Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.107/28-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 18-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002

24. Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integral al poluării (amânarea votului final).
 
see bill no. 223/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Vă propun să luăm în dezbatere și proiectul de la pct. 25: Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării.

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Ioan Jelev:

Mă numesc Ioan Jelev, secretar de stat la Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

Domnule președinte,

Onorați deputați,

Doresc să vă prezint Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării. Prin această lege, pe de o parte, noi realizăm o armonizare într-un capitol important al legislației Uniunii Europene, prin preluarea unor prevederi ale unor directive specifice acesteia; în același timp, reușim să simplificăm procesul de autorizare, prin faptul că se stipulează clar că numai 746 de unități economice, care au fost identificate, vor face obiectul acestei reglementări, e vorba de unități economice deosebite, cu impact asupra mediului în industria energetică, chimică, petrochimică, minerit, depozitarea deșeurilor.

Prin această reglementare se pune un accent deosebit pe prevenire, pe corelarea măsurilor pentru toate componentele de mediu în ansamblu și promovarea celor mai bune tehnici disponibile în domeniile respective. De altfel, pentru activitățile existente se prevede că termenul limită de punere în aplicare, ținând seama de costurile transpunerii în practică, este anul 2015. Pentru activitățile noi, desigur că de la început vor trebui luate în considerare aceste elemente specifice legii.

Vă mulțumim pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, vă rog să prezentați raportul.

Domnul Ion Florescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa nr. 223/29 aprilie 2002, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării. La întocmirea raportului, comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege a fost dezbătut și avizat în fond, în procedură de urgență, în două ședințe, respectiv, 8 și 15 mai.

Prin Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării se urmărește completarea și armonizarea legislației române în domeniul protecției mediului cu prevederile Directivei nr. 96/1961 privind prevenirea și controlul integrat al poluării.

La lucrările comisiei din ziua de 8 mai au fost prezenți 24 de deputați, dintr-un total de 12 membri. Raportul comisiei a fost adoptat în unanimitate de voturi.

Proiectul de Lege a fost adoptat și de Senat, în ședința din 22 aprilie 2002.

În urma dezbaterii, comisia propune Camerei Deputaților admiterea, cu modificările rezultate și care sunt anexate. Deci,propunem admiterea, cu modificări, a proiectului de lege. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea proiectului.

Vă rog să urmăriți în paralel titlul legii și al ordonanței. La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Stimați colegi,

Vă semnalez că la preambulul articolului unic va trebui să faceți o îmbunătățire, în aprobarea Senatului se spune: "Se aprobă ordonanța, cu următoarea modificare...", or, dumneavoastră aveți mai multe modificări. Deci "…cu următoarele modificări și completări" sau vedeți cum vine.

La alin. 2 din proiectul de lege adoptat de Senat, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în formula propusă.

Titlul ordonanței de urgență? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea propusă.

La art. 1 alin. 1 și 2, comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nu.

Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Alin. 3 de la art. 1, urmăriți amendamentul nr. 1. Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul nr. 1, modificat alin. 3 de la articol în mod corespunzător.

La art. 2, comisia nu a avut obiecții, dacă aveți dumneavostră? Nu.

Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Titlul Cap. II? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Art. 3 alin. 1, urmăriți amendamentul nr. 2, care se referă la lit. g), l) și o).

Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament 2? Nu aveți.

Admis amendamentul și modificat art. 3 alin. 1, la lit. g), l) și o).

La celelalte litere, dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Votate în formularea din ordonanță.

La alin. 2, nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La art. 4? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art. 5, la lit. c), urmăriți, vă rog, amendamentul nr. 3 de la pag. 5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr. 3, se modifică art. 5 lit. c).

La art. 6 și 7, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votate în unanimitate în formularea din ordonanță.

Art. 8 alin. 1? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea din ordonanță.

Art. 8 alin. 2? Urmăriți amendamentul nr. 4 de la pag. 5. Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul, modificat art. 8 alin. 2, potrivit amendamentului.

Art. 9. Pentru lit. a) și c), comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

Adoptate în formularea inițiatorului.

Pentru art.9 lit. b), urmăriți amendamentul nr. 5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr. 5, modificată lit. b).

Titlul Cap. III? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea inițiatorului.

Art. 11. La lit. a) și e), urmăriți amendamentul nr. 6.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr. 6 și se modifică lit. a) și e) de la art. 11 în mod corespunzător.

Pentru lit. b), c), d) și f), comisia nu a mai avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu.

Votate în formularea din ordonanță.

Art. 12 și 13? Nu sunt obiecțiuni.

Votate în formularea din ordonanță.

Art. 14, urmăriți amendamentul nr. 7. Nu sunt obiecțiuni.

Votat amendamentul, modificat art. 14.

Art. 15? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea din ordonanță.

Titlul Cap. IV? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea din ordonanță.

Art. 16 alin. 1 lit. a), j).

Comisia nu a avut obiecțiuni, dacă aveți dumneavostră? Nici dumneavoastră.

Votat în formularea din ordonanță.

La lit. k), urmăriți amendamentul nr. 8.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat amendamentul nr. 8, modificată lit. k).

Art. 16 alin. 2 și 3.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în formularea din ordonanță.

Art. 17? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea din ordonanță.

Art. 18.

Urmăriți amendamentul nr. 9.

Nu aveți obiecțiuni, admis amendamentul, modificat art. 18.

Titlul Cap. V? Nu sunt obiecțiuni.

Votat în formularea din ordonanță.

Art. 19.

Adoptat.

Art. 20 lit. a), c) și e) de la pct. 1.

Comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavostră? Nu aveți.

Votat în formularea din ordonanță.

Pentru. art. 20 pct. 1 lit. b) și d), urmăriți amendamentul nr. 10.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr. 10, modificate lit. b) și d).

La pct. 2, urmăriți, de asemenea, tot amendamentul nr. 10, poz.2 de la pag. 9.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis amendamentul nr. 10, cu privire la pct. II, care se modifică în mod corespunzător.

La pct. 3, comisia nu a avut obiecțiuni. Nici dumneavoastră.

Votat în unanimitate, în formularea din ordonanță.

Art. 21.

Adoptat în formularea din ordonanță.

Titlul Cap. IV?

Adoptat în formularea din ordonanță.

Art. 22?

Adoptat în formularea din ordonanță.

La Anexa nr. 1, dacă sunt obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

Votată în formularea din ordonanță.

La Anexa nr. 2, urmăriți amendamentul nr. 11.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr. 11 și se modifică Anexa nr. 2 în mod corespunzător.

Vă rog să constatați că la anexele nr. 3 și 4, comisia nu a mai avut amendamente, dacă nici dumneavoastră nu aveți, se votează în formularea inițiatorului.

Am parcurs proiectul de lege, urmează să îl supunem votului final la ședința de vot specială.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 18:29
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro