Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
13-04-2021
12-04-2021
07-04-2021
06-04-2021
Video archive:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 02-11-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998

10. Prezentarea interpelărilor adresate de către deputați membrilor Guvernului.  

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Onorați colegi,

Trecem la partea a treia a ședinței noastre, cea a interpelărilor adresate Guvernului. Fac precizarea că domnii deputați: Vasile Stan, Radu Mânea, Nicolae Popa, Petre Naidin și Vasile Bran... Vreți s-o citiți? Da, imediat vă dau cuvântul, sunteți după domnul deputat Onaca. Deci domnii deputați, fără domnul deputat Vasile Bran, au depus în scris interpelările și ele vor fi luate în discuție peste două săptămâni.

Domnul deputat Dorel Onaca, și se pregătește domnul deputat Vasile Bran.

Vă rog să citiți interpelarea. Sinteză scurtă, ca să fie pentru stenogramă.

Domnul Dorel Constantin Onaca:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Este vorba despre echipajele care au fost trimise în misiune de serviciu și care acum sunt lipsite de cele mai elementare condiții necesare traiului, nemaivorbind de condițiile de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Ca atare, comitetul executiv al sindicatului liber al navigatorilor dorește un program de guvernare adecvat, de protecție socială pentru toți navigatorii care se află acum pe aceste nave. Altfel, multe echipaje vor fi silite să abandoneze aceste nave. Dorința mea și a sindicatului liber al navigatorilor este că rugăm pe domnul prim-ministru a fixa o dată cât mai apropiată pentru a primi comitetul executiv al sindicatului liber al navigatorilor în cadrul unei ședințe de Guvern sau la cabinetul dânsului, în vederea prezentării situației reale cu care se confruntă personalul navigant la bordul acestor nave arestate sau reținute în diferite porturi ale lumii. Am depus și în scris.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Vă mulțumesc.

Domnul deputat Vasile Bran, și se pregătește domnul deputat Romeo Trif. Nu este aici? Atunci domnul deputat Ionel Marineci.

Vă rog.

Domnul Vasile Bran:

Interpelarea este adresată domnului ministru Traian Decebal Remeș și domnului ministru Dinu Gavrilescu.

Doresc să aflu când au de gând cele două ministere să promoveze de urgență o ordonanță care să înlocuiască Legea nr.83/1993, prin care să se stimuleze vânzarea de tractoare și mașini agricole pe piața internă prin acordarea de credite pe o perioadă de 9 ani, cu un termen de grație, la care dobânzile să fie subvenționate în proporție de 70% pe an din fondul constituit la dispoziția Guvernului în baza prevederilor art.9 alin.4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997.

Este adevărat că Ministerului Agriculturii și Alimentației a inițiat în acest sens un proiect de lege, dar legiferarea lui necesită încă o bună perioadă de timp până la aprobare, fapt ce conduce în continuare la scăderea drastică a vânzărilor pe piața internă. Pentru exemplificare, arăt faptul că față de un necesar estimat de circa 20. 000 de tractoare pe an și vânzări cuprinse între 13.300 și 16.900 tractoare pe an în perioada 1990-1993, s-a ajuns în 1997 la un număr de 1.300 de tractoare, iar vânzările în primele 9 luni ale anului 1998 au fost de 597 de tractoare agricole pe piața internă, deci între 3 și 5% din necesarul de mecanizare a agriculturii.

Vreau să scot în evidență că "Tractorul UTB - SA" a ajuns în situația ridicolă de a vinde 10.000 de tractoare anual la export în țări ca SUA, Canada, Turcia, Egipt și nici 1.000 de tractoare pe piața internă. Rezolvarea problemei vânzărilor de tractoare și mașinilor agricole pe piața internă ar reglementa în perioada următoare două din problemele majore:

1. Relansarea progamului de agricultură în România, respectiv creșterea gradului de mecanizare al lucrărilor agricole și,

2. Relansarea activității economice a întreprinderilor producătoare de tactoare și mașini agricole din România.

Răspunsul îl doresc în scris. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, am notat.

Domnul deputat Romeo Trif este lipsă. Domnul deputat Ionel Marineci, și se pregătește domnul deputat petru Bejinariu.

Domnul Ionel Marineci:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Intervenția mea se referă în primul rând la modul cum răspunsurile la întrebările și interpelările adresate membrilor guvernului sunt date, și mă refer aici la întârziere sau, mai grav, este faptul că am o întrebare adresată pentru Departamentul pentru protecția copilului din 30 sept.1998, la care nici acum nu am primit răspuns.

Obiectul interpelării mele vizează și fondul proprietății de stat, și mă adresez dumneavoastră, domnule președinte, cu rugămintea ca cei care conduc astăzi FPS-ul să încerce să-mi răspundă la o întrebare pe care am adresat-o și filialei județene și la care nu am primit răspuns. Este vorba de numele persoanelor care alcătuiesc adunările generale ale acționarilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat în județul Teleorman.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petru Bejinariu. Urmează doamna deputat Viorica Afrăsinei. Dânsa lipsește, deci urmează domnul deptuat Mihai Vitcu.

Domnul Petru Bejinariu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Iată obiectul interpelării. În Nordul Bucovinei, Ținutul Herței și sudul Basarabiei, autoritățile ucrainene elaborează variante de proiecte de lege prin care se propune învățământ în limba română doar până la clasa a III-a și a IV-a, precum și alte îngrădiri pentru comunitățile românești băștinașe, autohtone de când lumea pe aceste teritorii acum cedate Ucrainei.

Cadrele didactice din România nu primesc drepturile bănești prevăzute în Legea privind statutul personalului didactic. Situația materială a școlilor este grea. La Cluj-Napoca funcționează Universitatea Babeș - Bolyay cu 65 de linii de studii în limba maghiară și 6 în limba germană, iar la Tg.Mureș, Satu Mare, Gheorgheni și alte orașe funcționează alte instituții de învățământ superior în limba maghiară.

Interpelarea: Vă rugăm, așadar, să precizați, pentru populația din Bucovina istorică, care sunt argumentele care au determinat Guvernul să nesocotească aceste realități, să ignore voința majorității populației, să ocolească Parlamentul României și printr-o hotărâre să decidă înființarea unei universități de stat maghiare, zisă multiculturală, și din care, pe deasupra, să fie scoasă limba română.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Mihai Vitcu, se pregătește domnul deputat Darie Simion.

Domnul Mihai Vitcu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea se adresează ministrului muncii și protecției sociale.

De aproape un an, Parlamentul României a aprobat modificări la Legea nr. 42 pe 1990 privind îmbunătățirea protecției sociale pentru persoanele care și-au pierdut total sau parțial capacitatea de muncă, pentru urmașii celor care au decedat ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989, ori în legătură cu evenimentele revoluționare din decembrie 1989.

Și cam tot de aproape un an, oameni care au trăit drama evenimentelor din 1989 sunt puși pe drumuri de funcționari nepricepuți, probabil, fără a li se da acestora o explicație plauzibilă, conform prevederilor Legii nr. 209 din 15.12.1997.

Voi aduce în discuție situația unui părinte ce-și plânge și acum fiul, ucis în ajunul Crăciunului 1989 și declarat prin Decretul nr. 110/1991 "Erou martir al Revoluției din Decembrie".

Este vorba de cetățeanul Bute Dumitru, domiciliat în municipiul Fălticeni, blocul 25, tatăl eroului Bute D. Ioan, împușcat în timpul misiunii din acel an.

Conform art. 3 paragraful c), în calitatea sa de urmaș al eroului revoluției, are dreptul de a renunța la pensia de stat pentru limită de vârstă și vechime neîntreruptă, pensie pe care o primește în momentul de față, și să opteze pentru pensia de urmaș, ca urmare a faptului că fiul său a murit în Revoluție.

Domnule ministru,

Cine se face vinovat de nerespectarea prevederilor Legii nr. 209 din 15.12. 1997? de ce cetățeanul Bute Dumitru nu a primit nici astăzi răspuns la scrisoarea ce a fost adresată și înregistrată la ministerul ce cu onoare îl conduceți, din 11.05.1998.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Darie Simion, se pregătește domnul deputat Nicolae Ionescu.

Domnul Simion Darie:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Interpelarea mea este adresată domnului Radu Vasile, prim-ministru al României.

Iată conținutul interpelării: "În 1996, Regia Autonomă "Sahia Film" a devenit, prin hotărâre de Guvern, societate comercială cu capital integral de stat.

Începând din a doua jumătate a anului 1997, spațiile "Sahia Film", din strada Calderon, bulevardul Aviatorilor nr.106 și garajul din Cartierul Floreasca au fost ocupate de firmele domnului Adrian Sârbu, PRO TV-ul, Academia PRO și altele.

Ținând cont că, începând din 1997, închirierea spațiilor s-a făcut prin licitație publică, prețul de închiriere fiind de 10 dolari pe m2 și că, de drept, banii obținuți din aceste închirieri sunt venituri la bugetul de stat, vă rog, domnule prim-ministru, să răspundeți la următoarele întrebări:

- spațiile "Sahia Film" ocupate de firmele domnului Adrian Sârbu s-au dat în urma unei licitații publice?

- când a avut loc aceasta?

- s-au făcut anunțuri în presă, așa cum reglementează legea?

- cât spațiu ocupă firmele domnului Adrian Sârbu, din spațiile "Sahia Film"?

- care sunt sumele obținute pe m2 din aceste închirieri?

- cine răspunde, în eventualitatea încălcării legii, de această stare de lucruri?".

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Ionescu, care este și ultimul pe listă. Vă rog.

Domnul Nicolae Ionescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Inteprelarea este adresată domnului Radu Vasile, prim-ministru al Guvernului României, și domnului Decebal Traian Remeș, ministrul finanțelor.

Obiectul interpelării:

De acum este de domeniul evidenței faptul că România devine tot mai izolată. După eșecul de la Madrid, după impasul prin care trec negocierile cu Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, după ce investitorii străini ocolesc cu consecvență țara noastră, după ce guvernarea de după 1996 este total neputincioasă în scoaterea economiei din criză, după ce a crescut riscul de țară, se aude acum că și oleoductul din Caspica va ocoli România.

La acest sumbru tablou, devine tot mai clar faptul că turneele președintelui Emil Constantinescu din fostele țări ale Uniunii sovietice până în SUA, din nordul Europei până în Asia sunt absolut nule din punct de vedere al rezultatelor. Cu atât mai mult se impune, în spiritul democratic al transparenței, să faceți publică suma care s-a cheltuit în acest an de la buget cu turneele președintelui României pe toate meridianele lumii, însoțit de numeroase delegații, curpinzând consilieri prezidențiali, directori de societăți, ziariști etc.

De asemenea, vă rog să nominalizați sumele cheltuite de miniștrii de externe Adrian Severin și Andrei Pleșu pentru astfel de turnee.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Cu această utlimă interpelare adresată Guvernului... Mai doriți să interveniți? Domnule deputat Ionescu, vă rog.

Domnul Nicolae Ionescu:

Doar o secundă.

Domnule președinte,

Fac apel la dumneavoastră, încă o dată, în numele demnității noastre, a parlamentarilor, să repuneți în drepturi, să se respecte regulamentul și prevederile constituționale. Este inadmisibil: acum nu mai vin nici secretarii de stat, vin directorii! Nu știu pe cine vor mai trimite! Secretarele... și așa mai departe. Nu se mai poate! Rămânem patru în sală, nu va mai rămâne nimeni și o să cerem să vină cine trebuie, să vadă cum arată... De aceea nu mai rămân colegii și pleacă! Așteptăm răspunsurile de la cei care trebuie să le dea. Este stare de normalitate sau nu e?! Dumneavoastră sunteți președintele nostru de ședință aici, iar Biroul permanent al Camerei Deputaților trebuie să-și facă mea culpa și să rezolve problema.

Vă mulțumesc.

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Sigur, observația dumneavoastră este absolut îndreptățită. Membrii Guvernului care sunt întrebați sau interpelați trebuie să vină și să răspundă în fața celor care-i întreabă, și, acolo unde sunt situații neprevăzute, evident, trebuie găsită o soluție. Fie un răspuns scris, fie, dacă nu, amânarea răspunsului la întrebare sau interpelare, pentru că, totuși, situația aceasta, să vină persoane care nu fac parte din Guvern, să răspundă în numele Guvernului, nu este un lucru acceptabil și, în orice caz, încalcă regulamentele noastre.

O să-l rog și pe domnul secretar de stat Clinciu să transmită acest lucru domnului ministru Sassu, pentru găsirea unei rezolvări în spiritul Constituției și a regulamentelor noastre.

Vă mulțumesc.

Declar închisă ședința noastră de astăzi.

Ședința s-a încheiat la ora 19,05.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania wednesday, 14 april 2021, 3:04
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro