Sunteți în secțiunea: Prima pagină > Proceduri parlamentare > Dezbateri > Calendar 2014 > 16-06-2014

Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 16 iunie 2014

  1   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru.
  2   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie.
  3   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.57/2013 privind constituirea Grupului parlamentar de prietenie cu Confederația Elvețiană.
  4   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.13/2013 privind constituirea grupurilor parlamentare de prietenie cu Republica Federală Germania și Regatul Țărilor de Jos (Olanda).
  5   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 47/2012 pentru aprobarea componenței nominale a Comisiei parlamentare a revoluționarilor din decembrie 1989.
  6   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Parlamentului României nr.11/2013 privind aprobarea componenței nominale a Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO.
  7   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 26/2013 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei comune pentru integrare europeană dintre Parlamentul României și Parlamentul Republicii Moldova.
  8   Numiri:
   8.1  Numirea membrilor Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.
   8.2  Numirea președintelui Consiliului de administrație al Societății Române de Televiziune.
   8.3  Numirea prim-vicepreședintelui, membru executiv și a unui membru neexecutiv ai Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară.
   8.4  Numirea membrilor Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României, cu nominalizarea conducerii executive.
   8.5  Numirea unor consilieri de conturi și a unui vicepreședinte ai Curții de Conturi.
  9   Informare privind depunerea la secretarii generali ai Camerei Deputaților și Senatului, în vederea exercitării de către deputați și senatori a dreptului de a sesiza Curtea Constituțională, a următoarelor legi:
- Legea privind măsuri de reglementare a depozitării semințelor de consum și a regimului certificatelor de depozit pentru acestea (PL-x 164/2014), adoptată în procedură de urgență;
- Legea pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.29/1997 privind Codul aerian civil (PL-x 550/2013), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri (PL-x 278/2014), adoptată în procedură de urgență;
- Legea privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr.8/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România (PL-x 167/2010), adoptată în procedură de drept comun;
- Legea privind parteneriatul public-privat (PL-x 457/2013/2014), adoptată în procedură de drept comun.
  10   Numirea domnului Ovidiu Miculescu ca președinte al Consiliului de administrație al Societății Române de Radiodifuziune.