You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 02-11-1998

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998

6. Retragerea, la propunerea Grupului parlamentar al UDMR, a propunerii legislative privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Vă informez, în continuare, că în conformitate cu art.87 din Regulamentul Camerei Deputaților, Grupul parlamentar al UDMR a adresat o adresă Biroului permanent, prin care propunerea legislativă nr.362 din 18.11.1997 pentru proiectul de Lege privind stimularea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, înregistrată la comisie în data de 22.01.1998, dânșii propun să fie retrasă această propunere legislativă. Luăm act de acest lucru.