Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 02-11-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 2, 1998

  1. Aprobarea ordinii de zi pentru zilele de 2, 3 și 5 noiembrie 1998.

Ședința a început la ora 16.45.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Tiberiu Csaba Kovács și Miron Tudor Mitrea, secretari.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi, luni, 2 noiembrie 1998, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 249,94 sunt absenți și din aceștia, 31 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art.128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început vom discuta ordinea de zi care a fost aprobată săptămâna trecută, joi, și a fost completată, conform prevederilor noastre, cu câteva rapoarte de mediere și rapoarte la niște proiecte de lege pentru ratificarea unor convenții internaționale care au apărut între timp.

Dacă la ordinea de zi mai are vreun lider de grup, Guvernul... Deci, atenție la ordinea de zi aprobată săptămâna trecută, pot să intervină liderii de grupuri, Guvernul, Biroul permanent al Camerei Deputaților care de fapt a propus introducerea acestor rapoarte suplimentare, respectiv comisiile, lideri de grupuri.

Domnul Petre Țurlea (din bancă):

În numele grupului se poate vorbi?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Adrian Năstase, urmează domnul deputat Nică.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Vreau să reamintesc declarația pe care am făcut-o joi la încheierea lucrărilor. De atunci au avut loc mai multe consultări. Am avut ocazia să discut și cu domnul prim-ministru și, de asemenea, astăzi la Biroul permanent a avut loc o anumită discuție care tindea la deblocarea acestei situații. Domnul președinte Diaconescu, în urma unei discuții cu domnul prim-ministru, a agreat, împreună cu ceilalți membri ai Biroului, să revenim la o procedură, totuși, cu un calendar foarte clar pentru dezbaterile Legii de restituire a imobilelor, astfel încât, până în 15 decembrie, acest proiect de lege să poată să treacă prin comisii și în plen. Înțeleg însă că au intervenit anumite blocaje la nivelul Guvernului, noi așteptam un punct de vedere oficial în cadrul plenului, care să anunțe acest element de voință din partea Guvernului și care să permită, repet, revenirea, în ceea ce ne privește, la lucrări.

Doresc o clarificare din partea Guvernului în legătură cu această chestiune, astfel încât să putem ști cum vom proceda în zilele care urmează și bineînțeles chiar începând de astăzi la dezbaterile în plen.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, această declarație pe care ați făcut-o nu se referă la ordinea de zi. Domnul ministru Sassu va veni peste câteva minute să vă dea răspuns la această chestiune.

La ordinea de zi, conform art.83 din regulamentul nostru, modificarea ei poate avea loc numai în prima zi a săptămânii, la cererea Guvernului, a Biroului permanent sau a unui grup parlamentar.

Deci, avem doar trei persoane juridice care pot să ceară modificarea ca atare, din partea Grupul parlamentar PNȚCD, domnul deputat Badea, vicelider de grup, vă rog.

Domnul Alexandru Ioan Badea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

La ordinea de zi, în numele Grupului parlamentar PNȚCD, v-aș ruga să fiți de acord ca pct.14 de la cap.II, respectiv proiectul de Lege privind conferirea Ordinului Meritul Militar pensionarilor militari, veterani de război să treacă pe poziția 1, deci, mâine.

Fac această solicitare, având în vedere că proiectul este scurt, are toate avizele favorabile și urmează să mai fie discutat și în Senat, în așa fel încât acei puțini câți vor fi beneficiari ai acestui proiect de lege să poată la sfârșitul anului să primească această decorație.

Deci, încă o dată am solicitarea ca pct.14 să fie trecut pe poziția 1, mâine. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Din partea Grupului PNȚCD a vorbit domnul deputat Badea. Din partea altor grupuri parlamentare, domnul deputat Varga, liderul Grupului parlamentar al UDMR.

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Solicit, în numele Grupului UDMR, ca la cap.II A, de la poz.3, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 36/1997 să fie mutată după poziția 15, și aceasta pentru a avea suficient timp Comisia de învățământ să întocmească raportul suplimentar, întrucât în cursul dezbaterilor s-au formulat o serie de amendamente, în mod regulamentar, care nu au fost trecute în raport și nici într-un raport suplimentar. Argumentele au fost prezentate săptămâna trecută, pe care nu doresc să le reiau. Solicit prin urmare, să aprobați solicitarea mea.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte lucruri? Domnul deputat Ioan Gavra, liderul Grupului parlamentar PUNR.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, eu nu aș fi vrut să iau cuvântul ca să reiterez aceeași chestiune de săptămâna trecută, fiindcă am acordat un vot plenului Camerei Deputaților, pentru ca la ordinea de zi, cap.II, pct.3 să intre spre dezbatere și adoptare în plenul Camerei Deputaților raportul Comisiei de învățământ privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr.36 a Guvernului României.

Solicitarea UDMR este, sigur, regulamentară, cum spuneați dumneavoastră, conform art.83 din regulament, întrucât un grup parlamentar poate să ceară luni modificarea ordinii de zi adoptate anterior joia trecută, numai că prevederea regulamentară trebuie completată, domnule coleg de la UDMR, cu alte prevederi ale regulamentului care interzic acest lucru. Deci, dreptul de a solicita modificarea este admis, dar nu se poate solicita un asemenea vot din partea Camerei Deputaților, pentru că alte două articole de regulament ne spun foarte clar ce se întâmplă cu un raport care vine de la o comisie permanentă.

În cadrul art.64 se prevăd termenele minime și maxime în care o comisie trebuie să predea un raport asupra unui proiect de lege plenului Camerei Deputaților, maximum este 60 de zile. Comisia a respectat acest termen, chiar mai repede.

2. Dacă există amendamente și dacă există modificări de conținut care se fac pe parcursul dezbaterii acestui proiect de lege, singura alternativă prin care se poate retrimite la comisie spre examinare un amendament sau un articol, art.68 din regulament, atunci când dezbaterea începe, și vor fi asemenea propuneri de amendare care schimbă conținutul unui articol, de abia atunci se poate trimite spre reexaminare la comisie, la solicitarea președintelui de ședință, cu acordul plenului Camerei Deputaților. Nu ne aflăm într-o asemenea situație, deci, raportul este înaintat plenului Camerei Deputaților, intră în dezbatere, nu se mai poate retrage, nu mai avem nevoie de nici un raport suplimentar, de nimic absolut, decât eventual, pe parcurs, dacă se ivesc amendamente de fond, deci, nu de redactare, atunci, la solicitarea dumneavoastră, sau a altui deputat, cu acordul președintelui comisiei și al plenului Camerei Deputaților, se trimite spre reexaminare comisiei, care vine cu un raport asupra acelui text.

Deci, ne aflăm în momentul în care ordinea de zi este adoptată, nu se poate modifica absolut nimic la pct.nr.3, cap.II, pentru ziua de mâine. Nu are rost să începem discuții de procedură, că le ținem până la 6.00 diseară. Eu am răbdare cu dumneavoastră până diseară la 7.00 dacă doriți.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Adrian Năstase, lider al Grupului parlamentar PDSR și vicepreședinte al Camerei Deputaților.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt extrem de surprins de faptul că reluăm această discuție. Aceeași chestiune a fost discutată joi și s-a luat o decizie în legătură cu ordinea de zi exact în legătură cu acest punct și din acest punct de vedere cred că există autoritate de lucru judecat.

Vă reamintesc faptul că această ordonanță este o ordonanță de urgență. Conform regulamentului nostru, ordonanțele de urgență se supun aprobării Camerei Deputaților în procedură de urgență. Deci, sediul materiei pentru procedură este la Secțiunea a 4-a "Procedura de urgență" și art.104 este foarte clar: "Camera Deputaților, după primirea raportului comisiei sesizate în fond, înscrie cu prioritate pe ordinea de zi proiectul de lege sau propunerea legislativă și trece la dezbaterea pe articole".

Înțeleg, colegii noștri de la UDMR au anumite obiecțiuni în ceea ce privește regularitatea întocmirii raportului, dar această chestiune va fi invocată, fără îndoială, cu ocazia discuției care va avea loc în legătură cu acest punct. Deci, nu putem, atunci când discutăm ordinea de zi, să invocăm această chestiune, să discutăm despre acest raport, pentru că aceasta ar însemna efectiv să intrăm într-o discuție de fond. De aceea, eu cred că lucrurile trebuiesc separate; pe de o parte, înscrierea pe ordinea de zi, astfel încât chestiunea să fie rezolvată sub aspectul ordinii de zi, pe care noi o realizăm, iar, după aceea, în momentul în care mâine se va începe discuția aceasta, se vor invoca elementele pe care colegii noștri doresc să le aducă în discuție și dacă plenul va considera că este necesară o retrimitere la comisie, acest lucru se va putea face atunci.

Deci, nu cred că este normal să insistăm acum și sub aspecte strict regulamentare și datorită faptului că plenul s-a pronunțat deja în această chestiune expresă în legătură cu ordinea de zi, în legătură cu problema pe care colegii de la UDMR au invocat-o.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Leonăchescu, vicelider al Grupului parlamentar al PRM.

Domnul Nicolae Leonăchescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Din partea Grupului parlamentar al Partidului România Mare, noi susținem ca discuția proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 să rămână așa cum a fost prevăzută în programul pe care l-am primit, program de altfel care s-a și votat, conform ordinii de zi.

Argumentele sunt cele care s-au expus aici, nu avem supliment de argumentație pentru a se plasa mult mai târziu această lege. Eu adaug argumentele învățământului. Ne-am obișnuit ca aceste probleme ale învățământului să le tratăm cu destulă ușurință și problemele nerezolvate, amânate se acutizează. De aceea, pentru că și anul școlar a început la 1 octombrie, ar trebui să discutăm aceste probleme mult mai rapid. Iată de ce și noi susținem să se discute procedura, eu aș zice chiar normală, fiind o lege organică, dar pe poziția pe care a fost planificată în ordinea de zi.

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Marton, vicelider de grup UDMR.

Domnul Ioan Gavra (din bancă):

Nu are voie, domnule... (Rumoare.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog foarte mult, vă rog foarte mult, liniște! Vă rog frumos!

Domnul Márton Árpád Ferenc:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Pe data de 28 octombrie a intrat în vigoare Ordonanța Guvernului nr.96 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național. Această ordonanță a fost dezbătută în comisie, raportul este depus și dacă ați citit, ați parcurs acest raport, vă dați seama că are foarte multe amendamente de fond, or, această ordonanță se aplică din data de 28 octombrie.

Având în vedere importanța pe care o are regimul silvic, eu cred că trebuie să dezbatem cât mai repede această lege, pentru că probabil cei din comisie au avut de ce, au avut niște idei clare de a modifica această ordonanță, or, ea va fi aplicată altfel decât cea solicitată de membrii din comisie.

Ca atare, propunem ca de pe poziția 5, acest proiect de lege să vină pe poziția 1, pentru ca să fie cât mai repede aplicată această ordonanță în varianta modificată de Cameră. (Rumoare.)

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Bun. O să am rugămintea, onorați colegi, să acceptați faptul că în art.83 scrie clar că modificarea ordinii de zi poate avea loc numai în prima zi a săptămânii, la cererea Guvernului, a Biroului permanent sau a unui grup parlamentar, și că motivarea cererii de modificare se face printr-o singură luare de cuvânt, limitată în timp. Eu am dat cuvântul unui număr de doi vorbitori, pentru că primul a scăpat la Grupul UDMR această chestiune, este o greșeală a mea pe care mi-o asum, însă revenim la programul nostru, la ordinea de zi și vă voi supune, spre aprobare, cererea domnului deputat Badea, ca II A 14 să treacă pe poziția II A.1. Este vorba de proiectul de Lege privind conferirea Meritului Militar pensionarilor militari veterani de război.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? Nu sunt.

Deci, s-a adoptat în unanimitate.

Cererea făcută de domnul deputat Varga, ca II A.3 să treacă pe poziția II A.16 este o cerere care a mai fost dezbătută în ședința de joi când s-a dezbătut ordinea de zi și când s-a supus spre aprobare și a fost respinsă, deci nu o putem resupune spre aprobare pentru că am încălca regulamentele proprii.

În ceea ce privește cererea domnului deputat Marton care a propus ca II A.7 - pe ce poziție ați propus să treacă, domnule deputat Marton? Pe II.A5, da?

Deci, II A.7 pe II.A.5...

Domnul Viorel Burlacu (din bancă):

Nu contează; să fie înaintea învățământului..., nu contează...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, II A.7 pe II.A.5.

Ordonanța, la mine în material aici, fondul forestier, este pe poziția 7 la cap. II. (Rumoare.)

Deci, domnul deputat Marton propune ca II A.7 - proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 96/98 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național să treacă pe poziția II A.2.

Domnul deputat Năstase și după aceea trecem mai departe. Vă rog.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Dați-mi voie să traduc intenția domnului deputat Marton Arpad. Domnia sa dorește să introducem acest proiect de lege, care nu este în regim de urgență, înaintea proiectului de lege care este în regim de urgență la pct.3 și în felul acesta să ajungă la aceeași finalitate pe care colegul său de partid și de grup a sugerat-o săptămâna trecută. De aceea, în măsura în care este o chestiune atât de importantă, eu aș propune următorul lucru, dacă veți fi de acord, pct.7 să treacă pe pct.4. Deci, să luăm în considerare ideea și sugestia pe care a făcut-o colegul nostru, dar să ținem seama în același timp și de Regulamentul Camerei Deputaților, care propune includerea în regim de urgență și cu prioritate pe ordinea de zi a ordonanțelor de urgență.

De aceea, v-aș ruga să considerați și propunerea pe care o fac eu, ca acest punct de pe ordinea de zi de la nr.7 să treacă pe locul nr.4.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Deci, există două propuneri, ca II A.7 să treacă pe II A.2, propunerea domnului deputat Năstase este ca II A.7 să treacă pe II A.5, însă pentru că 4 este acum, prin renumerotare, Ordonanța 36 și de fapt II A.7, acum este de fapt II A.8, prin renumerotare.

În primul rând supun spre aprobare: II A.7 pe poziția II A.2.

Voturi pentru? Vă rog frumos să numărați! Și vă rog frumos să fiți atenți când se votează, ca să nu apară discuții pe urmă. (Rumoare.) 70.

Voturi împotrivă? 79 și cu 15 pe partea astălaltă, asta înseamnă 94.

Abțineri? Vă rog frumos, abțineri? Țineți mâinile sus, să le putem număra ca lumea, da? 6 abțineri.

Deci, s-a respins această propunere.

A doua propunere: II A.7, deci aceeași inițiativă privind fondul forestier, să treacă după Ordonanța 36.

Voturi pentru? Vă rog frumos, țineți mâiniele sus să le putem număra ca lumea să nu avem încurcături. Să depășim momentul acesta de început de ședință.

81 plus 15.

Voturi împotrivă?

Deci, 3 plus 56, 59.

Abțineri? Vă rog țineți mâinile sus ca să le numărăm. 18 abțineri.

Deci, s-a acceptat.

Acum îi dau cuvântul domnului deputat Varga, care dorește să ia cuvântul în numele Grupului UDMR.

Domnul Varga Attila:

Mulțumesc, domnule președinte.

Permiteți-mi să vă menționez că nu există nici un impediment de a supune votului propunerea mea, întrucât regulamentul permite acest lucru.

De asemenea, doresc să menționez că dumneavoastră ne-ați propus plenului Camerei de a dezbate ordinea de zi. În domeniul dezbaterilor parlamentare nu există autoritate de lucru judecat, cu atât mai puțin încât întreaga ordinea de zi a fost supusă spre dezbatere. Deci, dacă ar fi existat autoritate de lucru judecat, atunci nu ar fi posibil ca noi, acum, să discutăm despre ordinea de zi.

Prin urmare, consider că nu există nici un impediment regulamentar de a supune votului propunerea mea și vă rog să procedați în consecință.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da, este o chestiune care s-a supus la vot și când a fost săptămâna trecută pentru dezbatere la ordinea de zi și în general, revenirea asupra unui vot dat în Camera Deputaților este o chestiune care nu face parte din modul în care trebuie să conducem ședințele, pentru că în felul acesta orice vot odată dat poate fi pus sub semnul întrebării și atunci nimic nu mai are stabilitate în ceea ce putem face noi aici. Este o chestiune de fond acest mod de a resupune la vot o hotărâre o dată luată. Ca atare, o să-mi permit să nu fac acest lucru, pentru că deschidem o procedură foarte neplăcută, cu consecințe deosebit de grave asupra întregii noastre activități parlamentare, indiferent că este vorba de ordinea de zi sau de un articol al unei legi sau de o procedură normală de lucru, cum este, spre exemplu, procedura de urgență, atât de mult discutată mai devreme, săptămâna trecută.

Deci, eu vă voi supune acum, spre aprobare, ordinea de zi cu amendamentele acceptate în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 19 voturi împotrivă.

Abțineri? 4 abțineri.

Cu 19 voturi împotrivă și 4 abțineri a fost aprobată ordinea de zi.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 july 2020, 10:07
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro