Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 11-11-1999

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 11 noiembrie 1999

4. Adoptarea proiectului de Hotărâre privind îndeplinirea atribuțiilor președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune de către un membru al acesteia.  

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

................................................

Vă propun să trecem la pct.3.

Invit pe domnul deputat Gaspar să dea citire propunerii de hotărâre a Parlamentului cu privire la președintele Consiliului de administrație al Radiodifuziunii.

Domnul Acsinte Gaspar:

Stimați colegi,

Având în vedere că pe data de 15 noiembrie expiră termenul până la care s-a prorogat posibilitatea îndeplinirii atribuțiilor de președinte al Consiliului de administrație și că în cadrul ședinței care a avut loc cu membrii Consiliului de administrație, titulari și supleanți, și în prezența președinților Comisiilor de cultură ale celor două Camere, a fost desemnat ca să îndeplinească atribuțiile până la numirea noului președinte, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre:

"Hotărâre privind îndeplinirea atribuțiilor președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune de către un membru al acestuia.

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. Până la numirea de către Parlament a președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune, doamna Nora Cecilia Rebreanu, membru titular al Consiliului de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, va îndeplini atribuțiile stabilite de lege pentru funcția de președinte."

Vă mulțumesc.

Domnul Ulm Nicolae Spineanu:

Vă rog să-mi dați și mie proiectul de hotărâre, domnule deputat. Aveam acolo și decan de vârstă.

Domnilor colegi,

Ați audiat propunerea de hotărâre până când o să reglementăm situația de acolo. Oricum, nu puteam s-o facem astăzi.

Dacă asupra acestei propuneri de hotărâre aveți comentarii de făcut, precizări la punctul de discuții generale. Sunt? Nu sunt.

Atunci, v-aș propune să votăm titlul hotărârii.

Cine este pentru? Majoritate.

Cine este împotrivă? Nu avem voturi împotrivă.

Cine se abține? Nu avem voturi de abținere.

Mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră articolul unic.

Cine este pentru? Mare majoritate evidentă.

Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri? Nici o abținere.

Supun votului dumneavoastră hotărârea în ansamblul.

Cine este pentru? Majoritatea absolută a voturilor.

Cine este împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Cine se abține? Nu sunt abțineri.

Hotărârea în ansamblu a fost votată.

Domnilor colegi,

Vă mulțumesc pentru operativitate.

Închidem lucrările zilei de astăzi aici.

Vă mulțumesc.

Ședința s-a încheiat la ora 12,15.