You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-04-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002

16. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.
 
see bill no. 88/2002

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnul ministru Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cadrul activităților desfășurate de Ministerul de Interne în legătură cu participarea la Proiectul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, un loc important îl ocupă domeniul acordurilor de readmisie, până în prezent fiind încheiate astfel de acorduri cu majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

În vederea completării cadrului de relații cu aceste state și ținând seama de fenomenul migrației ilegale, s-a impus încheierea unui acord de readmisie între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, precum și a unui protocol pentru aplicarea acestuia, ambele fiind semnate la București la 10 decembrie 2001, instrumente juridice internaționale de natură să sprijine eforturile depuse de România pentru rezolvarea situației vizelor.

Având în vedere că proiectul de lege a fost aprobat de către Senat, că el a fost avizat favorabil de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, are avizul Consiliului Legislativ și al celorlalte comisii care au fost sesizate, vă propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului adoptarea proiectului de lege în forma pe care a votat-o și Senatul.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Raportul comisiei de fond.

Domnul deputat Răzvan Ionescu sau altcineva din partea Comisiei de apărare.

Raportul la Ordonanța Guvernului nr.12/2002.

Domnul deputat Priboi. Poftiți.

Domnul Ristea Priboi:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.

În urma examinării în fond a Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001, în ședința din 20 martie 2001, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu respectarea prevederilor art.74, alin.2 din Constituția României, în forma prezentată, care a fost adoptată și de Senat la 21 februarie 2002. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea textelor proiectului de lege și ale ordonanței.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.12/2002, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic care cuprinde dispoziția de ratificare a acordului, acord pe care-l aveți anexat în dosarul acestui proiect de lege.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege și ale ordonanței, constatând că este vorba de o lege cu caracter ordinar, o supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.