Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/30-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
21-10-2019
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 20-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001.
 
see bill no. 204/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Până atunci, luăm în dezbatere Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea.

Domnul ministru Ivanov, din partea Ministerului Justiției. Vă rog să prezentați proiectul.

De asemenea, cineva de la Comisia juridică, domnul președinte Olteanu.

Domnul Costache Alexe Ivanov:

Doamnelor și domnilor deputați,

La data de 28 iunie 2001 a fost semnată, la Cairo, Convenția dintre România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea. Convenția exprimă dorința statelor contractante de a extinde coopearea lor, inclusiv în domeniul asistenței juridice și judiciare în materie penală, având în vedere că prin Convenția româno-egipteană încheiată la București, la 7 august 1976, a fost reglementată numai asistența judiciară în materie civilă, comercială și de statut personal.

Prevederile convenției sunt grupate în patru părți:

- Partea I - asistența judiciară în materie penală, conține atât dispoziții cu caracter general, cât și dispoziții speciale, referitoare la efectuarea comisiilor rogatorii, comunicarea actelor de procedură și a hotărârilor judecătorești, înfățișarea martorilor, experților și a persoanelor urmărite în scopul audierii lor în fața unei autorități judiciare din statul solicitant.

- Partea a II-a - transferul condamnaților cuprinde un ansamblu de norme menit să asigure mai buna administrare a justiției.

- Partea a III-a - extrădarea. În această parte s-au înscris mai multe reguli specifice cooperării judiciare internaționale în această materie.

- Partea a IV-a conține dispoziții finale.

Convenția s-a încheiat pe durată nelimitată. Pentru intrarea în vigoare a acesteia, trebuie supusă ratificării în ambele state.

Această convenție reglementează într-o manieră modernă relațiile bilaterale de asistență juridică și judiciară, soluțiile adoptate fiind în concordanță cu cele din convențiile internaționale în materie, sens în care exemplificăm convențiile privind asistența judiciară în materie penală, extrădarea și transferul persoanelor condamnate adoptate sug egida Consiliului Europei. De asemenea, au fost avute în vedere principiile consacrate de practica internațională, inclusiv practica actuală a României în domeniile respective.

Față de cele prezentate, a fost întocmit acest proiect de lege, pe care, în conformitate cu prevederile Legii nr. 4/1991 privind încheierea și ratificarea tratatelor, vă rugăm să-l aprobați.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc.

Raportul Comisiei juridice va fi prezentat de președintele acesteia, domnul deputat Ionel Olteanu.

Domnul Ionel Olteanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

În conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaților, Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea, semnată la Cairo la 28 iunie 2001.

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. Cu Avizul nr. 33/204/24 aprilie 2002, Comisia pentru politică externă, a avizat, de asemenea, favorabil acest proiect de lege. Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale a avizat și aceasta, la rândul său, favorabil, proiectul de lege.

Obiectul prezentului proiect de lege îl constituie ratificarea Convenției dintre România și Republica Arabă Egipt privind asistența judiciară în materie penală, transferul condamnaților și extrădarea. Prin convenția supusă ratificării se reglementează într-o manieră modernă relațiile bilaterale, de asistență juridică și judiciară, soluțiile adoptate fiind în concordanță cu cele din convențiile internaționale în materie.

De asemenea, la încheierea acestei convenții s-au avut în vedere principiile consacrate de practica internațională specifică.

La dezbaterea proiectului de lege a participat, din partea Ministerului Justiției, doamna Cristina Luzescu, secretar de stat.

La lucrările comisiei au fost prezenți 20 de deputați. Prin urmare, votul final al comisiei, în unanimitate, a fost favorabil proiectului de lege, astfel cum v-a fost înaintat. Și, de aceea, și eu, în concluzie, vă rog să-l votați ca atare. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

La dezbateri generale, dacă dorește cineva să participe? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege, pe textele acestuia.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care conține dispoziția de ratificare a convenției, convenție pe care o aveți anexată? Nu.

Adoptat în unanimitate.

În aceste condiții, supun votului dumneavoastră final proiectul de lege, cu precizarea că este vorba de o lege cu caracter ordinar, în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 22 october 2019, 2:08
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro