Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/31-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 21-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002

12. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției Europene a Peisajului, adoptată la Florența, la 20 octombrie 2000.
 
see bill no. 217/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.13. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența.

Nu suntem în procedură de urgență.

Rog pe domnul ministru să prezinte acest proiect și să se prezinte și pe dumnealui, pentru stenogramă.

Domnul Ovidiu Ianculescu (secretar de stat, MAPM):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Diversitatea și calitatea valorilor culturale și naturale ale peisajului constituie o patrimoniu comun al statelor europene.

Din acest motiv, s-a considerat necesar să se adopte de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, la 19 iulie 2000, Convenția europeană a peisajului, care să vină în completarea cadrului legislativ internațional, existent în domeniu.

Convenția a fost semnată de 18 state, printre care și România, în cadrul Conferinței ministeriale de la Florența, la 20 octombrie 2000.

Obiectivul Convenției este de a direcționa eforturile generale în sensul punerii în aplicare la nivel local, regional, național și european a politicilor și măsurilor de protecție, management și amenajare a peisajului, în scopul conservării și îmbunătățirii calităților sale.

Părțile vor recunoaște juridic peisajul, ca o componentă esențială a cadrului de viață pentru populație și-l vor integra în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism și în cele culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, ca și în alte politici, cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.

Pentru punerea în practică a prevederilor Convenției, conform art.8 al acesteia, țara noastră poate beneficia de asistență tehnică și științifică, în scopul întăririi eficientizării măsurilor de protecție, gestiune și amenajare a peisajului.

Față de cele prezentate, vă propunem aprobarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției europene a peisajului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic?

Domnul Ion Florescu:

Sunt secretarul comisiei. Mă numesc Florescu.

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Cu adresa nr.217 din 25 aprilie 2000, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a fost sesizată în vederea dezbaterii și avizării în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența, în 20 octombrie 2000.

La întocmirea raportului, s-a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr.446 din 4.IV.2002 și, la fel, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Proiectul de lege a fost dezbatere și avizat în fond în procedură obișnuită, în ședința din 14 mai 2000. Face parte din categoria legilor ordinare, potrivit dispozițiilor art.74 alin.2 din Constituție.

Prin Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene a peisajului se urmărește luarea unor măsuri coordonate pentru adoptarea la nivel local, regional, național și international, a unor politici și măsuri de protecție, gestiune și amenajare a peisajului, având în vedere toate peisajele, de fapt, extraordinare și obișnuite care determină calitatea cadrului de viață al populației, având drept scop reducerea sau eliminarea, în decursul viitorilor ani, a tuturor amenințărilor care există la ora actuală la adresa diversității biologice a peisajului.

La dezbaterea proiectului a participat ca invitat, în conformitate cu prevederile art.51 și 52 din Regulamentul Camerei Deputaților, domnul Octav Ianculescu, care este prezent și astăzi în sală, secretar de stat în Ministerul Apelor și Protecției Mediului.

La lucrările comisiei au fost prezenți 25 de deputați, din totalul de 26. Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. În urma dezbaterilor din ședința mai sus amintită, comisia propune admiterea, fără modificări, a proiectului de lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să intervină în dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, stimați colegi, la parcurgerea textelor proiectului de lege.

La titlul acesteia, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, care se referă la dispoziția de ratificare a Convenției, convenție pe care o aveți anexată proiectului de lege. Dacă aveți obiecțiuni? Nu.

Adoptat în unanimitate și textul articolului unic.

În aceste condiții, supunem proiectul de lege votului dumneavoastră, ținând seama că este o lege cu caracter ordinar, fiind aplicabile prevederile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania monday, 1 march 2021, 6:05
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro