Plen
Ședința Camerei Deputaților din 27 ianuarie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-06-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 27-01-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 27 ianuarie 1998

3. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management (procedură de urgență).

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm și urmează să luăm în dezbatere inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi, prevăzute a fi dezbătute pentru ziua de astăzi.

Primul este proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management.

Este o lege cu caracter ordinar.

Domnul deputat Acsinte Gaspar. Vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Dacă veți parcurge ordinea de zi, veți constata o anumită inconsecvență în ceea ce privește titlurile proiectelor de lege care sunt înscrise pe această ordine de zi.

De pildă, la pct.1 se vorbește de "proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. ...."; la pct.3 - "proiectul de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului ...."; la pct.4 - "proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență ...."; la pct.5 - "proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului ...".

Deci, există o inconsecvență în ceea ce privește enunțarea exactă a titlurilor legilor, referitoare la natura acestor ordonanțe de urgență.

De aceea, domnule președinte, vă propun ca să cereți votul Camerei, în sensul ca Departamentul tehnic-legislativ să poată opera în toate legile care se află pe ordinea de zi în sensul că se se introducă la fiecare ordonanță de urgență sau ordonanță simplă, după cum este dată în baza legii de abilitare, că este vorba de ordonanță a Guvernului. Este vorba de a fi consecvenți în ceea ce privește adoptarea acestor proiecte de lege și pentru o practică unitară cu legile care au fost adoptate până în prezent de către Parlament, la care întotdeauna la ordonanțele de urgență s-a făcut această precizare, că ele sunt ale Guvernului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Procedural, este o chestiune care este logică și vă supun spre aprobare ca Departamentul tehnic, la toate aceste proiecte de lege să opereze în titulatura lor completarea respectivă, precizând că sunt ordonanțe de urgență ale Guvernului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Nu sunt.

În unanimitate, a fost adoptată această cerință, care ține de fapt de tehnica legislativă.

După această chestiune, intrăm în proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul nostru, acest proiect se va dezbate în procedură de urgență și rog Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare să precizeze timpii pentru dezbaterea pe articole și timpii pentru dezbaterea totală a proiectului.

Vă rog. Domnul deputat Vida - președintele comisiei.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, solicit un fond de timp de 45 de minute pentru întregul proiect de lege și 3 minute pentru luările de cuvânt individuale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cei doi timpi propuși - 3 minute pentru dezbateri pe articole și 45 de minute pentru total.

Vi-i supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Urmează să trecem la dezbaterea proiectului de lege direct pe articole.

La titlul legii, dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu amendamentul, evident, propus de domnul deputat Acsinte Gaspar: "Ordonanței de urgență a Guvernului". Deci, cu modificarea respectivă, pe care am spus că o vom introduce în toate textele, la titlul legii.

În continuare, trecem la Ordonanța de urgență. La titlul ordonanței, amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.I, la preambul, alin.1, amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, la art.I, preambul, se găsește la numărul curent 1 din raport. Amendamente respinse aici n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptat.

La pct.1, referitor la art.I, sunt niște modificări - eliminarea sintagmei "de voință" și se introduce în plus "organizarea, conducerea și gestionarea". Amendamente respinse n-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.2, referitor la art.2, numărul curent 3 din raport. Se propun niște modificări și completări în textul articolului.

Domnul deputat Vida are de făcut o completare aici, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Vă rog.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, la poziția 3 din raport, pag.3, partea a doua, am făcut mențiunea "conform Ordonanței de urgență nr.30/1997, precum și în cazul regiilor autonome". Întrucât, pe parcurs, această ordonanță a devenit lege, solicit ca să înlocuim "conform Legii nr.207 din 12 decembrie 1997, precum și în cazul regiilor autonome".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, între timp, Ordonanța de urgență nr.30/1997, devenind Legea nr.207 din 12 decembrie 1997, ulterior momentului redactării acestui raport, se propune completarea textului: "conform Legii nr.207/1997 pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.30/1997, precum și în cazul regiilor autonome".

Vă supun spre aprobare textul așa cum a fost completat, pentru ca tehnica legislativă să fie respectată.

Voturi pentru? (Rumoare)

Voci din sală:

Nu este corect! Intervenții!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Revenim. Din partea inițiatorului, se dorește o mențiune. Vreau să vă întreb dacă acest lucru a fost discutat la comisie în momentul respectiv, ceea ce vreți dumneavoastră să propuneți?

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Da, a fost discutat și ne-am spus punctul de vedere.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, vă rog, atunci. Vă rog să vă prezentați - nume, funcție, minister.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Laurențiu Tăchiciu este numele meu. Sunt secretar de stat în cadrul Consiliului pentru Reformă.

Aș dori să insist și să argumentez în favoarea menținerii punctului de vedere al Guvernului, ca regiile autonome să nu facă obiectul acestei legi, întrucât apreciem că regiile autonome, atâtea câte vor rămâne în urma reorganizării promovate prin Ordonanța de urgență nr.30, aprobată prin Legea nr.207, vor menține o serie întreagă de atribute ale statului în exercitarea activității lor și atunci, relația de subordonare este mai puternică între ministerul de resort și regia autonomă prin numirea managerului de către ministru. Indiferent de căile de selectare, este preferabilă soluției aplicării contractului de management în contextul acestei legi.

Deci, am dori să rămânem cu aplicarea legii numai la societățile comerciale.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul Vida, președintele comisiei. Vă rog.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, comisia își menține punctul de vedere reflectat prin raport și solicităm să supuneți aprobării plenului raportul așa cum a fost formulat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, vă voi supune încă o dată la vot propunerea, așa cum a fost făcută de către comisie, cu completarea numai a numărului legii pentru aprobarea ordonanței respective.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? O abținere.

Cu o abținere, a fost adoptat textul, așa cum a fost propus de comisie.

Continuăm. La pct.3, referitor la art.3, se propune la pct.a) înlocuirea sintagmei "societate comercială" cu "agent economic".

Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Deci, pct.3, art.3 pct.a), cu modificarea propusă de comisie, la numărul curent 4 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La numărul curent 5, se propune textul modificat de comisie.

Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost amendamente respinse.

Cine dorește să intervină? Da. Domnule secretar de stat, vă rog.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Amendamentul propus înlocuiește denumirea de "manager" cu aceea de "administrator (director general)".

V-aș propune să menținem denumirea de manager, pe de o parte pentru că contractul de management este deja o sintagmă recunoscută și intrată în vorbirea curentă și este cunoscută și, pe de altă parte, datorită faptului că administratorul, conform Legii societăților comerciale, este membru al consiliului de administrație, iar numirea ca administrator urmează o procedură diferită de aceea de încadrare a managerului, conducător executiv al companiei.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida. Înainte, însă, să vă dau cuvântul, domnule deputat, țin să fac precizarea că la alin.2 al preambulului art.I al ordonanței, s-a stabilit ca noțiunile de "manager" și "contract de management" să se înlocuiască cu noțiunile respective din limba română, care sunt: "administrator" și "contract de administrare".

Deci, e o chestiune care a fost deja aprobată.

Vă rog.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, acest lucru am vrut să vi-l pun în atenție.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, a fost o chestiune deja aprobată.

La pct.b), textul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cine dorește să ia cuvântul? Domnule secretar de stat, vă rog. Deci, e o chestiune care a fost deja aprobată. N-o să revenim asupra ei. Vă rog.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Voiam numai să vă atrag atenția asupra faptului că titlul ordonanței păstrează referirea la contractul de management. Deci, este Legea privind aprobarea Ordonanței de modificare a Legii contractului de management.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida. Titlul ordonanței.

Domnul Vida Iuliu:

Prin art.1, cred că am rezolvat și această problemă, făcând mențiunea că în textul prezentei legi, noțiunile de "manager" și "contract de management" vor fi înlocuite cu noțiunile de "administrator" și respectiv "contract de administrare". Iar titlul Legii nr.66/1993 privind contractul de management, se modifică și devine Lege privind contractul de administrare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este o chestiune care s-a aprobat, deci modificarea titlul legii respective, Legea nr.66/1993.

Deci, la art.3, la pct.b), mai există un alin.2, la care n-au fost amendamente respinse.

Vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Și un alin.3, care este la numărul curent 6 din raport. Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art.3, de la pct.3, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem mai departe, la pct.4, de la art.I din ordonanță, referitor la art.4 pct.1 lit.c).

Comisia a propus eliminarea lit.c) din acest alineat.

Dacă au fost amendamente respinse? N-au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Deci, am adoptat și propunerea de la numărul curent 7 din raport.

Continuăm cu pct.5, de la art.I al ordonanței.

Domnul deputat Albu. Vă rog. Ați avut amendament respins, da? Bine. Vă rog.

Domnul Alexandru Albu:

Da, am avut amendament respins.

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Am propus respingerea articolului notat aici 51, în care se menționează ca desemnarea managerului să se facă de către o "comisie de selecție, formată din reprezentanți" și așa mai departe. Însă nu se spune cum va fi desemnată această comisie de selecție. Dar chiar dacă s-ar spune acest lucru, deci comisia de selecție vine cu o propunere, și adunarea generală o acceptă sau nu. Mai de grabă o acceptă și de regulă acceptul se dă și în unanimitate. Nu se dezbate în adunarea generală persoana propusă, desemnată de comisia de selecție.

De altfel, eu sunt doar coautor al acestei propuneri. Întreaga Comisia pentru industrii și servicii a făcut o propunere asemănătoare.

La motivația respingerii, se menționează că procedura de selecție este necesară și oportună, dar nu se spune nici de ce-i necesară, nici de ce-i oportună.

După părerea mea, nu este nici necesară, nici oportună. Este doar o rămășiță a unei vechi deprinderi care a funcționat și în administrație și în structuri politice, la noi. Se formează, se propune o comisie de propuneri, ceea ce nu este cazul, pentru că asta diminuează, știu eu, autoritatea și autonomia adunării generale.

Îmi mențin, deci, propunerea de eliminare a acestui articol.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Vida, președintele comisiei.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, solicităm în continuare aprobarea amendamentului formulat de comisie la pct.8 și menținerea în continuare a acestor criterii prevăzute în textul reformulat.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, la acest punct, pct.5 de la pct.I, la primul alineat nu au fost amendamente depuse și vi-l supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alineatul al doilea există un amendament aflat la numărul curent 8 în raportul comisiei, există un amendament aprobat de comisie și, la amendamente respinse, la numărul curent 6 este acest amendament al domnului deputat Albu, care propune eliminarea.

Deci, procedural, eu voi supune întâi la vot eliminarea, eliminare cu care comisia nu este de acord și, după aceea, vedem ce facem.

Voturi pentru eliminarea alin.2?

Voturi pentru? Vă rog să numărați. 51. Insuficient pentru a trece.

Vă supun spre aprobare, în continuare, propunerea comisiei - numărul curent 8 din raport.

Voturi pentru? Vă vor să țineți mâinile sus, ca să putem să numărăm. Sunt 97 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Deci, noi acum ne aflăm în cvorum. Vă rog să numărați. 3 voturi împotrivă.

Abțineri? Sunt 8 abțineri. Sunt o mulțime de colegi care n-au votat, care sunt în sală însă, pentru că la ora actuală suntem în sală, în cvorumul de lucru, un număr de 160 sau 161. S-ar putea să fie o mică diferență. Ne aflăn în cvorumul de lucru, pentru că avem 21 de colegi care sunt în alte activități parlamentare și dacă scădem din 172, 21 ies 151, or, suntem 160. Deci sunt colegi care nu votează, nu sunt atenți.

Deci, a fost adoptat alin.2 în formularea comisiei.

Alin. 3. Nu au fost amendamente.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5 de la art.I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.6, la primul alineat există o propunere a comisiei la nr.crt.9 din raport, reformularea textului.

Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 6, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7 de la art.I se propune completarea cu un nou alin. la nr. crt. 10, primul alineat, la care nu sunt amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Un alin. suplimentar, nr.crt.10 din raport, dacă au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct. 7 în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 8 de la art.I se propune modificarea și completarea textului, după cum urmează, de către comisie, la nr.crt.11 din raport. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La punctele 9, 10, 11 și 12 de la art.I nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.13, referitor la art.13 alin.4 se propune... Poftim? Da, nr.crt.12 din raport, se propune eliminarea din text a sintagmei: "și reprezentanții celorlalți acționari" și, de asemenea, verbul "pot" devine "poate".

Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

A fost votat textul cu amendamentele respective la nr. crt. 12.

La pct.14 și pct.15 amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct. 16 din raport, nr.crt.13 din raport, se propune reformularea. Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.16,17 și 18 de la art.I, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.19, referitor la art.14 alin. 2 lit.g), nr.crt.14 din raport, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.20, referitor la art.15, preambulul art.15 și pct.a) și pct.b).... Pct.a) unde nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.b) primul alineat nu au fost amendamente respinse.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La al doilea alineat se propune introducerea sintagmei: "la valoarea nominală", după cuvântul "distribuite".

Amendamente respinse? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acesta a fost un amendament la nr.crt.15 din raport.

Alineatele 3 și 4 de la b). Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.b), în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15, pct.20, referitor la art. 15, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.30, referitor la art.24, alin. 1 și 2 amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ne referim acum tot la pct.30 de la art.I, unde se propune introducerea unui art.241 de către comisie, nr.crt.16 din raport.

Amendamernte respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.30 de la art.I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II primul alineat, nr.crt.17 din raport. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.18 din raport se propune introducerea unui alineat suplimentar după primul alineat al art.II, amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 și 3 de la art.II. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.III, amenedamente respinse?

La art. III, da, vă rog.

Inițiatorul dorește să ia cuvântul.

Domnul Laurențiu Tăchiciu:

Dacă îmi permiteți, în contextul a ceea ce s-a decis aici în legătură cu denumirea de "contract de administrare", aș propune ca la art.III să se includă: "Legea contractului de management se va republica sub denumirea de Legea contractului de administrare".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este o chestiune implicită, pentru că modificările și completările asta fac. Republicarea va fi sub noua titulatură. Este o chestiune de tehnică legislativă obligatorie la republicare.

Art.III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă rog domnul deputat Vida președintele Comisiei economice. Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Solicit o rectificare de dactilografiere la pct.1 din raport, pag.2, și anume, cuvântul "întreg" să fie înlocuit cu cuvântul "cuprinsul". Deci în loc de "în întregul text... prezentei legi", să trecem textul: "în cuprinsul prezentei legi".

Domnul Acsinte Gaspar (Din bancă):

"În cuprinsul legii..."

Domnul Iuliu Vida:

"În cuprinsul legii...." Da.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să propuneți exact textul ca să fie tehnic legislativ corect.

Domnul Iuliu Vida:

"În cuprinsul legii..." și, în continuare, curge textul.

Textul va suna în felul următor: "În cuprinsul legii noțiunile de manager și contractul de management se înlocuiesc cu noțiunile..." și curge textul în continuare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

E o corectură care se propune la nr.crt.1 din raport, referitor la alin.2 de la preambulul art.I, și vă supun spre aprobare această modificare care ține de tehnica legislativă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Voturi pentru? Resupun la vot art.I, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța de urgență, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art.unic al legii.

Domnul deputat Vida, vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

La art. unic, solicit completarea textului, conform tehnicii legislative: când se operează o modificare la textul ordonanței, atunci se aprobă ordonanța cu modificările și urmează să cuprindem în textul legii modificările operate în textul ordonanței.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, "cu modificările și completările următoare..." și se enumeră cele aprobate în textul ordonanței. Asta este completarea la art. unic al legii.

Vă supun spre aprobare textul art.unic al legii, în această formulă.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare legea, ca lege ordinară, v-o supun spre aprobare prin vot deschis.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, a fost aprobat acest proiect de lege.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 3 iunie 2020, 21:57
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro