Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 05-09-2002

Ședința Camerei Deputaților din 5 septembrie 2002

7. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 233/2002

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor.

Din partea comisiei, să ni se propună timpii de dezbatere.

Domnul Neculai Grigoraș:

Vă propunem, domnule președinte și stimați colegi, pentru dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.138/2001 privind modificarea și completarea Legii nr.83/1998 privind procedura falimentului băncilor timp total - 60 de minute, câte trei minute pentru fiecare intervenție.

Vă adresez, totodată, rugămintea, domnule președinte, să ne permiteți să intervenim pe text, că sunt o serie de propuneri de îmbunătățire, respectiv de respectare a tehnicii legislative, pe care v-aș ruga să-mi permiteți să le fac la momentul potrivit.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru acești timpi? Vă mulțumesc.

Voturi contra? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Titlul ordonanței.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.1. Vă rog să priviți în raport, la poz.3.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

Îmi cer scuze. La art.1: "Procedura falimentului bancar instituită prin prezenta ordonanță de urgență" - înlocuim "ordonanța de urgență" cu "lege", fiindcă este vorba de Legea nr.83; deci, "Procedura falimentului instituită prin prezenta lege …" și textul curge.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunt obiecții la această propunere? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.2. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul Cap.II. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.3. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.4. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.5. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt.

Ca și celelalte, în varianta Camerei.

Art.7. Obiecții?

Poftiți, faceți reformulare.

Domnul Neculai Grigoraș:

La art.7, propunem o modificare pentru punerea de acord cu instituțiile statului, și cu Banca și cu Ministerul Finanțelor, și textul va avea următoarea formulare: "Prin hotărârea judecătorească privind începerea procedurii falimentului, tribunalul ridică administratorilor instituțiilor de credit debitoare dreptul de a reprezenta instituția de credit, de a administra bunurile instituției respective, de a dispune de ele și ("și" este o noutate) va desemna lichidatorul, la propunerea creditorilor, (iar o modificare) care va putea fi, prin derogare de la prevederile art.3 din Ordonanța Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare și fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar…" și textul curge, la alin.1, în continuare.

Deci, numai la prima parte, la alin.1, facem modificare.

Vă mulțumesc.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.6. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.7. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.8. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.9. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.10. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.11. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.12. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.13 a fost eliminat de Senat.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Adoptată această variantă.

Art.14. Obiecții? Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

Art.14 și art.15, comisia vă propune să rămânem pe textul inițial - textul de la Senat -, întrucât această chestiune este reglementată prin art.II, care clarifică foarte bine situațiile.

Deci, v-aș propune ca și art.14 și art.15 să rămână pe textul inițial.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Deci, varianta inițială la art.14.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Varianta inițială la art.15. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.16 din ordonanță.

Comisia n-a făcut modificări.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.17. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.18. Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

O adăugire la ultimul alineat de la art.18: după "Legea nr.64/1995 republicată, cu modificările ulterioare…"; deci "republicată" introducem noi.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.18 a fost adoptat în forma modificată de către comisie.

Art.19. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat în forma modificată de comisie.

Art.20. Dacă sunt obiecții? Nu sunt.

Adoptat în forma modificată de comisie.

Se introduce un art.201. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.202. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.203. Poftiți, vă rog.

Domnul Neculai Grigoraș:

La art.203, pe rândul 6, după expresia "acțiunile", introducem "respectiv părțile sociale" - și textul curge în continuare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Sunt obiecții față de această propunere de modificare? Nu sunt. Adoptat.

Art.204. Obiecții? Poftiți. La art.204?

Domnul Damian Brudașca:

Trebuie modificat și textul.

Dacă se introduce "respectiv părțile sociale", atunci trebuie modificat și verbul.

Deci: "… care fac obiectul acestei proceduri".

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Bun. Aici este o chestiune gramaticală.

Îl considerăm adoptat.

Art.204. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.21. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Se introduce art.211. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Cap.IV.

Titlul Cap.IV. Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.22. Obiecții? Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

La art.22, la lit.j), propunem o modificare de topică și textul va fi: "în cadrul acțiunilor interne de verificare …" și textul curge în continuare.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Adoptată această variantă.

La art.23. Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

La art.23, propunem menținerea textului inițial, fiindcă sunt clarificate toate aspectele în art.II.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Am înțeles.

Sunt obiecții? Nu sunt. S-a adoptat textul inițial.

Art.24. Obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.25. Obiecții? Nu sunt.

Art.26. Obiecții? Nu sunt.

Titlul Cap.V.

Obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.27. Obiecții? Nu sunt.

Se elimină un articol. Vă rog să priviți la poz.33, în primul rând. Senatul a modificat art.28, comisia este de acord cu această modificare.

Trecem la art.29.

Comisia propune eliminarea lui.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.30. Se propune eliminarea.

Sunt obiecții? Nu sunt.

Art.II. Sunt obiecții la art.II? Nu sunt. Adoptat.

Art.III. Poftiți.

Domnul Neculai Grigoraș:

La art.III alin.2, de asemenea, o propunere de îmbunătățire de tehnică legislativă, respectiv textul va fi următorul: "Procedurile falimentului declanșate în baza prevederilor Legii nr.83/1998, cu modificările ulterioare, vor fi continuare în conformitate cu prevederile legii menționate, valabile la momentul dării hotărârii de deschidere a procedurii".

Deci, acesta va fi textul final.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Da. Deci, la art.III.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții. Adoptat.

Art.IV. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Art.V. Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Textul ordonanței, în integralitate.

Sunt obiecții? Nu sunt. Adoptat.

Titlul legii.

Față de propunerea comisiei, dacă sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Art.I. Sunt obiecții?

Vedeți că sunt propuse o serie de modificări de către comisie.

Sunt obiecții? Nu sunt obiecții.

Alte propuneri de modificare aveți, din partea comisiei? Nu. Deci, nu există la textul legii nici o propunere de modificare.

Obiecții nu sunt din partea plenului.

Urmează ca legea, în integralitate, să fie supusă votului final.