Plen
Ședința Camerei Deputaților din 14 mai 2002
Sumarul ședinței
Stenograma completă
publicată în Monitorul Oficial, Partea a II-a nr.81/24-05-2002

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2002 > 14-05-2002 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 14 mai 2002

19. Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (amânarea votului final).
 
consultă fișa PL nr. 573/2001

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect care vizează tot domeniul transporturilor este Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/2001 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

Domnule ministru, vă rog să îl prezentați.

Domnul Dan Banciu:

Armonizarea legislativă cu prevederile Directivei 96/53 a Comunității Europene stabilește dimensiunile maxime admise în traficul național și internațional și greutățile maxime admise în traficul internațional pentru anumite vehicule rutiere care circulă în cadrul comunității.

În luna iunie 2001 a fost semnat Acordul între România și Comunitate, instituind anumite condiții pentru transportul rutier de mărfuri și promovarea transportului combinat.

Prin documentul de poziție revizuit, România a solicitat o perioadă de tranziție până în 2022, pentru aplicarea integrală a acestei directive, datorită problemelor cu care se confruntă în domeniul infrastructurii.

În domeniul construirii și utilizării infrastructurii, alinierea la normele europene s-a realizat într-o primă etapă prin Ordonanța Guvernului nr.43/1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.82 din 1998, prin Ordonanța Guvernului nr.132/2000, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.295/2000.

Încă din 1994, în România se derulează programul de reabilitare a drumurilor naționale cofinanțat de Guvernul României și de instituții financiare internaționale.

Pe măsura modernizării și reabilitării drumurilor naționale, rețeaua stabilită, TINA, în cadrul exercițiului de evaluare a necesităților de infrastructură între România, statele candidate și Comisia Europeană, s-au creat premisele ca, pe sectoarele reabilitate, să se admită parametrii tehnici constructit prevăzuți de normele Uniunii Europene cu privire la lungime, lățime, maxima masă admisă a vehiculelor.

Pentru continuarea procesului de armonizare, este necesară modificarea și completarea prevederilor anexei din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor.

În cadrul dezbaterilor în comisii, au apărut ca necesitate și anumite adăugiri și modificări în textul ordonanței cu care ministerul și-a exprimat acordul integral și pe care vă rugăm să le luați în considerare. Vă mulțumim.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule ministru.

Domnule președinte Antal Istvan, din partea Comisiei pentru industrii și servicii, vă rog să prezentați raportul comisiei.

Domnul Antal István:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Cu acest proiect de lege Comisia pentru industrii și servicii a fost sesizată în 2001, iar proiectul de lege a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ, a primit aviz favorabil și din partea Comisiei juridice, de disciplină și imunități și a fost adoptat de Senat încă de anul trecut.

Așa cum vi s-a prezentat, în urma dezbaterilor care au avut loc în comisia noastră, noi am încercat să îmbunătățim la anumite capitole textul legii, în așa fel ca intenția inițiatorului să fie respectată și să se realizeze acea armonizare a legislației naționale în domeniu cu legislația europeană, și sperăm că acest proiect de lege prezentat în forma dezbătută și aprobat de comisia noastră să fie o lege care va rezista în timp, pentru că respectă într-adevăr necesitatea care ni se impune în urma aderării la Uniunea Europeană.

Menționez că am dezbătut în patru ședințe, și țin să mulțumesc tuturor celor care au participat la aceste dezbateri și care au adus un aport pentru a realiza acest punct, și ministerul de resort. La lucrările comisiei, la ultima ședință când am aprobat raportul, au fost prezenți 24 de deputați, din totalul de 26 de membri ai comisiei, iar raportul a fost adoptat cu 22 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să intervină în dezbateri generale. Nu. Atunci, trecem la dezbaterea textelor proiectului de lege și ale ordonanței de urgență. Vă rog să le urmăriți în paralel cu raportul comisiei.

La titlul proiectului de lege, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.2. Comisia propune renumerotarea acestuia și are o ușoară modificare. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.2. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La titlul ordonanței, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

La preambulul art.I din ordonanță dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.1, vă rog să urmăriți amendamentul de la pct.5. Dacă aveți obiecțiuni.

Stimați colegi,

Vă rog să urmăriți exclusiv raportul comisiei, pentru că acesta nu a respectat doar articolele propuse pentru modificare, propunând și alte modificări.

Revin la amendamentul de la pct.5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.5. Nu aveți. Adoptat în unanimitate. În consecință, art.1 alin.2 din lege se modifică în mod corespunzător.

La amendamentul de la pct.6 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La amendamentul de la pct.7 dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate. În consecință, art.4 se va modifica în mod corespunzător.

La amendamentul de la pct.8, cel cu privire la art.6, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Amendamentul a fost votat în unanimitate, și modificarea textului.

La amendamentul de la pct.9, cel cu privire la modificarea art.7, dacă aveți obiecțiuni. Nu. Amendamentul de la pct.9 a fost adoptat, și se modifică în mod corespunzător art.7.

La amendamentul de la pct.10 vă rog să urmăriți art.11. De data aceasta intrăm și pe textul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

Cu privire la amendamentul de la pct.11, dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate, și se modifică art.13.

La pct.2 din ordonanță, cel cu privire la art.17 alin.2, comisia nu a operat modificări. Dacă aveți dumneavoastră. Nici dumneavoastră. Textul a fost adoptat în formula inițiatorului.

Amendamentul de la pct.13 privește introducerea, după pct.2, a pct.21, 23, 24, 25. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.13. Nu aveți. A fost adoptat amendamentul de la pct.13, și se introduc cele patru puncte menționate.

Urmăriți, în continuare, amendamentul de la pct.14, cel cu privire la art.20. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost adopat în unanimitate amendamentul, și se modifică corespunzător textul.

Amendamentul de la pct.15, cu privire la alin.1 al art.21. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Adoptat în unanimitate.

Amendamentul de la pct.16, cu privire la art.24. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Amendamentul de la pct.17, cu privire la art.26. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.30, pct.3 din ordonanță, comisia nu a operat modificări. Dacă aveți dumneavoastră. Nu aveți. Votat în unanimitate.

În continuare, urmăriți amendamentul de la pct.19, cel care, după pct.3 de la art.I, introduce pct.31, 32, 33. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost adoptat amendamentul de la pct.19, și se introduc cele trei puncte.

La amendamentul de la pct.20, vă rog să urmăriți textul care vizează pct.32. Dacă aveți obiecțiuni la art.35. Nu. A fost votat în unanimitate amendamentul, și se modifică art.35.

Amendament de la pct.21 vizează pct.33 nou introdus, art.36 modificat. Dacă aveți obiecțiuni. Nu. Votat în unanimitate.

La art.37 alin.2, comisia este de acord cu textul pct.4. Dacă aveți obiecțiuni dumneavoastră. Nu. Votat în unanimitate.

La amendamentul de la pct.23, comisia propune introducerea, după pct.4, a pct.41 și pct.42. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul de la pct.23, care curpinde și pct.41. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Amendamentul de la pct.24 vizează pct.42. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Amendamentul de la pct.25.

Poftiți. Domnul secretar Leonăchescu.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La poziția 25, art.40 alin.2, am o propunere de îmbunătățire a redactării, și anume: la rândul al doilea să fie "...masa maximă pe osie admisă..." Deci să transferăm cuvântul "admisă" după "osie", pentru că se referă la întregul substantiv.

În continuare, la fel, să fie "...dimensiunile maxime de gabarit admise..." Deci, cuvintele "admis", respectiv "admise" să fie trecute după "osie", repesctiv "gabarit". Mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Și comisia acceptă. Este o propunere redacțională binevenită la pct.25. Dacă sunteți de acord cu formulările redacționale propuse de colegul nostru, domnul Leonăchescu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

În continuare, amendamentul de la pct.26, care vizează art.I pct.6, respectiv art.41. Dacă aveți obiecțiuni la acest amendament. Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

La amendamentul de la pct.27, comisia propune abrogarea pct.7. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. A fost admis amendamentul, și abrogat textul.

Stimați colegi din comisie, vă rog, în consecința votului anterior cu privire la îmbunătățirea redacțională necesară, să operați aceeași modificare - "...masa maximă pe osie admisă...", "...dimensiuni maxime de gabarit admise..."

Vă rog.

Domnul Antal István:

Nu am dori să intrăm în discuții cu distinsul nostru coleg, dar totuși textul așa cum l-am redactat noi este mai corect, pentru că este vorba de masa maximă admisă pe osie, și nu este vorba de masa osiei. Deci, din punct de vedere literar, într-adevăr, așa ar suna, dar, din punct de vedere tehnic, totuși, este mai corect. Noi nu am dori să discutăm și să intrăm în detalii tehnice, pentru că și așa va avea loc o mediere cu Senatul, pentru că s-au făcut multe modificări. Astfel, lăsați-ne un răgaz pentru a clarifica la mediere și vom încerca atunci să stabilim textul exact.

Vă spun, domnule președinte, că, din punctul nostru de vedere și din punct de vedere tehnic, este mai corect textul așa - "...masa maximă admisă pe osie..."

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru,

Vă rog frumos, dumneavoastră, ca inițiator și ca specialist, vă rog să ne scoateți din această dilemă redacțională. Care e termenul tehnic exact?

Domnul Dan Banciu:

Dilema nu este redacțională. Este clar că discutăm de cât suportă osia și, atunci, sigur că exprimarea la care am achiesat a fost "masa maximă totală admisă pe osie".

În condiția în care am face modificarea, s-ar putea interpreta "pe osie admisă" și s-ar găsi, bineînțeles, cineva, în Țara Românească, să interpreteze altfel, că admitem o osie. Și atunci mi se pare mai simplu de înțeles "masa maximă admisă pe osie", deci textul cum a fost în redactarea comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Supun, în aceste condiții de păreri contradictorii, cele două texte de la cele două amendamente 25, 26 votului dumneavoastră, în formularea inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-au adoptat amendamentele 25 și 26, în formularea inițiatorului.

La amendamentul 27, am votat deja abrogarea punctului 7. Vă întreb, totuși, dacă aveți obiecțiuni la 27? Nu. Votat în unanimitate.

La punctul 8 din ordonanță, cel cu privire la art.42, comisia propune menținerea formulării inițiatorului.

Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 29, cel cu privire la introducerea, după punctul 8, a punctului 81.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 29? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 30.

Vă rog, stimați colegi din Comisia de industrii, să operați, la alin.2, rândul 4, corectura necesară privind viteza și masa totală. Acolo aveți "masa totală". Nu cred că această corectură redacțională, mai exact de dactilografiere este necesară a fi pusă în discuție.

Întreb dacă, la amendamentul 30, cu această rectificare, aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Se modifică, în mod corespunzător, textele avute în vedere.

Amendamentul 31, cel cu privire la introducerea punctelor 91, 92, 93, pentru modificarea art.45. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 31.

Amendamentul 32 pentru art.46, deci punctul 92. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis, în unanimitate, amendamentul 32 și introducerea punctului 92.

Amendamentul 33 pentru punctul 93. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.47 privind introducerea alin.11, punctul 10 din ordonanță, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Adoptat în unanimitate punctul 10.

La punctul 11, urmăriți amendamentul 35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Adoptat în unanimitate amendamentul 35, se modifică punctul 11.

Urmăriți, în continuare, amendamentul 36. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis, în unanimitate, amendamentul 36, se introduc punctele 111 până la 115.

Amendamentul 37. Aveți cuprinsul punctului 112. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 38, cuprinsul punctului 113. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 39. Aveți cuprinsul punctului 114 din art.53. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 40. Urmăriți propunerea comisiei cu privire la punctul 115. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La punctul 12, comisia nu a formulat amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate punctul 12, în formularea existentă.

La punctul 13, urmăriți amendamentul 42. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate punctul 13 și la acest amendament 42 avem punctul 121. Votat în unanimitate, neavând obiecțiuni.

Amendamentul 43 se referă la punctul nou 122. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 44, punctul 123. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 45, punctul 124. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Amendamentul 46, punctul 125. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 47 cu privire la punctul 14, art.I, pct.13. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate amendamentul 47.

Amendamentul 48 referitor la art.60. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 49, punctul 15 din ordonanță. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Amendamentul 50, punctul 16. Nu aveți. Votat unanim amendamentul 50 cu privire la punctul 16.

Amendamentul 51 cu privire la introducerea punctului 161. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Punctul 17 din ordonanță. Comisia nu are observații. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 18. Comisia nu are obiecțiuni. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Amendamentul 54. Urmăriți, vă rog, propunerea comisiei de abrogare a art.II. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 54, abrogat art.2.

Punctul 55 din lege. Urmăriți masa maximă admisă pe osii.

Vă rog, membrii comisiei, să fiți atenți la punctul 55 din raportul comisiei. Acolo aveți rubrica cu privire la tonaj: 16 tone la E), 16 tone la lit.m), iar la lit.P) aveți 14 tone cu ghilimelele acelea care par a fi indicativul secundelor. Vedeți cum puneți ghilimelele. Acum se vede că dumneavoastră puneți ghilimelele la punctul 3.2.2. Ghilimelele se pun între linii, parcă, nu dedesubt, care ar fi legate de 14 tone. Puneți corect ghilimelele.

Dacă aveți obiecțiuni la acest punct din anexă? Comisia nu a avut. Nu. Adoptat în formula din ordonanță.

La punctul 3 din anexă, de asemenea, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 3, poziția 3.2.4, dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 3.3.2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 3.5.2. Urmăriți pag.29 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 3.5.3, tot la pag.29. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă nici dumneavoastră nu aveți, votat în unanimitate.

Poziția *** din subsolul anexei. Urmăriți pag.30. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Punctul 2 din nota din subsol. Urmăriți la pag.30. Dacă aveți obiecțiuni? Nici dumneavoastră, nici comisia. Votat în unanimitate.

Toate aceste puncte urmează să fie numerotate în mod corespunzător.

La amendamentul 63, vă rog să urmăriți: comisia propune un art.II în lege, cel cu privire la republicarea legilor. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 63? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs textele proiectului de lege și ordonanței.

Vom supune proiectul de lege aprobării dumneavoastră la ședința de vot final.

Mai sunt 5 proiecte pe care urmează să le parcurgem, pentru că sunt legi foarte simple.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 28 februarie 2020, 8:49
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro