Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.51/13-04-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
24-02-2021
17-02-2021 (joint)
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 03-04-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of April 3, 2002

Informare cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente în termenele stabilite.  

Ședința a început la ora 10,00.

Lucrările au fost conduse de domnul Valer Dorneanu, președintele Camerei Deputaților, asistat de domnii Constantin Niță și Nicolae Leonăchescu, secretari.

   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Vă rog să-mi permiteți să declar deschisă ședința de astăzi, anunțându-vă că, din totalul de 343 de deputați, și-au înregistrat prezența 267, fiind absenți 76, din care 21 participă la alte activități parlamentare.

Dați-mi voie să vă prezint în primul rând, informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/2002 privind valorificarea creanței deținută de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra Societății Comerciale Artrom S.A. Slatina, adoptat de Senat în ședința din 21 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 9 aprilie 2002.

În conformitate cu prevederile art.107 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, adoptat de Senat în ședința din 21 martie 2002.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru sănătate si familie; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 3 mai 2002.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea articolului nr.54 din Legea administrației publice locale nr.215 din 23 aprilie 2001, inițiată de domnul deputat Anton Ionescu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 4 iunie 2002.

4. Propunerea legislativă privind modificarea și completarea unor prevederi ale Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, inițiată de domnii deputați Alexandru Mera și Mihai Baciu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 4 iunie 2002.

5. Propunerea legislativă privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, inițiată de domnii deputați Valentin Iliescu și Dumitru Buzatu.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru muncă și protecție socială; pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 4 iunie 2002.

6. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.108/2001 privind exploatațiile agricole, inițiată de domnul deputat Ștefan Popescu Bejat.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice; pentru avize: Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Termenul de depunere a raportului: 4 iunie 2002.

7. Propunerea legislativă privind protecția victimelor violenței în familie, inițiată de un număr de cinci deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia pentru sănătate si familie.

Termenul de depunere a raportului: 16 aprilie 2002.

 
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:  

Notă cu privire la legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților pentru sesizarea de către dumneavoastră a Curții Constituționale, în situația când, bineînțeles, doriți acest lucru.

În conformitate cu prevederile art.17 alin.2 și 3 din Legea nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, s-au depus la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare a Curții Constituționale, următoarele legi:

- Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind colaborarea în combaterea criminalității organizate, a terorismului și a altor categorii de infracțiuni, semnat la Varșovia la 11 iulie 2001;

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.1/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.25 alin.1 din Ordonanța Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare;

- Legea privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor provenite sau finanțate direct din fonduri nerambursabile N.A.T.O.;

- Legea pentru acceptarea amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite, prin Rezoluția 50/155 din 21 decembrie 1995, la Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr.18/1990;

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.9/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea rețelei de canalizare și a stației de epurare a apelor uzate în Oradea, România, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 și la București la 10 octombrie 2001;

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.10/2002 pentru ratificarea Memorandumului de finanțare convenit între Guvernul României și Comisia Europeană privind asistența financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare din municipiul Cluj-Napoca, România, semnat la Bruxelles la 31 mai 2001 și la București la 10 octombrie 2001;

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2002 pentru completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2001 privind regimul prețurilor și tarifelor reglementate care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței;

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/2001 privind achizițiile publice;

- Legea privind organizarea și funcționarea Poliției Române;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/1999 privind unele măsuri de restructurare financiară a Băncii Române de Comerț Exterior (Bancorex) – S.A.;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.67/1999 privind destinația sumelor încasate din amenzile cu caracter administrativ aplicate de procurori;

- Legea pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;

- Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat;

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2001 pentru modificarea art.59 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;

- Legea grădinilor zoologice și acvariilor publice;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2000 privind organizațiile cooperatiste de credit;

- Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială;

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.94/2001 pentru completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;

- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator;

- Legea privind respingerea Ordonanței Guvernului nr.132/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.60/1998 pentru modificarea art.1 alin.1 din Legea nr.51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.74/2001 privind abilitarea Ministerului de Interne de a angaja și presta servicii;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.49/2000 privind regimul de obținere, testare, utilizare și comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum și a produselor rezultate din acestea;

- Legea privind egalitatea de șanse între femei și bărbați;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală;

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.222/2000 pentru modificarea art.82 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare;

- Legea pentru modificarea art.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.9/2001 privind unele măsuri în domeniile culturii și artei, cultelor, cinematografiei și dreptului de autor;

- Legea privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.235/2000 pentru completarea art.32 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit;

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.160/2001 pentru completarea art.4 din Legea nr.118/1996 privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice;

- Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.193/2001 pentru modificarea art.43 alin.1 din Legea audiovizualului nr.48/1992;

- Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2001 privind asigurarea unor fonduri pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineret și săli de sport.

Toate aceste legi sunt și afișate și puteți să le consultați la locurile de afișare.

Aprobarea componenței comisiilor de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la:  

Constituirea unor comisii de mediere.

  Proiectul de Lege privind comerțul electronic; Prima se referă la Proiectul de Lege privind comerțul electronic. Sunt propuși următorii deputați: Popa Virgil, Fâcă Mihai, Popescu Virgil - PSD, Buzea Cristian, Ionescu Mihaela - PRM, Sassu Alexandru - PD, Pambuccian Varujan - grupul minorităților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE-S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.3/2002 privind unele măsuri de ajutor pentru asigurarea condițiilor minime de subzistență a echipajelor ambarcate la bordul unor nave maritime de transport și pentru menținerea în siguranță a unor nave aflate în patrimoniul Companiei de Navigație Maritimă ROMLINE-S.A. Constanța, precum și alocarea unui fond special pentru Șantierul Naval Constanța, în vederea achiziționării de echipamente individuale de protecția muncii. Sunt propuși următorii deputați: Bivolaru Ioan, Vasile Aurelia, Daraban Aurel - PSD, Miclea Ion, Palade Doru Dumitru - PRM, Boagiu Anca - PD, Anton Marin - PNL.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini, în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind acordarea asistenței medicale în România cetățenilor străini, în baza acordurilor, înțelegerilor, convențiilor sau protocoalelor internaționale de reciprocitate în domeniul sănătății. Sunt propuși următorii deputați: Burnei Ion, Moraru Florentin, Naidin Petre - PSD, Ifrim Mircea, Popa Constanța - PRM, Lepșa Victor - PD, Pataki Iulia - UDMR.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării;

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Sunt propuși următorii deputați: Ionescu Răzvan, Ana Gheorghe, Popescu Virgil - PSD, Tudor Marcu, Saulea Dănuț - PRM, Stroe Radu - PNL, Cerchez Metin - grupul minorităților.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

  Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizarea societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole.

Comisia de mediere la Proiectul de Lege privind unele măsuri pentru creșterea atractivității la privatizarea societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat ce dețin în administrare terenuri agricole. Sunt propuși următorii deputați: Nicolescu Mihai, Neagu Victor, Ianculescu Marian, Rasovan Grigore - PSD, Bâldea Ion - PRM, Pereș Alexandru - PD, Raduly Robert - UDMR.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

Aprobarea unei modificări în componența unei comisii de mediere.  

Doamna deputat Afrăsinei, din partea PSD-ului, dorește să propună o înlocuire la una din comisiile pe care le-am adoptat.

   

Doamna Viorica Afrăsinei:

Mulțumesc, domnule președinte.

Grupul parlamentar al PSD roagă plenul să fie de acord cu înlocuirea domnului deputat Iordache Florin cu domnul deputat Bivolaru Ioan pentru Comisia de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de călători. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? 2 abțineri.

Mulțumesc.

Stimați colegi,

Întrucât lista de vot final de astăzi cuprinde foarte multe legi organice și prezența nu este cea reflectată în tabelul de semnături, vă propun ca, până se adună toți ceilalți colegi, să parcurgem câteva din rapoartele înscrise pe ordinea de zi.

 
Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București-Otopeni.  

Vă rog să fiți de acord să începem cu raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.64/1999 pentru aprobarea programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internațional București Otopeni.

Vă rog să urmăriți raportul.

La primul punct din raport, comisia ne propune textul Camerei Deputaților. În consecință, nu se face vot, nici dezbatere.

La pct.2 și 3 sunt tot textele Camerei Deputaților. Aceeași soluție regulamentară.

La pct.4, 5 și 6 sunt tot textele Camerei Deputaților. Deci nu se supun votului.

Pct.7 cu privire la anexă este textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului.

Pct.8 este tot textul Camerei Deputaților.

Fiind vorba de o lege cu caracter ordinar, supun votului dumneavoastră raportul în ansamblul său.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.85/2001 privind organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari.

Vă rog să urmăriți raportul.

La pct.1 este text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2 este textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.3 este textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului, nici dezbaterii dumneavoastră.

La pct.4 este tot varianta Camerei Deputaților. Nu se supune votului, nici dezbaterii.

La pct.5, de asemenea, este textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului, nici dezbaterii.

La pct.6 este varianta Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7 este tot varianta Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar. Supun votului dumneavoastră raportul în ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.182/1999.

Vă rog să urmăriți raportul comisiei de mediere.

La pct.1 este textul Camerei Deputaților. Nu se supune dezbaterii și nici votului dumneavoastră.

Pct.2 în întregime este textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului și nici dezbaterii.

Pct.3 și 4, de asemenea, sunt textele Camerei Deputaților. Nu se supun nici votului, nici dezbaterii.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar, deci supun raportul de mediere votului dumneavoastră final, în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor, prevenirea poluării și asigurarea condițiilor de muncă și viață la bordul navelor maritime care utilizează porturile românești sau care navighează în apele naționale.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.38/2000 privind implementarea standardelor internaționale pentru siguranța navelor.

La pct.1 este textul Camerei Deputaților. Nu se fac dezbateri, nici vot.

De asemenea, la pct.2 și 3 sunt textele Camerei Deputaților.

La pct.4 și 5 sunt tot textele Camerei Deputaților. În consecință, nu se supun votului dumneavoastră.

La pct.6, 7 și 8 sunt textele Camerei Deputaților. Acestea nu se supun votului dumneavoastră sau dezbaterii.

Pct.9, textul Camerei Deputaților.

Pct.10, textul Camerei Deputaților.

Pct.11, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii dumneavoastră.

Pct.12, tot textul Camerei Deputaților. De asemenea, și pct.13 și 14.

Pct.15 și 16, textele Camerei Deputaților.

Pct.17, textul Camerei Deputaților.

Ultimul punct, pct.18, tot textul Camerei Deputaților, pe care și l-a însușit comisia de mediere.

Parcurgând punctele raportului, supun votului dumneavoastră final raportul în întregime, cu precizarea că este vorba de o lege care se votează în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân.  

Raportul de mediere la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.155/2001 privind programul de gestionare a câinilor fără stăpân.

Pct.1, textul Camerei Deputaților.

Pct.2, textul Camerei Deputaților.

La pct.3 cu privire la art.5 alin.1 este textul Senatului. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 de la art.5 este textul Camerei Deputaților. În consecință, nu se supune votului.

Pct.5, în întregime, textul Camerei Deputaților.

Pct.6, de asemenea, este textul Camerei Deputaților.

La pct.7 este text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.8, 9, 10 și 11 sunt variantele Camerei Deputaților. Nu se supun dezbaterii și nici votului dumneavoastră.

La pct.12 este tot textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului.

Pct.13 și 14, variantele Camerei Deputaților. Nu se supun votului.

Pct.15 și 16, care este și ultimul punct din raportul mediere, textele Camerei Deputaților. Nu se supun votului sau dezbaterii dumneavoastră.

Supun votului final raportul în întregime, fiind vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Constantin Brîncoveanu din Pitești.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Constantin Brâncoveanu din Pitești.

Pct.1, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului, nici dezbaterii dumneavoastră.

Pct.2, textul Camerei Deputaților. De asemenea, nu se supune dezbaterii sau votului dumneavoastră.

Pct.3 și 4, tot textele Camerei Deputaților. Nu se supun votului.

Pct.5, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.6 este textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii.

Pct.7, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.8, anexa, este textul Camerei Deputaților. Deci nu se supune nici votului, nici dezbaterii.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar, potrivit ar.74 alin.2 din Constituție, și supun raportul votului final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Nicolae Titulescu din București.

Pct.1 și 2, textele Camerei Deputaților. Nu se supun votului sau dezbaterii.

Pct.3, tot textul Camerei Deputaților. Aceeași soluție.

Pct.4, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul Camerei Deputaților.

Pct.6, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7, anexa, este varianta Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii.

Supun votului dumneavoastră final raportul în întregime. Este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt.

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Vasile Goldiș din Arad.

Textul de la pct.1 este preluat de la Camera Deputaților. Nu se supune votului, nici dezbaterii.

Pct.2 și 3 sunt tot textele Camerei Deputaților.

Pct.4, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii dumneavoastră.

Pct.6, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.7, anexa, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar. Supun votului dumneavoastră final raportul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității George Bacovia din Bacău.

Pct.1, 2 și 3, textele Camerei Deputaților. Nu se supun votului.

Pct.4, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului.

Pct.6, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pct.7, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii.

Supun votului dumneavoastră final raportul în ansamblu. Este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.  

Raportul Comisiei de mediere de la pct.11 la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Creștine Dimitrie Cantemir din București.

Pct.1 și 2, textele Camerei Deputaților. Nu se supun dezbaterii.

Pct.3 și 4, textele Camerei Deputaților. Nu se supun dezbaterii.

Pct.5, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pct.6, textul Camerei Deputaților. Nu se supune votului sau dezbaterii.

Pct.7, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.8, anexa, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dezbaterea și adoptarea raportului Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu din București.  

Raportul Comisiei de mediere la Proiectul de Lege privind înființarea Universității Titu Maiorescu.

Pct.1 și 2, textele Camerei Deputaților. Nu se supun votului sau dezbaterii.

Pct.3 și 4, textele Camerei Deputaților. Aceeași soluție.

Pct.5, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pct.6, text Camera Deputaților. Nu se supune dezbaterii sau votului.

Pct.7, text comun, propus în unanimitate de comisie. Dacă dumneavoastră aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Pct.8 cu privire la anexă, text comun. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Este vorba de o lege cu caracter ordinar. Supun votului dumneavoastră final raportul comisiei de mediere.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Votat cu unanimitatea celor prezenți.

Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.  

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungaria privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane.

Dau cuvântul inițiatorului.

Domnul ministru Gaspar.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În cadrul activităților desfășurate de Ministerul de Interne în legătură cu participarea la Proiectul de pregătire a aderării României la Uniunea Europeană, un loc important îl ocupă domeniul acordurilor de readmisie, până în prezent fiind încheiate astfel de acorduri cu majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene.

În vederea completării cadrului de relații cu aceste state și ținând seama de fenomenul migrației ilegale, s-a impus încheierea unui acord de readmisie între Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare, precum și a unui protocol pentru aplicarea acestuia, ambele fiind semnate la București la 10 decembrie 2001, instrumente juridice internaționale de natură să sprijine eforturile depuse de România pentru rezolvarea situației vizelor.

Având în vedere că proiectul de lege a fost aprobat de către Senat, că el a fost avizat favorabil de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, are avizul Consiliului Legislativ și al celorlalte comisii care au fost sesizate, vă propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului adoptarea proiectului de lege în forma pe care a votat-o și Senatul.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Raportul comisiei de fond.

Domnul deputat Răzvan Ionescu sau altcineva din partea Comisiei de apărare.

Raportul la Ordonanța Guvernului nr.12/2002.

Domnul deputat Priboi. Poftiți.

 
   

Domnul Ristea Priboi:

Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001.

În urma examinării în fond a Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.12/2002 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetățenilor proprii și a altor persoane, semnat la București la 10 decembrie 2001, în ședința din 20 martie 2001, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu respectarea prevederilor art.74, alin.2 din Constituția României, în forma prezentată, care a fost adoptată și de Senat la 21 februarie 2002. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem, atunci, la dezbaterea textelor proiectului de lege și ale ordonanței.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La cuprinsul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a Ordonanței nr.12/2002, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic care cuprinde dispoziția de ratificare a acordului, acord pe care-l aveți anexat în dosarul acestui proiect de lege.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege și ale ordonanței, constatând că este vorba de o lege cu caracter ordinar, o supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).  

Domnule ministru Gaspar, puteți susține dumneavoastră punctul 14, Proiectul de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei (SEEBRIG).

Inițiator este Guvernul, stimate coleg, și Guvernul poate delega orice ministru și cu atât mai mult pe domnul ministru Gaspar, care e ministru pentru Relația cu Parlamentul! (Se adresează domnului deputat Ioan Andrei Chiliman, care comentează din sală)

Poftiți, domnule ministru.

   

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Proiectul de lege pe care-l prezint din împuternicirea Guvernului se referă la participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din Sud-Estul Europei.

Participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informații al Brigăzii din sud-estul Europei prezintă o serie de avantaje, cum ar fi: România ar fi prima națiune membră a inițiativei sud-est europene care cuprinde cu fonduri la realizarea sistemului CIS și ar sublinia rolul activ pe care-l are pe timpul deținerii președinției, nu numai la nivel declarativ, ci și prin puterea exemplului.

Inițiativa României deschide calea contribuției naționale la realizarea sistemului CIS. Participarea la finanțarea sistemului de comunicații și informatică nu reprezintă o obligație derivată din Acordul privind Forța multinațională de pace din Europa de sud-est, iar suma menționată reprezintă o contribuție voluntară, care a fost cuprinsă în bugetul de stat pe anul 2002 al Ministerului Apărării Naționale.

Având în vedere că proiectul de lege a fost avizat favorabil, fără amendamente, de către Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională care, la elaborarea raportului de fond, a ținut seama de avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Consiliului Legislativ și având în vedere obiectul de reglementare care se înscrie în categoria legilor ordinare, vă propun, domnule președinte, să supuneți aprobării plenului proiectul de lege în forma în care Guvernul l-a înaintat Parlamentului.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă mulțumesc.

Din partea Comisiei de apărare, domnule deputat Priboi aveți cuvântul.

 
   

Domnul Ristea Priboi:

În urma examinării Proiectului de Lege privind participarea României la finanțarea realizării sistemului de comunicații și informatică al Brigăzii din sud-estul Europei (SEEBRIG), în ședința din 19 martie 2002, membrii Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională au hotărât, cu 18 voturi pentru, nici un vot împotrivă și 2 abțineri, ca acest proiect de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre aprobare și adoptare, în forma prezentată, cu respectarea prevederilor art.74, alin.2 din Constituția României.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule deputat.

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri? Nu.

Trecem la dezbaterea pe texte.

La titlul proiectului de lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1, care cuprinde dispoziția de aprobare a participării României la finanțarea realizării sistemului de comunicații SEEBRIG.

Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Parcurgând textele proiectului de lege, îl supun votului dumneavoastră final, cu precizarea că este vorba de o lege cu caracter ordinar.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art.35 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.167/2001 privind suspendarea aplicării prevederilor art.35 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată; procedură de urgență.

Rog pe domnul deputat Priboi să propună timpii de dezbatere.

   

Domnul Ristea Priboi:

Propunem 3 minute pentru dezbateri generale și 1 minut pentru intervenții.

Dacă sunteți de acord cu această propunere? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

Vă rog să urmăriți, în paralel, proiectul de lege și raportul. Comisia propune adoptarea în formula prezentată de inițiator.

Titlul proiectului de lege de aprobare a ordonanței.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La textul articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate textul de aprobare a ordonanței.

Titlul ordonanței de urgență.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Votând textele proiectului de lege și ale ordonanței de urgență, supun acest proiect cu caracter ordinar votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.  

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.

Din partea inițiatorului, domnul ministru Fleșariu.

   

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Un obiectiv major al Programului de guvernare acceptat de Parlament îl constituie demilitarizarea treptată a unor activități și realizarea acestora de către servicii publice comunitare aflate în subordinea consiliilor locale sau județene ori a prefecturilor.

În cazul pașapoartelor, aceste servicii vor funcționa în subordinea prefecturilor, pe plan central urmând a se organiza o direcție generală în cadrul aparatului de lucru al Ministerului Administrației Publice. Evident, este vorba de pașapoartele simple, pentru că celelalte pașapoarte de serviciu și diplomatice au o altă reglementare.

Ordonanța nr.83/2001, care a fost emisă în temeiul Legii de abilitare, are la bază, în afara Programului de guvernare, și Ordonanța de urgență nr.291/2000 prin care, practic, s-au creat, pentru prima dată, aceste servicii.

Ordonanța pe care o analizăm astăzi are ca obiect tocmai înființarea, organizarea și funcționarea în concret a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor.

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, care a fost sesizată în fond, a întocmit raportul, cu unele amendamente la această ordonanță, raport cu al cărui conținut suntem de acord.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Bara, din partea comisiei.

 
   

Domnul Radu-Liviu Bara:

Mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum a arătat și domnul secretar de stat, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a supus dezbaterii Ordonanța Guvernului nr.83; ținând cont de avizul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, avizul Comisiei juridice, avizul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și avizul Consiliului Legislativ, propune plenului Camerei raportul privind discutarea acestei ordonanțe, legea de aprobare încadrându-se în categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva să participe la dezbateri generale? Nu.

Trecem la dezbaterea raportului, mai exact la dezbaterea legii pe baza raportului.

La titlul legii de aprobare a ordonanței, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cuprinsul articolului unic, preambul. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Punctele 1, 2 – dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

La punctul 3, vă rog să urmăriți amendamentul 6 din raport, care propune introducerea, după art.15, a unui articol nou 151.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței.

La titlu, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.1, vă rog să urmăriți amendamentul 1, preambul. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 1? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, art.1 din ordonanță se va modifica corespunzător.

Art.2, 3, 4 și 5. Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.6, vă rog să urmăriți amendamentul 2.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 2? Nu aveți. Adoptat amendamentul 2 și, în consecință, art.6, alin.2, se va modifica potrivit amendamentelor adoptate de dumneavoastră.

La art.6, alin.1 și 3, comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă dumneavoastră aveți? Nu aveți. Votate în unanimitate, ca și art.6, în structura rezultată din votarea amendamentelor.

Art.7 – vă rog să urmăriți amendamentul 3.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.8, 9, 10 și 11 – comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.12 și 13 de la capitolul IV. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.14, urmăriți amendamentul 4. De fapt, amendamentul 4 modifică titlul capitolului V.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți. Admis, în unanimitate, amendamentul 4 și, în consecință, modificarea corespunzătoare a capitolului V, a titlului acestuia.

Art.14 – nu sunt amendamente. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.15, alin.1, urmăriți, vă rog, amendamentul 5.

Dacă aveți obiecțiuni?

Da, poftiți, domnule Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Pentru o mai clară formulare a textului, propun forma următoare: "Taxele pentru eliberarea pașapoartelor simple și furnizarea datelor din Registrul național de evidență". Și, apoi, mai am o singură propunere: după "Guvernului" să punem virgulă, pentru a fi consecvenți cu ceea ce am făcut anterior, respectiv la amendamentul 3. Acesta este propunerea: taxele sunt "pentru eliberare".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

La ce alineat e problema cu Guvernul?

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu spuneam să fim consecvenți cu ceea ce s-a întâmplat la amendamentul de la poziția 3, unde, după Hotărârea Guvernului, s-a pus virgulă, din nou, aici, se impune virgulă, respectiv "se aprobă, prin Hotărârea Guvernului, la propunerea Ministerului Administrației Publice și cu avizul Oficiului Concurenței".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Inițiatorul. Dacă sunteți de acord cu această rectificare redacțională?

 
   

Domnul Ionel Fleșariu:

Suntem de acord și cu virgula și cu "pentru".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Sunt corecturi necesare și corecte.

Supun votului dumneavoastră noua redactare a amendamentului 5 cu privire la art.15, alin.1.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

Unanimitate.

Art.15, alin.2 – nu sunt amendamente.

Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.16. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art.17, vă rog să urmăriți amendamentul 7.

Dacă aveți obiecțiuni? Da.

Poftiți, domnule Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

La amendamentul 7, fac următorul amendament, propun următoarea formă: "Ministerul Administrației Publice va elabora împreună cu Ministerul de Interne", tot așa, pentru mai mare claritate. Sarcina principală a elaborării revine Ministerului Administrației Publice. Bănuiesc că Ministerul de Interne îi asigură doar o asistență de specialitate.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Fleșariu, dacă sunteți de acord cu această reformulare: "Ministerul Administrației Publice va elabora împreună cu…", cum spune domnul Damian Brudașca, nu "Ministerul..., împreună cu..., vor elabora", pentru a sublinia răspunderea determinantă a Ministerului Administrației Publice.

 
   

Domnul Ionel Fleșariu:

Domnule președinte,

Textul formulat de comisie mi se pare suficient de bine redactat, am fost de acord cu el și, ca atare, vă propun să-l menținem.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dumneavoastră spunând, pe fond, că au aceeași răspundere cele două ministere, ca să-i răspundeți exact domnului Damian Brudașca. Au răspundere egală.

 
   

Domnul Ionel Fleșariu:

Pentru îndrumare metodologică, bineînțeles că au aceeași răspundere, pentru îndrumare metodologică vorbesc, dar în ceea ce privește elaborarea normelor, neapărat trebuie să le elaborăm împreună cu Ministerul de Interne, pentru că el dispune, la ora actuală, de specialiștii necesari unei asemenea activități și, ca atare, responsabilitatea elaborării normelor și supunerii lor spre aprobare va trebui să revină celor două ministere.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului dumneavoastră amendamentul în formularea care a fost prezentată de către comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Cu 2 voturi împotrivă, majoritatea pentru, s-a admis art.17.

Art.18. La art.18, dorește cineva să intervină? Nu. Aceasta înseamnă că s-a votat în unanimitate.

Vă rog să constatați că am parcurs toate textele proiectului de lege. Constatând că este vorba de o lege cu caracter ordinar, o supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.

 
Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare (amânarea dezbaterilor).  

Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanței Guvernului nr.25/1995 privind reglementarea organizării și finanțării activității de cercetare-dezvoltare.

Este de la Ministerul Educației și Cercetării?

Poftiți.

   

Domnul Ioan Cindrea (secretar de stat, președintele Agenției Nanționale de Ocuparea Forței de Muncă.) :

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Având în vedere că dificultățile economice cu care se confruntă agenții economici, ce au făcut aproape imposibilă valorificarea rezultatelor cercetării la o valoare negociată în conformitate cu prevederile legale, se propune ca rezultatele cercetărilor care nu au fost aplicate în termen de 6 luni de la data finalizării temei să fie transferate prin hotărâre de Guvern, integral sau parțial, agenților economici care le-au solicitat, la valoarea simbolică de 1 leu.

Aplicarea prezentei legi, prin facilitățile pe care le prevede, va stimula valorificarea rezultatelor cercetărilor și va duce la creșterea competitivității agenților economici, în special a IMM-urilor, urmare a introducerii pe piață a unor produse, tehnologii și servicii noi.

În acest context, vă rugăm să aprobați textul așa cum a fost propus de Guvern și vă rugăm să respingeți amendamentele de la punctele 4 și 9.

Amendamentul de la punctul 4 ar schimba, practic, sensul legii, valoarea de 1 leu, pe care noi o propunem, are scopul de a putea înregistra în contabilitatea agentului economic respectivul proiect.

În ceea ce privește amendamentul de la punctul 9, în proiectul Legii cercetării este prevăzut ca fiecare institut de cercetare să aibă serviciu propriu de marketing, deci nu Ministerul Educației și Cercetării respectiv ministerele economice au obligația să facă marketingul pentru unitățile de cercetare.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei de învățământ, domnul secretar Andea.

Vă rog să prezentați raportul.

 
   

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Comisia de învățământ a luat în discuție proiectul de lege supus atenției dumneavoastră astăzi. Raportul este favorabil, în sensul că recomandă aprobarea proiectului de lege. În ceea ce privește amendamentele, ele au fost aprobate de către comisie și, în consecință, susținem aprobarea lor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă doriți să interveniți în dezbateri generale?

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

La titlul acestuia, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La preambulul articolului unic, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La punctul 1 din proiectul de lege, cu privire la introducerea a 5 noi alineate, vă rog să urmăriți amendamentul 3. Comisia propune să se introducă 6 alineate.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 3? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

În consecință, punctul 1 din proiectul de lege s-a modificat în mod corespunzător.

Pentru alin.20, vă rog să urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, alin.20 al art.22 va avea alcătuirea rezultată din amendamentul 4.

La alin.21, comisia nu propune modificări. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La alin.22, vă rog să urmăriți punctul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 6 și, în consecință, alin.22 va avea alcătuirea rezultată.

Domnul secretar Andea dorește să facă o cerere în numele comisiei.

 
   

Domnul Petru Andea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Există o problemă de principiu în acest act normativ, și anume ideea era ca să valorificăm stocul de cercetare rămas în ultimii ani fără aplicabilitate la valoarea de un euro și tot actul normativ este construit pe ideea de a valorifica cercetarea restantă la valoarea de un euro. Există o dispută de principiu, s-ar prea putea ca unele cercetări să aibă totuși o valoare semnificativ mai mare. Ca atare, poziția exprimată de unii membri ai comisiei se referea la faptul ca să se mai încerce căi de valorificare a cercetării din stoc la valoare superioară unui euro.

Dat fiind această dispută existentă încă asupra punctului esențial al legii, noi am ruga plenul să fie de acord cu retrimiterea la comisie pentru un nou raport sau raport suplimentar asupra actului normativ. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Supun votului cererea de amânare a dezbaterii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.  

La punctul următor, proiectul de Lege privind stabilirea modalității de aprobare a bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

Din partea inițiatorului.

   

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Institutele naționale de cercetare-dezvoltare își desfășoară activitatea pe bază de gestiune economică și autonomie financiară sub coordonarea ministerelor de resort fără a avea însă scop lucrativ sau comercial. Ministerele coordonatoare au responsabilitatea de a conduce desfășurarea activității institutelor naționale de cercetare-dezvoltare în condiții de eficiență și de a asigura aplicarea politicilor domeniului în corelare cu cele financiare, fiscale și salariale. În calitate de autoritate de stat, ministerele coordonatoare îndrumă, controlează și verifică modul de administrare a bunurilor publice și gestionarea fondurilor publice. Pe cale de consecință, aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare se poate face prin ordin al conducătorului ministerului coordonator fără a mai fi necesară înaintarea acestora la guvern în vederea aprobării.

În acest context, vă rugăm să aprobați proiectul de Lege privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum l-a propus Guvernul. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte al Comisiei pentru învățământ, Stanciu, vă rog să prezentați raportul.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a examinat proiectul de lege și a analizat textul supus aprobării noastre, ținând seama și de avizul Consiliului Legislativ, precum și de avizul Consiliului Economic și Social.

Ca urmare a analizei s-a hotărât în unanimitate să se susțină proiectul de lege cu amendamentele care sunt prevăzute în anexă. Vă mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește cineva? Poftiți, domnul vicepreședinte Petrescu.

 
   

Domnul Ovidiu-Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Este o problemă de procedură, nu are legătură cu proiectul de lege. La ora 10.00 era planificat vot final la o serie de legi. Este ora 11.00, dacă nu suntem suficienți ca să votăm final aceste legi, eu aș propune un apel nominal ca să vedem și noi care dintre colegii noștri nu doresc să participe la lucrări și nu doresc să voteze legile deja adoptate de Cameră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, apelul nominal se poate cere în caz de ședință de vot final la cererea liderilor grupurilor parlamentare. deci, neexistând o astfel de cerere… să sperăm că vor veni colegii noștri în cele din urmă. Nu mi-am pierdut niciodată speranța că deputații vor privi cu răspundere mandatul pe care îl au.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Vă rog să urmăriți textul acestuia în paralel cu raportul.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

La art.1 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art.2 alin.1 și 2 dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți. Votate în unanimitate.

La art.2, alin.3 vă rog să urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendametul 6? Nu aveți. Votat în unanimitate. De altfel, este o simplă precizare redacțională.

Vă rog, în consecință, să constatați că am parcurs proiectul de lege, este vorba de o lege cu caracter ordinar care se poate vota în condițiile art.74 alin.2 din Constituție.

Cine este pentru acest proiect de lege? Mulțumesc.

Voturi împotrivă dacă sunt?

Abțineri?

Adoptat în unanimitatea celor prezenți.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților (amânarea votului final).
 

Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.129/2000 privind formarea profesională a adulților. Din partea inițiatorului cine o prezintă? Da, poftiți domnule ministru.

   

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este evidentă importanța acestui act normativ pentru legiferarea și reglementarea formării profesionale a adulților în România. Venim în fața dumneavoastră cu susținerea amendamentelor propuse de cele două comisii, de învățământ și de muncă și protecție socială, cu două mici excepții pentru care vom interveni la articolele respective. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea celor două comisii cine dorește să prezinte raportul? Domnul Anghel Stanciu, președintele Comisiei pentru învățământ, știință tineret și sport.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Cele două comisii, Comisia pentru muncă și protecție socială, respectiv Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport, împreună cu reprezentanți ai ministerului, atât de la Ministerul Educației și Cercetării, cât și de la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, au elaborat prezentul raport, luând în considerare atât avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, precum și avizul Consiliului Legislativ, Consiliului Economic și Social. S-a ținut seama de aspectele semnalate în aceste avize care sunt incluse în raportul nostru. Vă rugăm să susțineți, evident, varianta celor două comisii cu amendamentele care s-au făcut, rămânând ca cei ce au formulat amendamente și sunt la capitolul "respinse" să și le susțină. Vă mulțumim.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă dintre dumneavoastră dorește să participe cineva la dezbateri generale? Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege și a ordonanței.

Stimați colegi, este destul de dificil să le urmărim. Dacă nu, facem un mic amendament. V-aș propune să urmăm strict textul proiectului de lege întâi, să nu ne ducem și la textele din ordonanță, decât atunci când vom trece și la ordonanță, însă semnalez staff-ului tehnic și comisiei că va trebui, în corpul legii de aprobare a ordonanței, să modifice și celelalte puncte, pentru că legea adoptată de Senat începe cu pct.1 în referire la art.5, ori, dumneavoastră începeți intervenția asupra ordonanței din art.1, 2, 3 și atunci, înainte de actualul pct.1 va trebui să adăugați altele, adică să începeți cu altele care să marcheze modificarea articolelor respective din ordonanță. Ați înțeles, da, domnule Stanciu? Mulțumesc.

La titlul proiectului de lege dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Preambulul articolului unic dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.1 din lege, cel cu privire la art.5, urmăriți vă rog amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 6? Nu aveți. Votat în unanimitate.

În consecință, după alin.1 de la art.5 se va introduce alin.11.

La pct.2 din proiectul de lege de aprobare a ordonanței, urmăriți vă rog amendamentul 7. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 7? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.3 din proiectul de lege urmăriți amendamentul 9 de la pag.5. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 9? Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate. Și în consecință, art.7, alin.1 se va modifica în mod corespunzător amendamentului. (Doamna președintă a Comisiei de muncă și protecție socială, doamna deputat Smaranda Dobrescu dorește să intervină din loja comisiei.) La pct.3?

Da. Doamna președintă Smaranda Dobrescu are o intervenție la amendamentul 9, cel cu privire la art.7 alin.1.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

La alin.2, pct.b care vorbește de cursuri organizate de angajatori în unități din țară sau din străinătate, spune ordonanța, așa este și textul de la Senat, deci, din proiectul de lege eu am să vă rog să-l păstrăm sub această formă, conform și amendamentului pe care l-am făcut la art.8, alin.3, pct.b, acesta să sune: "organizează programe de formare profesională pentru aceste categorii de adulți prin furnizori de formare profesională autorizați, inclusiv prin centrele proprii de formare profesională." Aceasta este la art.8. Iertați-mă, domnule președinte, cred că vorbeam de art.7.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Păi, de asta nu eram dumirit.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Vă rog să mă iertați, este vorba de articolul...

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Intervenția dumneavoastră se referă la amendamentul 9 de la pag.5 din raport, la ce alineat de la art.7?

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Alin.2, pct.b.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Pct.b: "cursuri organizate de angajatori în cadrul unităților proprii".

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Da, exact.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Așa propune comisia.

Și dumneavoastră ce propuneți?

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Eu propun să fie "stagii de practică și specializare în unități din țară sau din străinătate" și să nu fie apelare la formatori în cazul acestor cursuri de specializare în străinătate, deoarece unitățile își pot organiza astfel de cursuri pentru nevoile proprii, specifice locului de muncă. În cazul acesta ei sunt conștienți că nu doresc certificate la nivel național, deci să nu fie obligați neapărat să apeleze și la formatori.

Eu vă propun să păstrăm textul din ordonanță.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, "stagii de practică și specializare în unități din țară și străinătate", în locul textului b) de la amendamentul comisiei.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Da. Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

domnul Buzatu. Vă rog, prezentați-vă și dumneavoastră punctul de vedere.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Eu am să vă rog să acceptați textul așa cum l-a propus comisia pentru că dacă este vorba de formare, în toate cazurile, trebuie să apelăm la formatori care sunt autorizați, indiferent de locul unde se desfășoară această formare. Dacă este vorba de specializare, atunci lucrurile stau altfel. Deci, noi trimitem oameni gata formați în străinătate și ei se duc acolo unde își găsesc locul pentru a se specializa, deci, nu este nevoie să apelăm la formatori, să zicem, autorizați, profesioniști în cazul acesta.

Textul, așa cum a fost redactat de comisie are în vedere doar faptul că întotdeauna trebuie să apelăm la cei care sunt autorizați pentru a face formare profesională, pentru că numai ei, așa cum este prevăzut în textul legii, pot să ofere acele certificate de absolvire a cursurilor și de atestare a meseriei pentru care se formează. Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Deci, dumneavoastră susțineți să rămână textul din amendamentul comisiei? Domnul ministru.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Legat de această problemă, cred că textul propus de comisie are o rigoare în plus. Se subînțelege că în baza acestei ordonanțe, o dată aprobată ca și lege, formarea profesională în România se poate asigura numai prin furnizorii autorizați de formare profesională.

Deci, la alin.c) mențiunea "prin furnizori de formare profesională" ridică rigoarea.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, stați puțin că am senzația că suntem într-o mică eroare. Eu am înțeles de la doamna președintă Dobrescă că dumneaei se referă la pct.b).

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Nu, la c). La c) discutăm. Să se renunțe la finalul de la lit.c), "prin furnizori de formare profesională", or, se subînțelege că formarea profesională în România se poate asigura numai prin furnizori. Prezența acestui final la lit.c) nu face decât să ridice rigoarea acestei legi. În consecință, cred că nu deranjează acest final la lit.c).

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte, eu cred că se așteaptă de foarte multă vreme această lege, întrucât ea trebuie să pună ordine în acest domeniu foarte important al pregătirii adulților. Întrucât și stagiile de practică și specializarea sunt chestiuni care trebuie să se realizeze într-o formă profesională de către instituții competente și recunoscute, nu putem lăsa la voia întâmplării ca acestea să se facă după sistemul șușanea, să se poată face deplasări, eventual în străinătate pe alte criterii și de acolo să se vină cu o serie de documente care nu sunt emise de către instituții profesionalizate în acest domeniu. De aceea, mi se pare neavenită și nelalocul ei această insistență a doamnei președintă a Comisiei de muncă, pentru ca tocmai caracterul profesionalist al activității de practică și specializare să fie în felul acesta văduvit.

Susțin punctul de vedere al comisiei și al Guvernului, întrucât el concordă cu necesitatea de a conferi acestor activități seriozitatea și competența care sunt necesare.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, ați ascultat toate argumentele. Potrivit Regulamentului, eu trebuie să supun întâi votului amendamentul comisiei.

Cine este pentru amendamentul 9 de la pag.5 cu privire la alcătuirea art.7 alin.2. Alin.1 nu a fost contestat.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat punctul de vedere al comisiei, mai exact amendamentul 9 în structura prezentată de comisie.

La pct.4 al proiectului de lege, cel cu privire la art.8 alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 10? Nu aveți. Votat în unanimitate.

doamna președintă. Vă rog.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

La alin.3, lit.b) eu am un amendament pe care comisia nu l-a acceptat, și anume, așa cum este formulat, nu putem să satisfacem nici acea cerință pe care și domnul coleg, domnul deputat Brudașcu, a amintit-o, și anume exigența, deși într-un context care nu era chiar potrivit, apropo la amendamentul meu, și anume o exigență a autorizării. Este mai clar, așa cum vă propun eu să facem: "Organizează programe de formare profesională pentru aceste categori de adulți prin furnizori de formare profesională autorizați, inclusiv prin centrele proprii de formare profesională". Această formulare aduce precizarea că inclusiv centrele proprii de formare profesională trebuiesc autorizate. Introduce puțină ambiguitate amendamentul comisiei, de aceea vă propun să acceptați formularea alin.b), așa cum v-am propus.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Buzatu.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Intervin din nou pentru a susține amendamentul comisiei. evident, oricare formator profesional, fie că este un centru propriu al Agenției Naționale, fie că este un centru privat, fie că este un formator care este autorizat, trebuie să îndeplinească condițiile legale. centrele proprii ale Agenției Naționale nu sunt exceptate de la autorizare, deci, ele trebuie să îndeplinească riguros condițiile impuse de actuala lege. Enumerarea, așa cum este făcută în amendamentul propus de comisie are în vedere faptul că Agenția Națională plătește practic pentru formarea profesională a persoanelor care se află în căutarea unui loc de muncă, potrivit Legii 76. Dacă plătește deci, prima dată va apela la centrele proprii și numai dacă nu are aceste centre proprii, atunci apelează la centrele private sau la furnizorii de formare profesională autorizați.

Deci, vă rog să acceptați textul, așa cum a fost propus de comisie. Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Stimați deputați,

Suntem de acord cu varianta propusă de comisie, cred că argumentele aduse de domnul deputat Buzatu sunt corecte. Formarea profesională a șomerilor de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă se realizează în primul rând prin rețeaua de centre proprii, apoi cu furnizori externi, centre de formare private și alți furnizori autorizați conform legii. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră, potrivit regulamentului, întâi amendamentul comisiei, astfel cum este prezentat el la pct.10, pag.6-7.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.5 vă rog să urmăriți amendamentul 13. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 13? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.6 vă rog să urmăriți, pct.6 se referă la art.18, alin.1, vă rog să urmăriți amendamentul 20 de la pag.11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După pct.6 din lege, vă rog să urmăriți în raport amendamentul 21 de la pag.11, care propune să se adauge la art.18 un alineat nou după alin.11. Urmăriți amendamentul 21 de la pag.11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.7, cel cu privire la art.20 alin.1, urmăriți vă rog amendamentul 25 de la pag.13. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 25? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul.

vă rog să urmăriți amendamentul 26. (Domnul Anghel Stanciu, domnul ministru Cindrea și domnul deputat Buzatu se consultă cu prezidiu.)

Stimați colegi, v-am anunțat de la început că eu urmez întâi punctele din lege cu trimitere la amendamentele care sunt la fiecare punct și pe urmă o să trec la ordonanță. Deocamdată repet, la pct.7 din lege, cel cu privire la articolul 20, alin.1 există amendamentul 25 care vizează exclusiv alin.1 fără litere.

Dacă la amendamentul nr.25, de la pag.13, aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După amendamentul nr.25, uitați-vă la același punct din lege, pct.7; comisia propune amendamentul nr.26, de la pag.13. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.26, care propune ca, după alin.1 al art.20, să se introducă patru alineate noi: 11, 12, 13, 14.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.26?

Domnul deputat Anghel Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnilor miniștri,

Stimați colegi,

Amendamentul se referă la componența comisiilor și care a suscitat foarte multe discuții în plenul comisiilor reunite.

În amendamentul acceptat de cele două comisii, după lungi dezbateri, s-a găsit un compromis.

Acest compromis suferă, însă, de un anumit parti pris, și anume, în textul comisiei se spune următorul lucru: "Membrii în comisiile de autorizare sunt: a) directorul direcției generale județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a municipiului București, care are calitatea de președinte; b) reprezentantul inspectorului școlar județean, respectiv al municipiului București, care are calitatea de vicepreședinte; c) un expert sau specialist al Agenției pentru formarea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București; d) un expert sau specialist reprezentant al asociațiilor patronale reprezentative la nivel județean, propus prin consens; e) un expert sau specialist al organizațiilor sindicale reprezentative la nivel județean, propus prin consens".

Deci, comisia este tripartită, în sensul că intră și reprezentanții sindicatelor și reprezentanții patonatelor.

Unde este chestiunea care noi credem că va greva asupra obiectivității analizei făcute de către comisie?

Deci, toată legea încearcă, prin filozofia ei, să asigure organelor abilitate să avizeze, să autorizeze o anumită independență. O independență atât față de organul strict de stat, cât și față de cei care vin să solicite autorizarea.

Inspectoratul școlar județean, prin această lege și prin Legea învățământului, el este un operator pe piață. Deci, el va putea să fie un furnizor de formare profesională prin școlile pe care le are. Și noi am considerat că este bine ca baza materială a învățământului, în special a grupurilor școlare, să poată fi activată, s-o scoatem din conservare, dându-le posibilitatea să fie utilizată în procesul de formare, inclusiv cu profesori din cadrul școlii.

Or, dacă inspectoratul, prin școlile sale, prin atelierele sale este operator, deci este furnizor de formare profesională, în comisia de avizare el, în mod normal, nu trebuie să aibă reprezentant. Pentru că atunci ar trebui să aibă reprezentanți și alți formatori de formare profesională.

Și, de aceea, amendamentul pe care vi l-am propus noi se referă practic numai la pct.b) și ar suna în felul următor: "Membrii în comisiile de autorizare sunt: a) directorul direcției județene de muncă și solidaritate socială, respectiv al Direcției generale de muncă și solidaritate socială a municipiului București …" și, de aici încolo, în afară de director, sunt numai experți; experți din partea: un expert sau specialist al Agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București. Deci, inspectoratul se găsește parte în comisie, nu ca vicepreședinte al comisiei, ci prin intermediul unui expert.

Deci, acesta este punctul pe care noi vi-l propunem să-l acceptați. În loc să punem un inspector general adjunct să fie vicepreședinte, inspectoratul școlar să-și delege un expert pe problema respectivă. Și credem, în acest fel, că se asigură o anumită independență de opinii și se elimină parti pris-ul. Altfel, unul dintre formatori – și nu de neglijat – va fi cel care va încerca să-și tragă, să zicem, programele de formare profesională pe spuza lui.

Deci, domnule președinte, în concluzie este de fapt numai modificarea pct.b), unde spune: reprezentantul inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București, să aibă calitatea de vicepreședinte și să fie și aici un expert din partea inspectoratului școlar județean.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca are o nelămurire la propriul său coleg de partid.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Nu, că aici nu este de ceea ce vreți dumneavoastră să insinuați. Eu vorbesc cu profesorul universitar …

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimate coleg, văd că astăzi sunteți pus pe folosirea unor cuvinte foarte dure: neavenit, insinuant …

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Nu, nu …

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

… și la oameni care nu merită asemenea …

 
   

Domnul Damian Brudașca:

E adevărat.

Domnule președinte,

Eu cred că, dacă se admite – și cred că e bine să se admită - amendamentul propus de domnul profesor Stanciu, atunci trebuie să umblăm și la alin.1, care stabilește structura acestor comisii de autorizare, sau să se găsească o modalitate prin care să se desemneze eventual calitatea de vicepreședinte a unuia dintre cei patru experți care ar rezulta în urma eliminării reprezentantului inspectoratului școlar județean sau al municipiului București.

Aceasta era nelămurirea: modalitatea de a stabili care dintre cei patru poate să acceadă la calitatea de vicepreședinte, astfel încât comisia să nu fie șchioapă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul deputat Buzatu și apoi îl rog pe domnul ministru să răspundă ambelor obiecțiuni și întrebărilor domnului coleg Damian Brudașca.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul propus de domnul Stanciu, pe care-l susțin și eu, viza să dea consistență acestei comisii de autorizare, pentru că, așa cum era în textul inițial, aveam o comisie formată din 7 reprezentanți, dintre care nici unul nu se pricepea la ceea ce trebuie să autorizeze. Este absurd, deci. Venea reprezentantul sindicatelor, venea reprezentantul patronatului, inspectorul școlar adjunct, dar nici unul dintre dânșii nu era specialist în ceea ce trebuia să autorizeze. Dacă un formator cere să fie autorizat, înseamnă că el cere să fie autorizat de către niște oameni de specialitate, care pot să evalueze formatorul respectiv.

Or, așa cum era inițial, cei care trebuiau să certifice competența formatorului respectiv nu aveau ei competențele necesare. Din acest motiv, noi am menținut practic tripartitismul în ceea ce privește formarea acestei comisii, dar, în același timp, am introdus un grad înalt de profesionalism, adică cei care autorizează să fie experți sau specialiști în domeniu, pentru că în cazul inspectoratului școlar, sunt experți, sunt profesori specialiști în meseriile pentru care formatorii solicită să fie acreditați; în cazul sindicatelor, au experți, au specialiști membri ai sindicatelor respective. Și atunci, care era rațiunea pentru a fi numit un nespecialist, dacă el trebuia să-i autorizeze pe cei care formau forța de muncă din România.

Deci, toate lucrurile acestea au fost îndelung gândite la comisie, iar, așa cum a reieșit din formularea comisiei, cred că a fost rezultatul mai mult al unei ambiții în ceea ce privește pct.b) pe care l-a susținut în amendamentul său domnul Stanciu, mai mult al unei rivalități între ministere și a constituit în același timp o cedare în detrimentul competenței.

De aceea, eu, stimați colegi, domnule președinte și stimați colegi, v-aș ruga să acceptați textul comisiei, dar cu amendamentul domnului Stanciu.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

În componența acestei Comisii de autorizare am urmărit trei principii: descentralizara, tripartitismul și profesionalismul. E clar că această propunere, la lit.b), ca reprezentantul inspectoratului școlar să fie un expert sau specialist, nu poate decât să întărească principiul pe care l-am urmărit – tripartitismul. Susținem această propunere.

În ce privește calitatea de vicepreședinte, consider că poate să rămână și este bine să rămână ca reprezentant al inspectoratului școlar, având competențele necesare în autorizarea acestor furnizori de formare profesională, să rămână vicepreședinte, impus prin lege.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, eu v-aș ruga, împreună cu comisia, să faceți acum textul acesta așa cum doriți să-l faceți, ca să știe lumea ce votează.

Vă rog mult, aveți o consultare între dumneavoastră.

Domnul Damian Brudașca. Poftiți.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Sunt de acord cu domnul ministru că, într-adevăr, inspectoratul este mai îndrituit să dețină vicepreședinția acestei comisii, dar întreb: nu apare un conflict de interese? Așa cum s-a menționat de către domnul profesor Stanciu, pe piața respectivă operează mai mulți formatori, inclusiv din domeniul privat. Nu ar fi tentat, în permanență, în calitatea de vicepreședinte, să vicieze rezultatele sau obiectivitatea avizelor pe care le dă, pentru a nu-și da cu stângul în dreptul inspectoratul școlar?

Deci, cred că a pune de la bun început această calitate de vicepreședinte pe seama inspectoratului școlar, viciază obiectivitatea în principiu, sau poate exista această supoziție de viciere a obiectivității deciziei expertului respectiv.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

N-ar putea vicia însăși prezența în comisie a reprezentantului? Motivația ar fi aceeași.

Domnule ministru, poftiți.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

În susținerea ideii ca, la lit.b), reprezentantul inspectoratului școlar să aibă calitatea de vicepreședinte și faptul că nu intră în contradicție cu obiectivele acestei comisii este faptul că de fapt inspectoratul școlar coordonează activitatea instituțiilor școlare din teritoriu, care se ocupă de formarea inițială. Aici vorbim de formarea adulților și, cu totul întâmplător, anumite grupuri școlare pot să fie autorizate să contribuie la formarea persoanelor adulte în România. Deci, obiectul de bază al inspectoratului școlar este coordonarea la nivel de teritoriu a formării inițiale a tinerilor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Poftiți, domnule Stanciu.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Așa cum a menționat și distinsul nostru coleg, Buzatu, aici s-au purtat discuții de peste o oră, deoarece exista tendința, din partea colegilor noștri de la Învățământ, spre a avea un anumit rol în avizare, autorizare și așa mai departe.

Vreau să fac, domnule președinte și distinși colegi, următoarea precizare: așa cum am căzut noi de acord în faza inițială și după aceea s-a modificat în plenul comisiei, această comisie nu este unică. Această comisie este specifică în raport de profilul și specializarea care urmează să fie autorizate. Deci, dacă avem, să spunem, un profil de textile, specializare croitorie, evident că n-o să aducem specialiști sau experți din ramura alimentației publice.

Practic, din această comisie singurul personaj care rămâne tot timpul este directorul direcției de muncă, care nu are atât un rol executiv, ci, prin aparatul lui, prin secretariat, care vine la punctul următor, coordonează această activitate. A da inspectoratului calitatea de vicepreședinte, înseamnă, evident, a-l face și arbitru și jucător, ceea ce nu este, am putea spune, tocmai elegant.

De aceea, în timp ce directorul direcției rămâne președinte tot timpul, de la inspectorat ar veni mereu alt vicepreședinte, în funcție de specializarea și profilul care este în discuție.

Deci, este posibil ca într-o zi, în care se iau în discuție dosarele de autorizare, să avem 5-6 comisii la care singurul care rămâne constant este președintele, directorul direcției județene, în calitate de președinte. Restul se schimbă în funcție de profilul sau specializarea respectivă. Intră trei dosare la o specializare, intră două de la alta, cinci de la alta și specialiștii respectivi se schimbă.

De aceea, noi nu credem că este, să zicem, elegant, ca să nu spun corect, ca reprezentantul inspectoratului, care va avea și el două, trei dosare de autorizare, să fie vicepreședinte, pentru că atunci va încerca să-și impună punctul de vedere.

În faza aceasta, în care noi propunem textul ca președintele să fie directorul direcției județene, el coordonează aparatul tehnic al direcției care face secretariatul, ceilalți vor fi specialiști, inclusiv din partea inspectoratului școlar, vor analiza dosarele, se vor pronunța, prin vot, evident, și președintele va lua act de votul exprimat și va emite, după caz, autorizarea în speță. Nu vor apare conflicte de interese între vicepreședinte, care are școli ce furnizează programe de formare profesională și care nu vor fi, eventual, autorizate. Și atunci, între vicepreședinte și președinte vor apare clar disfuncții ce vor afecta tocmai corectitudinea procesului.

De aceea, cred că soluția pe care noi am propus-o, ca cel care urmează să fie constant este președintele, adică directorul direcției de muncă, iar ceilalți să fie experți sau specialiști.

Deci, pct.b) pe care noi l-am menține, un expert sau specialist al agenției pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, deci, iată, din partea direcției de muncă județene au un expert, un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București. Deci, chiar dacă sunt președintele Comisiei de învățământ, găsesc că este corect ca cel care intră pe teren să joace, să nu fie arbitru.

Domnule președinte, aceasta este ultima mea intervenție –un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București.

Vă mulțumesc, stimați colegi.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președinte Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Este o nepotrivire în concepte, ca să spun așa. Comisiile de autorizare – și aici o să-l rog pe domnul ministru să se hotărască și să-și spună părerea dacă Comisia de autorizare are o structură fixă, este o comisie permanentă, cu aceiași reprezentanți care să urmărească, să aibă o experiență și în virtutea acestei experiențe, să poată să aibă o anumită eficiență și puncte comune în criterii, sau e vorba de o comisie cu caracter nepermanent, și, în cazul acesta, amendamentul domnului Stanciu este binevenit, care funcționează cu experți, experți plătiți, care se întâlnesc doar cu ocazia ședințelor de avizare. Chestiunea planează în incertitudine atât timp cât ministerul nu se hotărăște.

Deci, vă rog, domnule ministru, să vă hotărâți.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mai dorește să intervină din partea comisiei domnul Buzatu și pe urmă, domnule ministru, vă rog să vă hotărâți.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

În formularea pe care am dat-o noi acestui text de lege, am urmărit să existe o mobilitate maximă în funcție de cererea de formare profesională. Comisia este permanentă, dar membrii ei se schimbă în funcție de ceea ce se solicită, pentru că, dacă eu aș face o comisie din capătul locului, să presupunem, dintr-un specialist inginer, sau din cinci specialiști ingineri, pentru că îmi cere cineva să formez ingineri constructori, îmi cere să formez în meserii de construcții, iar ulterior, oamenii aceștia ar rămâne permanent în comisie, atunci când se prezintă un formator la autorizare, care solicită să facă formare profesională în domeniul informației, ar trebui ca să fie autorizat de către inginerii constructori.

Deci, consecințele acestea ar fi absurde, ale permanenței membrilor. Deci, comisia are caracter permanent, singurul element de permanență este președintele, pentru că asigură în permanență convocarea comisiei și funcționarea ei, pentru că această comisie este chiar la Direcția generală de muncă și protecție socială, restul comisiei se pliază în funcție de cererea formatorilor. De aceea, și tot pentru această rațiune, cerem respingerea propunerii de a fi vicepreședinte, pentru că expertul sau specialistul inspectoratului școlar se va schimba tot timpul, în funcție de cererea de autorizare, pe care o înaintează către comisii furnizorii de formare profesională.

De aceea, eu rog pe distinșii noștri colegi să voteze forma care este propusă în amendamentul domnului Stanciu și al meu, la pct.b).

Vă mulțumesc foarte mult. Restul textului rămâne așa cum a fost votat în amendamentul comisiei.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Și eu îmi însușesc punctele de vedere exprimate de domnul Stanciu și de domnul Buzatu. Mi se pare logic ca această comisie să aibă caracter de permanență doar ca instituție, existând posibilitatea schimbării, pentru că ea trebuie să autorizeze specializări și autorizările de specializări nu se pot face decât de specialiști.

Cred că s-a răspuns indirect și s-a luat această sarcină ministerului de resort. Dar, pentru că mi-am însușit punctele de vedere menționate, revin asupra necesității de a umbla și la alin.1 de la art.20, întrucât apar acum patru experți sau specialiști.

Prin urmare, acest alineat va trebui să aibă structura următoare: "Comisiile de autorizare sunt constituite din cinci membri, din care un președinte și patru experți sau specialiști". Aceasta, ca să se coreleze cu prevederile alin.1 de la articolul următor.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Comisia se dorește a avea reprezentanți, adică experți și specialiști care să se schimbe de la un tip de autorizare la altul. De ce? Se fac autorizări pentru furnizori de formare profesională de la pregătire în domeniul informaticii până la cofetari. Este normal ca, la fiecare comisie, acești experți să aibă competențele necesare pentru a autoriza în cunoștință de cauză acești formatori care au rol important pe piața muncii.

În al doilea rând, legat de calitatea de vicepreședinte a reprezentantului inspectoratului școlar, ne-o retragem și considerăm că poate să nu aibă această calitate de vicepreședinte.

Deci, comisia să fie cu experți care se rotesc în funcție de tipul formării profesionale pe care o autorizează, iar comisia să aibă numai un președinte, în calitatea unei persoane neutre, reprezentantul Ministerului Muncii în teritoriu, adică directorul direcției de muncă și solidaritate socială.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, cred că s-au făcut suficiente dezbateri.

Eu supun întâi votului dumneavoastră amendamentul comisiei, de la pct.26, pag.13, cu precizarea că la lit.b) majoritatea dintre cei prezenți, a membrilor comisiei, împreună cu reprezentantul ministerului, propun o ușoară ameliorare a acestui amendament, în sensul că în locul reprezentantului inspectoratului școlar să fie un expert sau specialist al inspectoratului școlar județean, respectiv al municipiului București, și să se elimine mențiunea "care are calitatea de vicepreședinte".

Cine este de acord cu amendamentul nr.26, reformulat la lit.b), așa cum v-am citit?

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Stimați colegi,

Votând acest amendament în felul acesta, vă rog să observați că domnul Damian Brudașca are dreptate la amendamentul nr.25, acolo unde am vorbit despre componența Comisiei de autorizare. Acum nu mai poate fi formată din: un președinte, un vicepreședinte și trei experți, pentru că am eliminat vicepreședintele și atunci este format dintr-un președinte și patru experți sau specialiști.

Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord să revenim la amendamentul nr.25 și să-l revotăm, cu această precizare? Deci, nu un președinte și un vicepreședinte și trei experți, ci un președinte și patru experți sau specialiști din domeniul ocupațiilor pentru care se face autorizarea.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.9 din proiectul de lege, vă rog să urmăriți cu privire la art.21, lit.d), amendamentul nr.29. Urmăriți, vă rog, amendamentul nr.29.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

După pct.9, urmăriți, vă rog, pct.9 din lege, amendamentul nr.32, care adaugă la art.23, după alin.3, un alineat nou – alin.4.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.32? N aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, se adaugă la art.23, alin.4.

La pct.10 din proiectul de lege, cu privire la art.25 din ordonanță, urmăriți, vă rog, amendamentul nr.35, pag.18.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

În consecință, alin.1 de la art.25 din ordonanță se va modifica potrivit amendamentului nr.35.

Urmăriți, în continuare, amendamentul nr.36, care introduce, mai exact vă propune ca după art.25 să fie introdus art.251. Urmăriți amendamentul nr.36.

Nu aveți obiecțiuni.

Votat în unanimitate.

Urmăriți, în continuare, pct.11 din lege și raportați-vă la amendamentul nr.37 din raport, pag.19.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Adoptat amendamentul nr.37, deci art.26, alin.1 și alin.2 din ordonanță se vor modifica potrivit amendamentului nr.37.

Pct.12 din proiectul de lege.

Urmăriți amendamentul nr.38, pag.19.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul nr.38? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Domnul ministru.

Domnule Buzatu, începeți dumneavoastră.

Deci, suntem la amendamentul 38.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

La amendamentul nr.38, alin.4, cred că a fost o scăpare a comisiei noastre.

Vă rog să acceptați un amendament care spune în felul următor: "Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de examinare și plata specialiștilor se suportă din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională și din alte venituri extrabugetare", întrucât, așa cum este formulat acum, spunem "cheltuielile curente și de capital". Asta ar însemna că trebuie să-i reparăm pe specialiștii respectivi și alte lucruri din acestea …

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mai formulați o dată textul.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

"Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de examinare și plată a specialiștilor se suportă din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională și din alte venituri extrabugetare".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Și nu mai aveți altă intervenție.

Deci, și domnul ministru voia să formuleze aceeași observație.

Stimați colegi,

La amendamentul nr.38, vă rog să luați act de următoarea rectificare redacțională pe care v-a propus-o distinsul nostru coleg Buzatu și cu care este de acord și domnul ministru: nu "cheltuieli curente și de capital", ci "cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare …" și textul curge în continuare.

Cine este pentru acest text? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

După amendamentul nr.38, vă rog să urmăriți în continuare amendamentul nr.41, de la pag.20.

Vă rog.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Vă rog să acceptați o mică corecție.

Este vorba de pct.39 din raport care vizează modificarea art.27.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule coleg, v-am spus că fiecare amendament îl discutăm fie la lege, fie la ordonanță, acolo unde s-a făcut. Amendamentul 39 este făcut la textul ordonanței.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

La textul ordonanței.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vom reveni la el atunci când vom discuta ordonanța. Deocamdată, suntem la proiectul de lege.

Pct.41. Aveți obiecții la amendamentul 41? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

În continuare, pct.13 din proiectul de lege. Urmăriți, vă rog, amendamentul 42. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.14, urmăriți amendamentul 43. Revenim la amendamentul 38.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Datorită faptului că am formulat pe picior la art.26 alin.4, am omis de acolo comisiile de autorizare, cheltuielile pentru comisiile de autorizare. V-aș ruga să supuneți și introducerea la acest articol a comisiilor de autorizare. "Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, comisiilor de examinare și plata specialiștilor se suportă din taxele de autorizare plătite de furnizorii de formare profesională și din alte venituri extrabugetare".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Ce cusur are textul actual? Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, comisiilor de examinare, a specialiștilor...

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

În amendamentul care l-am formulat eu ignorasem comisiile de autorizare. Pentru a da temei bugetar pentru plata comisiilor de autorizare, trebuie să introducem și aceste comisii de autorizare, care erau în titlul inițial dar eu l-am omis din formularea pe care am dat-o.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Buzatu, textul pe care eu l-am supus votului sună așa - uitați-l la pagina 20 din raport - : "Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, comisiilor de examinare și a specialiștilor se suportă din taxele de autorizare". Cel mult, puteți face o reformulare redacțională. Nu "funcționarea specialiștilor, ci "plata specialiștilor".

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Sigur, plata specialiștilor.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dar comisia de autorizare este.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Dacă este, e bine atunci. Dar introducem "plata specialiștilor" și nu "funcționarea specialiștilor".

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi, vă rog să vă reîntoarceți pentru a da textului rigoarea cuvenită la amendamentul 38, cel cu privire la art.26 alin.4, "Cheltuielile pentru funcționarea comisiilor de autorizare, comisiilor de examinare și plata specialiștilor se suportă din..." și textul curge în continuare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Revenim la amendamentul 43. La 42? Vă rog.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

La amendamentul 42 aș propune, domnule președinte, pentru o mai clară înțelegere, următoarea formulare după "locul de muncă": "la locul de muncă susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică". Pentru că e puțin alambicat aici. "Susțin la terminarea..." și pun ce susțin exact la sfârșit. "Susțin examene de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică sau practică." Mi se pare că este mai clară formularea aceasta.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule Stanciu, vă rog să vă pronunțați întâi cu privire la această modificare redacțională și dacă aveți și altceva, spuneți.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte, cred că se poate accepta. Este, într-adevăr, o formulare mai clară. Propunem ca ceea ce domnul coleg Brudașca a propus, să supuneți votului și putem trece la pct.43.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Și reprezentantul ministerului e de acord.

Stimați colegi, vă rog să urmăriți cum curge textul, propunerea redacțională făcută, ca să nu credeți că am admis amendamente de fond, de domnul Brudașca, însușită și de comisie și de minister.

"Participanții la programele de formare profesională și persoanele care se califică prin ucenicie la locul de muncă susțin examene de absolvire la terminarea stagiului de pregătire teoretică sau practică."

Sunteți de acord cu această reformulare redacțională?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu.

Unanimitate.

Amendamentul 43 privește pct.14 din lege, respectiv art.30 alin.1 și 2. Aveți cuvântul!

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

La 1 nu avem obiecțiuni.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Nu puteați avea că era chiar amendamentul dumneavoastră.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Formularea este la alin. 2 din textul dumneavoastră.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Da. Vă ascult.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Este vorba de examenul de absolvire care, așa cum se precizează, constă într-un set de probe teoretice și/sau practice prin care se constată dobândirea competențelor specifice programului de formare profesională.

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Să ne fixăm cadrul. Aici este vorba de adulți care, prin cursuri de circa 3 luni până la 6 luni, dobândesc anumite competențe care vor fi specificate în standardele respective spre a putea începe o nouă meserie, a-și schimba, dacă vreți, nu din vina lor, traseul profesional. Pentru aceasta, legea stipulează că există centre proprii ale direcțiilor de muncă și protecție socială, există centre private și furnizori privați de formare profesională. Toate acestea urmează să fie autorizate. Vor fi supuse unei evaluări pe baza unei anumite grile, a unor criterii și a unor standarde de evaluare și vor primi autorizarea din partea comisiilor județene respective.

În tot ceea ce am făcut noi la nivelul învățământului, în speță, prin evaluare, autoevaluare, evaluare, autorizare, respectiv acreditare, cei care au fost autorizați sau acreditați au căpătat niște drepturi, inclusiv dreptul, de exemplu, acum la învățământul superior, de a susține licența în propria universitate. Și cunoașteți dezbaterea care a avut loc în plenul Camerei referitor la așa-numita monitorizare specială care, la comisia de mediere, a suferit și ea unele amendări.

Chestiunea pe care o punem noi este următoarea: dacă după trei luni de școală examenul de absolvire, evaluarea să fie externă, deci cu profesori aduși din afara furnizorului de formare profesională care, evident, trebuie plătiți și încarcă, dacă vreți, taxa pe care acel om care nu are loc de muncă o plătește ca să câștige unele competențe spre a intra pe piața muncii; sau îl lăsăm să dea examenul respectiv cu profesorii cu care el a făcut orele respective, sub monitorizarea expresă a reprezentantului direcției de muncă și protecție socială, a reprezentantului eventualului beneficiar și, dacă este cazul, și altor reprezentanți.

A suscitat multe discuții această chestiune. Am confruntat situațiile, dacă vreți, aceste cursuri care încearcă să reintegreze social pe un anumit om care nu mai are practic mijloace de subzistență decât eventual un ajutor de șomaj sau nici atât, spre a încărca nota lui de plată sau a-l lăsa să fie examinat după trei luni de cei cu care a conlucrat. Să nu uităm că cel care vrea să se facă cofetar poate nu va fi un lingvist atât de bun ca distinsul nostru coleg Cazimir, dar poate face niște prăjituri foarte bune. Depinde acum ce dorim de la el.

De aceea, am insistat, domnule președinte, să acceptăm amendamentul care sună așa: "Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii de examinare constituită din specialiști ai furnizorilor de formare profesională și un reprezentant, după caz, al direcției județene de muncă și solidaritate socială, respectiv a Direcției de muncă a Municipiului București".

Față de formularea, după multe, să zicem, discuții din comisie: "Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii constituite din două-treimi specialiști din afara furnizorilor de formare profesională și o treime reprezentanți ai furnizorilor de formare profesională care au organizat programul de formare profesională.

Deci textul comisiei, după lungi dezbateri, ca un compromis a fost să fie două treimi profesori din exterior și o treime de la furnizorul de formare profesională care a fost autorizat, a căpătat acest drept de a ține cursurile respective și amendamentul meu, cu care am început, și furnizorul să facă examinarea sub monitorizarea reprezentantului direcției de muncă și protecție socială.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule profesor, ați făcut o dezvoltare de nu v-am mai putut urmări. Vă rog frumos, faceți textul noului amendament. Eu sunt curios că dumneavoastră sunteți chiar inițiatorul amendamentului pe care acum îl amendați.

Domnul deputat Buzatu și apoi domnul ministru.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În formularea pe care comisia a acceptat-o a amendamentului propus de mine și de fapt am discutat cu domnul profesor Anghel Stanciu, am urmărit să asigurăm un grad cât mai mare de obiectivitate în ceea ce privește atestarea unor competențe profesionale prin acest examen de absolvire.

Dacă facem o simplă analogie între formarea profesională a adulților și formarea inițială care se face prin unitățile de învățământ, vom observa că fiecare etapă de pregătire din formarea inițială se finalizează cu un examen de absolvire care se dă cu examinatori din afara sistemului respectiv, din afara ciclului respectiv de pregătire. Or, în cazul acestor examene de absolvire a cursurilor organizate de un formator profesional, nu cred că puteam să procedăm într-o altă manieră.

Aici, elementele acestea de obiectivitate introduse urmăresc, pe de o parte, să știm cu exactitate și să certificăm ce competențe dobândesc cei care urmează cursurile de formare profesională, iar, pe de altă parte, un element de obiectivitate în plus în favoarea formatorului este introducerea unei treimi din reprezentanții comisiei de examinare din partea furnizorului respectiv. Adică, el nu numai că participă la examinarea aceasta, dar poate să urmărească dacă cei care sunt din afara formatorilor și constituie cele două treimi din comisia de examinare sunt corecți în apreciere și se ghidează după programa pe care acest furnizor de formare profesională a utilizat-o pentru pregătirea celor care se prezintă la acest examen de absolvire.

De aceea, eu v-aș ruga să acceptați această formulare care este rezultatul unui compromis, care dă satisfacție tuturor celor care sunt implicați în procesul de formare profesională a adulților.

Vă mulțumesc foarte mult.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Mențineți amendamentul inițial. Domnul Damian Brudașca. Stați puțin, domnule ministru!

Are cuvântul și domnul Damian Brudașca și să vă referiți la toate intervențiile.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Mie mi s-ar părea logică, domnule președinte și domnilor colegi, propunerea făcută de domnul Buzatu, în condițiile în care s-ar face precizarea componenței numerice a acestei comisii. Examenul de absolvire se susține în fața unei comisii constituite din 5-6 persoane, din care, după aceea, curg fracțiile pe care le propune comisia în amendament. Mie mi se pare mai corectă propunerea asupra căreia a revenit domnul președinte al comisiei, în sensul de a face precizarea prezenței unui reprezentant al direcției de muncă și solidaritate socială, întrucât trebuie să ținem cont și de faptul că este cel care este beneficiarul direct al acestei activități de pregătire profesională și se poate orienta înspre inserția socială a celor care sunt astfel pregătiți în structurile care sunt definite clar de acest proiect de lege.

Dacă nu se acceptă varianta propusă de domnul președinte Stanciu, care mi se pare logică și competentă, atunci rog comisia să revină și să definească numeric care este componența acestei comisii ca să nu putem să avem situația în care să fie vorba de specialiști, spre exemplu, 2,3 și restul de 1,66 să fie reprezentanții furnizorilor de pregătire sau de formare profesională.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna președintă Smaranda Dobrescu.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Domnule președinte, vă mulțumesc.

Inițial, proiectul de lege, ordonanța vorbea de examen de absolvire care se susține în fața unei comisii de examinare constituite din specialiști din afara furnizorilor de formare, tocmai în ideea ca o obiectivitate cât mai mare să se asigure, în același timp, și o performanță și competențe cât mai depline aceluia care se prezintă să se formeze pentru a ocupa un loc pe piața muncii, atât de sălbatică.

Cu cât obiectivitatea, neutralitatea comisiei va fi mai mare, cu atât o diplomă, un certificat, o competență dobândită printr-un act îi va da, la nivel național, o ușurință a acestuia să se descurce pe piața muncii.

Deci, între spiritul inițial al ordonanței și propunerea distinsului coleg, domnul președinte Stanciu, comisia a adoptat un compromis, fără doar și poate un compromis care are foarte multe hibe, dar este un compromis pentru că, altfel, nu ieșeam dintr-o stare de blocaj.

Ca atare, susțin în continuare textul comisiei, amendamentul comisiei; susțin că nu este nevoie să numim câți specialiști, întrucât o treime și două treimi înseamnă că cel puțin trei membri are acea comisie. Ea poate să aibă 6, 9, dar cel puțin 3. Asta rezultă și se aranjează în funcție de necesități.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul secretar Leonăchescu dorește să ia cuvântul.

 
   

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

În foarte multe texte de lege, operăm cu fracții de tipul 1/3, 2/3 și, în cazul de față, nici nu avem valoarea globală ca să vedem dacă se împarte exact și obținem cifre incomensurabile: 1,3333. Dacă nu dăm și algoritmul de întregire 2 sau 0, textul este nedeterminat.

Avem două variante: fie dăm o cifră de compunere a comisiei divizibilă cu 3, fie adoptăm alte fracții. În general, din partea celor care aplică aceste legi, se cere insistent eliminarea fracțiilor de tipul 1/3 și 2/3. Poate găsim și noi o soluție măcar începând de aici, de la învățământul superior.

Mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul ministru. Vă rog să vă referiți și la oportunitatea precizării numărului din care se alcătuiește această comisie. Sau rămâne o chestiune variabilă.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Am înțeles, domnule președinte.

În primul rând aș aborda componența comisiei. Sunt două extreme: să fie în totalitate la latitudinea formatorului de pregătire profesională să-și desemneze o comisie. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, în consecință, calitatea actului de formare profesională poate să fie necorespunzătoare, fiindcă formarea o realizează formatorul, evaluarea o face el și are tot interesul ca numărul celor care termină cursul respectiv de formare profesională să fie absolvenți, ca să încaseze banii.

Extrema cealaltă este cea care am propus-o noi inițial ca această comisie să fie totalmente din afara formatorului de formare profesională. Și urmăream, bineînțeles, obiectivitatea comisiei și calitatea formării profesionale, cunoscându-se că cu cât calitatea formării profesionale este mai ridicată, cu atât accesul persoanelor adulte este mai ușor pe piața muncii.

Cred că soluția propusă de comisie, două treimi din afara furnizorului de formare profesională și o treime din interiorul furnizorului, ca și el să participe la această examinare a cursanților, este soluția cea mai bună. Întotdeauna extremele sunt periculoase și s-a ales o soluție prin care se controlează calitatea examenului final, având două treimi specialiști desemnați din afară, iar o treime din interior, controlul furnizorului, pentru a nu fi abrutizat de această comisie și numărul celor care absolvesc să fie foarte redus.

Iar în ce privește numărul, s-a urmărit o liberalizare a desemnării acestor membri și, bineînțeles, că ei știu să-și desemneze, cred că fiecare formator știe să-și desemneze un număr multiplu de trei ca să poată să realizeze acest algoritm, două treimi și o treime.

Susținem varianta comisiei, susținem două treimi, o treime, fără să fie specificat numărul, deoarece există libertatea ca, funcție de formarea profesională, nivelul formării profesionale, să asigure o formare profesională la absolvenți de învățământ superior sau la absolvenți de ucenicie sau școală profesională în meserii simple. Și pentru acest lucru am lăsat la latitudinea pieței să regleze acest număr al membrilor comisiei.

Eu consider că este corect. Dumneavoastră aveți votul și veți decide.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Ați audiat toate punctele de vedere. După regulament, eu sunt obligat să supun întâi votului dumneavoastră amendamentul prezentat de comisie în raport, pagina 21, amendamentul 43.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Două voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu două voturi împotrivă, marea majoritate a celor prezenți pentru, s-a adoptat amendamentul 43.

Vă rog să urmăriți în continuare amendamentul 44 care adaugă după art.30 un articol nou, 301.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 44. Nu aveți. Votat în unanimitate.

Amendamentul 45 se referă la pct.15 din proiectul de lege, mai exact art.31 alin.1 din ordonanță.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 45. Nu aveți. Votat în unanimitate.

După pct.15 din proiectul de lege, urmăriți pct.16. La acesta comisia a formulat amendamentul 47.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 47. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.17 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul 48 de la pag.23.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 48. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.17 din proiectul de lege, urmăriți amendamentul 48, pag.23. Dacă aveți obiecțiuni. Domnul Damian Brudașca.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Eu cred că nu se justifică propunerea făcută de doamna deputat Smaranda Dobrescu, întrucât prin indicarea în certificatul de calificare a competențelor care au fost acumulate prin această pregătire, prin această calificare, se sprijină beneficiarii activității celui care solicită loc de muncă. Și o asemenea chestiune, de asemenea, dă posibilitatea celui care e în căutarea unui loc de muncă să confirme inclusiv prin acest document oficial că are competență în materia pentru care este în căutarea unei surse de subzistență.

De aceea, eu cred că prin menținerea acestui alineat 4, nu facem decât să dăm acestui absolvent posibilitatea să-și valorifice mai mult și mai bine forța de muncă.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Doamna Smaranda Dobrescu și apoi domnul ministru.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi, n-am dorit să obstrucționez acest lucru, ci acest lucru a fost stipulat și preluat în pct.46.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, aveți de adăugat ceva? Nu.

Stimați colegi, supun amendamentul 47 formulat de doamna Smaranda Dobrescu și însușit de comisie – eliminarea textului.

Cine este pentru amendamentul 47? Mulțumesc.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu două voturi împotrivă, marea majoritate pentru, s-a adoptat amendamentul 47 privind eliminarea textului art.31 alin.2 a) și c).

La pct.17 din lege urmăriți amendamentul 48. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La pct.18 urmăriți amendamentul 49. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 49. Nu aveți. Votat în unanimitate.

La pct.19 urmăriți amendamentul 55. Dacă aveți obiecțiuni. Nu aveți. Votat amendamentul 55 în unanimitate. În consecință, se modifică art.40 alin.1 și 2 potrivit acestui amendament.

Urmăriți, în continaure, amendamentul 59 din raport, cel care propune după art.42 un articol nou, 421.

Poftiți! Doamna Smaranda Dobrescu.

Suntem la amendamentul 59.

 
   

Doamna Smaranda Dobrescu:

Aș dori, domnule președinte, stimați colegi, să fac mențiunea clară că noi prin această lege, prin voința comisiei, am scutit de t.v.a. formatorii de formare profesională. Eu m-am opus acestui lucru nu pentru că ideea în sine n-ar fi foarte generoasă. Trebuie să încurajăm formarea profesională pe toate planurile.

În același timp, scutirile de t.v.a. nu sunt exact problema de bază a protecției sociale și a învățământului. Este o problemă de cadru general al fiscalității, al t.v.a.-ului și vreau să vă spun încă o dată că pentru acest lucru nu are nici un fel de aprobare din partea Guvernului.

Ca atare, eu mi-am propus și supun și atenției dumneavoastră acest lucru că, teoretic, este foarte frumos, așa cum este frumos și în turism și în construcții, dar nu avem nici un fel de bază legală și cadru fiscal adecvat.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Buzatu.

 
   

Domnul Dumitru Buzatu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Amendamentul acesta care vizează scutirea de plata t.v.a.-ului a activității de formare profesională este făcut prin analogie cu ceea ce reprezintă formarea inițială. Acivitățile de formare inițială prin învățământ sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată. Deci este un argument această analogie cu ceea ce se întâmplă în formarea inițială.

Al doilea argument este faptul că noi aducem la formare profesională oamenii care, din punct de vedere al veniturilor, indiscutabil, au venituri foarte mici. Or, taxa pe valoarea adăugată cine ar urma s-o plătească? Ceilalți o deduc toți. Urmează s-o plătească tocmai acela pe care vrem să-l ajutăm datorită faptului că are aceste venituri mici, nu s-a putut insera pe piața muncii. A introduce taxa pe valoarea adăugată, înseamă a introduce o povară suplimentară, pe spinarea aceluia care nu are.

Deci, eu vă rog, domnule președinte și stimați colegi, să acceptați formularea propusă de comisie.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul Damian Brudașca și înțeleg că dorește și domnul Anghel Stanciu să intervină.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Mie mi se pare intervenția doamnei Smaranda Dobrescu contrară spiritului pe care dorește să-l aibă această lege. Această lege dorește să sprijine persoane care, ajunse la o anumită vârstă, sunt nevoite să recurgă la recalificare profesională, nu din vina lor, ci datorită situației economico-sociale din țară.

Pe de altă parte, aceste cursuri, din câte am înțeles din articolele anterioare, sunt suportate, sunt plătite, taxe, tocmai de către acești beneficiari.

Pe de o parte, societatea îi pune în imposibilitatea de a-și continua activitatea pentru care s-au pregătit și îi obligă să se recalifice la vârste la care de multe ori este chiar problematic să-și găsească noi locuri de muncă, iar pe de altă parte, tot statul, vinovat de situația lor, le mai bagă încă o dată mai adânc mâna în buzunar pentru ca să își satisfacă această cerință egoistă, de plată de t.v.a.

În plus, față de treaba aceasta, aș vrea să-i spun doamnei Dobrescu că, în fond și la urma urmei, statul oricum beneficiază, pentru că instituția formatoare plătește o serie de taxe statului, pentru ca să fie autorizată, plătește apoi o serie de impozite pe venit, pentru că sunt situații în care avem de-a face cu operatori privați și sunt supuși legilor românești în vigoare, pentru autorizarea financiară a unor asemenea activități.

În consecință, mi se pare și logic, și corect și moral, dacă vreți, în ultimul rând, să se facă această deducere a plății pentru t.v.a., pentru veniturile realizate din activitățile de formare profesională, tocmai pentru a încuraja dezvoltarea acestui sector, el însuși producător, în celelalte compartimente economico-financiare, de venituri pentru stat.

Prin introducerea acestei plăți pe t.v.a., automat vor crește taxele și automat vom obliga tot omul nenorocit și amărât, aflat în situația de a se recalifica pentru a-și găsi un nou loc de muncă, să i se diminueze și mai mult nivelul de trai.

De aceea, m-aș aștepta ca dânsa, care este președinte tocmai la Comisia de muncă și protecție socială, să gândească și social, atunci când vine cu asemenea propuneri.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnul președinte Anghel Stanciu și apoi domnul ministru.

 
   

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

În dezbaterea acestei legi s-au întâlnit două tendințe: o tendință de a impune neapărat niște principii, indiferent de consecințe, și o tendință de a vedea cui se adresează legea.

Ba am confundat aceste cursuri cu universitățile și am vrut să le autorizăm într-un anumit fel, să le acredităm, ba acești șomeri i-am tratat ca fiind niște oameni care vor să obțină cu orice preț și o calificare... În fond, ce dorim? Noi dorim ca niște oameni, pe banii lor, nu din vina lor, să obțină prin niște cursuri minimum de competență, prin care să se poată reîncadra în câmpul muncii.

Deci, avem două variante: îi punem taxe, comisii, supracomisii și el rămâne șomer sau, în continuare, cu indemnizație de sprijin și așa mai departe, sau stă la colțul străzii să ne dea în cap sau găsim formele de a-l atrage, din nou, pe un om care a suferit și psihic, dacă vreți, pentru că dacă mâine, să zicem, noi am fi șomeri toți, nu știu cum am trece prin șocul acesta o parte dintre noi... Deci, să-l atragem să învețe la 35 – 40 de ani o meserie, să încerce să o învețe, uitând-o pe cea care a avut-o și să mai și plătească, dacă nu este într-o formă sau într-o perioadă în care poate să-i plătească statul.

De aceea, noi ne-am gândit, dacă activitățile de învățământ, cele postliceale, cele universitare, nu sunt purtătoare de t.v.a., atunci nici acestea, de recalificare, să nu fie purtătoare de t.v.a. Bineînțeles că se poate spune: vine nu știu cine, Banca Mondială, FMI și așa mai departe... Nu știu dacă o să vină aceștia toți la cursurile noastre, dar haideți să înțelegem, totuși, așa cum a explicat foarte bine și colegul Buzatu și colegul Brudașca, că este imoral, asupra unui om aflat efectiv în dificultate, să-i sporești și să-i îngreunezi accesul la o formă de recalificare, pentru că trebuie statul să-i mai taie o bucățică, după ce i-a dat un șut în fund – scuzați expresia neacademică!

De aceea, cred că este bine să rămână sub această formă. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Domnule ministru, vă rog.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Într-adevăr, prin această lege se caută, pe lângă organizarea formării profesionale în România și stimularea formării profesionale în România, fiind o pârghie importantă de a utiliza o resursă, resursa umană și adaptarea acesteia continuă la cerințele pieței. Pentru acest motiv consider că este bine ca în această lege să se stipuleze scutirea de plată a t.v.a.-ului, pentru cursurile de formare profesională, dacă dorim ca formarea profesională să fie o prioritate națională și să o stimulăm și prin această pârghie.

Ba, mai mult, aș spune că majoritatea formării profesionale este finanțată pentru șomeri din fondul de șomaj și datorită acestui lucru s-ar transfera resurse din fondul de șomaj, unde contribuie angajatorii și angajații, spre bugetul statului și aceste resurse sunt limitate și ar putea fi mai bine folosite pentru formarea profesională, dacă rămâne această prevedere. Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Potrivit Regulamentului, supun votului dumneavoastră întâi amendamentul comisiei.

Dacă acesta nu întrunește majoritatea dumneavoastră, discutăm celelalte amendamente.

Cine este pentru amendamentul 59? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă? 1 vot împotrivă.

Abțineri? Nu sunt.

Cu 1 vot împotrivă, mare majoritate pentru s-a adoptat amendamentul 59.

Urmăriți, în continuare, amendamentul 61. Tot la pagina 28 îl găsiți.

Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 61? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Trecem la pct. 20 din proiectul de lege și aici vă rog să urmăriți amendamentul 63 al comisiei.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate amendamentul 63 și, în consecință, pct. 61 din lege, prevăzut în amendamentul 63.

La art. II din lege, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Trecem la dezbaterea ordonanței.

Titlul proiectului. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Capitolul I. Titlul. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 1. Vă rog să urmăriți amendamentul 1 din raport. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 1 alin. 2 urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 2 alin. 1. Nu are comisia amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 2 alin. 2. Urmăriți amendamentul 3. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art. 2 alin. 3 urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art. 3 vă rog să urmăriți amendamentul 4. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 4? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 4 este amendamentul 5 pe care-l supun analizei dumneavoastră. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 5, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 6 alin. 1, comisia nu are amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 6 alin. 2 și 3. Urmăriți, vă rog, amendamentul 8. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 8? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 7, urmăriți amendamentul 9, pagina 5. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului II. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 8. Urmăriți amendamentul 10. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 9. Urmăriți amendamentul 11. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 10. Urmăriți amendamentul 12, pagina 7. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 11. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 12. Urmăriți, vă rog, amendamentul 14. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Pentru art.12 alin. 2 urmăriți amendamentul 15 de la pagina 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 13. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votat în unanimitate.

Articolul 14. Urmăriți amendamentul 16. Dacă aveți obiecțiuni? Domnule ministru, poftiți. Articolul 14 din ordonanță, amendamentul 16 din raport, pagina 9. Vă rog să le urmăriți.

 
   

Domnul Ioan Cindrea:

Domnule președinte,

Stimate doamne deputate și domnilor deputați,

La art. 14 lit. e), pentru rigoare, propunem, în loc de "conținutul programelor de pregătire teoretică și practică", "programa de pregătire teoretică și practică", deoarece acest articol vorbește de programele de formare profesională la debutul articolului și pentru a nu face confuzii, rugăm ca și "conținutul programelor" să fie înlocuit cu "programa de pregătire teoretică și practică". Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Așa cum a fost inițial în ordonanță.Comisia este de acord cu această intervenție, deci, cu menținerea textului inițial la lit. e) din art. 14, dar supun analizei dumneavoastră amendamentul 16, cu privire la celelalte litere decât lit. e). Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 16? Nu aveți. Adoptat amendamentul 16, cu excepția it. e), care rămâne în formularea din ordonanță.

La art. 15 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 16 alin. 1 și 2. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 16 alin. 3. Urmăriți amendamentul 17, pagina 10. Nu aveți obiecțiuni. Admis amendamentul 17, cu privire la noua alcătuire a alin. 3 a art. 16.

Articolul 17. Urmăriți pct. 18, mai exact amendamentul 18. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La titlul Capitolului III, urmăriți amendamentul 19. Admis amendamentul 19 și modificat titlul Capitolului III.

La art. 18 alin. 1, comisia nu a avut amendamente. Nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Articolul 18 alin. 2. Urmăriți amendamentul 22. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 22.

Articolul 18 alin. 3. Urmăriți amendamentul 23 de la pagina 12. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 19. Urmăriți amendamentul 24. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 20 alin. 1 până la lit. e), deci tot alin. 1. Comisia nu a avut amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 20 alin. 2, 3 și 4. Urmăriți amendamentul 27. Admis amendamentul 27. Se modifică în mod corespunzător art. 20 alin. 2, 3 și 4.

Articolul 20 alin. 5. Nu a avut comisia amendamente. Dacă aveți dumneavoastră? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 21. Nu aveți amendamente. Votat în unanimitate.

Articolul 22. Urmăriți amendamentul 30. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

La art. 23 urmăriți amendamentul 31. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 24 alin. 1 lit. a), b). Comisia nu a avut obiecțiuni. Dacă aveți dumneavoastră? Nu aveți. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Articolul 24 alin. 1 lit. c). Urmăriți amendamentul 33. Nu aveți obiecțiuni. Admis în unanimitate amendamentul 33. Se modifică în mod corespunzător lit. c).

Articolul 24 alin. 2. Urmăriți amendamentul 34. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 25 alin. 1 și 2. Comisia nu a avut amendamente, nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Articolul 25 alin. 3. Urmăriți amendamentul 35. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 26 alin. 1. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 26 alin. 2. Urmăriți amendamentul 37. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 37, se modifică 26.2 corespunzător.

Articolul 26 alin. 3. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 27. Urmăriți amendamentul 39. Nu aveți obiecțiuni. Amendamentul 39 votat în unanimitate și se modifică corespunzător 27.

Articolul 28. Urmăriți amendamentul 40. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 40.

La art. 29 și 30 dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votate în unanimitate.

Articolul 31. Urmăriți amendamentul 46. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 32. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului IV. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 33. Urmăriți amendamentul 50. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 50.

Articolul 34 amendamentul 51. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 51.

Articolul 35. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate în formularea inițiatorului.

Articolul 36. Urmăriți amendamentul 52. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 37. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

La art. 38 urmăriți amendamentul 53. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate amendamentul 53.

Articolul 39. Urmăriți amendamentul 54. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 40. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul Capitolului V. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 41. Urmăriți amendamentul 56. Nu aveți obiecțiuni. Votat amendamentul 56.

La art. 42 urmăriți amendamentul 57. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

La art. 43 urmăriți amendamentul 58. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Articolul 44. Comisia nu a avut amendamente. Nu aveți nici dumneavoastră. Votat în unanimitate.

Articolul 45. Urmăriți amendamentul 60. Domnul Damian Brudașca. Urmăriți amendamentul 60 pagina 28.

 
   

Domnul Damian Brudașca:

Domnule președinte,

Sunt aici niște formulări care mie nu mi se par a fi corecte. Spre exemplu: "metodologia de realizare a cercetării statistice aferente formării profesionale a adulților, stabilirea indicatorilor urmăriți… vor fi stabilite". "stabilirea vor fi stabilite"?! Trebuie să înlocuim unul dintre termeni. Deci, este redundantă formularea respectivă. Las inițiativa găsirii cuvintelor magice comisiei care a propus acest amendament.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Admiteți cuvântul "precizate"? Nu, în loc de "stabilirea indicatorilor", "precizarea indicatorilor" și atunci rămâne "toate acestea vor fi stabilite de institut".

De acord comisia? Și ministerul.

Stimați colegi,

La alin. 2 al art. 45, în loc de "stabilirea indicatorilor", "precizarea indicatorilor urmăriți" și în continuare textul curge așa cum l-a propus comisia.

De acord? Mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 46. Urmăriți amendamentul 62. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 62? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 62. Se modifică corespunzător art. 46.

Articolul 47 și ultimul. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs această reglementare, alcătuită din proiectul de lege și din ordonanță. Vă mulțumesc și eu și mulțumesc și colegilor care au avut răbdarea să rămână.

 
Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.169/2001 privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agenților economici din sectorul producției de apărare (amânarea votului final).  

Pentru că există doi colegi de la Ministerul Industriilor și comisia este nerăbdătoare și ea, să luăm încă două proiecte, în răstimpul care ne-a mai rămas, vă rog să fiți de acord...

La pct. 20, suntem în procedură de urgență, aprobarea ordonanței privind utilizarea unor sume destinate restructurării și reorganizării agentului economic din sectorul producției de apărare.

Vă rog.

   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Datorită faptului că nu există nici un amendament respins, vă propun cinci minute în total și un minut de intervenție, dacă este cazul.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această propunere? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic. Urmăriți amendamentul 2. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței de urgență. Dacă aveți obiecțiuni? Nu. Votat în unanimitate.

Articolul 1 alin. 1 al ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți.

Votat în unanimitate.

Articolul 1 alin. 1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Iertați-mă. după art. 1 din ordonanță comisia ne propune, prin amendamentul 5, un alineat nou, art. 11. Dacă aveți obiecțiuni la amendamentul 5? Nu aveți. Admis în unanimitate și în consecință se introduce alin. 11.

La art. 1 alin. 2 urmăriți amendamentul 6. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Articolul 1 alin. 3. Urmăriți amendamentul 7. Se propune abrogarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 7; se abrogă alin. 3.

Articolul 2. Urmăriți amendamentul 8. Comisia propune abrogarea acestuia, deci eliminarea. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 8. Se elimină textul.

Articolul 3. Urmăriți amendamentul 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

După art. 3 alin. 1 comisia propune, prin amendamentul 10, un alin. 2. Urmăriți-l la amendamentul 10. Nu aveți obiecțiuni. Adoptat amendamentul 10.

După art. 3 comisia propune, prin amendamentul 11 un articol nou 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate amendamentul 11. Se introduce art. 4.

Prin amendamentul 12 comisia ne propune un articol II nou. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 12; se introduce art. II.

Legea va fi supusă votului final.

 
Dezbateri asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică.  

Următorul proiect, cel cu privire la aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 67/2000.

Propuneți, vă rog, domnule deputat, timpii de dezbatere. Suntem în procedură de urgență.

   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dat fiind faptul că acest raport asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000 privind unele măsuri referitoare la prețurile și tarifele pentru energia electrică și termică a fost votată cu majoritate de comisie, dar cu 4 voturi împotrivă, ținând cont și de faptul că există două amendamente de fond care au fost respinse, inițiate de domnul deputat Doru Dumitru Palade din Grupul parlamentar PRM, vă propun 10 minute per total și 2 minute de intervenție.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Dacă sunteți de acord cu această repartizare a timpilor de dezbateri? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La titlul legii dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Adoptat în unanimitate.

La articolul unic comisia propune un amendament 2, completarea textului.

Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Admis amendamentul 2. Se completează articolul unic.

La titlul ordonanței de urgență dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Se adoptă în unanimitate.

La art. I vă rog să urmăriți în prima parte amendamentul 3. Comisia propune abrogarea preambulului art. 1.

Domnule deputat Ráduly, dar nu înțeleg sensul acestui text: "se abrogă dispoziția de modificare". Uitați-vă la amendamentul 3.

După cronologia raportului se părea că ordonanța nu mai are sens dacă abrogam dispoziția de modificare, care era obiectul legii.

Însă, vă rog să urmăriți în continuare că la amendamentul 5 textul art. 1 este modificat.

Revenim cronologic. La amendamentul 3 dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate. Se abrogă actualul, de fapt se înlocuiește, aceasta era soluția cea mai bună, domnule deputat.

Punctul 4. Amendamentul 4. De asemenea, comisia propune abrogarea acestui articol II. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Amendamentul 5. Domnul Palade.

 
   

Domnul Doru Dumitru Palade:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu programul economic al Partidului România Mare și cu politica noastră în domeniul energiei, nu putem fi de acord cu textul, așa cum a fost adoptat de comisie. Noi cerem să se păstreze avizul Oficiului concurenței, în problema tarifelor la energie electrică și termică, prețurilor și tarifelor, în așa fel încât să se mai atenueze puțin din această sarabandă de creștere a prețurilor, în acest domeniu, o problemă grea, extrem de grea pentru actualul Executiv.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Vă rog, domnule Ráduly.

 
   

Domnul Ráduly Róbert-Kálmán:

Mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Permiteți-mi să vă citez din nota de fundamentare care ne-a fost înaintată de către Guvern în susținerea acestei ordonanțe. Deci, textual apare aici cu următoarea motivație: "Deoarece obiectul principal de activitate al Oficiului concurenței este investigarea și comportamentul agenților economici pe piață, în scopul promovării concurenței libere și a eliminării abuzului de poziție dominantă a agenților economici cu poziții monopoliste, odată cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 122/2000 prin care s-a stabilit un grad inițial de deschidere a pieței energiei electrice către concurență, nu se mai justifică necesitatea avizului Oficiului concurenței care în acest caz ar îngreuna desfășurarea programului de reformă. Implicarea Oficiului concurenței înseamnă, în fapt, implicarea Guvernului în stabilirea prețurilor, contravenind directivelor Uniunii Europene și determinând apariția unor critici internaționale la adresa acestuia".

Iată că acestea sunt considerentele pentru care comisia a considerat că poziția inițiată de Guvern este pertinentă și a renunțat la stabilirea metodologiei de calcul, pe de o parte, iar pe de altă parte la stabilirea tarifului efectiv, la avizul acestui Oficiu al concurenței.

Vă mulțumesc.

 
   

Domnul Valer Dorneanu:

Stimați colegi,

Mă adresez în special comisiei, eu am senzația că din punct de vedere al tehnicii legislative modul cum ați procedat dumneavoastră nu este corect. Noi eram sesizați cu un Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000. Dumneavoastră propuneți să aprobăm titlul legii: "Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2000", aprobăm și articolul unic: "Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 67/2000", iar când trecem la ordonanță vedem că art. 1 din ordonanță îl abrogăm și înlocuim art. 21, textul: "Legea nr. 99/2000 pentru aprobarea Ordonanței nr. 29/1998".

O lege care modifică un alt act normativ se încorporează în corpul legii. Orice modificare ulterioară trebuie raportată la legea de bază, or, aici, între legile de pornire – Ordonanța nr. 67/2000 și unde ajungeți dumneavoastr㠖 Ordonanța nr. 29/1998...

Stimați colegi,

În raport cu unele confuzii care se nasc din examinarea raportului, paralel cu legea, rezultă necesitatea amânării acestui proiect.

După-amiază, sunt lucrări în comisii și mâine e plen. Vom stabili, eventual, dacă ne întrunim, Comitetul ordinii de zi, dacă putem face mâine și vot final și vă vom anunța din timp.

Rezultă și obligația noastră de a ne uita la ceas și a constata că programul de astăzi în plen s-a epuizat, motiv pentru care declar închisă ședința de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 13,00.

 
     

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 26 february 2021, 3:25
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro