Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 09-03-1998 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of March 9, 1998

12. Adoptarea proiectului de Lege pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886, în formă revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979 .

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Continuăm cu proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice, din 9 septembrie 1886, în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 și modificată la 28 septembrie 1979.

Din partea inițiatorului, domnul secretar de stat Hunor Kelemen nu dorește să ia cuvântul.

Domnul președinte al comisiei, Gabriel Țepelea, susține raportul Comisiei pentru cultură, arte și mijloace de informare în masă.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Lazăr Lădariu. Vă rog.

Domnul Lazăr Lădariu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Document internațional încheiat la 9 septembrie 1886, care a stat la baza constituirii Uniunii Internaționale pentru protecția operelor literare și artistice, Convenția de la Berna, care are drept scop protejarea cât mai eficientă și uniformă a drepturilor autorilor asupra operelor lor literare și artistice, a fost succesiv completată la Paris în 1896, la Berlin în 1908, Berna - 1914, Roma - 1928, Bruxelles - 1948, Stokholm - 1967 și Paris - 1979.

Membră a Uniunii de la Berna din ianuarie 1927, România recunoaște forma revizuită și modificată a convenției, care uniformizează protecția internațională a drepturilor autorilor asupra operelor lor literare și artistice. Definind sintagme și termeni precum: opere literare și artistice, opere publicate, țări de origine, se stabilește care sunt autorii și operele protejate, drepturile exclusive și morale ale autorilor de a autoriza utilizarea operelor lor, reglementează durata protecției, limitele dreptului de autor, precum și clauzele administrative și finale.

Scopul urmărit constă în crearea unei baze comune a principalelor prevederi ale legislațiilor statelor membre ale Organizației mondiale pentru proprietate intelectuală, care să faciliteze circulația internațională a creației intelectuale din domeniul cultural.

Ținem să precizăm că legislația internă a României, prin Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, acordă protecție proprietății literare și artistice, în condiții de armonizare cu reglementările internaționale în domeniu, conform formei revizuite a Convenției de la Berna.

Totalizând 93 de membri în prezent, convenția cuprinde țările Europei Centrale și de Est, plus țările baltice, unele implicate în procesul de asociere la Uniunea Europeană, precum Albania, Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovenia, Ungaria, Estonia, Letonia și Lituania, cu excepția României.

Aderarea României la Convenția de la Berna, decurgând din dorința logică a aplicării unor reglementări în relațiile cu celelalte state, are ca scop facilitarea circulației internaționale a creației din domeniul cultural și protejarea dreptului de proprietate intelectuală.

Partidul Unității Naționale Române va vota proiectul de Lege pentru aderarea României la Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Îi mulțumim, domnului deputat Lădariu.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu dorește.

Trecem la dezbaterea proiectului de lege.

Începem cu titlul legii. Intervenții dacă sunt? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Intervenții la articolul unic al legii? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Vă supun spre aprobare această lege cu caracter ordinar, în ansamblul său.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Adoptată în unanimitate.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 11 july 2020, 18:53
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro