Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.105/27-06-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
04-10-2022
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 17-06-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of June 17, 2002

7. Prezentarea pe scurt a interpelărilor adresate membrilor Guvernului.  

Domnul Corneliu Ciontu:

................................................

Vom trece la interpelări.

Cu rugămintea ca să se prezinte obiectul interpelării, să nu se insiste mai mult decât ar fi cazul, îl invit pe domnul deputat Costel Ionescu. Ați pierdut interpelarea? Urmează doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea.

Domnul Costel Marian Ionescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am două interpelări. Una pe linie de respectare a legislației muncii pentru învățământ, adresată domnului Marian Sârbu, ministrul muncii și protecției sociale.

Vă informez că normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 209 din 25 aprilie 2001 prevăd procentul de majorare cu 8,29% pentru câștigul salarial brut lunar, realizat de până la 10 milioane 920 mii lei.

Conform art. 1 alin. 4 procentul de majorare a salariului de bază brut lunar se aplică o singură dată, la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 19/2000.

Consider că articolul sus-menționat din hotărârea guvernamentală nr. 304/2001, în cazul cadrelor didactice este necorespunzător, datorită următoarelor situații speciale:

1) cadrele didactice calificate, angajate cu contract de muncă pe termen limitat, ca suplinitori, au primit la data de 01.04.2001 procentul de majorare de 8,29, dar nu au mai primit procentul de majorare de 8,29 începând cu anul școlar viitor, adică de la 01.09.2001.

În acest sens, aceste cadre didactice calificate au un câștig salarial brut lunar mai mic decât cel din data de 01.04.2001, față de salariul brut lunar, începând cu data susmenționată.

2) cadrele didactice care au primit procentul de majorare de 8,29 în data de 1 aprilie 2001, care ulterior au trecut în altă categorie superioară de salarizare, ca urmare ori a unei noi tranșe de vechime în învățământ, ori a promovărilor unor grade didactice, nu au mai primit procentul de majorare de 8,29%, ci numai creșterea salarială, potrivit celor două situații menționate.

3) salariații care sunt cadre didactice, cadre didactice auxiliare sau nedidactice, angajate după 1 aprilie 2001 nu au primit coeficientul de majorare de 8,29%.

În scopul respectării principiului constituțional al egalității în drepturi, prevăzut de art. 16 alin. 1 din Constituția României, principiul egalității de tratament la muncă egală, salariu egal, principiul prevăzut și de art. 38 alin. 5 din Constituția României și art. 2 din Legea nr. 14 privind salarizarea, considerăm că se încalcă și dispozițiile art. 138 din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic...

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă rog frumos, încercați să concentrați puțin, că știu că vă grăbiți să ajungeți la Târgoviște!

Domnul Costel Marian Ionescu:

Consider că este necesar, domnule ministru Marian Sârbu, să faceți ordine, pentru că o parte din cadrele didactice sunt văduvite.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Și a doua interpelare, mai pe scurt, către doamna Daniela Bartoș, ministrul sănătății și familiei.

Se cunoaște că în județul Dâmbovița, localitatea Răcari, care este viitorul oraș al județului, există un centru de sănătate. Acest centru este impropriu, din punct de vedere medical, deoarece activitatea propriu-zisă de asistență medicală scade atât cantitativ, cât și calitativ, de la o zi la alta.

În satul Ghergani, în apropiere de Răcari, fostul spital de copii s-a desființat, iar dotarea inițială s-a degradat aproape complet.

În Răcari, în secția de maternitate s-a diminuat foarte mult activitatea, nu din punct de vedere al solicitărilor pacientelor, ci a imposibilității asigurării cu cadre medicale specializate, cum ar fi medici de specialitate, neexistând în acest sens preocupare pentru înlocuirea medicilor pensionari.

Față de dezinteresul general, vă rugăm să analizați situațiile prezentate și să luați în considerare solicitările cetățenilor care sunt în număr de circa 30.500, arondați centrului de sănătate Răcari, pentru înființarea unui centru medical în fosta maternitate, cu cabinete și personal calificat, în specialitățile: obstetrică, ginecologie, pediatrie, medicină internă, pneumofiziologie și reumatologie.

De asemenea, se solicită în fostele clădiri ale secției de pediatrie din Ghergani înființarea unui centru de tip azil pentru bătrâni.

Față de această situație deosebit de grea pentru starea de sănătate a populației, arondată centrului de sănătate Răcari, vă rugăm să luați măsurile cele mai potrivite, menite să vină în interesul cetățenilor, deoarece până acum nu s-a făcut mai nimic, ba, din contră, s-a demolat.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

O invit la microfon pe doamna deputat Mihaela Muraru-Mândrea. Înțeleg că domnul Cornel Popa dorește și oral, că aici scrie: "prezentat în scris". Așa îmi apare mie aici.

Deci, urmați dumneavoastră.

Doamna Mihaela Mândrea-Muraru:

Interpelarea este adresată doamnei ministru Daniela Bartoș, ministrul sănătății și familiei.

Obiectul interpelării privește acordarea avizului pentru funcționarea cabinetelor private de medicină de familie prin discriminare, referitoare la sex și vârstă.

Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și pentru operativitate.

Domnul deputat Cornel Popa. Urmează domnul deputat Paul Magheru.

Domnul Cornel Popa:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea prezentă se adresează primului-ministru Adrian Năstase, privind construcția autostrăzii Borș - Oradea - Cluj.

Ordonanța Guvernului nr. 16/1999 a stabilit programul prioritar de construcție a autostrăzilor din România. Ordonanța a fost aprobată prin Legea nr. 1, cu modificări și completări, în sensul îmbunătățirii programului de construcție a infrastructurii de transport rutier.

Întâlnirea de lucru de la Oradea, privind autostrada ce va lega România și Ungaria, la care au participat parlamentari ai tuturor formațiunilor politice reprezentate în Parlament, precum și președinți sau vicepreședinți ai Consiliilor județene din Bihor, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj și Mureș s-a finalizat cu declarația de la Oradea, urmare căreia s-a introdus un amendament privind introducerea autostrăzii Borș - Oradea - Cluj, măsurând 167 Km.

Acest amendament s-a bazat pe următoarele puncte de vedere: în Ungaria se derulează un proiect similar, cu punct terminus Borș. Ținând cont de starea avansată de uzură a drumului în Transilvania, strategia națională de dezvoltare a rețelei de transport, concepută pe ideea integrării europene, nu poate fi viabilă decât prin includerea și a Transilvaniei pe poziție prioritară.

Guvernul, prin ministerul de resort, face o aplicare selectivă a dispozițiilor legale în vigoare în prezent, prin demararea lucrărilor de construcții, numai pe tronsoanele Nădlac - Deva - Sibiu - București - Brașov și București - Constanța.

De altfel, pe pagina electronică a ministerului de resort, segmentul Borș - Oradea - Cluj nici nu figurează în planul expus, deși în Legea nr. 1 este menționar cu același grad de prioritate.

Sigur, am explicat în continuare și motivele pentru care trebuie ca acesta să figureze în programul de prioritate.

În realizarea obiectivului primordial pe care și l-a asumat actualul Guvern, integrarea europeană, credem că sensul dezvoltării infrastructurii de transport trebuie să urmeze sensul relațiilor economice, evident, orientate către parteneriatul cu țările europene.

În această situație, nu ne putem explica de ce tocmai zona care, din punct de vedere economico-geografic, reprezintă punte de legătură a țării noastre cu statele Uniunii Europene, este neglijată de la procesul de modernizare a infrastructurii de transport.

Având în vedere cele expuse, vă solicităm explicații în scris, cu privire la neglijarea segmentului de autostradă Borș - Oradea - Cluj - 167 Km, prevăzut în programul construcției de autostrăzi din România, cu același grad de prioritate ca și Nădlac - Deva - București - Brașov sau București - Constanța.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Îl invit pe domnul deputat Paul Magheru. Va urma domnul deputat Victor Babiuc.

Domnul Paul Magheru:

Stimate domnule președinte,

Stimați colegi,

Obiectul interpelării mele este aplicarea defectuoasă și nedezinteresată a legislației în vigoare, în ceea ce privește regimul juridic al imobilelor ce au aparținut cultelor religioase, la nivelul autorităților administrative autonome și al structurilor descentralizate ale autorităților centrale, în Municipiul Oradea.

Pe scurt, interpelarea dorește să tempereze sau eventual să stopeze excesul de zel al PSD, întreținut de protocolul PSD - UDMR privind retrocedarea imobilelor aparținând cultelor religioase în orașul Oradea, încălcându-se în felul acesta prevederile legale, contrar și în afara procedurilor și traseului legislativ.

Interpelarea prezintă două asemenea încercări de retrocedare intempestivă. Este vorba de Liceul maghiar Ady Andre și de Grupul școlar Andrei Șaguna, care având destinație de școli, conform Legii nr. 10/2001 nu pot beneficia de retrocedări în natură.

Se cunoaște legea, aduc pentru aceasta argumente și demersuri în afara legii a organelor descentralizate locale din Municipiul Oradea, atât a Consiliului local, cât și a inspectoratului școlar. O formă dezvoltată și scrisă a acestei interpelări o depun destinatarului, domnului Octav Cozmâncă, ministrul administrației publice.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Vă mulțumesc și pentru concizie.

Îl invit la microfon pe domnul Victor Babiuc. Va urma doamna Smaranda Ionescu.

Domnul Victor Babiuc:

Domnule președinte,

Vă mulțumesc.

Este interpelarea adresată domnului ministru Dan Matei Agathon, ministrul turismului.

În programul de guvernare al Guvernului sunt niște obiective destul de precise și chiar și ambițioase în legătură cu privatizarea în domeniul turismului, până la mijlocul anului 2001 și acordarea de facilități fiscale operatorilor din turism.

Iată că anul 2001 s-a terminat fără ca privatizarea să se fi terminat și ea, la rândul ei, în domeniul turismului, iar în ce privește facilitățile fiscale în acest domeniu, constatăm că deocamdată suntem doar în prezența Legii nr. 345/2002 care, după cum bine știm, prevede introducerea taxei pe valoarea adăugată în domeniul turismului.

De aceea, îl invit pe domnul ministru al turismului să vină în fața Parlamentului și să ne explice cum s-au realizat obiectivele pe care Parlamentul le-a aprobat prin programul de guvernare la învestirea Guvernului pentru perioada care o știm.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

O invit pe doamna deputat Smaranda Ionescu și urmează domnul deputat Adrian Moisoiu.

Doamna Smaranda Ionescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Una dintre interpelări este adresată domnului ministru Dan Ioan Popescu, iar cealaltă domnului primar general.

Stimate domnule ministru,

În prezent, din ce în ce mai multe persoane doresc să-și valorifice în diferite feluri proprietățile pe care le au sau pe care intenționează să le dobândească în mediul rural și sunt departe de zgomotul și poluarea din orașe.

În situația în care o persoană nu are și o construcție pe un astfel de teren, dar dorește să beneficieze de conectarea la rețeaua de energie electrică, acest lucru nu i se aprobă.

Cum credeți dumneavoastră că aceste persoane vor putea să-și cultive grădina, fără ajutorul unei pompe necesare la udat și ce soluție recomandați în acest sens pentru obținerea aprobării branșamentului mai sus amintit? Este prima.

Iar a doua pentru domnul Traian Băsescu.

Stimate domnule primar general, este cert și deci nu mai trebuie comentat faptul că orice oraș are personalitatea lui. Acest lucru îl știți și dumneavoastră, domnule primar general și, după cum se poate constata, vă străduiți chiar, dar din păcate în mică măsură și reușiți, să dați Bucureștiului un aer de capitală europeană.

În peisajul nostru citadin observăm foarte mulți stâlpi de iluminat public, care sunt împodobiți pe arterele principale cu jardiniere pline de petunii. O idee interesantă și costisitoare, dar dacă este spre binele și mai ales în folosul cetățenilor, de ce nu?! Dar ce faceți, domnule primar general, cu și mai numeroasele gropi de la picioarele acestor stâlpi de iluminat, atât cele de pe trotuare, de sub jardinierele înflorite, cât și cele din mijlocul carosabilului, uneori neobservate, din cauza întunericului datorat lipsei de becuri, dar deosebit de periculoase.

Vă rog să ne comunicați care sunt fondurile alocate din bugetul primăriei orașului București care se cheltuiesc cu întreținerea jardinierelor de petunii și pe care le cheltuiți astfel și care sunt fondurile destinate întreținerii carosabilului și trotuarelor, prin astuparea gropilor și repararea denivelărilor existente, pe care le vedeți în fiecare zi, dar de care se pare că vă amintiți extrem de rar.

Aștept răspunsul dumneavoastră cât mai curând posibil.

Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Adrian Moisoiu, urmează domnul Ludovic Mardari.

Domnul Adrian Moisoiu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Două interpelări.

O primă interpelare, adresată Autorității pentru Administrarea Participațiilor Statului, respectiv, domnului ministru Mușetescu. Legea nr. 137/2002 privind măsuri pentru accelearea privatizării urmărește realizarea unor rezultate pozitive și în cazul S.C. Seracom S.A. Târgu Mureș, în procesul de privatizare, deoarece prin revocarea și modificarea ofertei de vânzare, conform art. 9, și oferirea acțiunilor aparținând statului cu titlu gratuit, conform art. 15, primăriile din Târgu Mureș și Sovata, care nu își pot gestiona, din lipsă de fonduri, nici activele "pe care le posedă în momentul de față, nu reprezintă o certitudine în administrarea acestora. Și, în consecință, întreb ce s-a făcut, ce a decis blocarea ofertei de vânzare?

O a doua interpelare se adresează domnului ministru Octav Cozmâncă, de la Ministerul Administrației Publice, cu o întrebare simplă, aparent, și anume: doresc să știu dacă postul de secretar general la Primăria Muncipiului Târgu Mureș, de la ce dată este ocupat și dacă este ocupat de o persoană cu contract de muncă pe durată nedeterminată? Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc.

Îi dau cuvântul domnului deputat Ludovic Mardari, urmează domnul Ștefan Baban.

Domnul Ludovic Mardari:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Am de prezentat astăzi două interpelări.

Prima interpelare este adresată domnului prim-ministru Adrian Năstase și se referă la discrepanța între pensiile unor persoane, care au avut aceleași condiții de muncă, aceleași specializări și aceeași vechime în muncă, singura diferență fiind pensionarea în ani diferiți sau chiar semestre diferite ale aceluiași an.

A doua interpelare este adresată domnului Octav Cozmâncă, ministrul administrației publice. Alături de mine, semnează această interpelare și domnul Viorel Coifan, deputat PNL. Obiectul interpelării se referă la cele două centrale termice din Timișoara, care au fost transferate de la Termoelectrica S.A. către Consiliul Local Timișoara, conform Hotărârii de Guvern nr. 104/2002. Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu, și pentru operativitate.

Domnul Ștefan Baban, urmează domnul Costache Mircea. Am rămas "în familie", pentru că domnul Cojocaru este tot din "familia" aceasta...

Domnul Ștefan Baban:

Mulțumesc, domnule președinte, chiar va fi pe scurt prezentată.

Prima este adresată domnului președinte al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, este intitulată: "La fonduri puține, corupție cât cuprinde"și solicit CNAS-ului explicații pertinente referitoare la modul de acoperire a rețetelor gratuite și compensate, precum și la fenomenul de corupție întâlnit în domeniul farmaceutic, pornind de la achiziționarea medicamentelor și terminând cu alocarea fondurilor.

A doua interpelare este adresată domnului Leonard Cazan, ministru al Ministerului dezvoltării și prognozei, și se referă la fondurile PHARE 2000. Și îi solicit domnului ministru să ne spună și nouă acțiunile ce le va întreprinde pentru rezolvarea acestor probleme. Mă refer la Fondul pentru derularea Programului PHARE 2000, știind faptul că, în actualele condiții, orice sursă de finanțare reprezintă pentru țara noastră o adevărată gură de oxigen.

Desigur, ele sunt scrise și le predau secretariatului. Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Domnul Costache Mircea și va urma domnul Eugen Pleșa.

Domnul Costache Mircea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea se adresează domnului ministru Octav Cozmâncă, ministru al administrației publice, și se referă la ritmul foarte lent de repunere în drepturi a cetățenilor proprietari de pământ, la Legea nr. 18/1991 și la Legea nr. 1/2000. Se constată că și în alte localități din țară, dar în special în județul Buzău sunt localități care au atins în 12 ani aproape cifra de 1,75% punere în posesie, iar alții nici măcar atât. Vin în audiențe cetățeni care ni se plâng că sunt purtați pe drumuri de la o primărie la alta și la prefectură, unde "fanarioții" noștri dragi nici nu catadicsesc să mai discute cu ei.

Mai recent, unui astfel de petent, Șerban Ion, i s-a sugerat de către Primăria oraș Nehoiu, respectiv, primarul Alexandru Corcodel, să-și vândă copiii (acesta fiind tată a 5 copii) ca să-și facă rost de bani, să se judece la Strasbourg, că în țară nu are șanse să-și recapete cele 7 ha de pământ. De asemenea, mergând la Prefectura Buzău, aceluiași cetățean i s-a spus că până în 2004 nici vorbă, să vadă cine i le va da atunci,pentru că prefectul Ion Vasile nu este dispus să semneze titluri de proprietate.

Cetățeanul, ca și mulți, mulți, mulți alții, stă și se uită la proprietatea sa, la cele 7 ha de pământ și de pădure, cum le exploatează alții, cum beneficiază cine vrei și cine nu vrei de ele, numai cel cu 5 copii și cu o situație socială extraordinar de grea, nu poate să beneficieze de propria proprietate.

Vreau să știu de la domnul ministru Cozmâncă dacă are în vedere măsuri de impulsionare a eliberării titlurilor de proprietate și a punerii în posesie a cetățenilor îndreptățiți să-și folosească propriile terenuri? Aștept răspuns de la acest microfon, dar și în scris. Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc.

Domnul Eugen Pleșa, va urma domnul Ioan Miclea.

Domnul Eugen Pleșa:

Mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvânt.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Ovidiu Mușetescu, în calitatea de conducător al instituției care a preluat fosta activitate a FPS-ului. Și spun așa, că: "În perioada 1996-2000, fostul FPS a avut numeroase probleme, a căror rezolvare s-a făcut prin justiție. De aceea, doresc să știu dacă în acea perioadă FPS-ul avea un oficiu juridic propriu, ca serviciu în cadrul unității centrale și câte persoane lucrau în acest oficiu?

2. În ce perioadă a funcționat contractul de colaborare, consultanță sau altă denumire pe care a avut-o, între FPS și Firma de avocatură Stoica și Asociații, Stoica și Stoica sau alte d-astea, legate de Stoica, firme care erau conduse de doamna Stoica, soția fostului ministru al justiției? Ce sumă totală a plătit FPS acestei firme în perioada cât a funcționat și ce realizări deosebite a avut această colaboare?"

Atât. Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Ioan Miclea, urmează domnul Emil Rus.

Domnul Ioan Miclea:

Mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Prima interpelare o adresez domnului prim-ministru Adrian Năstase și se referă la stoparea segregării învățământului pe criterii etnice.

A doua interpelare se adresează domnului ministru Octav Cozmâncă și se referă la ceea ce a făcut primarul de la Sfântul Gheorghe, dând jos drapelul de stat al României de pe frontispiciul primăriei din oraș. Deci, cer măsuri conform Codului Penal împotriva acestui primar.

Și a treia se adresează tot domnului ministru Octav Cozmîncă...

Domnul Corneliu Ciontu:

Vedeți, că nu aveți voie decât două într-o ședință!

Domnul Ioan Miclea:

A treia este o întrebare pusă domnului ministru Octav Cozmâncă, referitor la măsurile pe care trebuie să le ia acest minister condus de dumnealui, referitor la stoparea dezastrului iminent al municipiului Dej prin debranșarea de la gaz a locuitorilor acestui muncipiu. Și am cerut să le întreprindă imediat, pentru că situația este dezastroasă, oamenii sunt lipsiți de posibilitatea de a-și rezolva problema legată de hrană pentru copii.

Și am inserat și câteva măsuri, pe care îl invit, dacă binevoiește, să le ia pentru reglementarea problemei. Mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Emil Rus, se pregătește domnul Ilie Merce.

Domnul Emil Rus:

Domnule președinte,

Inteperlarea mea are ca obiect repartizarea incorectă a locuințelor construite prin ANL de către Consiliul Local Beclean județul Bistrița-Năsăud și se adresează domnului Octav Cozmâncă, ministrul administrației publice. Sesizarea am primit-o de la mai mulți cetățeni și am verificat-o personal.

Tinerii proveniți de la casa de copii, în prezent, muncitori cu vechime, cu salariu între 3 și 4 milioane de lei, sunt marginalizați prin niște criterii subiective și au acces alții la ocuparea garsionierlor și apartamentelor, care nu au așa mare nevoie. Eu îl rog pe domnul ministru ca să intervină, astfel încât acest consiliu local să lucreze după lege, cinstit, corect și, mai ales, omenește.

Interpelarea de față a fost înaintată în scris și, prin urmare, doresc un răspuns scris și oral. Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Vă mulțumesc și eu.

Domnul Ilie Merce și va urma domnul Nicu Cojocaru.

Domnul Ilie Merce:

Domnule președinte,

Interpelarea mea se adresează domnului prim-ministru Adrian Năstase. Aceasta este, de fapt, a treia solicitare pe care i-o adresez Guvernului, și anume, să-mi furnizeze informații referitoare la datoriile către buget ale societăților de mass-media, informații publice de maxim interes, întrucât la primele două interpelări Guvernul a refuzat să-mi dea răspunsul cerut.

Obstinația cu care domnul ministru Mihai Tănăsescu instituie, pe răspundere personală, așa numitul "secret fiscal" în jurul datoriilor societăților din mass-media, certifică bănuiala unui aranjament, a unui troc oribil între Putere și mass-media, prin care societățile de presă se prostituează, creând imagine favorabilă Guvernului, în schimbul toleranței, creditelor și scutirilor fiscale. Recenta Ordonanță de Guvern nr. 40/2002 privind recuperarea arieratelor bugetare nu face decât să întărească această suspiciune.

Aranjamentul are consecințe dezastruoase pentru România, și anume: limitarea libertății presei, eliminarea presei independente, dezinformarea-manipularea opiniei publice, slăbirea artificială a opoziției politice, distorsionarea mediului economic și de afaceri, încurajarea economiei paralele, instalarea unui climat coruptiv în afaceri, creșterea poverii fiscale asupra populației și asupra afacerilor sănătoase, pentru înlocuirea veniturilor necolectate de la buget, conducând la pauperizare generală.

Pentru toate aceste motive, solicit din nou informațiile cerute la data de 22 aprilie 2002 și care nu mi-au fost comunicate. Specific faptul că doresc informații complete despre datorii, inclusiv penalizările și majorările de întârziere actualizate la zi.

Precizez că în cazul societăților grupate sau având legături cu titulatura "Media Pro", în special "Media Pro International S.A.", doresc întreaga istorie fiscală, de la întemeiere și până în prezent. Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Am înțeles că ați făcut și declarația politică de mâine dimineață, cu ocazia aceasta, ați scăpat de o grijă.

Îl invit pe domnul Nicu Cojocaru.

Domnul Nicu Cojocaru:

Domnule președinte,

Mă voi adresa domnului ministru al administrației publice Octav Cozmâncă. Obiectul interpelării nu este altul decât modul în care organele publice locale aplică Hotărârea Guvernului nr. 348/1993 privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici.

De fapt, timp de 10 ani, această hotărâre de Guvern nu se aplică. Culmea este că este semnată, parafată chiar de domnul Octav Cozmâncă.

Aș dori ca prin intermediul acestei interpelări, toți cei vizați, care și-au contorizat apa caldă, apa rece, căldura, să intre în posesia sumelor, prin deducerea acestora din cheltuielile pe are le fac în prezent.

Interesant este și faptul că în art. 6 se spune exact despre deducerea acestor sume. Mai mult decât acest lucru, este și faptul că este semnată de fostul prim-ministru Nicolae Văcăroiu, această hotărâre, și de domnul Florin Georgescu. Vă mulțumesc.

Domnul Corneliu Ciontu:

Mulțumesc și eu.

Pentru stenogramă, au mai depus interpelări în scris următorii parlamentari: Emil Boc, Nicolae Vasilescu, Anghel Stanciu, Valeriu Gheorghe, Vlad Hogea, Lia Olguța Vasilescu și Viorel Coifan.

Cu aceasta, vă mulțumesc pentru participare și vă doresc o seară cât mai liniștită.

Ședința s-a încheiat la ora 19,45.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 6 october 2022, 11:21
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro