Plen
Ședința Camerei Deputaților din 14 decembrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
03-06-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 14-12-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 14 decembrie 1998

2. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

La Biroul permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.65/1998 privind salarizarea diplomaților, adoptat de Senat în ședința din 10 decembrie 1998. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială, pentru avize: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități;

2. propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar, nr.18/1991, republicată, inițiată de un număr de 5 deputați. Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru avize: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități;

3. propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.69/1991 privind administrația publică locală, inițiată de domnul deputat Vasile Vetișanu. Cu această propunere legislativă au fost sesizate în fond: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, vă informez că la Biroul permanent al Camerei Deputaților a fost înregistrată propunerea legislativă privind declararea lui Ioan Monoran ca erou-martir, inițiată de un număr de 8 deputați. Se solicită, din partea Grupului parlamentar al PNȚCD Civic Ecologist, procedură de urgență. Vă rog, domnule deputat Țepelea.

Domnul Gabriel Țepelea:

Grupul parlamentar al PNȚCD Civic Ecologist solicită procedură de urgență pentru proiectul de Lege privind declararea lui Ioan Monoran ca erou-martir. Ar fi bine să coincidă această trecere prin forurile noastre, declararea eroului-martir să fie făcută în luna în care s-a găsit pe baricade și, deci, să aibă familia această mângâiere.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii?

Cine este pentru aprobarea procedurii de urgență? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, în unanimitate, procedura de urgență a fost adoptată.

Cu această inițiativă legislativă au fost sesizate în fond: Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru aviz: Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.

Vă rog, domnul deputat Vasile Lupu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, are de făcut o intervenție cu privire la sesizarea pentru avize a unei inițiative legislative.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

3 minute, nu mai mult!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă rog să păstrați liniștea în sală!

Domnul Vasile Lupu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba de propunerea legislativă pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și cu destinație forestieră în baza dispozițiilor Legii nr.169/1997, cuprinse în Legea fondului funciar nr.18/1991. Cu această propunere legislativă, ne-ați informat dumneavoastră, au fost sesizate următoarele comisii, în fond: Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice. Pentru avize, - uluitor! - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională - De unde până unde? - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic - De unde până unde? - Comisia pentru buget, finanțe și bănci.

Doamnelor și domnilor,

Să fim serioși, a mai fost o inițiativă legislativă. În fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, sunt de acord, dar pentru avize este suficient avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Dacă de la Secretariatul general am primit, mă rog, această propunere, vă rog să supuneți plenului la vot ca pentru aviz să fie, așa cum am solicitat, ca inițiator, investită doar Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă sunteți amabil? Vă informez că aceasta a făcut obiectul aprobării în Biroul permanent al Camerei Deputaților, dar nu este nici o problemă.

Deci, domnul deputat Vasile Lupu a propus ca pentru inițiativa legislativă sus-anunțată, în cadrul avizelor, să fie sesizată numai Comisia juridică, de disciplină și imunități. Da, am înțeles bine?

Domnul Vasile Lupu:

Da, da.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă sunteți de acord. cine este pentru? A, doriți să luați cuvântul? Domnul deputat Adrian Năstase. Mă scuzați! N-am observat.

Domnul Adrian Năstase:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Sigur, la prima vedere, observația domnului Vasile Lupu pare întemeiată. Totuși, aș solicita o clarificare din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, eventual, dacă există cumva rațiuni pentru care dânșii doresc să participe cu un astfel de aviz. Deci, aș vrea să vedem exact dacă sunt motive care ar justifica un aviz de acest gen. De aceea, poate punctul de vedere al Comisiei pentru apărare ar putea să ne ajute.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Ioan Gavra, apoi domnul Ioan Oltean.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, doamna vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Sigur că pentru simplificarea lucrurilor și pentru operativitate, am putea lua în discuție acceptarea propunerii domnului deputat Vasile Lupu la dezbaterea inițiativei legislative pe care domnia sa, împreună cu un grup de deputați, a înaintat-o Camerei Deputaților. Dacă în sală s-ar afla, așa cum ne spunea și domnul deputat Năstase, cineva din partea Comisiei pentru apărare și acel cineva să fie președintele sau cineva din Biroul comisiei, dacă s-ar afla președintele Comisiei pentru administrație publică a Camerei Deputaților sau cineva din Biroul comisiei, vicepreședinte sau secretar, am putea afla dacă domniile lor nu cer să avizeze acest proiect de lege, având o anumită incidență cu activitatea și cu competențele acelor comisii. Dacă sunt în sală, îi rog să-și exprime un punct de vedere, pentru că, sigur, dorim operativitate, dar dorim ca problema să fie rezolvată per ansamblu, așa cum trebuie. La această inițitivă legislativă există și terenuri intravilane și eu nu înțeleg, domnule Vasile Lupu, cum dumneavoastră, care aveți, am înțeles, atâta experiență la retrocedare și la repunerea în drepturi a proprietarilor, nu vă gândiți că această Comisie pentru administrație publică rezolvă problema teritoriului la nivelul localităților urbane, unde și așa sunt lucrurile foarte încurcate. Deci, nu este atât de simplu să retrocedăm numai printr-un articol imperativ de lege, pentru că se complică lucrurile în momentul în care s-ar pune în aplicare această lege. Și atunci, eu nu înțeleg de ce dumneavoastră vreți să eliminați Comisia pentru administrație publică de la un aviz? că este un aviz, nu este pe fond analiza la această inițiativă legislativă.

De asemenea, Comisia pentru apărare, cred că are implicații efective în avizarea acestui proiect de lege.

Deci, operativitate, dar, în același timp, să fie legalitate și soluție pe acest proiect de lege, așa cum trebuie, să nu ne trezim cu alte chestiuni secundare și anexe de care nu avem nevoie în perspectivă.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este la rând, urmează domnul deputat Ioan Oltean, și apoi domnul deputat Vasile Lupu. Și din partea Comisiei pentru apărare să se pregătească cineva să ia cuvântul.

Domnul Ioan Oltean:

Doamna președinte,

Stimați colegi,

Propunerea legislativă pe care domnul vicepreședinte Vasile Lupu o supune atenției Camerei Deputaților este una extrem de importantă, una care presupune, în opinia mea, nu numai avizul Comisiei juridice, ci presupune o analiză mult mai atentă și din partea altor comisii. La vremea respectivă, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic a cerut în plenul acesteia, printr-o adresă înaintată Biroului permanent, ca respectiva propunere legislativă să fie fie încredințată spre aviz și acestei comisii. Cred că această propunere este mai mult decât întemeiată, pe lângă faptul că printr-un capitol distinct din acest act normativ, această propunere va cere implicarea, întru totul, a autorităților publice locale, există și alte elemente care justifică în mod evident o analiză pertinentă din partea acestei comisii.

De aceea, doamna președinte, doamnelor și domnilor colegi, am rugămintea ca în rândul comisiilor ce vor fi menținute a fi sesizate pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic să rămână investită pentru aviz.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc. Domnul deputat Vasile Lupu.

Domnul Vasile Lupu:

Doamna președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Încă o dovadă că atunci când lucrurile se doresc a fi complicate se găsesc și argumente de orice natură. Mai întâi, regret că s-a intervenit, procedural, complet în afara regulamentului. Nu poate veni un membru al comisiei nu știu care aici la microfon să ceară, în numele comisiei, fără să fi consultat comisia, sesizarea pentru aviz cu această inițiativă legislativă.

Rețin informația pe care ne-a dat-o domnul deputat Oltean, după care, comisia a sesizat oficial Biroul permanent, și cred că așa este, ca această inițiativă să fie avizată de Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, dar pentru celelalte, în termenul prevăzut de regulament, comisiile, după o deliberare în plenul comisiei sau cel puțin în biroul comisiei, vor solicita Biroului peramanent, dacă este cazul, ca această inițiativă să meargă spre avizare în fond.

cu excepția Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, ceilalți membri din comisiile menționate aici, nu sunt îndrituiți să ceară sesizarea pentru aviz, și, de aceea, vă rog să supuneți la vot solicitarea pe care am făcut-o.

Deci, accept ca această Comisie pentru administrație publică, echilibru ecologic să fie sesizată, dar cu Comisia pentru apărare și cu Comisia pentru buget, finanțe și bănci nu pot fi de acord. Ar mai rămâne Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, că și cetețenii de altă etnie or fi cerut retrocedarea proprietăților. Despre terenuri intravilane nu mai este vorba, că acestea au fost reglementate până în prezent pe baza Legii fondului funciar și, ca atare, solicitarea, cu mențiunea pe care am făcut-o asupra Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, rămâne valabilă și vă rog să o supuneți la vot.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, domnul deputat Nică Mihail.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Ai consultat comisia, Nică?

Domnul Mihail Nică:

Domnilor colegi,

Trebuie să precizăm că în regulament scrie foarte clar că dacă o comisie consideră necesar să-și dea un aviz pentru un anumit proiect de lege, face această solicitare în scris. În cadrul Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională nu s-a discutat nici în Biroul permanent, nici în plenul comisiei.

Miercuri vom supune discuției și dacă vom considera necesar că vrem să dăm un aviz la această lege, vom cere, exact cum scrie în regulament.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumesc, domnule deputat. Domnul deputat Radu Mânea. Vă rog. Un moment, domnule deputat, că este o chestiune de procedură. Domnul deputat Adrian Năstase.

Domnul Adrian Năstase:

Nu, doamnă președinte, eu am vrut să vin la microfon în locul domnului vicepreședinte Lupu, care probabil că urma să vină să spună că un membru al biroului, chiar un membru al biroului unei comisii nu se poate pronunța până când acea comisie nu ia o decizie.

la acest moment nu avem o decizie a comisiei și deci plenul este cel care decide. Ce se va întâmpla după aceea, dacă va renunța, dacă va da aviz la o lege privind agricultura? este o altă chestiune. dar, deocamdată numai plenul. Nu putem să stăm în loc până când dânșii, săptămâna viitoare, se vor întruni. Și de aceea am vrut să intervin în locul domnului deputat Lupu, care probabil că ar fi spus același lucru, reluând observațiile pe care le-a făcut în legătură cu intervenția domnului Oltean.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, domnul deputat Radu Mânea.

Domnul Radu Mânea:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Cererea domnului deputat Ioan Oltean este o cerere personală, ea nefiind discutată în Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic. Asta pe de o parte. În altă ordine de idei, art.55 din Regulamentul Camerei Deputaților precizează: "Comisiile permanente se aleg pe întreaga durată a legislaturii. Denumirea și domeniile de activitate ale comisiilor permanente sunt următoarele: (…) 6. Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic poate fi sesizată pentru aviz simplu sau în fond pentru următoarele lucruri: autonomie locală; reforme administrataive; organizarea administrativ-teritorială; statutul funcționarului public; sisteme urbane; rețele urbane și rurale, finanțele publice locale; sisteme ecologice și echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului; protecția florei, faunei și a așezărilor umane; recuperarea zonelor deteriorate; tehnologii pentru controlul și eliminarea emisiilor poluante; gospodărirea apelor; amenajarea teritoriului; construcții".

Deci, nici unul din aceste domenii care sunt atribute ale Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic nu se încadrează în prevederile regulamentului. În acest sens, consider cererea colegului nostru ca fiind în afara regulamentului și deci rămâne ca dumneavoastră să decideți.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, rămâne să mai meditați și dumneavoastră dacă nu are de a face amenajarea teritoriului și echilibrul ecologic cu aceasta.

Domnul deputat Gheorghe Cristea, apoi domnul deputat Ion Cîrstoiu, președintele Comisiei pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

Domnul Gheroghe Cristea:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Din ce știu eu, este cam prima dată când acest subiect se discută în plen. Bănuiesc că există o procedură de repartizare a proiectelor de lege, care trebuie să țină seama de conținutul proiectului de lege și de domeniul pe care-l reglementează, pentru că, altfel, pe aceste solicitări…, care, sigur, sunt îndreptățite atunci când au în spate și conținutul și domeniul de reglementare din partea comisiei pentru a se solicita fie un aviz, fie chiar dezbaterea pe fond, dar când aceste lucruri nu există, eu aș vrea să întreb pe cei care au făcut solicitări, inclusiv Biroul permanent, dacă au citit proiectul de lege, dacă au văzut ce reglementează acest proiect de lege, pentru că, altfel, sigur, nu o să pot să-mi explic de ce Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională..., dar orice altă comisie poate să solicite acest lucru. Faptul că se discută și de intravilan… aș vrea să le amintesc sau să le reamintesc celor care nu știu că Legea nr.18, promulgată în 1991, în art.23, 24, 25 reglementează situația terenurilor din intravilan. Aș vrea să-i spun și domnului Olteanu ce scrie, textual, în această lege: "terenurile libere de orice construcție la data promulgării legii revin de drept fostului proprietar". Așa scrie în Legea nr.18 din 1991, și această lege nu face reorganizare de teritoriu. Nu este o lege de reorganizare a teritoriului, este o lege de retrocedare a unor terenuri, sigur, în condițiile stabilite de lege.

Altfel, vă rog să mă iertați, doamnă președinte, proiectul acesta de lege putea fi trimis spre avizare tuturor comisiilor parlamentare. Păi, de ce Comisia pentru cultură să nu-l primească, spre exemplu, pentru că are sigur tangențe și cu cultura rurală. De ce să nu-l primească orice fel de altă comisie? Și Comisia pentru sport pentru că are tangență, în ultimă instanță, dacă este vorba de un stadion, și cu sportul sătesc. Și pe tema aceasta putem să discutăm foarte mult.

Cred că trebuie respectat regulamentul în această materie și dacă, într-adevăr, proiectul de lege face trimitere sau are tangență, să spunem, cu un anume domeniu, în mod normal trebuie, fără ca acea comisie să solicite acest lucru, să-i fie repartizat pentru aviz. repet, fără să solicite, pentru că așa este regulamentar. Numai dacă, dintr-o eroare, Biroul permanent nu a trimis acest lucru, comisia este îndreptățită, prin regulament, să solicite dezbaterea, fie pentru aviz, fie pe fond, dar eu nu cred că Biroul permanent face astfel de erori. Așa că, eu consider absolut îndreptățită discutarea acestui proiect de lege în cele două comisii, pe fond la agricultură și, sigur, pentru aviz: Comisia juridică, de disciplină și imunități, pentru că are astfel de implicații juridice. Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Înainte de a da cuvântul domnului deputat Ion Cîrstoiu, vă readuc în memorie faptul că orice deputat, ca orișice comisie, poate depune amendamente și au aceeași tărie și valoare de judecată în comisia sesizată în fond și în plenul Camerei Deputaților.

În al doilea rând, această listă de sesizare a comisiilor a fost discutată și aprobată în Biroul permanent al Camerei Deputaților. Deci, reîncepând lista vorbitorilor, domnul deputat Ion Cîrstoiu și domnul Ioan Oltean, urmând ca să tranșăm totuși problema, că mai avem și alte lucruri la ordinea de zi.

Domnul Ion Cîrstoiu:

Doamnă președinte,

Domnilor colegi,

Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic are tangență cu această lege.

Faptul că am fost sesizați în fond cu toate legile de retrocedare, cred că Biroul permanent a procedat corect. Dacă nu eram sesizați, bineînțeles că făceam scris, conform regulamentului. Și, cu aceasta, cred că am spus totul, și vă rog să supuneți la vot.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnul deputat Ioan Oltean, ultimul vorbitor, și apoi vom tranșa prin vot.

Domnul Ioan Oltean:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Nu-mi face plăcere să vin la acest microfon în acest moment, dar mă simt obligat să fac câteva precizări care se impun cu necesitate.

Am impresia că unii colegi ori nu aud bine, ori sunt rău intenționați. Pentru că eu am fost aici și nu am spus că vorbesc în numele comisiei, odată pe de o parte, aceasta pentru domnul vicepreședinte Lupu și pentru domnul deputat Mânea. Am vorbit în nume personal. Deci să nu răstălmăciți și să nu interpretați altfel intervenția mea.

De asemenea, în motivația pe care am supus-o judecății dumneavoastră, privind necesitatea ca această propunere legislativă să facă obiectul unei analize la nivelul acestei comisii, nu era cea pe care domnul deputat Cristea a reiterat-o în fața dumneavoastră cu atâta dezinvoltură. Deci, domnule deputat, fiți atent la ceea ce spun eu.

Revin însă și susțin necesitatea ca această propunere legislativă să facă obiectul unei analize a acestei comisii. Fondul Forestier nu se poate spune că nu are nimic cu echilibrul ecologic, nu se poate spune că nu are nimic cu administrația locală, atâta timp cât această lege se transpune în practică, se materializează prin aportul direct și efectiv al autorității publice locale.

De aceea, doamnă președinte, cred că Biroul permanent a judecat cu argumente edificatoare atunci când a fost de acord ca și această comisie să fie avizată pentru analiza acestei propuneri legislative.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Vă reamintesc faptul că, cu această propunere legislativă a fost sesizată în fond Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și, pentru avize, avem patru comisii propuse de Biroul permanent, iar domnul deputat Vasile Lupu a propus ca pentru avize să rămână numai două comisii: Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

Domnule deputat Ioan Gavra, doriți să spuneți ceva în plus față de aceasta, pentru că, dacă nu este în plus, vă întrerup microfonul.

Domnul Ioan Gavra:

Doamnă vicepreședinte,

Domnul Cârstoiu a adus argumente suficiente și unul de regulament îl aduc eu art.59, pentru că domnul Mânea a citat un alt articol aici.

Orice comisiei permanentă care se consideră competentă pentru a-și da avizul asupra unui proiect de lege, inițiativă legislativă sau amendament trimis Biroului permanent se adresează președintelui și Biroului permanent pentru a primi această delegare. În caz că Biroul permanent refuză, și nu a refuzat Biroul, ci a acceptat în consecință, plenul este cel care decide. Deci comisia, și nu altcineva. Or, președintele unei comisii a Camerei Deputaților cred că este mai mare în rang și în funcție decât membrii comisiei respective.

Mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Întrerupem discuția aici.

Avem două variante: varianta propusă de Biroul permanent și varianta propusă de domnul deputat Vasile Lupu.

Deci vă supun prima dată la vot varianta propusă de Biroul permanent, în care, pentru avize, figurează cele patru comisii.

Cine este pentru? Vă rog să numărați, domnilor secretari. 82 de voturi pentru.

Cine este contra? 76 de voturi contra.

Cine se abține? 2 abțineri.

Deci, propunerea Biroului permanent a fost adoptată cu 82 de voturi pentru, 76 contra și 2 abțineri.

Da, vă rog. Domnul deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei pentru buget, finanțe și bănci.

Domnul Dan Constantinescu:

Doamnă președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere hotărârea celor două Birouri permanente, al Camerei Deputaților și al Senatului, privind încheierea audierilor pentru Consiliul de administrație al Băncii Naționale și Comisiei de cenzori ai aceleiași instituții până mâine la ora 14,00, vă rugăm să permiteți Comisiei pentru buget, finanțe și bănci ca mâine, între orele 11,00 și 13,00, ore convenite cu comisia similară din Senat, să părăsească plenul și să lucreze separat pentru finalizarea celor două rapoarte.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă plenul Camerei Deputaților este de acord?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.

Se abține cineva? 10 abțineri.

Cu majoritate de voturi, solicitarea Comisiei pentru buget, finanțe și bănci a fost adoptată.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 7 iunie 2020, 6:37
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro