Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 15-12-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 decembrie 1998

8. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor (Amânarea votului final.)
 
consultă fișa PL nr. 332/1998

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. Vă mulțumesc.

Am respectat regulamentul continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Dudu Ionescu.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Ordonanța Guvernului nr. 121 din 28 aug.1998 privind răspunderea materială a militarilor armonizează prevederile constituționale referitoare la accesul liber la justiție, cu specificitatea funcțională a autorităților publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale în privința răspunderii materiale a militarilor. Noul act normativ sintetizează instituția răspunderii materiale din dreptul muncii, dar în același timp prevede răspunderea materială limitată, particularitate existentă și în legislația similară în alte armate și în actele normative din armata română dinainte de cel de-al doilea război mondial. Considerăm că ordonanța corespunde întru totul condițiilor din Ministerul Apărării Naționale și celelalte ministere și instituții cu structuri militare, întrucât reglementează în mod clar și precis răspunderea militară a militarilor, motiv pentru care o susținem și vă rugăm a fi aprobată ca lege.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei sesizate în fond? Dorește cineva să ia cuvântul?

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu. Vă rog.

Domnul Ovidiu Drăgănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică au fost sesizate în fond cu acest proiect de lege. La întocmirea raportului, comisiile au avut în vedere și avizele primite de la Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și avizul primit de la Consiliul Legislativ.

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, în ședința comună din ziua 18.11.1998, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, împreună cu colegii noștri de la Comisia juridică, disciplină și imunități au hotărât cu majoritate de voturi ca acest proiect de lege să fie supus spre dezbatere și adoptare plenului Camerei Deputaților, în forma adoptată de Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Intervenții la titlul legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la titlul ordonanței? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc. Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I - titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 13.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.l4. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.l5. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri? Unanimitate.

Art.18. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.III. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.22. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28. Domnul deputat Gheorghe Ana. Deci, suntem la art.28.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Rog inițiatorii să ne lămurească dacă prin această lege, o lege specială, este adevărat, putem face derogare de la principiile generale ale recuperării valorilor materiale ca elemente patrimoniale în urma constatării lipsei acestora. Regimul general este că orice element patrimonial constatat lipsă se acoperă prin depunerea în numerar a contravalorii lui la valoarea stabilită atunci când este... Or, aici veniți și derogați de la principiul general, admițând că dacă s-a constatat la manutanță acolo un kilogram de salam lipsă să vină să-l acopere, să-l aducă de la prăvălie să-l pună în magazia manutanței. Nu-i corect!

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Rog inițiatorul să-și spună cuvântul, după care o să-și spună și comisia cuvântul.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Atât Codul Muncii, cât și această ordonanță acceptă și recuperarea în natură. Deci, din punct de vedere al dreptului, să zicem ordinar, acest lucru este acceptat în Codul Muncii. Nu văd de ce să facem o discriminare în ceea ce-i privește pe cei care sunt în structuri militare.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

Vă rog.

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Atrag atenția că se intră în contradicție cu legea care reglementează evidența bunurilor materiale, urmărirea și controlul acestora, respectiv, Legea nr.82, Legea contabilității, inclusiv cu reglementările care au stat la baza construirii Legii Curții de Conturi, Legea nr.94. Nu există în legislația română vreo prevedere care să îngăduie ca o lipsă constatată într-o gestiune să fie acoperită în natură, ci prin recuperarea de la cei în sarcina cărora s-a constatat lipsa respectivă, în formă bănească, nu în natură.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, inițiatorul, domnul secretar de stat Dudu Ionescu.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

După cum știți, în structurile militare, încă nu s-a trecut la evidență cantitativ-valorică. Acest lucru se va întâmpla în 2002-2003. În structurile militare, evidența se face doar... este doar evidență cantitativă. Din această cauză recuperarea se poate accepta și din punct de vedere material.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea comisiei, domnul deputat Mihail Nică.

Vă rog.

Domnul Mihail Nică:

Consider că este bine să păstrăm acest articol în forma inițiatorului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost seizată și ea în fond. Deci, domnul secretar de stat Dudu Ionescu.

Domnul Constantin Dudu Ionescu:

Îl lăsăm așa.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare art.28, în forma inițiatorului. Voturi pentru? Vă rog să țineți mâinile sus, ca să putem să le numărăm, pentru că s-ar putea să fie și voturi împotrivă, și pentru stenogramă e bine să rămână corect. Vă rog să numărați.

Deci, art.28. Voturi pentru? Tineți mâinile sus ca să putem să le numărăm. Rog persoanele care nu sunt deputați să părăsească incinta sălii. 66 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați. 54 voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Deci, a fost adoptat articolul, cu 66 de voturi pentru, 54 împotrivă și 8 abțineri.

Art.29. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Capitolului IV. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 39. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.V. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.45. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.46. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.47. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.48. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.VI. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art.49. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.50. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.51. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Abțineri?

Unanimitate.

Art.52. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VI, în ansamblu. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblul său. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.unic al legii. Intervenții. Nu sunt.

Poftim? Ați votat împotrivă la ordonanță în ansamblul ei, da? Da.

Deci, ordonanța în ansamblul ei a fost aprobată cu majoritatea voturilor celor prezenți și un vot împotrivă.

Articolul unic al legii. Dacă sunt intervenții. Nu sunt. Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Votul final împreună cu celelalte legi, săptămâna viitoare.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 8:17
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro