Plen
Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 25 februarie 1998
Sumarul ședinței
Stenograma completă

Dezbateri parlamentare
Calendarul ședințelor
- Camerei Deputaților:
2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002 2001 2000
1999 1998 1997
1996
Interoghează dezbaterile
din legislatura: 2016-prezent
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996
Monitorul Oficial
Partea a II-a:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
2002

Transmisii video

format Real Media
Ultimele ședințe (fără stenograme încărcate):
27-05-2020
20-05-2020 (comună)
Arhiva video:2020 2019 2018
2017 2016 2015
2014 2013 2012
2011 2010 2009
2008 2007 2006
2005 2004 2003
Pentru a vizualiza înregistrările video trebuie să instalați programul Real Player
Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 1998 > 25-02-1998 Versiunea pentru printare

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 25 februarie 1998

4. Discuții pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pri vind evaluarea activității F.P.S. pe anul 1997  

Domnul Cristian Dumitrescu:

................................................

Trecem la punctul următor al ordinii de zi.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Există la pct. 3 al ordinii de zi o cerere de constituire a unei comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activității F.P.S. pe anul 1997.

În conformitate cu procedura prevăzută de regulament, Regulamentul celor două Camere consacră posibilitatea constituirii unei comisii de anchetă. Acest articol — care este art. 86 la "Proceduri speciale" — se completează pentru că… vă voi citi acest articol: "Camerele întrunite în ședință comună pot hotărâ în exercitarea atribuțiilor de controale ale Parlamentului efectuarea unei verificări sau anchete proprii de către comisii comune speciale, special constituite în acest scop, sau de către comisiile permanente ale Camerelor care vor prezenta un raport comun."

Acest art. 86 se completeaz㠗 cum este și normal — cu articolele speciale din Regulamentul celor două Camere privind constituirea comisiilor de anchetă. Vă citesc din regulamentul Senatului, spre exemplu: "Pentru a obține încuviințarea unei astfel de comisii se va prezenta o cerere scrisă. Președintele Senatului va supune cererea aprobării acestuia, care se pronunță cu votul majorității membrilor săi."

Din punct de vedere procedural această solicitare a fost îndeplinită. Există scrisoarea adresată Biroului permanent al Senatului și Biroului permanent al Camerei Deputaților de către liderii grupurilor parlamentare din Senat și Camera Deputaților — domnul senator Ion Iliescu și domnul deputat Adrian Năstase — privind constituirea acestei comisii.

Pe cale de consecință, inițiatorii care au întrunit și numărul de semnături necesare pentru constituirea unei astfel de comisii, pentru solicitarea constituirii unei astfel de comisii, care reprezintă o treime din numărul deputaților și senatorilor, au atașat… nu are rost să citim. Eu întreb dacă dintre semnatarii acestei solicitări își menține sau își retrage cineva sprijinul, respectiv semnătura. Dacă nu își retrage nimeni sprijinul și semnătura, se întrunesc condițiile pentru ca această solicitare să fie prezentată plenului celor două Camere.

În conformitate cu regulamentul, pentru că altă soluție nu există, se supune cererea aprobării plenului celor două Camere. Dacă plenul celor două Camere acceptă solicitarea venită din partea Grupurilor parlamentare P.D.S.R. și P.U.N.R., urmează să supunem votului, conform regulamentului, hotărârea.

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Consult Parlamentul României în legătură cu solicitarea Grupurilor P.D.S.R., P.U.N.R. și P.R.M. de constituire a unei comisii de anchetă…

Da. Domnul deputat Năstase. Procedură, da? Nu în timpul votului, domnule! V-ați trezit foarte…

Domnul Adrian Năstase:

Domnule președinte,

Din moment ce nu au existat obiecții privind includerea pe ordinea de zi a acestei chestiuni, eu cred că votul pentru discutarea proiectului de hotărâre există deja din momentul în care s-a decis ordinea de zi. Deci, votul Camerelor se va vedea mai clar în ceea ce privește conținutul ca atare, atunci când se va vota proiectul de hotărâre, dar din moment ce nu au existat obiecții în legătură cu includerea pe ordinea de zi, înseamnă că nu au existat elemente de cenzură din partea celor două Camere față de cererea valabil exprimată a unei treimi din membrii Parlamentului.

De aceea, eu nu înțeleg rostul acestui vot intermediar care nu ar face decât să confirme includerea acestui punct pe ordinea de zi. Eu cred că trebuie să trecem de îndată la discutarea hotărârii, iar votul final va arăta dacă există voința necesară pentru acceptarea propunerii noastre.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul senator Turianu…

Domnule deputat Adrian Năstase,

Vreau să vă reamintesc că votarea ordinii de zi și introducerea pe ordinea de zi era obligatorie prin faptul că
s-au inclus sau a fost susținută această solicitare de numărul de semnături necesar pentru ca să fie introdusă pe ordinea de zi. Însă se specifică foarte clar: Înainte să discutăm o hotărâre trebuie să discutăm dacă această hotărâre susține o decizie sau nu.

Domnul senator Turianu.

Domnul Corneliu Turianu:

Domnilor președinți,

Doamnelor și domnilor colegi,

Propunerea privind constituirea unei comisii a celor două Camere ale Parlamentului în scopul anchetării activității F.P.S. pe anul 1997 se încadrează formal în prevederile Regulamentului ședințelor comune. Ea însă nu poate fi acceptată așa cum a fost formulată, repet: așa cum a fost formulată, din cel puțin două motive.

Mai întâi se cuvine să precizez că ea a fost inițiată înainte de a se fi știut poziția Curții Constituționale față de contestarea constituționalității multora din prevederile legii unice a privatizării, adoptat㠗 precum se știe — la începutul lunii februarie prin angajarea răspunderii Guvernului. Or, toate obiecțiunile de neconstituționalitate a menționatei legi au fost respinse de Curtea Constituțională, astfel încât repunerea lor în discuție sub paravanul numitei comisii este de neluat în seamă. (Discuții, vociferări.)

Altfel spus, a mai pune în discuție statutul actual al F.P.S. or — citez! — "legalitatea realizării procesului de privatizare al societăților comerciale" sau "legalitatea operațiilor de vânzare al pachetelor de acțiuni și a activelor societăților comerciale de către F.P.S." are valoarea nesocotirii arbitrare nu numai a prevederilor legii, dar și a deciziei Curții Constituționale.

În concluzie, sub acest prim aspect, raportarea la decizia Curții Constituționale este obligatorie și în absența ei nu se poate lua nici o hotărâre în plenul celor două Camere.

Pct. 2. Faptul că F.P.S. nu a răspuns interpelărilor P.D.S.R. din cele două Camere ale Parlamentului, așa cum motivează P.D.S.R. necesitatea constituirii unei comisii de anchetă, se datoreaz㠗 precum prea bine știți — împrejurării că F.P.S. nu are nici o obligație de a răspunde. Potrivit Constituției, interpelările sunt destinate doar membrilor Guvernului. (Discuții, vociferări.)

Pct. 3.

În altă ordine de idei, Parlamentul procedează la anchete politice, or, în cazul de față propunerea pare a viza cu precădere aspecte ce intră în sfera răspunderii penale a persoanelor angajate în procesul concret al privatizării societăților comerciale. Dacă așa stau lucrurile, instituirea unei asemenea comisii parlamentare este nu numai inutilă, dar în lumina separației puterilor în stat ea caută a se substitui, prin vădita depășire a prerogativelor Parlamentului, organelor de anchetă penală și, în cele din urmă, instanțelor judecătorești.

Experiența de până acum a Parlamentului demonstrează cu prisosință că ancheta politică nu poate lua, în nici un caz, locul celei a Parchetului. Dacă autorii propunerii sunt în posesia unor dovezi clare, nimic nu-i împiedică să sesizeze imediat Parchetul General, fără a se mai răpi timpul Parlamentului cu dezbateri lipsite de orice finalitate.

În al patrulea rând, nu vreau să intru în alte amănunte, dar nu mă pot împiedica să constat că în realitate comisia de anchetă propusă nu poate avea ca rezultat decât blocarea procesului de privatizare și, neîndoilenic, crearea unei atmosfere de neîncredere… (Vociferări, rumoare.) …și maximă suspiciune în ochii investitorilor străini.

În fine, normal era ca această propunere să vină din partea comisiilor de specialitate a celor două Camere. În ipoteza în care totuși Camerele reunite ajung la concluzia că urmează a se institui o atare comisie de anchetă privind evaluarea activității F.P.S. este obligatoriu ca inițiatorii să elimine dintre obiectivele anchetei chestiunile vizând legalitatea, la ora actuală elucidate prin decizia Curții Constituționale.

Totodată, în mod obligatoriu, eventuala anchetă trebuie să cuprindă întreaga activitate a F.P.S. de la înființare, nu numai pentru anul 1997. Dacă se remediază aceste deficiențe este posibil ca Parlamentul să voteze afirmativ instituirea unei asemenea comisii.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Doamnelor și domnilor senatori, în conformitate… (Rumoare, discuții.)

Da. Domnul deputat Gaspar.

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte, stimați colegi,

Tot ceea ce a prezentat aici domnul senator Corneliu Turianu este o versiune de acum 3 săptămâni. Adică tot ceea ce v-a spus dânsul aici nu are legătură cu proiectul de hotărâre pe care dumneavoastră îl aveți în față. Ceea ce propunea dânsul să se elimine, să se coreleze cu decizia pe care Curtea Constituțională a dat-o asupra proiectului de lege cu privire la privatizare, ca urmare a angajării răspunderii Guvernului, nu are nici un fel de legătură cu solicitarea noastră privind insitutirea acestei Comisii de anchetă privind desfășurarea procesului privatizării societăților comerciale de către Fondul Proprietății de Stat în anul 1997.

Pe de altă parte, domnule președinte, vă rog să observați că pe ordinea de zi, care a fost votată de plen acum o jumătate de oră, este trecut foarte clar: proiectul de Hotărâre pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind evaluarea activității F.P.S.-ului pe anul 1997. Dumneavoastră nu mai puteți să supuneți votului celor două Camere cererea cu privire la inițierea unei astfel de comisii de anchetă. Ca atare, eu vă propun să treceți la dezbaterea proiectului de hotărâre, potrivit procedurii legislative, să vedeți dacă sunt dezbateri generale, după care să se treacă la dezbaterea proiectului de hotărâre, luându-se text cu text, urmând ca în final, bineânțeles, cele două Camere, prin votul pe care-l vor exprima să hotărască dacă, într-adevăr, se instituie sau nu se instituie această comisie de anchetă.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Da. Domnul deputat Jean Decuseară.

Domnul Jean Decuseară:

Domnilor președinți, domnilor parlamentari,

F.P.S.-ul depune anual rapoartele de activitate la Comisiile economice ale celor două Camere, care dezbat și aprobă aceste rapoarte de activitate.

Aș vrea să informez pe colegii noștri — ca membru în Comisia de politică economică a Camerei Deputaților —, că în dezbaterea Comisiei noastre de politică economică se află de peste 5 luni de zile raportul de activitate al F.P.S.-ului pe 1996, raport care nu a putut fi definitivat ca dezbatere, ca urmare a faptului că lipsesc, în continuare, o sumă de piese din acest raport. Zic eu că este prematur să luăm în discuție Raportul de activitate al F.P.S.-ului pe 1997, fără să fi terminat Raportul de activitate pe 1996. Este și împotriva unei logici firești a lucrurilor.

Pe de altă parte, vreau să vă spun că exercițiul anului 1997 a fost terminat și F.P.S.-ul este obligat să depună raportul de activitate la cele două comisii. Dacă cele două Comisii economice ale celor două Camere vor considera că sunt necesare piese suplimentare, le vor cere, iar dacă va fi nevoie, să solicităm înființarea unei Comisii pentru anchetarea activității F.P.S.-ului, consider că este prerogativa și, în același timp, obligația celor două Camere să solicite plenului, la momentul potrivit, înființarea unei astfel de comisii. Găsesc că deocamdată nu are subiect și obiect, ca să zic așa, o asemenea propunere de inițiativă.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Da. Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi,

Am audiat cele două discursuri ale distinșilor senatori și, sigur, Domniile lor au dreptate din punctul de vedere al partidelor pe care le reprezintă.

Această comisie de anchetă nu-și propune ca obiect de activitate o cercetare penală, domnule senator Turianu! Parlamentul României, prin mandatul pe care-l are și prin dispozițiile regulamentului, face anchete parlamentare și care dacă au drept consecință constatarea unor fapte de ordin penal se transmit organelor de specialitate, Parchetului și altor organisme ale statului, care să soluționeze sub aspectul legalității ceea ce noi sesizăm parlamentar.

Deci, această comisie analizează sub aspect parlamentar, deci politic mai mult, și, sigur, sub aspectul respectării legii în derularea privatizării pe parcursul anului 1997.

2. Cele două planuri nu se suprapun, așa cum ați spus dumneavoastră. Deci, prin angajarea răspunderii Guvernului în fața Parlamentului României, acea Ordonanță nr. 88 a devenit lege și, ca atare, a intrat în vigoare începând cu publicarea în Monitorul Oficial, după angajarea răspunderii Guvernului Ciorbea.

Acest lucru s-a întâmplat la finele anului 1997 și în sesiunea extraordinară din ianuarie 1998. Dar acesta este un demers juridic teoretic. Această lege a fost modificată de două ori, prin ordonanțe, pe parcursul anului 1997, iar privatizarea s-a realizat conform legii anterioare, cu unele modificări și retușări făcute în 1997. Deci, legea pe care noi am adoptat-o aici, prin angajarea răspunderii Guvernului, nu are consecințe retroactive asupra privatizării în 1997.

Deci nu are nici o legătură și nu se face nici o suprapunere; una este privatizarea ca proces efectiv, practic și tehnic, și alta este legislația, așa cum o desăvârșim noi în Parlamentul României.

3. În primul trimestru al anului 1997, F.P.S.-ul se afla, încă, sub control parlamentar. Prin prima ordonanță emisă de Guvernul Ciorbea, F.P.S.-ul a trecut sub control guvernamental, lucru cu care am fost și noi de acord, încă de a emite Guvernul Ciorbea o asemenea ordonanță. Deci, noi suntem obligați, întrucât controlăm parlamentar Guvernul României, indirect și imediat, să controlăm toate organismele care sunt supuse controlului guvernamental. Ca atare, lucrurile nu au nici o relevanță sub aspectul a ceea ce dumneavoastră ați prezentat și îmi pare sincer rău.

Ceea ce spunea colegul dumneavoastră senator, îmi pare rău că nu am reținut din ce partid face parte, că nu e nevoie, întrucât Raportul F.P.S. acum a venit la comisie, iarăși nu are relevanță sub aspect parlamentar. Deci, domnule senator, cu tot regretul trebuie să vă spun că din momentul în care F.P.S.-ul a trecut sub control guvernamental, nu mai înaintează rapoarte Parlamentului României, așa cum era prevăzut în Legea nr. 55. Rapoartele merg la Guvernul României, la Parlament nu a venit nici un raport. Am primit, totuși, așa spre sporovăială, un raport, care, de fapt, este o conferință de presă pe care a făcut-o F.P.S.-ul și ne-a informat și pe noi la Parlament că a ținut domnul Dimitriu o conferință de presă.

Deci, domnilor colegi, dacă cineva dorește să ne spună că se poate acoperi ceva și că este ceva de acoperit, noi vă înțelegem. Dar, întrucât Guvernul Ciorbea, din 1997 încoace, a spus că lucrează numai în transparență, domnul Sorin Dimitriu, președintele F.P.S., a lucrat numai în transparență, pe canalul de televiziune națională. Vrem să vedem dacă transparența a fost transparentă sau nu a fost transparentă.

Dacă nu vă veți da votul, veți rămâne în imaginea opiniei publice prin faptul că aveți ceva de ascuns. Eu cred că nu aveți nimic. Haideți să facem controlul, pentru că avem mandat parlamentar să-l facem.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Doamnelor și domnilor senatori și deputați,

Trecem la hotărârea propriu-zisă, pentru ca să... totuși, să putem discuta și să nu existe riscul ca încă de la titlul hotărârii să dispară titlul hotărârii, să nu avem substanță de discutat, propun să discutăm întâi textul hotărârii, iar la sfârșit să adoptăm și titlul.

În felul acesta, începem cu art. 1, care, de fapt, este substanța. Asta înseamnă dezbateri generale, domnul deputat!

Domnilor colegi,

Avem posibilitatea să ne exprimăm foarte corect și foarte clar. Că dacă supun la vot titlul hotărârii și este respins, continuăm să dezbatem o hotărâre care nu are titlu, deja avem unele probleme. Vă rog să credeți că este mai înțelept așa și ceea ce vă propun ne dă posibilitatea să ne adresăm pe fond. Pentru că art. 1 este articolul fundamental, care cere constituirea unei comisii de anchetă. Lucru pentru care întreb Parlamentul, deputații și senatorii, dacă în legătură cu art. 1 sunt înscrieri la cuvânt.

Domnul deputat Mitrea. Vă rog.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte, stimați colegi,

De fapt, întreaga dezbatere care a avut loc până acuma, și am senzația că și cea care va urma, are ca scop, așa cum bine ați subliniat, să hotărâm dacă se va înființa sau nu această comisie de anchetă, cererea fiind absolut regulamentară.

Am constatat din partea Puterii că anumiți colegi au luat cuvântul și au invocat tot felul de argumente, în general, pe lângă subiectul în cauză, care, după părerea mea, acoperă un singur lucru: lipsa de dorință a Domniilor lor de a se înființa o comisie de anchetă care să ancheteze modul în care s-a petrecut privatizarea în 1997. Faptul că am făcut această propunere a plecat de la suspiciunea creată în societate, prin mass-media cât și prin luările de poziție ale unor organe abilitate ale statului, asupra incorectitudinii unor acte ale privatizării. Cred că, de fapt, așa cum Opoziția, în momentul în care dumneavoastră ați cerut o comisie care să ancheteze F.P.P.-urile și noi am votat pentru, pentru că ni s-a părut corect ca toate aceste zone unde există suspiciune să fie anchetate, și dumneavoastră veți fi de acord să votați pentru art. 1, deci pentru această comisie de anchetă, pentru că voturile în acest caz se traduc foarte simplu: cine votează pentru nu are nimic de ascuns, cine votează contra are de ascuns, ceea ce aici suspiciunea se transformă în certitudine.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Mulțumesc.

Cine mai dorește?

Domnul deputat Bălăeț.

Domnul Dumitru Bălăeț:

Domnule președinte, stimați colegi,

Eu aș vrea să fac o scurtă pledoarie, pentru a arăta colegilor noștri din partea dreaptă a sălii că este în avantajul lor să accepte art. 1 și, ca atare, să facem acest proiect de hotărâre.

De ce este în avantajul dumneavoastră, nu al nostru, al Opoziției? Că s-ar putea ca ancheta să scoată în evidență că la F.P.S. lucrurile se desfășoară bine, conform legii, conform unei atitudini morale foarte bune și lucrul acesta l-ar demonstra comisia parlamentară pe care o propunem noi acuma. Deci, noi vă aruncăm la plasă mingea. Trebuie să fiți de acord, pentru că asupra Fondului Proprietății de Stat, în momentul de față, planează niște acuzații care s-au făcut în presă, niște suspiciuni. Dumneavoastră cunoașteți foarte bine lucrul acesta. Presa nu am inventat-o noi, ea este independentă, ea vorbește, spune foarte multe lucruri. Și acuma, comisia parlamentară ar veni să infirme asemenea lucruri.

Și mai este încă un argument care mi se pare că ar trebui luat în seamă. În primul rând de dumneavoastră, ca să acceptați această propunere. La art. 3 se prevede constituirea practică a comisiei din 9 membri. Acolo, noi putem să facem 11, să găsim o soluție mai bună, dacă nu sunteți de acord cu ea, să discutăm, dar în comisia aceasta, sigur că președintele ei va fi din partea majoritară. Deci, dumneavoastră veți avea controlul asupra activității acestei comisii. Majoritatea membrilor comisiei vor fi din partea majoritară, domnilor! Deci, se va constitui pe ansamblul Parlamentului o comisie de anchetă, respectându-se împărțirea în Parlament pe partide a acestor locuri. Și atunci, domnilor, noi vă propunem să fiți de acord, este absolut în avantajul dumneavoastră. Se poate demonstra foarte clar că la Fondul Proprietății de Stat lucrurile se desfășoară bine, lucrurile merg clar, societățile comerciale se vând corect, nu există comisioane frauduloase și toate celelalte lucruri pe care le presupunem noi.

Deci, noi vă rugăm să acceptați lucrul acesta pentru că este în avantajul dumneavoastră. Și să acceptați art.1, ca atare.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul deputat Ruse.

Domnul Corneliu Constantin Ruse:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Având în vedere importanța procesului de privatizare, că nimeni dintre cei prezenți nu contestă importanța procesului de privatizare și ținând cont de faptul că și în anii anteriori de existență ai F.P.S.-ului au existat nenumărate semnale în privința unor abuzuri sau ilegalități comise de către această instituție și, mai ales, de către forul sau Consiliul de administrație al acestei instituții al cărei fost domn președinte a avut curajul să semneze acest raport, eu v-aș propune, în numele Partidului Democrat, ca să extindem perioada de control asupra acestei instituții a statului, și anume, din anii 1992 și până în 1997, inclusiv, astfel încât să putem depista și alte ilegalități care s-au comis și alte "inginerii financiare" care au stat la baza cumpărării de către anumite cercuri interesate a unor societăți importante cu fondurile F.P.S.-ului.

Atunci am putea să vedem dacă inițiatorii din partea fostei majorități vor mai avea curajul să semneze o asemenea inițiativă.

Deci, eu cred că este normal să prelungim acest termen sau să-l decalăm din 1992 până în prezent. Raportul pe anul 1996 se află la comisiile de specialitate ale Parlamentului și cu toate că a fost invitat de nenumărate ori, în scris, domnul fost președinte al acestei instituții nu a dat niciodată curs invitației, pentru a elucida nenumăratele aspecte care plutesc în ilegalitate. Din acest punct de vedere, noi credem că este necesar să extindem acest termen din 1992.

Dacă intrăm pe textul art. 1, putem să constatăm că la lit. a), la vegherea asupra respectării legalității, trebuie să dăm acest drept altor instituții și organisme ale statului, nu Parlamentului. Lit. b), în mod clar nu aparține F.P.S.-ului, fiindcă nu F.P.S.-ul a fost acela care a inițiat procedura de lichidare. Această lichidare a făcut-o Guvernul. Dacă aveți ceva cu Guvernul, introduceți o moțiune de cenzură, domnilor inițiatori. La lit. c) — verificarea modului de respectare a clauzelor contractuale — nici acest lucru nu stă la îndemâna Parlamentului. Singura literă care rămâne în discuție este lit. d) — identificarea disfuncționalităților pentru a putea purcede la modificarea cadrului legislativ. Deci, din întreg conținutul acestui articol nu rămâne decât un singur lucru: acela de a identifica disfuncționalitățile. Restul nu are nici o relevanță pentru activitatea parlamentară. Eu propun, dacă se intră pe text, să modificăm de la 1992 până în 1997 și să eliminăm lit. a), b) și c).

Domnul Cristian Dumitrescu:

Are cuvântul domnul senator Ulm Spineanu.

Domnul Nicolae Ulm Spineanu:

Domnule președinte de ședință, domnilor colegi,

Vreau să vă spun de la bun început că sunt partenerul ideii că această instituție trebuie verificată de la începuturile ei și până la zi. Dacă dorim, putem să facem comisii câte una pe fiecare an. Nu ne împiedică nimeni.

În al doilea rând, dacă mă gândesc bine la toate rapoartele care au fost făcute în decursul timpului de către comisii parlamentare, îmi pun întrebarea: și care au fost consecințele?! Rapoarte care au arătat încălcări flagrante de lege, rapoarte cu care însuși Parlamentul, la rândul lui, nu a sesizat instituțiile fundamentale de drept în asemenea procese. Avem două alternative: ori aplicăm tratamentul egal asupra acestei instituții, indiferent cine a fost în perioada aceasta de timp la guvernare, pentru că problema nu este a unui om, este a unei instituții, și aplicăm aceeași regulă, de șanse egale a concluziilor ca urmare a verificărilor, sau dumneavoastră vă puteți adresa și puteți să trimiteți sesizări întemeiate, sigur că da, semnate de un grup, instituțiilor abilitate, de la care să căpătați raportul juridic valid. Pentru că pot să vă spun că sunt absolut convins că nu veți reuși, nici măcar în termen de 3 luni de zile, să defrișați o situație încurcată și anterior și cu prelungiri ulterioare. Cunosc asemenea cazuri, eu însumi am vrut să mă lămuresc și m-am încurcat de tot, la un moment dat.

În al doilea rând, vă rog frumos, acesta este adevărul, nu rezolvăm problema în mod formal. Ceea ce noi facem astăzi aici este să spunem că Parlamentul României a făcut o comisie. Și v-aș aduce aminte de o vorbă: spunea Stalin odată: dacă vreți să nu lămuriți o problemă și vreți să ieșiți analizat cu acea problemă, faceți dumneavoastră o comisie... nu am spus-o eu... acesta este un lucru adevărat, pe care l-am citit în niște lucrări, deci nu am inventat, este un lucru real... Haideți să angrenăm instituțiile de drept, dacă doriți și dacă vreți, haideți să scoatem o hotărâre a Parlamentului prin care să sesizăm în fond instituțiile de drept, din anul nașterii până în anul de grație al acestui moment.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Șteolea.

Domnul Petru Șteolea:

Domnule președinte, domnilor colegi,

Vreau să vă spun un lucru: într-adevăr, Parlamentul României a constituit, în diverse momente ale activității sale, comisii de anchetă pe anumite domenii de activitate. Să știți, le spun celor care au fost pe altă poziție, că acestea au avut finalitate. De exemplu, Comisia de control privind aplicarea Legii nr. 18. Aspecte constatate atunci au constituit temeiul pe care s-au construit în două faze propuneri legislative privind modificarea Legii nr. 18. Este un adevăr!

Al doilea aspect. Multe din acțiunile desfășurate în domeniul privatizării au fost, în diverse feluri, prezentate de către mass-media românească. Unele au fost de-a dreptul și recunoscute ca și reale, ca existență reală și au fost pe acele domenii blocate acțiunile de privatizare. Altele au decurs, s-au derulat și au ajuns în faza în care pun, în momentul de față, semne de întrebare: privatizări de societăți comerciale, divizări, altele.

Mai este un aspect: tot ce se spune aici că nu avem voie să ne implicăm, ca factori politici, în anumite domenii ale Executivului, ale execuției pe un anumit domeniu de activitate, este neavenit. De ce este neavenit? Pentru că noi, ca factor politic și corp legiuitor al țării, trebuie să ne implicăm în tot ce înseamnă politica în domeniul executiv în România. Și mă refer aici pe acest domeniu la politica de privatizare. Credem că aserțiuni de genul că cineva ar avea anumite interese și că există interese de grup, că s-a ajuns la inițierea acestei hotărâri a Parlamentului României, ridică semne de întrebare. Nu noi suntem cei care avem de ascuns ceva. P.U.N.R.-ul nu se opune — și spun de la acest microfon — extinderii domeniului de cercetare, de analiză al acestei comisii, începând exact din momentul când a fost adoptată Legea privatizării în România.

Sunt aspecte care pun semne de întrebare și în ceea ce privește alte domenii, care țin de această coerență care am vrut-o cu toții, în diverse etape ale procesului de privatizare. Și de ce să nu venim pe un eveniment pe care l-am aflat chiar din presa de astăzi, o anumită demisie a unui anumit domn ministru din domeniul la care ne referim acum. Era vorba de domeniul privatizării. Înseamnă că ceva, sub această umbrelă, care am vrut-o toți, și P.U.N.R.-ul a dorit-o, a unui control a ceea ce se întâmplă în domeniul privatizării și o singură instituție care să o coordoneze, în mod unitar, se întâmplă ceva negativ. Poate tocmai acest lucru negativ ar putea să-l găsească comisia pe care vrem să o constituim astăzi. De acord: suntem pentru ceea ce înseamnă aprobarea art. 1 din prezentul proiect de hotărâre.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Are cuvântul domnul deputat Vida.

Domnul Vida Iuliu:

Domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori și deputați,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 58 din 1991 cu privire la privatizarea societăților comerciale, Fondul Proprietății de Stat este o instituție care până aproape de mijlocul anului 1997 a fost în subordinea Parlamentului. În baza prevederilor acestei legi, Fondul Proprietății de Stat avea obligativitatea ca anual să prezinte un raport de activitate, inclusiv raportul de gestiune și programul de privatizare pentru anul următor.

Aceste prevederi legale 3 ani de zile nu au fost respectate. Practic, raportul de activitate pe anul 1995 cu privire la activitatea F.P.S.-ului nici la ora actuală nu a fost supus analizei parlamentare. Raportul pe anul 1996 se află de aproape 9 luni în lucru la comisiile de specialitate din Camera Deputaților și Senat, datorită faptului că acest raport conține o serie de aspecte foarte grave, care vizează o serie de aspecte de interes național cu privire la restructurarea din economie, cu privire la finanțarea unor acțiuni din economie.

Din această cauză, comisia de specialitate a fost nevoită să antreneze în această activitate de avizare și organele Curții de Conturi și alte organe competente de stat. La ora actuală, acest raport se află în curs de finalizare.

Câteva aspecte, care rezultă din documente certe, cu privire la activitatea F.P.S.-ului în perioada anilor 1990–1993–1996: peste o mie miliarde de lei provenite din încasările din privatizare care trebuiau să fie destinate pentru restructurarea economiei naționale și pentru redresarea economico-financiară a agenților economici cu capital de stat a fost distribuită după criterii politice și nu economice și, în realitate, confirmată de Curtea de Conturi prin rapoarte individuale făcute la 600 de societăți comerciale, reprezintă deturnări de fonduri pentru care urmează să fie stabilite răspunderi penale pentru unii demnitari care au contribuit la această pagubă adusă economiei românești.

Peste 800 mld. de lei au fost depozitate din Fondul Proprietății de Stat la bănci care se aflau în situație de faliment, depozite care nu s-au putut restitui din cauză că aceste bănci se află în stare de incapacitate de plată; Banca Columna... și pot să înșir lista. Peste 300 mld. de lei au fost repartizate unor societăți cu profil agricol, care la data acordării acestor sume au fost în stare de faliment. Aproape 800 de mld. de lei, care trebuiau să fie restituite, nu au fost nici la ora actuală restituite.

Deci din delapidatori unii au devenit mari experți pentru activitatea anului 1997.

Eu sunt de acord pentru anchetă, dar ancheta să cuprindă întreaga perioadă de la data înființării Fondului Proprietății de Stat și la zi. Orice anchetă fragmentată care se va face va avea un scop politic demagogic, fără nici un conținut real. (Aplauze.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Are cuvântul domnul deputat Cristea.

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Ca și alți colegi, sunt unul dintre cei privilegiați care a lucrat în astfel de comisii. Am lucrat în 3 comisii, împreună cu colegi pe care-i văd în sală și aș vrea să întreb pe domnul profesor Albu: ce s-a întâmplat cu raportul de anchetă privind celebra "afacere a zahărului"? Nu s-a întâmplat absolut nimic.

Aș vrea să întreb ce s-a întâmplat cu raportul anticorupție, pe care l-am prezentat aici în Parlament și am ajuns la concluzia că avem... (Vociferări în sală, în legătură cu uleiul.). Vă răspund imediat. Vă spun imediat ce s-a întâmplat, că muriți de curiozitate.

Am înțeles că toată povestea are un iz politic foarte clar.

Aș vrea să vă rog, pe cei din partea stângă a sălii, să formulați întrebarea corect. Nu înțeleg, vă manifestați... (Vociferări.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule deputat, vă rog să nu intrați cu sala în discuție.

Domnul Gheorghe Cristea:

Vă rog să rugați pe colegii din sală să se poarte civilizat ca să pot să vorbesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Rog sala, reprezentanții Opoziției, de fapt inițiatorii, este în interesul dumneavoastră să ascultăm dezbaterile în legătură cu o inițiativă care vă aparține.

Vă rog, așa cum dumneavoastră v-ați expus un punct de vedere în acest proiect de hotărâre, lăsați pe colegii dumneavoastră din majoritate să-și expună punctul de vedere. Este elementar, cred eu, din respect față de dezbaterea de idei și nu de vociferări.

Aveți cuvântul, domnule deputat!

Domnul Gheorghe Cristea:

Mulțumesc, domnule președinte.

Sigur, vreau o singură întrebare să pun: Dacă o astfel de comisie de anchetă pe care o propuneți, eu nu vreau să mă refer la perioadă, corect este să se verifice tot, dar dacă ea are fie și cea mai mică utilitate?

Cunosc un coleg din partea stângă, domnul Bivolaru, care chiar a muncit extraordinar de mult într-o comisie de anchetă referitoare la flotă, a întocmit două volume, cred că au peste o mie de pagini. Rezultatul acestei munci este zero.

O altă comisie de anchetă a întocmit alte rapoarte, cu același rezultat.

Ideea este: mergem în continuare cu constituirea de comisii care să facă ce? Și să propună ce, Parlamentului? Sau ce să decidă Parlamentul?

Au fost foarte multe comisii de anchetă cu, știți foarte bine, cei care sunteți mai vechi în Parlament, începând cu Revoluția. S-a făcut un raport, o comisie extraordinară. Cine a tras în noi? Concluzia a fost că nu a tras nimeni și că au murit unii degeaba, de unii singuri.

Concluzia de la comisia privind flota este că lucrurile s-au desfășurat normal, dar a dispărut flota ș.a.m.d.

Asta este ceea ce eu vreau să întreb inițiatorii.

Facem o comisie așa, pentru a spune că ne interesează nu știu care problemă, dacă ea nu are nici o finalitate și legal să spunem nu are. Iar practica și exercițiul parlamentar ne-a demonstrat acest lucru în 7 ani de zile.

Absolut nici un raport întocmit de o comisie de anchetă a Parlamentului, indiferent cât de mare era și indiferent de subiectul pus în discuție nu a avut nici o finalitate, de nici un fel. Nu a avut nici o finalitate.

Vrem să ne angrenăm în continuare în activități care nu au nici o finalitate?

Mulțumesc. (Vociferări.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul deputat Gavra.

Domnul Ioan Gavra:

Domnule președinte,

Din păcate se observă o anumită reținere, reținere pe care eu nu o înțeleg, în legătură cu alcătuirea acestei comisii de verificare, de anchetă parlamentară.

Domnule deputat Cristea,

Noi ne cunoaștem într-adevăr de vreo 6 ani de zile în Parlamentul României.

Am fost și într-o comisie (cu "Apartamentul") și am rezolvat, păcat că l-a dat afară pe cel care trebuia să rezolve, de la Guvern, Valerian Stan. Dar poate mai vine al doilea și o rezolvă el până la capăt. Pentru că nu noi rezolvăm, Parlamentul României, ci noi doar prezentăm, constatăm, iar Executivul rezolvă. Executivul trebuia să rezolve, și așteptăm să rezolve, mai are încă timp suficient.

În legătură cu ancheta parlamentară, domnule deputat, deci prin regulament și prin Constituție Parlamentul României este îndreptățit și obligat să facă anchete parlamentare, pentru că în acest mod el are control asupra Executivului, și nu altfel.

Și așa noi suntem învinuiți că nu ne implicăm efectiv în problemele economice, sociale ale țării. Suntem învinuiți că nu adoptăm nici măcar legislația în domeniul economic-social sub aspectul reformei.

În celelalte parlamente, așa după cum știți, o comisie de anchetă parlamentară înseamnă ceva efectiv pentru opinia publică.

De ce nu sunteți de acord, ca în practica pe care am instituit-o noi, cu anchetele parlamentare, să demonstrăm că există o teamă a celor care sunt corupți.

Ați făcut un Consiliu Național al Corupției, pe care-l controlează tot Executivul, probabil. Haideți să-l controlăm noi, că este partea noastră să controlăm acest lucru.

Noi vom releva doar aspecte de ordin moral, politic și social, iar organele abilitate ale statului vor controla penal, dacă este cazul.

Domnul deputat Cristea, prima comisie de anchetă parlamentară în Parlamentul României a aparținut fostei Opoziții, respectiv actualei Puteri. Acea vestită comisie de cercetare a corupției. A durat aproape un an de zile. Ați avut o campanie electorală excesivă.

Îmi amintesc de domnul Mureșan — "Catanni al comisiei", i se spunea atunci — a venit cu un raport în Parlamentul României, a ieșit ce a ieșit, dar a ieșit ceva.

Deci, domnule deputat, a ieșit ceva. S-a demonstrat faptul că există acte de corupție în România, iar organele abilitate au rezolvat, nu toate, dar o parte dintre cazuri.

Deci până în momentul în care noi nu vom releva Parlamentului României asemenea cazuri, vreau să vă spun că cei care conduc trebuie controlați. E ca înainte: eu conduc, eu controlez, eu răspund!

Deci dacă nu dați girul, domnul deputat Vida, puteți
să-mi spuneți că s-a furat locomotiva din Dealul Mare sau de la Budapesta, a fost adusă la București. Nu are relevanță. Cine a furat nu contează. Faptul că s-a furat, dacă s-a furat, este faptul ca atare și noi trebuie să-l cercetăm. Persoana respectivă va răspunde penal în fața legii.

Deci dacă au fost 1.000 de miliarde să știți că sunt pe rol la comisia care funcționează la Cotroceni, și știți foarte bine.

De ce dumneavoastră vă legați numai de 1997? Eu, de exemplu, sunt de acord să mergem mai înainte, din 1992 până în 1997. Dacă tot vorbim de corupție, dacă Președintele României toată ziua vorbește de corupție în România, de ce dumneavoastră nu-l sprijiniți să descoperim corupția asta odată?

Parlamentul să se implice în acțiunea aceasta!

Eu nu pot să vă spun decât un singur lucru: dumneavoastră vreți să ascundeți ceva. Și ce veți ascunde, veți vedea că oricum se va afla adevărul.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Pe procedură.

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin Șerban Rădulescu-Zoner:

Domnilor președinți,

Înțeleg că am început să discutăm pe text. Deci nu mai sunt discuții generale. Și un coleg de-al nostru, domnul deputat Ruse, din partea Grupului parlamentar P.D., susținut și de reprezentantul Comisiei economice și al Grupului parlamentar U.D.M.R., a propus un amendament, prin care se stabilește sau se propune ca această anchetă să se facă de la crearea F.P.S. și până în prezent.

Eu v-aș ruga, domnule președinte, să aduceți pe vorbitori la obiect și în final să supuneți la vot amendamentul respectiv.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Ultimul înscris la cuvânt, domnul deputat Mitrea, vă rog, aveți cuvântul, după care trecem la vot.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

Îmi pare rău că cei care au luat cuvântul din dreapta au plecat de la o prezumție de vinovăție, aceea că, și toate luările de cuvânt au fost construite pe această idee, noi am refuza o extindere a controlului din 1992 încoace. Nici o problemă, este o greșeală, suntem de acord să se extindă din 1992 încoace, suntem de acord cu amendamentul propus de domnul Ruse, nu avem nici un fel de abținere la această propunere.

Noi am propus 1997 din mai multe motive. Până în 1997 F.P.S. a fost subordonat Parlamentului, deci comisiile noastre au avut acces și am bănuit că și-au făcut datoria și au analizat. (Vociferări.)

Din acest an a fost o luptă extraordinară dusă de Guvern prin câteva texte de ordonanțe de urgență cu care a încercat, și în ultimul text chiar a reușit, să excludă privatizarea de la controlul Curții de Conturi, lucru care a făcut, cel puțin în mintea mea, să se întărească suspiciunea unor activități necurate în această zonă.

De asemenea, pentru prima oară, din 1990 încoace,
s-a produs un fenomen extrem de grav și anume, banii, fondurile rezultate din privatizare au fost trimise la găurile negre ale bugetului.

Acestea au fost motivele pentru care noi am cerut cu prioritate anchetarea anului 1997, am spus, fără să uzez de prezumția de vinovăție, ci din contră, că sunt convins că ne veți sprijini în acest demers. Și de asemenea am spus și repet: suntem de acord ca perioada să fie extinsă, să acopere și perioada ’92–’97, urmând ca anumite subcomisii, în cadrul comisiei, să ancheteze an cu an ce s-a întâmplat în procesul de privatizare.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul deputat Pițigoi.

Domnul Barbu Pițigoi:

Avem toată înțelegerea pentru cel care a vorbit înaintea noastră, pentru că Domnia sa nu a făcut parte din acest Parlament în legislatura trecută. De aceea afirmația Domniei sale că de la acest microfon, sau de la microfonul Camerei, nu s-a cerut anchetă parlamentară în legătură cu activitatea F.P.S.-ului este un neadevăr. Și acest neadevăr îl iertăm, îl înțelegem pentru că Domnia sa nu exista atunci în Parlament.

Dar colegii care au fost în Parlament în acea perioadă știu foarte bine că am cerut insistent ca F.P.S., care la ora aceea era în subordinea Parlamentului, și chiar în nenumărate rânduri președintele de atunci al F.P.S. a fost chemat la Biroul permanent al Camerei Deputaților, unde a refuzat în mod constant să dea vreo explicație. Deci mi se pare că afirmația este nefondată și nu susține realitatea.

În altă ordine de idei, având în vedere un comentariu al unui distins coleg, care la vremea aceea se afla în Biroul permanent al Camerei, Domnia sa făcea parte atunci dintr-un partid, care azi nu mai este în Parlament, azi nu știu în ce partid este, care de asemenea știa foarte bine și a susținut aici, în fața dumneavoastră, că cineva s-ar putea teme de ancheta pe care Parlamentul ar putea-o face în legătură cu F.P.S.-ul.

Atunci întrebarea se pune: de ce s-ar teme cineva ca această anchetă să fie extinsă de la începuturile activității F.P.S.-ului și până astăzi?

De aceea noi suntem de acord cu cererea dumneavoastră și cu cererea pe care au exprimat-o colegii de la P.D., ca această anchetă să se întindă pe perioada din 1992 până în prezent.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul deputat Dan Marțian, ultimul înscris la cuvânt, după care trecem la vot.

Domnul Marțian Dan:

Domnule președinte,

Stimate colege și stimați colegi,

Mie îmi face impresia că de o bucată de timp de când discutăm această problemă lucrurile au început să capete o turnură care este mai degrabă specifică unei ședințe de analizare a unui raport al comisiei de anchetă decât specific unui moment de dezbatere a instituirii ei.

Dar în fine, avem fiecare modul nostru de a aborda lucrurile și nu o să încerc să polemizez pe această linie.

Eu cred că trebuie instituită o comisie de anchetă, pentru următoarele considerente:

1. Procesul de privatizare este cel mai gradios proces de schimbare în structura proprietății, probabil că este componenta definitorie alături de transformările politice și instituționale în procesul de tranziție. Dacă Parlamentul ar vrea să-și înstrăineze interesul față de această tranziție, față de substanța însăși a procesului de tranziție, cred că el ar abdica de la răspunderile pe care le are în această etapă foarte importantă.

2. Eu am o seamă de suspiciuni în legătură cu ce a devenit F.P.S. astăzi. A devenit un fel de moloh, un fel de leviatan economic, pentru că iată ce s-a întâmplat. El a fost scos de sub controlul Parlamentului. Și am putea să discutăm și ar merita, cred eu, pentru sănătatea vieții politice românești să discutăm acest lucru.

Această scoatere care a amputat niște competențe ale Parlamentului s-a făcut nu prin înaintarea unei legi pe care să o dezbată Parlamentul, ci printr-o voință a Guvernului. Ceea ce mie, din capul locului, îmi stârnește o seamă de suspiciuni.

În al doilea rând, în ceea ce privește F.P.S.-ul și Consiliul lui de administrație s-a trecut de la o formulă în care până în iarna anului trecut, aproape până spre primăvara anului trecut, exista un consiliu de administrație în care se găseau componente ale partidelor politice din Parlament, inclusiv reprezentanți ai opoziției din perioada anterioară.

Acuma s-a trecut la o formulă de purificare politică, în sensul că în Consiliul de administrație sunt reprezentați numai exponenți ai Puterii. Este și asta o schimbare de fond, ceea ce pe mine mă face să-mi pun anumite semne de întrebare.

În al treilea rând, nu pot să nu-mi plec urechea la anumite voci care vin din presă, în legătură cu reacțiile foarte discutabile ale conducerii F.P.S.-ului, atunci când în presă au transpirat anumite informații despre felul în care Consiliul de administrație și conducerea F.P.S.-ului ghidează procesul de privatizare.

Să ne aducem aminte numai despre acea firmă fantomă înregistrată în Spania și care a preocupat conducerea F.P.S.-ului, în sensul: cum a putut să ajungă la presă asemenea informații și cine le-a dat?

În loc să ne intereseze problema ca atare, ne interesează de ce a transpirat? Mă face să am anumite îndoieli în legătură cu corectitudinea, în legătură cu celelalte lucruri.

A treia motivație pentru care cred că trebuie instituită comisia de anchetă este următoarea: trebuie să ne învățăm ca instituțiile statului, iar F.P.S. este o instituție publică, o instituție care gestionează deocamdată o parte importantă din proprietatea publică, din proprietatea economică, să se obișnuiască cu principiul transparenței, să fie pusă sub controlul public, al Parlamentului, al altor instanțe.

Cum pot eu să interpretez faptul că deranjează controlul Curții de Conturi? Cum pot eu să interpretez faptul că deranjează împrejurarea că Parlamentul avea și el niște competențe? Cum pot să interpretez alte lucruri?

Eu cred că, fiind vorba de o instituție care are în gestiune o parcelă extrem de întinsă din proprietatea economică din societatea românească, este firesc să fie făcut acest control ca expresie a răspunderilor Parlamentului, ca expresie a preocupării pentru transparență, ca expresie a interesului a ceea ce se face acolo.

În al patrulea rând, este posibil ca activitatea din cursul anului trecut să fie perfectă. Și comisia de anchetă nu are decât să constate acest lucru. Va fi, cred eu, în beneficiul actualei puteri, va fi în beneficiul celor care lucrează în conducerea Fondului Proprietății de Stat să existe autentificarea caracterului foarte corect pe care l-ar întruchipa munca, activitatea și deciziile sale.

Dar în loc să lăsăm conducerea Fondului Proprietății de Stat să-și dea un lustru despre sine, și pe această bază, chipurile, să judecăm noi lucrurile, pe baza acestei impresii despre sine pe care vrea să o acrediteze conducerea F.P.S., să facem un control parlamentar. Și dacă activitatea va fi impecabilă, foarte bine, vor merita recunoașterea și certificarea noastră, dar s-ar putea ca lucrurile să nu stea așa.

Iată câteva elemente — mai aveam vreo două, dar am prelungit intervenția mea — iată câteva considerente pentru care cred eu că trebuie instituită comisia de anchetă.

În ceea ce privește durata, perioada care să intre sub incidența lupei acestei comisii de anchetă, aici se pot judeca lucrurile, nu credem că din acest punct de vedere trebuie să ne situăm pe o poziție exclusivistă.

Cred, însă, că trebuie în această privință Parlamentul să se implice, să se implice foarte serios, foarte responsabil, să-și asume răspunderile care le are. (Aplauze.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Încheiem dezbaterile.

Trecem la votul pe articole, inclusiv titlul.

Titlul hotărârii: "Hotărâre pentru constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind desfășurarea procesului de privatizare a societăților comerciale de către Fondul Proprietății de Stat în 1997".

Dacă sunt observații?

Domnul deputat Berceanu.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

În conformitate cu propunerile făcute anterior, din mai toate părțile, titlul corect ar trebui să fie "pentru constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea Fondului Proprietății de Stat"; nu cred că este vorba numai de procesul de privatizare, activitatea are multe laturi, în perioada 1992–1997. Am înțeles că mai toată lumea e de acord cu formula asta. (Aplauze.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Zoner.

Domnul Constantin ™erban Rădulescu-Zoner:

Domnule președinte,

Vă reamintesc că dumneavoastră înșivă ați spus că întâi să dezbatem pe puncte acest proiect de hotărâre și apoi să discutăm titlul. Și ca atare, pentru că în funcție de art. 1, în primul rând se stabilește și titlul. Vă reamintesc că chiar dumneavoastră ați spus acest lucru și cred că ar fi foarte bine, mai ales că există un amendament.

Dacă noi votăm titlul așa cum este propus, amendamentele nu-și mai au rostul. Ca atare, vă rog să reveniți și să propuneți votarea în primul rând a punctului 1. Și apoi vom vedea care este titlul.

Vă mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Mulțumesc.

De fapt, art. 1 are aceeași încărcătură politică. Pentru că art. 1 va fi, și atunci cred că este îndreptățită ideea să menținem procedura de care s-a vorbit.

Și atunci ne referim la art. 1, după care ne întoarcem și amendăm, dacă votăm art. 1 în formula modificată, că asta e problema, 1992–1997.

Deci, în legătură cu art. 1, și revenim la sfârșit și votăm titlul hotărârii.

"Art. 1 – Se constituie Comisia parlamentară de anchetă privind desfășurarea procesului de privatizare a societăților comerciale de către F.P.S., în anul 1997, cu următoarele obiective..."

Vă rog, domnul deputat Grigoriu; urmează domnul deputat Berceanu.

Domnul Mihai Grigoriu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

La acest articol s-a făcut un amendament de către domnul coleg Ruse, privind eliminarea a), b), c).

Referitor la punctul d) — identificarea disfuncționalităților care s-au semnalat la aplicarea legislației actuale.

Aș dori să sesizez faptul că nu merge. Eu fiind de acord cu...

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnule deputat, votăm pe fiecare articol.

Domnul Mihai Grigoriu:

Știu, dar vreau să produc amendamentul.

În cel mai rău caz trebuie să apară aplicarea legislației în vigoare la momentul în care s-a petrecut un fenomen, activitatea respectivă. E clar?

Domnul Cristian Dumitrescu:

Bine.

Domnul Mihai Grigoriu:

Mulțumesc.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Mulțumesc.

Domnul deputat Stanciu.

Domnul Anghel Stanciu:

Domnule vicepreședinte,

Aș propune ca la art. 1 să preluăm ideea pe care a avansat-o domnul vicepreședinte Berceanu, în sensul că se constituie Comisia parlamentară de anchetă, pe perioada 1992–1997. Și la ceea ce a spus domnul vicepre-
ședinte Berceanu, care discută cu domnul Zoner acuma, să adăugăm un singur lucru, punem o virgulă și spunem: începând cu anul 1997, virgulă, cu următoarele obiective. (Vociferări.)

Din sală:

Cum 1997?

Domnul Anghel Stanciu:

Începând cu 1997, pentru că aici este o diversiune. Dumneavoastră spuneți că începem cu 1992 și până în 2000 mai este un an, doi, trei, deci ajungeți ’92–’93, ’93–’94, ’95–’96 și cu asta am ajuns la alegerile din 2000. (Vociferări.)

Din sală:

Vreți să mușamalizați!

Domnul Anghel Stanciu:

Nu mușamalizăm.

Având în vedere că a fost subordonat Parlamentului acest F.P.S. și numai un an nu a fost sub Parlament, deci începem ancheta, cum a spus domnul vicepreședinte Berceanu, pe ’92–’97, dar o începem cu 1997. De sus în jos. Deci amendamentul este acesta — vă rog să luați act — virgulă, "începând cu 1997".

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnul deputat Radu Berceanu, la art. 1 alin. 1, vă rog.

Domnul Radu Mircea Berceanu:

Eu tocmai asta doream să vă propun, să o luăm pe bucățele.

Deci mai întâi partea inițială a art. 1, și apoi lit. a), b), c), ș.a.m.d. pentru că sunt tot felul de amendamente.

Eu am ascultat cu foarte mare atenție propunerea domnului Stanciu; mi se pare desprinsă din Ilf și Petrov.

Eu cred, însă, că dacă într-adevăr se dorește transparență față de activitatea F.P.S., indiferent care ar fi ea, și din ce perioadă și cine a condus în acea perioadă și ce a făcut, deci dacă avem curajul răspunderii față de toată această activitate, atunci activitatea se controlează, așa cum se controlează orice fel de activitate, de la început către sfârșit. Cred că este mai mult decât logic.

În legătură cu partea inițială a art. 1, propunerea mea este să eliminăm aici o parte și anume să mergem pe varianta: "se constituie Comisia parlamentară de anchetă privind activitatea Fondului Proprietății de Stat în perioada 1992–1997..." — și de aici încolo textul curge. Deci să scoatem această parte "procesul de privatizare..." etc., pentru că e vorba de activitate. O să aibă comisia foarte multe probleme, să stabilească ce face parte din procesul de privatizare strict și ce sunt alte activități, eu știu, care sunt conexe cu procesul de privatizare, dar fac parte tot din activitatea Fondului Proprietății de Stat. Ceea ce dorim noi este să analizăm activitatea F.P.S.-ului, bineânțeles cu trans-
parență și mai ales cu corectitudine. Deci să nu pornim de la premisa de vinovăție care transpare din unele din textele de aici; la vremea respectivă o să propunem eliminarea lor.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Deci, supun votului amendamentul domnului Radu Berceanu care modifică textul spunând că: "se constituie Comisia parlamentară de anchetă a activității Fondului Proprietății de Stat în perioada 1992–1997".

Vă rog, procedură!

Domnul Jean Decuseară:

Ca problemă de procedură, domnule președinte, v-aș ruga să verificați cvorumul. Am impresia că nu mai suntem în cvorum și discutăm o problemă foarte importantă fără să fim toți cei care ar trebui.

Domnul Cristian Dumitrescu:

Da. Suntem în cvorum. Mă rog, dacă solicită consultarea cvorumului un grup parlamentar și o faceți în numele unui grup parlamentar...

Domnul Jean Decuseară:

Da. O cer în numele Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal. (Vociferări.)

Domnul Cristian Dumitrescu:

Domnu’ Mitrea, vă rog să mă ajutați. Domnul deputat este liderul Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal din Camera Deputaților?

Domnule vicepreședinte, vă rog să mă ajutați aici. Nu am obligația, și-mi pare rău, aș vrea să pot să cunosc toți domnii parlamentari. Deci, s-a solicitat, în numele unui grup parlamentar, verificarea cvorumului. În conformitate cu prevederile regulamentare... (Discuții, vociferări.) să se verifice cvorumul. Vă rog, domnii secretari verificați cvorumul dacă Grupul parlamentar al Partidului Național Liberal a solicitat... Am rugat pe domnii secretari să verifice cvorumul de ședință. Vă rog.

Întrucât constat că în acest moment plenul celor două Camere nu întrunește cvorumul de ședință, ridic ședința din această după-amiază.

Ședința se încheie la ora 16,45.

Adresa poștală: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, București joi, 28 mai 2020, 14:54
Telefoane (centrala): (021)3160300, (021)4141111
E-mail: webmaster@cdep.ro