Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 24 iunie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002 2001
2000 1999 1998
1997 1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2020-prezent
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003 2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
20-04-2021
19-04-2021
14-04-2021
13-04-2021
Arhiva video:2021 2020 2019
2018 2017 2016
2015 2014 2013
2012 2011 2010
2009 2008 2007
2006 2005 2004
2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 24-06-1998 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 24 iunie 1998

7. Dezbateri asupra proiectului de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.  

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

................................................

Întreb Comisia specială pentru exercitarea controlului parlamentar asupra SIE, poate să-și îndeplinească funcția? Da.

Discutăm, prin urmare, în legătură cu pct. 5 de pe ordinea de zi: proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale a Senatului și Camerei Deputaților pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe.

Vă rog! Domnul președinte al comisiei are cuvântul pentru a prezenta hotărârea. (Aplauze, rumoare, vociferări.)

Domnul Ioan - Adrian Vilău:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor colegi,

Așa după cum ați văzut prin consultarea materialelor care v-au fost distribuite la casete, comisia a propus un proiect de Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului asupra activității SIE. Cred că foarte multe vorbe de început, acum, nu sunt de spus, prefer ca la fiecare articol, dacă sunt întrebări sau amendamente de făcut, să intervenim.

Rugămintea mea este de a admira cu atenție fiecare articol, pentru că suntem într-un domeniu și într-o activitate cu un caracter special. Cred că această instituție are nevoie de foarte mult sprijin, pentru că, lăsând la o parte orice conotație legată de trecut, România arată și în exterior și în interior în funcție de activitatea acestui serviciu.

Ca urmare, vă solicit sprijinul pentru activitatea întregii comisii și dorim să introducem, dacă se poate, cu adevărat, un control civil asupra unor structuri militare.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule președinte.

Dezbateri generale asupra acestui proiect de hotărâre? Vă rog. Domnul deputat Nică.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

La discuțiile generale, eu aș pune în primul rând în discuție o nedumerire pe care o am. În hotărârea prin care a fost votată componența Comisiei privind această activitate, există un alineat în care se spune că aceasta își alege președintele și secretarul.

Întorcându-mă atât la Regulamentul Camerei Deputaților, cât și la regulamentul Senatului, respectiv, la art. 41 în Regulamentul Camerei, la art. 32 în Regulamentul Senatului, avem niște precizări pe care le-am folosit când am stabilit conducerile acestor comisii. Și vreau să citez din Regulamentul Camerei, că mi-e la îndemână (asemănător este și art. 32 din Regulamentul Senatului): "În prima lor ședință, convocată de președintele Camerei, comisiile permanente își aleg birourile, compuse din...

Componența biroului comisiei se stabilește prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare, respectându-se, pe cât posibil, configurația politică a Camerei, așa cum rezultă din constituirea grupurilor parlamentare.(...)

Lista candidațiilor pentru biroul comisiei se supune în întregime votului membrilor acesteia și se aprobă cu majoritatea voturilor deputaților prezenți."

După știința mea, nu a avut loc o negociere între liderii grupurilor parlamentare privind biroul acestei comisii. De asemenea, în hotărârea pe care o supunem spre discuție nu mai facem, iar, nici o vorbire despre constituirea acestui birou.

Eu aș zice să luăm în serios cele două regulamente, pentru că, după câte știu eu, nici Biroul Camerei, nici Biroul Senatului nu au hotărât convocarea într-o ședință a acestei comisii speciale și cred că ar fi bine ca în clipa când discutăm această hotărâre să introducem acest lucru acolo și să revotăm conducerea acestei comisii.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Ce propuneți, vă rog, domnule deputat?

Domnul Mihail Nică:

La discuțiile generale nu puteam să fac amendamentul propriu-zis, atrăgeam numai atenția că această stabilire a conducerii comisiei s-a făcut în afara regulamentelor celor două Camere și că ar trebui această procedură să fie introdusă în hotărârea pe care o supunem discuției.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc. Comisia va răspunde la urmă, continuăm dezbaterile generale. Mai dorește cineva să ia cuvântul la dezbaterile general? Nu.

Din partea comisiei, vă rog să răspundeți la obiecțiunea ridicată.

Domnul Ioan - Adrian Vilău:

Domnule președinte de ședință,

Domnule coleg,

Cred că problema pe care a ridicat-o domnul deputat Nică este corectă dacă ne gândim la o comisie permamentă, nu la o comisie specială. De altfel, domnia sa avea posibilitatea de a face această intervenție în momentul în care s-a discutat hotărârea plenului celor două Camere, în data de 3.06.a.c., este vorba de Hotărârea nr. 13.

Deci, practic, noi, prin dezbaterile generale și prin votarea acestui proiect de hotărâre, nu putem reveni asupra unei hotărâri care spune foarte clar, în art. 1 alin. 2, cum se constituie această comisie și cum se face alegerea biroului comisiei.

Pe de altă parte, cred că acest lucru ar fi trebuit pus în discuție - probabil că domnul deputat nu a fost în sală - la momentul în care s-a discutat Hotărârea nr. 13. Pentru că, altfel, din punct de vedere procedural, suntem într-o situație delicată, în care, acum, discutând un alt proiect de hotărâre, să revenim asupra unei hotărâri deja votate, publicată în "Monitorul Oficial" și aflată în vigoare.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Cu aceasta, cred că dezbaterile generale s-au terminat și putem trece la dezbaterea proiectului de hotărâre. E adevărat că în materialul pe care îl am eu nu este exact titlul hotărârii, dar presupun că este acesta: "Hotărâre privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale a Senatului și Camerei Deputaților pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe"?

Domnul Ioan - Adrian Vilău:

Este pe copertă.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

De pe copertă l-am luat și eu, dar probabil că era bine să fie chiar în fruntea hotărârii.

Deci, acesta este titlul care se propune pentru proiectul de hotărâre. Dacă sunt de făcut observații? Dacă nu, îl supun aprobării dumneavoastră.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu unanimitate de voturi, a fost aprobat titlul hotărârii.

Am făcut deja foarte mult, de acum, însă, are cuvântul domnul secretar Mitrea, să vă comunice rezultatul votului cu privire la constituirea Consiliului Superior al Magistraturii.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Cu voia dumneavoastră, am să încep cu procesul-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la numirea președintelui Consiliului Economic și Social.

"În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra candidatului propus pentru a fi numit în funcția de președinte al Consiliului Economic și Social, conform art. 29 alin. 1 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, și au constatat următoarele: numărul total al deputaților și senatorilor - 486; numărul deputaților și senatorilor prezenți - 326; numărul total de voturi exprimate - 326; numărul de voturi anulate - nici unul; numărul total de voturi valabil exprimate - 326; numărul voturilor pentru doamna Nicolai Norica - 251 pentru, 75 contra. (Aplauze.)

Ca urmare a faptului că a întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți - minimum 164, cerută de art. 38 alin.7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României numește în funcția de președinte al Consiliului Economic și Social pe doamna Norica Nicolai. (Aplauze.)

Semnează membrii Birourilor permanente ale celor două Camere". (Aplauze.)

Domnule președinte, o felicitați acum sau citesc celălalt proces-verbal?

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Dacă îmi dați voie, domnule secretar, în numele celor două Camere care se regăsesc reunite în ședință comună o felicităm pe doamna care a fost investită cu această importantă funcție. (Aplauze.)

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Proces-verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori cu privire la alegerea unor magistrați în Consiliul Superior al Magistraturii.

"În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret, cu buletine, de către deputați și senatori, asupra candidaților propuși pentru a fi aleși în Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 132 din Constituție, art. 86 și 87 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, și au constatat următoarele:

Candidați din partea Curții Supreme de Justiție - se aleg 4 membri în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor - 486; numărul deputaților și senatorilor prezenți - 326; numărul total de voturi exprimate - 326; numărul de voturi anulate - 4; numărul total de voturi valabil exprimate - 322.

Din numărarea voturilor, rezultă următoarele:

1. Giurgiu Liviu: voturi pentru - 238; voturi contra - 84;

2. Robescu Florica: voturi pentru - 20; voturi contra - 302;

3. Marica Cornelia Silvia: voturi pentru - 116; voturi contra - 206;

4. Bărcănescu Dragoș Antoniu Ioan: voturi pentru - 25; voturi contra - 297;

5. Ionescu Gabriel: voturi pentru - 94; voturi contra - 228;

6. Mateescu Ștefan: voturi pentru - 214; voturi contra - 108;

7. Neagu Ruxandra: voturi pentru - 116; voturi contra - 206;

8. Tiucă Ion: voturi pentru - 205; voturi contra - 117;

9. Pastor Leonida: voturi pentru - 98; voturi contra - 224;

10. Anghelina Nineta: voturi pentru - 9; voturi contra - 313;

11. Aron Mircea: voturi pentru - 217; voturi contra - 105;

12. Boroi Vasile: voturi pentru - 40; voturi contra - 282.

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție - se alege un membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor - 486; numărul deputaților și senatorilor prezenți - 326; numărul total de voturi exprimate - 326; numărul de voturi anulate - 42; numărul total de voturi valabil exprimate - 284.

Din numărarea voturilor rezultă următoarele:

1. Rotar Gheorghe: voturi pentru - 8; voturi contra - 276;

2. Ionescu Ion: voturi pentru - 145; voturi contra - 139;

3. Voinea Dan: voturi pentru - 5; voturi contra - 279;

4. Ivan Constantin Virgil: voturi pentru - 1; voturi contra - 283;

5. Nichita Gheorghe: voturi pentru - 135; voturi contra - 149;

6. Cochinescu Nicolae: voturi pentru - 7; voturi contra - 277.

Candidați din partea adunărilor generale ale curților de apel, turul trei de scrutin - se alege 1 membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor - 486; numărul deputaților și senatorilor prezenți - 326; numărul total de voturi exprimate - 326; numărul de voturi anulate - 25; numărul total de voturi valabil exprimate - 301.

Din numărarea voturilor, rezultă următoarele:

1. Diaconu Valeriu: voturi pentru - 1; voturi contra - 300;

2. Cornoiu Dănuț: voturi pentru - 168; voturi contra - 133;

3. Banciu Horia Iancu Victor: Voturi pentru - 1; voturi contra- 300;

4. Manoliu Paul: voturi pentru - 3; voturi contra - 298;

5. Pantea Viorel: voturi pentru - 2; voturi contra - 299;

6. Roșca Maria Iulia: voturi pentru - 3; voturi contra - 298;

7. Comșa Mircea: voturi pentru - 6; voturi contra - 295;

8. Giroveanu Radu: voturi pentru - 97; voturi contra - 204;

9. Voicu Marin: voturi pentru - 11; voturi contra - 290;

10. Fava Ioan Nicolae: voturi pentru - 1; voturi contra - 300;

11. Buga Cezaraian: voturi pentru - 8; voturi contra - 293.

Ca urmare a faptului că au întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți - minim 164, cerută de art. 38 alin. 7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României alege următorii membrii în Consiliul Superior al Magistraturii:

1. Din partea Curții Supreme de Justiție, domnii Giurgiu Liviu, Mateescu Ștefan, Tiucă Ion, Aron Mircea.

2. Din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, nici un candidat neîndeplinind numărul minim de 164 de voturi necesar, se va organiza un nou tur de scrutin.

3. Din partea curților de apel, a fost ales domnul Cornoiu Dănuț, președintele Curții de apel Pitești. (Aplauze.)

Încheiat astăzi, 24 iunie 1998. Semnat de membrii Birourilor permanente ale celor două Camere".

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule secretar.

Așa cum ați reținut, din cei 6 membri pe care urmam să-i alegem, 5 au îndeplinit condițiile prevăzute de lege.

Să-mi dați voie să-i felicit pe acești noi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și, dacă doriți să vă ridicați în picioare ca să se știe pe cine am votat. (Aplauze).

Vă mulțumesc și vă urez în numele colegilor mei spor și treabă bună în această importantă misiune pe care o îndepliniți, urmând ca pentru cel de-al cincilea să mai organizăm un tur de scrutin. Vă mulțumim. Rămân numai cei care participă la cel de-al doilea tur de scrutin. Ceilalți, dacă doriți, sunteți liberi.

Continuăm dezbaterile cu privire la acest proiect de hotărâre.

Vă supun aprobări titlul Capitolului I - "Dispoziții generale". Dacă sunt de făcut observații, dacă nu, vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nu sunt voturi împotrivă.

Abțineri? 2 abțineri.

Cu majoritate de voturi, a fost aprobat titlul Capitolului I.

Art.1. Vă rog, dacă doriți să faceți discuții. Dacă din partea comisiei se dorește să se facă precizări? Nu. Dacă membrii plenului doresc să facă discuții cu privire la textul art.1. Dacă nu, vi-l supun aprobării prin vot. Vă rog să vă exprimați votul.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 2 voturi împotrivă.

Abțineri?

Cu 2 voturi împotrivă și 2 abțineri, cu majoritate de voturi, prin urmare, a fost aprobat textul art.1.

Art.2. Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat.

Domnul Ovidiu Cameliu Petrescu:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

La art.2 există formula de jurământ. Eu aș vrea ca să aduc aminte colegilor noștri că, atunci când s-a înființat Comisia de control a SRI, în hotărâre, la jurământ era prevăzută o formulă prin care membrii acestei comisii atestau faptul că nu au colaborat cu fosta securitate sau cu servicii de informații străine. Nu pot să înțeleg care este rațiunea pentru care membrii Comisiei de control a Serviciului de Informații Externe ar putea să fi fost foști colaboratori ai securității sau, mai rău poate, colaboratori ai unor servicii de informații străine. Deci, eu v-aș propune ca, după prima propoziție: "Jur să apăr interesele României", să existe formularea: "Jur că nu am colaborat cu fosta securitate sau cu servicii de informații străine". Pentru că altfel cădem în derizoriu. Eu înțeleg că poate există niște situații cu niște colegi ai noștri, dar cel puțin pentru egalitate de tratament, membrii acestei comisii trebuie să fie în aceeași situații cu membrii Comisiei de control a Serviciului Român de Informații.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Eu propun să răspundeți la urmă, pentru că mai sunt...

Domnul Adrian Ioan Vilău:

Nu, nu răspund, nu e vorba de a răspunde, este vorba de un amendament. Domnul Ovidiu Petrescu are pe deplin dreptate. Este un lucru pe care comisia îl acceptă și acceptăm formularea pe care dânsul a propus-o, în sensul ca, dacă am înțeles bine, după ce votăm primul alineat: "Jur să apăr interesele României și să veghez la respectarea Constituției", să introducem, exact ca la Comisia de control a activității Serviciului Român de informații, același jurământ, care sună în felul următor: "Eu jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile vechii securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații". N-am făcut altceva decât să redau jurământul pe care domnul Ovidiu Petrescu l-a depus în fața Camerei și cred că este bine să acceptăm această formulare.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Vă mulțumesc.

Domnul senator Timofte, tot la articolul acesta? Da.

Domnul Alexadru-Radu Timofte:

Domnule președinte,

Stimate colege și

Stimați colegi,

Dacă nu ar fi intervenit domnul deputat Adrian Vilău, poate intervenția mea er altfel, dar, ca membru al comisiei de control, nu fac decât să subscriu acum la adăugarea în conținutul jurământului a acelui text așa cum a fost citit de către domnul Adrian Vilău și sper ca toate grupurile parlamentare din Senat și din Cameră să subscrie, la rândul lor, la introducerea în textul jurământului a acestui paragraf, prin care fiecare membru al Comisiei de control a activității Serviciului de Informații Externe se angajează într-un fel că nu a fost nici informator al securității, nici cadru activ al vreunui serviciu de informații din interiorul sau din exteriorul României. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Vă mulțumesc și eu.

Are cuvântul domnul senator Apostolache.

Domnul Victor Apostolache:

Domnule președinte,

Eu am impresia că amendamentul domnului Petrescu a sunat într-un fel și comisia l-a receptat după bunul plac. Deci, amendamentul domnului Petrescu suna în felul următor: "Jur că nu am colaborat cu fosta securitate sau cu servicii de informații străine". Și eu susțin acest amendament la jurământ, pentru că, după câte sunt informat, în acest mod sună și jurământul depus de Comisia SRI și nicidecum cum o interpretează domnul președinte al comisiei. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Am să vă rog să-mi dați, domnule deputat Petrescu, să-mi dați în scris, pentru că deja văd că apar diferențe de nuanță și atunci trebuie să le supunem pe rând votului.

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul în legătură cu articolul acesta, cu art.2? (Așteptare).

Probabil că se face o reformulare a jurământului. Un moment, vă rog.

Eu trebuie să vă supun aprobării dumneavoastră prin vot un text, ori... Domnul senator Dumitrașcu? Doriți cuvântul? Are cuvântul domnul senator Dumitrașcu.

Domnul Gheorghe Dumitrașcu:

Vă mulțumesc frumos pentru atenția de dinainte de atenție.

Permiteți-mi să spun că acest articol 2, absolut necesar și am credința că instituția pe care o votăm astăzi își va îndeplini sarcinile firești, normale și patriotice, fără îndoială însă că trebuie un amendament, acela despre care s-a vorbit aici, referitor la faptul că, una peste alta, am mai spus-o în câteva rânduri, nu putem să cerem doar credință pentru România, nu putem să cerem doar divorțul de va fi existat o cât de mică legătură cu anumite organe ale securității și vreau să fiu precis, anumite organe ale securității, dar și legăturile cu instituțiile străine. Așadar, noi suntem de acord că nu poate să joace un rol important un om care a avut relații de un anume fel cu o anumită parte a securității, dar atunci cum de poate să aibă această funcție dacă el a avut relații de un anume fel cu agenții, cu instituțiile respective, străine. Chiar și prietene, deși nu știu dacă între instituțiile acestea sunt instituții prietene, prietene nouă.

Așadar, sunt de acord, domnule președinte, cu amendamentul care s-a rostit mai adineauri aici și cred că va intra și el în jurământ, pentru că, votând textul unui asemenea jurământ de credință pentru patrie, votăm în același timp și împotriva pătrunderii acelora care n-au dovedit credință față de patrie înainte și poate că nici azi, prin legăturile pe care le-ar avea cu agenții. Dați-mi voie să folosesc cuvântul "agenții", chiar așa, agenții străine. Aceasta este o chestie de bun simț pe care sunt convins că toți oamenii de aici, indiferent de coloratura politică, având doar coloratura de tricolor, nu precum Columbia, ci tricolorul nostru, o vor accepta. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și aproape că îmi susțin cu greu declararea entuziasmului că veți vota așa.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Mulțumesc, domnule senator.

Am să citesc în întregime textul jurământului, pentru că domnul deputat Petrescu, dacă nu mă-nșel, propune un alineat 3. Sunteți de acord cu primele două alineate din jurământ. Bun. Deci, n-am să vă citesc primele două alineate. Vă rog să fiți atenți. Îl rog și pe domnul vicepreședinte Spineanu să fie atent, că o să voteze și dânsul. Alineatul 3 este propus sub această formă: "Jur că nu am colaborat cu organele fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații". Deci, acesta este textul pe care-l propuneți dumneavoastră.

Comisia. Vă rog, domnul Marcu Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Cu tot respectul cuvenit, cred că și data trecută la legea prin care a fost abilitată funcționarea Comisiei pentru Serviciul Român de Informații, s-a strecurat o eroare, zic eu, și vă rog să o judecăm împreună, pentru că nu văd cum un parlamentar ar face parte dintr-un Serviciu Român de Informații, în speță, sau din Serviciul de Informații Externe și, de asemenea, nu văd cum "altor servicii secrete de informații", fără specificația "al altor țări sau din interiorul țării noastre", are vreo importanță.

Deci, eu propun așa și așa consider că este cel mai limpede: "Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile vechii securități". Mi se pare aberant, redundant, "că nu fac parte din Serviciul de Informații Externe". Bineînețeles că nu fac parte! Păi, eram parlamentar, dacă făceam parte din SIE? Sau eram parlamentar dacă făceam parte din Serviciul... (Rumoare). Stați un pic! Nu... Stați puțin, că eu vorbesc de bună credință. Să fiți puțin atenți! Dacă am făcut parte înainte, o fi altă treabă, dar acum în nici un caz nu pot face parte. Păi, cum, serviciul pe care-l controlez nu știe că fac parte din serviciul acela? Cum să fac parte dacă sunt parlamentar? Mi se pare cel puțin de neînțeles explicația. Deci, să fie scoasă această informație practic sau sintagmă, dacă nu e corect spus sintagmă, această propoziție, că "nu fac parte din cadrul SRI, SIE" sau așa mai departe, pentru că e logic că nu pot face parte. Mai curând, dacă vreți, aș zice că n-am făcut parte sau că nu voi face parte. Dar acum în nici un caz nu pot face, dacă sunt aici.

Apoi, altul, că "sau altor servicii secrete de informații din țară și din străinătate". Deci, propun să se pună această propoziție: "din țară și" sau "sau din străinătate". Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Cred că am încheiat dezbaterile cu privire la formula jurământului. Ea are trei alineate, această formulă și va trebui să le verificăm pe fiecare în parte, pentru a ajunge la textul complet.

Primul alineat este: "Eu", cel care jură, "jur să apăr interesele României și să veghez la respectarea Constituției". Acesta nu a fost în nici un fel pus în discuție.

La alineatul 2 se propune din partea comisiei o altă formulare: "Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiunilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia". Această formulare înlocuiește alineatul 2.

Iar alineatul 3, așa cum a fost propus de domnul deputat: "Jur că nu am colaborat cu organele fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații", propunere cu care înțeleg că comisia n-ar fi de acord. Dar să mai ascultăm o dată...

Prin urmare, este exact ce am spus eu, primele două alineate nu ridică nici un fel de discuții.

Domnul senator Timofte.

Domnul Alexandru-Radu Timofte:

Domnule președinte,

Stimate colege și

Stimați colegi,

Ca membru al Comisiei de control al activității Serviciului de Informații Externe și nu în numele comisiei, sunt de acord cu introducerea alineatului 3 propus de domnul deputat Petrescu, în sensul că este necesar să prevedem pentru fiecare membru, fiecare parlamentar al acestei comisii, dacă nu o interdicție, măcar o calitate pentru cel care se angajează să controleze o structură de informații. Nu avem de unde să știm că acel reprezentant al Parlamentului, care va face parte din aceată comisie, nu este, hai să spunem, introdus de către un alt serviciu de informații intern sau extern în această comisie pentru a controla tocmai un serviciu de informații.

Vă rog, domnilor colegi, să votați pentru acest alineat 3, fiindcă eu îl găsesc normal și este bine să existe într-o astfel de hotărâre a Parlamentului. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Vă propun să votăm în două reprize: primele două alineate, care se pare că nu nasc discuții. Am să le mai citesc o dată: "Jur să apăr interesele României și să veghez la respectarea Constituției. Jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor și informațiilor de care voi lua cunoștință în exercitarea atribuțiunilor, atât pe timpul mandatului, cât și după încetarea acestuia".

Acestea sunt primele două alineate pe care vi le supun aprobării prin vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Primele două alineate ale jurământului au fost aprobat.

Acum, alineatul 3 se propune sub două formule: una este a amendamentului pe care sunt obligat să-l supun întâi votului, al domnului deputat Petrescu: "Jur că nu am colaborat cu organele fostei securități și că nu fac parte din cadrul Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații", acesta este amendamentul propus de domnul deputat. Iar comisia propune: "Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile vechii securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații". Sunt texte cumva asemănătoare, dar cu o formulare diferită și atunci... (Proteste). Nu, dați-mi voie! De ce nu mă lăsați să termin? Am să supun aprobării dumneavoastră prin vot textul amendamentului domnului deputat... Mai doriți cuvântul, domnule...? Eu credeam că măcar aici să vă mai odihniți, că la Senat vă obosiți suficient.

Domnul Victor Apostolache:

Abia fac mișcare, domnule președinte.

Domnule președinte,

Trebuie remarcat un lucru, că dumneavoastră supuneți acum la vot un amendament făcut din sală, susținut de mai mulți parlamentari și ați pus în balanță cu un amendament susținut de comisie. Eu mă îndoiesc că acela este amendamentul comisiei și cred că al unor membri din comisie, pentru că alt membru al comisiei susține amendamentul nostru. Trebuie să facem clar o distincție între aceste două aspecte și nu să susțineți că este un amendament al comisiei.

Ba, eu aș mai face o remarcă și aș ruga Grupul parlamentar PD să ne spună acum dacă susțin în continuare, pentru postul de președinte al acestei comisii, pe domnul Adrian Vilău, care se erijează în președintele comisiei; că, după câte am înțeles cel puțin din declarațiile care s-au făcut până acum, PD-ul nu mai susține această candidatură. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Aveți cuvântul. Am să vă dau cuvântul. Vreau să vă spun că nu înțeleg de ce nu acceptați să votăm, să încercăm să aprobăm prin vot un amendament care s-a făcut și pe care l-ați susținut. Chiar că nu mai înțeleg nimic. Vă rog.

Domnul Vasile Matei:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor,

Este situația cel puțin jenantă. Ne luptăm de un an de zile să scoatem Legea accesului la dosarele securității. Dumneavoastră din majoritate susțineți că sunteți obstrucționați în acest demers și că, din această cauză, este procesul acesta atât de îndelungat de clocire a acestei legi și adoptarea ei și scoaterea pe piață. Acum, când avem ocazia, fără să știm, noi nu nominalizăm pe nimeni că a făcut sau nu parte sau a colaborat cu fosta securitate, dar avem ocazia acum să stabilim că acești foști colaboratori ai securității nu pot să facă parte din comisii de control al serviciilor de informații. Noi încă mai avem dubii în această privință. Eu cred că, fără nici un fel de reținere, fără nici un fel de apartenență politică, trebuie să votăm amendamentul propus de domnul deputat Petrescu. Ne facem o datorie morală față de propriile noastre exigențe și propriile noastre susțineri din Senat și din Camera Deputaților și din fața opiniei publice. Altfel nu are rost. Dacă nu votăm acest amendament, nu mai are rost să aducem pe ordinea de zi Legea accesului la dosarele securității. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Aș vrea să vă spun un lucru. Sunt din ce în ce mai uimit. Eu doresc să vi-l supun votului și se spune că nu-l votați. (Domnul deputat Marcu Tudor vine la microfon). Dacă doriți să nu-l supun votului, vă dau cuvântul. Eu vreau să supun votului acest amendament. Și e dreptul meu să fac acest lucru. (Proteste, se strigă: "La vot!").

Domnul Marcu Tudor:

Vă rog, numai o secundă. Nici o clipă nu am contestat, nimeni, din tot Parlamentul, și nici comisia că noi nu suntem de acord cu propunerea făcută. Ba, chiar mai mult de atât, eu am și extins-o și am zis la sfârșit virgulă "de informații, interne sau externe". Deci, ne-am însușit complet această propoziție. Iar dacă comisia, formată din trei oameni din cinci, unul e lipsă, a găsit de cuviință că aceasta este formularea și un membru al ei, al patrulea membru,chiar dacă este secretar, zice că nu este de acord, este inutil, cred că înțelegem cu toții, o intervenție a unui coleg de-al domniei sale, care spune că nu aceasta e comisia, dacă un membru al comisiei e de altă părere. Eu, de altfel, îl invit pe domnul Radu Timofte să vină aici și să ne sfătuim că altfel nu putem să cădem de acord. Deci, susținem în totalitate propunerea făcută. Ba, mai mult decât atât, susțin să punem după ultimul paragraf virgulă, să spunem "servicii interne sau externe", să fie și mai clar. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Mai aveți ceva de adăugat? Vă rog. Este ultimul vorbitor, după care trecem la vot.

Domnul Costel Păunescu:

În principiu, sunt de acord cu amendamentul domnului Ovidiu Petrescu, dar eu v-aș ruga să fim atenți la timpul la care se referă. Finalul acestui alineat spune că nu fac parte din servicii străine de informații. Este puțin interesant sau este absurd să credem că intră în această comisie și face parte din servicii străine de informații. Cred că mai important ar fi să fie declarația clară, că nu a făcut parte și nici nu a colaborat vreodată cu servicii de informații străine. Că în acest moment sigur că n-are ce căuta în această comisie.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Da. De acord?

Prin urmare, s-a propus o completare a amendamentului pe care îl susține domnul deputat Petrescu, și aceasta ar fi formula: "Jur că nu am făcut parte și nu am colaborat cu organele fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații", până aici este textul dânsului. "Interne sau externe" sunteți de acord? Da. Dați-mi voie, deci, și cu aceasta am terminat, acesta e textul: "Jur că nu am făcut parte și nu am colaborat cu organele fostei securități și că nu fac parte din cadrele Serviciului de Informații Externe sau ale altor servicii secrete de informații interne sau externe". Acesta este textul pe care vi-l supun aprobării dumneavoastră prin vot.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot împotrivă.

Abțineri?

Cu două abțineri, s-a votat textul acesta al jurământului.

Și acum dați-mi voie să vă supun aprobării în întregime textul articolului 2.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă?

Abțineri? 1 abținere.

Oprim...

(Domnul senator Corneliu Gavaliugov vine la microfon).

Domnule senator, după ce am votat, nu vă supărați, nu vă mai pot da cuvântul în legătură cu acest articol.

Domnul Corneliu Dorin Gavaliugov:

Este vorba doar de o inter... (i s-a oprit microfonul).

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Îmi pare și mie rău. Nu eu v-am oprit, ci colega dumneavoastră v-a oprit cuvântul.

Doamna Paula Maria Ivănescu:

Nu v-a dat cuvântul.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Trecem acum la procedura celui de-al doilea tur de scrutin pentru alegerea ultimului membru al Consiliului Superior al Magistraturii. De data aceasta, împărțim în mod invers buletinele. Începem cu strigarea listei senatorilor.

Domnul Corneliu Turianu:

Achim George

absent

Aichimoaie Ionel

prezent

Alexandru Nicolae

prezent

Apostolache Victor

prezent

Ardelean Ioan

prezent

Avarvarei Ioan

absent

Avram Gheorghe

absent

Badea Dumitru

absent

Badea Nelu

absent

Bădiceanu Nistor

prezent

Bădulescu Doru Laurian

absent

Bălănescu Mihail

prezent

Baraș Ioan

prezent

Blaga Vasile

prezent

Bleahu Marcian-David

prezent

Blejan Constantin

prezent

Bogdan Florin

prezent

Boiangiu Cornel

absent

Boilă Matei

prezent

Bold Ion

prezent

Brânzan Emilian

absent

Bucur Ioan Corneliu

absent

Bunduc Gheorghe

prezent

Burghelea Ioan

prezent

Burtea Marcu

absent

Buruiană Florin

absent

Caraman Petru

prezent

Cataramă Viorel

prezent

Căncescu Aristotel Adrian

absent

Câmpean Teodor

prezent

Cârciumaru Ion

prezent

Cerveni Niculae

absent

Chiriacescu Sergiu

prezent

Ciurtin Costică

prezent

Cotarcea Haralambie

absent

Cozmâncă Octav

absent

Crecan Augustin

prezent

Crețu Ioan

prezent

Csapó Iosif

prezent

Dide Nicolae

prezent

Dima Emil

absent

Dobrescu Răsvan

absent

Dobrescu Vasile

absent

Drăgulescu Ștefan Iosif

absent

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Vă rog să nu părăsiți ședința, pentru că noi continuăm imediat dezbaterile, cât timp se numără voturile.

Domnul Corneliu Turianu:

Dumitrașcu Gheorghe

prezent

Dumitrescu Cristian Sorin

absent

Dumitrescu Constantin Ticu

absent

Eckstein Kovács Péter

absent

Făniță Triță

absent

Feldman Alexandru Radu

prezent

Frunda Gyorgy

absent

Fuior Victor

prezent

Gabrielescu Valentin Corneliu

absent

Gaita Doru

prezent

Gavaliugov Corneliu Dorin

prezent

Găvănescu Vicențiu

prezent

Gheorghiu Costel

absent

Gherman Oliviu

absent

Ghițiu Paul

absent

Glodean Voicu Valentin

absent

Grama Mihail

prezent

Hajdu Ményhert Gábor

prezent

Hauca Teodor

prezent

Huidu Dumitru

prezent

Ilie Aurel Constantin

absent

Ilie Ștefan

absent

Iliescu Ion

absent

Ion Vasile

absent

Ionescu Cazimir Benedict

absent

Ionescu-Quintus Mircea

prezent

Juravlea Petru

prezent

Kozsokár Gábor

prezent

Lăzărescu Dan Amedeu

absent

Lörinczi Iuliu

prezent

Maior Liviu

absent

Marcu Ion

absent

Marin Dan Stelian

prezent

Marinescu Bogdan Voinea

absent

Markó Bela

absent

Matetovici Mihai

prezent

Meleșcanu Teodor

absent

Mânzână Ion

absent

Moisin Ioan

prezent

Morțun Alexandru Ioan

prezent

Müller Constantin

absent

Nicolaescu Sergiu

absent

Nicolai Marin

prezent

Ninosu Petre

absent

Oprea Andreiu

absent

Opriș Octavian

absent

Paleologu Alexandru

absent

Pană Viorel Marian

absent

Pașca Liviu Titus

absent

Păcuraru Nicolae Paul Anton

absent

Pătru Nicolae

absent

Păvălașcu Gheorghe

absent

Petrescu Mihai

absent

Plătică-Vidovici Ilie

prezent

Pop Stelian Alexandru

absent

Popa Mircea Ioan

prezent

Popa Virgil

prezent

Popescu Dan Mircea

absent

Popescu Virgil

prezent

Popovici Alexandru

absent

Prahase Ioan Mircea

prezent

Preda Elena

absentă

Preda Florea

absent

Predescu Ion

absent

Predilă Marin

absent

Prisăcaru Ghiorghi

prezent

Pruteanu George Mihail

absent

Puskas Valetin-Zoltan

prezent

Roman Petre

absent

Sava Constantin

absent

Săndulescu Șerban

prezent

Secrieru Dinu

prezent

Seres Denes

absent

Sersea Nicolae

prezent

Solcanu Ion

absent

Spineanu Ulm Nicolae

absent

Stănoiu Mihaela-Rodica

absentă

Szabó Károly Ferenc

prezent

Ștefan Viorel

absent

Știreanu Octavian

absent

Șuteu Titus Lucian

prezent

Tambozi Justin

absent

Tărăcilă Doru Ioan

absent

Timofte Alexandru-Radu

prezent

Tocaci Emil

absent

Tudor Corneliu Vadim

absent

Turianu Corneliu

prezent

Ulici Laurențiu

prezent

Ungureanu Vasile

absent

Vasile Radu

absent

Vasiliu Constantin Dan

prezent

Vasiliu Eugen

prezent

Văcaru Vasile

absent

Văcăroiu Nicolae

absent

Verestoy Attila

prezent

Vladislav Tiberiu

prezent

Vornicu Sorin Adrian

absent

Vosganian Varujan

absent

Zavici Nicolae

prezent

Domnul Sorin Victor Lepșa:

Județul ALBA

Berciu IonDărămuș Nicolae Octavian

absent

Dumitrean Bazil

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Popa Neculai

absent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Județul ARAD

Bercea Florian

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Gheorghiof Titu Nicolae

prezent

Ghidău Radu

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Rațiu Ion

absent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

prezent

Ghibernea Dan

absent

Ionescu Nicolae

prezent

Leonăchescu Nicolae

absent

Marin Gheorghe

prezent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

prezent

Stan Vasile

prezent

Stănescu Alexandru-Octavi

prezent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agathon

absent

Darie Simion

prezent

Duțu Ion

prezent

Gheorghe Valeriu

absent

Hrebenciuc Viorel

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Nistor Vasile

absent

Pavel Vasile

prezent

Popa Ioan-Aron

absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Drecin Mihai Dorin

prezent

Negrău Mircea

prezent

Paneș Iosif

absent

Rákoczi Ludovic

absent

Serac Florian

absent

Székely Ervin-Zoltán

absent

Szilágyi Zsolt

prezent

Țepelea Gabriel

prezent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

prezent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

prezent

Săndulescu Aureliu-Emil

absent

Sonea Ioan

prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

absentă

Baban Ștefan

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Ioniță Nicu

absent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Popescu Emil Teodor

absent

Sandu Dumitru

prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

absent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Moucha Romulus Ion

prezent

Secară Gheorghe

absent

Tudose Nicolae-Florin

prezent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Corâci Ioan Cezar

prezent

Dragu George

absent

Șerban George

prezent

Văsioiu Horia

absent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

absent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

absent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

prezent

Pâslaru Dumitru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezentă

Oană Gheorghe

absent

Spătaru Liviu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Vilău Adrian-Ioan

prezent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Dumitru

prezent

Munteanu Ion

absent

Naidin Petre

prezent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

prezent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

absent

Ionescu Anton

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

prezent

Miclăuș Vasile

absent

Păcurariu Iuliu

prezent

Pop Iftene

absent

Roman Ioan

prezent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

prezent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Hașotti Puiu

prezent

Marinescu Ioan-Sorin

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Onaca Dorel-Constantin

absent

Osman Fedbi

absent

Șaganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

prezent

Márton Árpád-Francisc

prezent

Tamás Sándor

absent

Țurlea Petre

absent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

absent

Boștinaru Victor

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

prezent

Neagu Romulus

absent

Popa Daniela

absentă

Popescu Irineu

absent

Rădulescu-Zoner Șerban Constantin

prezent

Simion Florea

absent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Manolescu Oana

prezentă

Matei Ion Lucian

absent

Nicolescu Mihai

prezent

Roșca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Județul GALAȚI

Bălan Marilena

absentă

Buruiană-Aprodu Daniela

prezentă

Ciumara Mircea

prezent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Iacob Elena

prezentă

Manole Odisei

prezent

Mihu Victor Traian

prezent

Nica Dan

prezent

Protopopescu Cornel

prezent

Sandu Ion Florentin

prezent

Județul GIURGIU

Cristea Marin

prezent

Croitoru Mircea Adrian

prezent

Grigoriu Mihai

absent

Radu Alexandru-Dumitru

absent

Județul GORJ

Băbălău Constantin

absent

Drumen Constantin

absent

Nică Mihail

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Popescu Bejat Ștefan Marian

absent

Popescu Dumitru

absent

Județul HARGHITA

Antal István

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Nagy Ștefan

absent

Ráduly Róbert-Kálmán

absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Giurescu Ion

prezent

Ifrim Dumitru

absent

Neacșu Ilie

absent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

prezent

Șteolea Petru

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabriel

absent

Cristea Gheorghe

absent

Popa Virgil

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferăriței Constantin

prezent

Baciu Mihai

prezent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Dobre Traian

prezent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

absent

Mogoș Ion

prezent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stoica Valeria Mariana

absent

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Județul MARAMUREȘ

Berci Vasile

prezent

Böndi Gyöngyike

prezent

Bud Nicolae

prezent

Godja Petru

prezent

Moldovan Petre

prezent

Pașcu Ioan Mircea

absent

Remeș Decebal Traian

prezent

Ștefănoiu Luca

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

absent

Nicolicea Eugen

prezent

Raicu Romulus

absent

Județul MUREȘ

Elek Barna

absent

Filipescu Ileana

absentă

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Attila Bela Ladislau

absent

Kerekes Károly

absent

Lădariu Lazăr

prezent

Mureșan Ioan

absent

Pop Leon Petru

absent

Popa Ioan Mihai

absent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

absent

Bujor Liviu

prezent

Burlacu Viorel

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Hlinschi Mihai

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezentă

Rădulescu Cristian

prezent

Țocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan

absent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Georgescu Florin

absent

Grădinaru Nicolae

absent

Groza Nicolae

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Munteanu Mircea Mihai

absent

Opriș Constantin Remus

prezent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sirețeanu Mihail

absent

Tudor Marcu

prezent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Pécsi Francisc

prezent

Pop Viorel

prezent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu

absent

Chichișan Miron

absent

Vetișanu Vasile

prezent

Vida Iuliu

absent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

Galic Lia Andreia

absentă

Pantiș Sorin

absent

Șincai Ovidiu

absent

Trifu Romeo

absent

Vâlcu Mircea

absent

Wittstock Eberhard-Wolfgang

absent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan Peter

absent

Bejinariu Petru

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ionescu Marina

absent

Iorga Leonida Lari

absentă

Mândroviceanu Vasile

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Palade Dan

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Sandu Alecu

absent

Vataman Dorin

prezent

Vitcu Mihai

absent

Județul TELEORMAN

Buga Florea

prezent

Cândea Vasile

absent

Ianculescu Marian

prezent

Marineci Ionel

prezent

Noica Nicolae

absent

Spiridon Didi

absent

Videanu Adriean

prezent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Dugulescu Petru

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Gvozdenovici Slavomir

absent

Miloș Aurel

prezent

Puwak Hildegard-Carola

absentă

Stanca Teodor

prezent

Șerban Gheorghe

prezent

Tabără Valeriu

absent

Tăvală Tănase-Pavel

prezent

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Fenoghen Sevastian

prezent

Lazia Ion

prezent

Meșca Sever

absent

Vaida Francisc-Atila

prezent

Județul VASLUI

Băsescu Traian

absent

Buzatu Dumitru

prezent

Dan Marțian

prezent

Ghiga Vasile

prezent

Ignat Ștefan

absent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean

prezent

Dumitrașcu Laurențiu

prezent

Gaspar Acsinte

prezent

Sabău Traian

prezent

Stancov George-Iulian

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

absent

Dumitru (Hunea) Carmen

prezentă

Mânea Radu

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Udrea Florian

absent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

prezentă

Badea Alexandru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Ciontu Corneliu

absent

Cunescu Sergiu

absent

Diaconescu Ion

absent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

prezent

Furo Iuliu Ioan

prezent

Gheorghiu Mihai

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

prezent

Iorgulescu Adrian

absent

Macarie Sergiu

prezent

Năstase Adrian

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

prezent

Pambuccian Varujan

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Popescu Ioan Dan

absent

Popescu Tăriceanu Călin

prezent

Raica Florica Rădița

prezentă

Sassu Alexandru

absent

Severin Adrian

prezent

Stănescu Mihai-Sorin

prezent

Stoica Valeriu

prezent

Teculescu Constantin

absent

Voicu Mădălin

prezent

Weber Ernest-Otto

prezent

Județul ILFOV

Lixăndroiu Viorel

prezent

Neagu Victor

prezent

Păunescu Costel

prezent

Petrovici Silvia

absentă

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Domnule secretar Lepșa, ați terminat apelul?

Vă rog să vă ocupați locurile, doamnelor și domnilor colegi!

Comisia S.I.E., vă rog, să-și ocupe locurile!

Un moment, văd că mai sunt încă voturi.

Vă rog foarte mult, să lăsați locuri libere pentru comisie.

Vă rog să luați urna de aici, ca să continuăm ce mai putem continua.

Continuăm cu dezbaterea asupra hotărârii. Am ajuns la art. 3.

Domnul deputat Nica.

Domnul Mihail Nică:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Amendamentul meu propune introducerea unui articol, între art. 2 și 3, cu următorul conținut:

"Componența Biroului comisiei, prevăzută în Hotărârea Parlamentului României nr. 13/03.06.1998, se stabilește prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare. Lista candidaților pentru Biroul comisiei se supune în întregime votului acesteia."

Este vorba despre amendamentul dezbătut la discuțiile generale. După cum ați observat, la art. 2 au fost îndelungi discuții în legătură cu acest jurământ.

Consider că alegerea Biroului acestei comisii nu se poate face decât după depunerea jurământului de către membrii comisiei, și este logic ca acest articol să fie introdus imediat după acest jurământ și apoi comisia să își stabilească, să își voteze membrii Biroului, după negocierile care vor avea loc între liderii grupului parlamentar.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, mă iertați, să văd ce propuneți, că în același timp nu pot să și ascult.

Domnul deputat Tudor, vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc.

Domnule președinte,

Vreau să-i răspund domnului Nică, de fapt, prin următoarea judecată: dacă această lege va fi finalizată abia în anul următor, cine știe din ce motive, ea n-a intrat nici în Cameră, deocamdată, vor fi aduse modificări, cert, pentru că deja suntem cu gândul că unele din cele votate în Senat nu au fost cele mai corecte, din punctul nostru de vedere. Apoi, va urma o Comisie de mediere. După vacanța aceasta, de două luni, deci după septembrie, noi vom intra în iarnă, poate, cu această lege. Și dacă se vor purta cine știe ce discuții sau vor fi priorități de altă natură? Cine știe? Poate la anul să fie votată. Oricum, mai devreme de iarnă nu se va vota. Până atunci, această comisie nu va ființa?

Doi. Nu am fost suficient de clar și îmi fac reproș din acest punct de vedere, cu toate că unul din punctele mele de forță, poate, în cuvântările pe care le am, este logica pe care încerc să o am de la începutul și până la sfârșitul aserțiunii mele.

Această logică, însă, mi-a lipsit data trecută, din moment ce eu nu am putut să mă fac înțeles, la ceea ce vreau să mă fac înțeles acum.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mă iertați, domnule, dumneavoastră faceți niște dezbateri generale. Suntem la art. 3. Vă rog să vă referiți la art. 3.

Domnul Marcu Tudor:

Imediat. În 20 de secunde am terminat și pe urmă trec la art. 3. Noi nu vom putea depune jurământul, deoarece, din dorința de a prinde o sintagmă referitoare la un singur om, noi am votat o lege pentru un singur om practic. Pentru că, iată în ce fundătură am intrat. La depunerea jurământului, atât timp cât nu știm cum vom vota noi, ceea ce înseamnă sau ce vom înțelege noi prin cuvântul "colaborator", cel care va jura nu va ști dacă va fi sperjur sau nu.

Dacă pe unul dintre noi, de exemplu, nu dau nume, cu toate că există aici, între noi, și a spus aici, în fața Parlamentului, că el nu se consideră "colaborator", dacă a dat numai un angajament, dar pe care nu l-a finalizat.

Rămâne la latitudinea noastră, în toamnă sau în iarnă, să socotim dacă el a fost sau nu "colaborator", prin legea pe care o vom vota. În aceste condiții, dacă îl socotim "colaborator", el este sperjur, prin votul pe care l-a depus, dacă nu-l socotim și abia atunci intră și el în legalitate cu un jurământ pe care l-a depus cu patru, cinci luni înainte.

Și, atunci vă întreb eu: cum vom depune noi jurământul peste câteva zile, noi cei 5 membri ai comisiei? Am fost grăbiți când am pus sintagma acolo, fără să știm ce vom înțelege prin cuvântul "colaborator".

V-am dat aceasta, ca un sens, poate găsim o soluție, ulterior. Vă spun, în ce mă privește, îmi dau numele în permanență, dar nu este cazul meu.

Este vorba, în continuare, de amendamentul la art. 3. Atunci când l-am judecat noi, am judecat că ne putem face publice concluziile, ori de câte ori considerăm necesar, comisia. Comisia a revenit la această frază.

Domnul Mihail Nică:

Treceți la art. 3, vă rog.

Domnul Marcu Tudor:

Păi, art. 3 este. Dânsul zice, domnul președinte.

Nu este art. 3?

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Art. 3.

Domnul Marcu Tudor:

Art. 3. M-a adus domnul președinte la ordine și mi-a spus să intru la art. 3.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Nu la ordine. V-am rugat să vă referiți la art. 3.

Domnul Marcu Tudor:

Corect. Așa e în armată, cu ordine.

Art. 3, deci, ca să-l termin, că tot am venit, noi ne-am retras dorința aceasta de a face publice, ori de câte ori considerăm necesar, hotărârile pe care le-am luat și să rămână să le facem publice numai cu acordul Birourilor permanente.

Deci propun ca acest articol să fie așa: "Prevederile art. 3 nu vor fi interpretate în sensul împiedicării comisiei de a face publice concluziile sale, ori de câte ori va obține acordul Birourilor permanente ale celor două Camere ale Parlamentului. În felul acesta, noi avem, numai cu acordul Birourilor permanente, posibilitatea să facem publice hotărârile și judecățile noastre. Vă mulțumesc.

Înainte însă de art. 3, s-a propus un articol între art. 2 și art. 3. Vom vedea cum îl vom numerota. Are mai puțină importanță numerotarea.

Domnul deputat Nică propune următoarea completare a hotărârii. Vă rog să fiți atenți:

"Componența Biroului comisiei, prevăzută în Hotărârea Parlamentului României nr. 13/1998, se stabilește prin negocieri între liderii grupurilor parlamentare. Lista candidaților pentru Biroul comisiei se supune în întregime votului acesteia."

Aceasta este propunerea.

Aș vrea să fac o observație, dacă mi se îngăduie, că este pentru prima oară când într-un text de lege se vorbește de negocieri între liderii grupurilor parlamentare. Poate că ar trebui să se spună, știu eu, la propunerea liderilor, dar aceste noțiuni, aceasta de negociere, parcă nu-și găsește locul chiar aici. Este o părere, vom vedea.

Vă rog, aveți cuvântul, domnule deputat Matei.

Domnul Vasile Matei:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor,

Cred că, totuși, nu putem trece mai departe. Noi trebuie să stabilim la articolul intermediar, propus de domnul deputat Nică, sancțiuni pentru sperjur. Nu se poate. Noi constatăm. Atunci când adoptăm Legea accesului la dosarele securității, constatăm că un anume "X", coleg de-al nostru, care face parte și din această comisie, a fost colaborator al Securității sau al altor organe de spioni, să zicem un serviciu de spionaj străin. Ce facem cu el? Îl lăudăm sau îl lăsăm, în continuare, în această comisie, fiindcă noi nu avem prevedere?. Eu cred că aici trebuie să introducem "sperjurul", care să se pedepsească în conformitate cu Codul Penal. Să fie în completare la articolul propus de domnul deputat Nică. Cred că poate găsi o formulare. Altfel, nu își are rostul ceea ce discutam noi mai înainte și introducerea în jurământ a prevederilor acelea, că nu a colaborat cu fosta Securitate, nu a fost informator și nu a colaborat cu servicii de informații străine. Și, totuși, vine și depune jurământul. Ce-i facem, îl aplaudăm, pe urmă? Cred că trebuie să găsim o soluție la acesta și îl rog pe domnul deputat Nică să formuleze, în continuare, la articolul intermediar propus, și această formă de sancționare.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, fără îndoială că noi nu putem să votăm presupuse formulări. Trebuie să ajungem la un text.

Vă dau cuvântul, domnule deputat Nică. Vă rog!

Domnul Mihail Nică:

Cred că sancțiuni am putea să introducem în partea finală a textului acestei hotărâri, nu la acest articol, să-i zicem 2 bis sau 3.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, observația este judicioasă. La finele oricărei dispozițiuni normative, se stabilesc și sancțiunile.

Domnule deputat Vilău, vă rog, aveți cuvântul!

Domnul Adrian Vilău:

Mulțumesc.

Domnule președinte,

Înainte de orice, este foarte interesant că s-au potolit apele după ce a trecut acest articol 2. Era clar că era vorba de o persoană, cum s-a spus și înainte, și-i asigur pe colegii mei că îi privesc cu bunăvoință și îngăduință în demersul politic pe care l-au făcut. Nu am a le reproșa nimic, decât că își încearcă tirul politic prin tot felul de metode.

În legătură cu starea de spirit în care se află domnul Vasile Matei, ar fi foarte interesant de văzut că lecturarea până la capăt a acestui proiect de hotărâre, pe care l-am propus, îi dă satisfacție. Și îl rog, pe viitor, înainte de a scoate din arsenalul domniei sale, din arsenalul politic, vreo armă, să citească cu atenție, pentru că, bănuiesc că stăpânește bine acest lucru. Să citească cu atenție și art. 11, în care se vorbește de sancțiunea pentru încălcarea prevederilor art. 2. În acel articol este trecut faptul că "încălcarea prevederilor alin. 2 atrage răspunderea civilă, disciplinară, contravențională sau penală, după caz". Și dacă dorește să intru în detalii, spun că este vorba de un fals în declarații, pe care Codul Penal îl reglementează foarte bine. Deci nu va avea bucuria de a asista la un sperjur, pentru că ne-am gândit să reglementăm această chestiune.

În legătură cu propunerea pe care o face domnul Nică: vă rog, încă o dată, să țineți seama de faptul că s-a votat o hotărâre în Parlamentul României, care stabilește exact modalitatea de întocmire a Biroului comisiei, de alegere a Biroului comisiei.

În al doilea rând, această chestiune, de negociere politică, nu poate fi ridicată la rang de lege. Aceasta este o chestiune pe care grupurile parlamentare o fac și, așa cum ne spune și Regulamentului general, se poate face, în final, o recomandare din partea grupurilor, sau se poate respecta un algoritm politic, la care domnul Nică ține foarte mult.

Pe fond, respingem cele două propuneri. De fapt este una singură, respectiv amendamentul domnului Nică.

Domnul Vasile Matei nu a putut să facă unul.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Cu privire la acest amendament aveți de făcut observații, domnule senator Dumitrașcu?

Domnul Mihail Nică:

O intervenție de procedură, vă rog.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, procedura primează.

Poftiți, vă rog.

Domnul Mihail Nică:

Domnule președinte,

Cred că suntem într-o eroare.

Comisia pentru Controlul S.R.I.-ului își intră în funcțiune abia după votarea acestei hotărâri. Deci noi nu trebuie să apelăm la membrii acestei comisii ca la o comisie care funcționează. Abia după ce vom vota această hotărâre se constituie comisia. Ei vorbesc în nume personal acum. Au aceeași putere ca oricare parlamentar din această sală. Deci nu dânșii decid cum va fi această hotărâre ș.a.m.d.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mă iertați, domnule deputat, aceasta nu este o problemă de procedură. Este o problemă de fond. Răspundeți la o obiecțiune. Procedura este cu totul altceva.

Domnul senator Dumitrașcu, vă rog.

Voi da cuvântul și celorlalți.

Domnul Gheorghe Dumitrașcu:

Am de respins un singur cuvânt, cuvântul "îngăduință".

Domnul Vilău își îngăduie să aibă "îngăduință" față de cei care au vorbit înaintea sa.

Domnule Vilău, nu am nevoie de "îngăduința" dumitale!

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

A cerut cuvântul înaintea dumneavoastră, domnule Matei, colegul nostru, domnul Păunescu. Apoi, vă dau cuvântul și dumneavoastră și domnului Kovacs.

Discutăm, încă o dată, amendamentul propus de domnul deputat Nică și nu altceva, pentru că este intermediar între art. 2 și art. 3. Nu pot să discut art. 3, atâta timp cât s-a propus ceva între.

Domnul Costel Păunescu:

Domnul deputat Vilău ne-a asigurat că finalul art. 11 rezolvă problema: "Încălcarea prevederilor alin. 2 atrage răspunderea ..." etc.

În primul rând eu aș cere, ca acest alineat al art. 11 să fie mutat aici, imediat după art. 2, fie că i se spune 21 sau ... ultimul alineat al acestui articol.

A doua problemă: ce înseamnă "încălcarea prevederilor"? La ce se referă? Dacă se referă la nerespectarea secretului, are un sens. Dar, întrebarea de bază, pe care a pus-o domnul deputat Vasile Matei, încălcarea jurământului prin sperjur, cum se repercutează, că nu o vedem formulată aici?

Cred că trebuie formulată în mod precis, dacă jurământul este dovedit sperjur sau nu și luată o măsură promptă.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, aveți dreptate, dar aceste discuții le facem când vom discuta art. 11.

Vreau să atrag atenția că, după o elementară tehnică legislativă, sancțiunile nu apar după fiecare text în parte, ci în finalul legii, referindu-se la toate nerespectările prevederilor actului normativ.

Da, un moment, domnul deputat Kovacs. Iertați-mă, dumneavoastră sunteți întâi. Am luat-o în ordine alfabetică, atunci.

Domnul Kovács Carol Emil:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Sunt două elemente distincte. Trebuie să facem această distincție, pentru a ieși dintr-un anumit cerc vicios. Mă refer la acest punct, articol nou, pe care domnul Nică l-a propus, și anume: în ședința comună anterioară s-a votat constituirea comisiei de control al activității S.I.E.. De data aceasta, avem proiectul de Hotărâre privind organizarea și funcționarea comisiei și mi se pare corect ca în acest articol nou, pe care ni-l propune colegul Nică, să fie prevăzută ca în prima ședință a comisiei, desemnată de către plenul celor două Camere, să fie aleasă conducerea acestei comisii, adică președinte și secretar.

Acesta este punctul meu de vedere.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da. Este evident că amendamentul acesta privește componența Biroului comisiei și nu a comisiei. Eu cred că trebuie prevăzut, că acest Birou se alege în anumite condițiuni de către membrii comisiei.

Vă rog, domnule deputat Matei, aveți cuvântul!

Domnul Vasile Matei:

Aș dori să repet și eu, că nu am nevoie de "îngăduința" domnului Vilău. Este jenantă.

Aș dori să arăt și o altă problemă. Nu știu de ce această hotărâre, la care acum mă uit mai bine, care este a Parlamentului României. Comisia de control S.I.E. încă nu este constituită că ea nu a depus jurământul.

În mod normal, aici, pentru susținerea acestei hotărâri ar trebui să stea comisiile, cele două, a Senatului și a Camerei, de apărare, care să susțină acestea. Și, atunci cred că nu am ajunge la asemenea discuții, fiindcă cei care fac obiectul dezbaterii vin aici și găsesc tot felul de subterfugii pentru a-și putea atinge scopurile pentru care sunt acolo. Cred că este normal ca aici susținerea să fie făcută de Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a Senatului și a Camerei.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, mulțumesc.

Vreau să vă atrag atenția că în Hotărârea aceasta, de curând votată, pentru constituirea comisiei, se spune la un moment dat cum din cine este format biroul și cum este ales biroul. Nu știu de ce mai este nevoie să spunem și aici.

Vă rog, domnule deputat Tudor.

Domnul Marcu Tudor:

Vă mulțumesc.

Are dreptate domnul Matei, numai în parte. Pe noi, totuși, ne-ați ales. După câte rețin eu, cu 2 voturi împotrivă, și în unanimitate, aproape.

În condițiile acestea, noi am și făcut aceste proiecte de hotărâri, după multe și îndelungi dezbateri, împreună cu organele care știu despre ce este vorba în Serviciul de Informații Externe. Deci, aș ruga să nu ne contestați munca, ci numai să intrăm puțin pe ea și să găsim cele mai bune soluții ca aceasta să ființeze bine. Nu-i vorba de noi. Poate că peste o lună nu mai suntem noi, dar e vorba de o lege care rămâne în continuare.

2. La art. 15, într-adevăr, se spune: "cazurile de încălcare a prevederilor art. 2 și 13" ce dorește domnul deputat Matei să spună, sesizate în conformitate cu prevederile programului etc., vor fi cercetate de Comisia juridică, de disciplină și imunități a Camerei și a Senatului, după caz, care va prezenta Birourilor permanente ale celor două comisii concluziile și măsurile care se impun". Dar, până vom ajunge acolo, eu găsesc că este binevenită intervenția domnului deputat Matei și îl rog să depună la comisie amendamentul dânsului, îl vom judeca, după care vom propune și noi un punct de vedere și apoi îl vom vota. Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, domnul senator Ciurtin Costică.

Domnul Costică Ciurtin:

Domnilor președinți,

Aș vrea să ridic o problemă de principiu, și anume: Senatul României dezbate de șase luni de zile o lege. Mâine, domnule președinte, probabil că dumneavoastră veți conduce în continuare dezbaterea la această lege numită "Ticu Dumitrescu", și aș pune următoarea întrebare sau semn de întrebare: dacă noi, astăzi, vom adopta o hotărâre a Parlamentului, a Camerelor reunite, care încalcă moralitatea, nu numai a noastră, ci și a altora, mă întreb ce efect va avea această decizie a Camerelor reunite, asupra votării legii, mâine, în Senat. Pentru că, dumneavoastră știți, este o lege pe care a dorit-o, cu nespusă sârguință, Puterea.

Domnul Ticu Dumitrescu spune că de 6 ani de zile încearcă să introducă această lege în dezbaterea Senatului și nu a reușit.

Iată, a reușit. Asupra acestei legi s-a făcut o sumedenie de amendamente, amendamente stufoase, care probabil nu va fi posibil de pus în aplicare această lege.

Acum, repercursiunile în cadrul legii erau doar morale. Vine celălalt aspect, prin hotărârea art. 22 și propunerile de amendare a legii, prin introducerea de sancțiuni, care sporește eficiența acestei legi, prin faptul că unele persoane, care s-au dovedit a fi informatori, colaboratori sau alte situații în care au fost, nu vor putea să acceadă în anumite funcții.

Mă gândesc acum dacă noi încălcăm aceste prevederi ale acestei legi, care va veni și la Camera Deputaților, astăzi le încălcăm, cum vom apărea în fața, nu numai a presei, cum ne va categorisi această presă, seriozitatea acestui Parlament, dar ce vor zice oamenii. Oamenii aceștia, aleși de noi, sunt serioși sau nu sunt serioși, respectă sau nu respectă legislația pe care o votează? Venind cu încălcarea, de noi înșine, a legii, înseamnă că ne-am discreditat total în fața opiniei publice și a mass-media.

Deci, eu vă rog, domnule președinte, să luați în considerare amendamentul deputatului Matei, susținut și de alte personalități de aici, deputați, senatori, și să introduceți acest amendament în conținutul acestei legi.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Da, dar din păcate nu am amendamentul, ca să pot să-l supun plenului. Nu-l avem.

Dau cuvântul domnului secretar Mitrea, pentru a vă prezenta rezultatul ultimului vot.

Domnul Tudor Miron Mitrea:

Domnule președinte,

Prezint procesul verbal referitor la rezultatul votului exprimat de către deputați și senatori, cu privire la alegerea unui membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

În temeiul prevederilor art. 32 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului au procedat la verificarea și numărarea voturilor exprimate prin vot secret cu buletine, de către deputați și senatori, asupra candidaților propuși pentru a fi aleși cu un membru în Consiliul Superior al Magistraturii, conform art. 132 din Constituție, art. 86 și 87 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, s-au constatat următoarele:

Candidați din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, turul 4 de scrutin: se alege un membru în Consiliul Superior al Magistraturii.

Numărul total al deputaților și senatorilor 486

Numărul deputaților și senatorilor prezenți 268

Numărul total de voturi exprimate 268

Numărul de voturi anulate 4

Numărul total de voturi valabil exprimate 264

Din numărarea voturilor rezultă următoarele: Rotar Gheorghe, voturi pentru 5, voturi contra 259; Ionescu Ioan, voturi pentru 158, voturi contra 106; Voinea Dan, voturi pentru 9, voturi contra 255, Ivan Constantin Virgil, voturi pentru 1, voturi contra 263, Nichita Gheorghe, voturi pentru 89, voturi contra 175, Cochinescu Nicolae, voturi pentru 2, voturi contra 262.

Ca urmare a faptului că a întrunit majoritatea voturilor parlamentarilor prezenți, minim 135, cerute de art. 38 alin. 7 din Regulamentul ședințelor comune ale Camerei Deputaților și Senatului, Parlamentul României alege ca membru în Consiliul Superior al Magistraturii, din partea Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiție, pe domnul Ionescu Ioan. Semnează membrii Birourilor permanente. (Aplauze.)

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule secretar.

Chiar în lipsa ultimului ales, trebuie, și-l felicităm, pentru că, în fine, am izbutit. Măcar acest lucru ne poate mulțumi pentru ședința de astăzi, că am completat Consiliul Superior al Magistraturii.

Problemele care sunt acum în dezbatere în legătură cu această hotărâre. Mi se pare că ar trebui să le limităm la votarea, într-o formă sau alta, a art. 3, pentru că amendamentul pe care îl propune domnul deputat Nică, probabil că-și găsește locul, nu între art.2 și 3, ci probabil că între art.1 și 2. Locul acesta se poate stabili foarte bine. Eu am aici o hotărâre, tot a celor două Camere ale noastre, care nu are însă număr, în care se prevede foarte exact cum se alege, din cine este compus și cum se alege Biroul acestei comisii, încât ar fi foarte greu să apreciem în momentul de față cum trebuie prevăzut acest lucru. Poate cu trimitere la această hotărâre, dar cum această hotărâre este numai un exemplar, care mie nu-mi arată nici un fel de autenticitate, cred că putem… - vom opri dezbaterea acestui proiect de hotărâre - să reluăm discuția în momentul în care vom relua discuția cu privire la acest proiect de hotărâre.

Acum urmează să stabilim textul final al art. 3.

Se propune următoarea reformulare...

Da. A cerut cineva să ia cuvântul pe probleme de procedură.

Vă rog, domnule secretar Mitrea.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Formularea exactă: în numele Grupului parlamentar al Partidului Democrației Sociale din România vă rog să constatați că nu avem cvorum de lucru în sală.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Eu v-aș propune să facem altceva: să nu mai continuăm, bineînțeles, dar nici să nu întrerupem din cauza lipsei cvorumului, că aceasta mă obligă pe mine să stabilesc data continuării, și eu nu știu, în momentul de față, când are loc..., decât, probabil, data de 8 iulie și atunci... Da, vă rog.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Conform înțelegerii în Birourile permanente ale celor două Camere, ședința va fi continuată pe 8 iulie.

Deci, știm când va fi continuată.

Domnul Mircea Ionescu Quintus:

Bine. Bun.

Atunci, este evident, nu avem cvorum, nu are rost să facem un apel nominal, care ne-ar ține încă..., și stabilesc continuarea discuțiilor cu privire la acest proiect de hotărâre pentru ședința comună din 8 iulie 1998.

Vă mulțumesc.

Am încheiat dezbaterile pentru astăzi.

*

Ședința s-a încheiat la ora 17,50.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București miercuri, 21 aprilie 2021, 7:22
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro