulare și în raportul înaintat de comisie se motivează respingerea în sensul că este normal ca un nou consiliu să aleagă un nou viceprimar. Păi, acesta este rostul regulamentului nostru pe care îl adoptăm. Este un cadru tehnic, nu este o lege care să dea anume dispoziții, ori dacă la toate celelalte articole se păstrează aceste amănunte care sunt normale în raport de dispozițiile Legii administrației publice locale, dar se indică cum se procedează, acest amendament trebuia să fie admis. În același timp, este normal, gândim noi, dar a fi normal este o interpretare sau o situație de fapt și nu este o normă juridică. Normele juridice reglementează tocmai normalitatea. Așa că, din punctul meu de vedere, stărui în admiterea amendamentului așa cum a fost propus.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Deci, eu vă supun art.14 în formularea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Adoptată varianta comisiei.

Secțiunea a III-a. Titlul secțiunii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.15. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16. Obiecții? Nu sunt?

La art.16 aveți o obiecție? Vă rog, poftiți.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

La art.16, domnul deputat Dinu Gheorghe din partea grupului nostru parlamentar, a propus ca să se introducă un alineat care să prevadă: "Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie prezente și alte persoane interesate sau reprezentanți ai massmediei". Motivația respingerii mi se pare logică, într-un anume sens. Și anume, din moment ce, de regulă, prevede art.16, că ședințele comisiei de specialitate sunt publice, acest amendament ar fi apărut superfluu. Însă, dacă se realizează o corectare de text posibilă în plen, veți vedea că acest amendament devine deosebit de util. Și anume: "Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să fie invitate în mod expres și alte persoane interesate sau reprezentanți ai massmediei".

În aceste condiții, în afară de publicitatea care este facultativă pentru cei care doresc să ia cunoștință de lucrările comisiei, comisia are dreptul să facă invitații speciale pentru a atrage răspunderea, dacă vreți, nu juridică, cel puțin morală, la dezbaterile sale a unor specialiști sau a unor alte persoane interesate în massmedia, putând prin aceasta să oprească, să ocolească interpretări ce denaturează lucrările sale, situații cu care ne-am mai ciocnit și noi.

De aceea, stărui ca în această formă redacțională amendamentul să fie admis.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. O opinie a comisiei?

Domnul Ion Florescu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Comisia a considerat și consideră că modul cum este formulat respectivul alineat este suficient și de transparent și de eficient. Ca atare, ne menținem poziția adoptată în ședința de comisie.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Doamna Muscă aveți amendament respins?

Doamna Monica Octavia Muscă:

Vă mulțumesc domnule președinte.

Vreau să vă atrag atenția că în Legea liberului acces la informațiile de interes public, ședințele publice sunt deschise. Este obligatoriu ca ele să fie deschise și pentru presă, și, în măsura posibilului, și pentru cetățeni.

Mai mult, există un proiect de lege inițiat de Guvernul actual privind transparența și, în acest proiect de lege se prevede foarte clar transparență totală a ședințelor consiliilor, deci, deschidere totală nu numai când hotărăște consiliul, cum este în Legea nr.215 a administrației publice locale...

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamna Muscă, nu este vorba de ședințele consiliilor. Ședințele consiliilor sunt publice și nu este nici un dubiu asupra acestui element. Așa cum ședințele Parlamentului sunt publice și nu există nici un dubiu. Este vorba de comisii.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Exact la asta vin acum. Mulțumesc că mi-ați atras atenția, dar eram, ca să spun așa, pe pârtie. Drept urmare, inclusiv la comisii ședințele sunt deschise. Sigur că în acel proiect de lege care a fost deja aprobat de Guvern și depus, din câte știu eu, la Cameră, în acel proiect de lege se prevede abrogarea tuturor articolelor din alte legi care contravin acestui principiu și chiar acestei legi a transparenței, și atunci cred că ar trebui să ținem cont de acest lucru că facem în mod inutil ceva care se va abroga printr-un alt proiect de lege care, sper eu, să fie aprobat.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Și eu vă mulțumesc.

Poftiți, poftiți.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Doamna deputat v-a înfățișat un punct de vedere pragmatic, dar care, din punctul de vedere al procedurii legislative, nu-l putem adopta. Nu putem pentru ceea ce se va reglementa în viitor să lăsăm baltă o reglementare care este de actualitate în cuprinsul acestui act normativ. Evident că acesta nu este un argument pe care îl puteți primi.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, din partea Guvernului un punct de vedere?

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Practic, textul nostru, textul ordonanței sună în felul următor, vorbesc de alin. 3, art.16: "Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate hotărî ca la dezbaterile sale să participe și alte persoane sau reprezentanți ai massmedia." Dacă doriți, suntem de acord să rupem textul în două, să facem două alineate, primul alineat să rămână... acesta fiind alin.3: "Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice". Iar la alineatul următor, care ar deveni alin.4, să spunem: "Comisia poate invita ca la dezbateri să participe și alte persoane, inclusiv reprezentanți ai massmedia". Nu vedem, totuși, care este deosebirea între textul nostru, afară de faptul că ambele reguli sunt cuprinse într-un singur alineat, dar, dacă este mai curat textul rupt în două, nu avem nimic împotrivă, îl putem rupe în două.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc. Doamna Muscă.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Îmi pare rău, eu sunt de vină că nu am fost corect înțeleasă. Nu mă refeream la a lăsa baltă un principiu sau un articol din acest proiect de lege, ci din contră, vă propuneam să fim în acord cu o lege care deja există, deci, dacă nu vrem să ținem cont de Legea transparenței care urmează, să ținem cont măcar de o lege care deja există, Legea liberului acces la informațiile de interes public, și propunerea mea era, nu să fie "de regulă" deschise publicului, ci "ședințele comisiilor să fie deschise" și să nu rămână la latitudinea membrilor comisiei dacă o comisie este deschisă publicului sau nu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu am înțeles, dar nu ați făcut nici un amendament în sensul acesta. Și, în stadiul acesta al procedurii, îmi e greu să mai pot să fac lucrul acesta. Da.

Doamna Monica Octavia Muscă:

Îl fac eu acum.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Ei, nu puteți să-l faceți, că e de fond.

Domnul Marton Arpad.

Domnul Márton Árpad-Francisc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Eu cred că nu există o contradicție între legea la care s-a referit doamna deputat și prevederea existentă în acest articol care, poate, dacă ar fi putut să fie amendat, și asta ar fi fost, eu aș fi eliminat acea parte referitoare că "pot fi invitați membrii presei" din moment ce este ceva public, atunci inclusiv pentru presă este deschisă acea ședință, "de regulă". Că există anumite situații când anumite ședințe trebuie să se aibă loc într-o intimitate mai mare. Este clar, pentru orice procedură legislativă, inclusiv în legea despre care a vorbit doamna deputat, există o prevedere, o posibilitate de a declara o ședință cu ușile închise în comisie. Mi se pare corect, așa cum este formulat dincolo de procedură care, evident, trebuie să ne ținem de ea, deci, nu se poate interveni, dar încă o dată vă spun, nu este o contradicție între această prevedere și cea a legilor existente deja.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul Dinu ca inițiator al amendamentului respins.

Domnul Gheorghe Dinu:

Când am făcut acest amendament, m-am gândit din punct de vedere practic, eu fiind consilier local la un oraș mare, să zicem Brașovul, știu că aveam pe ordinea de zi 50-60 de puncte, dintre care o comisie trebuia să analizeze cel puțin 15-20 într-o săptămână, conform regulilor care s-au impus prin statutul aleșilor locali, prin toate legile pe care le-am votat pe linia aceasta a administrației publice locale, o comisie se întâlnește o dată sau de două ori pe lună și, atunci întreb, dacă vom face publice aceste ședințe de comisii care sunt lucrative, în ce măsură vor putea delibera dacă acolo apar și, nu zic de presă, că presa, în general, face un lucru bun, dar vin cetățeni care au diverse interese și care conturbă desfășurarea acestor ședințe de comisii de specialitate.

De aceea, susțin că aceste comisii de specialitate trebuie să lucreze într-un regim în care să nu fie conturbat de public. Ședința consiliului local, în schimb, conform tuturor reglementărilor legale, ședințele sunt publice și atunci toată lumea poate să participe, inclusiv presa, cetățenii și tot cei care au interes în această chestiune. De aceea, am spus, din punct de vedere al pragmatismului, am propus ca ședințele acestea de comisie, nu pot fi publice, nu vor mai lucra niciodată comisiile acestea dacă le vor face publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Doamna Muscă, noi am înțeles perfect ceea ce doriți, dacă vreți insistați în continuare, dar "..

Doamna Monica Octavia Musca:

Foarte pe scurt, în primul rând că cei care participă, participă pasiv la ședințe, deci, nu intervin în timpul ședinței în nici un fel, nici cei din massmedia, nici cetățenii, e vorba de ședințe publice la care ei sunt asistenți, nimic altceva.

În al doilea rând, totuși, inclusiv noi, cei din Camera Deputaților, și aici ne putem face și noi un reproș că și la noi în regulament, la comisii participă, sunt deschise comisiile publicului numai dacă vor membrii comisiei. Asta nu înseamnă că este bine, este chiar foarte rău. Drept urmare, noi suntem oameni care, inclusiv cei din administația publică locală, care funcționează pe bani publici, aleși de cetățeni ca să le reprezinte interesele, deci, în mod absolut logic și aș spune chiar și legic ar trebui ca aceste ședințe să fie deschise publicului.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu aș putea să fac doar o remarcă, doamna deputat Muscă. Bundestagul este o instituție destul de democratică, în regulamentul de organizare al Bundestagului scrie:"Comisiile parlamentare nu sunt publice". Există alte parlamente în care sunt publice, deci, fiecare țară își alege o variantă pe care o consideră mai adecvată. Asta nu înseamnă că e absolut rea, de vreme ce țări foarte democratice au prevederi în sensul acesta.

Bun. Domnule deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Vă dau un sfat, dați telefonul acela un pic mai lateral că nu ne vedeți și pe noi când ridicăm mâna, acela de acolo.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți.

Domnul Marcu Tudor:

Susțin cele spuse de doamna Mona Muscă din două puncte de vedere. În primul rând, că nu văd sub nici un motiv, niciodată, necesitatea ca o comisie de specialitate de acest gen să discute probleme atât de stricte încât oamenii să nu cunoască despre ce e vorba. Mai ales că, după aceea, vin și se discută în plen. Nu este bună comparația cu ce se întâmplă în Bundestag, pentru că acolo este un Parlament și aici este cu totul altceva. Mai mult, la noi în Regulamentul de funcționare al Camerei Deputaților, de asemenea, se spune că în ședințe "pot fi invitați", de exemplu, massmedia, dar acest "pot fi..." a determinat ca în timp de 6 ani de zile de când sunt eu în comisie, numai când am condus eu comisia și de câteva ori în legislatura trecută am invitat presa. În rest, niciodată. Deci, se prevalează cei care au interesul să facă nepublice intervențiile consilierilor să se lege de acest "de regulă" și să nu invite niciodată pe nimeni.

Întreb eu, aici unde se mânuiesc aprobări de fonduri, aprobări de lucrări publice și alte lucruri de genul acesta, unde sunt niște interese particulare foarte mari, de ce să nu afle oamenii că ei sunt frustrați în drepturile lor de o comisie care poate avea în interiorul ei, zic poate avea, nu dau cu barda, oameni corupți.

De aceea, eu zic să se elimine cuvântul "de regulă", pentru că celălalt argument că pot conturba ședința... care l-a dat colegul meu de partid, poate fi ușor înlăturat la fel ca peste tot unde există posibilitatea ca organul local, de ordine de acolo, să înlăture pe turbulent. Nu este un argument acesta și nici acela că în Bundestag este așa ceva. Eu vă dau alte, multe alte exemple care sunt publice... ca la tribunal. Vedeți dumneavoastră un București întreg să vină într-o sală de tribunal? Mai mult de 7-8 oameni nu sunt în sală, decât cei interesați direct și nici aceia mai mult de 10 rareori. Deci, nu se fac abuzuri, dar când sunt probleme foarte importante care țin de interesul comun, atunci nu mai pot să mă ascund sub emblema aceasta a necesității menținerii unui secret, pentru că nu este argumentat acest secret în aceste consilii.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. În afară de domnul Boc, mai dorește cineva dintre colegii deputați să ia cuvântul? Deci, mai dorește domnul Brudașca.

O să ia cuvântul domnul Boc și domnul Brudașca, după aceea am sistat dezbaterile. Din partea Guvernului o să ia cuvântul domnul ministru Gaspar.

Domnul Emil Boc:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Sub raport procedural ne aflăm în următoarea situație: fie acceptăm amendamentul comisiei cu care nu putem fi de acord, fie acceptăm să retrimitem textul la comisie pentru a fi modificat în sensul celor discutate aici. Sau, a treia soluție, acceptăm modificarea textului, considerând că este doar o corelare tehnico-legislativă, în sensul în care s-a solicitat. Personal, sunt de acord că este nevoie de introducerea transparenței la nivelul gestionării interesului public încă de la nivel local.

În condițiile în care gradul de corupție în România a atins și atinge niște cote pe care nu le-a avut niciodată țara noastră, în condițiile în care toate rapoartele de țară vin și menționează acest lucru, toate soluțiile avute în vedere pentru diminuarea și combaterea corupției pornesc cu acest principiu: transparența. Dacă acest principiu al transparenței va fi implementat de la nivel local și se va începe cu ședințele comisiilor consiliului local unde, cu adevărat există un potențial enorm de corupție și colegul Marcu a spus foarte corect că, într-adevăr, în aceste ședințe de comisii, se fac, de fapt, micile înțelegeri și sunt marile acte de corupție, de la nivel local cu privire la modul în care se gestionează banii publici.

În condițiile în care nu facem altceva decât să deschidem guvernământul spre cetățeni, adică spre aceia care i-au votat, nu vedem de ce noi am putea pune o asemenea barieră. Soarele, se spune în literatură, este cel mai bun dezinfectant, deci, dacă lucrurile se vor desfășura la lumină este puțin probabil ca înăuntru să se producă foarte multe încălcări ale legii. Deci, ca o soluție de deschidere prin transparență spre cetățeni cred că este nevoie să reevaluăm acest text, tocmai pentru a găsi o măsură operativă de a diminua această corupție de la nivel local. Ce se întâmplă la nivel parlamentar este o altă problemă, credem că și noi, aici, la nivel parlamentar, în condițiile în care centrul activității Parlamentului s-a mutat în comisii, în plen, vedeți nu putem face amendamente de fond, ar trebui să reevaluăm această instituție a comisiilor de specialitate din perspectiva accesului publicului direct și fără restricții la aceste ședințe.

În consecință, mă pronunț pentru caracterul public al acestor ședințe, sub raport procedural, fie acceptăm această modificare ca o corelare tehnico-legislativă, fie retrimitem textul la comisie. Rămâne să decideți dumneavoastră, domnule președinte.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Boc, din punct de vedere procedural, eu am avut dreptul să dau cuvântul celor care au susținut un amendament respins. Acel amendament respins nu elimina sintagma "de regulă", ceea ce presupunea, de fapt, și eliminarea acelui alineat în care se spune că anumite ședințe pot să se desfășoare cu ușile închise.

Deci, eliminăm două lucruri. Pentru că dacă spunem că ședințele sunt publice, nu mai are nici un sens să introducem...este ilogic să introducem această interdicție că anumite ședințe se vor desfășura cu ușile închise. Acel "de regulă" e corelat cu alineatul următor.

Eliminarea lui "de regulă" și, evident, alineatul următor, ar însemna, de fapt, să punem în discuție și să punem în practică, efectiv, prin votul nostru, un amendament de fond care n-a fost formulat decât în plen. Iar, conform actualului regulament, noi nu avem dreptul să supunem dezbaterii un amendament de fond care, evident, nu putem să ne pronunțăm asupra lui. Asta este opinia mea personală în acest domeniu.

Pe de altă parte, eu am lăsat o dezbatere extrem de liberă asupra unor lucruri care, poate procedural, trebuia să nici să nu le accept.

Domnul Brudașca.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Ca să nu ne aflăm într-o eroare și că probabil n-am fost eu suficient de explicit, îi cer scuze personal domnului deputat, pentru că a vorbit în calitate de deputat. Nu am formulat un amendament în plen. Am susținut amendamentul care a fost formulat, depus și respins, aducându-i o corecție de text, înlocuind un cuvânt prin altul, ceea ce este admisibil.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule Bolcaș, cu toată stima care v-o port, ceea ce am spus înainte nu s-a referit absolut deloc la dumneavoastră, la domnul Dinu sau la altcineva care l-a susținut. S-a referit, așa cum am spus la începutul intervenției când am zis: "Domnule Boc!" Deci, s-a referit la ceea ce a spus domnul Boc. Este o intervenție inutilă.

Da, precizați! Poftiți!

Domnul Emil Boc:

Domnule președinte, în temeiul art.102 din Regulament, unde se precizează "când dezbaterea amendamentelor relevă consecințe importante asupra proiectului sau propunerii legislative, președintele Camerei..." - ceea ce noi v-am solicitat - "...poate trimite textele în discuție comisiei sesizate în fond.

Acest lucru v-am solicitat, domnule președitne, în urma dezbaterilor care au avut loc aici.

Deci, dacă avem interesul să avem o lege bună, transparentă, care să corespundă necesităților României din momentul de față, facem acest lucru. Dacă nu, nu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Eu îmi însușesc punctele de vedere ale colegilor care au susținut necesitatea unei transparențe totale a activității desfășurate la nivelul comisiilor de specialitate ale consiliilor locale.

Cu atât mai mult este necesar acest lucru cu cât, poate că prin aceasta s-ar putea pune stavilă procesului accentuat de corupție care există în momentul de față la marea majoritate a consiliilor locale din România.

Aș vrea însă să precizez următorul lucru: chiar și în condițiile în care se admite această transparență totală la nivelul comisiilor, trebuie ținut cont de faptul că deciziile care se iau în comisii se pun apoi în discuția plenului consiliilor locale, iar acolo, după câte se știe, se organizează tot felul de alianțe care fac să treacă sau să nu treacă unele dintre proiectele de hotărâre de consilii locale. Aceasta, în funcție de interesele, de cele mai multe ori, de ordin politic. Așa încât oricâtă transparență ar fi în dezbaterile la nivelul comisiilor de specialitate se viciază rezultatele finale prin aceste aranjamente care se fac la nivelul grupurilor de consilieri.

Consider, însă, că pentru a respecta ceea ce s-a votat până acum, respectiv accesul liber al cetățenilor la informație de interes public, este de dorit să se elimine sintagma "de regulă" și să rezulte de aici, pe de o parte, că ședințele comisiei de specialitate sunt publice, pe cale de consecință va trebui să se renunțe și la următorul alineat, respectiv 4, prin care se instituie ședințe cu ușile închise. Numai în felul acesta vom putea să ne înscriem în cerințele formulate și în legislația europeană cu privire la transparența activității organelor alese.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Domnul ministru Acsinte Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Textul care este propus de inițiator în cadrul acestui regulament...Domnule Bolcaș, mă refer la ceea ce ați susținut dumneavoastră!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș (din sală):

Da. Vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Textul care ne este prezentat de inițiator în cadrul acestui regulament-cadru în legătură cu modul în care își desfășoară lucrările comisiile, după mine, reprezintă un pas înainte față chiar de regulamentul Parlamentului.

În Regulamentul Camerei Deputaților se spune expres: "Ședințele comisiilor nu sunt publice". Or, aici, se vine și se spune: "Ședințele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice."

Luăm și alin.3, să-l spargem, mai facem un alineat în legătură cu acea observație pe care a făcut-o domnul Bolcaș și pe care eu o consider întemeiată numai ca mod de redactare, și, atunci, aș spune așa: "Comisiile pot invita să participe la ședințe persoane interesate sau reprezentanți ai mass-media." Și, în felul acesta, cred că se rezolvă problema.

Doamna deputat! (Se adresează doamnei deputat Monica Octavia Muscă). Vreau să vă mai spun și altceva: citiți în Constituție că și ședințele Camerei pot să fie secrete.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Păi, nu, vă rog, am închis dezbaterile. Vreți neapărat, cu orice preț să luați cuvântul!?

Poftiți!

Doamna Monica Octavia Muscă:

Nu înțeleg să luăm exemplul prost de la Cameră. Am spus încă o dată: la Cameră faptul că la comisii, membrii comisiilor stabilesc dacă e ședința publică sau nu, este o greșeală care trebuie reparată. Și atunci nu trebuie să luăm exemplele proaste. Nici într-un caz.

Drept urmare, noi suntem toți, inclusiv actualul guvern, vrea să lupte împotriva corupției, vrea să fie deschis publicului, vrea să suțină interesul publicului. În schimb, când se face o lege în loc să susținem prin lege ceea ce susținem la microfoane și în emisiuni televizate, facem exact invers.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da, cred că voi supune votului plenului sistarea discuțiilor.

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Vreau numai să vă comunic că sunt de acord cu amendamentul astfel cum a fost reformulat de domnul ministru, este foarte corect și vă rog să-l supuneți la vot în formularea înfățișată de domnul ministru.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun! Comisia.

Domnul Ion Florescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Eu înțeleg grija colegilor din opoziție pentru a încerca să mai puncteze din punct de vedere electoral, pentru că, de altfel, voit, dumnealor se fac că uită faptul că toate materialele din comisii sunt preluate și votate în ședințe de consiliu, în plenul ședinței de consiliu, rezolvând problema maximei transparențe. Ședințe care, așa cum se știe, sunt publice.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu aș face o remarcă răutăcioasă: asta înseamnă că acuzăm toți consilierii din toate partidele de corupție în mod curent și ca un fapt general. Atunci înseamnă că și consilierii opoziției din aceste comisii sunt profund corupți.

Doamna Monica Octavia Muscă (din sală):

Domnule președinte, puteți să vă spuneți opinia de la microfon, în calitate de parlamentar, nu de la prezidiu!

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți! Poftiți, domnule Boc!

Domnul Emil Boc:

Mulțumesc, domnule președinte.

Susțin cele menționate de colega mea, ca dumneavoastră, atunci când faceți aprecieri legate de conținutul unui act legislativ sau de o părere exprimată, s-o faceți de la acest microfon, iar în calitate de președinte să moderați discuțiile pe baza regulamentului.

Am solicitat și v-aș ruga să supuneți la vot, domnule președinte, posibilitatea de a retrimite în temeiul articolului - cred că nu greșesc - 102, la comisie acest text de lege întrucât, așa cum s-a putut observa aici, dezbaterile au condus la faptul că este necesară o altă abordare.

Camera Deputaților are astăzi șansa pe marginea dezbaterilor de aici să dea un alt curs raportului din administrația publică, să impună o altă mentalitate cu care, fiți convinși, vor fi toți cetățenii României de acord și nu este cazul să discutăm că unii sunt mai corupți decât alții. Un lucru este cert: puterea corupe, puterea absolută corupe absolut. Deci, indiferent că sunt consilieri de la putere sau din opoziție, atunci când au puterea, ei au tentația de a corupe.

Noi avem datoria să facem legi care să împiedice această tendință și, mai ales, să controlăm aceste acte sau aceste tendințe de corupție. Dacă dorim să facem acest lucru - Putere și Opoziție - o putem face astăzi fără să ne acuzăm reciproc. Pentru că nu vom câștiga noi, vor câștiga cetățenii, prin salvarea banului public care nu se va duce pe mâini clientelare sau pe mâini unde se cheltuie fără rigoare, ci se vor duce în bugetul consiliului local și vor fi alocați așa cum trebuie.

Vă rugăm, domnule președinte, procedural, să repuneți retrimiterea la comisie a acestui text de lege pentru a-l pune în concordanță cu regulile transparenței consacrate în toate țările democratice.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Eu o să pun la vot varianta propusă de domnul Acsinte Gaspar, cu care inițiatorul amendamentului pus în discuție și respins a fost de acord, cu care comisia a fost de acord.

Cine este pentru această variantă? Vă rog să numărați. Da. Majoritatea.

Cine este împotrivă? 4 voturi împotrivă.

Abțineri? O abținere.

A trecut această variantă modificată aici.

Art.17. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.19. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.20. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.23. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.24. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.25. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.26. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.27. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.28. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.29. Vă rog să priviți în raport la pagina 6, pct.10. Se propune o modificare de către comisie. Față de această modificare dacă sunt obiecții. Față de modificarea din raport de la pct.10 la acest art.29. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat în forma modificată de comisie.

Art.30. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a IV-a. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.31 alin.1 și 2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se introduce un nou alineat prin pct.11 la acest articol.

Sunt obiecții la această adăugire a comisiei? Nu sunt. Adoptat.

Art.31, adoptat în integralitate.

Art.32. Obiecții? Vă rog să priviți în raport la pct.12 al raportului. Se propune o modificare. Dacă sunt obiecții față de această propunere de modificare. Nu sunt. Adoptat.

Art.33. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.34. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.III. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Secțiunea I. Titlul secțiunii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.35. Vă rog să priviți în raport la pag.7, pct.13. Se propune o adăugire. Dacă față de aceasta sunt obiecții. Nu sunt obiecții. Adoptat art.35, în integralitate, cu modificarea propusă de comisie.

Art.36. Obiecții? Poftiți!

Domnul Gheorghe Dinu:

La art.nr.36 am avut următorul amendament: în textul înaintat de Guvern, consilierul care nu poate lua parte la ședință este obligat să comunice acest lucru primarului, președintelui de ședință sau secretarului. Consider că primarul nu are ce să caute în această înșiruire pentru că sunt instituții separate. Dacă acel consilier nu poate lua parte la ședință este obligat să prezinte acest lucru președintelui de ședință sau secretarului. Deci, fără primar, că primarul are foarte multă treabă, are și alte atribuții în afară de aceea de a inventaria consilierii care nu se pot prezenta la ședință.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Poftiți, domnule Bolcaș!

Domnul Lucian Augustin Bolcaș:

Ideea este de stabilire a raporturilor, dacă vreți, de subordonare. Consilierii nu se supun primarului, sub nici un aspect, chiar mărunt, acesta al raportării absenței, nu pot ca să o raporteze cuiva care nu le controlează activitatea. Ei își controlează activitatea, secretarul este cel care poate centraliza această formă birocratică.

De aceea, susțin amendamentul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Din partea Guvernului.

Domnul Ion Fleșariu:

Domnule președinte,

Având în vedere faptul că noi avem de-acum președinte de ședință care poate să fie ales pe o perioadă de trei luni, suntem de acord cu formularea propusă, în sensul că acel care...consilierul care nu poate veni la ședință să-l înștiințeze fie pe președintele de ședință care există nu numai în timpul ședinței ci și între două ședințe, sau pe secretar, pe unul dintre aceștia, pentru a putea informa consiliul că persoana respectivă nu se poate prezenta la ședință.

Deci, suntem de acord cu amendamentul.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles. Guvernul este de acord cu amendamentul și un sfat pentru domnul deputat. Aici trebuia formulat să se elimine cuvântul "primarului". Și atunci dumneavoastră aveați un drept de preemțiune să supun la vot întâi amendamentul dumneavoastră pentru că era de eliminare.

Comisia e de acord? Comisia e de acord.

S-a aprobat eliminarea cuvântului "primarului".

Art. 36. Alte obiecții mai sunt? Nu sunt. Adoptat.

Art.37. Obiecții? Poftiți!

Domnul Damian Brudașca:

Eu vreau să mă lămuresc, domnule președinte de ședință, care este motivația dreptului delegatului sătesc de a vota de vreme ce votul său are caracter consultativ.

Prin urmare, eu consider că ar trebui să fie eliminată sintagma de la "delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate", restul, propun să se elimine deoarece votul său este doar consultativ, nu produce nici un fel de efecte asupra deciziei finale, nu văd de ce să ne facem că ne jucăm de-a democrația.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Destul de logic.

Reprezentantul Guvernului.

Domnul Ion Fleșariu:

Domnule președinte,

Putem renunța la sintagma "și va vota" însă teza finală trebuie să rămână "votul său are caracter consultativ". Pentru că acest delegat sătesc este ales de adunarea capilor de familie din satele care nu au reprezentant în consiliul local, el trebuie să fie ascultat și trebuie să voteze și el. Numai că votul lui nu are caracter deliberativ ci caracter consultativ. Să-l lăsăm și pe el să voteze.

Acceptăm să scoatem și "va vota", finalul de la teza penultimă, dar să rămână teza finală.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Comisia.

Domnul Ion Florescu:

În plus, față de cele spuse de domnul ministru, vin cu specificarea faptului că acel delegat sătesc are totuși o responsabilitate față de electorat și prin votul său își demonstrează această responsabilitate chiar dacă, în final, nu contează în bilanțul deciziei finale.

Consider că trebuie să rămână dreptul de vot chiar dacă el este, așa cum spuneam, consultativ.

Mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Poftiți, domnule ministru!

Domnul Acsinte Gaspar:

Este o chestiune de redactare și aș propune următoarea formulare la teza finală de la art.37: "Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate și va participa la vot, votul său având caracter consultativ."

Deci, el participă la vot, dar votul său are caracter consultativ.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun! Am înțeles!

De fapt, se menține ideea, decât că este o reformulare. Comisia e de acord cu reformularea asta? Da.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

S-a adoptat această formă modificată.

Art.38. La art.38 vă rog să priviți în raport la pag.7, pct.14. Se propune o modificare de către comisie. Sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat art.38 modificat.

Art.39. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.40. La pct.15 se propune o modificare. Dacă sunteți de acord. Există obiecții? Nu există obiecții. Adoptat art.40, modificat.

Art.41. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.42. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.43. Vă rog să priviți la pct.16. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.44. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.45. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.46. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.47. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.48. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Secțiunea a III-a. Titlul Secțiunii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.49. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.50. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.51. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.52. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.53. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.54. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.55. Vă rog să priviți la pct.17 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.56. Vă rog să priviți la pct.18 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.57. Vă rog să priviți la pct.19 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.58. Vă rog să priviți la pct.20 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.59. Vă rog să priviți la pct.21 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.60. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.61. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.62. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.63. Vă rog să priviți la pagina 11 pct.22 din raport.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.V. Vă rog, dacă sunt obiecții. Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a. Priviți la pct.23 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.64. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.65. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.66. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.67. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.68. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.69. Vă rog să priviți în raport la pct.24. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Și, de asemenea, priviți pct.25 din raport. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Secțiunii a II-a. Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.70. Obiecții? Nu sunt. Adoptat așa cum a fost modificat.

Art.71. Obiecții? Nu sunt. Adoptat așa cum a fost modificat.

Art.72. Vă rog să priviți la pct.28 din raport. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.73. Obiecții? Nu sunt. Adoptat, așa cum a fost modificat de comisie.

Art.74. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.75. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.76. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.77. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.78. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.79. Vă rog să priviți în raport la pct.35, 36, 37 și 38. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa 1. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Anexa 2. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Am parcurs ordonanța și regulamentul.

Titlul legii. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Vă rog să priviți în pagina a doua a raportului la pct.1.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptată această variantă propusă de către comisie.

Legea, în integralitatea ei, va fi supusă votului final într-o ședință specială de vot.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 4:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro