Plen
Ședința Camerei Deputaților din 19 octombrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-07-2020
13-07-2020
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 19-10-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 19 octombrie 1998

Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru pentru perioada 19-23 octombrie 1998.

Ședința a început la ora 16,20.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnul Corneliu Ciontu, secretar.

 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor deputați,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală pentru a începe ședința noastră de astăzi.

Declar deschisă ședința de astăzi a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 343 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 217, 126 fiind absenți și, din aceștia, 50 participă la alte acțiuni parlamentare.

Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit. Cvorumul de lucru este de 122 de deputați. Pentru început urmează să dezbatem proiectul ordinii de zi și al programului de lucru.

La ordinea de zi, dacă sunt observații sau amendamente? Da, domnul deputat Ovidiu Drăgănescu.

Vă rog.

 
 

Domnul Ovidiu Drăgănescu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi

Aș propune la pct.II pentru zilele de marți și joi, pct.13 de la ordinea de zi, proiectul de Lege privind înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, să treacă pe locul 2. Este o lege, consider eu, care produce efecte și, chiar după ce va fi promulgată, această lege va produce efecte retroactive. Între timp însă multe persoane s-ar putea să fie condamnate pentru niște infracțiuni care au pericol social mic și ar fi bine ca această lege să apară cât mai rapid, tocmai pentru a evita ca acești oameni să ajungă în închisoare și, de aceea, propun să fie locul 2.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții? Nu mai sunt.

Domnul deputat Ovidiu Drăgănescu a propus ca proiectul de Lege privind înlocuirea sancțiunii închisorii contravenționale cu sancțiunea obligării contavenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, aflată la pct.II - 13, să treacă la pct.II - 2.

Eu vă supun spre aprobare acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate s-a adoptat acest amendament.

Vă supun spre aprobare ordinea de zi în ansamblu ei cu acest amendament.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptată, în unanimitate, ordinea de zi cu acest amendament.

Programul de lucru. Dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

 
Aprobarea componenței Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor adoptate în redactări diferite de către cele două Camere la proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Vă supun spre aprobare componența nominală a Comisiei de mediere pentru soluționarea textelor în redactări diferite adoptate de către cele două Camere la proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni: Botescu Ion, Morariu Teodor Gheorghe, Ana Gheorghe, Teculescu Constantin, Partal Petre, Constantinescu Dan, Chichișan Miron.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

În unanimitate, s-a adoptat componența nominală a acestei comisii de mediere.

Informare cu privire la proiectele de legi și propunerile legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

În continuare, vă informez cu privire la inițiativele legislative înregistrate la Camera Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

 1. Proiectul de Lege pentru completarea art.17 lit.B) din Ordonanța Guvernului nr. 3/1992 privind TVA, primit de la Guvern. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru buget-finanțe și bănci și pentru avize - Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
 2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției între România și Spania complementară la Convenția privind procedura civilă adoptată la Haga la 1 martie 1954, semnată la București la 17 nov.1997, adoptată de Senat în ședința sa din 12 oct.1998. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize - Comisia pentru politică externă.
 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției dintre România și Spania privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la București la 17 nov.1997, adoptată de Senat în ședința sa din 12 oct.1998. Au fost sesizate urmtăoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize - Comisia pentru politică externă.
 4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenției europene de asistență judiciară în materie penală, adoptată la Strasbourg la 20 aprilie 1959 și Protocolul adițional la Convenția europeană de asistență judiciară în materie penală, adoptat la Strasbourg la 17 martie 1978, adoptat de Senat în ședința din 12 oct.1998. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică, de disciplină și imunități și pentru avize - Comisia pentru politică externă.
 5. Propunerea legislativă privind înființarea unor noi județe, inițiată de un număr de 61 de deputați. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibrului ecologic și pentru avize - Comisia pentru buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
 6. Propunerea legislativă privind amenajarea complexă a râului Argeș în aval de București și reluarea lucrărilor la Canalul navigabil Dunăre-București, inițiată de un număr de 5 deputați. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru industrie și servicii și pentru avize - Comisia pentru asdministrație publică, amenanjarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
 7. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr.69/1992 privind alegerea președintelui României, inițiată de domnul deputat Valentin Adrian Iliescu - PUNR. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia juridică de disciplină și imunități și pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale și Comisia buget-finanțe și bănci.
 8. Propunerea legislativă pentru completarea și modificarea unor dispoziții din Legea nr.80/1992 cu privire la sistemul de pensii și asigurări sociale ale agricultorilor, inițiată de domnii deputați: Crin Antonescu - PNL și Ion Lazia - independent. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
 9. Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Legea nr.145/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru ocupare și formare profesională, inițiată de domnul deputat Kerekeș Karoly. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond - Comisia pentru muncă și protecție socială și pentru avize - Comisia pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, Comisia pentru buget-finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități.
Informare privind depunerea la secretarul general al Camerei Deputaților, în vederea exercitării de către deputați a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:

În continuare dau citire notei cu legile depuse la secretarul general al Camerei Deputaților în vederea exercitării de către deputați a dreptului de sesizare al Curții Constituționale, în conformitate cu prevederile Legii nr.147/1992:

 • Lege privind completarea Anexei nr.1 la Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
 • Lege pentru modificarea și completarea art.29 din Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanți Guvernului nr. 49/1998 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare acoperirii cheltuielilor pentru recepționarea, depozitarea și păstrarea grâului din recolta anului 1998;
 • Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 90/1998 privind măsuri pentru asigurarea finanțării acțiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr.18/1991.
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.39/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1993 privind contractul de management.

Continuăm cu dezbaterea rapoartelor comisiilor de mediere, dacă sunt, și dacă nu sunt, cu rapoartele la inițiativele legislative înscrise pe ordinea de zi. Raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/1997 privind modificarea și completarea Legii contractului de management, nr.66/1993. Întrunită în data de miercuri 14 oct.1998, comisia de mediere ne propune spre aprobare următoarele texte.

La nr.crt.1, în unanimitate, textul Senatului. Intervenții, dacă sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.2, tot textul Senatului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.3, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.5, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.6, tot textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.7, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.8, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.9, varianta Camerei. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt. 10, un text comun nou. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.11, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

N.crt.12, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.13, tot textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.14, textul Senatului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.15, tot textul Senatului. Nu sunt intervenții.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.16, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.17, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nr.crt.18, varianta Senatului, de eliminare. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate. Legea la care am dezbătut raportul de mediere adineauri are caracter ordinar.

Vă supun spre aprobare raportul de mediere în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

A fost adoptat în unanimitate.

Intervenția domnului deputat Ioan Gavra în legătură cu transferul gratuit de mașini din parcul Camerei Deputaților.

Domnul deputat Ioan Gavra, președintele Grupului parlamentar al PUNR dorește o intervenție procedurală.

 

Domnul Ioan Gavra:

Da, vă mulțumesc, domnule vicepreședinte.

Doamnelor și domnilor colegi,

Mă adresez, în primul rând, prin dumneavoastră, domnule vicepreședinte Chiliman, Biroului permanent al Camerei Deputaților în vederea soluționării regulamentare și legale a unei operațiuni tehnice pe care Camera Deputaților o efectuează în legătură cu transferul gratuit de mașini care au ieșit din Parcul Camerei Deputaților, conform legii și normelor tehnice în vigoare, și care se atribuie gratuit diverselor instituții bugetare ale statului. Până acum, distribuția s-a făcut pe categorii de instituții, începând cu sănătatea, învățământul, culte religioase și, în final, când au existat mașini disponibile care să fie atribuite gratuit unor instituții care au solicitat acest lucru, se acordau, s-au acordat de fapt, în ultima sesiune parlamentară, și primăriilor.

Pentru a nu exista discuții, întrucât solicitările vin prin deputați, solicitările vin din circumscripții, aceste unități sunt în județe, foarte multe au venit prin deputați și prin grupuri parlamentare, este firesc și normal, ca să nu existe discuții la acest capitol, ca distribuția să fie egală pe asemenea instituții, să nu existe discriminări din acest punct de vedere, nici pe județe, nici pe circumscripții, nici între grupuri parlamentare și nici între acele instituții, o asemenea discuție să se facă nu numai în Biroul permanent, pentru că Biroul permanent propune doar o anumită alternativă, să se facă prin consultarea liderilor grupurilor parlamentare, pentru că deputații sunt membri ai grupurilor parlamentare. Și, de comun acord, se hotărăște varianta pe fiecare circumscripție în asemenea fel încât să nu existe nici dereglări între circumscripții, nici dezechilibre foarte mari, dar nici pe instituții, pentru că nu poate, de exemplu, sănătatea mai mult decât învățământul, învățământul mai mult decât cultele sau decât primăriile. Rugămintea este ca Biroul permanent, înainte de a se lua hotărârea, de a se transmite acelor instituții care vor beneficia de asemenea mașini, atribuite gratuit, să aibă loc o consultare și o discuție pe această poblemă, cu liderii grupurilor parlamentare care sunt singurii în măsură să reprezinte Camera Deputaților în orice discuție cu Biroul permanent.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc. O să vă informez că cererile vin din teritoriu la Parlament și, ca atare, cererile respective sunt dezbătute și analizate, însă fiind mult mai multe decât numărul de autovehicule disponibilizate se pune problema găsirii unor criterii absolut obiective și unitare care să rezolve situațiile apărute și, ca atare, domnii chestori se ocupă în momentul de față să stabilească și asemenea chestiuni. Sunt chestiuni, însă, care vor fi dezbătute în momentul în care avem un material ...

 
 

Domnul Ioan Gavra:

Vă rog, domnule vicepreședinte, spuneți la Biroul permanent să participe și liderii grupurilor.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu transmit chestiunea și, evident, când se va discuta vor fi și liderii.

 
Adoptarea raportului Comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.65/1997 privind regimul pașapoartelor.

Continuăm cu raportul comisiei de mediere la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pașapoartelor în România.

Întrunită în data de 13 oct.1998 la Senat, comisia de mediere ne propune următoarele texte:

La nr.crt.1, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.2, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.3, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.4, textul Senatului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.5, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.6, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.7, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt. 8, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.9, varianta Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.10, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.11, textul Senatului. Intervenții nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.12, varianta Senatului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr.crt.13, varianta Senatului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare raportul comisiei, în ansamblul lui, prin vot deschis. Este o lege cu caracter ordinar.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și taxa pe valoarea adăugată (Procedură de urgență.)

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/1998 cu privire la modificarea și completarea unor reglementări referitoare la accize și TVA. Este un proiect de lege care se află, fiind ordonanță de urgență, în procedură de urgență. O să rog biroul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci să propună timpii pentru dezbatere, pentru luările la cuvânt și pentru durata totală.

Domnule deputat Dan Constantinescu, președintele Comisiei buget-finanțe și bănci, vă rog.

 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Având în vedere că sunt puține amendamente, vă propunem 15 minute maxim și maxim 5 minute pe intervenție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cei doi timpi sunt 5 minute, respectiv 15 minute.

Vi-i supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Conform regulamentului nostru, trecem la dezbaterea proiectului direct pe articole.

Începem cu titlul legii. Dacă au fost amendamente respinse. Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la ordonanță. Titlul ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.I,pct.1, 2 și 3, dacă au existat amendamente respinse? N-au existat. Vi le supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.4 nr.crt.1 din raportul comisiei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.5, dacă au existat amendamente respinse. Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Nemaexistând un pct.6 la art.I, vă supun spre aprobare art.I, în ansamblul său, cu amendamentul acceptat la pct.4.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.II. Dacă au fost amendamente respinse? Nu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.III, amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Ordonanța, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.unic al legii care trebuie completat conform tehnicii adoptată de noi, "Art.unic. Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ...cu privire la...., cu următoarele modificări și completări..." și se reiau cele de la pct.4 de la art.I din textul ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Legea este o lege ordinară. V-o supun spre aprobare, în ansamblul ei.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

O să rog comisia ca în departamntul propriu să introducă și modificările la art.unic al legii, atunci când apar modificări în textul ordonanței.

 
Adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate (Procedură de urgență.)

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate.

Biroul comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Îl invit pe domnul deputat Iuliu Vida, președintele comisiei să ne propună timpii pentru dezbatere. Vă rog.

 

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Propun fondul total de timp: 45 de minute și câte 3 minute pentru luările individuale de cuvânt, la susținerea amendamentelor.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă mulțumesc.

Vă supun spre aprobare cei doi timpi: 3 minute, respectiv 45 de minute.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Conform prevederilor art. 105 trecem la dezbaterea proiectului de lege, direct pe articole.

Începem cu titlul legii. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul ordonanței. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. I, primul alineat, pentru că textul va mai căpăta un alineat, dacă este aprobat.

Primul alineat, lit. a). Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De la nr. curent 1, din raport, literele b), c), d) și e). La lit. d) a fost un amendament pe care inițiatorul nu-l mai susține în plen.

La literele b), c), d) și e) nr. curent 1 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Primul alineat, care cuprinde și preambulul art. 1 și lit. a), b), c), d) și e), în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Tot la nr. curent 1 din raport se află textul alin. 2.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2, textul inițiatorului devenind alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, la nr. curent 2 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 3, nr. curent 3 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La nr. curent 4 din raport este un articol nou. Amendamente respinse nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 4, renumerotare la nr. curent 5 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 5, la nr. curent 6 din raport, renumerotare și schimbarea textului și reformulare, conform nr. curent 6.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 6 se propune eliminarea, la nr. curent 7 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 7, nr. curent 8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 8, alin. 1, 2, 3, nr. curent 9 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art. 9, nr. curent 10 din raport se propune un nou alineat și textul inițiatorului să devină alin. 1.

Vă supun spre aprobare ca textul inițiatorului să devină alin. 1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare alin. 2 de la nr. curent 10 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 9, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10, primul alineat, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10, alineat nou și completarea ... În fine, este făcut raportul puțin ciudat.

În primul rând trebuie să vă supun spre aprobare lit. e) și f), la primul alineat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Primul alineat, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alineatul 2, tot la nr. curent 11 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 10, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 11, la nr. curent 12 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 12, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 13, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul 14 și ultimul din textul inițiatorului. Amendamente respinse nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare Ordonanța de urgență privind regimul zonelor defavorizate, cu amendamentele aprobate, în ansamblul ei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Aceeași remarcă de la precedenta ordonanță de urgență, articolul unic trebuie completat, după cum urmează: "Se aprobă Ordonanța de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu următoarele completări și modificări: ..." și aici apar cele pe care le-am aprobat în textul ordonanței.

O să-i dau cuvântul domnului deputat Iuliu Vida, președintele comisiei, pentru a face încă o propunere, care iarăși ține de tehnica legislativă.

Vă rog.

 
 

Domnul Iuliu Vida:

Să fie art. I, textul: "Se supune spre adoptare proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate cu următoarele amendamente:..."

În continuarea art. II: "Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 24 din 1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, se va republica în "Monitorul Oficial" al României, partea I", dându-se textului o nouă renumerotare.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă supun spre aprobare, în locul articolului unic, acest prim art. I, cu formularea prezentată.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare art. II, privitor la republicarea ordonanței.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare proiectul de lege în ansamblul lui, prin vot deschis; este o lege ordinară.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

O să rog Comisia economică ca, la întocmirea rapoartelor, când este vorba de intervenții la alineate diferite, să le numeroteze distinct în cadrul raportului, pentru a se putea face mai ușor supunerea la vot.

Vă mulțumesc.

 
Dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea art.21 alin.3 teza I din Legea nr.5371991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Procedură de urgență.)

Continuăm cu propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 alin. 3, teza I din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.

Propunerea legislativă se află în procedură de urgență și invit Biroul Comisiei pentru muncă și protecție socială, sesizată în fond, să facă propunerile.

Din partea comisiei, doamna deputat Smaranda Dobrescu. Vă rog. Cei doi timpi.

 

Doamna Smaranda Dobrescu:

15 minute, nu mai mult de 5 minute.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră propuneți 5 minute la intervenții și 15 minute.

Vă supun spre aprobare cei doi timpi.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptați în unanimitate.

Ne aflăm în procedură de urgență.

Titlul legii. Dacă au fost amendamente respinse? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Vă rog să numărați voturile împotrivă. În total sunt 23 de voturi împotrivă.

Abțineri? 7.

Adoptat titlul legii.

Articolul unic al legii. Amendamente respinse, dacă sunt? Nu au fost.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 41.

Abțineri? Vă rog frumos!

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

41 de voturi împotrivă și 6 abțineri. Adoptat.

Voci din sală:

Și pentru?!

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Suntem în cvorum. Dacă nu suntem în cvorum... Vă rog frumos! (Gălăgie în sală) Aveți un lider de grup, există un regulament pe care trebuie să-l aplicăm cu toții. Liderul de grup trebuie să vină și să ceară cvorumul și domnii secretari îl verifică în acel moment. Am început ședința în cvorum, așa că dacă nu vă convine un articol, într-o lege, vă rog frumos să nu mai vociferați, ci, în mod absolut logic, să încercăm să aplicăm prevederile regulamentului. Trebuia să cereți cvorumul înainte de a supune eu la vot acest lucru.

Deci, articolul unic a fost adoptat.

Este o lege cu caracter ordinar și vom verifica imediat cvorumul, dacă-l dorește vreun lider de grup. Vă rog frumos! Vă rog frumos, dacă vreun lider de grup cere cvorumul, să vină un lider de grup. Conform regulamentului nostru, sunt singurii care pot să ceară acest lucru.

Dacă nu avem nici un lider de grup care să ceară cvorumul, vom verifica imediat și cvorumul.

Vă supun spre aprobare, în ansamblul ei, această propunere legislativă pentru modificarea art. 21, alin. 3, teza I din Legea nr. 53/1991. Vă supun spre aprobare prin vot deschis.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă, dacă sunt?

 
 

Domnul Marcu Tudor (din sală):

Și 10 pentru! Am numărat eu!

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog foarte mult, suntem în sală, cred eu, suficienți ca să votăm. Împotrivă au fost 86.

Abțineri? Vă rog frumos! Vă rog să numărați abținerile. Vă rog, țineți mâinile sus ca lumea și verificăm și voturile pentru imediat. 12 abțineri.

Renumărăm și voturile pentru.

Voturi pentru? Și vă rog să le numărăm ca lumea, țineți mâinile sus ca să nu fie probleme! 32 de voturi. Nu suntem în cvorum pentru a supune spre aprobare această lege.

Deci, votul final asupra acestei legi, dar oricum 32 și cu 86 și cu 12 nu fac 172! Ca atare, votul final asupra acestei legi se va reface mâine, odată cu celelalte voturi, la ora 11,00.

 
Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.7/1998 privind prețurile și tarifele produselor și serviciilor care se execută sau se prestează în țară în cadrul activităților cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenței (Procedură de urgență.) (Amânarea dezbaterilor.)

Oricum, suntem în cvorum de lucru, așa că putem continua activitatea noastră.

La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/1998 o să-l rog pe președintele Comisiei pentru industrii și servicii, sesizată în fond, căreia i-am retrimis acest proiect de lege săptămâna trecută, să ne spună dacă putem să continuăm dezbaterea astăzi sau nu.

 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Mulțumesc, domnule președinte.

Stimați colegi,

Nu cred că putem continua dezbaterea în ședința noastră de astăzi, pentru că nu am primit încă cealaltă ordonanță de urgență care o modifică pe aceasta.

Ridic încă o dată problema incoerenței de acțiune a Guvernului, în această direcție, avalanșa de ordonanțe de urgență care, practic, bulversează întreaga activitate. Nu este vorba de activitatea Camerei Deputaților, ci întreaga activitate a țării.

Deci, atrag atenția că sunt câteva ordonanțe de urgență în această situație, sunt multe organisme guvernamentale care nu știu cum să acționeze și cum să funcționeze și ar fi cazul să se facă lumină în toată această zonă. Deci, nu putem dezbate astăzi, așteptăm cealaltă ordonanță de urgență și atunci le vom supune, cu un raport comun, în plenul Camerei Deputaților.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Da. Vă rog.

 
 

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Dacă-mi permiteți, domnule președinte.

Stimați colegi,

Grupul parlamentar P.D. cosideră că această ordonanță poate fi luată în discuție, întrucât ordonanța care a apărut ulterior, emisă de către Guvern, se referă la un singur alineat și nu modifică, în fond, prima ordonanță.

Având în vedere că are statutul unei ordonanțe de urgență, considerăm că este imperios necesar să fie discutată în cadrul plenului Camerei Deputaților și nu are rost să o mai amânăm, urmând ca, dacă, cu privire la cealaltă ordonanță, Camera Deputaților va fi sesizată, să o luăm și pe aceea în dezbatere, bineînțeles, cu mersul de rigoare, prin comisie și după aceea în plen.

Deci, noi considerăm că cele două ordonanțe nu se exclud și, deci, din acest punct de vedere, noi putem să o abordăm în plenul Camerei Deputaților.

Mai mult, s-ar putea ca cea de-a doua ordonanță chiar să nu aibă votul plenului Camerei Deputaților, deci nu incomodează mersul legislativ al primei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Doamna deputat Hildegard Puwak.

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Domnule președinte,

Argumentele invocate de antevorbitorul meu nu pot fi luate în considerare...

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Vă rog, nu v-am luat microfonul, singura rugăminte este să coborâți puțin microfoanele și să vorbiți în ele, că se aude foarte greu.

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Și rugămintea mea, domnule președinte, este să mă ascultați!

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Eu vă ascult!

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Mulțumesc.

Deci, argumentele invocate de antevorbitorul meu nu pot fi luate în considerare, întrucât Ordonanța nr. 25, la care a făcut trimitere domnul președinte Popescu, are titlul identic cu Ordonanța nr. 7, deci nici o precizare sau trimitere către articole. Este firesc ca, în aceste condiții, în care Ordonanța nr. 25 spune foarte clar - tot de urgență este - "modifică Ordonanța nr. 7", despre conținutul lor nevorbindu-se, nu le putem discuta.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Deci, dumneavoastră ce propuneți?

 
 

Doamna Hildegard-Carola Puwak:

Să fie analizate în comisie, după ce și Ordonanța nr. 25 este analizată.

 
 

Domnul Ioan Andrei Chiliman:

Domnule deputat Popescu, vă rog.

 
 

Domnul Ioan Dan Popescu:

Domnule președinte,

Am tot respectul față de poziția colegului meu, domnul vicepreședinte Radu Alexandru, care, în numele Grupului parlamentar P.D., a emis ipoteza să continuăm discuțiile, s-a făcut această propunere. Părerea mea este că, în cuvântarea domniei sale, au scăpat câteva mici greșeli. Deci, eu cred că și cealaltă ordonanță de urgență va trece prin Camera Deputaților, deci ea va fi analizată. nu apare sub semnul întrebării dacă acea ordonanță de urgență va veni sau nu la noi.

De asemenea, aș vrea să precizez că în cadrul Comisiei de industrii și servicii, al cărui vicepreședinte este domnia sa, s-a discutat și s-a dat avizul general pe această ordonanță, despre care este vorba. Bulversarea în activitate nu a produs-o Comisia de industrii și servicii a Camerei Deputaților, ci faptul că aproape concomitent au apărut alte ordonanțe de urgență, ce modifică această ordonanță de urgență. Din acest motiv am considerat necesar ca, pentru a avea o poziție unitară în fața plenului Camerei Deputaților, noi, comisia, să analizăm din nou toate ordonanțele de urgență ce modifică Ordonanța nr.7, să venim în fața plenului cu un punct de vedere și cu un raport comun.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Pentru rememorare, dezbaterile la această ordonanță de urgență au început săptămâna trecută și am adoptat titlul legii, titlul ordonanței și art. 1 și 2 din ordonanță; art. 3 nu l-am adoptat, ne-am oprit din cauză că a apărut această discuție, legată de o nouă ordonanță care a apărut între timp.

Ca atare, întrucât poziția președintelui comisiei diferă de poziția vicepreședintelui, aș dori să ascult și punctul de vedere al Guvernului legat de continuarea dezbaterii, pentru că procedural noi ar trebui să o continuăm.

Întâi, domnul deputat Acsinte Gaspar, după care o să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Clinciu. Vă rog!

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Aș vrea să vă reamintesc că în ședința din săptămâna trecută când a fost luat în discuție acest proiect de lege, la un moment dat, s-a constatat că ordonanța de bază a fost modificată prin Ordonanța nr. 25. Acum, ce ni se supune spre aprobare este Ordonanța nr. 7, în forma ei inițială.

Deci, ea și-a produs efectele în două etape: într-o primă etapă, când a fost publicată în Monitorul Oficial Partea I nr. 133/2 aprilie 1998. Așadar, de la acea dată și până la data de 30 septembrie, Ordonanța nr. 7 și-a produs efectele în forma pe care o avem aici. La data de 30 septembrie, a fost dată Ordonanța nr. 25, care este publicată în Monitorul Oficial din 2 octombrie, prin care se aduc modificări Ordonanței nr. 7. Deci, de la acea dată, ordonanța și-a produs efectele cu modificările respective.

Iar noi, acum, suntem chemați să adoptăm proiectul de lege prin care să adoptăm Ordonanța nr. 7 în forma inițială, ceea ce este inadmisibil!

Și vreau să vă reamintesc, domnule președinte, că s-a decis cu acel prilej ca la nivelul Departamentului tehnic-legislativ să fie examinată această problemă și să se prezinte o notă pentru deputați unde să se arate care este soluția pentru a se ieși din această situație, care, așa cum am spus, este inadmisibilă din punct de vedere legislativ!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Punct de vedere al Guvernului, domnul secretar de stat Clinciu.

 
 

Domnul Eugen Clinciu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul susține ca, atât Ordonanța nr. 7/1998 - care este în discuție și este pe ordinea de zi, cât și Ordonanța Guvernului nr. 25/1998 să fie discutate împreună. Bineînțeles, cu respectarea procedurilor permise de Regulamentul Camerei Deputaților.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Eu consider că în această problemă, într-adevăr, pot să apară anumite încurcături legislative.

Vă rog! Doreați să luați cuvântul.

 
 

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Mă scuzați, domnule președinte, dacă Guvernul dorește împreună, atunci, de ce nu trimite și Parlamentului și cea de a doua ordonanță? Poate, din greșeală, a trimis-o la Senat și ne intersectăm undeva pe Lună sau pe Marte... Adică, nu se poate un asemenea lucru!

Este adevărat, colegii noștri din opoziție vor să adopte o poziție, să zicem așa, "constructivă", dar această poziție constructivă s-ar putea să fie distructivă, dacă Guvernul a trimis această ordonanță la Senat. Aici este problema.

Dacă domnul secretar poate, aș vrea să ne spună unde este trimisă Ordonanța de urgență nr. 25 mai ales că este de urgență? Și, în funcție de aceasta, putem să luăm o decizie în cunoștință de cauză.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc și eu. O să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Clinciu pentru a vă răspunde.

 
 

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Ordonanța nr. 25 a fost trimisă la Camera Deputaților.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Uitați, am aici și nota: este o ordonanță de urgență, are numărul 25/1998 și a fost înregistrată pe data de 2.10.1998, deci, se află la comisie, la noi.

 
 

Domnul Acsinte Gaspar:

Cu atât mai mult, trebuia trimisă!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Consider că în această chestiune ar fi foarte bine dacă ați putea să ne dați un raport săptămâna aceasta, ca să putem, săptămâna viitoare, să dezbatem cele două ordonanțe. Dacă vreți, cumulat.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Aici sunt parțial, iarăși, de acord cu colegul meu, domnul Radu Alexandru. Noi nu vrem să facem nici opoziție constructivă, nici distructivă, noi vrem să respectăm o legislație, vrem să ieșim în condiții normale de legislație.

Deci, eu aș vrea să precizez, așa cum și domnia sa a spus, că noi, la comisie, am avut o singură ordonanță de urgență. Așadar, neavând-o pe cea de a doua, nu am putut să o analizăm. Faptul că Guvernul, acum, spune că a trimis-o Camerei Deputaților..., vă rog să o căutați la Biroul Permanent sau în alte zone, în nici un caz la Comisia pentru industrie, unde noi nu am primit-o.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog să verificați la ce comisie a fost repartizată!

Vedeți, acestea sunt situațiile mai puțin plăcute... Însă noi, aici, trebuie să respectăm, pe de o parte, tehnica respectivă și, pe de altă parte, trebuie să respectăm și regulamentele noastre.

Regulamentele noastre privind procedurile de urgență sunt destul de precise și clare, dar situația aceasta este una neprevăzută, în care o ordonanță de urgență nu a apucat încă să fie dezbătută de Parlament în plen și a apărut o ordonanță de urgență care o modifică. Și trebuie să rezolvăm, de fapt, și situația aceasta, care, sigur, este absolut inedită.

Ordonanța este la Comisia pentru industrii și servicii, este ceea ce se comunică de la Departamentul tehnic, din calculator.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

De când?

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Este verificat și pe stenogramă, peste tot, este la comisia dumneavoastră.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Domnule președinte,

Ați avut punctul de vedere al președintelui, al vicepreședintelui comisiei, noi nu am primit încă această ordonanță de urgență! Toți ne-am declarat disponibilitatea să o dezbatem, dar, din câte știu eu, lunea se anunță în plen ce proiecte de legi și de ordonanțe au venit, ca să poată fi distribuite. Eu nu am auzit până acum această distribuire făcută în plenul Camerei Deputaților!

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dezlegăm imediat misterul... În informarea care a fost citită în plen, distribuirea este către comisia dumneavoastră: pe fond, Comisia pentru industrii și servicii și pentru avize, Comisiile pentru buget, finanțe, bănci și, respectiv, juridică, de disciplină și imunități. Este o chestiune de birocrație pe care trebuie să o rezolvăm, în orice caz.

Deci, am verificat, este citit în plen, în 5 octombrie 1998, vă rog frumos și pe dumneavoastră să verificați la comisie și să-i dați săptămâna aceasta raportul. Pentru că, dacă este acolo de atâtea zile, probabil că s-au primit amendamente și tot și se poate întocmi raportul. Putem să verificăm și pe stenograme, dar este la comisie la dumneavoastră.

Ca atare, eu cred că nu are rost să continuăm acum dezbaterile, însă, săptămâna viitoare, cred că cel mai bun lucru este ca luni să continuăm discutarea acestui proiect de lege pentru aprobarea acestor două ordonanțe. Cu tehnica legislativă, însă, trebuie să fiți atenți la comisie, pentru că nu pot fi aprobate amândouă, trebuie aprobată una și respinsă cealaltă, probabil.

 
Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art.21 din Legea nr.53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României (Amânarea dezbaterilor.)

Trecem într-o zonă a propunerilor legislative care au rapoarte de respingere. Și vom începe cu Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 21 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României.

Comisia pentru buget, finanțe, bănci este rugată să-și ocupe locurile pe bancă. Din partea inițiatorului, are cuvântul domnul deputat Acsinte Gaspar.

 

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Raportul pe care Comisia pentru buget, finanțe și bănci l-a întocmit în legătură cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 21 din Legea nr. 53/1991 privind indemnizațiile și celelalte drepturi ale senatorilor și deputaților, precum și salarizarea personalului din aparatul Parlamentului României îmi oferă să fac două observații de ordin procedural. Nu comentez pe fond soluția, ci numai în legătură cu modul în care sunt respectate dispozițiile Regulamentului Camerei în legătură cu întocmirea rapoartelor asupra propunerilor legislative.

În acest sens, aș invoca în primul rând dispozițiile art. 49 din regulament, care precizează: "La ședințele comisiilor au dreptul să participe deputații care au făcut propuneri..." În acest sens, consider că normal era ca, după ce biroul comisiei a întocmit proiectul ordinii de zi a ședințelor acesteia, secretariatul tehnic să-i anunțe pe inițiatori. Așa cum anunță ori de câte ori inițiator este Guvernul, tot așa, există obligația ca să fie mobilizați la ședință, pentru a-și fundamenta proiectul, inițiatorii. Deci, această prevedere din art. 49 a fost încălcată.

O a doua prevedere care nu a fost avută în vedere de către comisie este cea referitoare la art. 63 alin. 3, care spune: "În cazul în care o comisie examinează în fond mai multe proiecte de legi și propuneri legislative care au același obiect de reglementare se întocmește un singur raport."

Ce spune comisia în raport, în partea finală, la pct. 3? "Cu nr. 5/26.02.1998, comisia noastră a fost sesizată de către Biroul Permanent să dezbată și să avizeze Propunerea legislativă privind modificarea și completarea art. 21 alin. 3 din Legea nr. 53, care tratează (vă rog, rețineți!) aceeași materie ca și propunerea legislativă în cauză."

Deci, comisia avea obligația, pentru unitate de tratament, pentru unitate de reglementare, să examineze împreună cele două propuneri legislative. Cea de a doua propunere legislativă a fost inițiată de domnul deputat Ioan Gavra și vreau să vă spun că, legat de aceeași problemă, tot de art. 21 - și anume, este vorba de suma care se acordă deputaților care sunt cazați în afara unităților hoteliere, o altă inițiativă legislativă cu același obiect a fost făcută și de către domnul deputat Valentin Iliescu. Așadar, pe aceeași problemă, sunt trei propuneri legislative.

Domnule președinte,

Consider că ar fi normal să supuneți votului plenului restituirea și a acestei propuneri legislative, pentru ca, în cele din urmă, comisiile să le examineze pe toate trei și să întocmească un singur raport, în care să propună o singură soluție.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului deputat Dan Constantinescu, președintele comisiei sesizate în fond.

 
 

Domnul Dan Constantinescu:

Domnule deputat,

În numele comisiei, pe care nu o conduceam la acea dată, îmi cer scuze că nu ați fost invitat. Nu cunosc exact motivul pentru care secretariatul tehnic nu a făcut această invitație.

Referitor, însă, la cea de a doua propunere, aș vrea să intrăm totuși și pe fondul acestui raport, care preia, dacă vreți, în mare parte, avizul Comisiei juridice, de disciplină și imunități. Noi apreciem că motivele pentru care s-a făcut această respingere sunt suficiente și că orice dezbatere asupra unui singur articol, oricât de multe inițiative ar mai veni pe această temă, nu ar schimba cu nimic lucrurile. Repet, cele două puncte de vedere ale Comisiei juridice, de disciplină și imunități, din avizul său, au fost preluate ca atare în raport. Ni s-a părut suficient pentru această respingere.

Deosebit de acestea, mai pot fi aduse foarte multe argumente, inclusiv de natură financiară, bugetară. Și anume, că prin acest amendament nu s-ar majora veniturile la bugetul de stat, cum ar apărea la prima vedere, ci, dimpotrivă, s-ar diminua. Dar nu am mai făcut uz de aceste amendamente, care ar putea fi discutabile în plen, tocmai pentru că cele două argumente aduse de Comisia juridică, de disciplină și imunități ni se par suficiente.

Întrucât nu cred că, ori de câte ori am dezbate oricâte inițiative pe această temă ar mai avea loc și ar mai ajunge la comisia noastră, se poate găsi altă soluție, vă propun, totuși, să menținem rezoluția de respingere propusă de comisie.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Onorați colegi,

Vă rog să fiți atenți! Având în vedere cererea făcută de domnul deputat Acsinte Gaspar, de retrimitere la comisie, pentru a fi examinată împreună cu altă inițiativă pe aceeași temă și cererea dânsului ca această retrimitere să fie supusă plenului, eu vă prezint această cerere dumneavoastră și, dacă nu o aprobați, așa cum a cerut comisia, vom trece la dezbaterea raportului.

Deci, vă supun spre aprobare cererea de retrimitere a acestei propuneri legislative la comisie.

Voturi pentru? Vă rog să numărați! 38 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? 55.

Abțineri? 15 abțineri.

Din nou, suntem sub cvorum, situație în care avem mai multe soluții.

Domnule deputat Acsinte Gaspar, dacă sunteți amabil să veniți puțin!

Având în vedere programul de astăzi, voi aplica prevederile art. 128 și nu apelul nominal. Rog liderii grupurilor parlamentare să facă prezența și să verifice exact de ce nu avem astăzi cvorum, nici măcar cel de lucru.

Eu suspend ședința. Ne vedem la partea a doua, cea destinată interpelărilor, la ora anunțată în program.

După pauză

 
Răspunsuri la întrebări adresate de către deputați Guvernului.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

continuăm cu partea a doua a ședinței, destinată întrebărilor adresate de deputați Guvernului, și avem două întrebări, prima dintre ele, a domnului deputat Gheorghe Ana, adresată Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Domnule deputat,

Înțeleg că doriți să recitiți întrebarea?

 

Domnul Gheorghe Ana (HD)(din sală):

Aștept să dea răspunsul.

Sigur că pot să prezint.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Recitiți, vă rog, ca să poată să vă răspundă domnul secretar de stat.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Întrebarea se referă la solicitarea unor clarificări în sfera acordării unor drepturi de care beneficia personalul minier și care se pare că în perioada post-decembristă au fost sistematic reduse sau anulate.

Așa după cum este cunoscut, din activitatea minieră oamenii ies la pensie mai repede ca din celelalte sectoare, din celelalte grupe de muncă, iar acum s-a creat o categorie specială, alături de pensionari și cei "disponibilizați".

Am întrebat pe domnul ministru al muncii și protecției sociale de ce, și ca efect al căror reglementări normative minerii disponibilizați, precum și pensionarii, nu mai beneficiază în prezent de drepturile materiale de care beneficiau anterior?

Este o întrebare pe care o pun ca ecou la întrebările care mi s-au pus în teritoriu.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să-i dau cuvântul domnului secretar de stat Petru Păun Jura, din Ministerul Muncii și Protecției Sociale, pentru a vă răspunde.

Vă rog, domnule secretar de stat.

 
 

Domnul Petru Radu Păun Jura:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Domnilor deputați,

Într-adevăr, până în 1989, minerii și pensionarii minieri beneficiau de niște drepturi speciale, de anumite facilități care erau stabilite prin legi speciale, fie pentru întreg sectorul minier, fie pentru anumite zone.

În perioada 1989-1998, o mare parte din aceste acte normative au fost abrogate și s-a instituit o altă regulă, ca aceste drepturi să fie negociate și cuprinse în contractele colective de muncă ale Regiilor Autonome din Minerit, în limita posibilităților financiare.

Pentru persoanele disponibilizate din industria de minerit, este binecunoscută Ordonanța nr. 22 din 1997, care prevede, pe lângă măsurile acestea pasive, deci acordarea a 15-20 de salarii medii pe ramură, ca plată compensatorie, posibilitatea de reintegrare profesională, în baza unor programe pe care Ministerul Muncii le-a elaborat și le susține financiar.

De asemenea, un rol important în protecția minerilor disponibilizați îl are Agenția Națională de Integrare Profesională a Personalului din Industria Minieră, care beneficiază de surse financiare importante, iar acum, recent, domnule deputat, cred că ați luat cunoștință de Ordonanța de urgență privind zonele defavorizate, lucrăm acum, împreună cu Ministerul Industriilor, la normele metodologice și vom începe, bineînțeles, cu zonele miniere, probabil cu Valea Jiului.

De asemenea, minerii disponibilizați în baza Ordonanței nr. 22 mai au următoarele facilități: scutirea pe o perioadă de 2 ani de la plata impozitului pe venit, pentru cei care sunt autorizați să desfășoare activități economice pe baza liberei inițiative, fie ca persoane fizice independente, fie ca asociații familiale, și aceiași mineri disponibilizați beneficiază, în condiții avantajoase, de credite, prevăzute în Legea nr. 1/1991, republicată.

Pentru pensionarii din industria minieră nu sunt prevăzute drepturi speciale. Deci, reglementările legale privind drepturile pensionarilor sunt unice pe întreaga economie națională. Pensionarii mineri nu mai beneficiază de drepturi suplimentare.

Există însă, cum ați enunțat și dumneavoastră în întrebare, acte normative speciale, care prevăd condiții favorabile de pensionare pentru mineri. Este Hotărârea Guvernului nr. 267 din 1990 și Legea nr. 57 din 1998, care aprobă Ordonanța Guvernului nr. 39 din 1997.

Alte drepturi speciale, pentru această categorie, nu sunt prevăzute.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnule deputat,

Dacă aveți precizări, comentarii de făcut...

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD) (din sală):

Aștept răspunsul în scris.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, vă rog frumos să înmânați răspunsul în scris domnului deputat Gheorghe Ana.

Domnul deputat Nicolae Ionescu, cu o întrebare adresată Ministerului Finanțelor. Trebuia să vă răspundă domnul secretar de stat Nini Săpunaru.

Este prezent domnul director general Balteș, domnul Săpunaru fiind plecat în străinătate.

Acceptați răspunsul?

 
 

Domnul Nicolae Ionescu:

Domnule președinte,

Am purtat o discuție cu domnul director.

Eu v-am solicitat ceva dumneavoastră, data trecută. Este o situație fortuită aceasta, dar revin, totuși, și aștept de la dumneavoastră răspunsul Biroului permanent, legat de prezența..., însă nu astăzi, în acest caz, dar, în general, pentru că observ că și la ceilalți vin tot delegați. De data aceasta se înțelege.

Eu am primit răspunsul în scris, dar atrag atenția că, totuși, ultima parte a întrebării… se pare că este bine răspuns din punct de vedere tehnic, remarc acest lucru, punctual, însă, pentru ultima parte, îi rog pe domnul Nini Săpunaru și pe domnul ministru al finanțelor să ne prezinte lista cu toți lucrătorii vămilor, care în ultimii 8 ani și-au construit vile de miliarde și au fost în excursii în străinătate de zeci de milioane sau duc o viață de lux.

Eu asta mai aștept și-l rog să-i transmită și domnului ministru al finanțelor și, probabil c-o să-l rog și pe dânsul, și pe alți reprezentanți ai ministerului, care stau mai mult în străinătate decât pe aici.

În rest, sunt mulțumit de răspuns, mai puțin acest punct, care n-a fost atins.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, ați primit răspunsul, este în scris.

Rog să se menționeze lucrul acesta și la cealaltă chestiune, la partea a doua a întrebării dumneavoastră, la care n-ați primit răspunsul, înțeleg că așteptați un răspuns suplimentar, în scris, de la minister.

 
 

Domnul Nicolae Ionescu:

Da, da.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Cu aceasta, mai informez că se reprogramează întrebarea adresată de domnul deputat Nicolae Ionescu Ministerului Industriei și Comerțului, legată de salariile ministrului și funcționarilor din ROMGAZ, și întrebarea domnului deputat Petre Naidin, adresată Ministerului Privatizării, legată de modul de desfășurare a privatizării Societății ROMTIC - Lehliu Gară, județul Călărași.

 
Prezentarea de interpelări adresate membrilor Guvernului.

În continuare, o să dau cuvântul domnilor deputați..., deci, aceasta este ce am eu pe listă..., o să dau cuvântul domnilor deputați, care s-au înscris pentru a prezenta interpelări în ședința de astăzi, la care se va răspunde într-o ședință următoare.

Există două rugăminți ale unor colegi, să fie trecuți mai în față pe listă.

O să-i dau însă întâi cuvântul domnului deputat Vasile Stan, care era primul, după care o să-i dau cuvântul domnului deputat Dan Ioan Popescu și, după aceea, domnului deputat Nicolae Popa, care au niște chestiuni mai urgente.

Vă rog, domnule deputat Vasile Stan.

 

Domnul Vasile Stan:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea mea este adresată domnului ministru Radu Berceanu, ministrul industriilor și comerțului, și se referă la liberalizarea exportului de bușteni, care a condus aproape la dublarea prețului masei lemnoase pe piața internă, care, coroborată cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, scumpirea accentuată a transporturilor și, nu în ultimul rând, scăderea puterii de cumpărare a populației, a condus ca fabricile de mobilă în special să ajungă în pragul falimentului.

De aceea, propun eliminarea acestei liberalizări sau suspendarea ei pe o perioadă.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi dau cuvântul domnului deputat Dan Ioan Popescu.

Se pregătește domnul deputat Nicolae Popa.

 
 

Domnul Dan Ioan Popescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Am o interpelare către domnul prim-ministru Radu Vasile.

Iată obiectul interpelării.

Campania electorală privind alegerea primarului general al Bucureștiului, din data de 25 octombrie 1998, continuă să fie marcată de grave nereguli, încălcări flagrante ale Legii nr. 70/1991, republicată.

Astfel, referitor la tipărirea buletinelor de vot - posibilitate de fraude electorale de mari proporții, domnul prefect Ion Iordan, încălcând în mod evident legea, a dispus atribuirea directă a acestei lucrări către S.C. ROBERT - S.R.L., deși valoarea de peste 500 de milioane a acestei operațiuni obliga Prefectura să realizeze o licitație publică.

Totodată, considerăm că pentru asigurarea securității buletinelor de vot, această tipărire trebuie să fie realizată de către Monitorul Oficial.

Din afirmațiile patronului firmei S.C. ROBERT - S.R.L., domnul Robert Costin, atribuirea directă a lucrării s-a datorat necesității acoperirii valorii a 7 tone de hârtie, care au fost tăiate pentru tipărirea buletinelor de vot, ceea ce atrage concluzia privind o înțelgere prealabilă între Prefectură și această societate.

Mai sunt 5 zile până la scrutinul din 25 octombrie 1998, și birourile secțiilor de votare sunt necompletate, deși, ca urmare a tragerii la sorți a președinților și locțiitorilor acestora, efectuată în data de 15 octombrie în biroul președintelui Tribunalului Municipal București, aceasta trebuia urmată, conform legii, în termen de 24 de ore, de formarea secțiilor de vot, respectiv fiind necesare alte 24 de ore pentru efectuarea tragerii la sorți a reprezentanților partidelor.

Aceste operațiuni trebuiau încheiate pe 17 octombrie 1998, în conformitate cu art. 25 alin. 4 din Legea nr. 70/1991.

Prin această activitate, consider că se încearcă, practic, eliminarea reprezentanților unor partide din secțiile de votare.

Aspectele semnalate, precum și modalitatea de acțiune a prefectului municipiului București nu fac decât să confirme marea fraudă electorală ce se pregătește pentru alegerea primarului general.

Interpelare.

Constatând încălcarea flagrantă a Legii nr. 70/1991, republicată, privind modul de pregătire și organizare ilegală a campaniei electorale pentru primarul general al Bucureștiului, la scrutinul din 25 octombrie 1998, vă rugăm, stimate domnule prim- ministru, să precizați ce măsuri veți lua pentru eliminarea acestora și pentru a nu se permite comiterea unei mari fraude electorale?

Solicit ca data pentru primirea răspunsului, având în vedere și termenul de 25 octombrie, când este scrutinul electoral, deci, să fie maximum 23 octombrie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Popa.

Se pregătește domnul deputat Gheorghe Ionescu.

 
 

Domnul Nicolae Popa:

Domnule președinte,

Interpelarea este adresată domnului ministru de finanțe, domnul Remeș Decebal Traian, și se referă la Ordonanța de urgență nr. 18 din 1998, care prevede aplicarea taxei pe valoarea adăugată de 11% la ziare și reviste.

Eu consider că este o soluție disperată a Guvernului, pentru că în această activitate situația este un pic mai deosebită, deoarece abonamentele pentru ziare și reviste s-au făcut pe un an de zile, fără a se avea în vedere cota de TVA de 11%, or, în acest caz, lucrurile se complică foarte mult, pentru că se va pune într-o situație dificilă din punct de vedere financiar societatea respectivă.

Întrebarea este: cum trebuie să se întocmească factura pe luna octombrie, în condițiile în care agentul economic a luat la cunoștință de ea abia în data de 9 octombrie, când a apărut în Monitorul Oficial publicată Ordonanța de urgență, și dacă ea are în vedere aspectul acesta al retroactivității, pentru că, după câte știm, nici o ordonanță, nici o lege nu se aplică anterior.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ionescu.

Se pregătește domnul deputat Petre Naidin.

 
 

Domnul Gheorghe Ionescu:

Domnule președinte,

Interpelarea se adresează Ministerului Sănătății, respectiv domnului ministru.

În județul Dolj, începând cu luna septembrie 1998, nu se mai eliberează medicamente gratuite și compensate, de către farmacii. În vitrinele farmaciilor sunt afișate la loc vizibil anunțuri cu următorul conținut: "Nu eliberăm medicamente gratuite și compensate până la data de 30 decembrie 1998".

Vă întrebăm, domnule ministru: care este grija actualei puteri față de pensionari, copii, oameni bolnavi, când aceștia mor cu zile, din cauză că nu dispun de posibilități financiare?

A doua: cum respectă actuala putere angjamentul din campania electorală, privind grija față de cetățean?

În susținerea celor de mai sus, prezint situația existentă la S.C. OLTFARM-Craiova din Dolj. "Societatea Comercială OLTLFARM-Craiova asigură asistența cu medicamente a populației prin unitățile proprii din județele Dolj, Gorj și Mehedinți. Eliberarea medicamentelor gratuite și compensate s-a derulat în mod normal până la data de 3 septembrie anul curent, când, împreună cu Colegiul Farmaciștilor din Județul Dolj, s-a hotărât sistarea acestor eliberări, ca urmare a neachitării datoriilor de către spitale, începând cu luna aprilie anul curent. Sistarea eliberării medicamentelor pe rețete compensate și gratuite a fost determinată și de refuzul producătorilor interni și al firmelor importatoare de a nu mai livra medicmente, până la achitarea datoriilor societății noastre, a căror vechime începe tot cu luna aprilie 1998. Ca urmare a neachitării acestor datorii, am fost acționați în instanță de furnizori, pentru a plăti penalități aferente sumelor neachitate la termenele scadente".

La ora actuală, Direcția Sanitară Dolj are o datorie de 1l.280.000.000, din care, un miliard de lei în luna aprilie; Direcția Sanitară Mehedinți are 290.421.000 de lei; Direcția Sanitară Gorj are 608 milioane, aproape 609 milioane de lei. În total, OLTFARM - Craiova are de încasat o restanță de 12.180.000.000 de lei.

Datorită faptului că la nivelul municipiului Craiova nu se mai eliberează rețete compensate și gratuite, categorii sociale ca: pensionari, șomeri, familii cu venituri mici și mulți copii, și-au exprimat nemulțumirea față de această situație.

Având în vedere că județul Dolj are datoriile cele mai vechi, față de alte județe, vă rugăm să luați măsurile necesare pentru detensionarea acestei situații.

Având în vedere că Ministerul Sănătății este ordonator principal de credite, vă rugăm, domnule ministru, să precizați modul de rezolvare în fața plenului Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Petre Naidin.

Se pregătește domnul deputat Nicolae Ionescu.

 
 

Domnul Petre Naidin:

Domnule președinte,

Domnilor colegi,

Este o interpelare adresată ministrului agriculturii, privind opacitatea și rapacitatea unor funcționari ai ministerului, poate de jos, poate de sus, privind acordarea, sau neacordarea unui aviz de exploatare, conform Legii nr. 107/1996, a apelor, autorităților dintr-o comună călărășeană, Vlad Țepeș, privind exploatarea unor zone piscicole.

Aștept cu mare interes răspunsul.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Nicolae Ionescu.

Se pregătește domnul deputat Mihai Nicolescu.

 
 

Domnul Nicolae Ionescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Interpelarea se adresează domnului Radu Vasile, prim- ministru al Guvernului României.

Obiectul interpelării este acesta.

Recent, a apărut o disperată scrisoare deschisă către toată țara, a Asociației românilor alungați din județele Covasna, Harghita și Mureș, organizație nonguvernamentală cu personalitate juridică, scrisoare în care aceasta se plânge că nu este primită nicăieri să-și prezinte problemele vitale. Chiar și numai existența acestei asociații denotă că societatea românească actuală este bolnavă. Nu ne putem imagina existența în Ungaria a unei Asociații a maghiarilor alungați de români din zona Gyula, de pildă.

Dar lucrul cel mai revoltător este că Președinția și Guvernul refuză cu obstinație primirea liderilor acestei organizații, care ar vrea să le prezinte nedreptățile la care au fost supuși românii în propria lor țară, rămânând fără slujbe și fără apartamente, unii fiind răniți, alții omorâți în mod barbar în timpul Revoluției din decembrie 1989, pentru singurul motiv că sunt români.

Înființarea aberantă a universității în limba maghiară a devenit o problemă de interes european, Președintele României și omologul său ungar purtând corespondență diplomatică pe această temă. În schimb, românii alungați din propriile lor case, în propria lor țară, nu găsesc înțelegere la nici un for de conducere a țării.

Nu este aceasta o dovadă că la nivelele cele mai înalte de conducere se acceptă tacit planurile UDMR de federalizare a Ardealului?

Conducerea Asociației încă nu intenționează să se adreseze Consiliului Europei sau Tribunalului Internațional, iar noi trebuie să interpretăm aceasta ca pe o dovadă de patriotism și de speranță că lucrurile se vor rezolva aici, în România.

Înainte de a înființa în mod ilegal și irațional în România o universitate în limba maghiară, ar trebui să ascultați și pe românii oropsiți în chiar patria lor. Este ceea ce vă cer, așteptând să fie contactați și ascultați cât mai repede, Valer Vodă - președintele Asociației și Dumitru Gherman, semnatarii acestei scrisori deschise.

Solicit, de asemenea, și domnului președinte Emil Constantinescu, să le acorde audiența pe care reprezentanții semnatari ai apelului o așteaptă, domnia sa fiind "garantul național al democrației", și nutrind speranța că nu vor fi numai ascultați, ca în aprilie 1996, de domnul președinte Ion Iliescu și de domnul președinte al Camerei Deputaților, Adrian Năstase, și că, de această dată, vor fi și auziți, iar memoriul care sper că le va fi primit, ca și atunci, de cei în drept, va primi de data aceasta o soluționare rapidă și reparatorie.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Fac precizarea, domnule deputat, că interpelările sunt adresate Guvernului, și nu Președinției.

Dumneavoastră ați făcut o completare care iese din regulamentele noastre.

Domnul deputat Mihai Nicolescu.

Se pregătește domnul deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Mihai Nicolescu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Interpelarea se adresează domnului dr.ing. Dinu Gavrilescu, ministrul agriculturii și alimentației.

Obiectul interpelării vizează punctul de vedere exprimat de domnul ministru în ziarul "Adevărul" nr. 2.583 din 18 septembrie 1998, privind transformarea institutelor și stațiunilor de cercetare agricolă în societăți comerciale.

Organizarea cercetării din agricultură, se află, după părerea ministerului, într-o stare de construcție incoerentă. se apreciază de către domnul ministru că Academia de Științe Agricole și Silvice prezintă funcțiile duble ale sistemului sovietic și că acest for academic este incompetent să administreze cercetarea agricolă din România.

Poziția exprimată de domnul dr.ing. Dinu Gavrilescu, ministrul agriculturii și alimentației mă surprinde și mă determină să formulez câteva întrebări:

1. transformarea institutelor și stațiunilor de cercetare în societăți comerciale are la bază un experiment mondial, sau considerați că această formă de organizare, în societăți comerciale, poate asigura condiții organizatorice și funcționale mai bune pentru activitatea de cercetare agricolă?

2. În legătură cu perfecționarea sistemului de organizare a cercetării agricole, comunitatea științifică agricolă a avizat în cadrul adunării generale a Academiei de Științe Agricole și Silvice, în anul 1997, un proiect care a fost depus la Ministerul Agriculturii și Alimentației.

Vă rugăm să precizați dacă Ministerul Agriculturii și Alimentației a analizat acest proiect, dacă au fost purtate discuții cu Academia de Științe Agricole pe marginea acestuia și, bineînțeles, a activității propriu-zise de cercetare?

3. nu considerați că Academia de Științe Agricole și Silvice reprezintă organismul specializat, care poate conduce și coordona eficient activitatea științifică din domeniul agriculturii?

4. Apreciați că Academia de Științe Agricole și Silvice trebuie să fie consilierul de bază al Ministerului Agriculturii, în stabilirea strategiei de organizare și dezvoltare eficientă a agriculturii românești?

5. Nu considerați că, prin ideile ce se inserează în articolul apărut în ziar, se urmărește politizarea și a acestei structuri, acțiune care va conduce la dezorganizarea și destabilizarea sistemului național de cercetare agricolă?

Cu toate dificultățile inerente procesului de tranziție, existenței multor incertitudini privind stabilirea patrimoniului funciar, oscilațiilor între cerere și ofertă, atât pentru cercetarea propriu-zisă, dar mai ales prin asigurarea fondului de semințe și material săditor, a unor întârzieri și, în multe situații, insuficientei finanțări a cercetării științifice, se poate aprecia că activitatea în unitățile de cercetare-dezvoltare agricolă s-a desfășurat în condiții de stabilitate, alimentând constant utilizatorii cu noi creații biologice, peste 120 de soiuri și hibrizi, creați și înregistrați în perioada 1991-1996, tehnologii eficiente, precum și cu semințe, material săditor și animale de rasă cu valoare biologică ridicată.

Rog și solicit răspuns scris și oral.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Domnul deputat Gheorghe Ana.

 
 

Domnul Gheorghe Ana (HD):

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Prima interpelare este adresată domnului prof.univ.dr. Radu Vasile, primul-ministru al României, și are ca obiect interesul Guvernului României și al dânsului personal, privind punerea în normalitate a celor două verigi ale pieții de capital din România, respectiv Comisia Națională de Valori Mobiliare și Bursa de Valori București, și întreb dacă se mai poate accepta ca, în continuare, Comisia Națională de Valori Mobiliare să mai funcționeze în spațiul de rușine pe care-l ocupă în prezent?

Iar, cea de-a doua, adresată tot dânsului și Guvernului, se referă la întrebarea firească de la această oră, dacă, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 72 din 1996, Guvernul intenționează să depună la Parlament proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 1999 și îl interpelăm când se va produce acest eveniment?

În detaliu, interpelarea se va prezenta la momentul potrivit.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Da. Și eu vă mulțumesc.

Le-ați depus și la domnul secretar Mitrea, care se ocupă de aceste lucruri, da?

Cu aceasta, ședința noastră de astăzi s-a încheiat.

Ne revedem mâine.

*

Ședința a luat sfârșit la ora 19,00.

 
   

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 15 iulie 2020, 6:19
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro