Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 10-03-1998

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 1998

9. Dezbateri asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru.

Domnul Vasile Lupu:

Deci vom dezbate acest text după-amiază, după pauză. Până atunci, să sperăm că vom reuși să identificăm Biroul Comisiei juridice și trecem la proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru. Aici comisia sesizată în fond este Comisia pentru buget, finanțe și bănci, reprezentată prin domnul Traian Decebal Remeș. Inițiatorul este reprezentat, de asemenea, prin însuși domnul ministru al justiției Valeriu Stoica.

Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Tot o singură frază. Aceste modificări au fost adoptate pentru a se putea corela prevederile privind taxele judiciare de timbru cu acte normative care au apărut ulterior. Scopul acestor modificări este acela de a asigura scutirea de taxe de timbru, care sunt prevăzute deja în alte acte normative care au apărut ulterior. Așa fiind, modificările sunt strict tehnice. Vă rog să le adoptați.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte Remeș.

Domnul Decebal Traian Remeș:

Comisia pentru buget, finanțe și bănci vă propune să fie votat proiectul de lege cu amendamentele care au reieșit după discuția și votul de la comisie.

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Aveți textul ordonanței. Trecem la conținutul ordonanței.

Titlul ordonanței. Obiecțiuni? Nu sunt.

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 2.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 3, varianta comisiei. Obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 4, varianta comisiei.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Sunt puncte, în cadrul art.I!

Domnul Vasile Lupu:

Dar I cuprinde literele arabe și îl votăm la urmă.

Deci art.4, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 6, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 din ordonanță, varianta inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art. 8, varianta comisiei.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.I, integral.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Sunt o serie de modificări în raportul comisiei!

Domnul Vasile Lupu:

Da, în raportul comisiei...

Domnul Marțian Dan (din sală):

La poziția 5!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, în raportul comisiei, la poz.5...

Domnule președinte al comisiei, vreți să faceți precizarea?

Domnul Traian Decebal Remeș:

La comisie, în prezența domnului ministru, s-au mai adăugat 2 puncte noi: pct.9, la pct.5 din raport și pct.10, la pct.6 din raport și v-aș ruga să le supuneți, în această ordine la vot și după aceea întreg articolul.

Domnul Vasile Lupu:

Le supunem, domnule președinte.

Deci, pct.9 introdus de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Pct.10 introdus, de asemenea, de comisie. Aveți textul în raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Acum votăm art.I.

Stimați colegi, așa raport complicat, nu?

Deci, pct.7 un text adoptat de comisie.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Și acum deci, avem art.I integral, corect? Da.

Art.I - voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

În textul inițiatorului avem și art.II pe care a intervenit comisia? Nu.

Deci, varianta inițiatorului art. II.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, 1 vot împotrivă și nici o abținere, textul a fost adoptat.

Mai întâi ordonanța în ansamblu.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul legii.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Articolul unic, cu modificările de tehnică legislativă necesare.

Cine este pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

"Se aprobă ordonanța cu următoarele modificări..."

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi, votul final îl programăm după pauză.