Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.86/31-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
02-03-2021 (joint)
01-03-2021 (joint)
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 21-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 21, 2002

10. Reexaminarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială ca urmare a cererii Președintelui României (adoptarea textului).
 
see bill no. 383/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială.

Este inițiatorul, domnule Gaspar? La proprietatea industrială.

Comisia de industrii și servicii?

Suntem într-o procedură de reexaminare a legii, la cererea Președintelui României.

Din partea Comisiei de industrii și servicii vi se va prezenta raportul.

Domnul Ráduly Róbert Kálmán:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia de industrii și servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în vederea reexaminării, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietatea industrială, transmis cu adresa nr. 383/2000, respectiv 2002.

Proiectul de lege a fost însoțit de cererea de reexaminare, formulată de către domnul Ion Iliescu, Președintele României, cerere de reexaminare cu privire la art.I, pct.14, din Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000, lege care a fost adoptată de Senat la data de 11 martie 2002 și de Camera Deputaților, la data de 19 martie 2002.

Prin cererea de reexaminare, la care am făcut referire, se solicită modificarea art.19 alin.1, prin care s-a statuat că formele de exercitare a profesiei, cabinetele individuale, cabinete individuale asociate și societăți civile profesionale trebuie să aibă personalitate juridică. Această prevedere este în contradicție cu prevederile art.26 alin.2 din ordonanță, potrivit căruia reprezentarea juridică în fața instanțelor de către consilierii în proprietatea industrială este condiționată de calitatea acestora - de avocat sau consilier juridic.

În urma dezbaterii în ședința care a avut loc în data de 23 aprilie 2002, Comisia de industrii și servicii a hotărât ca obligativitatea înregistrării ca persoană juridică să fie eliminată pentru cabinetele individuale autorizate și cabinetele individuale asociate pe bază de contract, dar să rămână pentru societățile civile profesionale în care-și desfășoară activitatea consilierii în proprietatea industrială.

Motivația o constituie faptul că societatea civilă profesională, în care-și desfășoară activitatea consilierii în proprietatea industrială, întrunește condițiile pentru a se constitui ca persoană juridică prin hotărâre judecătorească, conform prevederii Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații.

La dezbaterea proiectului de lege au participat ca invitați mai multe persoane din partea inițiatorului.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei, raportul comisiei fiind adoptat în unanimitate.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Obiecțiile Președinției au vizat cuprinsul art.19 alin.1.

Comisia, reevaluând acest text, vă propune, prin pct.3 din raport, un nou text la art.19 alin.1.

Dacă aveți obiecțiuni la acest text? Nu aveți.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat noul cuprins al art.19 alin.1, care va fi înglobat în legea votată deja de către dumneavoastră.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 3 march 2021, 2:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro