Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/31-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 21-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002

7. Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe, în agricultură.
 
see bill no. 726/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul este raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea despăgubirilor în caz de dezastre, calamități naturale și alte catastrofe în agricultură.

Vă rog să urmăriți raportul.

La punctul 1 cu privire la titlul legii și la titlul capitolului 1, textele Camerei Deputaților. Nu se fac dezbateri sau vot.

Punctele 3 și 4, texte comune propuse de Comisia de mediere. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

La punctul 4, textul comun, precizez, a vizat art.2 alin.1.

Tot la punctul 4 din raportul Comisiei de mediere, există un alin.2 nou, la art.2, propus de Camera Deputaților. Având în vedere acest lucru, alin.2 nu se mai supune dezbaterii sau votului.

Punctul 5, textul Camerei Deputaților.

Punctele 6 și 7, texte comune propuse de Comisia de mediere. Dacă aveți obiecțiuni la aceste texte? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 8, tot text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctele 10 și 11, variantele Camerei Deputaților. Nu se fac dezbateri și nici vot.

Punctele 12 și 13, variantele Camerei Deputaților. Nu se fac dezbateri și nici vot.

Punctul 14, varianta Camerei Deputaților. Nu se supune dezbaterii sau votului.

Punctul 15, textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Punctele 16, 17 și 18, variantele Camerei Deputaților. Nu se supun dezbaterii, potrivit Regulamentului Camerei Deputaților.

Punctul 19, text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți un mic intermezzo, pentru a saluta, în sală, delegația Comisiei pentru protecția mediului și resurselor a Adunării Naționale Populare a Republicii Populare Chineze, condusă de domnul Zang Alru, vicepreședintele comisiei. (Domnii deputați se ridică în picioare și aplaudă)

Stimați colegi,

La punctul 20 din raport, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii.

La punctul 21, text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 22, tot text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Punctul 23, text comun. La punctul 23, textul comun vizează art.19, lit.a). Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pentru același punct 23, la lit.b) și c), variantele Camerei Deputaților, ceea ce înseamnă că nu se supun votului dumneavoastră.

Punctul 24, varianta Camerei Deputaților.

Punctul 25, varianta Camerei Deputaților.

Punctul 26, text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Punctul 27, tot text comun. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Punctele 28, 29, 30, variantele Camerei Deputaților.

Punctul 31, varianta Camerei Deputaților. Nu se supune dezbaterii sau votului dumneavoastră.

Parcurgând toate punctele raportului de mediere, supun votului dumneavoastră raportul, în ansamblu, în condițiile art.74, alin.1 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 30 september 2020, 9:27
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro