Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/30-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 20-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001.
 
see bill no. 194/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect, tot având un cuprins internațional, este Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001.

Aveți cuvântul, de secretar de stat Encuțescu.

Domnul Sorin Aurel Encuțescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În contextul actual de dezvoltare a cooperării internaționale, în mod special cu statele care depun eforturi de integrare în structurile de securitate europene și euroatlantice, prezentul acord dintre România și Republica Lituania constituie un pas important către alinierea la standarul occidental în domeniu.

În acest sens, Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001, asigură cadrul juridic necesar dezvoltării cooperării între Guvernele celor două state. Prevederile acordului completează legislația internă în domeniu, permițând o cooperare amplă a structurilor specializate din cele două state, stabilindu-se în mod clar metodele de colaborare, precum și limitele acesteia.

Pentru aceste motive, sunt stabilite definițiile termenilor de specialitate, echivalența nivelurilor de clasificare a informațiilor militare secrete, autoritățile competente în materie de securitate, limitele accesului la acest tip de informații, precum și cerințele de securitate pe timpul manevrării acestor documente.

De asemenea, menționez că prevederile acordului sunt în concordanță cu principiile dreptului internațional și legislația internă a fiecărui stat semnatar.

Având în vedere aceste considerente, vă adresăm rugămintea de a acorda votul dumneavoastră acestui proiect de lege. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Reprezentantul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul președinte al acesteia, domnul deputat Răzvan Ionescu. Poftiți.

Domnul Răzvan Ionescu:

Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate. În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost sesizată spre dezbatere și avizare în fond, în procedură obișnuită, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Lituania privind protecția informațiilor militare secrete schimbate, semnat la Bruxelles la 18 decembrie 2001.

Comisia juridică, de disciplină și imunități și Comisia pentru politică externă, sesizate spre dezbatere și avizare, au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma prezentată.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil, cu unele observații, acest proiect de lege.

Proiectul de Lege a fost inițiat în scopul ratificării acordului menționat. Acordul este destinat să asigure un cadru juridic optim pentru dezvoltarea cooperării bilaterale între Guvernele celor două state în domeniul informațiilor militare clasificate și se înscrie printre eforturile pe care țara noastră le depune pentru adaptarea la standardele occidentale, reprezentând totodată și o reafirmare a dorinței de a contribui la întărirea păcii și securității internaționale, precum și a încrederii reciproce între statele care fac schimb de astfel de date.

Membrii comisiei, având în vedere necesitatea și importanța cadrului juridic pentru reglementarea schimbului de informații militare clasificate, protecția acestora, metodelor de cooperare, stabilirii structurilor specializate ale fiecăruia dintre statele părți, precum și a altor aspecte importante în domeniu, și-a exprimat deplinul acord pentru adoptarea proiectului. În urma dezbaterii, în ședința din 8 mai, comisia propune adoptarea fără modificări a proiectului de lege. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dacă, dintre dumneavoastră, dorește cineva să intervină la dezbateri generale? Poftiți, domnule Damian Brudașca.

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Domnilor miniștri,

Acest proiect de lege a fost dezbătut și în cadrul Comisiei pentru politică externă, în ședința din 23-24 aprilie a.c., participanții la această ședință subliniind, între altele, necesitatea completării legislației existente cu asemenea documente de importanță deosebită, care subliniază hotărârea autorităților române de a pregăti tot ce este de competența lor pentru realizarea dezideratului integrării în structurile euroatlantice. Acest document este deosebit de important, el făcând parte din acel pachet legislativ care este necesar viitoarei funcționări a României în structurile militare reunite sub umbrela NATO.

Și membrii Comisiei pentru politică externă au avizat fără nici un fel de vot împotrivă sau abținere și și-au dat acordul pentru discutarea și adoptarea acestei legi în forma în care este prezentată plenului Camerei Deputaților. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule coleg.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege pe textele acestuia.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La articolul unic, care cuprinde dispoziția de ratificare a acordului, acord pe care îl aveți în anexă? Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră final acest proiect de lege, cu precizarea că are un caracter ordinar, în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Cu unanimitatea celor prezenți, s-a votat.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 18 october 2019, 2:31
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro