Plen
Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
25-05-2020
20-05-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 10-03-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 10 martie 1998

13. Dezbaterea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă (amânarea votului final).

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule deputat.

Stimați colegi,

Pe ordinea de zi urmează proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.13/1998 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă.

Dacă din partea inițiatorului dorește domnul ministru să ia cuvântul? Aveți cuvântul, domnule ministru.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Spre deosebire de prezentarea ordonanțelor anterioare, inițiate de Ministerul Justiției, de data aceasta îngăduiți-mi să spun mai multe fraze.

Rostul acestei ordonanțe este acela de a simplifica activitatea magistraților și, pe cale de consecință, de a crește calitatea actului de justiție. Am avut, însă, în vedere ca în același timp să păstrăm un echilibru just între nevoia de a simplifica activitatea magistraților și nevoia de apăra drepturile procesuale ale părților.

Prin această reglementare nu se aduce nici o atingere garanțiilor procesuale pe care părțile le au, atât în ceea ce privește exercitarea căilor de atac, și, de asemenea, în ce privește posibilitatea de a solicita motivarea hotărârii.

Simplificarea constă în aceea că, în cuprinsul hotărârii judecătorești motivele, în drept și în fapt, sunt cuprinse numai în ipoteza în care se exercită căile de atac și în ipoteza în care părțile cer expres motivarea hotărârii.

Ca urmare, suntem într-o situație în care se aplică pe deplin principiul disponibilității, care operează în procesul civil. Câtă vreme părțile doresc motivarea hotărârii, ea se motivează. De asemenea, dacă se exercită o cale de atac, fie că este vorba de apel, fie că este vorba de recurs, hotărârea se motivează.

Modul în care a fost îmbunătățită această reglementare la Comisia juridică, în urma unei discuții utile și care a condus la formularea unor texte raționale, constituie un argument în plus, care mă îndeamnă să vă solicit astăzi dumneavoastră adoptarea acestei ordonanțe.

Vă mulțumesc.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc, domnule ministru.

Din partea comisiei sesizate în fond...

Domnul Nicolae Grădinaru:

Comisia juridică, de disciplină și imunități a fost sesizată în fond cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1998.

În ședința din 10 februarie 1998, Comisia juridică, de disciplină și imunități a întocmit un raport de respingere a acestui proiect de lege, dar, cu Adresa nr. 94 din 16 februarie, Comisia juridică, de disciplină și imunități a primit de la președintele Camerei Deputaților proiectul spre reexaminare.

În urma dezbaterilor, în ședința din data de 4 martie 1998, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi ca proiectul de lege să fie supus plenului Camerei Deputaților spre dezbatere și adoptare, cu amendamente.

Domnul Vasile Lupu:

Vă mulțumesc.

În cadrul dezbaterilor generale dorește cineva să ia cuvântul? Nu.

Stimați colegi,

Aveți textul ordonanței în față. Aveți, de asemenea, raportul suplimentar...

Stimați colegi,

Avem, în fapt, un singur raport, pentru că primul a fost de respingere, al doilea conține unele amendamente.

La titlul ordonanței, dacă sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 2 împotrivă.

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, două împotrivă, nici o abținere, titlul ordonanței a trecut.

Articolul 1 a fost modificat în raportul comisiei. Vă rog să urmăriți în raport pct. 1, care prevede: "Art. 261 se modifică și se completează, având următorul cuprins:..." Este mai mult o intervenție tehnică.

Obiecțiuni? Nu sunt.

Supun votului dumneavoastră pct. 1 din raport.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? Una.

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere textul a fost adoptat.

Punctul I, pct. 2 din raport. Deci, art. 261 pct. 3 va avea următorul cuprins: obiectul cererii, susținerile în prescurtare ale părților și ale procurorului".

Sunt obiecțiuni? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Punctul 2 rămâne în varianta inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă? Un vot împotrivă.

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Punctele 4, 5, 6. Doar pct. 4 și 5 rămân în varianta inițiatorului.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Și 6.

Domnul Vasile Lupu:

Punctul 6, mai jos, are o modificare.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Nu are 6 nimic!

Domnul Vasile Lupu:

Deci, pct. 4 și 5.

Domnule deputat Gaspar, pct. 6, până la alin. 5 nu are nici o modificare, dar la alin. 5 este una. De aceea, pct. 6 îl vom supune...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Dumneavoastră încurcați punctele cu alineatele!

Domnul Vasile Lupu:

Punctul 6 are mai multe alineate, de acord?

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Articolul 261 are 8 alineate. La primul alineat s-a adus un amendament al comisiei, la pct. 3, și l-ați supus votului.

Deci, supuneți alin. 1 în ansamblu, după aceea luați alin. 2, 3, 4. Mai există un amendament la alin. 5, la 6 nu aveți, la 7 nu aveți și la alin. 8.

Domnul Vasile Lupu:

Dar 4 și 5 nu le-am votat! Pentru că 3 a suferit o modificare în raport.

Dacă vreți să veniți puțin, domnule deputat.

Stimați colegi,

Este o diferență de raport între ce am eu și ce are departamentul tehnic.

Alineatul 1 integral, așa cum a fost modificat de comisie.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Două voturi împotrivă.

Abțineri? Două abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă și două abțineri, text adoptat.

Alineatul 2, textul ordonanței. Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri? O abținere.

Text adoptat.

Alineatul 3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Unul.

Abțineri? Una.

Text adoptat.

Alineatul 4.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? Unu.

Abțineri? Una.

Cu majoritate de voturi pentru, alin. 4 a fost adoptat.

Alineatul 5, varianta din raport.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și două abțineri textul a fost adoptat.

Alineatul 6.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere textul a fost adoptat.

Alineatul 7, varianta inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Cu majoritate de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere textul a fost adoptat.

Alineatul 8, varianta din raport.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Un vot împotrivă, o abținere, text adoptat.

Punctul 2 din textul inițiatorului.

Comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Un vot împotrivă, o abținere, text adoptat.

Punctul 4, textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Text adoptat. Două voturi împotrivă, două abțineri.

Alineatul 5.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Două voturi împotrivă, două abțineri. Text votat.

Alineatul 6.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri?

Două voturi împotrivă, două abțineri. Text votat.

Punctul 6 din textul inițiatorului. Votat.

Punctul 7, textul inițiatorului. Sunt comentarii? Nu sunt.

Voturi pentru?

Împotrivă? Două.

Abțineri? Două.

Text votat.

Punctul 8, textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Două voturi împotrivă, două abțineri. Text votat.

Punctul 9, textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Trei voturi împotrivă, o abținere, majoritate pentru. Text votat.

Punctul 10 din textul inițiatorului.

Voturi pentru?

Împotrivă?

Abțineri?

Un vot împotrivă, trei abțineri, majoritate pentru. Text votat.

Stimați colegi,

Titlul legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Trei.

Abțineri? Două.

Majoritate de voturi pentru, două voturi împotrivă, cinci abțineri. Text votat.

Articolul unic.

Voturi pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Patru voturi împotrivă.

Abțineri? 15 abțineri.

Text votat.

Textul în ansamblu al legii.

Cine este pentru? Numărați, vă rog. 110 voturi pentru.

Împotrivă? Șapte voturi împotrivă.

Abțineri?

Stimați colegi,

Încă o dată, vă rugăm, abținerile. Cine se abține? Numărați, domnule secretar! 27 abțineri.

110 voturi pentru, 7 împotrivă și 27 abțineri. Nu suntem în cvorum? Mă îndoiesc.

Rog secretarii de ședință să numere deputații prezenți în sală.

Votul se amână pentru marți la ora 11,00.

Domnul Valeriu Stoica:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

În numele Grupului parlamentar liberal, îngăduiți-mi să cer vot nominal.

Domnul Vasile Lupu:

Dumneavoastră propuneți, adunarea aprobă!

Stimați colegi,

Există o dispută cu privire la numărul celor prezenți în sală, secretarii au numărat, s-a propus vot nominal.

Deci, nu rămâne decât să hotărâți dumneavoastră dacă reluăm votul prin vot nominal.

Domnul Anghel Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

În conformitate cu prevederile Regulamentului, Grupul parlamentar al Partidului România Mare vă solicită 20 de minute de consultări.

Domnul Vasile Lupu:

Reluăm lucrările la ora 15,30. Vă puteți modifica absențele la...

Domnul Anghel Stanciu este vicelider al Grupului parlamentar România Mare.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule președinte,

Sunt, într-adevăr, vicelider al partidului. Am solicitat o anumită pauză, până ajungem în sălile aferente grupurilor parlamentare nu pot trece șapte minute. Deci, noi nu ne integrăm în timpul real. Eu sunt de acord că măsurile pe care le preconizați sunt în același sens, adică nu sunt în timp real. De aceea, noi am propus 20 de minute, ca să ajungem la sălile respective și să ne putem consulta efectiv.

Deci, vă rog să reveniți la cele 10 minute, care sunt în realitate 7.

Domnul Vasile Lupu:

Domnul secretat de ședință va mai striga o dată absenții de la primul apel nominal, și dacă va fi nevoie vom mai face unul.

Domnul Tiberiu Csaba Kovacs:

Județul ALBA

Berciu Ion

- prezent

Dumitrean Bazil

- prezent

Popa Neculai

- prezent

Simedru Dan Coriolan

- prezent

Județul ARAD

Calimente Mihăiță

- prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

- absent

Ghidău Radu

- absent

Putin Emil Livius Nicolae

- prezent

Rațiu Ion

- prezent

Tokay Gheorghe

- absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

- prezent

Ghibernea Dan

- absent

Ionescu Nicolae

- prezent

Leonăchescu Nicolae

- prezent

Marin Gheorghe

- prezent

Nanu Romeo

- prezent

Rizescu Sergiu George

- prezent

Stănescu Alexandru

- absent

Județul BACĂU

Corniță Ion

- prezent

Dan Matei-Agathon

- absent

Duțu Ion

- prezent

Gheorghe Valeriu

- absent

Hrebenciuc Viorel

- absent

Irimescu Haralambie

- prezent

Moiceanu Constantin

- prezent

Nistor Vasile

- absent

Pavel Vasile

- prezent

Popa Ioan-Aron

- absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

- absent

Cosma Liviu Ovidiu

- absent

Drecin Mihai

- prezent

Negrău Mircea

- prezent

Rákoczi Ludovic

- prezent

Székely Ervin Zoltan

- prezent

Szilágyi Zsolt

- prezent

Țepelea Gabriel

- prezent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

- absent

Pintea Ioan

- prezent

Săndulescu Aureliu-Emil

- prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

- prezent

Hilote Eugen

- prezent

Mihăilescu Petru

- absent

Popescu Emil Teodor

- prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

- absent

Bran Vasile

- absent

Cojocaru Radu Spiridon

- absent

Secară Gheorghe

- absent

Tudose Nicolae Florin

- prezent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

- absent

Bartoș Daniela

- prezentă

Corâci Ioan Cezar

- prezent

Dragu George

- absent

Văsioiu Horia

- prezent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

- prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

- prezent

Papuc Aurel Constantin

- absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

- absent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

Absentă

Spătaru Liviu

Absent

Vilău Adrian-Ioan

Absent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeș Dumitru

Prezent

Munteanu Ion

Absent

Pavelescu Claudiu-Costel

Prezent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

Absent

Ionescu Anton

Absent

Lăpușan Alexandru

Prezent

Matei Vasile

Absent

Păcurariu Iuliu

Prezent

Pop Iftene

Prezent

Roman Ioan

Prezent

Județul CONSTANȚA

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

Absent

Marinescu Ioan Sorin

Absent

Mazăre Radu Ștefan

Absent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

Absent

Onaca Dorel-Constantin

Prezent

Saganai Nusfet

Prezent

Județul COVASNA

Birtalan Akos

Absent

Tamas Sandor

Absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

Absent

Dîrstaru Dorin

Prezent

Neagu Romulus

Absent

Popa Daniela

Prezentă

Popescu Irineu

Prezent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

Absent

Ionescu Gheorghe

Prezent

Manolescu Oana

Prezentă

Matei Ion Lucian

Prezent

Roșca Ioan

Prezent

Vasilescu Nicolae

Absent

Județul GALAȚI

Ciumara Mircea

Absent

Nica Dan

Prezent

Protopopescu Cornel

Prezent

Sandu Ion-Florentin

Prezent

Județul GIURGIU

Grigoriu Mihai

Prezent

Radu Alexandru Dumitru

Absent

Județul GORJ

Pârgaru Ion

Absent

Județul HARGHITA

Nagy Ștefan

Prezent

Județul HUNEDOARA

Dimitriu Sorin-Petre

Absent

Neacșu Ilie

Prezent

Petreu Liviu

Absent

Priceputu Laurenșiu

Absent

Șteolea Petru

Absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

Absent

Popa Virgil

Absent

Dacă mai este cineva care este prezent și nu a fost strigat?

Domnul Vasile Lupu:

Stimași colegi,

Avem o delegație importantă de la Ministerul Finanțelor, vă rog ocupați-vă locurile în bănci și să mai parcurgem câteva proiecte de pe ordinea de zi.

Reluăm lucrările noastre.

Domnul Jean Decuseară, reprezentând Grupul Partidului Național Liberal, are cuvântul.

Domnul Jean Decuseară:

Domnule președinte,

Stimași colegi,

Având în vedere faptul că acest proiect de lege a fost destul de mult discutat și este deosebit de important pentru actul de justiție, Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal își menține propunerea ca să se facă vot nominal.

Domnul Vasile Lupu:

Eu aș insista, totuși, să acceptați ca această procedură să se desfășoare joi, la ora 10,00.

Poftiți.

Doamna Mitzura Arghezi:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Mi se pare foarte curios! În momentul când doamna Afrăsinei de la PDSR a propus o votare prin vot nominal, s-a refuzat, și acum, din partea unde a fost refuzul, se aprobă! Este ceva de neconceput și nu este o consecvență în gândirea dumneavoastră! (Aplauze ale Opoziției.)

Domnul Vasile Lupu:

Era vorba de altă lege, nu de aceasta.

Doamna Afrăsinei.

Doamna Viorica Afrăsinei:

Domnule președinte de ședință,

Nu am vrut să fac decât o intervenție pur colegială, observând puțin mai devreme că domnul ministru Stoica stă foarte mult în preajma domniilor voastre, acolo, la prezidiu, am vrut doar să sesizez că Ministerul Justiției face presiuni asupra conducerii Camerei Deputaților.

Domnul Vasile Lupu:

Nu mă simt deloc presat, doamnă Afrăsinei.

Stimați colegi,

S-a făcut această propunere pentru vot nominal. Domnul Stancov, vicepreședintele comisiei.

Domnul George Iulian Stancov:

O întrebare colegei mele: dar domnul deputat Stoica are dreptul? Mulțumesc.

Doamna Viorica Afrăsinei (din sală):

Nu are dreptul!

Domnul Vasile Lupu:

Stimați colegi,

Eu sugerez că aceasta ar fi calea cea mai bună, să programăm un vot nominal pentru joi la ora 10,00. Este un proiect mai disputat, veți fi în cunoștință de cauză și ne vom putea pronunța atunci.

Dar, mai întâi, vă consult asupra procedurii votului nominal, propusă de Grupul parlamentar PNL.

Domnul Florian Bercea (din sală):

Pentru ora 9,00, nu la 10,00!

Domnul Vasile Lupu:

Cine este pentru? Vă mulțumesc.

Împotrivă? 10 voturi împotrivă.

Abțineri? 7 abțineri.

Cu majoritate de voturi pentru, 10 împotrivă și 7 abțineri, votul nominal a fost acceptat. Amânăm votul pentru joi, la ora 10,00.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București marți, 26 mai 2020, 21:07
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro