Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.107/28-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 18-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 18, 2002

18. Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (amânarea votului final).
 
see bill no. 724/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

În continuare trecem la dezbaterea proiectelor care sunt înscrise în continuarea ordinii de zi de astăzi.

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea, organizarea și finanțarea activității de cercetare-dezvoltare.

Inițiatorul este prezent?

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Adrian Câmpurean:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rugăm să aprobați ordonanța în forma în care a fost ea adoptată de Guvern, având în vedere că prin aceasta se stimulează transferul rezultatelor cercetării către producție. Avem convingerea că dacă în timp de un an, o lucrare de cercetare nu a fost cumpărată de nimeni, ea riscă să devină depășită din punct de vedere moral și atunci este de preferat să fie transferată gratuit și înregistrată în contabilitate pentru valoarea de un leu, pentru ca totuși să putem valorifica rezultatele obținute prin cercetarea respectivă.

Valorificarea nu se face nu datorită faptului că nu există un interes pentru rezultatele cercetării, ci pur și simplu pentru că, din nefericire, agenții economici, mai ales întreprinderile mici și mijlocii, cele care ar avea posibilitatea tehnică să se adapteze la nou, nu au puterea financiară să cumpere aceste rezultate.

În consecință, marea majoritate a lucrărilor de cercetare rămân în rafturi și nu se valorifică. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Stanciu, președintele Comisiei de învățământ, cercetare, tineret și sport.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Iată că, după ce - prin bunăvoința dumneavoastră - Legea cercetării a întrunit, cum era și firesc, unanimitate de voturi, se află acum în fața dumneavoastră un proiect de lege de aprobare a unei ordonanțe a cărei finalitate este o înlesnire a transferului tehnologic, de fapt a cercetării științifice spre întreprinderi.

Comisia noastră a luat în dezbatere și a avizat practic, în unanimitate, acest raport. La lucrările comisiei au participat: doamna ministru Ecaterina Andronescu, domnul ministru Radu Damian și domnul ministru Adrian Câmpurean.

Deci, vă supunem atenției dumneavoastră raportul în forma în care a fost votat de comisie, spre a nu crea alte probleme Ministerului Educației și Cercetării. Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului.

V-aș ruga, stimați colegi, să urmăriți în paralel raportul Comisiei de învățământ, cercetare, tineret și sport și textul legii.

La titlul acesteia dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră.

S-a votat în formularea inițiatorului.

Cuprinsul articolului unic - preambul.

Nu aveți obiecțiuni. Votat în formularea inițiatorului.

La pct. 1 vă rog să urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți.

S-a admis amendamentul 3.

Preambulul pct. 1 se modifică potrivit acestui amendament.

Cu privire la alin. 20 de la pct. 1 urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4 al comisiei? Nu aveți.

S-a admis amendamentul. S-a modificat alin. 20 potrivit propunerii formulate de către comisie.

La alin. 20? Poftiți. Păi, de ce nu ați fost atent când v-am întrebat. Revenim la alin. 20.

Domnul Petru Andea:

După cum spuneam, scopul acestei ordonanțe este acela de a transfera în mod gratuit și înregistra în contabilitate la valoarea de un leu. Altfel, se schimbă tot sensul acestei ordonanțe. Deci, suntem de acord ca durata să fie prelungită de la 6 luni la un an, dar insistăm asupra faptului ca valoarea să rămână valoarea de contabilitate de un leu.

Domnul Valer Dorneanu:

Unde este textul care insistați să rămână?

Stimați colegi,

Reprezentantul Guvernului este de acord cu prelungirea termenului de la 6 luni la 1 an, dar insistă să se păstreze sintagma: "transferate la agenții economici solicitanți, la valoarea de un leu", sintagma eliminată de comisie.

Domnul profesor Andea, din partea comisiei. Vă rog să vă pronunțați.

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Este adevărat că filozofia întregii reglementări se așează pe ideea de a valorifica la un preț simbolic cercetare științifică, însă, tot atât de adevărat este că întreaga construcție a legii rezolvă această problemă, fără a trimite în derizoriu cercetarea științifică, presupunând că ea poate fi valorificată doar la prețul de un leu.

În consecință, comisia a considerat că se păstrează esența legii, fără a se menționa valoarea de un leu.

Eu susțin măsura votată în comisie, deci fără "un leu", prețul cercetării științifice.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Ați ascultat și explicațiile domnului ministru și ale comisiei.

Supun votului dumneavoastră întâi amendamentul 4 al comisiei, astfel cum a fost formulat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea celor prezenți a fost adoptat amendamentul 4. Deci, alin. 20 se modifică în mod corespunzător.

Alineatul 21. Urmăriți, vă rog, în text, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în formularea inițiatorului.

Alineatul 22. Urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Admis amendamentul 6, alin. 22 se modifică în mod corespunzător.

Alineatul 23. Urmăriți amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 7, modificat alin. 23.

Alineatul 24. Comisia nu are observații. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Comisia vă propune după alin. 24 un alineat nou, 25, prin amendamentul 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 9, se introduce alin. 25.

La pct. 2, titlul, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră, votat în unanimitate.

Titlul anexei, al tabelului.

Urmăriți amendamentul 11. Nu aveți obiecțiuni la amendamentul 11. Modificat titlul tabelului, anexa 1, potrivit acestui amendament, denumirea temei.

În continuare, textele tabelului nu mai au modificări propuse de comisie.

Dacă aveți dumneavoastră obiecții? Nu aveți. Adoptate toate textele tabelului în formularea inițiatorului, mai puțin titlul tabelului.

Vă rog să constatați că am parcurs textele acestui proiect de lege. Deși proiectul are caracter ordinar, totuși, prezența din sală nu-mi permite să o supun votului dumneavoastră. O vom face la ședința viitoare, destinată acestui scop.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 2:18
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro