Plen
Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2002
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.163/29-11-2002

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2016-present
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
15-10-2019
Video archive:2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 19-11-2002 Printable version

Sittings of the Chamber of Deputies of November 19, 2002

  1   Intervenții ale domnilor deputați:
   1.1  Damian Brudașca - intervenție cu titlul "Calomnii, insulte și acuzații murdare";
   1.2  Adrian Moisoiu - omagiu: "La mulți ani, George Emil Palade!";
   1.3  Aurel Daraban - discuții referitoare la proiectul bugetului de stat pentru anul 2003;
   1.4  Ștefan Baban - declarație pe tema: "Reforma învățământului românesc - școli păzite de jandarmi";
   1.5  Ioan Oltean - despre "politizarea excesivă" a Corpului de control al primului ministru;
   1.6  Puiu Hașotti - "tabloul unui Guvern mamut";
   1.7  Tudor Baltă - despre principalele priorități ale P.S.D. pentru relansare economică, modernizare, îmbunătățirea nivelului de trai;
   1.8  Nicolae Leonăchescu - prezentarea situației românilor din Serbia;
   1.9  Vasile Predică - anunțarea demisiei din Grupul parlamentar social-democrat și umanist și trecerea la Grupul parlamentar al PNL;
   1.10  Ionel Marineci - analiza succesului strategiei în domeniul protecției copilului aflat în dificultate;
   1.11  Leonida Lari Iorga - condamnarea atacurilor din presă împotriva liderilor PRM;
   1.12  Florin Iordache - marcarea succesului politicii de aderare la Alianța Nord-Atlantică;
   1.13  Ștefan Lăpădat - declarație politică intitulată "Argumente";
   1.14  Ștefan Cazimir - despre proliferarea unui nou tip de impostură - magia;
   1.15  Costache Mircea - o scurtă descriere a momentului actual: "În țara lui Păvălache, vai de neamul lui Costache!"
   1.16  Cristian Sandache - comentariu legat de febra memorialistică a foștilor guvernanți;
   1.17  Ioan Sonea - despre "orașul românesc în perspectivă";
   1.18  Călin Popescu Tăriceanu - declarație politică referitoare la viitoarea decizie de la Praga;
   1.19  Ion Mocioi - intervenție despre aplicarea proiectului de restaurare a operelor de piatră din Complexul monumental brâncușian "Calea eroilor" din Tg. Jiu;
   1.20  Eugen Gheorghe Nicolaescu - despre corupție - principala cauză a sărăciei;
   1.21  Marian Ionescu - declarație cu titlul "Construcțiile politice nu pot înlocui foamea săracilor";
   1.22  Grigore Emil Rădulescu - intervenție ce are ca subiect prezența corupției în cele mai importante instituții ale statului român, și în sectoarele vieții publice;
   1.23  Valeriu Gheorghe - sesizarea Asociației Patronale a Angrosiștilor de Cereale din România privind importul de grâu radioactiv în perioada 2001-2002;
   1.24  Corneliu Ciontu - referire la analizele tranșante făcute de oaspeții străini cu privire la justiție, administrație, economie, politică externă;
   1.25  Maria Lazăr - despre urgentarea armonizării legislației românești cu cea a Uniunii Europene - "una dintre prioritățile actualei puteri pentru integrarea țării noastre în structurile europene".
  2   Reexaminarea Legii partidelor politice ca urmare a cererii Președintelui României (amânarea votului final).
  3   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.143/2002 pentru modificarea și completarea unor dispoziții din Codul penal și unele legi sociale, în vederea ocrotirii minorilor împotriva abuzurilor sexuale (amânarea votului final).
  4   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.97/2002 privind asigurarea transparenței în domeniul ajutorului de stat și al relațiilor financiare dintre autoritățile publice și întreprinderile publice, precum și completarea art.6 din Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat (amânarea votului final).
  5   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr.192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul și acvacultura (amânarea votului final).
  6   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri (amânarea votului final).
  7   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din clasele I-IV din învățământul de stat (amânarea votului final).
  8   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aderarea României la Protocolul Convenției din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distanțe lungi cu privire la finanțarea pe termen lung a programului de cooperare pentru supravegherea și evaluarea transportului pe distanțe lungi al poluanților atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984 (amânarea votului final).
  9   Dezbaterea Propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog, chimist, înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Național al Biochimiștilor, Biologilor și Chimiștilor din sistemul sanitar din România (amânarea votului final).
  10   Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.101/2002 pentru completarea art. 6 din Legea nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului (amânarea vorului final).
  11   Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosinței gratuite și a investițiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonanței de urgență a Guvernului nr.168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate (amânarea votului final).

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania saturday, 19 october 2019, 2:49
Telephone: +40213160300, +40214141111
E-mail: webmaster@cdep.ro