Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 14-12-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of December 14, 1998

9. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1998 cu privire la modificarea si completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează să dezbatem proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1998 cu privire la modificarea și completarea art.6 din Ordonanța Guvernului nr.3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Îl invit pe domnul președinte Dan Constantinescu să ne facă o propunere de timp.

Domnul Dan Constantinescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Și această ordonanță are dimensiuni relativ reduse. Este vorba de un singur articol, care se modifică, din ordonanța inițială. Vă propun tot maximum 15 minute, 5 minute pentru intervenții.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Consult Camera Deputaților cu privire la această propunere de timp.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, timpul adoptat de Cameră este de 15 minute.

Începem dezbaterea pe articole și începem cu titlul legii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Preambulul art.I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Preambulul a fost adoptat în unanimitate.

Pct.1.

Vă reamintesc că este procedură de urgență.

Domnul Marțian Dan (din sală):

Doamnă președinte, vă rog să-mi dați cuvântul.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă sunt amendamente de gramatică, le putem aproba.

Dacă sunt de fond ....

Domnul deputat Marțian. De gramatică, da?

Dacă sunt amendamente de fond, nu avem, conform procedurii, dreptul s-o facem.

Domnul Marțian Dan:

Sunt amendamente la aberații, doamnă președinte.

La art.1, avem, la lit.h)2 o seamă de puncte, de asemenea marcate cu litere arabe. Și eu am să mă refer numai la pct.6 de la acest text al lit.h)2, care sună astfel: "Prestările de servicii care nu sunt efectuate în exclusivitate de societățile bancare, ca de exemplu: expertizare de studii de fezabilitate, de acordare de consultanță, evaluări de patrimoniu, închirieri de spații, cazare etc.".

În afară de manualele de drept, eu nu am văzut până acum legi care să folosească acest limbaj: "ca de exemplu" și să numere și după aceea, mă rog, după ce face o enumerare aproximativă, să mai scrie și "etc.". Deci, în funcție de voința fiecăruia și de puterea lui de interpretare, putând adăuga diferite lucruri.

Eu cer lămuriri din partea inițiatorului în legătură cu acest text și de ce inovează în acest fel absolut jalnic în domeniul legiferării, care trebuie să fie foarte exactă,și, în al doilea rând, cer opinia comisiei care a analizat în fond în legătură cu textul acesta de la lit.h)2, pct.6.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Aveți dreptate și este salutară intervenția dumneavoastră, domnule deputat.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să dea explicații?

Într-adevăr, nu se uzitează "ca de exemplu" în textul unei legi, care trebuie să fie precisă. În expunerea de motive se pot spune aceste lucruri, dar în textul legii, nu.

Da, vă rog.

Vă rog să vă și prezentați.

Domnul Ion Busuioc:

Mă numesc Busuioc Ion. Sunt directorul adjunct al Direcției legislație din Ministerul Finanțelor.

Doamnă președinte,

Domnilor deputați,

Referitor la intervenția de mai înainte, vreau să precizez că legiuitorul a simțit nevoia enumerării acestor activități, întrucât, conform h)2, sunt scutite băncile în totalitatea lor.

Deși art.6 prevede că sunt scutite activitățile specifice, conform Legii nr.58, băncile pot desfășura și alte activități care nu sunt în exclusivitate atributul acestora. Și noi am enumerat câteva dintre ele. Nu sunt toate și nu pot fi cuprinse. Orice enumerare riscă să fie incompletă. Și acesta a fost motivul care a determinat înscrierea lor cu caracter enumerativ și incomplet.

Pornind de la ideea că art.6 precizează expres "activități specifice autorizate", este necesară această enumerare, motiv pentru care vă propunem adoptarea în forma prezentată.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Comisia de specialitate?

Domnul președinte Dan Constantinescu.

Domnul Dan Constantinescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Este știut faptul că la noi, la comisie, într-adevăr asemenea formulări sunt de regulă respinse.

Am menținut din două rațiuni acest text. În primul rând, pentru că în prima parte a pct.6 este clar definit la ce se referă textul. Este vorba de prestări de servicii care nu sunt efectuate în exclusivitate de societățile bancare.

Al doilea argument: fiind o ordonanță de urgență, pentru a nu avea texte în redactări diferite, neesențiale, - pentru că aici, de fapt, este modificare neesențială -, la Senat, sau la Cameră, am preferat să lăsăm textul.

În principiu, însă, suntem de acord, dacă se va vota, cu eliminarea celei de a doua părți "ca de exemplu", întrucât textul de la pct.6 din prima parte este lămuritor.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci în normele de aplicare a legii se pot face aceste specificații. Nu este mai corect să fie acolo? Aaa, preferați să nu fie însoțită de norme? Da.

Mai doriți? Domnul Ovidiu Petrescu.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Eu aș vrea să spun încă o dată că, de fapt, domnul deputat Dan Marțian nu s-a referit practic pe fond, că trebuie eliminate acele enumerări. Este vorba de forma de redactare care n-are nici o legătură cu o tehnică juridică normală. Deci nu e vorba să le eliminați. E vorba să le formulați puțin, conform unor norme de tehnică juridică, tehnică legislativă firească, iar experții noștri pot ajuta la reformulare. Deci, nu e vorba să eliminați.

Dar nu merge cu "de exemplu", "etc.". Nu se poate așa ceva într-un text.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Deja am depășit minutele acordate unui articol.

Vă supun votului propunerea comisiei, pentru pct.1 de la art.I.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? 12 abțineri.

Cu majoritate de voturi, pct.1 a fost adoptat.

Pct.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Pct.2 a fost adoptat în unanimitate.

Art.I, în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Se abține cineva? 7 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, art.I a fost adoptat.

Art.II.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.II a fost adoptat în unanimitate.

Art.III.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.III a fost votat în unanimitate.

Revenim la articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, articolul unic a fost adoptat.

Pentru votul final asupra acestui proiect de lege, vă propun procedura votului deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Două voturi împotrivă.

Se abține cineva? Nimeni.

Cu majoritate de voturi, a fost adoptată procedura votului deschis.

Supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.33/1998 ..... titlul curge mai departe. Menționez că are un caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 3 voturi împotrivă.

Se abține cineva? 5 abțineri.

Deci, cu 3 voturi împotrivă și 5 abțineri, acest proiect de lege a fost adoptat cu majoritate de voturi, din totalul semnalat la începutul ședinței, de 257 de deputați. Voturi pentru sunt 249.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 19:28
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro