You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 21-05-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002

18. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanța Guvernului nr.69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 169/1997.
 
see bill no. 226/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.

Din partea inițiatorului? Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege pe care Guvernul îl supune spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților are ca obiect prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietatea asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legi fondului funciar.

Potrivit notei de fundamentare, menționăm că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2000 termenul de finalizare a acțiunilor de punere în aplicare a dispozițiilor Legii nr.18 din/1991 și ale Legii nr.1/2000 a fost prelungit până la data de 31 decembrie 2001. Din analiza efectuată la nivelul Guvernului, la începutul anului 2002, a rezultat că până la sfârșitul anului 2001 dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere nu a fost realizat decât în proporție de circa 60%. Ca urmare, prin planul de acțiuni din programul de guvernare pe anii 2002-2003 s-a stabilit ca obiectiv sporirea acestui procentaj până la 90% în anul 2002 și până la 95% în anul 2003.

Întrucât acțiunile de aplicare a Legii fondului funciar au fost intensificate încă de la începutul anului 2002, existând o situație de fapt care se impune a fi reglementată printr-un act normativ corespunzător, a fost inițiat proiectul de lege prin care se propune o prelungire a termenului de finalizare a aplicării celor două legi până în trimestrul III al anului 2004.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, a fost supus dezbaterii pentru avizare în fond în Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice care a propus dezbaterea acestui proiect cu un amendament pe care Guvernul și-l însușește.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Dacă din partea comisiei? Vă rog să prezentați raportul.

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Stimate și stimați colegi,

Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a fost sesizată, așa cum a fost anunțată, în fond, spre dezbatere și avizare în procedură de urgență cu Proiectul de Lege pentru prorogarea termenului prevăzut la art.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2000 pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și a Legii nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, și ale Legii nr.169/1997 transmis cu adresa nr.226 din 29 aprilie 2002. Prin proiectul de ordonanță de urgență se propune o prelungire a termenului de finanțare aplicării Legilor fondului funciar nr.18/1991 și Legii nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare, până în trimestrul III al anului 2004.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art.72 din Constituție. Așa cum a fost anunțat, proiectul de lege a fost adoptat de Senat în ședința din 22 aprilie 2002 și în urma dezbaterii Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice propune aprobarea, admiterea, fără modificărea proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește dintre dumneavoastră cineva să intervină în dezbaterile generale? Nu.

Trecem, în aceste condiții, la dezbaterea textelor proiectului de lege. La titlul acesteia dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul art.unic care, de fapt, se referă la dispoziția de prorogare a termenului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră final proiectul de lege, în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aș ruga liderii grupurilor parlamentare să-și mobilizeze colegii în sală pentru că la ora 12 avem vot final.

Mai parcurgem un proiect până la ora exactă și pentru a da posibilitatea colegilor noștri să vină. Am senzația că vom fi obligați să facem apel nominal.