Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 12-03-1998

Ședința Camerei Deputaților din 12 martie 1998

  1. Informare cu privire la proiectele de lege și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

Ședința a început la ora 9.07.

Lucrările au fost conduse de domnul Radu Mircea Berceanu, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kovács Csaba Tiberiu, secretari.

*

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări un număr de 252, participă la alte acțiuni parlamentare 18 dintre colegii noștri, iar 91 sunt absenți.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulament, deși nu pare, este întrunit.

Pentru început vă prezint informarea cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente.

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/1998 privind reglementarea amortizării activelor corporale pentru anul 1998, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget, finanțe și bănci; pentru avize - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia juridică, de disciplină și imunități.

În conformitate cu prevederile art. 102 alin. 3 din Regulamentul Camerei Deputaților acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Deci, termenele - după cum știți - sunt scurte.

2. Propunerea legislativă privind Legea întreprinderilor mici si mijlocii, inițiată de domnul deputat Dan Nica.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond, urmând a elabora un raport comun, - Comisia pentru industrii și servicii, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

3. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 16/1996 a arhivelor naționale, inițiată de doi deputați aparținând Partidului Național Liberal.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională; pentru avize - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

4. Propunerea legislativă pentru declararea ca oraș a comunei Șomcuta Mare, județul Maramureș, inițiată de un număr de 8 deputați.

Cu această propunere legislativă au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind statutul funcționarilor publici, primit de la Guvern.

Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond - urmând a elabora un raport comun - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic și Comisia juridică, de disciplină și imunități; pentru avize - Comisia pentru buget, finanțe și bănci, Comisia pentru muncă și protecție socială și Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale.