Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 14-12-1998

Ședința Camerei Deputaților din 14 decembrie 1998

8. Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurarilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice si siguranței naționale (procedură de urgență.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează să dezbatem proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1998 privind unificarea fondurilor componente ale bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și a celor pentru plata pensiilor cuvenite asiguraților din unitățile cu atribuții în domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență.

Invit biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să ne prezinte propunerea de timp.

Domnul Dan Constantinescu:

Doamnă președinte de ședință,

Stimați colegi,

Având în vedere dimensiunea ordonanței, vă propunem 15 minute pentru total și 5 minute maximum pe fiecare intervenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc.

Cine este pentru timpul de 15 minute? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, începem cu titlul legii.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost a fost adoptat în unanimitate.

Titlul ordonanței.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul ordonanței a fost adoptat în unanimitate.

Art.1.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.1 a fost adoptat în unanimitate.

Art.2.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.2 a fost adoptat în unanimitate.

Art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.3 a fost adoptat în unanimitate.

Art.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.4 a fost votat în unanimitate.

Art.5.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.5 a fost votat în unanimitate.

Art.6.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.6 a fost votat în unanimitate.

Ne reîntoarcem la articolul unic al proiectului de lege.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul unic a fost votat în unanimitate.

Pentru adoptarea finală vă propun votul deschis.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, supun votului dumneavoastră proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.31/1998 .... titlul curge mai departe, specificând că are un caracter ordinar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni. 1

acest proiect de lege a fost votat în unanimitate, în condițiile de prezență anunțate la începutul ședinței.