Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 februarie 2001
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2001 > 06-02-2001 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 februarie 2001

5. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966 și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin Protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978.
 
consultă fișa PL nr. 89/2000

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Pct.4. - Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, proiect adoptat de Senat la 21.02.2000.

Dau cuvântul reprezentantului Guvernului.

Domnul Tudor Florescu:

Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Motivul central al adoptării tuturor acestor protocoale și amendamente la convențiile internaționale menționate privind siguranța navelor maritime și protecția mediului maritim îl constituie necesitatea introducerii unui sistem armonizat de inspectare și certificare a navelor pe plan internațional.

Principalele modificări și completări introduse în convenții privesc perioade și condițiile de efectuare a inspecțiilor navelor privind respectarea regulilor tehnice, precum și certificatele eliberate navelor în baza convențiilor.

Noile capitole prevăzute de amendamente sunt adoptate pentru a se crea regulile și instrumentele necesare autorităților competente de a putea interveni prin inspecții și controale intensificate într-o manieră eficientă, în scopul eliminării de pe piață a navelor sub standard și a companiilor de navigație care nu asigură un management al siguranței corespunzător.

Până în prezent, la aceste protocoale și amendamente au aderat 32 de state ale căror flote comerciale constituie în total circa 54% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale.

Deoarece au fost îndeplinite toate condițiile, noile prevederi au intrat deja în vigoare la 3 februarie 2000. Acest termen a atras necesitatea adoptării de urgență a acestor prevederi internaționale prin intermediul unei ordonanțe a Guvernului.

Uniunea Europeană, prin Directiva Consiliului 95/21, a adoptat reguli proprii privind controlul navelor maritime asupra modului de respectare a normelor internaționale privitoare la securitatea maritimă, la prevenirea poluării și la condițiile de muncă și de viață la bord, armonizate cu prevederile Convenției "Solas 1974", LL66 și Marcol ?73-?78 și cu cele ale Rezoluției Adunării Organizației Maritime internaționale nr.787/19.

Necesitatea adoptării în legislația română a sistemului armonizat de inspectare și certificare a navelor, necesitatea instituirii instrumentelor legale de control ale statului în aceste privințe, precum și programul național de aderare a României la Uniunea Europeană au servit ca argumente în favoarea adoptării acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Și eu vă mulțumesc.

Dau cuvântul domnului președinte al Comisiei pentru industrii.

Domnul Antal Istvan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Dau citire raportului întocmit de Comisia pentru industrii și servicii, cu mențiunea că la întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizele de la Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru politică externă, Comisia juridică, de disciplină și imunități și avizul Consiliului legislativ.

Cu adresa nr.89 din 21 martie 2000, în conformitate cu prevederile art.86 din Regulamentul Camerei Deputaților, președintele Camerei Deputaților a sesizat Comisia pentru industrii și servicii cu dezbaterea și avizarea în fond a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53 din 1999.

În urma examinării proiectului sus-menționat, în ședința din 9 ianuarie 2001, comisia a hotărât să propună plenului Camerei Deputaților adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.53 din 1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra la 17 februarie 1978, în forma adoptată de Senat.

Prin obiectul său de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnul Valer Dorneanu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dacă dorește cineva să participe la dezbateri generale asupra acestui proiect de lege. Nu. Mulțumesc.

Trecem la dezbaterea proiectului.

Având în vedere că nu sunt amendamente, vă întreb dacă la titlul legii și la art.1 există obiecții? Nu sunt.

Adoptate în unanimitate.

Dacă la titlul ordonanței și la cele 7 articole există obiecții. Nu sunt.

Se consideră adoptate în unanimitate.

Textul nou cuprinde și anexe. Dacă în privința anexelor există obiecții. Nu sunt.

Cine este pentru? Împotrivă?

Anexele au fost adoptate. În consecință, supun votului dumneavoastră final proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă. Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptat proiectul de Lege pentru aproarea Ordonanței Guvernului nr.53/1999 privind aderarea la unele protocoale și acceptarea unor amendamente la Convenția internațională din 1974 pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, la Convenția internațională din 1966 asupra liniilor de încărcare, încheiată la Londra la 5 aprilie 1966, și la Convenția internațională din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, modificată prin protocolul încheiat la Londra din 17 februarie 1978.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 30 septembrie 2020, 0:51
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro