Plen
Ședința Camerei Deputaților din 19 noiembrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-05-2020
20-05-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 19-11-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 noiembrie 1998

4. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind protecția noilor soiuri de plante (Amânarea votului final.)  

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Urmează la ordinea de zi proiectul de lege privind protecția noilor soiuri de plante.

Din partea inițiatorilor dacă dorește cineva să ia cuvântul?

Este cineva din partea inițiatorilor? Doriți să luați cuvântul?

Din partea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, domnul inginer Varga Gabor, director general.

Domnul Varga Gabor:

Doamnă președinte,

Domnilor deputați,

Protecția noilor soiuri de plante, ca formă de proprietate industrială, este reglementată prin prezenta lege în cadrul unui sistem special.

Până în prezent, protecția noilor soiuri de plante a fost acordată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin eliberarea unui brevet de invenție, în condițiile stabilite de art.7 și 11 din Legea nr.64/1991 privind brevetele de invenții, și potrivit dispozițiilor conținute în cap.III al Hotărârii Guvernului din 1992, nr.152.

Adoptarea proiectului de lege este impusă de necesitatea înlocuirii sistemului actual de protecție cu un nou sistem sui generis, instituit în deplină armonizare cu directiva Uniunii Europene, nr.2100 din 1994, privind protecția noilor soiuri de plante.

Prezenta lege definește soiul de plante protejat ca fiind un nou soi, pentru care Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberează un brevet de plantă. Legea stabilește condițiile pe care un astfel de soi trebuie să le îndeplinească pentru a fi susceptibil de protecție, respectiv distinctivitate, omogenitate, instabilitate și noutate.

Soiul va purta, de asemenea, o denumire generică pentru a permite verificarea acestuia. Protecția se acordă în temeiul prezentei legi de către OSIM, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, noilor soiuri de plante; încurajează selecția, obținerea și dezvoltarea noilor soiuri.

Potrivit prezentei legi, protecția unui soi de plantă se dobândește nu numai după un examen prealabil al îndeplinirii condițiilor de formă și de fond, efectuat de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, ci și după un examen tehnic ce se efectuează de către autoritatea competentă. Publicarea noilor soiuri de plante în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială completează sistemul de examinare.

Brevetul de plante se înscrie în registrul național al brevetelor de plante protejate care este public. Durata de valabilitate a brevetului de plantă este de 25 de ani de la data eliberării lui.

Legea prevede, de asemenea, o durată specială de 30 de ani pentru speciile de pomi fructiferi, viță-de-vie și arbori ornamentali.

Înregistrarea, examinarea, publicarea cererilor de brevet de plante, precum și celelalte procedeuri îndeplinite de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin acordarea și menținerea protecției noilor soiuri de plante, sunt supuse taxelor prevăzute în lege.

Proiectul de lege definește și sancționează infracțiunea de contrafacere și, totodată, oferă posibilitatea persoanei al cărei drept a fost încălcat de a solicita despăgubiri pe cale civilă.

Prezentul proiect de lege a fost elaborat ținându-se seama de obligațiile asumate de România prin acordul de asociere cu Uniunea Europeană în art.67 cu privire la continuarea îmbunătățirii protecției drepturilor de proprietate industrială, astfel încât să se asigure un nivel de protecție similar cu cel existent în Uniunea Europeană.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă propun, domnilor deputați, să adoptați prezenta lege.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și noi vă mulțimim, domnule director.

Din partea comisiei de specialitate, vă rugăm.

Domnul deputat Radu Alexandru.

Domnul Alexandru Dumitru Radu:

Mulțumesc, doamnă vicepreședinte.

Cu prezentul proiect de lege a fost sesizată atât Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, cât și Comisia pentru industrii și servicii.

În urma examinării proiectului de lege privind protecția noilor soiuri de plante, cele două comisii propun ca acest proiect să fie supus spre dezbaterea plenului Camerei Deputaților în forma prezentată de Senat.

Facem o singură mențiune: că a existat o singură propunere - schimbarea unei sintagme - la art.26, alin.2, care însă a fost respinsă de cele două comisii.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Și noi vă mulțumim.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul?

Da, vă rog, domnule deputat Neagu, din partea Grupului PDSR.

Domnul Victor Neagu:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Voi fi foarte scurt.

Legea este foarte necesară. Este o lege practică, o lege care vine de fapt să ne alinieze Europei, vine să ne alinieze cerințelor țărilor cu o agricultură dezvoltată.

Grupul nostru parlamentar va vota acest proiect de lege.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, vă mulțumim.

Dacă în cadrul dezbaterilor generale mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu mai dorește nimeni.

Trecem la dezbaterea pe articole.

Domnul Robert Kalman Raduly (din sală):

Procedură.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, vă rog.

Domnul Robert Kalman Raduly:

Mulțumesc, doamnă președinte.

Aș avea următoarea propunere procedurală: dat fiind faptul că domnul coleg Acsinte Gaspar, de la PDSR, nu este prezent astăzi, aș vrea să propun ceeea ce propune dumnealui de obicei la legile tehnice, pentru a merge mai repede dezbaterea și adoptarea acestora.

Deoarece avem un singur amendament la alin.2 al art.26, propun ca procedura de vot să fie în felul următor: după ce votăm legea, să votăm în bloc primele 25 de articole, dacă nu sunt amendamente din sală, după aceea să votăm art.26 separat, iar un al treilea vot să acordăm pentru art.27 până la 44.

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu este procedural. Propunerea dumneavoastră nu se supune aprobării Camerei, pentru că iese din cadrul regulamentului.

Vom discuta pe articole proiectul de lege.

Titlul legii.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul legii a fost adoptat în unanimitate.

Cap.I.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.I a fost adoptat în unanimitate.

Art.1.

Nefiind comentarii, vă solicit votul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.1. a fost votat în unanimitate.

Art.2.

Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.2 a fost votat în unanimitate.

Art.3.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Și art.3 a fost votat în unanimitate.

Art.4.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.4 a fost votat în unanimitate.

Titlul cap.II.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.II a fost adoptat în unanimitate.

Art.5.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.5 a fost votat în unanimitate.

Art.6.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.6 a fost votat în unanimitate.

Art.7.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.7 a fost votat în unanimitate.

Art.8.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.8 a fost votat în unanimitate.

Art.9.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.9 a fost votat în unanimitate.

Titlul cap.III.

Nefiind comentarii, vă solicit votul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.III a fost votat în unanimitate.

Art.10.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.10 a fost votat în unanimitate.

Titlul cap.IV.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.IV a fost adoptat în unanimitate.

Art.11.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.11 a fost votat în unanimitate.

Art.12.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.12 a fost votat în unanimitate.

Art.13.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.13 s-a votat în unanimitate.

Art.14.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.14 a fost votat în unanimitate.

Art.15.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nici una.

Art.15 a fost votat în unanimitate.

Art.16.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Contra? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.16 a fost votat în unanimitate.

Art.17.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.17 a fost votat în unanimitate.

Art.18.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.18 a fost votat în unanimitate.

Art.19.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.19 a fost votat în unanimitate.

Art.20.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.20 a fost votat în unanimitate.

Art.21.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.21 s-a votat în unanimitate.

Art.22.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.22 a fost votat în unanimitate.

Art.23.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.23 a fost votat în unanimitate.

Art.24.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.24 a fost votat în unanimitate.

Art.25.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.25 a fost votat în unanimitate.

Cap.V.

Asupra titlului, nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.V a fost adoptat în unanimitate.

Art.26.

Sunt comentarii? Nu sunt comentarii?

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.26 a fost votat în unanimitate.

Cap.VI.

Dacă sunt comentarii asupra titlului? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.VI a fost adoptat în unanimitate.

Art.27.

Nefiind comentarii, solicit votul dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.27 a fost votat în unanimitate.

Art.28.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.28 a fost votat în unanimitate.

Art.29.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.29 a fost votat în unanimitate.

Cap.VII.

Dacă sunt comentarii asupra titlului? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul cap.VII a fost adoptat în unanimitate.

Art.30.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.30 a fost adoptat în unanimitate.

Art.31.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.31 a fost votat în unanimitate.

Art.32.

Nefiind comentarii, vi-l supun la vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.32 a fost votat în unanimitate.

Cap.VIII.

Dacă sunt comentarii asupra titlului? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul cap.VIII a fost adoptat în unanimitate.

Art.33.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră art.33.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.33 a fost votat în unanimitate.

Art.34.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.34 a fost votat în unanimitate.

Art.35.

Nefiind comentarii, cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.35 a fost votat în unanimitate.

Art.36.

Contractul de licență.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.36 a fost votat în unanimitate.

Art.37.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.37 a fost votat în unanimitate.

Cap.IX.

Dacă sunt comentarii asurpa titlului? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul cap.IX a fost adoptat în unanimitate.

Art.38.

Sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.38 a fost votat în unanimitate.

Art.39.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.39 a fost votat în unanimitate.

Cap.X.

Titlul capitolului.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul cap.X a fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea I.

Art.40.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.40 a fost adoptat în unanimitate.

Secțiunea a II-a.

Art.41.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.41 a fost votat în unanimitate.

Capitolul XI.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Titlul Capitolului XI a fost adoptat.

Art.42.

Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.42 a fost votat în unanimitate.

Art.43.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.43 a fost votat în unanimitate.

Art.44.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.44 a fost votat în unanimitate.

Art.45.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? Nimeni.

Abțineri? Nimeni.

Art.45 a fost votat în unanimitate.

Capitolul XII.

Dacă sunt comentarii cu privire la titlu? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Titlul Capitolului XII a fost adoptat în unanimitate.

La art.46, la alin.2 este o greșeală de redactare și trebuie "Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile ....", eliminând sintagma "în termen de ...", din punctul de vedere al tehnicii legislative.

Supun votului dumneavoastră art.46, cu amendamentul prezentat anterior.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Art.46, cu modificările prezentate, a fost adoptat în unanimitate.

Anexa trebuie, de asemenea, votată și ea.

Dacă sunt comentarii asupra anexei? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Anexa a fost terminată.

Deci, legea, per ansamblu, va trebui să fie programată pentru vot în cursul zilei de marți.

Comisia pentru agricultură s-a lămurit asupra textului?

Vă rugăm, poate-l facem acum, nu după pauză, că s-ar putea să nu mai avem cvorum după pauză.

Pentru că, de această dată, Comisia pentru agricultură a realizat un consens asupra restanței pe care o aveam la art.25 din ordonanță, care devine art.23, prin renumerotare, o să luăm în discuție acum, pentru că mi-e teamă că după pauză vom avea surprize cu privire la cvorum.

Deci, haideți să ne păstrăm puțină răbdare să luăm în discuție și acest amendament, pentru ca să terminăm și această lege astăzi, să plecăm mulțumiți în circumscripțiile noastre electorale, că am reglementat un domeniu atât de important. Să plecăm mulțumiți sâmbătă. Mâine avem comisii. Deci, mulțumiți că am legiferat.

Deci, vă rugăm textul comisiei.

Domnule președinte de comisie, până când terminați de redactat textul noului alin.3, care poate să fie așezat și în altă poziție în cadrul art.25 al ordonanței, reluăm discuția la art.25 din ordonanță, renumerotat 23, cu alin.4.

Deci, menționez că am votat alin.1, am votat alin.2, alin.3 din ordonanță a fost eliminat prin votul plenului Camerei Deputaților.

La alin.4, în raportul comisiei ni se propun mai multe amendamente.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii.

Supun votului dumneavoastră alin.4 din art.25 al ordonanței, așa cum a fost amendat el de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, alin.4 din ordonanță, de la art.25 a fost adoptat în varianta amendată de comisie.

Ați convenit asupra textului? Pot să dau cuvântul altcuiva, până mai definitivați acordul gramatical? Da. Vă mai oferim puțin răgaz.

Deci, după alin.4, domnul deputat Pereș a propus un amendament care a fost respins de comisie. Da, domnule deputat? Vă rog să prezentați.

Domnul Alexandru Pereș:

Vă mulțumesc, doamnă președinte.

La art.25, după alin.4, am propus să se introducă un nou alineat, alin.5, care are următorul cuprins: "Ocuparea definitivă a terenurilor din fondul forestier național este scutită de plata taxelor stabilite conform prezentei legi sau ordonanțe, dacă în schimbul acestor suprafețe beneficiarul predă o suprafață de pădure din afara fondului forestier național în mărime și valoare cel puțin egală cu cea scoasă. Echivalența se va stabili cu acordul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură".

Vreau să menționez că amendamentul a fost discutat și cu reprezentanții ministerului, care au fost de acord cu această propunere, dar venind în urma discutării art.25 în comisie, a fost trecut la amendamente respinse în ideea validării sale în plenul Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dacă sunt comentarii asupra amendamentului domnului deputat Pereș?

Sunt două lucruri diferite - ce ați propus dumneavoastră și ce propune domnul deputat.

Domnul deputat Ianculescu.

Deci, acum vorbim de propunerea domnului deputat Pereș, pentru un nou alin.5. Și pe urmă să vorbim de cel al domnului Cristea, care nu ne-a fost prezentat.

Domnul Marian Ianculescu:

Acest articol este în strânsă legătură și cu propunerea domnului Cristea.

De aceea, eu vă propun, după ce finalizăm amendamentul propus de domnul Cristea, să-l discutăm și pe acesta, pentru că sunt strâns legate.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Bine.

Deci, este gata amendamentul domnului Cristea?

Domnul deputat Pereș ne-a prezentat varianta. Rămâne s-o aducem în atenția colegilor după prezentarea amendamentului domnului deputat Cristea, cu acordul inițiatorului și al comisiei.

În sfârșit, domnii noștri colegi s-au hotărât. Sunt reticenți cu limba română și este foarte bine așa.

Domnule deputat Ianculescu, înțeleg că acum a devenit un text comun.

Domnul Marian Ianculescu:

Text comun, da. Și cu acordul inițiatorului. Trebuie menționat acest lucru.

"Persoanele fizice și juridice pot solicita ocuparea definitivă a unor suprafețe din fondul forestier național și după achitarea unei taxe egale cu contravaloarea pierderii de creștere determinată de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității, dacă beneficiarul compensează cu o suprafață echivalentă de teren, limitrofă fondului forestier, pe care o împădurește și întreține plantația până la încheierea stării de masiv pe cheltuială proprie, cu avizul autorității publice centrale pentru silvicultură".

Și cred că textul este corect.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Înțeleg că comisia a participat aproape în întregime la elaborarea lui.

Dacă sunt comentarii? Nu sunt comentarii. Un nou alin.3, cu formularea citită de domnul deputat Ianculescu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? O abținere.

Deci, cu majoritatea de voturi, noul alin.3 a fost adoptat.

Domnul deputat Pereș a făcut un amendament sub forma unui alineat nou, alin.5, la art.25 din ordonanță.

El v-a fost prezentat. De altfel, figurează și în raportul comisiei de specialitate.

Dacă sunt comentarii?

Domnul președinte.

Domnul Gheorghe Cristea:

Deci, amendamentul pe care l-am adoptat puțin mai devreme acoperă, de fapt, pe fond solicitarea din amendamentul domnului deputat Pereș, așa că rămânem pe acesta și domnia sa renunță la acest amendament.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da, ați renunțat, domnule deputat?

Domnul Alexandru Pereș (din sală):

Da, am renunțat.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da? Bine. Vă mulțumesc.

Supun votului dumneavoastră art.25 din ordonanță, renumerotat în întregime.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Deci, și acest art.25 a fost votat în unanimitate.

Ne reîntoarcem la articolul unic al legii.

În raportul comisiei de specialitate avem modificările de rigoare.

Dacă sunt comentarii cu privire la articolul unic al legii, în forma amendată de comisie? Nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Articolul unic, în forma amendată de comisie, a fost adoptat în unanimitate.

Votul final asupra acestui proiect de lege va avea loc marți, în plenul Camerei Deputaților.

Luăm o pauză de o oră.

Ne reîntâlnim la ora 14,00 în plenul Camerei Deputaților.

După pauză

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Constatăm că lipsesc unele dintre grupurile parlamentare, pentru a participa la lucrările ședinței în plen de astăzi după-amiază.

Domnilor colegi,

Deoarece cvorumul de ședință nu este îndeplinit, declar închise lucrările ședinței de astăzi a Camerei Deputaților.

Ședința s-a încheiat la ora 14,10.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București sâmbătă, 30 mai 2020, 2:38
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro