Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/31-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
18-09-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 21-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002

17. Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative privind declararea comunei Băbeni, județul Vâlcea, oraș.
 
see bill no. 8/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Domnul coleg care a propus, domnul deputat Mițaru Anton.

Poftiți să susțineți Proiectul de Lege pentru declararea Comunei Băbeni județul Vâlcea oraș.

Domnul Anton Mițaru:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Un grup de parlamentari PSD, deputații Acsinte Gaspar, Anton Mițaru, Nicu Spiridon, Vasile Bleotu și senatorii Șerban Brădișteanu și Vitilă Matei au înaintat o propunere legislativă privind înființarea orașului Băbeni. Comuna Băbeni este atestată documentar din 1491, formată din 7 sate cu o populație de 9677 de locuitori. Populația comunei Băbeni a fost consultată prin referendum, organizat și desfășurat în conformitate cu Legea nr.3/2000, pe data de 30 decembrie 2001, participând la vot 58% din electorat, 98% din participanți s-au pronunțat pentru declararea ca oraș.

În susținerea propunerii s-a obținut, potrivit Constituției, punctul de vedere și avizul Consiliului Legislativ. Potrivit Regulamentului Camerei Deputaților, propunerea legislativă a fost dezbătută în fond de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și a fost avizată favorabil de Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru buget-finanțe, bănci.

Față de cele de mai sus, vă rugăm să supuneți dezbaterii plenului propunerea legislativului în forma prezentată, îndeplinind condițiile legale.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să intervină în dezbateri? Nu.

Trecem atunci la dezbaterea proiectului de lege urmărind textele acestuia și raportul comisiei.

La titlul legii, vă rog să urmăriți amendamentul 1. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Se modifică titlul legii în mod corespunzător. La art.1, vă rog să urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți, adoptat în unanimitate amendamentul 2 și se modifică art.1 alcătuit în noua formulă din două alineate.

Art.2, urmăriți amendamentul 3, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele acestui proiect de lege, urmează ca aceasta să fie supusă votului, în condițiile art.74 alin.1 din Constituție. În consecință, supun votului dumneavoastră proiectul de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Cu majoritatea voturilor deputaților prezenți a fost votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 20 september 2019, 0:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro