Plen
Ședința Camerei Deputaților din 1 iunie 1999
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1999 > 01-06-1999 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 1 iunie 1999

10. Dezbaterea proiectului de Lege privind unele măsuri de protecție a personalului încadrat în muncă (Amânarea votului final.)  

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Întrucât din partea Guvernului nu s-a prezentat nimeni, luăm în discuție și sperăm să avem succes, proiectul de Lege privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă.

Rog Comisia pentru muncă și protecție socială să ia locul la masa comisiei. (Rumoare)

Voci din sală:

Nu avem reprezentanți ai Guvernului!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, Comisia pentru muncă și protecție socială. (Rumoare)

Voci din sală:

Nu avem reprezentanți ai Guvernului!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu se așteptau să intre pe ordinea de zi.

Avem încredere în comisia noastră că a judecat foarte bine.

Deci, n-au știut. Nu i-am anunțat, n-au știut, totuși, ar fi bine s-o adoptăm cu încredere în profesionalismul comisiei noastre, pentru că este în avantajul persoanelor care și așa o duc greu. (Rumoare)

Deci, comisia s-a prezentat.

Aș dori, din partea comisiei, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Să ne prezinte .... (Rumoare)

Până vine inițiatorul, facem dezbaterile generale și atunci începem pe articole. Nu ne așteptam să ajungem la această lege atât de repede.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Eu, iarăși vă pun în discuție o problemă de regulament. Regulamentul spune foarte clar: dezbaterea oricărui proiect de lege începe cu prezentarea proiectului de către inițiator, care-și prezintă nota de fundamentare.

După aceea, comisia sesizată în fond își prezintă raportul și punctul următor – dezbaterile generale cu prezentarea opiniilor din partea fiecărui grup parlamentar. Asta este procedura. Vreți să n-o respectați, n-o respectați! (Rumoare)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Așa este corect.

Până sosește inițiatorul, putem să câștigăm timp făcând dezbaterile generale și apoi votul pe articole îl vom face în cunoștință de cauză, cu cele ce ne spune inițiatorul.

Am să rog din partea comisiei de specialitate, domnul președinte Valentin Iliescu nu este, un domn sau o doamnă vicepreședinte să ne prezinte raportul comisiei. (Rumoare)

Domnul Marian Sârbu:

Dacă sunteți de acord, eu pot să vă prezint proiectul de lege și din partea inițiatorului, nu am nimic împotrivă.

Doamnă președinte, putem să apelăm și la o astfel de inovație. Da.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu, poate facem vreo prezicere, așa, pentru viitor, nu? (Râsete)

Domnul Marian Sârbu:

Deci, vă rog să stabiliți ce facem. Începem dezbaterile cu punctul de vedere al comisiei, cu raportul comisiei?

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Dar la Guvern s-a închis?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu s-a închis, domnule deputat Buzatu! Am explicat, dacă ați fost atent, că nu se aștepta ca să ajungem la această lege în acest moment și am spus că este păcat să nu realizăm ceva în interesul .... (Rumoare)

Domnul Dumitru Buzatu (din bancă):

Eu credeam că, datorită austerității, s-a închis!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

A venit Guvernul. Putem să începem liniștiți. Doamna secretar de stat Simona Marinescu este prezentă aici pentru a susține proiectul de lege și pentru a ne prezenta argumentele în chestiuni pe care s-ar putea ca să le avem nelămurite.

Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat.

Doamna Simona Marinescu:

Vă mulțumesc.

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Proiectul de lege, pe care îl supuneți astăzi spre adoptare înlocuiește Legea nr.83/1995 privind protecția persoanelor încadrate în muncă. Legea aceea, legea existentă nu a definit corect regimul convențiilor civile, al convențiilor de colaborare. Este știut că în legea veche erau posibile două forme de convenție civilă, una dintre ele fiind un contract de muncă mascat; și anume, convenția care se referea la 8 ore pe zi nu mai mult de 60 de zile.

De asemenea, o altă chestiune foarte importantă pe care această lege o aduce este regimul sancțiunilor, în situația în care societățile comerciale procedează la utilizarea muncii la negru și la nevirarea contribuțiilor de asigurări sociale, contribuțiilor de tot felul.

Vă rugăm să fiți de acord cu adoptarea acestei legi.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Din partea comisiei de specialitate, domnul vicepreședinte Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Având în vedere importanța domeniului pe care încearcă să-l reglementeze această lege, comisia s-a aplecat aș spune cu foarte multă atenție asupra proiectului inițiatorului și vreau să vă spun că sunt, am fost cu toții de acord că este un proiect absolut necesar. Știți că la ora actuală munca le negru a devenit un adevărat flagel, și prin măsurile pe care proiectul de lege le inițiază se încearcă o atenuare, cel puțin, pentru că, evident, o totală disparție a acestui fenomen social este aproape imposibilă.

Vă rugăm și pe dumneavoastră să piviți cu atenția propunerile pe care și comisia le-a făcut, nu sunt modificări de fond în raportul comisiei, așteptăm și dorim ca în timpul care ne-a rămas până la sfârșitul programului să putem vota acest proiect de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumim, domnule deputat.

În cadrul dezbaterilor generale, cine dorește să se înscrie ca reprezentant al diferitelor grupuri parlamentare?

Domnul deputat Gaspar, din partea Grupul parlamentar al PDSR.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Statul de drept se caracterizează printre altele și printr-o stabilitate legislativă. Se pare că actualilor guvernanți, această instituție a stabilității legislative le-a scăpat din vedere, dat fiind modul în care legiferează în afara ordonanțelor de urgență, dar și prin abrogarea unor legi care sunt adoptate de dată recentă. Problema care face obiectul legii și pe care o luăm în dezbatere astăzi, cea cu privire la unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă, ea a fost reglementată prin Legea nr.83 din 1995. Propunerile de modificări care se aduc prin această lege nu erau de natură să conducă la abrogarea legii în integralitatea ei, ci cel mult putea să se facă o lege de modificare și de completare.

De altfel, a fost făcută și o recomandare, dacă ați observat, prin avizul Consiliului Legislativ, în acest sens, în care se arată că reglementările noi care se aduc prin acest proiect de lege nu sunt modificări esențiale, conceptuale și că în mod firesc ar trebui să se recurgă la instituția modificării Legii nr.83 și nicidecum a abrogării acestei legi. Abrogarea unui act normativ devine necesară atunci când textele acestuia au intrat în conflict cu dispoziții dintr-un alt act normativ și pentru înlăturarea unor paralelisme în legislație sau pentru degrevarea fondului legislativ. Deci ne găsim în situația... numai ca să spună Guvernul că a venit cu o lege de protecție a persoanelor încadrate în muncă și prin aceasta să își aroge, dacă pot să spun așa, calitatea de inițiator de autor inițial al acestei legi. Legea a fost adoptată în 1995 și cred că ar fi fost normal ca actualul Guvern să recurgă la soluția care a fost sugerată de Consiliul Legislativ.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea altui grup parlamentar mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile în fond? Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea legii pe articole. Precizez că această lege a fost votată la Senat și că am face foarte bine să participăm cu toții la eradicarea muncii la negru prin votarea acestei legi cât mai curând cu putință.

Titlul legii. Sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost votat în unanimitate.

Titlul Capitolului I. Sunt comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul Capitolului I a fost adoptat în unanimitate.

Articolul 1 nu a fost amendat de comisia de specialitate. Dacă dorește cineva să intervină? Nu dorește nimeni să intervină.

Supun votului dumneavoastră art.1, în forma prezentată de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.1 a fost votat în unanimitate.

Art.2 a fost amendat de comisia de specialitate. Dacă doriți să prezentați poziții față de acest amendament sau față de art. 2, în general. Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art.2 în forma amendată la pct. b) de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Articolul 2 a fost votat în unanimitate.

Art.3 nu este amendat de comisie. Dacă sunt comentarii? Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Doamna președinte,

La art.3 lit.b), stimați colegi, am propus să fie... Există o propunere respinsă, în cadrul articolului nostru, de a se completa lit.b) cu următoarea formulare: "pe durata vacanțelor școlare" adică activitatea, convenția civilă se poate încheia în cazul studenților și elevilor, dacă activitatea este prestată de elevi sau studenți pe durata vacanțelor școlare, ceea ce ar fixa cadrul în care aceștia pot fi angajați. Pentru că, în caz contrar, în cazul în care nu se va ține cont de această formulare, am putea presupune că vor apare foarte multe cazuri în care studenți, fie la seral, fie la cursuri de zi, cunoscând faptul că nu este obligatorie frecventarea cursurilor, să fie angajați de fapt cu un program normal, chiar de 8 ore, 40 de ore săptămânal, fără a li se încheia contract individual de muncă, ceea ce le-ar conferi anumite drepturi pe parcursul activității lor.

Deci, ori trebuie completată cu această chestiune "pe durata vacanțelor școlare" pentru a elimina abuzul și practicarea în continuare a unui fel de muncă la negru, ori trebuie eliminată în totalitate lit.b), pentru că art.3, cu celelalte două litere, este suficient de cuprinzător pentru a da voie studenților și elevilor să lucreze cu convenții civile, în condițiile circumscrise în acel articol.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Cred că e o practică generală, cel puțin pentru studenți să lucreze pe timpul studenției, să-și completeze veniturile. Comisia de specialitate și inițiatorul să se pronunțe asupra propunerii de amendament a domnului deputat Buzatu, ca la pct.b) activitatea prestată de elevi și studenți să se facă numai pe timpul vacanțelor școlare.

Doamna Simona Marinescu:

Art.3 spune așa: "Munca poate fi prestată prin încheierea unor convenții civile." Prin urmare, elevii și studenții nu sunt excluși de la a fi parte într-un contract de muncă. Dar, în aceste cazuri, se poate încheia și convenție civilă. Eu cred că sunt acoperite amândouă situațiile.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Comisia de specialitate?

Doamna Smaranda Dobrescu:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Comisia a respins acest amendamnt, întrucât l-a considerat restrictiv pentru posibilitatea elevilor și studenților de a munci atât cât pot și doresc ei. Deci, dacă-i limităm la vacanțele școlare, numai 2 luni, să zicem, sau maxim 3 luni, în cazul elevilor, bineînțeles că și veniturile lor vor fi limitate... Și vor să muncească, în general, cei care nu au mijloace de trai.

În cadrul legii 3 ore pe zi, sau cât se dorește să fie angajați, pot lucra și acasă, în anumite condiții, și-i privește când. Deci, dacă legiuitorul le-a permis, să nu venim noi și să fim mai restrictivi cu o categorie lipsită absolut de venituri.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Buzatu.

Domnul Dumitru Buzatu:

Țin să atrag atenția colegilor noștri, doamna președinte, că aici se utilizează un tip de argumentare sofistică pentru a demonstra exact contariul a ceea ce spun eu. Sunt învinuit aici că eu aș împiedica studenții și elevii să poată beneficia de ceste contracte, de încheierea unor contracte civile. Dimpotrivă, eu vreau să împiedic pe angajator să uzeze în mod abuziv de contracte civile, chiar în cazul în care acei oameni prestează muncă 8 ore pe zi, 40 de ore, care este durata standard a săptămnii de lucru. Asta a fost! Prin ceea ce am adăugat eu, prin formula pe care am adăugat-o eu, noi dăm o protecție suplimentară acelor studenți care timp de 4 ani de zile pot lucra 8 ore pe zi, 40 de ore săptămânal, un an întreg, și nu beneficiază de concedii de odihnă, nu beneficiază de plata cas-ului, etc. etc. a părții care se cuvine angajatorului.

Deci, nici nu era nevoie, dacă n-ar fi vrut... De fapt, aici cred că este un mic ocoliș, în loc să tăiem orice cale de a utiliza astfel de subterfugii angajatorilor care nu doresc să-și angajeze personalul cu contracte individuale de muncă, noi le creăm o posibilitate aici de a face acest lucru, altminteri, nu era, subliniez încă o dată, nu este nevoie, și probabil colegii mei vor arăta acest lucru, nu este nevoie de lit.b) pentru că celelalte două litere dau posibilitatea studenților și elevilor să lucreze cu convenții civile, în condițiile circumscrise de lege.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Înclin să-i dau dreptate domnului Buzatu, nu numai pentu argumentele pe care le-a adus, dar și pentru faptul că art.3, așa cum a fost el alcătuit de inițiator, este extrem de eterogen în ceea ce privește noțiunea de la care se pleacă, în sensul definirii posibilității de a încheia convenții civile. Dacă ne uităm atent, putem observa foarte ușor că art. 3 mai întâi se referă la: "Munca poate fi prestată prin încheierea unei convenții civile, în următoarele situații..." Deci e vorba de tipul de activitate. Cel puțin asta a fost premisa inițială a inițiatorului. Pentru ca la pct.b), la care ne referim, să fie vorba despre cei care practică munca, deci despre subiect, despre cei care sunt, să spunem, părți ale unui posibil contract individual sau al unei convenții civile. Activitatea este prestată de elevi sau studenți. Cred că domnul Buzatu are dreptate. Mai mult, eu aș propune, și aș vrea să știu punctul de vedere al inițiatorului, legat de faptul că deși este vorba despre o facultate, o posibilitate ca elevii și studenții să poată fi angajați prin convenții civile, nu trebuie să neglijăm faptul că în practică, elevii și studenții sunt, dacă vreți, principalele victime ale muncii la negru, bazată tocmai pe diferite posibilități create chiar de acest tip de convenție civilă care înseamnă, până la urmă, un fel de muncă la gri. Cred că 80-90% din elevii și studenții care sunt angajați astăzi de diferiți patroni sunt ori cu astfel de convenții civile, mai mult sau mai puțin aflate în perimetrul legii actuale, Legea nr.83, sau, la negru, pur și simplu. Cred că n-ar fi deloc greșit, n-am greși cu nimic, dacă am merge chiar până la eliminarea pct.b), întrucât, dacă vorbim despre o facultate, așa cum este înscris în articol, și elevii și studenții pot fi încadrați cu convenție civilă, la fel ca orice alte tipuri de salariați, de angajați, dar introducând clar, specificat: "Activitatea prestată de elevi sau studenți..." dăm impresia efectiv că elevii și studenții pot fi angajați numai prin convenție civilă.

Pe de altă parte, vreau să vă spun și vreau să-i reamintesc doamnei Simona Marinescu, faptul că în Legea pensiilor, pe care noi am aprobat-o, Legea sistemului public de pensii, pe care am aprobat-o de curând în Camera Deputaților, am stabilit posibilitatea ca perioada în care un posibil pensionar a fost în facultate, un fost student, acea perioadă să constituie vechime în muncă, ceea ce automat ne poate duce fără discuție la ideea că plata impozitelor, a contribuțiilor pentru această perioadă devine absolut posibilă și aș spune chiar necesară.

Deci vă propun chiar să eliminăm pct. b), pentru că, efectiv, el poate să ducă la ideea că studenții și elevii n-ar putea fi anagajați în piața muncii decât prin convenții civile, și nu prin contract individual de muncă , așa cum ar trebui să fie regula.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Și noi vă mulțumim.

Doamna secretar de stat vi s-a solicitat părerea.

Doamna Simona Marinescu:

Aș vrea să remarc întâi că toate enunțurile ascultate sunt foarte corecte și atunci trebuie împreună să decidem cum va suna acest articol.

În primul rând, lit.a) acoperă toate cazurile, inclusiv situația în care este angajat cu convenție civilă un elev sau un student.

În al doilea rând, dacă am face mențiunea la pct.b) "pe durata vacanței", poate că unii citind această lege ar fi tentați să nu-i angajeze pe durata anului școlar.

Ideea de a menționa clar "activitatea este prestată de elevi sau studenți" a fost pentru a îngrădi aria convențiilor civile, însă corelat cu a), e adevărat că poate crea unele confuzii.

Între a completa " pe durata vacanței" sau a elimina lit.b) suntem în favoarea eliminării lit.b), decât să completăm "pe durata vacanței."

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Înțeleg că există o convergență către eliminarea acestui punct și, oricum ar fi, eu tot trebuie să supun întâi eliminarea.

Am să supun votului dumneavoastră propunerea domnilor deputați Buzatu, Marian Sârbu și susținută oarecum, aproape ferm, de inițiator de eliminarea lit.b) din art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc. Majoritate, evident.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? O abținere.

Lit.b) a fost eliminată.

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Teodor Stanca:

Vă mulțumesc, doamna președinte.

La lit.a) am un amendament respins, s-a considerat atunci că ar fi de prisos, dar eu cred că totuși lucrurile nu stau chiar așa, în sensul că prin această lege se reduce foarte mult aria contractelor civile, se reduce extrem de mult numărul de ore pe zi, care pot fi prestate sub această formă, și consider că sunt foarte multe unități, în special în prestări de servicii sau în comerț, care nu au un program standard de 5 zile pe săptămână, ci lucrează 6, uneori chiar 7 zile. Deci eu cred că ar trebui calculată această medie de 3 ore în raport cu programul lunar de lucru al angajatorului, și nu cu programul standard. Și atunci s-ar mai putea plăti ceva în plus sub această formă a contractelor civile.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Aveți amendament depus la comisie? Nu, l-ați făcut acum. Este amendament respins? Da, este la amendamente respinse.

Există totuși un progam de lucru normat pe întreaga țară, nu ne luăm după angajatori, că angajatorul poate să aibă 7 zile din 7 și, din moment ce avem 6 zile lucrătoare și 42 de ore, eu cred că trebuie să ne referim și la acesta, și formularea pct.a) este corectă, în varianta inițiatorului. Oricum, dacă doriți, domnule deputat, eu supun la vot amendamentul dumneavoastră.

Domnul Teodor Stanca:

Nu.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Pentru pct.a) avem amendamentul domnului deputat Stanca care dorește să se refere la programul de lucru al angajatorului, și nu la programul de lucru consfințit prin actele normative de la un moment dat.

Cine este pentru? 9 voturi pentru. Insuficiente pentru a trece.

Supun votului dumneavoastră art.3 în întregime, cu lit.b) eliminată.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi art.3 a fost adoptat.

Art.4 este amendat de comisia de specialitate la alin.4. Dacă sunt comentarii pe marginea acestui articol? Nu sunt. Nici divergențe la amendamentul comisiei de la alin.4 nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.4, în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.4 a fost votat în unanimitate.

Supun votului Capitolul I, pe ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Capitolul I s-a votat în unanimitate.

Titlul Capitolului II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul Capitolului II a fost în unanimitate.

Art.5 este amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii, observații, lămuriri de cerut la acest articol? Din partea inițiatorului, vedeți, poate aveți un punct de vedere, pentru că sunt amendamente de fond, din partea comisiei. Nu aveți?

Da, este într-adevăr un amendament de fond care trebuie să fie comentat.

Aveți cuvântul, doamna secretar de stat.

Doamna Simona Marinescu:

Proiectul Legii asigurărilor sociale în sistem public, pe care Camera Deputaților l-a adoptat în ședința din 16 martie, prevede obligativitatea angajatorului să plătească contribuții sociale în același regim cu contribuțiile achitate pentru persoanele încadrate cu contract de muncă. Din acest motiv, am considerat că până la intrarea în vigoare a noii legi putea să rămână caracterul facultativ al acestei asigurări în sistemul public. Înțeleg că în cadrul comisiei inițiatorul a fost de acord cu această prevedere, ea nu este în discordanță cu sistemul nou, pe care îl introducem începând cu 1 ianuarie 2000, motiv pentu care îl putem susține în această formă.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Sunteți de părere că amendamentul comisiei, de fapt anvizajează noua lege a pensiilor. Da. Dacă avem acord pe toate părțile vă solicit. Mai aveți comentaii? Nu mai aveți.

Supun votului dumneavoastră art.5, în forma amendată de comisie și susținută de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nici unul.

Abțineri? Nici una.

Art.5 a fost votat în unanimitate.

Art.6 a fost amendat de comisia de specialitate. Dacă sunt comentarii pe seama articolului și pe seama amendamentului comisiei? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Art.6, în forma amendată de comisie, a fost votat în unanimitate.

Art.7, de asemenea, a fost amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.7 a fost votat în unanimitate.

Art.8. Cine dorește să intervină? Nu dorește nimeni.

Supun votului dumneavoastră art.8, în forma prezentată de inițiator.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.8 a fost votat în unanimitate.

Art.9, dacă sunt comentarii, el a fost amendat de comisia de specialitate. Nu sunt intervenții. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.9, în forma amendată de comisie, a fost votat în unanimitate.

Art.10, de asemenea, a fost amendat de comisia de specialtiate.

Vă rog, comentarii?

Doamna deputat Smaranda Dobrescu.

Doamna Smaranda Dobrescu:

Stimați colegi,

Comisia, în majoritate, a hotărât că textul inițiatorului poate fi amendat, a considerat că e chiar îmbunătățit adăugând că unii angajatori pot apela la serviciile unor societăți comerciale specializate și acreditate, în condițiile legii, pentru a le ține cărțile de muncă. Or, noi știm foarte bine că în prezent direcțiile de muncă și protecție socială din teritoriu țin evidența carnetelor de muncă contra unui comision, iar întreprinderile foarte mari le găzduiesc chiar la ele acasă, fără nici un fel de comision.

Sigur că dorim cu toții privatizare, descentralizare etc., dar nu este cazul în acest subiect, întrucât direcțiile de muncă vor plăti la rândul lor comision unor societăți particulare care vor fi acreditate și așa mai departe, un lanț întreg de costuri, când ele pot foarte bine să-și facă treaba ca și până acum, să țină ele însele aceste carnete. Deci, este o dispoziție inutilă și vă rog să luăm în considerare textul inițiatorului care este mai ieftin și mai în favoarea direcțiilor de muncă și protecție socială teritoriale.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Este din partea comisiei? Da.

Doamna secretar de stat.

Doamna Simona Marinescu:

Deci, un asemenea pas a fost făcut în Legea privind organizarea Agenției Naționale de Ocupare și Formare Profesională, unde o serie de servicii pot fi încredințate prin contract unor societăți private. Deci, legătura între instituțiile publice și societățile private care pot face aceleași servicii există deja de acolo.

Astăzi, chiar dacă un angajator primește aprobarea să țină carnetele de muncă la sediul firmei, nu putem ști dacă el le ține la sediul firmei sau dacă sunt gestionate de un alt operator. Asta nu se poate ști. Și, de regulă, firmele mici care obțin această permisiune, obțin pentru că au în spate o firmă care se ocupă în special de chestiuni de personal.

Deci, a da această posibilitate ca alte societăți să se ocupe de documentele de muncă, în fapt diversifică participarea societăților private la actul în sine și cred că este foarte bun pentru piața muncii.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, sunteți de acord cu amendamentul comisiei, da? Da.

Domnul deputat Marian Sârbu.

Domnul Marian Sârbu:

Stimați colegi,

Îmi pare rău că nu pot fi de acord cu ce a spus doamna Dobrescu și îmi pare la fel de rău că trebuie să fiu de acord cu inițiatorul pentru că într-adevăr este vorba de un obiect de activitate extrem de restrâns. Nu este vorba de cesionarea, să spunem așa, a serviciilor de personal, a serviciilor de resurse umane, este vorba doar de posibilitatea păstrării și completării carnetelor de muncă ale salariaților. Vreau să vă spun că și acum pe piața muncii, într-un fel sau altul, în diferite forme, există un astfel de sistem, există chiar persoane fizice care se ocupă de păstrarea și completarea carnetelor de muncă pe baza unor contracte de colaborare cu agenții economici.

Eu cred că este o prevedere firească, normală și vă propun să o aprobăm așa cum a fost prevăzută în raportul comisie.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Este clar. Deci, o să supun votului dumneavoastră alin.1 de la art.10 din proiect, 9 după noua numerotare. Alin.1.

Cine este pentru forma amendată de comisie?

Mulțumesc. Evident, majoritatea.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, cu majoritate de voturi, alin.1 a fost adoptat în forma prezentată de comisie.

Pentru alin.2, textul inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Supun votului dumneavoastră art.10, pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.10 a fost votat în unanimitate.

Art.11. Cine dorește să intervină?

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva?Nimeni.

Art.11 a fost votat în unanimitate.

Art.12 are un amendament propus de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii sau intervenții pe marginea acestui articol și amendamentului comisiei. Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră art.12 în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.12 a fost votat în unanimitate.

Art.13. Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.13 a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Cap.II în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Cap.II a fost votat în unanimitate.

Titlul Cap.III.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Cap.III a fost votat în unanimitate.

Art.14 este propus spre amendare de comisia de specialitate.

Comentarii sau intervenții? Nu există.

Supun votului dumneavoastră art.14 în forma amendată de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.14 a fost votat în unanimitate.

Art.15 nu a fost amendat de comisie.

Dacă sunt comentarii. Intervenții. Nu dorește nimeni să intervină.

Supun votului dumneavoastră art.15.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.15 a fost votat în unanimitate.

La art.16, comisia de specialitate ne propune amendamente.

Dacă sunt intervenții sau comentarii din sală.

Doamna secretar de stat. Vă rog.

Doamna Simona Marinescu:

Vă rugăm să se păstreze textul inițiatorului dacă se poate, pentru că a elimina în acest moment sancționarea refuzului angajatorului ne-ar crea probleme. Inspecția muncii încă nu lucrează. Legea nu este promulgată. În afară de asta, în afara de inspecția muncii, există corpuri de control ale Ministerului Muncii pe diverse capitole și este important ca aceste corpuri de control să aibă acces la sediul angajatorului.

Vă mulțumim.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

La ce articol a fost?

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este vorba de art.16, amendamentul comisiei este la punctul 10 din raport. La pagina 5, pct.10. Comisia este de acord cu inițiatorul și ne propune să votăm textul inițiatorului.

În aceste condiții vă pun la vot art.16 în varianta inițiatorului.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, art.16 a fost votat în unanimitate în varianta inițiatorului.

Art.17 a fost amendat de comisia de specialitate.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

Nu mă refer la amendamentul propus de comisie la alin.1, însă la alin.2 aș propune completarea textului în felul următor: "Prevederile prezentei legi referitoare la contravenții se completează cu dispozițiile Legii nr.32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu modificările și compeltările ulterioare, cu excepția art.25 și 26." Articolele 25 și 26 dau posibilitatea celor care au comis o contravenție dacă plătesc în termen de 48 de ore să se reducă la jumătate aceste cuantumuri ale contravențiilor.

Și de regulă cam așa se practică în toate actele normative.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, art.25 și 26 din Legea nr.32, nu? Da. Deci, Legea nr.32/1968.

Trebuie să vedem la ce lege, trebuie să punem în text sau să-l reformulăm în așa fel încât să se înțeleagă că e vorba de art.25 și 26 din Legea nr.32.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Cu excepția art.25 și 26 din această lege.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Comisia este de acord? Inițiatorul?

Vă rugăm să vă consultați puțin ca să avem soluția cea mai bună.

Doamna secretar de stat, mergeți să faceți un mic grup de lucru.

Doamna Simona Marinescu:

Doamna președinte,

Înainte să adoptăm posibilul amendament la alin 2, nu am clarificat cu amendamentul de la alin.1 al art.17. Ni se propune înlocuirea personalului Ministerului Muncii și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială, competenți în a sancționa, cu organele inspecției muncii. Organele inspecției muncii au o arie de cuprindere în controlul pe care-l fac. În afară de inspecția muncii, așa cum spuneam și mai devreme, există și alte corpuri de control. Casele deja create și în curs de a fi create, Agenția națională de ocupare, Casa națională de asigurări sociale, Casa națională de asistență socială vor avea și ele competență de control. Dacă nu le dăm posibilitatea să încheie și procesul-verbal de sancționare a contravenției, diminuăm eficacitatea controlului.

Deci, este firesc ca articolul să rămână așa și, eventual, să fie completat cu organele inspecției muncii.

Mulțumesc mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, să completăm la alin.1 "de către personalul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, al direcțiilor generale…" și organele Ministerului Muncii, nu?

Doamna Simona Marinescu:

Inspecția muncii așa cum este astăzi creată va rămâne pe actuala structură a Ministerului Muncii. Deci, cred că dacă rămâne personalul Ministerului Muncii și al direcțiilor generale de muncă și protecție socială...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, forma inițială. Este cea mai bună și cea mai cuprinzătoare.

Doamna Simona Marinescu:

Da. Cuprinde și inspecția muncii.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

În așa fel încât poate să preia și organismele care se vor înființa ulterior prin legile speciale, da?

Doamna Simona Marinescu:

Da. Vă mulțumesc mult.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Deci, comisia este de acord? Da, este de acord.

În acest moment, vă supun votului… referitor la amendamentul domnului deputat Gaspar, am înțeles că v-a lămurit să...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu m-a lămurit. Este o chestiune de opțiune.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, alin.1, forma prezentată de inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, alin.1 de la art.17 a fost votat în forma inițiatorului.

Alin.2. Ne puteți spune din partea comisei dacă este corespunzătoare? Pentru că nu avem aici textul Legii nr.32 și nu ne putem da seama ce prevede la art.25 și 26.

Domnul Marian Sârbu:

Doamna președinte,

Am înțeles foarte bine propunerea domnului Gaspar care pledează pentru a nu acorda pentru contravențiile incluse în această lege acele facilități, să spunem așa, acea dispensă pentru cei care plătesc într-un anumit termen.

Comisia a avut în vedere și aceste facilități pentru cei care plătesc amenzile rezultate din contravenții în termenul acela stabilit de art.25 și 26 din Legea nr.32/1968, deci, vă propunem să supuneți la vot, să votați textul comisiei.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, textul inițiatorului. Da? Textul comisiei la alin.2 este textul inițiatorului.

Domnul deputat, renunțați la amendament?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Supuneți-l la vot.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Pentru alin.2 avem o propunere din partea domnului deputat Gaspar, de completare a textului cu excepția a două articole din Legea nr.32 care se referă la niște facilități în cazul în care achiți în termen util contravenția.

Cine este de acord cu această adăugire?

Cine este pentru? 12 voturi pentru.

Insuficient pentru a fi adoptată această adăugire.

Supun votului dumneavoastră alin.2 în forma prezentată de inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi, alin.2 a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră art.17, în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? O abținere.

Cu majoritate de voturi, art.17 a fost adoptat.

Art.18 este amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii?

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președinte,

În aplicarea acestui text, vor apărea destule dificultăți pentru că va trebui ca cineva să aprecieze care este sensul cuvântului "repetate". Se spune așa: "În cazul săvârșirii repetate de către angajatorii societăților a contravențiilor, se poate solicita radierea persoanei juridice". Cazul repetat începe de la a doua contravenție. La două, la trei, la patru? Adică dă naștere la o interpretare arbitrară a acestui text și poate inițiatorul și comisia poate să găsim împreună o altă formulare. Dacă zic "în cazuri repetate" eu înțeleg că de la a doua contravenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

De la a doua, da. Așa este în înțelesul comisiei.

Domnul Marian Sârbu (din loja comisiei):

De la a doua contravenție.

Domnul Acsinte Gaspar:

Atunci, scoateți "repetate".

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamna secretar de stat, doriți să comentați propunerea domnului deputat? Nu.

Probabil că domnul deputat Gaspar ne-a întrebat și v-a întrebat la art.18 ce înseamnă "repetat". De la a doua abatere, de la a doua contravenție sau de la a zecea? Că se dorește o precizie mai mare.

Domnul deputat Marian Sârbu, din partea comisiei, și apoi, doamna secretar de stat Simona Marinescu.

Domnul Marian Sârbu:

Sigur, este o întrebare absolut firească, ce înseamnă săvârșirea repetată a acestor contravenții care, firesc, duc la posibilitatea solicitării, potrivit legii, a radierii persoanei juridice din registrul comerțului. Vă rog să observați că este vorba de o sancțiune care poate fi pentru angajator extrem de dură, extrem de agresivă din partea statului.

Comisia a avut în vedere acest lucru și a folosit, să spunem, această expresie "repetate" care înseamnă, în mod evident, începând de la a doua abatere, caz care dă posibilitatea reprezentantului inspecției muncii să poată solicita o astfel de sancțiune, dar vreau să vă spun că în practică între, să spunem, angajatori, societăți comerciale, fel de fel de firme și așa mai departe, asociații familiale, cei care angajează cu convenții civile sau cu contracte de muncă, și reprezentanții inspecției muncii există o serie întreagă de posibilități prin care inspectorul pentru muncă are posibilitatea bazându-se, evident, pe texte de lege, să spună: "Domnule, n-ai posibilitatea să te încadrezi în lege, n-ai făcut-o prima dată, ești la a doua abatere!" Trebuie să-i dau posibilitatea ținând cont de situația concretă, de ce tip de client, de ce tip de firmă este, de ce tip de patron, să-i dau posibilitatea inspectorului de muncă să analizeze in concreto. Există situații în care inspectorul de muncă cu siguranță va fi nevoit, după a doua sau a treia abatere, să ceară, să solicite radierea din registrul comerțului, dar datorită acestei sancțiuni extrem de dure, noi am considerat absolut necesar să existe posibilitatea ca inspectorul de muncă să nu fie obligat printr-un text de lege să facă acest lucru.

Adică, dacă am spune foarte clar, așa cum spune domnul Gaspar, de la a doua abatere, de la a treia abatere, asta ar fi, efectiv, recidivă, și așa mai departe. După opinia noastră, ar fi un cadru extrem de rigid care, în general, în domeniul pieții muncii de multe ori poate să ducă la abuzuri.

Deci, vă propunem din partea comisiei, păstrarea formulei așa cum este prevăzută în pct.12 din raport.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Din partea inițiatorului, doamna secretar de stat. Și oricum trebuie să facem acordul cu art.17 asupra organelor...

Doamna Simona Marinescu:

Deci, de acord cu comisia și cu noi înșine. Dorim să rămână art.18, așa cum l-am formulat. În plus, aș vrea să menționez că de la acest articol până la sfârșitul legii, de ori câte ori apare "organele inspecției muncii", apare această sintagmă, să dispară pentru că în acest moment inspecția muncii nu este creată. În plus, potrivit legii, organele teritoriale ale inspecției muncii nu au personalitate juridică și vor acționa în numele direcției generale de muncă și protecție socială teritoriale.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, sintagma trebuie să fie "direcțiile generale de muncă" sau "personalul"? Cum este textul inițiatorului. Sunteți de acord.

Supun votului dumneavoastră art.18 în forma prezentată de inițiator.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Art.18 a fost votat cu majoritate de voturi.

Art.19. Nu este amendat de comisia de specialitate.

Comentarii. Nu sunt.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.19 a fost votat în unanimitate.

Art.20, de asemenea, nu este amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.20 a fost votat în unanimitate.

La art.21 avem o propunere de amendare din partea comisiei de specialitate.

Numai renumerotare, da? Da.

Deci, este art.20 de fapt, după renumerotare.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.21 din legea inițială, renumerotat 20, a fost votat în unanimitate.

Art.22 din proiectul de lege, de asemenea, a fost renumerotat și amendat de comisie pentru punerea în acord a noii numerotări.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.22 a fost votat în unanimitate.

Supun votului dumneavoastră Cap.III în întregime.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Cap.III a fost votat în unanimitate.

Titlul Cap.IV."Dispoziții finale"

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Cap.IV a fost adoptat în unanimitate.

Art.23. Este un acord de renumerotare și de înlocuire a noilor numere de articole.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cu precizările de amendare ale comisiei de specialitate, supun votului dumneavoastră art.23 din proiectul de lege.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.23 a fost votat în unanimitae.

Art.24. Nu a fost amendat de comisia de specialitate.

Dacă sunt comentarii. Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.24 a fost votat în unanimitate.

Art.25 a fost de asemenea amendat de comisia de specialitate prin renumerotare și prin înlocuirea unei sintagme.

Dacă sunt comentarii.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

S-a propus o inversare, art.25 să devină art.24.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, este conform raportului comisiei de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.25 din proiectul de lege cu propunerile din raportul comisiei de specialitate a fost adoptat.

Supun votului dumneavoastră Cap.IV, pe ansamblu.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Se abține cineva? Nimeni.

Cap.IV a fost votat în unanimitate.

Pentru votul final, mâine, la ora 11, împreună cu celălalt proiect de lege, Camera Deputaților se va pronunța.

Vă doresc o zi frumoasă în continuare și la fel de fructuoasă ca cea de astăzi.

Încă o dată "La mulți ani!" copiilor, nepoților și prietenilor noștri mai tineri, de 1 Iunie.

Ședința s-a încheiat la ora 16,30.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 20 februarie 2020, 13:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro