Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 08-07-1998

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 8 iulie 1998 (sesiune extraordinară)

16. Adoptarea textelor în divergență la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion tone porumb boabe din recolta anului 1997.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

................................................

Trecem la textele în divergență ale proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.86/1997 privind aprobarea primei de export pentru cantitatea de un milion de tone porumb boabe din recolta anului 1997. Invit comisia de specialitate aici. Atunci dacă e Consiliul Legislativ aici. Domnul Dorneanu este? Să prezinte raportul Consiliului Legislativ.

E aici domnul Triță Făniță. Poftiți! prezentați raportul comisiei de mediere! Da, textele în divergență.

Domnul Făniță Triță:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1 singura problemă asupra căreia urmează să se pronunțe plenul celor două Camere… Vă rog să mă iertați că am luat alt material.

Dezbatem proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 86 privind acordarea primei de export de 150 de lei pe kg de porumb pentru cantitatea de un milion tone porumb cu mare întârziere, pentru că de fapt exportul de porumb este de fapt încheiat. Apreciez că aceasta este una din cauzele drept pentru care disponibilul exprimat de 2 milioane de tone și din cantitatea de un milion tone pentru care au fost alocate fonduri s-au exportat mai puțin de 400 000 de tone porumb. Întârzierea adoptării ordonanței o constituie și modificările care au fost propuse acestui proiect, în sensul că pe lângă prima de export la porumb să se introducă și acordarea unei prime de 200 de lei pe kg pentru cantitatea de 150 000 de tone de grâu de panificație care se va cumpăra de societățile de morărit și panificație.

Asupra modului de acordare a primei sunt puncte de vedere diferite care necesită examinarea în plenul celor două Camere.

Am considerat și consider că o asemenea primă acordată din fondurile prevăzute în bugetul de stat trebuie să se restrângă în mod nemijlocit asupra producătorului și să nu devină un venit nemeritat pentru unitățile de morărit și panificație. Drept urmare, în textul adoptat de Senat și convenit și la Comisia de mediere, s-a prevăzut ca prima de 200 de lei pe kg de grâu de panificație se va acorda cu condiția ca prețul plătit producătorilor să fie de 1250 de lei pe kg. La stabilirea acestui preț s-a avut în vedere faptul că începând in luna iunie și până în prezent societățile de morărit și panificație au cumpărat grâul cu 1050 lei pe kg și ca urmare este normal ca în condițiile acordării unei prime de 200 de lei, prețul pe care urmează să-l primească producătorul trebuie să fie de 1250.

Camera Deputaților, la dezbaterea în plen, nu și-a însușit această propunere din raportul comisiei de mediere.

În aceste condiții, producătorii rămân la discreția societăților de morărit și panificație, existând riscul ca o parte din sumele alocate de la bugetul de stat să devină beneficiul nejustificat la societățile în cauză. Pentru aceste considerent propun și vă rog să fiți de acord cu textul din proiectul de lege adoptat de Senat și însușit de comisia de mediere.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Dacă există intervenții la dezbateri generale.

Nu sunt intervenții la dezbaterile generale? Ba, da, domnule deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Nu vreau să spun decât două lucruri. Să pledez, de fapt, pentru varianta Camerei Deputaților, varianta adoptată de Camera Deputaților . Mi se pare normal să fie așa și pe o logică simplă. Deci Senatul n-a făcut nici un fel de modificări. Modificările la ordonanța dată de Guvern, cu defalcarea celor două tipuri de sume și cu alocarea a 30 de miliarde de dolari pentru derularea a 150 000 de tone de grâu sunt propuse de Camera Deputaților și adoptate, dacă-mi aduc mine aminte, în unanimitate de plenul Camerei Deputaților, motiv pentru care, vă rog, stimați colegi, să votați varianta Camerei Deputaților.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții?

Domnul senator Apostolache.

Domnul Victor Apostolache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Întrucât ordonanța a produs efecte, iar suma de 200 de lei care se preconizează ca primă pentru grâu, practic nu influențează decât suma destinată pentru exportul de porumb care nu se mai poate face de la această dată, personal susțin varianta Camerei Deputaților.

Vreau să explic și de ce. Aici, am impresia că se face o mare confuzie când se spune că cei 200 de lei se vor acorda… sau prețul de 1200 de lei pe kg se va acorda producătorilor. Nici vorbă de așa ceva. Este vorba de cantitățile de grâu care sunt preluate de industria de morărit și panificație din silozurile Romcerealului, care a achiziționat la un preț, într-adevăr, mai mic, dar la care dacă adăugăm dobânzile pe care le-au suportat pentru aceste cantități, acela este prețul real de circa 1200 de lei/kg.

Ca atare, susțin varianta Camerei Deputaților și vă rog s-o votați.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Mai sunt alte intervenții? Domnul senator Vornicu.

Domnul Sorin Adrian Vornicu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Această ordonanță care a fost apărută în luna decembrie, dacă își făcea efectele până în momentul de față, dacă noi votam bugetul mai devreme și acești bani existau, până în momentul de față, prima de 150 000 lei pentru export la porumb era încasată de cei care au realizat exporturile.

În momentul în care a apărut această ordonanță, gândiți-vă la agenții economici care au făcut credite pentru a achiziționa porumbul și pentru a-l exporta, în condițiile în care știm că anul trecut a fost o producție record de porumb, iar acest porumb dacă nu era exportat, animale care să-l consume nu mai există, ajungea să se degradeze. Eu susțin varianta Senatului și varianta inițială a ordonanței. Vă rog să țineți cont de aceste argumente și să votăm varianta inițială.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Mai sunt intervenții? Nu mai sunt intervenții din partea plenului, deci, în aceste condiții, trecem la vot.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

În conformitate cu regulamentul se supune la vot...

Aveți cuvântul, domnule Triță Făniță.

Domnul Triță Făniță:

Stimați colegi,

Necesarul nostru de grâu pentru consum anual este de peste 2 milioane de tone. S-a venit cu această propunere să se aloce 200 de lei pe kg primă de export pentru 150 000 de tone. Această cantitate din recoltă veche. Deci, prețurile când s-au discutat aceste propuneri erau undeva la 1000-1050 pe kg. Prețul la grâu, în prezent, este sub 1000 sau 1000. Deci se pot cumpăra cantități de grâu pentru a acoperi întreg necesarul cu acest preț. Dacă totuși s-au alocat 200 de lei pentru 150 000 de tone de grâu, banii aceștia se cuvin producătorilor, să ajungă la cei care n-au primit la data aceasta nici calamitățile din '77, de 700 de miliarde de lei, cei care n-au primit nici un leu pentru recolta din acest an sau pentru sămânță, cei care nu mai primesc nici un fel de sprijin din partea statului. Trimiterea acestor sume către mori sau către panificație este o risipă și e un cadou nejustificat.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Da, să fiți egali, dar egali pe timpul tuturor.

Vă rog scurt.

Domnul Gheorghe Cristea:

Stimați colegi,

Vreau să fac o precizare. Păi, pentru producția de grâu tot excedentară de anul trecut nu s-a alocat nici un fel de primă de export, dacă-mi aduc bine aminte, domnule senator. S-a alocat numai pentru producția de porumb. Și datele, în momentul în care noi am făcut această propunere ne-am consultat cu Ministerul Agriculturii, și din aceste date am constatat că nu se operaseră la vremea respectivă decât circa de 400 de mii de tone și că nu există nici o șansă ca această sumă să fie operată în continuare până la cele 150 de miliarde. Și, în aceste condiții, am spus să acordăm această primă pentru că vreau să fac o simplă precizare. Ea implică mișcarea a 150 de mii de tone de grâu către panificație. Pe lângă faptul că mai are un efect, domnule senator. Temperează creșterea de preț. Iar producătorul negociază în condiții de piață. Deci el poate să vândă cu 1000 sau cu 1100 de lei, cel care primește bonificația este fabricantul de pâini și el va cumpăra acest grâu, datorită acestui bonus de 200 de lei pe kg. Aceasta este motivația foarte exactă și argumentată a acestei decizii.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Da, cred că s-a spus tot ce era de spus.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Trecem la vot.

În conformitate cu procedurile prevăzute în regulamentele Camerelor reunite se supune la vot textul comisiei de mediere. Întâmplarea face ca textul comisiei de mediere să fie identic cu textul Senatului. Așa spune - text propus de comisia de mediere și adoptat de Senat.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Supun la vot textul comisiei de mediere la Ordonanța Guvernului nr. 86/1997. V-am explicat varianta comisiei de mediere adoptată de Senat, practic este a Senatului. Sunt două variante, cea a Senatului și cea a Camerei Deputaților. Întâmplarea face ca varianta Senatului este și textul comisiei de mediere și este primul care se supune la vot.

Cine este pentru? Vă rog să votați. 43 de voturi pentru.

Voturi împotrivă? Da, e clar.

Abțineri?

Textul Senatului nu a trecut.

Textul Camerei Deputaților.

Voturi pentru? Numărați, vă rog. 162 voturi pentru.

Voturi împotrivă? 6 de voturi împotrivă.

Abțineri? 8 abțineri.

Cvorumul de ședință este 144, a fost adoptată varianta Camerei Deputaților.

Votul următor este lege organică, așa că nici nu mai trec la vot, pentru că ne trebuie 240 de voturi și e clar că nu avem.

Rezultatele la Comisia pentru Valori Mobiliare. După aceea voi da cuvântul domnului Dorneanu pentru ultimul punct al ordinii de zi.

Domnul Kovács Tiberiu-Csaba:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea a 3 membri în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

În temeiul prevederilor art.32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine de către deputați și senatori asupra candidaților propuși pentru a fi numiți în calitatea de membru în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare și au constatat umătoarele:

Numărul total al deputaților și senatorilor

486;

Numărul deputaților și senatorilor prezenți

292;

Numărul total de voturi exprimate

292;

Voturi anulate

0;

Numărul total de voturi valabil exprimate

292.

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

Ionescu Adela Mariana

voturi pentru - 278;

voturi contra - 14.

Bebis Cezara Cecilia

voturi pentru - 235;

voturi contra - 57.

Ionescu Daniel

voturi pentru - 220;

voturi contra - 72.

Ca urmare a faptului că au întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, minimum 147, cerută de art.38 alin.7 din Regulamentul ședințelor comune, Parlamentul României numește în calitatea de membru în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare pe următorii: Ionescu Adela-Mariana, Bebis Cezara-Cecilia, Ionescu Daniel.

Semnează: Birourile permanente ale celor două Camere. "

Domnul Cristian Sorin Dumitrescu:

Da. Vă mulțumesc.

Pe cei aleși în Comisia Națională pentru Valori Mobiliare îi felicităm, în numele Parlamentul României, și le urăm succes în activitate și să sperăm că această importantă instituție va fi ajutată în continuare de către Parlament pentru că are nevoie de completarea legislației.