Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.107/28-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
22-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 18-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002

2. Dezbateri asupra Proiectului Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.
 
see bill no. 2/2002

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

(Partea a doua a ședinței este condusă de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Tudor Mohora și Nicolae Leonăchescu, secretari.)

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Permiteți-mi să declar deschisă a doua parte a ședinței noastre de astăzi destinată dezbaterii actelor normative înscrise pe ordinea de zi, să vă anunț că din 344 de deputați și-au înregistrat prezența 281 și 63 sunt absenți, din care 36 participă la alte acțiuni parlamentare. Am rămas data trecută la proiectul Legii cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. La pct.38 din...

Domnul Anghel Stanciu (din loja comisiei):

... poziția 39.

Domnul Valer Dorneanu:

De acord. 38 era titlul Secțiunii a 3-a de fapt care nu era cu amendament, însă eu trebuie să întreb sala dacă are obiecțiuni la titlul Secțiunii a 3-a. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.28 vă rog să urmăriți amendamentul 39 care propune de fapt renumerotarea textului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se renumerotează textul.

Art.29 alin.1 - urmăriți amendamentul 40. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 40? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică art.29, alin.1 care va fi și renumerotat 30.

Art.29 alin.2 - urmăriți de asemenea, tot la amendamentul 40 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 40. Se modifică alin.2 de la art.29.

Art.30, urmăriți amendamentul 41. Dacă aveți obiecțiuni?

La art.30 urmăriți amendamentul 41. Dacă aveți obiecțiuni la art.30 alin.1? Nu aveți. Adoptat amendamentul.

Art.30 alin.2 - urmăriți amendamentul de la aceeași pagină, înregistrat tot la amendamentul 41. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat amendamentul, se modifică art.30, alin.2 în mod corespunzător.

Art.30, alin.3, 4. Nu au fost amendamente făcute de comisie, dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La art.31, comisia nu a avut amendamente, dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Art.32, urmăriți amendamentul 43, comisia propune eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, eliminat textul.

Titlul cap.III. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.33 alin.1 - urmăriți amendamentul 45. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se modifică art.33 alin.1 în mod corespunzător.

După alin.1 vă rog să urmăriți același amendament 45. Comisia propune adăugarea unui alin.2. Îl găsiți la pag.27 sus. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se introduce alin.2.

Actualul alin.2 de la art.33 va deveni alin.3 și este ușor amendat de către comisie. Urmăriți amendamentul 45, poziția a III-a de la amendament la pag.27. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică actualul alin.2 care va deveni 3.

Actualul alin.3 care va fi renumerotat 4 este amendat de comisie prin amendamentul 45, poziția 4, la pag.27. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică alin.3 care va deveni, prin renumerotare, 4.

După alin.4 urmăriți la pag.28 din raport, alin.5 nou propus de comisie. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se adaugă un nou alin.5.

Art.34, alin.1 și 2, comisia nu are modificări de propus, dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

La alin.3, urmăriți amendamentul 46, poziția a III-a. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 46 poziția a III-a? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică art.34 alin.3 în mod corespunzător.

După actualul alin.3, comisia propune la același amendament 46 poziția a IV-a un alineat nou. Urmăriți la pag.29. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se introduce art.34 alin.4.

Art.35 alin.1, urmăriți amendamentul 47, poziția 1. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat 35.1 în mod corespunzător.

Art.35 alin.2, urmăriți amendamentul 47, poziția a II-a. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se modifică art. 35 alin. 2 în mod corespunzător.

Art.36 alin.1, urmăriți amendamentul 48, poziția a I-a. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, se modifică art. 36 alin.1 în mod corespunzător.

După art.36 alin.1, urmăriți amendamentul 48, poz. a II-a, comisia propune un alin.2 nou. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se adaugă alineatul nou.

Actualul alin.2 de la art.36 se propune de către comisie să fie modificat prin amendamentul 48, poz.a III-a. Urmăriți pag.30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică actualul alin.2 în mod corespunzător.

Art.37, urmăriți amendamentul 49. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 49, modificat art.37 în mod corespunzător.

Art.38, comisia propune modificarea preambulului acestuia. Urmăriți amendamentul 50. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 50, se modifică preambulul art.38. Lit.a), b), c), d) și e) din componența art.38 nu sunt propuse spre modificare de către comisie. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Titlul cap.IV. Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.39 alin.1 lit.a), b), c), d), comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votate toate în formularea inițiatorului. După lit.d), comisia propune, prin amendamentul 52, o literă nouă e). Urmăriți-o la pag.32. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se introduce lit.e).

Art.39 alin.2, vă rog să urmăriți amendamentul 52, poz. a II-a. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat 39, alin.2 în mod corespunzător.

Art.39 alin.3, comisia nu a avut obiecții. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Art.40 alin.1, urmăriți amendamentul 53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 53, se modifică 40 alin.1 în mod corespunzător.

Art.40 alin.2 și 3. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Admis în formularea inițiatorului.

Art.41. Nu are obiecții comisia. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră nu aveți. Votat în formula inițiatorului.

Art.42 dacă aveți obiecții? Nici dumneavoastră, nici comisia nu a avut. Votat în formularea inițiatorului.

Art.43. Urmăriți vă rog la art.43 amendamentele 56, 57. Comisia propune scindarea art.43 în două. La art. 43 alin.1 comisia nu propune nici o modificare. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Adoptat art.43 alin.1 în formularea inițiatorului.

Art.43 alin.2 - nu propune modificare comisia. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.43 alin.3 - urmăriți amendamentul 56, poziția a III-a. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică art. 43 alin. 3 în mod corespunzător.

Art.43 alin.4 care va deveni 44 alin.1, urmăriți amendamentul 57. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 57? Nu aveți.

Art.43 actual alin. 4 va deveni art. 44 alin.1 în alcătuirea de la amendamentul 57.

Actualul art. 43 alin.5, urmăriți amendamentul 57 poz. a II-a. Comisia propune renumerotarea lui în alin.2 de la art.44. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. art.43 alin.5 se transformă în art.44 alin.2 cu formularea de la amendamentul 57, poz. a II-a.

Pentru alin.6 de la fostul 43, mai exact de la actualul 43, urmăriți amendamentul 57, poziția a III-a, primul de la pag.35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, alin.6 va deveni alin.3 de la noul art.44.

Urmăriți în continuare actualul alin.7 de la art.43, poziția a II-a de la pag.35. Comisia propune modificarea acestuia și transformarea lui în alin.4 de la art.44. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, textul va deveni în formularea propusă, alin.4.

Actualul alin.8 de la art.43, comisia propune prin poziția a III-a de la pag.35 eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se elimină textul.

Actualul art.44, urmăriți amendamentul 58. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 58, se modifică actualul art.44 și se renumerotează potrivit amendamentului.

La art.45 alin.1 actual, urmăriți amendamentul 59. Nu aveți obiecțiuni, admis amendamentul, modificat textul în mod corespunzător.

Art.45 alin.2, comisia nu are propuneri de modificare. Desigur, textul se va renumerota. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis textul în formularea inițiatorului.

Alin.3 actual de la art.45, urmăriți poz. a III-a de la amendamentul 59. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică actualul alin.3, potrivit amendamentului 59, poziția a III-a.

Art. 46, articolul actual, alin.1 urmăriți amendamentul 60. Nu aveți obiecțiuni, admis amendamentul 60. Art.46 alin.1 se modifică în mod corespunzător devenind 47.1.

Art. 46 alin.2 actual, urmăriți tot amendamentul 60 la poziția a II-a. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se modifică textul în mod corespunzător.

După actualul alin.2, comisia ne propune, prin același amendament 60, dar la poziția a III-a, un alineat nou introdus. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se introduce noul alineat.

Alin.3 care va deveni 4, lit.a) și b), comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptat textul în formularea inițiatorului.

Actualul alin.4, comisia propune, prin amendamentul de la pag.38, poziția a II-a, reformularea acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, se reformulează actualul alin.4 de la art.46.

Alin.5, urmăriți amendamentul de la poziția a III-a din pag.38. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul, alin.5 se modifică în mod corespunzător și va deveni 6.

Actualul alin.6 va fi renumerotat, comisia nu are propuneri cu privire la conținutul acestuia. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat alineatul în formularea actuală, dar va fi renumerotat.

Titlul cap.V. Nu aveți obiecțiuni, nici comisia nu a avut, rămâne în formularea inițiatorului.

Art.47. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nu aveți. Adoptat textul, dar va fi renumerotat.

Art.48, alin.1. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat amendamentul 63, se modifică alin.1 în mod corespunzător.

Pentru art.48, alin.2 urmăriți amendamentul 63, poziția a II-a. Dacă aveți obiecțiuni? Poftiți, domnule ministru.

Domnul Adrian Câmpurean (secretar de stat, Ministerul Educației și Cercetării):

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Inițiatorul solicită să se voteze varianta propusă de Guvern care este mult mai realistă decât propunerea comisiei. Noi mulțumim pentru intenția de a ne da 0,8% din p.i.b., dar suntem convinși că această cifră este foarte greu de atins, de aceea, vă rugăm să votați versiunea propusă de noi. Merci.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Stanciu. Vorbiți în numele comisiei sau în nume propriu, că nu sunteți autorul amendamentului?

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh!

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, diseară, la liturghie, vă exprimați în felul acesta!

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Amendamentul este al comisiei, votat în comisie și nu îndrăznesc să spun, susținut și de minister, că mi-e frică.

Chestiunea pe care noi, astăzi, o luăm în dezbatere este esențială pentru viitorul acestei țări. Ceea ce din 1990 nu se înțelege este că, fără cercetare științifică și transfer tehnologic, produsele noastre nu pot fi competitive și nu pot ocupa piața. Asta este clar. Și atunci, noi, comisia, ca organ de specialitate al Camerei, am hotărât să dăm acest semnal, solicitând să se investească în cercetarea științifică românească.

Toate țările din jurul nostru investesc peste valorile pe care noi le-am preconizat. Cele dezvoltate, în afară de alocațiile bugetare, atrag și din mediul economic surse mai mari decât alocațiile bugetare, pentru că știu care este forța progresului; cercetarea științifică. Noi, pe undeva, ne-am obișnuit că acel cercetător este undeva, cercetează ceva și nu folosește la nimic. Nu credem că aceasta este viziunea corectă.

De aceea, domnule președinte și stimați colegi, noi v-am propune să votați varianta comisiei. Votul vă aparține, dar și responsabilitatea dacă nu votați. Cert este că noi am închis, domnule ministru, acquis-ul comunitar și acolo, vă rog să spuneți, ce prevede; la cât trebuie să ajungem și în cât timp. Deci, s-a închis dosarul privitor la cercetarea științifică și Comunitatea Europeană ne obligă să investim, ea ne obligă.

Deci, iată, domnule președinte, că sunt și eu în situația să vă cer să votați acquisul comunitar. Votați împotrivă, domnilor, ca să pot să vă critic. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, vă rog.

Domnul Adrian Câmpurean:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Capitolul 17 referitor la cercetarea științifică este, într-adevăr, închis, angajamentul României este formulat așa cum apare el în propunerea noastră. Este vorba, într-adevăr, de a se atinge valoarea de 1% din p.i.b, dar de abia în 2007, deci, de abia în 2007. Este vorba de o creștere graduală la fel cum se întâmplă în toate țările membre ale Comunității Europene, așa este prevăzut și în documentul de poziție, așa cum am prevăzut noi în proiectul de lege.

Ce este de precizat, că nu este vorba de o alocare exclusivă de la bugetul de stat, ci este vorba de finanțarea, în general, a cercetării, or, aici se ia în calcul inclusiv contribuția pieței libere la cercetare, nu numai alocarea la buget. Și aș da exemplul celei mai puternice țări în domeniul cercetării din Europa, Finlanda, care are o alocare de 3,6% din p.i.b., dar această alocare se referă strict la alocarea globală, nu la cât suportă bugetul Finlandei.

Bugetul cheltuiește în Finlanda pentru cercetare doar 0,9% din p.i.b. Atunci când vorbim de finanțarea cercetării, ne referim la finanțarea globală, finanțare bugetară plus finanțarea de pe piața liberă. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Grigoraș.

Domnul Neculai Grigoraș:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sigur că cercetarea este un domeniu foarte important și este un domeniu care poate să prefigureze viitorul, dezvoltarea, progresul ș.a.m.d., însă, de principiu, nu mi se pare corect să stabilim, prin legi speciale, cât trebuie să acordăm unuia sau altuia din domenii, fiindcă dacă am face așa am ajunge în situația de a nu mai fi nevoie să mai votăm bugetul. Dacă am stabili prin legi speciale cât să acordăm pentru fiecare domeniu de activitate, înseamnă că Legea bugetului nu ar mai fi necesară să mai fie discutată în Parlament.

Pe de altă parte, sigur că pentru cercetare sunt necesari foarte mulți bani, dar aceștia, și la noi, probabil în viitor, vor trebui să fie acordați și din alte surse în afara bugetului de stat.

Cercetarea este susținută în foarte multe țări și din fonduri private și cred că și la noi va fi susținută, într-un timp cât mai scurt, din aceste fonduri, dar rămâne de principiu că, prin legea specială, prin legea aceasta pe care noi o discutăm astăzi, nu putem să fim de acord să stabilim o anume cotă, fiindcă, repet, vom ajunge în situația ca, însumând cotele pe care le aprobăm pentru fiecare domeniu de activitate, să depășim cota care revine bugetului din produsul intern brut.

Din p.i.b. pentru bugetul de stat se acordă aproape 30% din acesta, iar dacă vom aloca pentru fiecare domeniu, prin legi speciale, cote fixe, vom ajunge să depășim procentul anual din p.i.b. care îl acordăm pentru bugetul de stat.

Deci, v-aș ruga să fim de acord cu propunerea reprezentantului Guvernului. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnilor colegi,

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Asistăm în ultima perioadă la o situație care cred că nu este caracteristică altor guvernanți. La acest microfon, atunci când Parlamentul încearcă să ajute un domeniu sau altul de activitate, aflat în stare de avarie, așa cum este în momentul de față cercetarea științifică în România, vin demnitarii, titulari ai ministerelor respective, și spun că n-au nevoie de bani, ca, după aceea, să ajungem în situații ridicole - pe vremuri se făceau coșciuge la teatre și în alte instituții - poate că se va ajunge din nou ca cercetătorii, din lipsă de fonduri, să treacă și la alte activități, așa cum trec polițiștii, care au ajuns să facă servicii infractorilor și altor categorii declasate.

Nu știu, nu înțeleg această logică guvernamentală. Parlamentul dorește, prin această lege specială, cu titlu special, dată fiind situația deosebit de gravă pe care o cunoaște cercetarea științifică românească, lipsită de cadre importante care în ultimii ani au părăsit România, datorită condițiilor materiale precare, vrea Parlamentul să sprijine această activitate de cercetare, iar titularul departamentului respectiv spune: "Îmi pare rău, dar noi nu avem nevoie de bani". Eu aș dori mai multă angajare și responsabilitate, inclusiv din partea guvernanților, pentru că noi sesizăm poate mai bine decât o fac guvernanții, situația destul de critică, dacă nu o putem califica și altfel, în care se află acest domeniu important. Trebuie să se rețină că noi vom rămâne în istorie nu prin sloganurile electorale sau prin alte afirmații în sfera politică, ci vom rămâne pentru acele rezultate ale cercetării științifice care ne vor impune în atenția lumii întregi și a generațiilor ce vin.

Prin urmare, susțin această inițiativă de majorare cu caracter temporar, pentru că se va reveni desigur asupra acestei situații atunci când starea economică a României va permite o finanțare corespunzătoare, propun deci, să se susțină acest amendament de suplimentare a fondurilor alocate activității de cercetare.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Ionescu, poftiți!

Domnul Costel Marian Ionescu:

Mulțumesc domnule președinte.

În calitate de inițiator al acestui amendament, vreau să vă spun că s-a discutat mult în Comisia noastră de învățământ cât la sută trebuie să acordăm din p.i.b. pentru cercetare, iar Guvernul vine și ne spune nouă că nu susține acest lucru.Vreau să spun că aceste considerente sunt tratate diferit, cu unități de măsură diferite. Dacă la învățământ s-a acceptat tot din partea aceluiași guvern să existe un procent și se merge pe acest procent mai departe și în Comisia de învățământ a fost unanim acceptat acest lucru, deci, în consens cu Guvernul, de ce venim acum cu cercetarea care se discută la aceeași comisie și spunem că nu suntem de acord.

Deci, eu consider că ar trebui să judecăm cu aceeași unitate de măsură și să susținem această inițiativă că sunt convins că și domnul Câmpurean are în gând așa ceva, numai că i s-a transmis pe semne, printr-o altă filieră, să nu susțină acest lucru, cu toate că are nevoie imperativă de acest 0,8%. Din considerente logice și legice, eu consider că trebuie să menținem și să susținem 0,8% din p.i.b., considerând că am judecat cu aceeași unitate de măsură, atât pentru învățământ cât și pentru cercetare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Mircea Ifrim:

Mulțumesc, domnule președinte.

Eu aș dori să spun un singur lucru: finanțarea cercetării medicale este absolut sub limitele posibilității de a fi ceea ce trebuie să fie la ora actuală și dacă ne gândim la faptul că facem niște lucruri de vârf și am adus niște contribuții foarte importante în balanța cercetărilor internaționale, acest lucru trebuie să ne dea de gândit. Cred că stabilirea unui procent din p.i.b. pentru cercetare este un lucru absolut necesar pentru ca să nu rămânem fără cercetare și aș vrea să vă spun că cercetarea fundamentală, care este poate cea mai importantă, la ora actuală este absolut subfinanțată și aș dori să vă rog să analizăm, cu toată profunzimea, acest lucru și să acordăm acest 0,8% din p.i.b. care este o necesitate, cu atât mai mult cu cât noi acționăm la fel pentru învățământ căruia îi asigurăm 4%, dăm pentru sănătate 4,1 din care, în fond, de la bugetul de stat nu dăm decât 0,38%, restul fiind banul privat al contribuabilului, vă rog să ne gândim adânc, pentru că cercetarea se află într-o suferință deosebită. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Grigoraș, pentru o ultimă intervenție.

Domnul Neculai Grigoraș:

Stimați colegi,

Domnule președinte,

Revin și îmi cer scuze pentru timpul consumat. Vreau să vă spun că este nevoie pentru a susține cercetarea, dar nu este corect ca, printr-o lege specială, să alocăm o sumă fixă, un procent fix din produsul intern brut pentru cercetare, fiindcă dacă facem acest lucru va trebui să facem pentru toate domeniile de activitate și o să ajungem în situația să alocăm, prin legi speciale, mai mult decât este posibil să alocăm pentru întregul buget din produsul intern brut.

Deci, să lăsăm la latitudinea Guvernului care înțelege foarte bine importanța acestui sector de activitate, să aloce, în măsura în care este posibil, o sumă cât mai mare pentru cercetare. Repet, nu este corect din punct de vedere tehnic, al finanțării ca să alocăm, să stabilim printr-o lege specială, cât trebuie să stabilim pentru fiecare domeniu de activitate.

Deci, este bine să rămânem pe varianta pe care o susține inițiatorul și care a fost de fapt stabilită în proiectul inițial de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Leonăchescu.

Vă propun să încheiem dezbaterea la acest amendament, după această intervenție.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul deputat Grigoraș nu a citit atent amendamentul propus, pentru că prin amendament se prevede un plafon minim, de la care Guvernul poate să ofere oricât dorește de mult. Și-mi doresc ca domnul deputat Grigoraș să mă asculte.

Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Comisia, pentru a doua oară. Am propus sistarea dezbaterilor. După asta, sunt obligat, într-adevăr, să dau cuvântul comisiei, dar nu mai reluăm dezbaterile cu alte intervenții, după aceasta.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Vă rog să ne credeți că cei care am inițiat acest amendament și care a întrunit majoritatea voturilor, adică unanimitatea voturilor în comisie, am fost perfect conștienți că el va întâmpina o opoziție. Așa cum conștient este și domnul ministru Câmpurean, că amendamentul este foarte bun. Dar trebuie să miște în front, că, altfel, i se pun în cârcă ceea ce spune distinsul nostru coleg Grigoraș care, împreună cu distinsul nostru coleg Ionescu, nu ascultă. Pentru că, dacă asculta, și-ar aduce aminte distinsul nostru coleg că în legislatura trecută, tot comisia noastră, cu sprijinul PDSR-ului, nu al PSD-ului, a impus în textul legii 0,8%. Și atunci s-a putut. Domnul Grigoraș ne-a susținut, cu doamna ministru Andronescu și cu toți ceilalți, trăgând semnalul de alarmă.

Acum, domnul Petruș, care este autorul amendamentului și care ne-a băgat asta în casă, nu mai ia cuvântul.

Deci, noi vom vota, domnule președinte, conform conștiinței noastre de oameni, angrenați în cercetare. Plenul va vota din punct de vedere politic. Dar, cert este - și o spun cu toată responsabilitatea - că dacă ne vom mai juca cu cercetarea științifică cu alba-neagra într-o subfinanțare, nu de 0,30, domnule Grigoraș … Domnule ministru, depășit 0,18? Deci, atât avem, când bulgarii, când ungurii bagă deja peste 1%.

Deci, am vrut să tragem efectiv un semnal de alarmă, domnule președinte. Și dumneavoastră știți acest lucru, pentru că și dumneavoastră ați pus la dosarul de conferențiar și de profesor lucrări de cercetare științifică, că, altfel, nu se poate.

Dar, am dori să vedem, cel puțin din partea celor angrenați în cercetare, că dau acum un vot de conștiință și unul politic.

Vă rog să-i urmăriți și dumneavoastră, domnule președinte, cum cercetătorii noștri vor abandona cercetarea pentru cariera politică, prin votul pe care-l dau. Noi rămânem, comisia, consecvenți și vom vota pentru acest amendament.

Vă mulțumim, indiferent care va fi rezultatul. Semnalul de alarmă l-am tras.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Am spus de două ori: s-au încheiat dezbaterile la acest amendament. Au fost peste 12 intervenții și nu cred că se mai invocă alte argumente.

Supun votului dumneavoastră, potrivit regulamentului, întâi amendamentul comisiei și apoi, dacă acesta, în funcție de cum se va vota, vom vedea ce facem cu textul inițiatorului.

Deci, supun votului dumneavoastră amendamentul comisiei.

Cine este pentru? 43 de voturi pentru.

Împotrivă? 25 de voturi împotrivă.

(Aplauze)

Deci, cu 43 de voturi pentru, nu mai contează abținerile, și cu 25 de voturi împotrivă, amendamentul comisiei a fost admis și, în consecință, nu mai supunem votului textul inițiatorului.

La amendamentul nr.63, alin.3.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.63, poz.3, de la pag.39.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; se modifică alin.3 de la art.48.

Alin.4.

Vă rog să urmăriți primul amendament de la pag.40.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat alin.4 în mod corespunzător.

La alin.5, urmăriți al doilea amendament de la pag.40.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat alin.5 în mod corespunzător.

Pentru alin.6, urmăriți al treilea amendament de la pag.40.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat alin.6.

La alin.7, urmăriți ultimul amendament de la pag.40.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat alin.7.

Art.49 alin.1.

Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.64.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat textul în mod corespunzător.

Amendamentul nr.64, alin.2.

Comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Admis textul în formularea inițiatorului.

După alin.2, comisia vă propune, printr-un amendament de la poz.3 a pct.64 un alineat nou - alin.3; urmăriți-l la pag.41.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; introdus alin.3.

La art.50, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră.

Admis textul în formularea inițiatorului.

Art.51. De asemenea, comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Admis în formularea inițiatorului.

Art.52 alin.1, partea introductivă.

Comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți nici dumneavoastră.

Se adoptă textul în formularea inițiatorului.

La lit.a), urmăriți partea a doua a amendamentului nr.67, al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis amendamentul nr.67 cu privire la lit.a), care se modifică în mod corespunzător.

Lit.b). Urmăriți amendamentul de la pag.42.

Nu aveți obiecțiuni.

Modificat textul lit.b), potrivit amendamentului comisiei.

La lit.c). Urmăriți același amendament - nr.67, de la pag.42.

Nu aveți obiecțiuni.

Modificat lit.c) în mod corespunzător.

La lit.d), urmăriți amendamentul comisiei, de la aceeași pagină.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat textul în mod corespunzător.

Lit.e). Urmăriți amendamentul ultim de la pag.42.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat amendamentul; modificat lit.e).

Art.52 alin.2.

Urmăriți primul amendament de la pag.43.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat amendamentul; se modifică alin.2 în mod corespunzător.

Alin.3. Urmăriți amendamentul de la poz.2, pag.43.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat alin.3.

Alin.4. Urmăriți amendamentul de la poz.3, pag.43.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat alin.4.

Alin.5. Urmăriți ultimul amendament de la pag.43.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat alin.5.

Art.53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.54 alin.1. Urmăriți amendamentul nr.70.

Nu aveți obiecțiuni la amendamentul nr.70.

Se modifică art.54 în mod corespunzător.

Art.54 alin.2. Comisia nu are amendamente.

Nu aveți obiecțiuni.

Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.55 alin.1 și alin.2.

La nici un alineat comisia nu a avut amendamente.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat art.55 în formularea inițiatorului.

Art.56 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.72, poz.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul nr.72, poz.1; se modifică art.56 alin.1 în mod corespunzător, care se va și renumerota.

Alin.2 și alin.3 lit.a).

Comisia nu a avut obiecțiuni.

Nici dumneavoastră.

Adoptat în formularea inițiatorului.

Alin.3 lit.b).

Urmăriți amendamentul de la pag.45, cu privire la lit.b).

Admis amendamentul; modificat lit.b) în mod corespunzător.

Lit.c). Comisia nu a avut obiecții.

Nici dumneavoastră.

Votat în formularea inițiatorului.

Lit.d). Urmăriți primul punct de la pag.46 - amendamentul comisiei.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; se modifică lit.d) în mod corespunzător.

Lit.e), lit.f), lit.g), lit.h) și lit.i).

Nu mai sunt amendamente din partea comisiei.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Adoptat în formularea inițiatorului.

Alin.4 și alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptate în formularea inițiatorului.

Art.57 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.73, prima parte.

Nu aveți obiecțiuni la amendamentul nr.73, prima parte.

Adoptat în varianta comisiei.

Pentru amendamentul nr.73 alin.2, comisia propune eliminarea.

Domnul ministru are o obiecție.

Domnul Adrian Câmpurean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimulentele pe care le-am prevăzut la alin.2 sunt menite să încurajeze și să ajute întreprinderile mici și mijlocii inovative să transfere rezultatele cercetărilor.

Transferul tehnologic, după cum știți, este una din marile probleme cu care se confruntă cercetarea românească. Adică, se cheltuiesc foarte mulți bani de la buget pentru realizarea acestor cercetări, iar rezultatele nu sunt aplicate, deci ele nu se transformă în produse și, ca atare, nu se reîntregește bugetul prin taxele pe care ar trebui să le recuperăm din vânzarea produselor noi, realizate pe baza cercetării.

De aceea, vă rugăm să lăsați acest paragraf, pentru a stimula întreprinderile mici și mijlocii - cele mai flexibile și mai capabile să preia rezultatele cercetării.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Comisia. Poate ne lămurește dilema, după care, până acum, a cerut stimulente peste tot și acum este împotriva lor.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Evident că argumentația domnului ministru este corectă.

Ceea ce, însă, ne-a determinat pe noi să solicităm eliminarea acestui paragraf îl constituie faptul că, dacă întreprinderile mici și mijlocii le ține numai cu stimulente în toate legile și mai vine o lege acum și rezultatul cercetării științifice îl transferăm - pe un leu, o să ne ceară domnul ministru - tot către întreprinderile mici și mijlocii, s-ar putea să piardă efectiv acel reflex de supraviețuire. Dacă-i dai tot timpul?! Nu mai caută.

Și atunci, eu aș zice să lăsăm întreprinderea mică să preia, prin transfer tehnologic, la un preț chiar de un leu, cum o să susțină domnul ministru la punctul următor al ordinii de zi - și cred că asta-i stimularea cea mai mare; dar să iei din banii cercetării, care sunt 0,17-0,18 din p.i.b., ca să dai la întreprinderea mică, cred că-i prea mult. Ea are alte stimulente, are alte legi în care i se acordă facilități. Și noi acordăm facilitate în sensul transferării rezultatelor cercetării științifice, nu la valoarea lor reală, ci la o valoare, am putea spune, efectiv de stimulare, conform proiectului de lege care vine imediat după acesta.

Cred că stimul mai mult decât atât să-i dai voie să preia rezultatele cercetării științifice, nu la prețul efectiv, ci să poată să preia la forța întreprinderii, eu zic că-i suficient. Dumneavoastră hotărâți. Dar să nu încurcăm planurile, că ajungem iar la bancurile științifice, tehnologice și industriale. Aici este vorba de cercetarea științifică, dincolo este vorba de aplicarea cercetării științifice. Va prelua cercetarea științifică la prețuri sub cele care le-au produs. Este suficient și o să vă solicităm să votați legea care vine în continuare și care stimulează tocmai acest transfer tehnologic.

Aș propune să fie și domnul ministru de acord că ce-i mult strică.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă mai dorește cineva să intervină? Nu.

Voi supune, întâi, votului, potrivit regulamentului, desigur, amendamentul comisiei care propune eliminarea textului.

Cine este pentru? Da, este unanimitate.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Stimați colegi, care ați votat pentru, nu puteți vota și împotrivă.

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul comisiei și s-a eliminat textul.

Art.58 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.74.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat art.58 alin.1.

Art.58 alin.2.

Urmăriți amendamentul nr.74, poz.2.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat alin.2.

Art.59 alin.1.

Urmăriți prima parte a amendamentului nr.75, pag.48.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat textul.

Alin.2 și alin.3.

Comisia nu are amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Votat în formularea inițiatorului.

Art.60 alin.1.

Comisia nu are modificări, decât propuneri în numerotare.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat textul în formularea inițiatorului; textul se renumerotează, însă.

După actualul art.60, actualul text, comisia propune un text nou care se constituie în alin.2; urmăriți-l la poz.2 de la pag.49.

Dacă aveți obiecțiuni?

Da, poftiți, domnule ministru.

Domnul Adrian Câmpurean:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Noi suntem, în principiu, de acord cu acest alineat nou introdus, dar am dori ca formularea să fie următoarea: "Valoarea contractelor de finanțare încheiate pe perioade multianuale se poate actualiza anual, luându-se în calcul și coeficientul de inflație înregistrat"; adică, să se adauge "se poate" și "și coeficientul de inflație", având în vedere că sunt diverse cauze care pot determina modificarea sau recalcularea contractelor de finanțare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Deci: "se poate actualiza, luându-se în calcul și coeficientul de inflație". Păi, aici, textul curge așa! De ce ați subliniat "și", pentru că este și în …

Domnul Adrian Câmpurean:

În loc de "se actualizează" - "se poate actualiza".

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, doar cuvântul "poate" îl propuneți.

Președintele Comisiei de învățământ - domnul Stanciu. Spuneți dacă putem introduce cuvântul "poate".

Domnul Anghel Stanciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Este primul caz în care "poate" înseamnă "nu poate", pentru că în formularea noastră - a comisiei -, era o chestiune imperativă: să se actualizeze valoarea în raport de anumiți factori, inclusiv de coeficientul de inflație. Când punem "poate", nu mai este imperativ.

Deci, iată, când putem, nu dăm; când nu putem, dăm.

Și vă spun lucrul ăsta, că l-am întâlnit la toți prim-miniștrii care au fost profesori și, după ce nu mai erau prim-miniștri, voiau să dea bani la învățământ. Adică, atunci când puteau, nu dau; când nu puteau, dau.

De aceea, domnule președinte, eu aș zice, haideți, să dăm acum, când putem. După ce n-o să mai fim nici eu aici, nici dumneavoastră acolo, degeaba dăm.

Deci, rămânem la formularea inițială. Chiar dacă se va adopta cea pe care o prevede domnul ministru, rezultatul va fi același: vom putea, și nu vom da.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Palade.

Domnul Doru Dumitru Palade:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este un aspect tehnic. Deci, în momentul de față eu închei un contract pentru desfășurarea unui anumit proiect de cercetare, pe o durată de trei ani, să spunem - rata medie, doi-trei ani, -, și anumite prevederi în contract privind finanțarea contractului, eu le estimez la nivelul în care-mi înaintez oferta. În desfășurarea proiectului apar coeficienții aceștia pe care, din păcate, mă rog, îi estimăm într-un fel, ies alt fel - este vorba de inflație - și atunci, practic, în ultimii ani de desfășurare a activității, eu sunt cu sume la mai puțin de jumătate decât îmi sunt necesare pentru desfășurarea contractului de cercetare.

Din acest motiv, este bine să rămână așa cum este amendamentul comisiei. Țin minte că acest lucru se făcea până în anii ’95-’96; automat, în fiecare an, se făceau aceste corelări ale valorilor planificate în contractele încheiate de minister cu diverse unități de cercetare și coeficienții de inflație.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Niculae Napoleon Antonescu:

Și eu cred că trebuie să rămână varianta noastră și să vă spun de ce: sunt două moduri de a calcula valorile pentru contracte multianuale.

De exemplu, se poate calcula în dolari de la început sumele, sau în ceva echivalent - euro, ce vreți dumneavoastră, care rămâne stabil - și, atunci, nu se mai pune problema reactualizării, pentru că mă refer la ceva stabil. Și sunt astfel de contracte.

Deci, în cazul când am aprobarea asta, contractele care se calculează de la început în … sunt cele internaționale, mai ales, care vin și finanțează din afară.

Așa cum a spus și domnul Palade, există acest risc, ca să nu mai poți să desfășori lucrările pe care le-ai făcut.

Deci, asta nu înseamnă că este și obligatoriu, dacă vă uitați, pentru că se spune așa: "Valoarea contractelor de finanțare încheiate pe perioade multianuale se actualizează anual, luându-se în calcul și coeficientul de …" Înseamnă că trebuie să iau în calcul și altceva, și alți factori. De exemplu, pot să-i reduc valoarea, dacă constat că el nu a făcut ceea ce trebuie în cadrul contractului respectiv. Nu înseamnă neapărat numai să crească; sigur că da, poate să și scadă.

Deci, dacă eu recalculez anual această valoare, poate să și scadă. Și s-au întâmplat lucrurile astea, de exemplu la multe programe. El n-a făcut ce s-a angajat să facă și i-a scăzut valoarea.

Deci, să nu înțelegem că înseamnă neapărat creșterea valorii respective la recalculare. Deci, rata inflației evident că aduce un plus, dar sunt alți factori care pot să coboare valoarea contractului. Așa că, eu zic că formularea aprobată de comisie este bună și poate fi acceptată așa.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit regulamentului, voi supune întâi votului dumneavoastră amendamentul comisiei, în formularea existentă în raport.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat amendamentul comisiei, în formularea prezentată în raport.

Art.61 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.77.

Comisia propune eliminarea lui.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Admis amendamentul; eliminat textul.

De fapt, la art.61 este un singur alineat.

Art.62. Urmăriți amendamentul nr.78.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; se modifică textul în mod corespunzător.

Art.63 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.79.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat art.63 alin.1, în mod corespunzător.

După art.63 alin.1, comisia ne propune un alineat nou, pe care-l numerotează alin.2.

Urmăriți poz.2 de la amendamentul nr.79, pag.50.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; se introduce alineatul nou.

Actualul alin.2 va fi renumerotat.

Dacă aveți obiecțiuni la formularea actuală?

Comisia n-a avut.

Nici dumneavoastră.

Admis textul; se renumerotează.

Actualul alin.3.

De asemenea, comisia nu are obiecții.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Adoptat textul, dar va fi renumerotat.

Art.64 alin.1.

Urmăriți amendamentul nr.80, poz.1.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat art.64 alin.1, în mod corespunzător.

Alin.2 actual.

Urmăriți poz.2 de la amendamentul nr.80.

Comisia propune eliminarea.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; eliminat alineatul.

După fostul alineat, comisia propune un text nou.

Dar de ce-l numerotați cu alin.1, domnule Stanciu? Pentru că alin.1 a rămas.

Domnul Anghel Stanciu (din sală):

Este o eroare de mașină; nu este umană.

Domnul Valer Dorneanu:

Da, nu este "umană". Deci, rețineți, vă rog, este o eroare de mașină, nu umană, la Comisia de învățământ.

Poz.2 de la amendamentul nr.80.

Nu aveți obiecțiuni.

Adoptat amendamentul introdus în noul text.

Actualul alin.3.

Comisia vă propune, prin amendamentul de la poz.1, pag.52, eliminarea.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul; eliminat textul.

Comisia vă mai propune, la poz.2 de la pag.52, un alineat nou - alin.3.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; se introduce un nou alineat.

Actualul alin.4.

Comisia propune eliminarea.

Urmăriți poz.3 de la pag.52.

Nu aveți obiecțiuni.

Adoptat amendamentul; eliminat actualul alin.4.

În continuare, la ultima poziție de la pag.52, comisia ne propune încă un alineat nou - alin.4.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; introdus textul.

Alin.5. Comisia propune eliminarea.

Urmăriți pag.53.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; eliminat textul.

În continuare, comisia ne propune un text nou - alin.5.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; introdus alin.5.

Comisia ne mai propune încă un alineat - alin.6.

Urmăriți ultima poziție de la pag.53.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; introdus alin.6.

Prima poziție de la pag.54.

Comisia ne mai propune încă un alineat - alin.7.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; se introduce alin.7.

Art.65. Urmăriți amendamentul nr.81.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; modificat art.65.

La art.66. Urmăriți amendamentul nr.82.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; introdusă modificarea propusă de comisie.

Art.67. Urmăriți amendamentul nr.83.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul nr.83; modificat art.67.

Art.68. Urmăriți amendamentul nr.84; pentru prima parte a acestuia și pentru lit.a), urmăriți prima parte a amendamentului nr.84.

Nu aveți obiecțiuni.

Admis amendamentul; se modifică art.68, preambul, și lit.a).

Lit.b). Comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți.

Adoptat lit.b) în formularea inițiatorului.

Lit.c). Urmăriți amendamentul nr.84.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Admis amendamentul; modificat lit.c), în mod corespunzător.

Lit.d), lit.e), lit.f) și lit.g).

Comisia nu are obiecțiuni.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu.

Adoptate, toate, în formularea inițiatorului.

Titlul Capit.VI.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în formularea inițiatorului.

Art.69 alin.1, partea introductivă.

Urmăriți amendamentul nr.86.

Nu aveți obiecțiuni.

Modificat textul în mod corespunzător.

V-aș ruga să următiți lit.a), lit.b) și lit.c).

Comisia propune păstrarea acestora, dar inversarea lor.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Sunt adoptate textele în formularea inițială, dar modificată ordinea acestora, potrivit propunerii comisiei.

Comisia mai propune o nouă lit.b) care rămâne cu această numerotare pentru că, vă rog să sesizați amendamentul 86, comisia a reașezat aceste litere și aceasta rămâne în formularea propusă de comisie la ultima poziție de la pag.56. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Lit.b) a fost modificată corespunzător.

Art.69 alin.2 și 3, dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut, nici dumneavoastră, adoptate în formularea inițiatorului.

Art.70, urmăriți amendamentul 87 cu privire la partea introductivă și la lit.a). Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, adoptate în formularea propusă de comisie.

Lit.b). Comisia nu are observații. Dacă aveți dumneavoastră? Adoptată în formularea inițiatorului.

Lit.c). Urmăriți amendamentul comisiei de la pag.57 penultima poziție. Nu aveți obiecțiuni, a fost admis amendamentul, modificată lit.c).

Lit.d), urmăriți ultima poziție, de la pag.57. Nu aveți obiecțiuni, este modificat textul corespunzător.

Lit.e), comisia nu are propuneri. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Rămâne în formularea inițiatorului.

Art.71. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 88. Nu sunt. Este admis amendamentul, modificat art.71, corespunzător.

Art.71 alin.2, dacă aveți dumneavoastră obiecțiuni? Comisia nu a avut, nici dumneavoastră. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.72. Urmăriți amendamentul 89. Nu aveți obiecțiuni la 89, modificat art.72 în mod corespunzător.

Titlul Capitolului VII. Nu aveți obiecțiuni, votat în formularea inițiatorului.

Art.73 până la lit.c) inclusiv, dacă aveți obiecțiuni? Comisia n-a avut. Adoptate în formularea inițiatorului.

Lit.d), urmăriți amendamentul 91 final. Nu aveți obiecțiuni? Este admis amendamentul, modificată lit.d), în mod corespunzător.

Alin.2 și 3 de la art.73 nu sunt obiecțiuni la comisie. Dacă aveți dumneavoastră? Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.74 până la alin.4 inclusiv, comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Adoptate toate 4 alineatele de la art.74 în formularea inițiatorului.

Art.74 alin.5 urmăriți, vă rog, primul amendament de la pag.61. Nu aveți obiecțiuni. Este admis amendamentul modificat în alin.5 corespunzător.

Art.75. Urmăriți pct.93, nu are propuneri de modificare, decât renumerotarea acestuia.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Se renumerotează textul în formularea inițială.

Art.76. Nu aveți obiecțiuni. Este admis în formularea inițiatorului, se renumerotează.

Art.77 alin.1, urmăriți amendamentul 95, prima poziție. Nu aveți obiecțiuni. A fost admis amendamentul, modificat art.77 alin.1 în mod corespunzător.

Art.77 alin.2, urmăriți poz. 2 de la amendamentul 95. Adoptat amendamentul, modificat art.77 alin.2 corespunzător.

Art.78, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în formularea inițiatorului. Se renumerotează acest text.

Art.78, alin.2 actual, urmăriți amendamentul 96 poz.2, adoptat amendamentul, modificat alin.2.

Art.78, alin.3 actual, comisia nu are obiecții. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Alin.3 rămâne în formularea inițiatorului.

Art.79, urmăriți amendamentul 97. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 97. Se modifică 79 corespunzător.

Art.80, alin.1, 2, 3, 4 și 5 - comisia nu are obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră, votat în formularea inițiatorului.

Titlul Capitolului VIII. Nu sunt obiecțiuni, votat în formularea inițiatorului.

Art.81, dacă sunt obiecțiuni? Nu sunt. Votat în formularea inițiatorului.

Art.82, urmăriți amendamentul 101 pentru alin.1. Adoptat amendamentul 101, se modifică 82 alin.1 și se renumerotează în mod corespunzător.

Art.82 alin.2, comisia nu are obiecțiuni. Nici dumneavoastră. Votat în formularea inițiatorului. Se renumerotează însă textul.

Art.83 alin.1, urmăriți amendamentul 102. Nu sunt obiecțiuni. Admis amendamentul 102, se modifică art.83. alin.1 în mod corespunzător.

Art.83 alin.2, urmăriți, vă rog, poz.2 de la amendamentul 102, dar îl rog pe domnul Stanciu să se pronunțe asupra următoarei dileme. Câte alineate 1 poate avea un articol? Sunteți de acord cu renumerotarea acestora? Vă mulțumesc.

Vă rog să urmăriți art.83 alin.2, poz.2 de la amendamentul 102. De acord cu amendamentul, modificat textul și se renumerotează însă în 2.

Art.84 alin.1 comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptate în formularea inițiatorului.

Art.84 alin.2 urmăriți amendamentul de la poz.2 de la pag.66. Dacă aveți obiecțiuni. Admis amendamentul, modificat alin.2 de la art.84.

Art.85 alin.1, urmăriți amendamentul 104. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți, adoptat amendamentul și este modificat art.85, alin.1.

Art.85 alin.2, 3 și 4, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în formularea inițiatorului.

Art.85 alin.5, urmăriți amendamentul de la poz.3 pag.67. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul modificat în alin.5.

Art.86 alin.1 și 2, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptat în formularea inițiatorului.

Art.87, urmăriți amendamentul 106. Nu aveți obiecțiuni. Admis, art.87 se modifică în mod corespunzător.

Titlul Capitolului IX. Nu sunt obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

Art.88. Ce să înțeleg, stimată comisie, de la amendamentul 108. Trebuie eliminate cele două alineate de la art.88, pentru că dumneavoastră spuneți aici: "Prevederea este inclusă în art.12 al legii".

Vă rog să propuneți dumneavoastră ca să nu fiu eu obligat să fac propuneri în locul dumneavoastră.

Domnul Petru Andea:

Întrucât prevederile acestui articol au fost mutate în art.12 al legii se subânțelege că acest articol se elimină.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Aceeași soluție o aveți și pentru amendamentul 109?

Domnul Petru Andea:

Exact.

Domnul Valer Dorneanu:

Bun.

Stimați colegi, deci la amendamentul 108, dacă aveți obiecțiuni la propunerea de eliminare? A fost admis amendamentul și este eliminat textul.

La art.89 dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 109 care, de asemenea, propune eliminarea. Nu aveți. A fost admis amendamentul și se elimină textul.

Art.90 actual, dacă aveți obiecțiuni? Nu sunt. Adoptat în formularea inițială, dar se renumerotează.

Titlul anexei, dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în formularea inițială.

Pct.1, 2 și 3 din anexă, dacă aveți obiecțiuni. Comisia nu a avut. Votate în formularea inițiatorului.

După pct.3, comisia vă propune printr-un amendament pe care îl aflați la pag.71 o cifră 4, nouă. Dacă aveți obiecțiuni? Admis amendamentul, se introduce pct.4.

Actualele pct.4, 5 și 6 care vor fi renumerotate, ca urmare a introducerii unui nou punct, 4, comisia le păstrează în formularea inițiatorului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, adoptate în formularea inițiatorului.

Pct.7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, comisia le păstrează în formularea inițiatorului. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în această formulare, dar vor fi renumerotate.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs textele acestei legi importante, dar voluminoase, vă vom supun votului final în ședința de astăzi.

Domnul Văsălie Moiș:

Am ceva de prezentat, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, după regulament, moțiunea o depuneți la mine, n-o prezentați la tribună, pentru a verifica dacă este regulamentară sau nu.

Domnul Văsălie Moiș:

Aș vrea s-o prezint acum, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Eu vă înțeleg dorința dumneavoastră de a apărea la televizor, dar nu pot să vă dau cuvântul. O lăsați la mine. Președintele este cel care anunță depunerea moțiunii. O să fac acest lucru după ce vom verifica întrunirea condițiilor prevăzute de lege.

V-aș ruga să-mi permiteți să luăm rapid rapoartele de mediere înscrise pe ordinea de zi de astăzi și între timp rog toți șefii grupurilor parlamentare să-și adune colegii, pentru exprimarea votului final, se apropie ora cu pricina.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 23 october 2019, 8:46
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro