Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
28-07-2020
27-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002

17. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).
 
see bill no. 71/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Domnule ministru Gaspar, puteți susține dumneavoastră punctul 14, Proiectul de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).

Inițiator este Guvernul, stimate coleg, și Guvernul poate delega orice ministru și cu atât mai mult pe domnul ministru Gaspar, care e ministru pentru Relația cu Parlamentul! (Se adresează domnului deputat Ioan Andrei Chiliman, care comentează din sală)

Poftiți, domnule ministru.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pe care-l prezint din împuternicirea Guvernului se referă la participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei.

Participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informații al Brigăzii din sud-estul Europei prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: România ar fi prima națiune membră a inițiativei sud-est europene care cuprinde cu fonduri la realizarea sistemului CIS și ar sublinia rolul activ pe care-l are pe timpul deținerii președinției, nu numai la nivel declarativ, ci și prin puterea exemplului.

Inițiativa României deschide calea contribuției naționale la realizarea sistemului CIS. Participarea la finanțarea sistemului de comunicații și informatică nu reprezintă o obligație derivată din Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, iar suma menționată reprezintă o contribuție voluntară, care a fost cuprinsă în bugetul de stat pe anul 2002 al Ministerului Apărării Naționale.

Având în vedere că proiectul de lege a fost avizat favorabil, fără amendamente, de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care, la elaborarea raportului de fond, a ținut seama de avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Consiliului Legislativ și având în vedere obiectul de reglementare care se înscrie în categoria legilor ordinare, vă propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului proiectul de lege în forma în care Guvernul l-a înaintat Parlamentului.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei de apărare, domnule deputat Priboi aveți cuvântul.

Domnul Ristea Priboi:

În urma examinării Proiectului de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din sud-estul Europei (SEEBRIG), în ședința din 19 martie 2002, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu 18 voturi pentru, nici un vot împotrivă și 2 abțineri, ca acest proiect de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre aprobare și adoptare, în forma prezentată, cu respectarea prevederilor art.74, alin.2 din Constituția României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Trecem la dezbaterea pe texte.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1, care cuprinde dispoziția de aprobare a participării României la finanțarea realizării sistemului de comunicații SEEBRIG.

Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege, îl supun votului dumneavoastră final, cu precizarea că este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania tuesday, 4 august 2020, 3:37
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro