Plen
Ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 15-10-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 15 octombrie 1998

6. Adoptarea proiectului de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi: proiectul de Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Din partea inițiatorului, are cuvântul doamna Iozefina Moroșanu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor.

Aveți cuvântul, doamnă secretar de stat.

Doamna Iozefina Moroșanu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Bună dimineața și vă rog să-mi permiteți să prezint, în fața dumneavoastră, expunerea de motive privind modificarea Legii nr.66 privind organizarea Casei de Economii și Consemnațiuni.

Față de Legea nr.66, elaborată în 1996, în vigoare, proiectul de lege prezentat conține dispoziții referitoare la statutul juridic al CEC-ului ca bancă de economii, destinată cu precădere micilor depunători și garantată de stat, caz în care portofoliul său de active va fi gospodărit astfel încât să nu încurajeze investiții riscante.

Principalele operațiuni vor fi limitate la atragerea de depozite de la populație, deschiderea de conturi pentru persoane fizice, acordarea de credite pentru cumpărarea, construirea sau modernizarea locuințelor, pentru cumpărarea de bunuri de folosință îndelungată, primirea de valori în consemnare și investiții în titluri de stat șii plasamente interbancare.

De asemenea, proiectul de lege propus promovează proiectele guvernamentale de dezvoltare a sectorului privat, al întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de credite, în special pentru producție și servicii. Se consideră că, în acest sector, având un volum mai mic de activitate și un ciclu scurt de fabricație, riscul de credit este mai restrâns. De asemenea, proiectul de lege prevede alinierea CEC-ului la toate normele bancare, la reglementările și supravegherea de către Banca Națională a României.

Având în vedere că CEC-ul se bucură, în percepția populației, de reputația de bancă a micilor depunători, cu o îndelungată tradiție istorică, iar prin rețeaua sa de unități, peste 2.200, acoperă teritoriul României mai bine ca oricare altă bancă, apreciem că proiectul de lege prezentat răspunde necesităților cetățenilor cu venituri mai reduse, care doresc să economisească.

Ținând seama de cele relatate, s-a elaborat prezentul proiect de lege, pe care îl supunem dumneavoastră spre aprobare.

Vă mulțumim.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc, doamnă secretar de stat.

Îi dau cuvântul, în continuare, domnului Camenco Petrovici, președintele CEC, care dorește să spună câteva cuvinte, înainte de a se începe dezbaterea pe această temă.

Rog, între timp, pe membrii comisiei sesizate în fond, să ia loc în banca rezervată pentru comisie.

Aveți cuvântul, domnule președinte.

Domnul Camenco Petrovici:

Domnule președinte,

Doamnelor deputate,

Domnilor deputați,

Casa de Economii și Consemnațiuni, instituție care împlinește, în noiembrie, 134 de ani de existență, merită ca, prin proiectul de lege, care este supus discuției dumneavoastră, să i se găsească și să i se precizeze cât mai bine locul și rolul pe care îl are această instituție bancară, cu pondere însemnată în cadrul sistemului bancar românesc, în viața economică și socială a României.

Acest lucru, de a se preciza cât mai bine locul și rolul CEC-ului, a fost făcut prin Legea nr.66. De aceea, față de varianta pe care a adoptat-o Senatul României, proiectul de lege supus atenției și dezbaterii dumneavoastră nu face altceva decât să completeze, să amendeze Legea nr.66, astfel încât prevederile legii respective, sfera de activitate a CEC-ului, activitățile pe care le desfășoară, modul de organizare și desfășurare a activității să fie cât mai bine precizate.

Spre deosebire de Legea nr.66, proiectul prin care se completează legea respectivă urmărește și precizează următorul lucru: că CEC-ul, în întreaga sa activitate, aplică prevederile Legii bancare, aplică normele și reglementările emise de Banca Națională și duce, în context și în conformitate cu aceste prevederi, o politică prudențială, lucru care nu era evidențiat în vechea lege.

În același timp, în sfera activităților pe care CEC-ul le va desfășura legat de atragerea economiilor populației și depunerilor agenților economici, se diversifică sfera de plasamente pe care CEC-ul le va desfășura în viitor, începând, pe lângă creditarea populației, creditarea întreprinderilor mici și mijlocii și creditarea administrației publice centrale și locale, lucru pe care CEC-ul, în perioada interbelică și, respectiv, până în anul 1948, când a fost reorganizat, le-a făcut.

Eu sunt convins că proiectul care este supus dezbaterii dumneavoastră va fi adoptat și ne va crea condiții ca să ne desfășurăm activitatea și să fim, în continuare, la dispoziția depunătorilor mici și mijlocii, pentru că CEC-ul aceasta îi este vocația și sarcina lui, de a servi micul depunător și depunătorul mijlociu. În același timp, să se implice cât mai mult în creditarea întreprinderilor mici și mijlocii și a altor activități prevăzute de Legea bancară.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Domnul Adrian Năstase:

Rog comisia să se pronunțe asupra acestei inițiative.

Cine ia cuvântul din partea comisiei?

Domnul deputat Teculescu.

Aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Constantin Teculescu:

Proiectul de lege a fost discutat inițial în Senat, după care a fost supus discuției Comisiei noastre de buget, finanțe și bănci.

Proiectul prezentat, într-adevăr, ar putea să aducă ceva nou, în sensul că, între timp, a fost votată Legea bancară, acolo prevăzându-se expres că orice instituție care are activități bancare trebuie să fie supusă supervizării, controlului Băncii Naționale. În rest, proiectul de lege este Legea nr.66 care s-a votat și s-a promulgat în anul 1996, obiectul de activitate fiind bine, în această lege, Legea nr.66/1996, actuala lege doar copiind acest obiect de activitate.

În acest sens, având în vedere puținele precizări pe care le aduce proiectul de lege, noi am aprobat, în comisie, ca această lege, titlul acestei legi să reflecte realitatea, și anume legea să se numească Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.66 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, lucru care era stipulat și în Legea nr.66.

Ce aduce nou această lege, v-am spus, ar fi faptul care nu știu dacă era absolut, dar, în sfârșit, s-a aprobat în comisie, să se precizeze, în corpul legii, această supervizare, acest control al Băncii Naționale, care trebuie să fie efectuat asupra tuturor instituțiilor care își desfășoară activitate bancară.

De altfel, din raportul pe care vi l-am prezentat, o să constatați că marea majoritate a articolelor se regăsesc în Legea nr.66, de aceea, nu am considerat necesar să se supună discuției dumneavoastră o nouă lege, ci, bineînțeles, modificarea și completarea cu ce a adus nou legea bancară a Legii nr.66 din 1996.

................................................

Domnul Adrian Năstase:

................................................

Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la dezbateri generale dorește cineva să intervină? Dacă nu, trecem la discuția pe articole. Începem cu titlul legii. În ceea ce privește titlul legii, vă rog să observați o propunere de modificare, un amendament conținut în raportul Comisiei pentru buget, finanțe și bănci. În legătură cu această chestiune, domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Vă rog să observați că, dacă se acceptă propunerea făcută de către domnul deputat Teculescu, în sensul că trebuie să mergem la modificarea și completarea Legii 66/1996, atunci legea trebuie restructurată complet, pentru că, așa cum a fost înaintată de inițiator, avea o anumită concepție de redactare din punct de vedere al tehnicii legislative, iar propunerea dânsului modifică structural modul de amenajare a textelor și atunci ar trebui ca să introducem un articol I, în care să spunem că Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a I-a, nr.140 din 5 iulie 1996 se modifică și se completează după cum urmează. Și vom începe cu pct.1, titlul legii, pentru că o să observați că în titlul legii pe care îl propune acum domnul deputat Teculescu, este introdusă sintagma "din România" și deci, legea ar fi: Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Deci, acesta ar fi titlul legii și după aceea se ia fiecare text în continuare, dacă se acceptă ideea pe care dânsul a propus-o.

Domnul Adrian Năstase:

Deci, care este propunerea domnule Gaspar?

Domnul Acsinte Gaspar:

Propunerea este următoarea: vom avea un art.I care va avea următoarea redactare: "Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a I-a nr.140 din 5 iulie 1996, se modifică și se completează după cum urmează: Titlul legii - Lege privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni". Deci, s-a introdus sintagma "din România" față de titlul inițial. Și după aceea se merge cu textele în continuare.

2. - "Art.nr.1 va avea următorul cuprins..." și se dă textul din lege, așa cum este rescris și vom merge cu textele la final, ținând seama și de amendamentele care se introduc la unele dintre aceste texte, urmând ca după aceea un art.II să dispună republicarea legii în vigoare în momentul de față.

Domnul Adrian Năstase:

Domnule Teculescu, sub aspectul tehnicii legislative, domnul deputat Gaspar susține următorul lucru: în măsura în care vreți să accentuați faptul că nu este vorba de o lege de reorganizare a CEC-ului, ci este vorba de o modificare și de o completare a unei legi de reorganizare deja existente, atunci, sub aspectul tehnicii legislative, trebuie să existe două mari blocuri de prevederi. Primul ar fi art.I, unde se arată care sunt prevederile care se modifică și se completează din legea de reorganizare și un art.II care să precizeze faptul că legea, așa cum a fost modificată, va fi republicată și, practic, toate celelalte prevederi rămân, cele care sunt aici; apare o singură mică diferență în legătură cu titlul legii, pentru că practic se introduce acea formulare "din România" și atunci, în mod evident, chiar titlul legii va trebui să fie modificat la art.I, pentru că este vorba de modificarea titlului legii din legea inițială de reorganizare a CEC-ului.

Domnule Gaspar, inițiatorii acestei modificări ar fi de acord să nu se mai facă precizarea "din România" pentru a se modifica titlul legii anterioare și atunci această chestiune ar însemna că nu ar mai trebui să apară între modificările la legea inițială.

Legea nr. 66 stabilește reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni. Deci, este o greșeală, nu este o adăugare, deci, titlul poate să rămână așa. Se intră direct pe text, dar se introduce art.I.

Inițiatorul dacă sunteți de acord cu acest mod de concepere a textului, da? Domnul Teculescu.

Domnul Constantin Teculescu:

Comisia este de acord.

Domnul Adrian Năstase:

Bun. În aceste condiții, titlul legii va suna așa cum se propune de către comisie. Deci, Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, da? De acord. Așa este titlul legii inițiale, așa este. Vă rog să luați de aici.

Stimați colegi, supun votului dumneavoastră titlul legii în formularea propusă de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi, titlul legii a fost aprobat. Înțeleg că a fost propus de către domnul deputat Gaspar, pentru rațiuni de tehnică legislativă, un art.I, pe care vă rog să-l mai precizați o dată. Care va fi formularea exactă, ca să o pot supune votului.

Domnul Acsinte Gaspar:

Art.I ar urma să aibă următorul conținut: "Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României, partea a I-a nr.140 din 5 iulie 1996, se modifică și se completează după cum urmează ..." și se intră pe urmă cu textele.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Comisia este de acord? Inițiatorul? De acord. Supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art.1. Domnule deputat, aveți cuvântul.

Domnul Teodor-Gheorghe Morariu:

La art.1 s-a făcut un amendament care nu a fost trecut în raport. După Casa de Economii și Consemnațiuni, denumită prescurtat CEC, apare "persoană juridică română de drept privat" și se elimină art.3, eliminare propusă de domnul deputat Bercea.

Domnul Adrian Năstase:

Se elimină art.3, să nu fie dublat, adică se preia textul de acolo și se introduce aici.

Practic, este vorba de o reorganizare a textului.

Atunci, să începem să mergem pe alineate.

Alin.1. La alin.1 ar trebui să examinăm amendamentul propus de către domnul deputat Morariu, care, de fapt, preia din textul art.3, care a fost eliminat, această formulare. Dacă sunt observații din partea inițiatorului? Nu. Supun votului amendamentul prezentat de domnul deputat Morariu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În raport, vă rog să observați, sunt introduse 3 alineate noi. Să le luăm pe rând.

Alin.2 Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3. Dacă sunt observații? Îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și mai este pe pagina următoare un alineat, alin.5. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.1 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem la art.2. Se propune reformularea acestui articol. Vom trece în revistă fiecare dintre paragrafele și literele conținute de acest articol. Rog inițiatorii, atunci când doresc să intervină, să îmi facă un semn, pentru a putea să obțină dreptul de a se adresa Camerei.

Începem cu pct.1, lit.a). Aici nu mai îmi este foarte clar dacă dispar literele și rămân numai cifrele. (Se consultă cu un membru al comisiei.)

Întâi, conform raportului, la pct.3, comisia propune o modificare în preambulul de la pct.1 și anume: "Casa de Economii și Consemnațiuni desfășoară următoarele activități, în limita autorității acordate de Banca Națională a României". Dacă sunt observații la acest punct? Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

V-aș propune să fie înlocuită sintagma "desfășoară" cu "efectuează următoarele activități", care mi se pare mai aproape de obiectul de activitate al CEC-ului.

Domnul Adrian Năstase:

Observații din partea comisiei?

Domnul Constantin Teculescu:

Nu sunt observații, comisia este de acord.

Domnul Adrian Năstase:

Vă mulțumesc. Supun votului dumneavoastră amendamentul de la pct.3 din raport, amendamentul comisiei, cu subamendamentul propus de către domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.b) se propune eliminarea unei sintagme în finalul textului. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest amendament.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.e) se propune completarea unui text, există o modificare de text, propusă de către comisie. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest amendament al comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La lit.f) există de asemenea, o modificare de redactare. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La pct.7 în raport se propune completarea textului. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Este vorba de lit.g), pct.7 din raport. Aveți cuvântul domnule deputat.

Domnul Teodor-Gheorghe Morariu:

Deci, aici s-a strecurat o greșeală, nu sunt "participanții", ci "participații de capital".

Domnul Adrian Năstase:

Corect. Evident. Cu această precizare, supun votului dumneavoastră propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește pct.2, se propune eliminarea acestui text, deoarece el a fost preluat în alineatele anterioare la art.1.

Cine este pentru propunerea comisiei de eliminare? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

De asemenea, se propune eliminarea paragrafului 3. Vă rog să observați la pct.9 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere de eliminare a textului de la art.2 și preluarea sa de fapt ca text la art.3.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Sunt propuse unele modificări la paragraful 4, pct.10 din raport. Dacă sunt observații? Dacă nu, propun votului dumneavoastră amendamentul comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră acum art.2 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.3 la pct.1 nu sunt probleme sau, în orice caz, nu din partea comisiei, dacă dumneavoastră aveți observații? Dacă nu, trecem la pct.2 și vă rog să observați propunerea comisiei de înlocuire a textului inițial, ținând seama și de o modificare operată la art.1. Dacă sunt observații în ceea ce privește redactarea într-o formulă nouă a textului punctului 2 la art.3, pct.11 din raport. Dacă nu, supun votului dumneavoastră această propunere a comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră art.3 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În ceea ce privește art.4 se propune eliminarea sa. Dacă sunteți de acord cu propunerea comisiei.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5, în formularea inițială, se propune să devină art.4. Dacă sunteți de acord pe fond cu acest articol în formularea inițială? Dacă și inițiatorii pot fi atenți la legea respectivă, sunt convins că domnul Ciumara va exprima punctele sale de vedere direct la microfon, pentru a fi urmărite de către toți colegii.

Supun votului art.5 în formularea inițială, la care nu sunt observații, cu precizarea că el va deveni art.4 într-o nouă numerotare, după eliminarea art.4.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6 din textul inițial se propune să rămână în versiunea sa depusă de către inițiator. Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră acest text.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.7 există o modificare propusă pentru completarea textului de la pct.2. Vă rog să observați pct.14 din raportul comisiei. Dacă sunt observații față de această propunere a comisiei? Dacă nu, supun votului dumneavoastră propunerea de amendare a textului, formulată de către comisie.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dacă mai sunt observații la art.7? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Supun votului dumneavoastră art.7 în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8. Dacă sunt observații? Dacă nu, îl supun votului dumneavoastră.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10. Dacă sunt observații? Îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 îl supun votului.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12. Dacă sunt observații?

Supun votului art.12.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La art.13, vă rog să observați o propunere a comisiei, de reformulare a textului, dar aici probabil că acest text ar trebui să devină textul pentru art.II, nu?

Domnul Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Așa cum ați precizat dumneavoastră, va trebui ca actualul art.13 să fie eliminat și să introducem un articol II, cu următorul cuprins: "Legea nr.66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii și Consemnațiuni din România în societate bancară pe acțiuni, publicată în Monitorul Oficial al României partea I, nr.140 din 5 iulie 1996, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României partea I, dându-se articolelor o nouă numerotare."

Domnul Adrian Năstase:

Comisia este de acord, da? Este vorba de concepția pe care am acceptat-o cu toții la începutul acestor dezbateri.

Supun deci votului dumneavoastră eliminarea art.13, în formularea actuală.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră acum art.I în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Trecem acum la art.II și supun votului dumneavoastră amendamentul domnului deputat Gaspar.

Dacă sunt observații? Dacă nu, supun votului dumneavoastră textul art.II, ca urmare a propunerii făcute de domnul deputat Gaspar.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Supun votului dumneavoastră acum proiectul de lege în ansamblu.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cu unanimitate de voturi și cu respectarea procedurilor prevăzute de Constituție, proiectul de lege a fost aprobat.

Vă mulțumesc.

Să-mi dați voie, stimați colegi, să salut prezența în acest moment în sala de ședințe a Camerei Deputaților a domnului general Enrik Slumsky, șeful Statului Major General al Armatei republicii polone, în fruntea unei delegații militare. (Aplauze.) Delegația ne vizitează țara la invitația șefului Statului Major General al Armatei României, domnului general de divizie Constantin Degeratu. Le urăm bun-venit. Ne face o deosebită plăcere să-i avem ca oaspeți la dezbaterile din Camera Deputaților.

Vă mulțumim.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București duminică, 18 aprilie 2021, 9:15
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro