Plen
Ședința Camerei Deputaților din 6 iulie 1998 (sesiune extraordinară)
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
12-08-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 06-07-1998 Versiunea pentru printare

Ședința Camerei Deputaților din 6 iulie 1998 (sesiune extraordinară)

5. Dezbaterea proiectului de Lege privind regimul concesiunilor (Amânarea votului final.)
 
consultă fișa PL nr. 36/1998

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

................................................

Intrăm în ordinea de zi și continuăm partea de dezbatere a inițiativelor legislative și a rapoartelor de mediere.

Proiectul de Lege privind regimul concesiunilor. Invit inițiatorul și comisiile sesizate în fond să ia loc în lojele rezervate.

Dacă din partea inițiatorului dorește cineva să ia cuvântul? Inițiatorul susține proiectul de lege așa cum a fost trecut prin comisii.

Din partea comisiilor, dacă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul deputat Iuliu Vida, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare. Aveți cuvântul.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

În baza hotărârii plenului Camerei Deputaților, au fost sesizate în fond, pentru a acorda aviz acestui proiect de lege, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Totodată, la acordarea avizului s-a ținut cont de avizele primite de la Consiliul Legislativ, de la Comisia pentru industrie și servicii și Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic.

În urma dezbaterii proiectului de lege, au fost însușite și acceptate 40 de amendamente și au fost respinse 26. Propunem spre dezbatere acest proiect de lege, avându-se în vedere amendamentele însușite de către cele două comisii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc.

Dacă dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Doamna deputată Hildegard Puwak.

Doamna Hildegard Puwak:

Domnule președinte,

Domnule secretar de stat,

Doamnelor și domnilor parlamentari,

Discutăm astăzi în sesiune extraordinară un proiect de lege care reglementează regimul concesiunilor în domeniul proprietății statului, dezbaterea căruia motivează, de altfel, convocarea noastră în această sesiune extraordinară. Trebuie să spunem de la bun început că apreciem importanța proiectului de lege, care întregește mecanismul reformei economice prin diversificarea mecanismelor de gestiune a proprietății statului, în vederea punerii în valoare a tuturor categoriilor de bunuri, servicii și activități în domeniul public sau privat al statului, al unităților administrativ-teritoriale, al instituțiilor aflate sub autoritatea acestora.

În același timp, doresc să menționez faptul că această problemă privind regimul concesiunilor putea fi reglementată încă din anul 1997, dacă se dădea curs inițiativei legislative a PDSR, depusă la Camera Deputaților în luna septembrie 1997, avizată favorabil de Consiliul Legislativ, existând și posibilitatea corelării cu proiectul de Lege, înaintat de Guvern, privind dreptul de proprietate publică și regimul juridic al acesteia.

În același cadru, trebuie să menționez faptul că în cadrul inițiativei PDSR, Consilul Legislativ, căruia i-a fost transmisă în septembrie 1997, și-a încălcat obligația de a da răspuns în termen de 30 de zile, acesta fiind dat de abia după 3 luni, dând astfel timp Guvernului să redacteze și să transmită Parlamentului proiectul său, la sfârșitul lunii ianuarie 1998.

Cele două proiecte au ajuns astfel să propună aceleași soluții privind procedurile și soluțiile concesionării, de natură să optimizeze gestionarea serviciului public, a activității sau a bunului exploatat, permițând intervenția unui agent privat, care să aducă cu sine tehnologia și know-how-ul necesar.

PDSR va susține soluțiile înscrise în raportul pe care îl avem în față, întrucât forma actuală a proiectului de lege preia soluțiile propuse prin inițiativa sa legislativă, printre care: respectarea dispozițiilor constituționale în acest domeniu; alinierea regimului concesiunilor din România la practica europeană și internațională; optimizarea administrării tehnice și economice a bunurilor și serviciilor publice.

Închei prin a-mi exprima credința că Executivul își va însuși propunerile comisiilor permanente ale Parlamentului, care au urmărit în principal protejarea intereselor naționale în domeniul proprietății statului, în paralel cu eficientizarea actului administrativ, prin inițiativa concesionarului privat. Grupul parlamentar al PDSR va vota acest proiect în măsura în care plenul Camerei își va însuși amendamentele din raportul comisiei.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Dumitru Sandu, din partea Grupului PD. Vă rog.

Domnul Dumitru Sandu:

Domnule președinte,

Aș avea de pus o întrebare: față de faptul că în prezenta lege este prevăzută posibilitatea concesionării zăcămintelor de substanțe minerale, cum explică inițiatorul că termenul de concesionare prevăzut în prezenta lege este de 49 de ani, pentru toate bunurile prevăzute în art. 2? În timp ce în Legea petrolului este prevăzut că durata concesionării nu poate fi mai mare de 30 de ani. Deci, aceste termene intră în contradicție.

Legea intră în contradicție nu numai cu această prevedere a Legii petrolului, ci și cu alte prevederi în legătură cu modul de concesionare, modul de publicitate, modul de încheiere a contractului. Așadar, sunt contradicții flagrante între Legea petrolului și Legea concesionării; la fel, și cu Legea minelor. Cum explică aceste contradicții inițiatorul?

Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Raduli, de la Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Vă rog!

Rog inițiatorul și comisia să se pregătească să răspundă la întrebările care se pun aici.

Domnul Kalman Raduli Robert:

Domnule președinte,

Am dorit să iau cuvântul chiar înaintea reprezentatului Guvernului pentru că vreau să propun, încă de la dezbaterile generale, clarificarea unui aspect important, și anume cel referitor la obiectul acestei legi. Așa cum se poate observa însăși din expunerea de motive cu care Guvernul a înaintat Camerei Deputaților acest proiect de lege, dânșii spun că: "Pentru exploatarea eficientă a bunurilor care fac obiectul proprietății publice și în vederea punerii în valoare a tuturor categoriilor de bunuri sau drepturi din proprietatea publică a statului, județului, orașului sau comunei, se impune crearea unui cadru legislativ adecvat acestui scop". În conformitate cu dispozițiile art. 135 al Constituției României, bunurile proprietate publică sunt inalienabile și, în condițiile legii, pot fi date în administrarea regiilor autonome sau a instituțiilor publice ori pot face obiectul unei concesiuni sau al unei închirieri.

M-aș opri aici cu citatele și v-aș spune că, deci, obiectivul Guvernului a fost ca această Lege a concesiunilor să reglementeze concesiunea bunurilor proprietate publică (atenție!) și a serviciilor publice, nu și a celor private. Din păcate, în cadrul discuțiilor din cadrul Comisiei economice, pentru privatizare și reformă, a fost lărgită sfera acestui proiect de lege și la bunurile proprietate privată care aparțin statului, în opinia mea - și sper că și a Guvernului - în mod incorect, astfel denaturându-se întreaga idee a proiectului de lege.

Eu aș susține, domnule președinte, ca, înainte să intrăm în votul pe articole al acestui proiect de lege, Camera Deputaților să se pronunțe de principiu asupra faptului: Care va fi obiectul de reglementare al prezentului proiect de lege? Să rămânem, susțin eu la obiectul de reglementare propus de Guvernul României și să nu îl lărgim și la proprietatea privată a statului, respectiv a unităților administrativ-teritoriale, dat fiind faptul că aceste bunuri, fiind de natură privată, trebuie să aibă regimul juridic general pentru proprietatea privată și nu un regim juridic special.

Cei care au citit acest proiect de lege cu atenție pot să observe că este reglementată o procedură deosebit de aspră, de riguroasă și greoaie pentru concensionarea bunurilor proprietate publică și a serviciilor publice, ceea ce nu cred că este de dorit și în situația bunurilor private. Drept urmare, domnule președinte, eu revin încă o dată, în primul rând, cu o cerere către Guvern, ca să precizeze punctul de vedere al dumnealor cu privire la acest aspect; pe de altă parte, cu solicitarea ca onorata noastră Cameră a Deputaților să se pronunțe printr-un vot de principiu asupra subiectului acestei reglementări.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Dumneavoastră doriți să dați răspunsul sau aveți o intervenție?

Domnul Mihai Grigoriu:

Doresc să intervin din partea Grupului PNȚCD.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă rog.

Domnul Mihai Grigoriu:

Doamnelor și domnilor colegi,

Prezentul raport la Legea concesiunilor reprezintă, dacă vreți, efortul comisiei noastre pe mai multe luni de zile. S-a lucrat foarte serios, au fost dezbateri extrem de aplicate și considerăm că punctul de vedere al comisiei este cel corect.

Raportul, de fapt, a adus unele completări esențiale și este bine, din punctul de vedere al comisiei noastre, că s-a lărgit sfera de aplicație a legii și asupra domeniului privat al statului. În esență, este o reglementare modernă și în conformitate cu normele Uniunii Europene.

Deci, vă solicit să votați raportul comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Dacă mai sunt alte intervenții în cadrul dezbaterilor generale? Nu mai sunt.

În acest caz, o să îi dau cuvântul inițiatorului. În primul rând, vă rog să vă prezentați în fața microfonului: numele, ministerul, funcția. Fac precizarea că domnul ministru Mureșan ar fi vrut să participe la discutarea acestei legi, numai că are un deces în familie.

Domnul Adrian Ciocânea:

Eu sunt Adrian Ciocânea, secretarul de stat de la Consiliul pentru Reformă și mi s-au pus două întrebări.

Una este legată de includerea în listă a bunurilor proprietate publică, mai precis a zăcămintelor minerale solide sau fluide. Răspunsul este că: 1. la inițierea legii, nu era pusă pe rol Legea specială a minelor; 2. chiar dacă aceasta există acum, se poate spune că o lege specială derogă de la legea generală. Dumneavoastră puteți decide.

În ceea ce privește precizarea poziției Guvernului relativ la faptul că legea privește concesiunea bunurilor proprietate publică a statului, aceasta a fost susținută și în comisie: că dorim ca acest proiect de lege să se refere la bunurile proprietate publică și nu publică și privată.

Acestea sunt cele două răspunsuri care mi-au fost solicitate. Mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă mulțumesc, ați răspuns celor două întrebări.

Îi dau cuvântul domnului deputat Iuliu Vida, președintele Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare din Camera Deputaților. Vă rog.

Domnul Iuliu Vida:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Cu privire la obiecțiunile ridicate, doresc să fac următoarele sublinieri: comisia, în urma dezbaterii argumentelor pro și contra, cu o abținere, deci cu majoritatea covârșitoare de voturi, a luat această decizie ca sfera concesiunilor să fie extinsă și asupra proprietății private a statului.

Iar cu privire la termenul de concesionare de 49 de ani, este un termen care concordă cu practica și cu uzanța internațională în domeniu. Și dacă există alte legi speciale care reglementează problema concesiilor în anumite domenii, atunci, conform Constituției și practicii judiciare, are prioritate (deci, se aplică) prevederea din legea specială și nu cea din legea-cadru.

Vă rog să supuneți dezbaterii proiectul de lege, cu amendamentele însușite de către cele două comisii.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, am depășit partea aceasta a dezbaterilor generale. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Procedural, principiile asupra cărora spunea domnul deputat Raduly să ne pronunțăm înainte de dezbaterea proiectului de lege, deci procedural e o chestiune care nu intră în uzanțele parlamentare. În momentul în care vom ajunge la anumite articole la aceste chestiuni, acolo ne putem spune punctul de vedere.

Titlul legii. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.I. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.1 alin.1 și 2. Suntem la nr.crt.1 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Am votat art.1 în inegralitate, conform nr.crt.1 din raportul comisiei.

Suntem la art.2. La art.2 lit.a), b), c), d) și e) dacă sunt intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.f), h), i), k), l), m) și o) sunt în raport la nr.crt.2. Dacă sunt intervenții la nr.crt.2 din raport? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.g), j), n) și p) din textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, nr.crt.3 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 alin.1, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.4 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.4 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 alin.1, nr.crt.5 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.5 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.I în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II. Titlul.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.6, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 lit.a), nr.crt.6 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b), c), d), e), f), g) și h). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.7 în asamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.8, nr.crt.7 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.9, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.II, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.III.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.10, nr.crt.8 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii I.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 alin.1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 și 3, nr.crt.9 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.11 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12 alin.1, textul inițiatorului. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, nr.crt.10 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.12 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.A, "procedura concesionării prin licitație".

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 lit.a), b), c), d), e) și f). Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.g), nouă, la nr.crt.11 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.13 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.14, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 alin.1, la nr.crt.12 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 și 3, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, tot la nr.crt.12 din raport. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.15 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16 alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 și 3, nr. crt.13 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.16 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 alin.1, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, 3 și 4, nr.crt.14 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.17 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.18, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.19, nr.crt.15 din raport. Se propune eliminarea.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.20, renumerotare, nr.crt.16 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.21, nr.crt...

Domnule președinte al comisiei, aici este o chestiune care este neclară. Sunteți amabil! La nr.crt.17 din raport, spuneți aici că art.21 devine art.20 numai pentru alin.1. Și alin.2? Bine.

Deci, la art.21 vă supun spre aprobare ca alin.1 al lui să devină art.20, numai cu același conținut de la alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Dar, atunci aici, unde e scris art.20, pentru alin.2, alin.2 trebuie să devină art.21. Aici e o greșeală de numerotare.

Din sală:

Art.20 devine art.19.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

La nr.crt. 16, 20 a devenit 19.

Art.21 se sparge în două: un art.20, care este alin.1, nu?

Din sală:

Art.20 are două alineate.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Atunci, alin.2 al lui 20 este alin.2 al lui 21. Înseamnă că este o greșeală aici, în raport, cum este redactat.

Bun, deci art.21 devine practic 20, asta este.

Vă supun spre aprobare acest lucru.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Deci, nr.crt.17 din raport.

Nr.crt.18 din raport. Intervenții? Da, domnul deputat Bălăeț. Aveți aici? La 18? Da, vă rog. Ne aflăm la nr.crt.18 din raport.

Domnul Dumitru Bălăeț:

18, da.

La pct.2, pentru o mai bună formulare, datorită faptului că avem acolo o propoziție cu o subordonată, ar fi bine să se formuleze cu un "și", în felul acesta: "Termenul de depunere a contestațiilor și autoritățile competente să le soluționeze, precum și procedura de lucru a acestora se stabilesc prin instrucțiunile de organizare". Deci, ar fi vorba de o formulare mai clară, mai bună, mai pe înțeles și mai precisă, adăugându-se acolo, în loc de virgulă, "și", și dincolo "precum și".

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Deci, comisia este de acord.

Inițiatorul? De acord.

Vă supun spre aprobare nr.crt.18, cu amendamentele propuse de domnul deputat Bălăeț, acceptate și de inițiator și de comisie.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.A în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul lit.B.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23 alin.1, nr.crt.19 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.23 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.24, se schimbă doar numărul, devine art.23, nr.crt. 20 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.25, renumerotare și reformulare, nr.crt.21 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26, renumerotare și alin.1, la nr.crt.22 din raport. Deci numai alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, tot la nr.crt.22 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.26 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.B în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Secțiunea I a Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Secțiunii II.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.27, renumerotare, la nr.crt.23 din raport, și reformulare. Intervenții? Nu sunt.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28 alin.1, la nr.crt.24 din raport. Deci, renumerotare și alin.1.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

La alin.2 lit.a) și b), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c) tot la nr.crt.24 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2 în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.28 în ansamblu, renumerotat.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.III în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.IV.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, nr.crt.25 din raport, renumerotare, alin.1 și 2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3, nr.crt.25 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.4, 5, 6, 7, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.29, renumerotat, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.30, renumerotare, alin.1 și 2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.3 și renumerotarea articolului, la nr.crt.26 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.3, renumerotat, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.31, la nr.crt.27 din raport se propune renumerotarea și în continuare textele.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32 alin.1 și renumerotare, la nr.crt.28 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.32, renumerotat, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.33, nr.crt.29 din raport, renumerotare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.34, nr.crt.30 din raport, renumerotare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.35, renumerotare, nr.crt.31 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36 lit.a), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.b), nr.crt.32 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c), d) și e), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.36, renumerotat 35, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.IV în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.V.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.37, renumerotare, păstrarea conținutului, nr.crt.33 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.V în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.VI.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.38, renumerotare, nr.crt.34 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39 alin.1 lit.a) și b), nr.crt.35 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Lit.c) și d), textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.1, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Alin.2, 3, 4, 5 și 6, textul inițiatorului.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.39, renumerotat 38, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VI în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Titlul Cap.VII.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.40, nr.crt.36 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.41, nr.crt.37 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.42, nr.crt.38 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.43, nr.crt.39 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Art.44, nr.crt.40 din raport.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Cap.VII, în ansamblu.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitate.

Este o lege pe care am parcurs-o pe articole. Votul final îl vom da mâine, împreună cu voturile finale asupra celorlalte legi, este o lege cu caracter organic. Deci, votul final mâine.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București vineri, 14 august 2020, 17:43
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro