Plen
Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 24, 1998
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-07-2020
Video archive:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1998 > 24-06-1998 Printable version

Joint sittings of the Chamber of Deputies and the Senate of June 24, 1998

3. Numirea Președintelui Consiliului Economic și Social.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

................................................

Constatăm că la pct.2 procedura încă nu este îndeplinită, nu ne oprim din această cauză și trecem la pct.3, unde este vorba de numirea președintelui Consiliului Economic și Social, este vorba de raportul comun al comisiilor permanente de resort ale celor două Camere.

Deci, este vorba de pct.3 al ordinii de zi, peste pct.2 depășim discuția acum și o să hotărâm la ședința comună a celor două birouri, să vedem care este situația cu numirea acestor membri în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Comisia pentru muncă, protecție socială și problemele șomajului din Senat, Comisia pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților, vă rog să vă ocupați locul și să prezentați raportul.

Nu este nimeni din partea acestor comisii? Domnul deputat Valentin Iliescu. Aveți cuvântul să vă prezentați raportul, domnule președinte.

Domnul Valentin Adrian Iliescu:

Stimați colegi,

În urma ședinței comune a celor două Comisii pentru muncă ale Senatului și Camerei Deputaților, în urma audierii doamnei secretar de stat Norica Nicolai, cele două comisii au întocmit următorul raport comun.

Prin adresa nr.1442, înregistrată în registrul general din 1 iunie 1998, Comisia pentru muncă și protecție socială și problemele șomajului a Senatului și Comisia pentru muncă și protecție socială a Camerei Deputaților sunt solicitate să audieze în ședință comună pe doamna Norica Nicolai, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, membru în Consiliul Economic și Social, în vederea numirii domniei sale în funcția de președinte a Consiliului Economic și Social, în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.109/1997.

Procedura finalizată prin prezentul raport s-a desfășurat astfel:

1. Consiliul Economic și Social a transmis președintelui Camerei Deputaților, cu adresa nr.154 din 2 iunie 1998, propunerea privind numirea președintelui Consiliului Economic și Social în persoana doamnei Norica Nicolai, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, membru în Consiliul Economic și Social din partea Guvernului;

2. Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au examinat în ședința comună din data de 17 iunie 1998 propunerea de numire a președintelui Consiliului Economic și Social și au decis să transmită această propunere comisiilor de specialitate ale celor două Camere ale Parlamentului, cu recomandarea de a fi examinată și de a întocmi un raport comun.

Considerând încheiate procedurile prealabile, comisiile au procedat la audiere în ziua de 22 iunie 1998.

S-a stabilit, de către membrii comisiilor, modul de desfășurare a audierii, aspectele ce vor fi propuse spre a fi discutate, precum și posibilitatea de a adresa întrebări candidatei.

Doamna Norica Nicolai a fost audiată prin prezentarea curriculum vitae și prin răspunsurile la întrebările formulate de membrii celor două comisii.

Constatând că propunerea este legală, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună examinării plenului Camerelor reunite numirea președintelui Consiliului Economic și Social în ziua de miercuri, 24 iunie 1998.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Vă mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a proceda la înmânarea buletinelor de vot a cerut cuvântul domnul senator Hajdu Gabor.

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Domnule președinte,

Onorat Parlament,

Stimați judecători,

Am primit din partea celor două comisii reunite, comisiile pentru muncă, o notă privind candidații pentru Consiliul Superior al Magistraturii desemnați prin adunarea generală a judecătorilor Curții Supreme de Justiție.

Am aflat două împrejurări: prima - dintre candidați, dintre cei 12 candidați din care noi vom alege 4 judecători în Consiliul Superior al Magistraturii nu există nici un candidat de naționalitate maghiară. Nu există, fiindcă la Curtea Supremă de Justiție nu există în momentul de față nici un judecător de naționalitate maghiară. Deci, noi nu putem decât să constatăm această împrejurare.

Domnul Viorel Burlacu (din bancă):

Adresați-vă Consiliului Europei!

Domnul Hajdu Menyhert Gabor:

Abstragând acest fapt am o observație de altă natură. Din cei 12 onorați judecători, 4 sunt de la Secția de contencios administrativ, 5 sunt de la Secția penală, un judecător de la Secția comercială și un judecător de la Secția militară. Nu există nici un judecător printre candidați de la secția civilă, secție care ar trebui să aibă un prestigiu profesional, ar trebui să imprime jurisprudenței un cuvânt hotărâtor. V-aș ruga să constatați și dumneavoastră această împrejurare.

Vă mulțumesc. Cu regret. (Rumoare.)

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Eu nu pot să fac decât o singură observație; constatarea o facem alături de dumneavoastră, numai că alegerea n-am făcut-o noi, și noi nu putem să supunem dezbaterii și numirii în acest Consiliu Superior al Magistraturii decât candidaturile care ni s-au făcut, potrivit legii.

Dau cuvântul domnului deputat Corâci, care a cerut cuvântul în legătură cu dezbaterile la pct.3 al ordinii de zi.

Domnul Ioan Cezar Corâci:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Suntem și sunt întru totul de acord și sunt convins de necesitatea urgentării finalizării înființării Consiliului Economic și Social. Vreau însă să vă atrag atenția că în acest moment, în Consiliul Economic și Social există încă o mare problemă. Nu este rezolvată zona patronatelor, pentru că lipsește una dintre legile care trebuie să stea la baza acestui consiliu. Această lege este Legea patronatelor, care se află în procedură de urgență pe agenda Camerei Deputaților și cred că ar trebui să avem în vedere - în cel mai scurt timp - finalizarea și acestei legi, pentru a putea închide și a putea constitui în mod normal Consiliul Economic și Social.

Deci, momentan, zona reprezentată de patronat, cele 9 locuri reprezentate de patronat sunt ocupate provizoriu, pe baza unui consens între cele 3 părți, dar mi se pare anormal ca această situație de provizorat să continue.

Deci, dacă pentru zona sindicală există în mod clar Legea sindicatelor, pentru zona patronală este această lege pe care noi o putem și finaliza repede, pentru că ea este într-o procedură de urgență, care este momentan suspendată în Camera Deputaților.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Eu sunt în situația ca înainte de a se înmâna buletinele de vot să supun aprobării dumneavoastră cele două rapoarte ale comisiilor reunite pentru discutarea punctelor 1 și 3 ale ordinii de zi, și dacă aprobați rapoartele comisiilor, trecem la înmânarea buletinelor de vot.

Prin urmare, vă supun aprobării dumneavoastră... S-a mai cerut un cuvânt? Domnul senator Apostolache are cuvântul.

Domnul Victor Apostolache:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare foarte rău că mă văd nevoit să intervin, dar consider că nu este cazul să votăm un raport care nu ne-a fost prezentat. Domnul senator Dobrescu nu a prezentat raportul comisiei și credeam că v-a lăsat dumneavoastră, domnule președinte, această sarcină. Dânsul efectiv ne-a vorbit despre tehnica de votare. Eu cred că este cazul să auzim raportul Comisiei juridice.

Vă mulțumesc.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Am luat act de observația dumneavoastră. Chiar în aceste condiții eu sunt dator să supun aprobării prin vot raportul care v-a fost prezentat și care, după știința mea, în Senat era cunoscut.

Prin urmare, supun aprobării dumneavoastră prin vot raportul comisiilor juridice reunite cu privire la procedura de alegere a membrilor în Consiliul Superior al Magistraturii.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? Nici un vot.

Abțineri? 4.

Cu 4 abțineri s-a aprobat raportul comisiilor juridice reunite.

De asemenea, vă supun aprobării dumneavoastră raportul comisiilor juridice, de muncă și protecție socială ale celor două Camere cu privire la alegerea în Consiliul acesta economic superior.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Împotrivă? 1 vot.

Abțineri? 1.

Cu majoritate de voturi a fost aprobat și acest raport.

Sunt informat că și comisiile care trebuie să-și prezinte raportul în legătură cu problema de la pct.2 al ordinii de zi sunt prezente și sunt rugate să vină să-și prezinte raportul.

Comisia de buget-finanțe? Comisia economică?

Este vorba de numirea unor membri în Comisia Națională a Valorilor Mobiliare.

Vom relua discuția în ședința comună a celor două birouri astăzi la prânz, așa că deocamdată nu-l supunem discuției.

Buletinele de vot vă vor fi înmânate toate la un loc: cele trei pentru Consiliul Superior și cel de-al patrulea pentru președinta Consiliului Economic.

Procedura de vot vă este cunoscută. Începem apelul cu Camera Deputaților. Trebuie să rămânem să le primim și să votăm; și programul este în continuare.

Aveți cuvântul, domnule secretar.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Chestorii, domnule președinte, să fie prezenți să împartă buletine de vot înainte de a începe să citesc prezența.

Vă mulțumesc, domnule Gavra.

Județul ALBA

Berciu Ion

absent

Dărămuș Nicolae Octavian

prezent

Dumitrean Bazil

prezent

Pereș Alexandru

prezent

Popa Nicolae

prezent

Simedru Dan Coriolan

prezent

Județul ARAD

Bercea Florian

prezent

Calimente Mihăiță

prezent

Gheorghiof Titus Nicolae

prezent

Ghidău Radu

prezent

Putin Emil Livius Nicolae

prezent

Rațiu Ion

prezent

Tokay Gheorghe

absent

Județul ARGEȘ

Cîrstoiu Ion

prezent

Ghibernea Dan

prezent

Ionescu Nicolae

absent

Leonăchescu Nicolae

absent

Marin Gheorghe

prezent

Nanu Romeo

prezent

Pițigoi Barbu

prezent

Rizescu Sergiu George

absent

Stan Vasile

prezent

Stănescu Alexandru-Octavi

prezent

Județul BACĂU

Corniță Ion

prezent

Dan Matei-Agaton

absent

Darie Simion

prezent

Duțu Ion

prezent

Gheorghe Valeriu

absent

Hrebenciuc Viorel

absent

Irimescu Haralambie

prezent

Moiceanu Constantin

prezent

Nistor Vasile

absent

Pavel Vasile

prezent

Popa Ioan-Aron

absent

Județul BIHOR

Bot Octavian

absent

Cosma Liviu Ovidiu

absent

Drecin Mihai

prezent

Negrău Mircea

prezent

Paneș Iosif

absent

Rákoczi Ludovic

prezent

Serac Florian

absent

Székely Ervin Zoltán

absent

Szilágyi Zsolt

prezent

Țepelea Gabriel

prezent

Județul BISTRIȚA-NĂSĂUD

Constantinescu Dan

prezent

Oltean Ioan

absent

Pintea Ioan

prezent

Săndulescu Aureliu-Emil

absent

Sonea Ioan

prezent

Județul BOTOȘANI

Afrăsinei Viorica

absentă

Baban Ștefan

prezent

Hilote Eugen Gheorghe

prezent

Ioniță Nicu

prezent

Mihăilescu Petru Șerban

prezent

Popescu Emil Teodor

prezent

Sandu Dumitru

prezent

Județul BRAȘOV

Babiuc Victor

absent

Bran Vasile

prezent

Cojocaru Radu Spiridon

prezent

Gherasim Ion Andrei

prezent

Kovács Csaba Tiberiu

prezent

Lepșa Sorin Victor

prezent

Moucha Romulus Ion

prezent

Secară Gheorghe

absent

Tudose Nicolae Florin

absent

Județul BRĂILA

Alecu Aurelian Paul

prezent

Bartoș Daniela

prezentă

Corâci Ioan Cezar

prezent

Dragu George

absent

Șerban George

absent

Văsioiu Horia

absent

Județul BUZĂU

Albu Alexandru

prezent

Ceaușescu Gheorghe Dan Nicolae

prezent

Morariu Teodor Gheorghe

prezent

Papuc Aurel Constantin

absent

Partal Petre

absent

Pâslaru Dumitru

absent

Petrescu Ovidiu Cameliu

prezent

Județul CARAȘ-SEVERIN

Muscă Monica-Octavia

prezentă

Oană Gheorghe

prezent

Spătaru Liviu

absent

Sturza Popovici Cornel

prezent

Vilău Adrian-Ioan

prezent

Județul CĂLĂRAȘI

Bălăeț Dumitru

prezent

Munteanu Ion

absent

Naidin Petre

prezent

Pavelescu Claudiu-Costel

prezent

Sârbu Marian

prezent

Județul CLUJ

Gavra Ioan

prezent

Ionescu Anton

prezent

Kónya-Hamar Alexandru

prezent

Lăpușan Alexandru

prezent

Matei Vasile

prezent

Mátis Eugen

prezent

Miclăuș Vasile

prezent

Păcurariu Iuliu

absent

Pop Iftene

prezent

Roman Ioan

prezent

Vida-Simiti Ioan

prezent

Județul CONSTANȚA

Andrei Gheorghe

prezent

Ariton Gheorghe

prezent

Barde Tănase

prezent

Botescu Ion

prezent

Coșea Dumitru Gheorghe Mircea

absent

Hașotti Puiu

prezent

Marinescu Ioan-Sorin

prezent

Mazăre Radu Ștefan

absent

Nicolae Jianu

prezent

Niculescu-Duvăz Bogdan Nicolae

absent

Onaca Dorel-Constantin

absent

Osman Fedbi

prezent

Șaganai Nusfet

prezent

Județul COVASNA

Birtalan Ákos

prezent

Márton Árpád-Francisc

prezent

Tamás Sándor

absent

Țurlea Petre

prezent

Județul DÂMBOVIȚA

Ana Gheorghe

absent

Boștinaru Victor

prezent

Dîrstaru Dorin

prezent

Enescu Ion

prezent

Neagu Romulus

absent

Popa Daniela

prezentă

Popescu Irineu

absent

Rădulescu-Zoner Șerban Constantin

prezent

Simion Florea

absent

Județul DOLJ

Berceanu Radu Mircea

absent

Brezniceanu Alexandru

prezent

Cazacu Vasile Mircea

prezent

Grigoraș Neculai

prezent

Ionescu Bogdan

prezent

Ionescu Gheorghe

prezent

Ioniță Mihail Gabriel

prezent

Manolescu Oana

prezentă

Matei Lucian Ion

absent

Nicolescu Mihai

prezent

Roșca Ioan

prezent

Vasilescu Nicolae

absent

Colegii care au fost strigați și nu au răspuns prezent, revin la județe. Nu luați buletine de vot până nu revin.

Județul GALAȚI

Bălan Marilena

prezentă

Buruiană-Aprodu Daniela

prezentă

Ciumara Mircea

prezent

Gheciu Radu Sever Cristian

prezent

Iacob Elena

prezentă

Manole Odisei

prezent

Mihu Victor Traian

prezent

Nica Dan

prezent

Protopopescu Cornel

absent

Sandu Ion Florentin

prezent

Județul GIURGIU

Cristea Marin

prezent

Croitoru Mircea Adrian

prezent

Grigoriu Mihai

absent

Radu Alexandru-Dumitru

absent

Județul GORJ

Băbălău Constantin

absent

Drumen Constantin

prezent

Nică Mihail

prezent

Pârgaru Ion

prezent

Popescu Bejat Ștefan Marian

absent

Popescu Dumitru

absent

Județul HARGHITA

Antal Istvan

prezent

Asztalos Ferenc

prezent

Becsek Garda Dezideriu Coloman

prezent

Nagy Ștefan

absent

Ráduly Róbert-Kálmán

absent

Județul HUNEDOARA

Ana Gheorghe

prezent

Dimitriu Sorin Petre

absent

Giurescu Ion

prezent

Ifrim Dumitru

absent

Neacșu Ilie

absent

Petreu Liviu

prezent

Priceputu Laurențiu

prezent

Șteolea Petru

absent

Județul IALOMIȚA

Bivolaru Gabrielprezent

Cristea Gheorghe

absent

Popa Virgil

prezent

Tarna Gheorghe

prezent

Județul IAȘI

Aferăriței Constantin

absent

Baciu Mihai

absent

Cotrutz Constantin Eremia

prezent

Dobre Traian

absent

Dorin Mihai

prezent

Enache Marian

absent

Gazi Gherasim

prezent

Lupu Vasile

absent

Mogoș Ion

prezent

Rânja Traian Neculaie

prezent

Stanciu Anghel

prezent

Stoica Valeria Mariana

absentă

Vintilă Dumitru Mugurel

absent

Județul MARAMUREȘ

Berci Vasile

prezent

Böndi Gyöngyike

prezentă

Bud Nicolae

prezent

Godja Petru

prezent

Moldovan Petre

prezent

Pașcu Ioan Mircea

prezent

Remeș Decebal Traian

prezent

Ștefănoiu Luca

absent

Județul MEHEDINȚI

Barbaresso Emanoil Dan

prezent

Honcescu Ion

prezent

Micle Ulpiu Radu Sabin

prezent

Nicolicea Eugen

prezent

Raicu Romulus

absent

Județul MUREȘ

Elek Matei Barna

absent

Filipescu Ileana

absentă

Kakasi Alexandru

absent

Kelemen Attila Bela Ladislau

absent

Kerekeș Károly

absent

Lădariu Lazăr

absent

Mureșan Ioan

absent

Pop Leon Petru

prezent

Popa Ioan Mihai

prezent

Județul NEAMȚ

Bivolaru Ioan

absent

Bujor Liviu

prezent

Burlacu Viorel

prezent

Cazan Gheorghe Romeo Leonard

absent

Hlinschi Mihai

prezent

Radu Elena Cornelia Gabriela

prezentă

Rădulescu Cristian

absent

Țocu Iulian-Costel

absent

Județul OLT

Achimescu Victor Ștefan

prezent

Argeșanu Valentin

prezent

Arghezi Mitzura Domnica

prezentă

Georgescu Florin

prezent

Grădinaru Nicolae

prezent

Groza Nicolae

prezent

Kovacs Carol Emil

prezent

Județul PRAHOVA

Antonescu Niculae Napoleon

prezent

Avramescu Constantin Gheorghe

prezent

Barbăroșie Victor

prezent

Ivănescu Paula Maria

prezentă

Moldoveanu Eugenia

prezentă

Moroianu Geamăn Adrian Tudor

absent

Munteanu Mircea Mihai

absent

Opriș Constantin Remus

absent

Ruse Corneliu Constantin

prezent

Sirețeanu Mihail

prezent

Tudor Marcu

absent

Vasilescu Valentin

prezent

Județul SATU-MARE

Biriș Anamaria Mihaela

prezentă

Dragoș Iuliu Liviu

prezent

Gavrilaș Teodor

absent

Pécsi Francisc

prezent

Pop Viorel

prezent

Varga Attila

prezent

Județul SĂLAJ

Bara Radu-Liviu

absent

Chichișan Miron

prezent

Vetișanu Vasile

prezent

Vida Iuliu

absent

Județul SIBIU

Dejeu Gavril

absent

Galic Lia Andreia

prezentă

Pantiș Sorin

absent

Șincai Ovidiu

absent

Trifu Romeo

absent

Vâlcu Mircea

prezent

Wittstock Eberhard Wolfgang

prezent

Județul SUCEAVA

Babiaș Iohan Peter

absent

Bejinariu Petru

prezent

Chiriac Mihai

prezent

Ionescu Marina

prezentă

Iorga Leonida Lari

prezentă

Mândroviceanu Vasile

prezent

Nicolaiciuc Vichentie

prezent

Palade Dan

prezent

Panteliuc Vasile

prezent

Sandu Alecu

absent

Vataman Dorin

prezent

Vitcu Mihai

absent

Județul TELEORMAN

Buga Florea

prezent

Cândea Vasile

prezent

Ianculescu Marian

prezent

Marineci Ionel

prezent

Noica Nicolae

absent

Spiridon Didi

absent

Videanu Adriean

absent

Județul TIMIȘ

Bárányi Francisc

absent

Drăgănescu Ovidiu Virgil

prezent

Dugulescu Petru

prezent

Glăvan Ștefan

absent

Gvozdenovici Slavomir

prezent

Miloș Aurel

prezent

Puwak Hildegard-Carola

absentă

Stanca Teodor

prezent

Șerban George

prezent

Tabără Valeriu

absent

Tăvală Tănase-Pavel

prezent

Județul TULCEA

Antonescu George Crin Laurențiu

absent

Fenoghen Sevastian

prezent

Lazia Ion

prezent

Meșca Sever

absent

Vajda Francisc-Atila

prezent

Județul VASLUI

Băsescu Traian

absent

Buzatu Dumitru

prezent

Dan Marțian

prezent

Ghiga Vasile

absent

Ignat Ștefan

absent

Mera Alexandru Liviu

prezent

Petrescu Virgil

prezent

Județul VÂLCEA

Decuseară Jean

prezent

Dumitrașcu Laurențiu

prezent

Gaspar Acsinte

prezent

Sabău Traian

absent

Stancov George-Iulian

prezent

Vâlceanu Gheorghe

prezent

Județul VRANCEA

Albu Gheorghe

prezent

Dumitriu Carmen

prezent

Mânea Radu

prezent

Mitrea Miron Tudor

prezent

Nichita Dan Gabriel

prezent

Udrea Florian

absent

Municipiul BUCUREȘTI

Andronescu Ecaterina

prezentă

Badea Alexandru Ioan

prezent

Boda Iosif

absent

Chiliman Andrei Ioan

prezent

Ciontu Corneliu

absent

Cunescu Sergiu

prezent

Diaconescu Ion

absent

Dobrescu Smaranda

prezentă

Dorian Dorel

prezent

Dumitrescu Paul Adrian

absent

Furo Iuliu Ioan

prezent

Gheorghiu Mihai

prezent

Iliescu Valentin Adrian

prezent

Ionescu Alexandru

prezent

Ionescu Constantin

absent

Ionescu-Galbeni Niculae-Vasile-Constantin

absent

Iorgulescu Adrian

absent

Macarie Sergiu

prezent

Năstase Adrian

absent

Negoiță Gheorghe Liviu

absent

Pambuccian Varujan

prezent

Petrescu Silviu

prezent

Popescu Dan Ioan

absent

Popescu Tăriceanu Călin Constantin Anton

absent

Raica Florica Rădița

prezentă

Sassu Alexandru

absent

Severin Adrian

absent

Stănescu Mihai-Sorin

prezent

Stoica Valeriu

prezent

Teculescu Constantin

prezent

Voicu Mădălin

prezent

Weber Ernest-Otto

absent

Județul ILFOV

Lixăndroiu Viorel

prezent

Neagu Victor

prezent

Păunescu Costel

prezent

Petrovici Silvia

absentă

De la Senat, domnul Cataramă, că este nerăbdător, prezent.

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule secretar. Vă rog să luați act că colegii noștri deputați, care și-au exercitat dreptul de vot pot lua pauză, așa cum am anunțat, până în jurul orei 14,30, pentru că urmează colegii noștri de la Senat.

Vă mulțumesc.

Domnul Kozsokár Gábor:

Îmi permiteți, domnule președinte, să citesc lista senatorilor?

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Vă rog. Senatul.

Domnul Kozsokár Gábor:

Domnii senatori,

Achim George

- absent

Aichimoaie Ionel

- prezent

Alexandru Nicolae

- prezent

Apostolache Victor

- prezent

Ardelean Ioan

- prezent

Avarvarei Ioan

- absent

Avram Gheorghe

- prezent

Badea Dumitru

- prezent

Badea Nelu

- absent

Bădiceanu Nistor

- prezent

Bădulescu Doru Laurian

- prezent

Bălănescu Mihail

- prezent

Băraș Ioan

- prezent

Blaga Vasile

- absent

Bleahu Marcian-David

- prezent

Blejan Constantin

- prezent

Bogdan Florin

- prezent

Boiangiu Cornel

- prezent

Boilă Matei

- prezent

Bold Ion

- prezent

Brânzan Emilian

- prezent

Bucur Ioan Corneliu

- prezent

Bunduc Gheorghe

- prezent

Burghelea Ioan

- prezent

Burtea Marcu

- absent

Buruiană Florin

- prezent

Caraman Petru

- prezent

Cataramă Viorel

- prezent

Căncescu Aristotel Adrian

- prezent

Câmpean Teodor

- prezent

Cârciumaru Ion

- prezent

Cerveni Niculae

- absent

Chiriacescu Sergiu

- prezent

Ciurtin Costică

- prezent

Cotarcea Haralambie

- absent

Cozmâncă Octav

- prezent

Crecan Augustin

- prezent

Crețu Ioan

- prezent

Csapó Iosif

- prezent

Dide Nicolae

- prezent

Dima Emil

- prezent

Dobrescu Răsvan

- prezent

Dobrescu Vasile

- prezent

Drăgulescu Ștefan Iosif

- absent

Dumitrașcu Gheorghe

- prezent

Dumitrescu Cristian Sorin

- absent

Dumitrescu Constantin Ticu

- absent

Eckstein Kovács Péter

- prezent

Făniță Triță

- absent

Feldman Alexandru Radu

- prezent

Frunda Gheorghe

- absent

Fuior Victor

- prezent

Gabrielescu Valentin Corneliu

- absent

Gaita Doru

- prezent

Gavaliugov Corneliu Dorin

- prezent

Găvănescu Vicențiu

- prezent

Gheorghiu Costel

- absent

Gherman Oliviu

- prezent

Ghițiu Paul

- absent

Glodean Voicu Valentin

- absent

Grama Mihail

- prezent

Hajdu Ményhert Gábor

- prezent

Hauca Teodor

- prezent

Huidu Dumitru

- prezent

Ilie Aurel Constantin

- prezent

Ilie Ștefan

- absent

Iliescu Ion

- absent

Ion Vasile

- absent

Ionescu Cazimir Benedict

- prezent

Ionescu-Quintus Mircea

- prezent

Juravlea Petru

- prezent

Kozsokár Gábor

- prezent

Lăzărescu Dan Amedeu

- absent

Lörinczi Iuliu

- prezent

Maior Liviu

- absent

Marcu Ion

- absent

Marin Dan Stelian

- prezent

Marinescu Bogdan Voinea

- absent

Markó Bela

- prezent

Matetovici Mihai

- prezent

Meleșcanu Teodor

- absent

Mânzână Ion

- prezent

Moisin Ioan

- prezent

Morțun Alexandru Ioan

- prezent

Müller Constantin

- prezent

Nicolaescu Sergiu

- absent

Nicolai Marin

- prezent

Ninosu Petre

- prezent

Oprea Andreiu

- prezent

Opriș Octavian

- prezent

Paleologu Alexandru

- absent

Pană Viorel Marian

- absent

Pașca Liviu Titus

- prezent

Păcuraru Nicolae Paul Anton

- absent

Pătru Nicolae

- prezent

Păvălașcu Gheorghe

- prezent

Petrescu Mihai

- prezent

Plătică-Vidovici Ilie

- absent

Pop Stelian Alexandru

- absent

Popa Mircea Ioan

- prezent

Popa Virgil

- prezent

Popescu Dan Mircea

- prezent

Popescu Virgil

- absent

Popovici Alexandru

- absent

Prahase Ioan Mircea

- prezent

Preda Elena

- prezent

Preda Florea

- prezent

Predescu Ion

- prezent

Predilă Marin

- prezent

Prisăcaru Ghiorghi

- prezent

Pruteanu George Mihail

- absent

Puskás Valentin-Zoltán

- prezent

Roman Petre

- absent

Sava Constantin

- prezent

Săndulescu Șerban

- prezent

Secrieru Dinu

- prezent

Sereș Denes

- prezent

Sersea Nicolae

- prezent

Solcanu Ion

- absent

Spineanu Ulm Nicolae

- prezent

Stănoiu Mihaela-Rodica

- absent

Szabó Károly Ferenc

- prezent

Ștefan Viorel

- prezent

Știreanu Octavian

- absent

Șuteu Titus Lucian

- prezent

Tambozi Justin

- absent

Tărăcilă Doru Ioan

- prezent

Timofte Alexandru-Radu

- prezent

Tocaci Emil

- prezent

Tudor Corneliu Vadim

- absent

Turianu Corneliu

- prezent

Ulici Laurențiu

- absent

Ungureanu Vasile

- prezent

Vasile Radu

- absent

Vasiliu Constantin Dan

- prezent

Vasiliu Eugen

- prezent

Văcaru Vasile

- prezent

Văcăroiu Nicolae

- prezent

Verestoy Attila

- prezent

Vladislav Tiberiu

- absent

Vornicu Sorin Adrian

- absent

Vosganian Varujan

- absent

Zavici Nicolae

- prezent

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Mulțumesc, domnule secretar.

Doamnelor și domnilor colegi, care ați mai rămas, pauză până la ora 14,30, când ne reluăm lucrările.

Vă mulțumesc.

Pauză între orele 13,20 - 15,30

(Aplauze)

Domnul Mircea Ionescu-Quintus:

Vă mulțumesc pentru aplauze. Vă asigur că n-am venit de la nici o pauză, noi n-am avut, cel puțin, pauza pe care dumneavoastră, totuși, ați avut-o, o parte din timp.

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania friday, 10 july 2020, 13:56
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro