Plen
Ședința Camerei Deputaților din 5 octombrie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
30-06-2020 (comună)
30-06-2020
24-06-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 05-10-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 5 octombrie 1998

9. Dezbaterea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor G.S.M. și stabilirea taxei de licență (Amânarea votului final.)
 
consultă fișa PL nr. 273/1998

Doamna Paula Maria Ivănescu:

................................................

Discutăm, în continuare, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.4/1996 privind acordarea licențelor de instalare și operare a rețelelor GSM și stabilirea taxei de licență.

Potrivit prevederilor art.102 alin.3 din Regulamentul Camerei Deputaților, acest proiect de lege urmează a fi dezbătut în procedură de urgență. Conform prevederilor art.105 și 106 din regulament, urmează să aprobăm timpul afectat luărilor de cuvânt la articole, cât și durata de timp afectată dezbaterii acestui proiect de lege.

Invit biroul Comisiei pentru industrii și servicii, sesizată în fond, să facă propunerile.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Pe articole, propunem o durată de timp de 15 minute, iar timpul total să nu depășească 45 de minute.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci supun aprobării dumneavoastră propunerea comisiei ca, în totalitate, dezbaterile să dureze maximum 45 de minute, iar pe articole 15 minute.

Dacă sunteți de acord? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? Nimeni.

Începem, conform uzanțelor procedurii de urgență, cu dezbaterea pe articole a proiectului de lege.

Titlul legii. Dacă sunt comentarii?

Poftiți, domnule deputat.

Domnul Dan Nica:

Doamnă președinte de ședință,

Domnule ministru,

Stimați colegi,

Deci amendamentul care figurează în raportul Comisiei pentru industrii și servicii este acela de modificare a titlului, și anume: "Proiect de Lege privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998".

Dacă îmi dați voie să vă prezint motivația acestei modificări. Ea se datorează, în principal, faptului că această ordonanță de urgență nu are justificare, ea fiind, conform și observației pe care, de altfel, a făcut-o Consiliul Legislativ, pentru modificarea unor reglementări care nu comportau nici urgența și nici o situație de excepție, așa cum prevede Constituția. De altfel, vreau să vă spun că modificările care sunt aduse în această ordonanța de urgență nu au un caracter, să zicem, de situație excepțională, ele referindu-se cu precădere la necesitatea atribuirii unei licențe în sistemul de operare DCS-1800, fără ca, în fapt, acest lucru să constituie o modificare esențială, modificarea adusă ordonanței care a fost adoptată în anul 1997 referindu-se, în exclusivitate, la titularul, deci la cel căruia i se atribuie licența, în loc de ROMTELECOM, o filială a ROMTELECOM. Acest lucru de altfel noi l-am și argumentat, în cadrul Comisiei pentru industrii și servicii, că nu are o justificare. În conformitate cu Legea telecomunicațiilor, o licență este atribuită doar prin licitație, situațiile de excepție fiind acelea în care s-au atribuit ROMTELECOM-ului, în calitate de operator național.

O a doua modificare, care iar este adusă în această ordonanță de urgență - dau aceste explicații celor care nu au în față textul acestei ordonanțe -, se referă la necesitatea prelungirii taxelor de licență pentru sistemul GSM. Vreau să vă readuc aminte că aceste licențe au fost eliberate în anul 1996, au o perioadă de valabilitate de 10 ani, deci expirarea acestor licențe va avea loc în anul 2006. O modificare de tipul că prelungirea taxei de licență poate fi acceptată la data cererii, deci acum, nu va face decât să se încalce prevederile Legii telecomunicațiilor care prevede, în mod expres, că prelungirea licenței se face doar în condițiile și în situația în care condițiile prevăzute de licență au fost îndeplinite. Or, așa cum și dumneavoastră constatați și, de altfel, și noi am constatat în cadrul comisiei, această...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, dar dumneavoastră nu ați intervenit... În primul rând că nu vă cheamă domnul Ioan Bivolaru, dar am înțeles că nu este aici, ...

Domnul Dan Nica:

Este o greșeală...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Dar este vorba de titlul legii, nu de titlul ordonanței.

Domnul Dan Nica:

Exact. Și v-am adus argumentația...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci nu este un amendament respins la titlul legii. Vă rog să interveniți când este vorba de titlul ordonanței. Acolo aveți dreptul să vă susțineți amendamentul.

Domnul Dan Nica:

Deci este...

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Eu acum m-am lămurit, uitându-mă pe raportul comisiei. Vă rog să interveniți atunci când se va pune în discuție titlul ordonanței, nu titlul legii.

Domnul Dan Nica:

Da.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Este pus în discuție titlul legii. Deci este vorba de titlul legii.

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Se referă la ordonanță.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Când ajungem la titlul ordonanței, vorbim de titlul ordonanței. Este clar!

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Titlul legii este legat de ordonanță.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci nu sunt comentarii, apropo de titlul legii, nu? Nici amendamente respinse, nici admise.

Supun votului dumneavoastră titlul legii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este împotrivă? Vă rog să numărați. (Rumoare)

Cine se abține?

Deci, cu 2 abțineri și 4 voturi împotrivă, titlul legii a fost adoptat. (Rumoare)

Trecem la titlul ordonanței.

Vă rog, domnul deputat care a vorbit mai înainte, să susțină amendamentul respins. Amendamentul domnului Bivolaru aici se referea, la titlul ordonanței.

Domnul Dan Nica:

Doamnă președinte,

Amendamentul aparține unui grup de deputați PDSR, din cadrul Grupului PDSR, din cadrul Comisiei pentru industrii și servicii și am fost mandatat de acești domni deputați să reprezint punctul de vedere al celor care au redactat acest amendament. Repet, amendamentul este acela de respingere a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17/1998, atât datorită recomandărilor Consiliului Legislativ, care evidențiază lipsa caracterului de urgență al acestei ordonanțe, pe de o parte, iar pe de altă parte, conținutul acestei ordonanțe nu are, în el, prevederi care să justifice această situație de excepție, iar, pe fond, dacă doriți, ceea ce am arătat, cele două modificări care sunt aduse, acestea nici nu pot rezista, și motivația pe care am adus-o a fost în favoarea respingerii Ordonanței de urgență a Guvernului nr.17.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și eu vă mulțumesc, domnule deputat.

Din partea comisiei, dumneavoastră ați respins acest amendament. Mai aveți argumente în plus?

Domnul Alexandru-Dumitru Radu (din loja comisiei):

Da.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Și apoi inițiatorul.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Comisia a luat act de această obiecție, dar a respins observațiile făcute de colegii noștri din Comisia pentru industrii și servicii, fapt pentru care ne menținem poziția inițială, de a aproba ordonanța, așa cum este.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea inițiatorului, domnul ministru Pantiș.

Domnul Sorin Pantiș:

Doamnă președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Aș vrea să vă aduc doar trei argumente în sprijinul caracterului de urgență al acestei ordonanțe.

În primul rând, această ordonanță, ca proiect, a fost trecută în Legea de abilitare. Dintr-o eroare tehnică, această ordonanță nu a apărut în Legea de abilitare. În consecință, a fost nevoie să apelăm la acest artificiu al ordonanței de urgență, pentru că sunt două procese foarte importante care ne determină să utilizăm și să susținem caracterul de urgență al acestei ordonanțe. Primul aspect este procesul de privatizare al ROMTELECOM. Unul dintre documentele esențiale, în acest proces, este licența acordată în încredințare directă unei filiale, și o să revin la acest lucru, unei filiale a ROMTELECOM, iar al doilea este faptul că, începând cu anul acesta, banda de 900 Mhz, pe care se află operatorii de GSM și, în același timp, se află și echipamente ale Ministerului Apărării Naționale, a devenit bandă comercială. Noi am reușit să obținem o prelungire de 18 luni, la trecerea din bandă guvernamentală în bandă comercială, însă, în această perioadă, este nevoie ca Ministerul Apărării Naționale să-și achiziționeze echipamentele necesare ieșirii din banda de 900 de Mhz, pentru că, odată intrată ca bandă comercială, nu numai în România, ci, în primul rând, în țările din jurul României, pot apărea conflicte majore, în primul rând datorită faptului că există pericolul interferențelor din partea comunicațiilor țărilor vecine către comunicațiile guvernamentale ale României - și vă amintesc că în banda de 900 de Mhz sunt echipamentele de comunicație ale aviației militare române - și, în același timp, există pericolul ca acest fenomen să se petreacă și invers, deci comunicațiile guvernamentale ale României să se interfereze cu comunicațiile comerciale ale țărilor din jur, și acest lucru să genereze într-un conflict cu Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor.

În consecință, sumele provenite din prelungirea licențelor celor doi operatori de GSM, care sume trebuie vărsate într-un termen până la mijlocul anului viitor, este nevoie să meargă direct în bugetul Ministerul Apărării Naționale, pentru ieșirea din această bandă. De aceea apare caracterul de extremă urgență al acestei ordonanțe.

Și, în continuare, am să mai răspund și celorlalte probleme pe care colegii de la Grupul parlamentar al PDSR mi le-au ridicat, pentru că, într-adevăr, există, poate, o lipsă de înțelegere și o vină a mea că nu am explicat, celor care cunosc acest lucru mai bine, nu am explicat în detaliu despre ce este vorba.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Mulțumim, domnule ministru, pentru informarea și pentru argumentele pe care ni le-ați adus.

Deci, nemaifiind comentarii, supun titlul...

Da. Domnul deputat Gaspar.

Pe procedură, da?

Domnul Acsinte Gaspar:

Da.

Deci, doamnă președinte, potrivit art.105 din regulament, în afară de inițiatorii amendamentelor, mai poate participa la dezbateri și câte un reprezentant de semnat fiecare grup parlamentar.

Eu vă rog să observați că raportul comisiei, așa cum a fost întocmit, la partea cu amendamente respinse, nu este în concordanță cu dispozițiile regulamentare. Motivația care se dă aici este motivația de susținere a amendamentului, în loc să se treacă, din partea comisiei, motivația de respingere. Vă rog să observați: la cele două poziții nu există o motivație din partea comisiei și, ca atare, eu consider că acest raport este inform, să meargă înapoi la comisie și să motiveze toată situația aceasta. Vă rog să citiți coloana din dreapta, la anexa cu amendamente respinse.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Din partea comisiei. Vă rog dați-i răspunsul domnului deputat Gaspar.

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Stimate coleg, parțial aveți dreptate, dar nu este o problemă de fond și, din acest motiv, noi ne menținem poziția...

Domnul Acsinte Gaspar (din sală):

Motivația!

Domnul Alexandru-Dumitru Radu:

Motivația a fost făcută atât de mine, cât și de domnul ministru. Deci nu mai trebuie o motivație scrisă. De fapt, motivațiile noastre sunt consemnate și ele apar în "Monitorul Oficial". Având în vedere ceea ce ați primit dumneavoastră, și care prezintă argumentația inițiatorului, al cărui amendament a fost respins, și respingerea de către comisie a fost susținută de mine, în calitate de vicepreședin, și de domnul ministru, nu mai văd nimic în plus și nu văd motivul pentru care trebuie remis comisiei.

Vă mulțumesc.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Da. Pe viitor, este un fapt demn de reținut, de toate comisiile permanente, să redacteze cu maximă atenție rapoartele. Acum înțeleg că este o greșeală de redactare, comisia de specialitate și-a însușit critica domnului deputat. Oricum, menținerea poziției de respingere a acestui amendament este fermă și putem continua cu discuțiile la această ordonanță.

Deci este vorba de titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Domnul Dan Nica (din sală):

Trebuie supusă la vot, mai întâi, propunerea de respingere.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Poftiți? Deci trebuie să supunem votului, conform regulamentului, întâi, propunerea de respingere a titlului ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Numărați. 62 de voturi pentru.

Cine este împotrivă?

Domnul Mircea Vâlcu (din sală):

Numărați!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Număr eu!

Din sală:

Nu aveți dreptul!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

81 de voturi împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Deci, cu majoritate de voturi, amendamentul domnului deputat a fost respins.

Supun votului dumneavoastră titlul ordonanței de urgență.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Vă rog să numărați. 62 de voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

Deci, cu majoritate de voturi, titlul ordonanței a fost adoptat.

Articolul unic al ordonanței. Nu sunt amendamente respinse, deci supun votului dumneavoastră articolul unic al ordonanței.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Cine este contra? 55 de voturi împotrivă.

Cine se abține? O abținere.

Cu majoritate de voturi, articolul unic al ordonanței a fost adoptat.

Ne reîntoarcem la proiectul de lege și avem, la articolul unic al proiectului de lege, niște amendamente propuse de comisie, adoptate în cadrul comisiei de specialitate, prin care articolul unic s-ar transforma în art.I și ar mai apărea un articol nou II.

Pentru articolul denumit unic în proiectul de lege, în propunerea comisiei, art.I, nu sunt comentarii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? Nimeni.

Se abține cineva? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, articolul unic, devenit art.I, amendat de comisia de specialitate, a fost adoptat.

Articolul nou, II, propus de comisia de specialitate.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 6 voturi împotrivă.

Cine se abține? Nu se abține nimeni.

Deci, cu majoritate de voturi, și articolul nou, art.II a fost adoptat.

Pentru votul final al acestui proiect de lege, vă propun procedura votului deschis.

Dacă sunteți pentru?

(Domnul deputat Acsinte Gaspar a ridicat mâna.)

Imediat după procedura de propunere.

Deci cine este pentru votul deschis? Mulțumesc.

Este cineva împotrivă? 2 voturi.

Se abține cineva? 3 abțineri.

Deci s-a adoptat procedura de vot deschis.

Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamnă președinte,

Rog să se consemneze că ședința de astăzi s-a desfășurat cu încălcarea dispozițiilor regulamentului, care prevede că președintele este asistat, în mod obligatoriu, de 2 secretari. Numărarea voturilor se face de către secretari...

(Domnul deputat Gheorghe Cristea comentează.)

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule Cristea, dacă aveți ceva de comentat, veniți aici, la tribună!

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Nu...

Domnul Acsinte Gaspar:

Nu, veniți la tribună!

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Nu vorbeam cu dumneavoastră!

Domnul Acsinte Gaspar:

Dar cu cine vorbeați?! Dacă vă adresați mie...

Domnul Gheorghe Cristea (din sală):

Nu.

Domnul Acsinte Gaspar:

Bun. Deci să se consemneze acest lucru în stenogramă. Și, al doilea lucru, art.64 din Constituție spune foarte clar: "Camera Deputaților adoptă legi în prezența majorității membrilor". Dumneavoastră, ca să supuneți la vot acest proiect de lege, trebuie să aveți în sală 172 de deputați. Dumneavoastră, ca președinte de ședință, înainte de a se proceda la votul final, trebuie să verificați cvorumul.

Domnul Ioan Gavra (din sală):

Corect!

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deocamdată, am supus numai procedura de vot. Celălalt domn secretar are o problemă de sănătate, a trebuit să părăsească, pentru un moment, scaunul de secretar. Aceasta este situația. I se poate întâmpla oricui. Deci secretarul de servici este domnul Kovacs Csaba.

Domnul secretar Ciontu îmi comunică, că, în acest moment, în sală, nu este cvorumul îndeplinit pentru votarea legii.

Pentru că tot am ajuns la 17.30 ar trebui să facem apelul nominal, nu înainte de a mai discuta o ordonanță, pentru ca domnul ministru sau din partea Ministerului Sănătății să se prezinte câte cineva.

Deci, să discutăm, că avem cvorum de lucru, și proiectul de Lege privind autorizarea regularizării diferențelor de dobândă aferente unor credite externe contractate de Ministerul Sănătății, cu garanția statului, pe relația Germania. Poate, între timp, se mai strâng domnii deputați și votăm toate celelalte legi. Este o propunere pentru eficientizarea modului de lucru. Domnul deputat Gavra, vă rog.

Domnul Ioan Gavra:

Mulțumesc doamnă vicepreședinte.

Deci, în condițiile în care în mod obiectiv un secretar este învoit de către dumneavoastră, care conduceți lucrările Camerei Deputaților astăzi, el trebuie înlocuit. Sunt 4 secretari la Camera Deputaților. Deci, rugămintea este să faceți apel la acești secretari care primesc și indemnizație suplimentară pentru funcții, nu pentru activitate, deocamdată, să facă bine unul să vină, pentru că așa scrie în regulament, cum spunea domnul deputat Acsinte Gaspar. Trebuie să fiți asistată în mod obligatoriu de doi secretari și nu dumneavoastră numărați voturile, numai domnul Gherman mai făcea asemenea "pozne" și știți ce s-a întâmplat cu domnia sa pe televiziune. Unii mai dorm, alții mai cântă, dar cineva trebuie să numere. Secretarii, prin regulament, au o singură competență, numără voturile și asistă președintele de ședință. Deci, chemați-vă unul din ceilalți doi secretari care ar trebui să fie în sală. Eu nu înțeleg, în sală sunt numai deputații? Membrii Biroului permanent pe unde sunt, la reciclare? (Aplauze.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Domnule deputat, în fond aveți dreptate, ați citit din regulament. Pe domnul Ciontu nu l-a deranjat să numere în locul colegului care are o problemă de sănătate. Știți foarte bine, eu vă înțeleg, acum, că nu mai faceți parte din Biroul permanent, ne atrageți tot timpul atenția, deși și dumneavoastră, când erați secretar, vă făceați drumuri acolo unde aveați nevoie. Secretarii lucrează în echipe de câte doi, sunt de serviciu la prezidiu câte doi și ar trebui să înțelegem în această situație că a fost o problemă de sănătate. Pe domnul secretar Ciontu nu-l deranjează să numere și în locul... Da, pe fond aveți dreptate, eu v-am dat dreptate, nu este cazul să mai discutăm în plus. Deci, eu v-am dat dreptate, numai că vă folosiți de ea când vă convine. Când ați fost dumneavoastră în situație..., nu a mai trebuit să se respecte... Vă rog, nu vă dau cuvântul. Nu v-am dat cuvântul. Poftiți, în numele grupului parlamentar.

Domnul Ioan Gavra:

Deci, doamna vicepreședinte, în numele grupului parlamentar și cer și celorlalți lideri ai grupurilor să-și spună punctul de vedere referitor la regulament, în condițiile în care dumneavoastră nu aveți pe cei doi secretari care să vă asiste, ați încălcat un articol de regulament, întrerupeți lucrările, cum scrie în regulament, spuneți la ce oră ne reîntâlnim pentru a relua dezbaterile. În asemenea condiții, obiectiv, dacă au nevoi fiziologice, îi înțelegem, durează câteva minute; dacă au alte nevoi, îi putem înțelege, dar după ce dumneavoastră suspendați lucrările și ne reconvocați la ora la care sunt cei doi secretari care vă asistă, până atunci încălcăm regulamentul și actele normative pe care le votăm nu sunt conform regulamentului, efectiv.

Referitor la ce mi-ați spus mie, că am avut și eu nevoi. Sigur, fiecare om are nevoi și dumneavoastră aveți nevoi, unii mai multe, alții mai puține. Să știți că eu nu m-am dus pentru nevoile mele niciodată, am stat acolo sus și eventual în sală. Când am nevoi, știu și mi le recunosc, dacă cineva dorește să asiste la vederea lor. Vă mulțumesc. (Aplauze.)

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, în acest moment..., domnul deputat Gaspar, vă rog.

Domnul Acsinte Gaspar:

Doamna președintă,

Vreau acum, de data aceasta, să vin în ajutorul dumneavoastră. Vedeți că dumneavoastră nu ați supus la vot toate articolele din ordonanță, dumneavoastră ați supus articolul unic, dar vă rog să observați că art.1 prevede că ordonanța de modificare se completează după cum urmează. Și aveți poziția 2, poziția 3 din ordonanță, poziția 4 pe care nu le-ați supus la vot.

Eu vă rog să reveniți și să le supuneți la vot, pentru că altfel vă spun este un motiv de atacare la Curtea Constituțională prin faptul că votul nu a fost exprimat în legătură cu fiecare text.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Deci, a fost votat pe ansamblu articolul unic cu poziția 1, 2, 3 și 100, câte poziții avea. Deci, votul este corect dat pe articolul unic cu toate componentele sale: pct.1, 2, 3 și câte sunt acolo. Acum, problema noastră este, în acest moment, că nu sunt îndeplinite condițiile regulamentare să fie doi secretari să asiste președintele de ședință. În acest moment dau pauză până la ora 18.00. În momentul în care nu sunt întrunite condițiile de a fi doi secretari la pupitru, închidem lucrările.

- după pauză -

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Doamnelor și domnilor deputați,

Constatăm că formula procedurală invocată de domnul deputat Gavra, în numele Grupului PUNR, este îndeplinită; avem cei doi secretari prezenți la masa prezidiului.

Domnul Acsinte Gaspar (din bancă):

Acum nu mai este domnul Gavra.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 3 iulie 2020, 19:27
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro