Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.84/30-05-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 20-05-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of May 20, 2002

4. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București, la 26 noiembrie 1992.
 
see bill no. 211/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Trecem la proiectele înscrise pe ordinea de zi.

Primul este Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992.

Rog inițiatorul să prezinte acest proiect de lege. Poftim, domnule ministru.

Domnul Sorin Aurel Encuțescu (secretar de stat, Ministerul Apărării Naționale.):

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Prin Hotărârea Guvernului nr. 532/1996 a fost aprobat Acordul dintre Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 26 noiembrie 1992. În baza acestui acord, autoritățile elvețiene au contribuit în perioada 1992-2000 cu aproximativ 52 de milioane de franci elvețieni la finanțarea unor proiecte având ca obiectiv sprijinirea tranziției la economia de piață și atenuarea costurilor economice și sociale ale tranziției.

Datorită dificultăților întâmpinate în derularea proiectelor convenite și schimbărilor instituționale legale de coordonarea asistenței care au avut loc în cele două state, autoritățile elvețiene au solicitat modificarea acordului menționat. De asemenea, în perioada 1992-2000 au avut loc o serie de schimbări instituționale în administrația publică și în sistemul bancar românesc. Totodată, s-a modificat și legislația care reglementa depozitarea fondurilor bugetare și extrabugetare.

Ținând cont de cele menționate, era necesar, în consecință, ca toate aceste schimbări să fie reflectate în acord. Având în vedere aspectele menționate, s-a elaborat Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București, la 14 decembrie 2001, pe care vă rugăm să îl adoptați. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Grigoraș, din partea Comisiei pentru buget.

Domnul Neculai Grigoraș:

Comisia pentru buget a examinat Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Guvernul Confederației Elvețiene, semnat la București la 14 decembrie 2001, pentru modificarea Acordului între Guvernul și Guvernul Confederației Elvețiene privind acordarea asistenței financiare, semnat la București la 26 noiembrie 1992, a întocmit raport favorabil și propune dezbaterea și adoptarea acestuia în forma prezentată de Senat. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să intervină în dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege.

La titlu, dacă aveți obiecții? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, care se referă la ratificarea acordului, acord pe care îl aveți în anexă, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În aceste condiții, supun proiectul de lege votului dumneavoastră final, în condițiile art. 74 alin. 2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Următorul este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2002 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind Fondul de Dezvoltare Socială Faza a II-a) între România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 16 ianuarie 2002.

Rog Comisia pentru buget să propună timpii de dezbatere, pentru că ne aflăm în procedură de urgență.

Domnul Neculai Grigoraș:

În urma examinării Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2002, comisia a hotărât ca acesta să fie supus spre dezbatere și adoptare în forma prezentată.

Este o lege ordinară, propunem 10 minute timp total, 1 minut pentru fiecare intervenție. Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu acești timpi? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aveți o problemă prealabilă? La dezbateri generale? Suntem în procedură de urgență, dar v-aș ruga să vă încadrați, să spunem, la capitolul "titlu".

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu sunt întru totul de acord cu privire la necesitatea adoptării unei asemenea legi, având în vedere faptul că aceasta va permite să se beneficieze de prevederile Acordului de împrumut.

Constat, însă, că în raportul întocmit de comisia sesizată în fond nu se menționează toate avizele care au fost primite în această situație. Se specifică aici: "La întocmirea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul primit de la Comisia juridică, de disciplină și imunități, precum și avizul Consiliului Legislativ".

Nu știu, e o scăpare sau ce se întâmplă? Această lege s-a aflat și în dezbaterea Comisiei pentru politică externă, în ședința din 23-24 aprilie a.c., s-a transmis aviz favorabil către comisia sesizată în fond, cu o precizare, rezultată din intervenția doamnei deputată Smaranda Ionescu.

Domia sa - lucru pe care l-am întărit și eu în cadrul dezbaterilor - a solicitat să se răspundă, cu prilejul dezbaterii în fond, la două întrebări: cum pot fi obținute informații cu privire la beneficiarii finali ai finanțărilor menționale în proiectul legislativ și, a doua, dacă există vreo detaliere a celor care au beneficiat deja de aceste finanțări în prima fază, avându-se în vedere faptul că acest proiect de lege se referă la Faza a II-a a Proiectului pentru dezvoltare socială negociat cu B.I.R.D.?

Având în vedere că, până la această dată, nici cu prilejul dezbaterii pe fond și nici în alt context nu s-a dat răspunsul la aceste întrebări, solicităm comisiei de specialitate să informeze plenul Camerei Deputaților în legătură cu răspunsurile la aceste probleme, pentru a exista transparența necesară și pentru a se evita orice presupunere cu privire la destinații mai puțin ortodoxe ale sumelor cuprinse în acest acord. Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule deputat Grigoraș?

Domnul Neculai Grigoraș:

Da, într-adevăr, avizul de la Comisia pentru politică externă a venit, dar a venit după ce s-a întocmit raportul comisiei avizate în fond - Comisia pentru buget. Acum, m-am consultat și cu inițiatorul și urmează să formulăm răspunsul la întrebările respective, domnule președinte.

Domnul Damian Brudașca (din sală):

Pentru a vota în cunoștință de cauză, trebuie să știm răspunsul! Când ne spuneți?

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg,

Având în vedere că întrebarea dumneavoastră, în cadrul procedurii de urgență, nu poate să-și găsească un loc, inițiatorul vă roagă să așteptați un răspuns scris.

Domnul Damian Brudașca:

Îmi pare rău, eu dețin aici, domnule președinte, acest proces-verbal, unde se cuprind întrebările formulate din partea Grupului parlamentar PRM...

Domnul Valer Dorneanu:

Dar nu despre aceasta e vorba, ci de fondul întrebării, distinse coleg. Inițiatorul vă propune să vă ofere dumneavoastră informațiile pe care le-ați solicitat.

Domnul Damian Brudașca:

Eu cred că este bine să-i informeze pe toți cei care sunt participanți la ședința aceasta, cu atât mai mult cu cât se votează niște sume a căror destinație nu se cunoaște.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să îmi permiteți să propun amânarea dezbaterii acestui proiect până când inițiatorul... Vă rog să examinați exact această întrebare, distinsă doamnă ministru, și să răspundeți în cursul zilei de astăzi la aceste întrebări, pentru a putea să reluăm dezbaterea.

Deci amânăm dezbaterea. Am rugămintea să vă consultați la minister și să ne oferiți răspunsul.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 17 october 2019, 8:57
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro